HOTARAREA Nr. 134

privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti post-mortem” Domnului General de Armata (R) GEORGE IOAN DANESCU

 

 

           Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar al municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Programe Cooperare Internationala, in vederea sustinerii propunerii de atribuire a titlului de ”Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti post-mortem” pentru intreaga sa activitate Domnului General de Armata (R)GEORGE IOAN DANESCU;

            avand in vedere Hotararea nr. 57/1995 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti prin care s-a aprobat “Regulamentul de Protocol pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti, modificata si completata prin Hotararea Consiliul Local al municipiului Ploiesti nr.126/1997;

            in temeiul art. 38, lit. v din Legea nr. 215 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic: Confera titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti post-mortem Domnului General de Armata (R) GEORGE IOAN DANESCU, pentru stralucita sa cariera militara, administrativa si cetateneasca.              

 

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu