VIDEO

 

 

DATE DE CONTACT:
Sediul: Bulevardul Independentei nr.10, Ploiesti, jud.Prahova (incepand cu data de 01.04.2014)

Numere de telefon:

Secretariat SPLCEP
0344.078.311
Sef Serviciu S.E.I.P.
0344.078.312
Şef Serviciu Stare Civilă
0344.078.320
Fax:  
Secretariat S.P.C.L.E.P 0344.078.316
   
Email: relatiicupublicul@spclep-ploiesti.ro  

 

 

 

 

 

 

 

***********

SERVICIUL STARE CIVILA

ÎNREGISTRAREA NOU-NĂSCUTULUI

Acte necesare :

   PENTRU PERSOANELE CĂSĂTORITE:

 1. CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NOU-NĂSCUTULUI
 2. ACTELE DE IDENTITATE (BI, CI, CIP) VALABILE ALE PĂRINŢILOR
 3. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ORIGINAL ŞI COPIE XEROX

     În cazul în care naşterea nu este declarată de către unul dintre  părinţi, este necesar actul de identitate al declarantului. În cazul în care părinţii au nume de familie diferit, prezenţa lor este obligatorie.

   PENTRU PERSOANELE NECĂSĂTORITE:

 1. CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NOULUI-NĂSCUT
 2. ACTELE DE IDENTITATE (BI, CI, CIP) VALABILE ALE PĂRINŢILOR
 3. CERTIFICATELE DE NAŞTERE ORIGINALE ALE PĂRINŢILOR
 4. SENTINŢA DE DIVORŢ LEGALIZATĂ, TIMBRATĂ, SEMNATĂ, CU MENŢIUNEA DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ, PENTRU MAMELE CARE AU MAI FOST CĂSĂTORITE. PREZ ENŢA PĂRINŢILOR ESTE OBLIGATORIE !

     CETĂŢENII STRĂINI PREZINTĂ PAŞAPORTUL VALABIL.

     Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

    a) 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;

    b) 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;

    c) 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înlăuntrul termenului de 15 zile. În caz contrar, se sanctionează cu avertisment până la împlinirea termenului de un an, după care naşterea poate fi înregistrată decât prin sentinţă judecătorească. 

*************

ÎNREGISTRAREA  CĂSĂTORIEI

Acte necesare:

 1. CERTIFICATELE DE NAŞTERE ORIGINALE ŞI COPII XEROX
 2. ACTE DE IDENTITATE VALABILE ORIGINALE ŞI COPII XEROX
 3. CERTIFICATE MEDICALE PRENUPŢIALE, CU MENŢIUNEA APT PENTRU CĂSĂTORIE (SUNT VALABILE 14 ZILE, INCLUSIV ZIUA DEPUNERII DOSARULUI ŞI CEA A CĂSĂTORIEI)
 4. COPII XEROX DE PE ACTELE DE IDENTITATE A DOI MARTORI, CARE TREBUIE SĂ  FIE PREZENŢI LA OFICIERE
 5. DOUĂ  DOSARE CU ŞINĂ
 6. TAXĂ CERTIFICARE DOCUMENTE ( 2 lei pentru fiecare document certificat) ACHITATĂ LA CASIERIA DIN INCINTA INSTITUŢIEI
 7. DECLARATIE DE CASATORIE - FORMULAR TIP
 8. IN DECLARATIA DE CASATORIE, VIITORII SOTI VOR MENTIONA REGIMUL MATRIMONIAL ALES, IN CF. CU ART.281(1) SI 31(L) DIN CODUL CIVIL
 9. CERERE PENTRU OFICIEREA CASATORIEI IN AFARA SEDIULUI SPCLEP APROBATA DE PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIESTI, INSOTITA DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
 10. CERERE PENTRU OFICIEREA CASATORIEI INAINTE SAU DUPA IMPLINIREA TERMENULUI DE 10 ZILE DE LA DATA INREGISTRARII CASATORIEI, INSOTITA DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

ATENTIE! DUPA INCHEIEREA CASATORIEI, OFITERUL DE STARE CIVILA ANULEAZA CARTEA DE IDENTITATE A SOTULUI CARE ISI SCHIMBA NUMELE DE FAMILIE PRIN CASATORIE, ANULAREA SE FACE PRIN TAIEREA COLTULUI IN CARE SE AFLA INSCRISA PERIOADA DE VALABILITATE.    

ACTELE SE DEPUN CU 10 ZILE ÎNAINTE DE ZIUA OFICIERII, PREZENŢA VIITORILOR SOŢI ESTE OBLIGATORIE !

*************

ÎNREGISTRAREA  DECESULUI

      DECESUL POATE FI ÎNREGISTRAT DE ORICE PERSOANĂ CARE POSEDĂ ACT DE IDENTITATE VALABIL

Acte necesare :

          ÎN CAZUL, ÎN CARE MOARTEA SE DATOREAZĂ UNOR CAUZE VIOLENTE, ESTE OBLIGATORIU A SE PREZENTA DOVADA ELIBERATĂ DE POLIŢIE

           ÎN CAZUL, ÎN CARE MOARTEA SE DATOREAZĂ UNUI ACCIDENT DE MUNCĂ ESTE OBLIGATORIU A SE PREZENTA DOVADA ELIBERATĂ DE PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA.

            TERMENUL DE DECLARARE A DECESULUI ESTE DE:

*************

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :

EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI,  SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;

- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

 În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

*************

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :

ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

 DOCUMENTE NECESARE:

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

*************

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

        DOCUMENTE NECESARE:

*************

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

 DOCUMENTE NECESARE:

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

*************