HOTARAREA Nr. 202

privind infratirea dintre municipiul Ploiesti – Romania si orasul Alma-Ata – Republica Kazahstan

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a Domnului Emil Calota, primarul municipiului Ploiesti, si Raportul de specialitate al Directiei Integrare Europeana si Relatii Externe, prin care se propune stabilirea relatiilor de infratire si cooperare intre municipiul Ploiesti si Orasul Alma-Ata – Republica Kazahstan;

            avand in vedere adresa de intentie transmisa Primariei orasului Alma-Ata – Republica Kazahstan;

            in temeiul art. 11, art. 14, art. 38 lit. x si y si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba infratirea municipiului Ploiesti cu orasul Alma-Ata – Republica Kazahstan, in scopul promovarii intereselor comune ale celor doua orase.

Art. 2

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa incheie si sa semneze acordul oficial cu reprezentantii autoritatii orasului Alma-Ata,  dupa indeplinirea procedurii de avizare a proiectului de acord de catre Ministerul Afacerilor Externe.

 

Data in Ploiesti, astazi, 1 septembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Gheorghe Moraru

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

ACORD DE INFRATIRE INTRE MUNICIPIUL PLOIESTI – ROMANIA

SI ORASUL ALMA-ATA – REPUBLICA KAZAHSTAN

 

            Municipiul Ploiesti – România si orasul Alma-Ata – Republica Kazahstan, denumite in continuare “Parti”;

            pornind de la dorinta reciproca de a stabili si dezvolta legaturi de colaborare intre autoritatile administratiei publice din cele doua unitati administrative;

            luând in considerare relatiile traditionale de prietenie si colaborare bazate pe afinitati istorice dintre cele doua orase;

            având in vedere beneficiile unei colaborari reciproce pentru prosperitatea ambelor orase;

            dorind sa deschida posibilitati de colaborare reciproc avantajoase pe multiple planuri de inters comun;

            exprimând dorinta pentru asigurarea cadrului juridic in vederea schimburilor reciproce, in conformitate cu legislatia statelor din care fac parte;

 

            Au convenit urmatoarele:

 

Art. 1 Partile vor sprijini stabilirea de legaturi intre organizatii si institutii din cele doua orase, in scopul cunoasterii reciproce si a cooperarii in diverse domenii de interes comun.

 

Art. 2  Partile vor realiza schimburi de experienta in urmatoarele domenii:

        administratie locala,

        industrie si protectia mediului,

        invatamânt, cultura, turism si sport

        infrastructura municipala si administrarea fondului locativ,

        arhitectura si planificare urbana, inclusiv conservarea monumentelor istorice.

 

Art. 3 Partile vor proceda la initierea si aplicarea unui Program de Lucru, care va prevedea urmatoarele activitati:

        elaborarea unui document comun care sa contina o analiza a situatiei reale a celor doua unitati administrative, a sistemelor economice locale, a resurselor si a oportunitatilor prezente in teritoriile partenere;

        dezvoltarea actiunilor dedicate colaborarii in domeniul productiei si comertului si asigurarea proiectelor specifice;

        schimbul de know-how, experimentarea politicilor de dezvoltare economica locala menita sa consolideze dezvoltarea intreprinderilor de orice fel;

        sprijinirea profesionistilor locali, experimentarea si crearea de servicii in sprijinul agentilor economici, in colaborare cu unitatile administrative si cu agentii de prestari servicii care opereaza in teritoriu;

        dezvoltarea de proiecte conjugate in cadrul programelor regionale, nationale si europene;

        extinderea activitatilor promotionale integrate (campanii promotionale, advertising, activitati de consultanta si de studiu, misiuni comerciale, etc), a produselor locale in scopul favorizarii prezentei acestora pe pietele celor doua localitati (tari) si pe pietele externe;

        identificarea si atragerea fondurilor necesare pentru realizarea acestor activitati.

 

Art. 4 Partile vor planifica si vor organiza impreuna diferite evenimente in contextul relatiei de cooperare reciproca.

 

Art. 5 Acordul este incheiat pe o perioada nedeterminata si intra in vigoare de la data semnarii de catre ambele Parti.

 

Art. 6- Acordul se incheie in 2 exemplare originale, fiecare in limbile româna si engleza/rusa, toate textele fiind egal autentice.