MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
MUNICIPALITATEA PLOIESTEANA
Piata Eroilor nr.1A
PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIESTI, DL.ADRIAN FLORIN DOBRE, A SEMNAT CONTRACTUL DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL EFICIENTIZARE ENERGETICA COLEGIUL A.I.CUZA...click pe poza pentru comunicat.
PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIESTI, DL.ADRIAN FLORIN DOBRE, A SEMNAT CONTRACTELE DE FINANTARE PENTRU CINCI PROIECTE IMPORTANTE DIN DOMENIUL EFICIENTIZARII ENERGETICE...click pe poza pentru comunicat.
EVENIMENTE DEDICATE COPIILOR, ORGANIZATE DE PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI IN PARCUL MUNICIPAL VEST
...click pe poza pentru comunicat.
MUNICIPALITATEA PUNE LA DISPOZITIA CENTRULUI JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA PRAHOVA UN IMOBIL...click pe poza pentru comunicat.
PRESEDINTELE ROMANIEI, EXCELENTA SA, DOMNUL KLAUS IOHANNIS, A VIZITAT MUNICIPIUL PLOIESTI...click pe poza pentru comunicat.
HALELE CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
OROLOGIUL DIN TURNUL HALELOR CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
PALATUL ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii nr.2-4
PALATUL CULTURII
Str. Erou Calin Catalin nr.1
STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
NOCTURNA - STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
CATEDRALA SFANTUL IOAN
Bulevardul Republicii nr.12
BULEVARDUL REPUBLICII
NOCTURNA - BULEVARDUL REPUBLICII
Str. Emile Zola nr.8
CASA DE CULTURA A SINDICATELOR
Bulevardul Republicii nr.65
PIATA EROILOR
ESPLANADA PALATULUI ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii
ANSAMBLUL MONUMENTAL ION LUCA CARAGIALE
Situat pe esplanada Palatului Administrativ
HOTEL CENTRAL
Bulevardul Republicii nr.1
BUSTUL LUI NICHITA STANESCU
Piata Victoriei, Scuarul Central
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL
Bulevardul Independentei nr.8
BUSTUL LUI I.L.CARAGIALE
Bulevardul Independentei nr.13
PANORAMA HALELE CENTRALE - CATEDRALA SFANTUL IOAN
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
Bulevardul Republicii nr.2
PARC PLOIESTI VEST
Str. Libertatii
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANUNTURI CONCURS
Municipiul Ploiesti
 
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

27.03.2018 - Primăria Municipiului Ploiești anunță modificarea datei interviului la concursul de proiecte in vederea ocuparii functiei de manager la Casa de Cultură ,,Ion Luca Caragiale’’ Ploiești, respectiv din data de 19.04.2018 – ora 11.00  în data de 17.04.2018 – ora 11.00.

ERATĂ la anuntul Primăriei Municipiului Ploiești nr. 5084/12.03.2018:

În cuprinsul anunțului privind concursul de proiecte in vederea ocupării functiei de manager la Casa de Cultură ,,Ion Luca Caragiale’’ Ploiești s-au constatat două erori materiale, motiv pentru care se impun următoarele precizări:

în loc de : ” precum si vechimea in functie de conducere – minim 1 an “
se va citi : ” precum si vechimea in functie de conducere – minim 3 ani ”

în loc de : ”Dosarele cu actele necesare si cu planul de management“
se va citi : ”Dosarele cu actele necesare si cu proiectele de management“

******

12.03.2018 - Primăria Municipiului Ploiești anunță concurs de proiecte in vederea ocupării functiei de manager la Casa de Cultură ,,Ion Luca Caragiale’’ Ploiești.

Conditii pentru ocuparea postului:
CONDITII SPECIFICE :

  1. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art.3 din O.U.G. nr. 189/2008 – privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare ;
  2. Candidatii vor prezenta planul de management in conditiile prevazute la art.12 - art.14 din O.U.G. nr. 189/2008 - privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

CONDITII GENERALE :

  1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției;
  2. studii postuniversitare sau master în domeniul management (conditie solicitata de autoritate);
  3. vechime in specialitatea studiilor de minim 3 ani (conditie solicitata de autoritate);
  4. vechime in functie de conducere – minim 3 ani (conditie solicitata de autoritate).

Concursul constă în 2 etape :
- etapa  I - analiza proiectelor de management depuse de candidati – până pe data de 16.04.2018,
- etapa II - interviu: 19.04.2018, ora 11,00.

Dosarul de participare la concurs va cuprinde:
- cerere de înscriere;
- copia actului de identitate și copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
- copiile diplomelor de studii;
- copia carnetului de muncă și adeverință după data de 01.01.2011 care să ateste vechimea în muncă și, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției de manager, precum si vechimea in functie de conducere – minim 1 an;
- cazierul judiciar;
- curriculum vitae;
- adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate care să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia;
Dosarele de concurs se depun până la data de 02.04.2018.
Dosarele cu actele necesare si cu planul de management se depun in plicuri separate, sigilate, albe, format A4, in format electronic si pe suport de hartie, fara a fi semnat (cu semnatura olografa/electronica) sau personalizat ( motto-uri, culori etc ), cu respectarea termenului indicat in anuntul public al concursului, la sediul Primariei Municipiului Ploiești, Palatul Administrativ parter, intrarea C, camera 66, în perioada 12.03.2018-02.04.2018 .

Caietul de obiective, Regulamentul de organizare al concursului, bibliografia de concurs, precum si alte relatii suplimentare, sunt în prezentul anunț si se vor gasi afisate la sediul Casa de Cultură ,,Ion Luca Caragiale’’ Ploiești.
Detalii suplimentare referitoare la datele instituției în vederea întocmirii și completării proiectului de management se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Casa de Cultură ,,Ion Luca Caragiale’’ Ploiești la telefon 0244/515841.

Alte documente Casa de Cultură ,,Ion Luca Caragiale’’ Ploiești :

Organigrama si statul de functii - H.C.L. nr.254/26.07.2013...AICI
Regulament de Organizare si Functionare  - H.C.L. nr.384/29.11.2016...AICI

Buget 2015 - H.C.L. nr.36/12.02.2015...AICI
Buget 2016 - H.C.L. nr.36/01.02.2016...AICI
Buget 2017 - H.C.L. nr.84/03.04.2017...AICI

 

 

 

 
 
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro