HOTÃRĀREA Nr. 76

privind repartizarea de locuinte pentru tinerii sub 35 de ani

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzānd Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si a domnilor consilieri Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Natalia Antoaneta, Teodorescu Iulian Liviu si Dosaru Elena Iuliana, Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu si Procesul-verbal al Comisiei sociale pentru analizarea cererilor de locuinta prin care se propune repartizarea de locuinte pentru tineri sub 35 de ani;

īn baza prevederilor Legii nr. 152/1998 privind īnfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si a Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a acesteia, modificate si completate prin Hotãrārile Guvernului nr. 60/2004 si nr. 816/2005;

avand īn vedere Hotãrārea Consiliului Local nr. 47/28.02.2006 cu privire la stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuintelor destinate tinerilor sub 35 de ani, valabilã pentru anul 2006;

īn conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996, modificatã si republicat㠖 Legea locuintei si a Hotãrārii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a prevederilor Legii locuintei;

īn temeiul art. 38, lit. g din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã repartizarea locuintei pentru tineret destinata īnchirierii, situatã īn Ploiesti, str. Sabinelor nr. 18, bl. 12B, ap. 3, et. I, compus din 2 camere si dependinte īn suprafatã de 58,92 mp., cãtre domnul Tãnase Florin, domiciliat īn Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 239, bl. 6, ap. 8, situat la pozitia 1 īn lista de prioritate.

Art. 2

Aprobã repartizarea locuintei pentru tineret destinatã īnchirierii, situatã īn Ploiesti, str. Arnãuti bl. T6, ap. 5, et. II, compus din douã camere si dependinte, īn suprafatã de 55,75 mp., cãtre d-na. Racoveanu Magdalena, domiciliatã īn Ploiesti, str. Rāfov nr. 2J, situatã la pozitia nr. 2 īn lista de prioritate.

Art. 3

Aprobã repartizarea locuintei pentru tineret destinatã īnchirierii, situat īn Ploiesti, str. Sabinelor nr. 18, bl. 12 B, ap. 8, et. III, compus din 2 camere si dependinte, īn suprafatã de 58,92 mp., cãtre doamna Maftei Luciana Cerasela, domiciliatã īn Ploiesti, str. Baraolt nr. 5, bl. 40 B, ap. 16, situatã la pozitia 3 īn lista de prioritate.

Art. 4

Aprobã schimbul de locuintã destinatã īnchirierii tinerilor pānã la 35 de ani, īntre d-nul. Negoitã Mãdãlin, domiciliat īn Ploiesti, str. Arnãuti bl. T1, ap. 1, parter si d-nul. Iordache Gabriel, domiciliat īn Ploiesti str. Arnauti bl. T1, ap. 5, et II.

Art. 5

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractele de īnchiriere, īn baza repartitiilor emise, persoanelor nominalizate la art. 1, 2 si 3 din prezenta hotãrāre.

Art. 6

Directia Patrimoniu din Primãria Municipiului Ploiesti va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotãrāri

Art. 7

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrāri.

 

Datã īn Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazālu