ELABORAREA PLANURILOR DE ATENUARE SI ADAPTARE LA SCHIMBARI CLIMATICE IN JUDETUL PRAHOVA

Proiect finanțat în cadrul Programului ”Mediu, adaptare laschimbările climatice și ecosisteme” – RO-Mediu, finanțat
prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014 – 2022

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” – RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

Valoarea totală a proiectului este de 605,000,00 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursbilă din MF SEE (85%)
este 514,250,00 lei și valoarea eligibilă nerambursbilă din din bugetul național (15%) este 90,750,00 lei, iar perioada de
implementare este de 12 luni.

Rezultatele proiectului aflat în implementare vor conduce la realizarea unui Plan de atenuare și adaptare la
schimbări climatice pentru municipiul Ploiești.

Promotor: UAT județul Prahova
PARTENER 1: Primăria Municipiului Ploiești
Partener 2: Universitatea Politehnica București
Partener 3: University of Island

Durata proiectului este de 12 luni

OBIECTIVE:

Obiectiv general
Creșterea capacității Județului Prahova, cu accent pe Municipiului Ploiesti de a face față provocărilor cauzate de schimbările climatice și necesitatea de adaptare, precum și nevoii de atenuare a efectelor acestora, prin integrarea
cunoștințelor despre acest fenomen în plan local și creșterea gradului de conștientizare la nivelul administrației și comunității locale, reducând astfel efectele adverse ale poluării

Obiectiv specific 1
Dezvoltarea de cunoștințe și îmbunătățirea capacității de gestionarere a schimbărilor climatice și impactul acestora prin elaborarea de strategii și planuri de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Ploiesti.

Obiectiv specific 2
Creșterea gradului de conștientizare cu privire la provocările cauzate de schimbările climatice și necesitatea de adaptare, precum și a nevoii de atenuare a efectelor acesteia și a capacității de răspuns a autorității publice locale în contextul actual, prin acțiuni de informare și implicare a angajațior la nivelul autorității publice locale.

Comunicat de presă Titlul Proiectului:
”Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimările climatice în județul Prahova (AtenuareClimPh)”

14 septembrie 2022
Consiliul Județean Prahova, a organizat miercuri, 14 septembrie 2022, un seminar cu scopul diseminării informațiilor proiectului la nivel local cât și regional ...detalii

18 octombrie 2022
În perioada 17-18 octombrie 2022 a fost organizat cursul de formare ”Toate ODD sunt locale!” organizat de Asociația ”Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21” în cadrul proiectului ”People & Planet a Common Destiny”, cu scopul promovării ODD – urilor, cu prioritate pe Schimbări climatice, Apă curată și sanitație, Instituții eficiente și Orașe și Comunități durabile, Pace, Justiție ....detalii

26 octombrie 2022
Primăria Municipiului Ploiești a organizat, joi 26 octombrie 2022, o sesiune de constientizare a publicului privind soluțiilor de adaptare la schimbările climatice în Prahova – Municipiul Ploiești ...detalii

14 noiembrie 2022
Primăria Municipiului Ploiești a organizat joi 17 noiembrie 2022, un workshop cu scopul consultării factorilor de decizie interesați, pentru definirea problematicilor și soluțiilor de adaptare la schimbările climatice cu impact atât la nivel local cât și regional ...detalii