HOTARAREA  Nr. 214

privind conferirea Titlului de “Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti post-mortem

Dr. ing. Nicolae Carol Debie

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului primar al municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei “Scoli-Cultura-Culte”, prin care se propune conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti, post-mortem, pentru intreaga sa activitate, dr. ing. Nicolae Carol Debie, laureat al Premiului de Stat, unul dintre membrii fondatori ai Filarmonicii ploiestene;

avand in vedere Hotararea nr. 57/1995 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti prin care s-a aprobat Regulamentul de Protocol pentru acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 126/1997;

in temeiul art. 38 lit. V din Legea nr. 215 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Confera Titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti , post-mortem, Dr. Ing. Nicolae Carol Debie, pentru contributia deosebita la institutionalizarea activitatii muzicale profesioniste, in Ploiesti, ca si pentru aportul sau de pionierat, in fundamentarea cercetarii stiintifice in petrochimie;

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu