Înapoi

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PLOIEŞTI

În situația în care persoana dorește eliberarea (soluționarea cererii pentru eliberarea actului de identitate) intr-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului, acesta depune o cerere (vezi model anexat ) impreuna cu documentele obligatorii privind eliberarea unui nou document, la ghiseul unde s-a prezentat sau o poate depune separat la pers. care asigura paza, sau printr-o solicitare transmisă prin e-mail (evidentapersoanelor@spclep-ploiesti.ro ) Solicitarea va cuprinde obligatoriu datele de identificare, un nr. de telefon pentru contact, precum si documente justificative care să ateste celeritatea eliberării cărtii de identitate.

ATENTIE :Reducerea termenului pentru obţinerea actelor de identitate se poate realiza DOAR PENTRU MOTIVE TEMEINIC JUSTIFICATE 

CERERE PRIVIND APROBAREA ELIBERARII ACTULUI DE IDENTITATE INTR-UN TERMEN MAI SCURT DECAT CEL STABILIT LA NIVELUL SERVICIULUI (doc)...AICI

CERERE PRIVIND APROBAREA ELIBERARII ACTULUI DE IDENTITATE INTR-UN TERMEN MAI SCURT DECAT CEL STABILIT LA NIVELUL SERVICIULUI (pdf)...AICI