CERTIFICAT DE URBANISM

act de informare ce contine :

 • elemente privind regimul juridic, tehnic si economic al terenului si constructiilor existente la data solicitarii
 • caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul
 • stabileste cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului (conform PUG aprobat)
 • lista cu avizele si acordurile necesare in vederea autorizarii
 • documentele pe care trebuie sa le contina documentatia de autorizare

Certificatele de urbanism se elibereaza in scopul :

 • lucrarilor de construire
 • lucrarilor de desfiintare
 • relatii despre terenuri sau imobile
 • vanzari, cumparari, dezmembrari, parcelari, comasari, partaje, succesiuni
 • concesionare
 • adjudecarii licitatiilor de proiectare in faza studiu de fezabilitate
 • cereri in justitie

ACTE NECESARE:

Documentatia necesara eliberarii unui certificat de urbanism:

 • Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (Formular - tip)
 • Document de plata a taxei de certificat de urbanism – (copie)
 • Plan de situatie , elaborat pe suport topografic- vizat de O.C.P.I. Prahova scarile 1:5000 pana la 1:500 ( 2 exemplare)
 • Titlu de proprietate asupra imobilului – copie

1. Cerere tip - de la Registratura Directiei Generale de Dezvoltare Urbana (DGDU) din Piata Eroilor nr.1A –set de formulare in valoare de 2 lei

2. Taxa Certificat de Urbanism (se plateste la Casierie din Piata Eroilor nr.1A):

Se plateste in in functie de suprafata terenului pentru care se solicita (anexa 1 la Hotararea nr.572/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe 2019) :

3. Plan de situatie pe suport topografic, vizat de O.c.p.i. Prahova, scarile 1:5000 pana la 1:500 ( 2 exemplare) intocmit conform Legii 50/1991 republicata in 2004

Planul de situatie pe suport topografic, vizat de O.c.p.i. Prahova se accepta a fi inlocuit cu planul pentru inscrierea la Cartea funciara sau de la vanzare-cumparare daca este realizat pe suport topografic vizat de O.c.p.i. Prahova atat la faza de certificat de urbanism cat si la faza de autorizatie de construire, pentru urmatoarele tipuri de lucrari care nu modifica suprafata construita a constructiei existente:

 • bransamente utilitati;
 • recompartimentari interioare
 • supraetajari;
 • consolidari;inchideri balcoane la etaj

4. Copie dupa titul de proprietate

Titlul de proprietate poate fi :

 • contract vanzare/ cumparare
 • contract de schimb
 • contract de donatie
 • certificat de mostenitor
 • act administrativ de restituire
 • hotarare judecatoreasca
 • contract de concesiune
 • contract de cesiune
 • contract de comodat
 • contract de inchiriere si cu acordul expres al proprietarului de drept

NOTA : pentru schimbari de destinatie a unor spatii existente fara realizarea altor modificari sau lucrari de constructie nu e necesara emiterea autorizatiei de construire