HOTARAREA Nr. 16

privind aprobarea criteriilor de normare, a numarului  si structurii personalului nedidactic din unitatile de  invatamant preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Scoli, Spitale, Reparatii Cladiri din cadrul Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune aprobarea criteriilor de normare, a numarului si structurii personalului nedidactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Ploiesti;

in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995 modificata si completata prin Legea nr. 354/2004;

luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr. 174/2003 pentru modificarea articolului 25 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat;

in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 45/2003 privind finantele publice locale aprobata prin Legea nr. 108/2004;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba criteriile de normare a personalului nedidactic din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Ploiesti in conformitate cu Anexa nr. 1 ce constituie parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba numarul si structura de personal nedidactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Ploiesti, conform Anexei 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare, valabile pentru anul 2005.

Art. 3

Serviciul Scoli, Spitale, Reparatii Cladiri din cadrul Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti impreuna cu unitatile de invatamant preuniversitar de stat vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 2 martie 2005

 

Presedinte de sedinta,

Elena Trican

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

CRITERII DE NORMARE A PERSONALULUI NEDIDACTIC

DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

 

 

A.     INVATAMANTUL PRESCOLAR

 

I.       GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

 

1.      Ingrijitor:

·        La gradinita care functioneaza cu o singura grupa de copii, se utilizeaza un sfert de post, salarizat prin plata cu ora;

·        La gradinita care functioneaza cu doua grupe de copii se utilizeaza o jumatate de post;

·        La gradinita care fuctioneaza cu 3-5 grupe de copii – un post;

·        La gradinita care functioneaza cu 6-9 grupe de copii – un post si jumatate;

·        La gradinita cu peste 9 grupe de copii, doua posturi;

·        La gradinitele care functioneaza cu peste 5 grupe si unde incalzirea se face cu lemne, se normeaza doua posturi de ingrijitor;

 

II. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI GRADINITA CARE FUNCTIONEAZA IMPREUNA CU CRESA CU PROGRAM ZILNIC

 

1.      Ingrijitor, bucatar, muncitor bucatarie, spalatoreasa, lenjereasa, muncitor calificat intretinere

·        Un post pentru fiecare 15 copii, in medie;

 

2.      Fochist

·        1 post pentru fiecare punct termic in functiune;

 

 

B.     INVATAMANTUL PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL, PROFESIONAL,

COMPLEMENTAR  DE MAISTRI

 

I. SCOALA PRIMARA (CU CLASELE I-IV)

 

1.      Ingrijitor

·        La scoala care functioneaza de sine statatoare cu o suprafata sub 300 mp, activitatea se salarizeaza prin plata cu ora Ό norma;

·        La scoala care functioneaza de sine statatoare avand suprafata intre 301 – 599 mp se normeaza o jumatate de post;

·        La scoala care functioneaza de sine statatoare avand o suprafata de peste 600 mp, un post.

 

II. SCOALA CU CLASELE I-VIII, LICEU, SCOALA PROFESIONALA, COMPLEMENTARA, DE MAISTRI

 

1.      Functionar, magaziner

·        Un post pentru fiecare 650 elevi, in medie;

 

2.      Ingrijitor

·        Un post pentru fiecare 700 mp suprafata de curatenie la institutiile care functioneaza cu incalzire centrala;

 

Nota: La fiecare scoala care functioneaza cu mai putin de 700 mp., respectiv 600 mp. suprafata de curatenie, dar nu mai putin de 300 mp, se normeaza o jumatate de post. In suprafata de curatenie se cuprind: sali de clasa, coridoare, sali de sport, cabinete, laboratoare, birouri, biblioteca, scari, grupuri sanitare, sali de spectacol si cu, cu exceptia grupurilor sanitare, se iau in calcul numai suprafetele orizontale (planseuri) ale acestor spatii.

 

3.      Muncitor calificat pentru intretinerea imobilelor si materialului didactic

·        ½ post pentru unitatile care au 15 – 19 sali de studiu, inclusiv laboratoare si sali de gimnastica si internat cu pana la 300 elevi;

·        1 post pentru unitatile cu 20 – 25 sali de studiu;

·        2 posturi pentru fiecare unitate care functioneaza cu 26 – 35 sali de studiu;

·        3 posturi pentru fiecare unitate care functioneaza cu mai mult de 35 sali de studiu;

 

4.      Fochist (muncitor calificat)

·        1 post, in medie, pentru fiecare punct termic, in functie de necesitati;

 

5.      Paznic, portar

·        Un post pe tura numai pentru institutiile de invatamant care detin bunuri de valoare deosebita;

 

Nota: pentru pastrarea documentelor scolare se vor lua masuri de asigurare a unei incaperi (cancelarie) cu grilaj metalic la usi si ferestre. Prevederile de mai sus se aplica si la scolile si liceele de arta.

 

6.      Pentru activitatea de specialitate (acordor piane, reparator instrumente muzicale, figurant, model viu), arte plastice sau altele asemanatoare

·        1 post pentru 100 elevi, in medie.

 

C.     ATELIER – SCOALA – pentru instruirea practica a elevilor

 

1.      Magaziner

·        Un post pentru atelierele scoala care realizeaza productie pe baza de contract;

 

2.      Personal pentru intretinerea utilajelor si instalatiilor

·        la atelierele scoala cu mai putin de 20 utilaje sau alte instalatii, intretinerea acestora se realizeaza de maistri instructori;

·        un post de muncitor calificat la atelierele scoala cu 20 – 40 utilaje sau instalatii;

·        doua posturi de muncitor calificat la atelire scoala cu mai mult de 40 utilaje sau alte instalatii. In functie de specificul reparatiilor pot avea calificari diferite;

·        daca instruirea practica se efectueaza in doua schimburi, se acorda si pentru schimbul al doilea numarul de posturi potrivit criteriilor de mai sus.

 

A.     INTERNAT SI CANTINA SCOLARA

 

1.      Supraveghetor de noapte

·        Un post la fiecare internat; la cele mixte se va acorda si al doilea post;

 

2.      Bucatar (muncitor bucatarie)

·        Un post pentru fiecare 80 de mese servite, in medie pe zi.

Nota: 0,25 masa de dimineata, 1 pentru masa de pranz, 0,75 masa de seara.

 

3.      Sofer

·        Un post pentru fiecare autovehicul;

 

4.      Ingrijitor

·        Un post pentru fiecare 700 mp suprafata de ingrijire.

 

5.      Spalatoreasa, lenjereasa

·        Un post pentru fiecare 50 elevi interni, la spalatorie manuala sau 100 elevi inerni la spalatorie mecanica, in medie.

 

6.      Muncitor calificat

·        Un post pentru fiecare internat cu 300 – 400 elevi interni;

·        Doua posturi pentru fiecare internat cu 401 – 600 elevi interni;

·        Trei posturi pentru fiecare internat cu mai mult de 600 elevi  interni;

 

Nota:

La fiecare internat care are mai putin de 300 elevi interni, intretinerea cladirii se face de muncitorul calificat al institutiei scolare de care apartine.

La institutiile de invatamant cu centrala sau punct termic care functioneaza permanent, pe toata durata anului se pot norma 1- 3 posturi de fochist, luandu-se masuri de organizare a schimburilor, astfel incat sa se asigure desfasurarea normala a activitatii.

 

E. CENTRUL FINANCIAR

 

1.  Secretar dactilograf, casier, magaziner

·        Cate un post la centrul financiar stabilit de Primaria Municipiului Ploiesti

 

1.      Muncitor de intretinere

·        1 – 2 posturi la centrul financiar stabilit de Primaria Municipiului Ploiesti

 

Nota:

Prezentele ,,Normative de personal nedidactic” sunt maximale si se vor fi aplicate in limita creditelor bugetare aprobate.

 

Anexa nr. 2

 

PERSONAL  NEDIDACTIC EXISTENT IN ANUL  SCOLAR  2004/2005

                                                                                                                                          

Nr.

crt.

UNITATEA   DE   INVATAMANT

PERSONAL

NEDIDACTIC

EXISTENT

AN SCOLAR 2004/2005

I

COLEGIUL NATIONAL I. L. CARAGIALE

Muncitor calificat intretinere

3

Ingrijitor

12

Paznic

3

Fochist

2

Bucatar

1

Spalatoreasa (lenjereasa)

1

Supraveghetor noapte

1

Muncitor necalificat

1

TOTAL

24

II

COLEGIUL NATIONAL M. VITEAZUL

Muncitor calificat intretinere

3

Ingrijitor

12

Paznic

4

Fochist

3

TOTAL

22

III

COLEGIUL SPIRU HARET

Secretar dactilograf

1

Muncitor calificat intretinere

4

Ingrijitor

11,5

Paznic

3

Fochist

3

Bucatar

1

Muncitor necalificat

1

Spalatoreasa (lenjereasa)

1

TOTAL

25,5

IV

COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU 

Casier

1

Muncitor calificat intretinere

5

Ingrijitor

16,5

Paznic

3

Fochist

4

Bucatar

2

Spalatoreasa (lenjereasa)

1

Supraveghetor noapte

1

TOTAL

33,5

V

COLEGIUL ECONOMIC V. MADGEARU 

1

Colegiu  

Muncitor calificat intretinere

2

Ingrijitor

5,5

Paznic

6

Fochist

4

Total colegiu

17,5

2

Atelier scoala 

Muncitor calificat intretinere

4

Total atelier scoala

4

3

Internat cantina

Bucatar

2

Muncitor necalificat bucatarie

1,5

Muncitor calificat lenjereasa

1

Muncitor necalificat spalatorie

0,5

Supraveghetor noapte

1

Sofer (vizitiu)

2

Ingrijitor

4

Total internat cantina

12

TOTAL

33,5

VI

LICEUL NICHITA STANESCU

Muncitor calificat intretinere

2

Ingrijitor

5

Paznic

3

TOTAL

10

VII

LICEUL TEORETIC AL. I. CUZA

Muncitor calificat intretinere

2

Ingrijitor

4,5

Paznic

2

Fochist

2

TOTAL

10,5

VIII

LICEUL DE ARTA

Dactilograf

1

Muncitor calificat intretinere

2

Ingrijitor

6

Paznic

2

Fochist

1

Model viu

1,5

Acordor piane

1

TOTAL

14,5

IX

LICEUL PEDAGOGIC

1

Liceu

Muncitor calificat intretinere

1

Ingrijitor

5,5

Paznic

1

Fochist

1

Total liceu

8,5

2

Internat cantina

Magaziner

0,5

Bucatar

1

Muncitor necalificat

3,5

Spalatoreasa (lenjereasa)

2

Supraveghetor noapte

1

Sofer (vizitiu)

1

Ingrijitor

4

Total internat cantina

13

TOTAL

21,5

X

GRUP SCOLAR ENERGETIC

1

Grup scolar

Muncitor calificat intretinere

2

Ingrijitor

5

Paznic

3

Total grup scolar

10

2

Atelier scoala

Muncitor calificat intretinere

2

Total atelier scoala

2

3

Internat cantina

Bucatar

2

Muncitor necalificat bucatarie

2

Spalatoreasa

1

Supraveghetor noapte

1

Ingrijitor

4

Total internat cantina

10

TOTAL

22

XI

GRUP SCOLAR DE TRANSPORTURI

Muncitor calificat intretinere

5

Ingrijitor

5,5

Paznic

6

TOTAL

16,5

XII

GRUP SCOLAR TOMA SOCOLESCU

Muncitor calificat intretinere

2

Ingrijitor

8

Paznic

4

Spalatoreasa

1

Supraveghetor noapte

1

TOTAL

16

XIII

GRUP SCOLAR INDUSTRIE USOARA

1

GRUP SCOLAR

Muncitor calificat intretinere

0,5

Ingrijitor

5

Paznic

3

Fochist

1

Total grup scolar

9,5

2

Atelier scoala

Muncitor calificat intretinere

1,5

Total atelier scoala

1,5

TOTAL

11

XIV

GRUP SCOLAR PETROL-TELEAJEN

1

GRUP SCOLAR

Muncitor calificat intretinere

1

Ingrijitor

4

Paznic

3

Fochist

2

Total grup scolar

10

2

Atelier scoala

Muncitor calificat intretinere

2

Total atelier scoala

2

3

Internat cantina

Spalatoreasa

0,5

Ingrijitor

1,5

Total internat cantina

2

TOTAL

14

XV

GRUP SCOLAR ADMINISTRATIV SI DE SERVICII

Muncitor calificat intretinere

1

Ingrijitor

4

Paznic

3

TOTAL

8

XVI

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL 1 MAI

Muncitor calificat intretinere

7

Ingrijitor

18

Paznic

3

Fochist

1

Bucatar

1

Spalatoreasa

1

Casier

0,5

TOTAL

31,5

XVII

CENTRUL FINANCIAR SCOALA NR. 8

Secretar dactilograf

1

Total  Centrul Financiar

1

1

SCOALA NR. 8 GRIGORE MOISIL

Ingrijitor

5

Muncitor calificat intretinere

1

Paznic

2

TOTAL

8

2

SCOALA NR. 4 ELENA DOAMNA

Ingrijitor

2

Muncitor calificat intretinere cu atributii fochist

1

Paznic

2

TOTAL

5

3

SCOALA NR. 21 SF. VINERI

Ingrijitor

4

Muncitor calificat intretinere

1

Paznic

2

Fochist

2

TOTAL

9

4

SCOALA NR. 23 ANDREI MURESANU

Ingrijitor

3,5

Muncitor calificat intretinere

1

Paznic

1

TOTAL

5,5

5

SCOALA NR. 25 HENRI MATHIAS BERTHELOT

Ingrijitor

3

Muncitor calificat intretinere

1

Paznic

1

TOTAL

5

6

SCOALA NR. 24 SF. APOSTOL ANDREI

Ingrijitor

5,5

Muncitor calificat intretinere

1

Paznic

1

TOTAL

7,5

7

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR.2

Ingrijitor

1

TOTAL

1

8

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR.3

Ingrijitor

1

TOTAL

1

9

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR.13

Ingrijitor

0,5

TOTAL

0,5

10

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR.24

Ingrijitor

0,5

TOTAL

0,5

11

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR.41

Ingrijitor

1

TOTAL

1

12

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR.43

Ingrijitor

0,5

TOTAL

0,5

TOTAL CENTRU FINANCIAR NR.8

45,5

XVIII

CENTRUL FINANCIAR SCOALA NR. 15

1

SCOALA NR. 15 MIHAI EMINESCU

Secretar-casier, magaziner

1

Ingrijitor

3

Muncitor calificat intretinere

1

Paznic

2

TOTAL

7

2

SCOALA NR. 16 ANTON PANN

Ingrijitor

2,5

Paznic

1

Fochist

2

TOTAL

5,5

3

SCOALA NR. 1 RADU STANIAN

Ingrijitor

2

Paznic

1

TOTAL

3

4

SCOALA NR. 9 RARES VODA

Ingrijitor

4

Paznic

2

TOTAL

6

5

SCOALA NR. 10 GEORGE COSBUC

Ingrijitor

2

Paznic

1

TOTAL

3

6

SCOALA NR. 11 FLORIN COMISEL

Ingrijitor

2

Paznic

3

TOTAL

5

7

SCOALA NR. 17 IOAN GRIGORESCU

Ingrijitor

4

Muncitor calificat intretinere

1

Paznic

1

Fochist

1

TOTAL

7

8

SCOALA NR. 18 UNIREA

Ingrijitor

1,5

Paznic

1

Fochist

1

TOTAL

3,5

9

SCOALA NR. 19

Ingrijitor

1

Paznic

1

TOTAL

2

10

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR.  6

Ingrijitor

0

TOTAL

 

11

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 1

Ingrijitor

0,5

TOTAL

0,5

12

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 4

Ingrijitor

0,5

TOTAL

0,5

13

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 5

Ingrijitor

1

TOTAL

1

14

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 12

Ingrijitor

1

TOTAL

1

15

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 26

Ingrijitor

0,5

TOTAL

0,5

16

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 11

Ingrijitor

1

TOTAL

1

17

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 14

Ingrijitor

0,5

TOTAL

0,5

TOTAL CENTRU FINANCIAR NR. 15

47

XIX

CENTRUL FINANCIAR SCOALA NR. 29

1

SCOALA NR. 29

Ingrijitor

4

Muncitor intretinere

2

Paznic

2

TOTAL

8

2

SCOALA NR. 3 TOMA CARAGIU

Ingrijitor

3,5

Muncitor intretinere

1

Paznic

1

TOTAL

5,5

3

SCOALA NR. 6 MATEI BASARAB

Ingrijitor

4

Muncitor intretinere

1

Paznic

1

TOTAL

6

4

SCOALA NR. 20

Ingrijitor

2

Muncitor intretinere

1

Paznic

1

TOTAL

4

5

SCOALA NR. 22 CARTIER M.APOSTOL

Ingrijitor

0,5

Paznic

1

TOTAL

1,5

6

SCOALA NR. 31 NICOLAE IORGA

Secretar dactilograf

1

Ingrijitor

3,5

Muncitor calificat intretinere

1

Paznic

1

TOTAL

6,5

7

SCOALA I.A. BASSARABESCU

Ingrijitor

3

Muncitor intretinere

1

Paznic

2

TOTAL

6

8

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 39

Ingrijitor

1

TOTAL

1

9

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 50

Ingrijitor

1

TOTAL

1

10

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 20

Ingrijitor

0,25

TOTAL

0,25

11

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 18

Ingrijitor

0,5

TOTAL

0,5

TOTAL CENTRU FINANCIAR NR. 29

40,25

XX

CENTRUL FINANCIAR SCOALA  NICOLAE SIMACHE

Casier magaziner

1

1

SCOALA PROF. NICOLAE SIMACHE

Ingrijitor

4

Muncitor calificat intretinere

2

Paznic

2

TOTAL

9

2

SCOALA NR. 2 IENACHITA VACARESCU

Ingrijitor

3

Paznic

1

TOTAL

4

3

SCOALA NR. 5 ION CREANGA

Ingrijitor

2

Paznic

2

TOTAL

4

4

SCOALA NR. 7 CANDIANO POPESCU

Ingrijitor

2

Fochist mecanic

1

Paznic

2

TOTAL

5

5

SCOALA NR. 12 NICOLAE TITULESCU

Ingrijitor

2

Paznic

2

TOTAL

4

6

SCOALA NR. 13

Ingrijitor

1,5

Paznic

2

TOTAL

3,5

7

SCOALA NR. 14 SF.VASILE

Ingrijitor

3

Muncitor calificat intretinere

1

Paznic

2

Fochist

1

TOTAL

7

8

SCOALA NR.  28 NICOLAE BALCESCU

Ingrijitor

4

Muncitor calificat intretinere

2

Paznic

2

Magaziner

1

TOTAL

9

9

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR.  7

Ingrijitor

0,5

TOTAL

0,5

10

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR.  8

Ingrijitor

1

TOTAL

1

11

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR.  10

Ingrijitor

1

Paznic

1

TOTAL

2

12

GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 51

Ingrijitor

1,5

TOTAL

1,5

TOTAL CENTRU FINANCIAR N. SIMACHE

50,5

XXI

CENTRUL FINANCIAR GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 28

1

CENTRU FINANCIAR

Muncitor calificat intretinere

0,5

Casier, magaziner

1

TOTAL

1,5

2

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.  9

Ingrijitor

0,5

TOTAL

0,5

3

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 17

Bucatar

1

Muncitor calificat intretinere

1

Ingrijitor

3,5

Muncitor necalificat

0,5

TOTAL

6

4

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 21

Bucatar

2

Muncitor calificat intretinere

1

Ingrijitor

4

Lenjereasa

1

TOTAL

8

5

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 23

Bucatar

1

Muncitor calificat intretinere

0,5

Ingrijitor

5

Muncitor necalificat

1,5

TOTAL

8

6

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR.  29

Bucatar

1

Ingrijitor

1

Muncitor necalificat

0,5

TOTAL

2,5

7

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR.  30

Bucatar

1

Muncitor calificat intretinere

0,5

Ingrijitor

3,5

Muncitor necalificat

0,5

TOTAL

5,5

8

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 32

Bucatar

1

Muncitor calificat intretinere

1

Ingrijitor

2

Muncitor necalificat

1,5

TOTAL

5,5

9

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 33

Bucatar

1

Muncitor calificat intretinere

0,5

Ingrijitor

3

Muncitor necalificat

0,5

TOTAL

5

10

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 34

Bucatar

1

Muncitor calificat intretinere

1

Ingrijitor

3,5

Muncitor necalificat

1,5

TOTAL

7

11

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 35

Bucatar

1

Muncitor calificat intretinere

0,5

Ingrijitor

3

TOTAL

4,5

12

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 36

Bucatar

1

Muncitor calificat intretinere

1

Ingrijitor

5

Muncitor necalificat

3

TOTAL

10

13

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 37

Bucatar

1,5

Ingrijitor

3,5

Muncitor necalificat

0,5

TOTAL

5,5

14

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 38

Bucatar

1

Ingrijitor

3,5

Muncitor necalificat

1

TOTAL

5,5

15

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 40

Bucatar

2

Muncitor calificat intretinere

1,5

Ingrijitor

6

Muncitor necalificat

1

TOTAL

10,5

16

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 44

Bucatar

1

Muncitor calificat intretinere

2

Ingrijitor

3,5

Muncitor necalificat

1

TOTAL

7,5

17

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 47

Bucatar

1

Muncitor calificat intretinere

1

Ingrijitor

7

Muncitor necalificat

3

TOTAL

12

18

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 49

Bucatar

2

Muncitor calificat intretinere

1

Ingrijitor

4,5

Muncitor necalificat

2

Lenjereasa

1

TOTAL

10,5

19

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 52

Bucatar

1

Muncitor calificat intretinere

 

Ingrijitor

2

Muncitor necalificat

 

Lenjereasa

1

TOTAL

4

20

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 53

Bucatar

1

Muncitor calificat intretinere

1,5

Ingrijitor

4,5

Muncitor necalificat

2

TOTAL

9

21

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 28

Bucatar

1

Muncitor calificat intretinere

1

Ingrijitor

3,5

Dactilograf

1

TOTAL

5,5

22

GRADINITA C.F.R.

Bucatar

1

Muncitor calificat intretinere

0,5

Ingrijitor

2,5

Muncitor necalificat

0,5

TOTAL

4,5

TOTAL CENTRU FINANCIAR GRADINITA NR.28

138,5

TOTAL GENERAL

635,75