Înapoi

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PLOIEŞTI

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE
ÎNTR-UN TERMEN MAI SCURT DECÂT CEL STABILIT

În situația în care persoana dorește eliberarea (soluționarea cererii pentru eliberarea actului de identitate) intr-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului, acesta depune o cerere (vezi model anexat ) impreuna cu documentele obligatorii privind eliberarea unui nou document, la ghiseul unde s-a prezentat sau o poate depune separat la pers. care asigura paza, sau printr-o solicitare transmisă prin e-mail la adresa : evidentapersoanelor@spclep-ploiesti.ro 
Solicitarea va cuprinde obligatoriu datele de identificare, un nr. de telefon pentru contact, precum si documente justificative care să ateste celeritatea eliberării cărtii de identitate (motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/ bancare/poștale, etc.)

ATENTIE :Reducerea termenului pentru obţinerea actelor de identitate se poate realiza DOAR PENTRU MOTIVE TEMEINIC JUSTIFICATE 

CERERE PRIVIND APROBAREA ELIBERARII ACTULUI DE IDENTITATE INTR-UN TERMEN MAI SCURT DECAT CEL STABILIT LA NIVELUL SERVICIULUI (doc)...AICI

CERERE PRIVIND APROBAREA ELIBERARII ACTULUI DE IDENTITATE INTR-UN TERMEN MAI SCURT DECAT CEL STABILIT LA NIVELUL SERVICIULUI (pdf)...AICI