ACTE NECESARE-ANCHETA SOCIALA-COMISIA DE EVALUARE MEDICALA –DGASPC-PH

1.Cerere pentru efectuarea anchetei sociale-model tip;

2.Copie si original Buletin de identitate al persoanei care se va prezenta la Comisia de Evalaure Medicala;

3.Copie si original Referat medical-medic specialist;

4.Copie si original-scrisoare medicala-medic de familie;

5.Dovada veniturilor;