HOTĂRÂREA Nr. 283

privind atribuirea în folosință gratuită  a suprafeței de 8,00 mp. teren, defalcat pe zone în 9 stații de autobuz, tramvai și troleibuz, către Regia Autonomă de Transport Public Ploiești  în vederea amplasării panourilor de afișaj electronic pentru informarea călătorilor

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

văzând Raportul - expunere de motive, al Primarului municipiului Ploiești și al Direcției Gestionare Patrimoniu, prin care se propune la solicitarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 8,00 m.p defalcată pe zone în 9 stații de autobuz și tramvai necesae amplasării panourilor de afișaj electronic pentru informarea călătorilor;

ìn temeiul art. 12 alin. (1), (2), (3) și art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

ìn temeiul art. 38 literele f, g, m din Legea nr. 215/23.04.2001 – Legea administrației publice locale.

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1

Aprobă transmiterea în folosință gratuită către R.A.T.P.Ploiești a suprafeței totale de 8,00 m.p. teren, defalcat pe zone în cele 9 stații de autobuz, tramvai și troleibuz, identificate conform Anexei 1, în vederea amplasării panourilor de afișaj electronic pentru informarea călătorilor.

Art. 2

Direcția Gestionare Patrimoniu si Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 octombrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa 1

 

 

Nr.

Crt.

Amplasament

Suport pe care se

fixează panoul

Suprafața teren

pe care o va ocupa /(m.p.)

1.

Gara de Sud – capăt traseul 101,103, 106.

Stâlpi metalici din țeavă

1,08

2.

Gara de Vest – capăt traseul 102, 103.

Stâlpi metalici din țeavă

1,08

3.

Restaurant Ciocârlia – stație traseu 30, 1, 44.

Stâlpi metalici din țeavă

2,16

4.

Omnia – stație traseu  35, 35 barat.

Stâlpi metalici din țeavă

1,08

5.

Complex Nord – stație traseu 101,102, 103, 30.

Stâlpi  beton armat pentru susținerea rețelei electrice-tramvai

0,50

6.

Str. George Coșbuc – stație traseu 101, 103 (spre Sud).

Stâlpi  beton armat pentru sustinerea rețelei electrice-tramvai

0,50

7.

Str. George Coșbuc – stație traseu 101, 103 (spre Nord).

Stâlpi  beton armat pentru susținerea rețelei electrice-tramvai

0,50

8.

Armoniei – stație traseu 28, 104, 106.

Stâlpi  beton armat pentru susținerea rețelei electrice-tramvai

0,50

9.

P.T.T.R. – stație traseu 1, 2, 30, 44

(Spre Gara de Sud)

Stâlpi metalici pentru susținerea rețelei electrice- troleibuz

0,50

 

TOTAL : 8,00 m.p.