MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
Lista licitatii 2023
Pentru dezarhivarea materialelor va recomandam programul 7-Zip, pe care il puteti descarca de pe site-ul http://www.7-zip.org/
Data publicarii
Institutia
Denumire si caracteristici categorie de produse sau servicii
Data limita a achizitiei
Castigatorul licitatiei
22.11.2023 PRIMARIA PLOIESTI
AMANARE licitatie privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta - cabinete medicale si/sau desfasurarea unor activitati conexe actului medical...DETALII
   
27.10.2023 PRIMARIA PLOIESTI

ANUNȚ DE LICITAȚIE
Privind închirierea imobilului ( garaj+teren) înscris în Cartea Funciară nr.149023, situat în Ploiești,str.Cosânzeana nr.6
ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești

1. Informații generale privind autoritatea contractantă : Municipiul Ploiești, Piaţa Eroilor nr.1 A, Ploiești, judeţul Prahova, telefon 0244516699, int. 546, fax 0244513829.
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: imobil (garaj Su=13,8 mp + teren S=17 mp), înscris în Cartea Funciară nr.149023 situat în Ploiești, str. Cosânzeana nr.6, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Închirierea se face prin licitație publică conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.358/31.07.2023.Temeiul legal este OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în Caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: direct de la Municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam.409.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, tel. 0244/516699 int. 546.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Contravaloarea documentației de atribuire este de 200 lei și se achită la casieria Municipiului Ploiești în baza unei dispoziții eliberată de Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 13.11.2023, ora 12:00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20.11.2023, ora 12:00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A - Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24.11.2023, ora 10:00, Sala de Ședințe de la sediul unității contractante, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 1.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Prahova, cu sediul în Ploiești - Palatul De Justiție Prahova, str. Gheorghe Doja nr.42, jud. Prahova, E-mail:tr-ph-contencios@just.ro, tel.0244.544781.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 27.10.2023 .
   
27.10.2023 PRIMARIA PLOIESTI

ANUNȚ DE LICITAȚIE
Privind vânzarea prin licitație publică a imobilului teren
situat în Ploiești, str. Depoului nr.6B,
ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești

1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr.1 A, Ploiești, județul Prahova, telefon 0244516699, int. 546, fax 0244513829.
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: imobilul teren (334,37 mp teren), situat în Ploiești, str. Depoului nr.6B, aparținând domeniului privat al Municipiului Ploiești, CF 136833. Vânzarea se face prin licitație conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.359/31.07.2023. Temeiul legal este OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în Caietul de sarcini
3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: direct de la Municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, tel. 0244/516699, int. 546.
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Contravaloarea documentației de atribuire este de 500 lei și se achită la casieria Municipiului Ploiești în baza unei dispoziții eliberată de Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu.
3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.11.2023, ora 12:00
4. Informații privind ofertele:
4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 20.11.2023, ora 12:00
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1 A – Registratură
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24.11.2023, ora 10:30, Sala de Ședințe de la sediul unității contractante, Piața Eroilor nr. 1A, etaj 1
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Prahova, cu sediul în Ploiești - Palatul De Justiție Prahova, str. Gheorghe Doja nr.42, jud. Prahova, E-mail:tr-ph-contencios@just.ro, tel.0244.544781
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 27.10.2023.

   
25.10.2023 PRIMARIA PLOIESTI
S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Valeni nr. 44, jud. Prahova, organizeaza in data de 7 noiembrie 2023, incepand cu ora 10:00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale, in pietele din municipiul Ploiesti si locatii teren in Piata Mixta Obor Ploiesti.
Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti-Biroul Contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0724268650 / 0372056960 sau fax 0372056961 si in Anexa prezentului anunt...detalii
   
24.10.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Anunt licitatie privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta - cabinete medicale si/sau desfasurarea unor activitati conexe actului medical...detalii
Amanare licitatie...AICI  
24.10.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica a imobilului (teren+constructie) situat in Ploiesti, str. Barbu Delavrancea nr.11...detalii
   
26.09.2023 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, județul Prahova CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 359/31.07.2023 organizează în data de 26.10.2023, ora 11:00  licitația publică pentru vânzarea imobilului – teren, situat în Ploiești, str. Depoului, nr. 6B, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești...detalii

   
20.09.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.1 A, județul Prahova, CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.358/31.07.2023 organizează în data de 19.10.2023, orele 10:00,  licitația publică pentru închirierea imobilului (garaj + teren ) înscris în Cartea Funciară nr.149023 situat în Ploiești, str.Cosânzeana nr.6, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești...detalii
   
18.09.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova, CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești număr 288/28.06.2023 organizează în data de 17.10.2023, ora 10:00, licitație publică (sesiunea a doua) pentru închirierea imobilului – teren în suprafață de 6 m..p, situat în Ploiești, Șoseaua Nordului-lângă stația TCE ,,Complex Mic’’, ce aparține domeniului public al Municipiului Ploiești...detalii
   
29.08.2023 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Valeni nr. 44, jud. Prahova, adresa de corespondenta – Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 08 septembrie 2023,
incepand cu ora 10:00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in imobilul situat in
Ploiesti, Str. Valeni, Nr. 44, cu destinatia „birouri”, in Halele Centrale, in pietele din municipiul Ploiesti si
locatii teren in Piata Mixta Obor Ploiesti.
Detalii in Anexa prezentului anunt.
Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti-Biroul Contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0724268650 / 0372056960 sau fax 0372056961.
   
17.08.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica pentru vanzare imobil ...detalii
   
16.08.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica pentru inchiriere imobil...detalii
   
09.08.2023 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI

S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Valeni nr. 44, jud. Prahova, adresa de corespondenta – Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 24 august 2023, incepand cu ora 10:00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in imobilul situat in Ploiesti, Str. Valeni, Nr. 44, cu destinatia „birouri”, in Halele Centrale, in pietele din municipiul Ploiesti si locatii teren in Piata Mixta Obor Ploiesti...detalii

21.08.2023 - Erata...AICI

   
12.07.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova, CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 147/30.03.2023 organizează în data de 03.08.2023, ora 10:00, licitația publică pentru vânzarea imobilului – teren în suprafață de 9 m2, situat în Ploiești, str. Ion Heliade  Rădulescu, nr. 23A, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești...detalii
   
12.07.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, județul Prahova CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 189/27.04.2023 organizează în data de 03.08.2023, ora 11:00  licitația publică pentru vânzarea imobilului – teren în suprafață de 803 m2, situat în Ploiești, str. Luminișului, nr. 10A, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești...detalii
   
20.06.2023 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI
Achiziție Directă Selecție Servicii Recrutare Resurse Umane ptr. angajare - Director Economic pentru 07.07.2023 - CPV -79600000-0...detalii
   
24.05.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, dupa cum urmeaza...detalii
   
24.05.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica pentru inchirierea imobilului (garaj si teren aferent) situat in str.Cosanzeana nr.6...detalii
   
04.05.2023 SC HALE SI PIETE PLOIESTI S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Valeni nr. 44, jud. Prahova, adresa de corespondenta – Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 17 mai 2023, incepand cu ora 10:00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in imobilul situat in Ploiesti, Str. Valeni, Nr. 44, cu destinatia BIROURI, in Halele Centrale, in pietele din municipiul Ploiesti si locatii teren in Piata Mixta Obor Ploiesti.
Detalii in anexa prezentului anunt.
Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti-Biroul Contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0724268650 / 0372056960 sau fax 0372056961.
   
06.04.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Anunt licitatie vanzare imobil str.Ion Heliade Radulescu nr.23A...detalii
   
06.04.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Anunt licitatie inchiriere spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta...detalii
   
06.04.2023 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica pentru inchiriere imobil str. Cosanzeana...detalii
   

31.01.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, județul Prahova în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României 841/1995, actualizată și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 673/2022, organizează licitație publică deschisă, cu strigare, pentru valorificarea materialelor recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai din Municipiul Ploiești - Dale mari (6mx2m) - 270 buc., - Dale mici (1mx2m) – 126 buc, după cum urmează...detalii

   

19.01.2023

PRIMARIA PLOIESTI
S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Valeni nr. 44, jud. Prahova, adresa de corespondenta – Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 31 ianuarie 2023, incepand cu ora 10:00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in imobilul situat in Ploiesti, Str. Valeni, Nr. 44, cu destinatia BIROURI, in Halele Centrale, in pietele din municipiul Ploiesti si locatii teren in Piata Mixta Obor Ploiesti.
Detalii in Anexa prezentului anunt.
Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti-Biroul Contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0724268650 / 0372056960 sau fax 0372056961...detalii
   

16.01.2023

PRIMARIA PLOIESTI
Municipiul Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1A, Judeţul Prahova, organizează licitaţia publică în data de 09.02.2023 ora 10:00, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.559/31.10.2022, privind închirierea unor spaţii cu alta destinaţie decat aceea de locuinţă- cabinete medicale şi/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical, după cum urmează...detalii
   

16.01.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 532/31.10.2022 organizează în data de 08.02.2023 ora 11:00 licitația publică pentru vânzarea cotei de 1/10 indiviz din imobilul situat în Ploiești, str.Stegarului nr.13, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești...detalii

   

16.01.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 531/31.10.2022 organizează în data de 08.02.2023,  ora 11:30,  licitația publică pentru vânzarea imobilului – teren în suprafață de 803 m2, situat în Ploiești, str. Luminișului, nr. 10A, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești...detalii

   

16.01.2023

PRIMARIA PLOIESTI
Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 526/31.10.2022 organizează în data de 09.02.2023 ora 11:00 licitația publică pentru vânzarea imobilului (teren+ constructie) situat în Ploiești, str.Barbu Delavrancea nr.11, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești...detalii
   
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro