I N F O R M A Ț I I
LIFE ReHABITA - Abordarea eficienței energetice locale prin crearea unui ghișeu unic de renovare energetică
Primăria Municipiului Ploiești în parteneriat cu  Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile “AE3R Ploiesti-Prahova” s-a alăturat unui consorțiu European pentru a ajuta la  transformarea clădirile ineficiente energetic în locuințe moderne și sustenabile.
LIFE ReHABITA este un proiect finanțat prin Programul LIFE al Uniunii Europene care are ca scop creșterea eficienței energeticeprin încurajarea renovărilor energetice profunde ale locuințelor ineficiente din punct de vedere energetic ale familiilor  vulnerabile din municipalitățile din Lorca (ES), Ploiești (RO), Plovdiv (BU), Saldus (LV) și Gospić (HR). În ciuda tuturor avantajelor pe care o renovare profundă le-ar avea asupra calității vieții unei familii vulnerabile, cetățenii continuă să perceapă nevoia de renovare mai degrabă ca pe o problemă decât ca pe o oportunitate.
Un element-cheie al proiectului este crearea primului ghișeu unic  de eficiență energetică din România  la Primăria Municipiului Ploiești. Aici, cetățenii vor găsi informații esențiale despre renovarea locuințelor și soluții inovatoare pentru eficiență energetică.
Se anticipează că activitățile de renovare vor avea un impact pozitiv semnificativ asupra calității vieții cetățenilor vulnerabili, ducând la o reducere remarcabilă de 37% sau 2 144 MWh/an a consumului de energie pe gospodărie.

DURATA PROIECTULUI
1 septembrie 2023 - 31 august 2027


SCOPUL PROIECTULUI
Prin intermediul proiectului LIFE ReHABITA se va înființa la nivelul Primariei Municipiului Ploiesti un ghișeu unic  de eficiență energetică  prin intermediul caruia cetatenii vor avea acces la informatii legate de  etapele de renovare a cladirilor in care locuiesc. În acest fel, cetățenii care isi doresc să locuiasca intr-o casa eficienta energetic  vor trebui pur și simplu să meargă la acest birou unic, unde tehnicienii le vor oferi  solutii inovatoare referitoare la eficienta energetica. Acest ghișeu va fi esențial pentru a ghida procesarea ajutoarelor legate de reabilitare și pentru a îmbunătăți condițiile de locuință, contribuind în același timp la combaterea schimbărilor climatice.

LOCAȚIILE PROIECTULUI
Proiectul se desfășoară în cinci municipalități europene:
- Lorca, Spania
- Gospić, Croația
- Plovdiv, Bulgaria
- Saldus, Letonia
- Ploiești, România

P A R T E N E R I
- Municipalitatea din Lorca (coordonator de proiect)
https://www.lorca.es/
Eurovértice (partener tehnic)
https://www.eurovertice.eu/
- Municipalitatea din Ploiești
http://www.ploiesti.ro/
AE3R (Partener tehnic)
https://www.ae3r-ploiesti.ro/
- Municipalitatea din Saldus
https://www.saldus.lv/
EKODOMA (Partener tehnic)
https://www.ekodoma.lv/
- Municipalitatea din Gospiƈ
DOOR (Partener tehnic)
https://www.door.hr/


N O U T Ă Ț I

- https://www.primarph.ro/proiect-european-life-rehabita-la-ploiesti/  

CONTACT

Compartiment Implementare Proiecte
Piata Eroilor nr.1A, etaj 6, cam.605
Tel.: 0244/516699 int.509
Email: dri@ploiesti.ro

 

 

LIFE programme | LIFE SHARAAcest proiect beneficiază de finanțare din partea instrumentului de finanțare LIFE al Uniunii Europene pentru  mediu și acțiune climatică în cadrul acordului de grant nr. 101077109. Opiniile și viziunea exprimate sunt doar ale autorilor și nu reflect neapărat opiniile Uniunii Europene sau ale CINEA. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă granturi nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.