HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

AL MUNICIPIULUI PLOIESTI DIN DATA DE 5 AUGUST 2020

 

 

Procesul-verbal al sedintei

 

Dispozitie convocare 5 august 2020

Hotărârea nr. 268

Anexa

privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza D.A.L.I. şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii POD CARE ASIGURĂ LEGĂTURA DINTRE STRADA APELOR ȘI STRADA BERZEI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Hotărârea nr. 267

Anexa

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.219/2010 modificată

Hotărârea nr. 266

Anexa

privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Ploiești şi domnul Mociorniţă Georgel

Hotărârea nr. 265

Anexe

privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi stabilit în urma modificării statului de funcţii ale Spitalului Municipal Ploieşti,  instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

Hotărârea nr. 264

privind aprobarea transformării gradului profesional a opt funcţii publice de execuţie din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti

Hotărârea nr. 263

Anexe

privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Creşe din Municipiul Ploieşti

Hotărârea nr. 262

Anexe

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti

Hotărârea nr. 261

Anexe

privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei şi statelor de funcţii ale Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

Hotărârea nr. 260

Anexe

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Primăriei Municipiului Ploieşti

Hotărârea nr. 259

privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare a facilităţilor la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015

Hotărârea nr. 258

Anexe

privind aprobarea Regulamentului  de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi

Hotărârea nr. 257

Anexe

privind aprobarea tarifelor și preturilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană pentru achiziția, montarea, repararea indicatoarelor rutiere și execuția marcajelor rutiere (inclusiv proiectare), pentru anul 2020

Hotărârea nr. 256

 Anexe

privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 13.341.568,90 lei

Hotărârea nr. 255

Anexe

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 500/28.11.2019, privind rectificarea Listei de investiţii  aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la B.C.R

Hotărârea nr. 254

privind modificarea ART. 3 Termene, Rambursare şi Rambursare anticipată, din contractul de credit nr. RQ14091260716289/08.09.2014, încheiat cu CEC BANK SA

Hotărârea nr. 253

Anexe

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL

Hotărârea nr. 252

Anexa

privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2020

Hotărârea nr. 251

Anexa

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2020

Hotărârea nr. 250

Anexe

privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

Hotărârea nr. 249

Anexe

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe anii 2021-2022

Hotărârea nr. 248

Anexe

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2020

Hotărârea nr. 247

Anexa

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru activitatea finanțată din venituri proprii al Liceului Tehnologic Administrativ și de Servicii ”Victor Slăvescu” Municipiul Ploieşti

Hotărârea nr. 246

Anexe

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2020

Hotărârea nr. 245

Anexe

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti

Hotărârea nr. 244

Anexa

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor  Ploieşti

Hotărârea nr. 243

Anexe

privind rectificarea bugetului local al Municipiului  Ploiești pe anul 2020 și estimări 2021-2023

Hotărârea nr. 242

Anexe

privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență

Hotărârea nr. 241

Anexa

privind acordarea pentru anul şcolar 2020 – 2021 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”