HOTARAREA Nr. 45

privind stabilirea tarifului de inchiriere a termenului si a procedurii de inchiriere pentru spatiile din imobilul Halele Centrale

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administratie si Comert prin care se propune stabilirea tarifelor de inchiriere a spatiilor din imobilul Halele Centrale, termenl de inchiriere, si procedura de inchiriere a spatiilor din imobilul Halele Centrale;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2000 privind zonele protejate si monumentele;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare;

luand in considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia;

in temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba tarifele lunare pe mp. pentru inchirierea spatiilor din imobilul Halele Centrale, diferentiate pe domenii de activitate, conform Anexei nr. 1 ce face parte din prezenta

Art. 2

Tarifele prevazute la art. 1 reprezinta baza de pornire pentru procedurile de inchiriere.

Art. 3

Aproba termenul de inchiriere de 1 an pentru persoane juridice cu posibilitate de prelungire pentru toate spatiile din imobilul Halele Centrale.

Art. 4

Incepand cu data prezentei aproba inchirierea spatiilor destinate comertului practicat de producatorii particulari persoane fizice din imobilul Halele Centrale, prin procedura licitatiei deschise cu strigare, pentru o perioada de 12 luni.

Art. 5

Conditiile de organizare a licitatiilor pentru inchirierea spatiilor destinate producatorilor particulari se vor aproba de comisia (nr. 2) de specialitate a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii catre populatie, comert, turism, agricultura, promovare operatiuni comerciale.

Art. 6

Prezenta hotarare va intra in vigoare incepand cu 01.04.2002.

Art. 7

Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Public de Administratie si Comert.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 martie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

ACTIVITATEA

TARIF ACTUAL/mp

TARIF PROPUS/mp

LEI

USD

LEI

USD

I. Spatii pentru activitati de productie

13.500

1,57

98.244

3

II. Spatii pentru activitati de prestari servicii si agentii de turism

16.000

1,86

130.992

4

III. Spatii pentru activitati comerciale

1. En gross, intermedieri comerciale

45.000

5,22

327.480

10

2. Produse alimentare:

- paine, lapte, legume, fructe

25.000

2,90

196.488

6

- cafea, dulciuri, mezeluri, branzeturi, macelarie, bacanie, bauturi, conserve, cofetarie, patiserie, etc.

25.000

2,90

196.488

6

3. Produse nealimentare:

- librarie, editura, papetarie, farmacie

20.000

2,32

163.740

5

- textile, incaltaminte, confectii, metalo-chimice

30.000

3,48

229.236

7

- bunuri de folosinta indelungata si piese de schimb

35.000

4,06

261.984

8

4. Mixte

35.000

4,06

261.984

8

5. De alimentatie publica:

- pentru productie

10.000

1,16

65.496

2

- pentru comert

13.000

1,51

98.244

3

IV. Spatii pentru birouri

- la societati comerciale

17.000

1,97

130.992

4

V. Spatii pentru alte activitati:

- birouri notariale

41.000

4,75

327.480

10

- jocuri mecanice

50.000

5,80

392.976

12

- societati de asigurare, posta, telefon pronosport, loto

75.000

8,70

556.716

17

- unitati bancare

85.000

9,86

654.960

20

- case de schimb, societati de tranzactii mobiliare, societati de tranzactii imobiliare, burse de marfuri

100.000

11,59

753.204

23

VI. Spatii pentru depozitare

17.000

1,97

130.992

4

VII. Garaje

- pentru populatie

8.000

0,93

65.496

2

- pentru agentii economici

30.000

3,48

229.236

7

 

NOTA: 1 USD la data de 26.06.1998 = 8.625 lei

1 USD la data de 21.02.2002 = 32.748 lei