HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

AL MUNICIPIULUI PLOIESTI DIN DATA DE 17 IUNIE 2021

 

 

Procesul-verbal al sedintei

 

Dispozitie convocare 17 iunie 2021

Hotărârea nr. 211

privind aprobarea modificării poziţiei 1 din Anexa-Buget parteneri 5D2 la Acordul de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea proiectului “Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D2” în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2020

Hotărârea nr. 210

privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Maramureș nr. 9

Hotărârea nr. 209

privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 3

Hotărârea nr. 208

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

privind atribuirea prin licitație publică a licenței asupra mărcilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Ploiești, în baza unui contract de licență exclusivă cu titlu oneros