HOTÃRĀREA Nr. 32

privind modificarea Hotãrārii Consiliului Local nr. 153/2003 privind stabilirea ca loc de depozitare al pãmāntului excedentar si a altor materiale inerte pe amplasamantul fostei rampe de gunoi Teleajen

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzānd Expunerea de motive a domnlui Primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune modificarea Hotãrārii Consiliului Local nr. 153/2003, privind stabilirea pentru depozitarea pãmāntului excedentar si a altor materiale inerte pe amplasamentul fostei rampe de gunoi Teleajen, īn sensul majorarii tarifului;

īn temeiul Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobatã prin Legea nr. 3/2003 cu modificãrile si completãrile ulterioare;

avānd īn vedere prevederile Hotãrārii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002, cu privire la organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

īn temeiul art. 38 lit. r din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, modificatã si completatã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea art. 3 din Hotãrārea Consiliului Local nr. 153/2003, īn sensul majorãrii tarifului de depozitare a pãmāntului excedentar si a materialelor inerte, de la contravaloarea īn lei a 3 USD/tonã (respectiv 2,42E)  la contravaloarea a 20 RON/tonã, inclusiv TVA, la Rampa de gunoi Teleajen.

Art. 2

Celelalte prevederi  ale Hotãrārii de Consiliu nr. 153/2003 rãmān neschimbate.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrāri.

 

Datã īn Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazālu