Înapoi
SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PLOIEŞTI

 

               SERVICIUL EVIDENŢA  INFORMATIZATĂ  A  PERSOANELOR

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ

SERVICIULUI EVIDENŢA INFORMATIZATĂ A PERSOANELOR

 

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Pentru persoane netransportabile sau internate în unităţi sanitare ori de ocrotire socială - stare dovedită pe bază de adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie – S.E.I.P Ploiesti organizeaza activitati de preluare a imaginii ( camera mobila) si de primire a documentelor necesare eliberarii actului de identitate, atat in Ploiesti cat si in comunele arondate, in functie de solicitari si conform programarii.

 

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

 

Termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 de zile şi poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Şeful S.P.C.L.E.P.
La aceasta data termenul efectiv de eliberare este: Reducerea termenului pentru obţinerea actelor de identitate se poate face prin audienţă la conducerea S.E.I.P. DOAR PENTRU MOTIVE TEMEINIC JUSTIFICATE.
Audienţele se desfăşoară in fiecare miercuri la ora 13.00-15.00  la sediul S.P.C.L.E.P.Ploieşti, motivul trebuie să fie insoţit de documente ce justifică urgentarea soluţionării cererii.
NU EXISTĂ TAXĂ pentru eliberarea actului în regim de urgenţă.

 

 

 Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

 

 Furnizari de date din Registrul National de Evidenta a Persoanelor in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016:

 

1. taxa 1 leu pentru furnizari de date achitata la sediul SPCLEP Ploiesti.

 

 

  DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU

 UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE...detalii

     Informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul  Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date www.depabd.mai.gov.ro

 

 

 

 

 

La vârsta de 14 ani
Expirare valabilitate
Schimbare domiciliu
Schimbare nume
Pierdere sau furt
Dobandire cetatenie
Resedinta/flotant
Carte provizorie
Români în strainatate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIBERAREA

CĂRŢII DE

IDENTITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru vizualizarea documentelor trebuie să aveţi instalat Adobe Reader®, pe care îl puteţi descărca aici: