HOTARAREA Nr. 237

privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

luand in considerare incetarea mandatului de consilier al domnului Catalin Marculescu, ca urmare a demiterii acestuia prin Ordinul Prefectului nr. 302/15.07.2003;

avand in vedere Decizia civila nr. 15/23.07.2002 a Tribunalului Bucuresti conform careia Partidul Alianta pentru Romania a fuzionat cu Partidul National Liberal prin absorbtie, acesta subrogandu-se in drepturi si obligatii fostului Partid Alianta pentru Romania;

avand in vedere adresa organizatiei municipale a Partidului National Liberal prin care se propune urmatorul supleant pe lista de candidaturi pentru functia de consilier doamna IULIANA DOSARU;

vazand Raportul Comisiei de validare in care se consemneaza legalitatea mandatului urmatorului membru supleant ales pe lista de candidati a Partidului Alianta pentru Romania la alegerile locale din data de 04 iunie 2000, si in consecinta se propune validarea mandatului acestuia;

luand act de propunerile formulate in plenul Consiliului Local al municipiului Ploiesti, privind numirea doamnei Iuliana Dosaru pe locul ramas vacant in componenta Comisiei pentru invatamant, sanatate, stiinta, cultura, culte, tineret si sport;

in temeiul art. 77, alin. 9 din Legea nr. 70/1991 modificata si completata prin Legea nr. 170/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea si completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale;

in conformitate cu art. 40 din Legea nr. 14/2003, Legea partidelor politice;

in temeiul art. 6, din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

in temeiul art. 32, art. 46 si art. 60, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

 

 

Art. 1

Ia act de incetarea mandatului de consilier al domnului CATALIN MARCULESCU Partidul Democrat, ca urmare a demiterii.

Art. 2

Valideaza mandatul de consilier al doamnei IULIANA DOSARU Partidul National Liberal.

Art. 3

Se modifica Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 179/2001 in sensul ca doamna IULIANA DOSARU devine membru al Comisiei pentru invatamant, sanatate, stiinta, cultura, culte, tineret si sport, in locul domnului CATALIN MARCULESCU.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 01.10.2003

 

Presedinte de sedinta,

Gheorghe Moraru

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu