Înapoi
SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PLOIEŞTI

 

               SERVICIUL EVIDENŢA  INFORMATIZATĂ  A  PERSOANELOR

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARE DE COMPLETAT


ATENȚIE!
Cererile sunt oferite, in mod gratuit, la ghiseele serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sau sunt disponibile, in format electronic, pe acest site.
In cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata si verso).
Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai in fata functionarului public.


FORMULARE PENTRU  EVIDENŢA  PERSOANELOR
*Cerere aprobare eliberarea actului de identitate (Anexa nr.1) - Download
Timp de completare 3 minute


*Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în Romania (Anexa nr.2) - Download
Timp de completare 3 minute


*Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (Anexa nr.3) - Download
Timp de completare 3 minute


* Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania (Anexa nr.4)- Download
Timp de completare 3 minute


* Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului (Anexa nr.5)- Download
Timp de completare 2 minute


* Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar (Anexa nr.6) - Download
Timp de completare 2 minute


*Declaratie solicitant conform art. 28, lit. c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani (Anexa nr.7) - Download
Timp de completare 2 minute

 

* Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art 22 din H.G. nr 295/2021

 

 

 

 

 

 

La vârsta de 14 ani
Expirare valabilitate
Schimbare domiciliu
Schimbare nume
Pierdere sau furt
Dobandire cetatenie
Resedinta/flotant
Carte provizorie
Români în strainatate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIBERAREA

CĂRŢII DE

IDENTITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru vizualizarea documentelor trebuie să aveţi instalat Adobe Reader®, pe care îl puteţi descărca aici: