HOTARAREA Nr. 285

privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti,                                                                                   domnului profesor universitar doctor inginer TEODOR OROVEANU, de la Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti,                cu prilejul sarbatoririi a 35 de ani de existenta in invatamantul superior romanesc a acestei institutii

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului primar al municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Invatamant, Cultura, Culte, in vederea sustinerii propunerilor de atribuire a Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti pentru intreaga activitate domnului Teodor Oroveanu stralucita personalitate a invatamantului superior prahovean si romanesc;

            avand in vedere Hotararea nr. 57/1995 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti prin care s-a aprobat Regulamentul de protocol pentru acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti modificata  si completata prin H.C.L. nr. 126/1997;

            in temeiul art.38, lit. v din Legea nr. 215 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Se confera Titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti domnului Teodor Oroveanu profesor universitar doctor inginer, pentru activitatea remarcabila consacrata afirmarii invatamantului superior prahovean si romanesc, pentru stralucita activitate de cercetare in domeniul industriei petroliere la nivel national si international, pentru abnegatia, consecventa si dragostea cu care se implica in formarea viitorilor specialisti ai domeniului.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu