MUNICIPIUL PLOIESTI

 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Polul de Crestere Ploiesti-Prahova” s-a constituit la data de 9 iunie 2009 in temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata prin Legea nr. 246/18.07.2005, a Legii nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare si functioneaza in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, a Statutului si a legislatiei române in materie, in vigoare.

Prezenta Asociatie reprezinta vointa membrilor fondatori de a pune in comun voluntar, in mod activ, constructiv si permanent si fara un drept individual de restituire, contributia lor materiala, cunostintele si aportul lor in munca, pentru realizarea scopului Asociatiei.

Asociatia isi va desfasura activitatea in concordanta cu Planul National de Dezvoltare 2007-2013, Planul Operational Regional (Regiunea 3 Sud Muntenia), Planul Integrat de Dezvoltare Urbana, Planul de Dezvoltare Durabila a Judetului precum si celelalte strategii si planuri elaborate la nivel central, regional si local.

Scopul Asociatiei este de a facilita cooperarea intre unitatile administrativ-teritoriale membre pentru exercitarea in comun a competentelor ce le revin prin lege, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile:

- progresul social, in concordanta cu nevoile comunitatii;

- protejarea eficienta a mediului;

- utilizarea rationala a rezervelor naturale;

- pastrarea unui nivel ridicat si sigur de crestere economica si ocupare a fortei de munca.

Membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Polul de Crestere Ploiesti-Prahova” sunt:

 

- Consiliul Judetean Prahova

- Municipiul Ploiesti;

- Orasul Baicoi;

- Orasul Boldesti-Scaieni;

- Orasul Busteni;

- Orasul Plopeni;

- Comuna Aricestii-Rahtivani;

- Comuna Barcanesti;

- Comuna Berceni;

- Comuna Blejoi;

- Comuna Brazi;

- Comuna Bucov;

- Comuna Dumbravesti;

- Comuna Paulesti;

- Comuna Targsorul Vechi;

- Comuna Valea Calugareasca

 
Actualizat azi:
 
 
Untitled Document
© Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader