HOTARAREA Nr. 292

privind protejarea investitiilor efectuate la unele străzi din municipiul Ploiesti

prin instituirea unor de amenzi contraventionale

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Drumuri din cadrul A.D.P.P. Ploiesti, prin care se propune protejarea străzilor din municipiul Ploiesti, pe care s-au efectuat lucrari de reparatii curente, capitale si de investitii, cu o perioada de garantie mai mare de 2 ani, prin instituirea unor de amenzi contravenţionale;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteea cu modificarile si completarile ulterioare;

vazand prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice, de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr 3/2003;

in baza prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

in baza prevederilor O.G. nr. 2/2001 aprobata prin Legea nr. 180/2001 privind administratia publica locala;

in temeiul art 38 lit. m din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Interzicerea oricaror lucrari de spargere a carosabilului pe strazile din municipiul Ploiesti, cuprinse in lista anexa la prezenta pe care s-au efectuat lucrari de reparatii curente, capitale sau de investitii si sunt in perioada de garantie (potrivit anexei) fara aprobarea prealabila a primarului municipiului Ploiesti sau a imputernicitului acestuia.

Art. 2

Obligativitatea respectarii prevederilor acestei dispozitii revin, cu precadere :

-         S.C. APA NOVA S.R.L.

-         S.C. ELECTRICA S.A.

-         S.C. ROMTELECOM S.A.

-         S.C. LUXTEN S.A.

-         S.C. TERMOELECTRICA BRAZI S.A.

-         S.C. DALKIA S.R.L.

-         S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. Sucursala Ploiesti

-         persoane fizice

-         agenti economici persoane juridice

Art. 3

Nerespectarea art.1. din prezenta, constituie contraventie, si se sanctioneaza cu amenda de 25.000.000 lei cu obligarea refacerii covorului asfaltic la parametrii initiali prin intermediul unei societati agrementata de autoritatea publica locala, cu achitarea contravalorii lucrarii de contravenient catre Administratia Domeniului Public si Privat.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la articolul 1 din prezenta hotarare se va face de catre primarul municipiului Ploiesti si imputernicitii acestuia.

Art. 4

Strazile ce vor fi receptionate ulterior prezentei vor fi comunicate persoanelor juridice prevazute la art. 2 pentru conformare, potrivit art. 1 in termen de 5 zile de la data receptiei.

Art. 5

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari si va informa trimestrial Consiliul Local.

Art. 6

Directia de Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 noiembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Iulian Teodorescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa

 

Lucrari aflate in garantie

Strazi pe care s-au efectuat lucrari de reparatii curente cu covor continuu, reparatii capitale si investitii

 

Nr. Crt.

STRADA

EXPIRARE GARANTIE

REPARATII CURENTE COVOR CONTINUU

1

Cameliei bl.70

19.02.2004

2

Cameliei intre str.Arinului Gostat si str.Gageni Rapsodiei

15.04.2006

3

bl. 40-34

05.2004

4

Latina

19.02.2004

5

Horia

19.02.2004

6

Romana intre St. Greceanu si Gh. Doja

8.04.2006

7

Marasesti intre str.Rudului si Plaiesilor si intre Plaiesilor si Torcatori

15.04.2006

8

Rudului intre Stindardului si Depoului

07.2004

9

Gh. Lazar

6.06.2006

10

Calomfirescu

24.06.2006

11

I.L.Caragiale intre inters Cantacuzino Rudului

8.04.2006

12

Aleea Rasnovenilor (acces alee ghena)

13.05.2006

13

G-ral. Dragalina intre Transilvaniei si Poienitei

26.05.2006

14

Trei Ierarhi

26.05.2006

15

Arinului intre Cameliei si Piata Nord

18.04.2006

16

Sos. Nordului intre Gageni si A. Muresanu si Bdul. Republicii si A. Muresanu (banda)

12.05.2006

17

Bdul. Republicii Scala nr. 14

18.04.2004

18

Nichita Stanescu

8.04.2006

19

N. Basarab intre Gh. Doja si Iasului

8.04.2006

20

C. D. Gherea (St. Greceanu Basarabi)

8.04.2006

21

Valeni intersectia cu Ghe. Doja

18.06.2006

22

Mihai Bravu loc joaca

18.06.2004

23

Izvoare intre Mircea cel Batran si Scoala 17

06.2004

24

Mircea cel Batran intre str. Izvoare si str. Mugurilor

06.2004

25

Malinului

06.2004

26

Olimpului

06.2004

27

Chindiei

06.2004

28

Elena Doamna intre Scolala 4 si Bdul. Republicii

06.2004

29

Serg. C-tin. Stefan

06.2004

30

Basarabi intre C. D. Gherea si Paris

07.2004

31

Paris intre St. Greceanu si Basarabi

07.2004

32

Gara Sud Parc (trotuar)

08.2004

33

Veronica Micle

08.2006

34

Snagov

16.01.2006

35

Victoriei

14.11.2006

PARCARI CARTIER NORD

36

Parcare bl. 85-86 Vest

04.2004

37

Petuniei si P 14 bloc 2 Brebenei, 16

07.2004

38

Parcare PE 30 bl. 23-24 Cameliei

04.2004

39

Parcare Nord P 17 bl. 26 Cameliei

06.2004

40

Parcare Nord P 13 bl 120-121 Brumarelelor,

07.2004

41

Parcare str. Cameliei bl. 137 - 138

02.2004

42

Parcare si alee str. Brumarelelor bl. 131

09.2004

43

Parcare P 42 bl. 14 Aleea Scorusului

03.2004

44

Parcare PE 11 bl. 11 A Crizantemelor

03.2004

45

Laurilor bl. 36

03.2004

46

Parcare str. Brebenei

06.2004

47

Parcare P 32 bl.39 Cameliei, PE 35 bl. 49-52 Cameliei, PE 36-37 bl.1 Cameliei, P 28 bl.39 Cameliei

03.2004

48

Parcare zona Gostat P 24 bl. 35-38

05.2004

49

Parcare zona Gostat P 24 bl. 35-38

04.2004

50

Catinei bl. 37C-37D

04.2004

51

Parcare bl. 86-87

04.2004

52

Parcare Cameliei bl. 25A-25 B

06.2004

53

Parcare bl. 119-120, bl. 15 A

08.2004

 

Parcare PP 46 bl.17

09.2004

54

Trotuar Complex Mic

04.2004

55

Trotuar str. Brumarelelor bl. 132

02.2004

56

Trotuar sos. Nordului complex mare

06.2004

57

Balti

05.2004

58

Neajlov

06.2004

59

Dunarii

06.2004

60

Constructorilor

06.2004

61

Bascovici

06.2004

62

Mesteru Manole

06.2004

63

Finta

06.2004

64

A.Macedon

07.2004

65

Carpenului

07.2004

66

Graniceri

12.2004

67

Busuiocului

07.2004

68

Transilvaniei

08.2004

69

Barcanesti

06.2004

70

Ghe.Petrescu

04.2004

71

Sala Spoturilor (alee intrare)

04.2004

72

Trotuar Bdul. Republicii intre Banca Religiilor si statuia Mihai Viteazul

04.2004

REPARATII CAPITALE

1

Dorna Reparatie capitala

1.08.2004

2

Poligonului

17.10.2005

INVESTITII

1

Lupeni Investitie tronson I

28.10.2004

 

tronson II

21.07.2005

2

Gh. Gr. Cantacuzino (tronson cuprins intre str. Podul Inalt si str. Enachita Vacarescu)

31.10.2008

3

Vrancei

4.11.2006