HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI DIN DATA 28 NOIEMBRIE 2012

 

 

Procesul-verbal al sedintei

 

Dispozitie convocare 28 noiembrie 2012

Aviz de legalitate emis de Prefectura Prahova

Hotărârea nr. 422

privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situatie de extremă dificultate – copilul Tudor George Nicolae Patrick

Hotărârea nr. 423

privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situatie de extremă dificultate – copilul Sima Victor Ionut

Hotărârea nr. 424

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti

Hotărârea nr. 425

privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Ploiesti pe anul 2012

Hotărârea nr. 426

privind stabilirea taxei pe clădire în anul 2012 pentru Asociatia Sportivă Solaris Sporting Club Ploiesti, Asociatia Sportivă Sport Club Heveco, SC Brabus Auto SRL, SC F.T. Intermodel Agency SRL

Hotărârea nr. 427

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

Hotărârea nr. 428

privind aprobarea cotizatiei anuale a Municipiului Ploiesti pe anul 2013 în calitate de membru al Agentiei de Eficientă Energetică si Energie Regenerabilă

Hotărârea nr. 429

privind aprobarea statului de functii al Politiei Locale Ploiesti

Hotărârea nr. 430

privind aprobarea Statului de functii al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

Hotărârea nr. 431

privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

Hotărârea nr. 432

privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti

Hotărârea nr. 433

privind aprobarea Regulamentului de Functionare si Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiesti

Hotărârea nr. 434

privind repartizarea de locuinte sociale

Hotărârea nr. 435

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de două unităti locative cu destinatia de locuinte de necesitate

Hotărârea nr. 436

privind includerea imobilului situat în Ploiesti, str. Victoras nr. 4, bl. 18H3, apartament 21 în domeniul privat al municipiului Ploiesti

Hotărârea nr. 437

privind includerea unor locuinte din fondul locativ al municipiului Ploiesti în fondul de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmează să fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari si repartizarea unor locuinte din acest fond conform prevederilor legale

Hotărârea nr. 438

privind modificarea si completarea pozitiilor nr. 115 si nr. 171 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti

Hotărârea nr. 439

privind aprobarea unor schimburi de locuinte

Hotărârea nr. 440

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 85/2008, cu modificările si completările ulterioare

Hotărârea nr. 441

privind aprobarea unui schimb de imobile între Municipiul Ploiesti si S.C. Triumf Construct S.A.

Hotărârea nr. 442

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti a unor bunuri aferente sistemului de apă si canalizare, pentru scoaterea din functiune, în vederea valorificării si, după caz, casării acestora

Hotărârea nr. 443

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti a unor bunuri aferente Statiei de Epurare a apelor uzate, pentru scoaterea din functiune, în vederea valorificării si, după caz, casării acestora

Hotărârea nr. 444

privind aprobarea achizitionării de către Clubul Sportiv Municipal Ploiesti a serviciilor juridice de consultantă, asistentă si/sau reprezentare juridică