ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PLOIESTI

 

 

HOTARAREA Nr. 70

cu privire la repartizarea de locuinte pentru tinerii sub 35 de ani

situate in blocul 85, str. Domnisori FN, judetul Prahova

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului Primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administratie si Comert prin care se propune repartizarea unor apartamente cu destinatia de locuinte pentru tinerii sub 35 de ani situate in blocul 85, str. Domnisori FN;

            in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, modificata;

            in baza Legii 114/1996, modificata - Legea locuintei;

            in conformitate cu art. 1,3 si 4 din Hotararea Consiliului Local nr. 241/04.10.2001 privind modul de repartizare a locuintelor din fondul municipiului si celor construite pentru tineri si a Hotararii de Consiliu nr. 342/27.12.2001 cu privire la aprobarea listelor cu ordinea de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul municipiului si a locuintelor pentru tinerii sub 35 de ani valabile pentru anul 2002;

            in baza Hotararii de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte - Cap.III.- constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii;

            In temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba destinatia de locuinta pentru tinerii sub 35 de ani pentru 8 (opt) apartamente structura 2 (doua) camere situate la etajele I - VIII  si 19 (nouasprezece) apartamente structura 3 camere situate la etajele II - VIII din blocul 85, str. Domnisori FN, municipiul Ploiesti, judetul Prahova.

Art. 2

Aproba repartizarea apartamentelor pe structura 2 (doua) si 3 (trei) camere, situate in Ploiesti, str. Domnisori, bloc 85, judetul Prahova persoanelor nominalizate in anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Public de Administratie si Comert.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 aprilie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

ANEXA NR.1

La Hotararea de Consiliu nr.70/2002

 

 

Lista persoanelor pentru care se aproba repartizarea apartamentelor cu destinatia de locuinta pentru tineri sub 35 de ani, situate in blocul 85, str. Domnisori FN, din municipiul Ploiesti, judetul Prahova

 

Nr. crt

Nume si prenume

Pozitia pe lista de prioritati

Apartament repartizat

Nr./structura

1.

Patrascu Viorica

9, structura 2 camere

Ap.5 et.I - 2 camere

2.

Spanu Iulian Catalin

10, structura 2 camere

Ap.9 et.II - 2 camere

3.

Vladescu Elena Cristina

11, structura 2 camere

Ap.13 et.III - 2 camere

4.

Spiridon Ioan

12, structura 2 camere

Ap.17 et.IV - 2 camere

5.

Dumitru Mihai

13, structura 2 camere

Ap.21 et.V - 2 camere

6.

Jiganie Elena

14, structura 2 camere

Ap.25 et.VI - 2 camere

7.

Draghici Gabriela

15, structura 2 camere

Ap.29 et.VII - 2 camere

8.

Petrache Florin

16, structura 2 camere

Ap.32 et.VIII - 2 camere

9.

Roma Eremia

6, structura 3 camere

Ap.8 et.II - 3 camere

10.

Burlacu Mihaita Gabriel

7, structura 3 camere

Ap.10 et.II - 3 camere

11.

Ene Petre

8, structura 3 camere

Ap.11 et.II - 3 camere

12.

Cernatescu Madalina Mihaela

9, structura 3 camere

Ap.12 et. III - 3 camere

13.

Patrascu Maria

10, structura 3 camere

Ap.14 et.III - 3 camere

14.

Dobre Madalina Georgiana

11, structura 3 camere

Ap.15 et.III - 3 camere

15.

Bengescu Valeriu

12, structura 3 camere

Ap.16 et.IV - 3 camere

16.

Radulescu Cristian

13, structura 3 camere

Ap.18 et.IV - 3 camere

17.

Stangaciu Nicolae

14, structura 3 camere

Ap.19 et.IV - 3 camere

18.

Condei Anca Laura

15, structura 3 camere

Ap.20 et.V - 3 camere

19.

Ioan Daniel

16, structura 3 camere

Ap.22 et.V - 3 camere

20.

Ghita Carmen Luminita

17, structura 3 camere

Ap.23 et.V - 3 camere

21.

Sarghe Octavian

18, structura 3 camere

Ap.24 et. VI - 3 camere

22.

Voica Gabriel Victor

19, structura 3 camere

Ap.26 et. VI - 3 camere

23.

Dorobantu Daniela

20, structura 3 camere

Ap.27 et. VI - 3 camere

24.

Ionescu Petre

21, structura 3 camere

Ap.28 et. VII -  3 camere

25.

Ilie Nicoleta

22, structura 3 camere

Ap.30 et. VII - 3 camere

26

Florea Anda Elena

23, structura 3 camere

Ap.31 et.VII - 3 camere

27.

Opris Valeriu Cedric

24, structura 3 camere

Ap.33 et.VIII - 3 camere

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu