MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Untitled Document

 

 

 

 

Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECTIEI
TEHNIC-INVESTITII
 
 
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 

 

 

Actualitate

 

„REABILITARE/MODERNIZARE SI ECHIPARE SPECIFICA A CENTRULUI DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA CIRESARII PLOIESTI”

Primaria municipiului Ploiesti a demarat lucrarile de  „Reabilitare/modernizare si echipare specifica a centrului de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiesti” luni, 14 mai  2012.

Amplasamentul obiectivului de investitii  „Reabilitare/modernizare si echipare specifica a centrului de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiesti” este  in locatia de pe str. Raristei nr.62C, Municipiul Ploiesti, judetul Prahova.

Proiectul este finantat prin Programul Operaţional Regional  2007-2013 ,
Axa  prioritară: 1 „ Sprijnirea dezvoltarii durabile a oraselor- poli urbani de crestere”,  Domeniul major de intervenţie: 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”. Autoritate de Management este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si  Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia reprezinta Organismul Intermediar pentru REGIO.

Obiectivul principal in domeniul protectiei sociale il reprezinta crearea unui sistem de protectie si suport continuu si integrat in vederea cresterii calitatii vietii beneficiarilor de servicii (categoriile defavorizate ale populatiei- copii aflati in dificultate, persoane cu handicap varsnici cu venituri mici sau fara venituri, varsnici bolnavi, persoane cu multi copii si cu venituri reduse sau fara venituri), stabilind masuri de interventie in sprijinul persoanelor in nevoie, de protectie a copiilor aflati in dificultate si de prevenire a situatiilor de marginalizare si excludere sociala.

Prin acest proiect se doreste  crearea unei infrastructuri performante, special conceputa pentru prestarea serviciilor de asistenta sociala oferite copiilor, la nivelulu Polului de Crestere Ploiesti -Prahova, in conditiile in care actualul sistem nu mai reuseste sa tina pasul cu evolutia si intensitatea fenomenelor cu impact negativ asupra celor ce constituie grupul de maxim interes al proectului: copiii.

 Proiectul prevede:

  1. Marirea capacitatii de primire de la 20 copii la 50 copii
  2. Reabilitare corp existent si extindere cu cladire noua.    

Valoarea totală  a contractului de finanţare este de 8.684.387,97 lei  din care valoarea eligibilă a proiectului este de 6.906.585,39 lei, iar durata de implementare a proiectului este de 24 luni: 11.07.2011-11.07.2014.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la Primaria Municipiului Ploiesti,  Directia Tehnic Investitii, localitatea Ploieşti, cod 100162, tel: 0244/516699 int. 222  fax : 0244/510731,  email : marin.teodora@ploiesti.ro , persoană de contact Teodora Marin.

 

 

14 mai 2012 , ora 13.55

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro