MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
ANUNTURILE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
 

Primăria Municipiului Ploieşti organizează concurs pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut în data de 24.07.2023 ora 11.00 – proba scrisă pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile art. 479 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, actualizată.

Condiţii de participare :
-să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
-să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, Piaţa Eroilor nr.1A.

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
- adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
- formularul de înscriere. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1A, camera 609, etaj VI, în perioada 23.06.2023 – 12.07.2023, la secretar comisie Chifor Elena consilier în cadrul Serviciului Resurse Umane, Organizare şi Administrativ.
Formularul de înscriere la concurs se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Ploiesti, Piaţa Eroilor nr. 1A,  parter, în  perioada 23.06.2023 – 12.07.2023, ora 16.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine tel.0244/516699 int.406 şi e-mail resurseumane@ploiesti.ro.

 

 

Bibliografie - consilier - Comp.Monitorizare si Avizare Contracte Unitati de Invatamant Sanatate Culte ...AICI

Bibliografie - consilier -Serv. Mobilitate si Trafic Urban ...AICI

Formular de inscriere (doc)...AICI

Formular de inscriere (pdf)...AICI

 

 

 
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro