MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
ANUNTURILE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
 

Primăria Municipiului Ploieşti organizează examen de promovarea în clasă, în data de 20.09.2023 ora 10.00 - proba scrisă, pentru funcţionarul public din cadrul Serviciului Reparaţii şi Investiţii Drumuri.

            Condiţii de participare :
- să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Examenul se va susţine la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1A.

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
- cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
- diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
- adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii.

Dosarul de concurs se depune la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1A, camera 609, în perioada 04.09.2023 - 08.09.2023, la secretar comisie doamna Chifor Elena – consilier în cadrul Serviciului Resurse Umane, Organizare şi Administrativ.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Chifor Elena – consilier în cadrul Serviciului Resurse Umane, Organizare şi Administrativ, tel.0244/516699 int.406 şi e-mail resurseumane@ploiesti.ro.

 

Bibliografie - Serv. Reparaţii şi Investiţii Drumuri ...AICI

Formular de inscriere (doc)...AICI

Formular de inscriere (pdf)...AICI

 

 

 
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro