MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
MUNICIPALITATEA PLOIESTEANA
Piata Eroilor nr.1A
ZIUA CULTURII NATIONALE...click pe poza pentru detalii
TIRUL LUI MOS CRACIUN
1 DECEMBRIE 2020
1 DECEMBRIE 2020
1 DECEMBRIE 2020
DESCHIDEREA OFICIALA A ILUMINATULUI PUBLIC ORNAMENTAL DE SARBATORI 2020
DESCHIDEREA OFICIALA A ILUMINATULUI PUBLIC ORNAMENTAL DE SARBATORI 2020
DESCHIDEREA OFICIALA A ILUMINATULUI PUBLIC ORNAMENTAL DE SARBATORI 2020
DESCHIDEREA OFICIALA A ILUMINATULUI PUBLIC ORNAMENTAL DE SARBATORI 2020
HALELE CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
OROLOGIUL DIN TURNUL HALELOR CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
PALATUL ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii nr.2-4
PALATUL CULTURII
Str. Erou Calin Catalin nr.1
STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
NOCTURNA - STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
CATEDRALA SFANTUL IOAN
Bulevardul Republicii nr.12
BULEVARDUL REPUBLICII
NOCTURNA - BULEVARDUL REPUBLICII
Str. Emile Zola nr.8
PIATA EROILOR
ESPLANADA PALATULUI ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii
ANSAMBLUL MONUMENTAL ION LUCA CARAGIALE
Situat pe esplanada Palatului Administrativ
HOTEL CENTRAL
Bulevardul Republicii nr.1
BUSTUL LUI NICHITA STANESCU
Piata Victoriei, Scuarul Central
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL
Bulevardul Independentei nr.8
BUSTUL LUI I.L.CARAGIALE
Bulevardul Independentei nr.13
PANORAMA HALELE CENTRALE - CATEDRALA SFANTUL IOAN
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
Bulevardul Republicii nr.2
PARC PLOIESTI VEST
Str. Libertatii
Municipiul Ploiesti
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
ANUNTURILE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Primăria Municipiului Ploieşti anunţă Concurs de proiecte in vederea ocuparii functiei de manager la Casa de Cultură ,,Ion Luca Caragiale’’ Ploieşti.

Conditii pentru ocuparea postului:
CONDITII SPECIFICE :

  1. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art.3 din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare ;
  2. Candidatii vor prezenta proiectul de management in conditiile prevazute la art.12 - art.14 din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

CONDITII GENERALE :

  • să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – în domeniul de activitate al instituţiei – Ramura de ştiinţă Filologie conform anexa nr.1 la H.G. nr.299/2020,
  • experienţǎ de mimin  3 ani  într-o funcţie de conducere,
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei - minim 3 ani .

            Concursul constă în 2 etape :
- etapa  I - analiza proiectelor de management depuse de candidati – până pe data de 16.02.2021,
- etapa II – interviu online: 17.02.2021, ora 11,00.

Dosarul de participare la concurs va cuprinde:
- cerere de înscriere;
- copia actului de identitate şi copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
- copiile diplomelor de studii;
- copia carnetului de muncă şi adeverinţă după data de 01.01.2011 care să ateste vechimea în muncă şi, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de manager, precum si vechimea in functie de conducere;
- cazierul judiciar;
- curriculum vitae;
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzãtoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate care să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;

Dosarele de concurs se depun până la data de 01.02.2021.

Dosarele cu actele necesare si cu proiectul de management se depun in plicuri separate, sigilate, albe, format A4, in format electronic si pe suport de hartie, fara a fi semnat (cu semnatura olografa/electronica) sau personalizat ( motto-uri, culori etc ), cu respectarea termenului indicat in anuntul public al concursului, alaturi de cererea de înscriere la sediul Primariei Municipiului Ploieşti, Piata Eroilor nr.1A parter, Registratura, în perioada 30.12.2020-01.02.2021 între orele 8.30-12.00.

Caietul de obiective, Regulamentul de organizare al concursului, Bibliografia de concurs, precum si alte relatii suplimentare, sunt în prezentul anunţ si se vor gasi afisate la sediul Casa de Cultură ,,Ion Luca Caragiale’’ Ploieşti.
Detalii suplimentare referitoare la datele instituţiei în vederea întocmirii şi completării proiectului de management se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Casa de Cultură ,,Ion Luca Caragiale’’ Ploieşti la telefon 0244/515841 sau pe mail la adresa secretariat@casadecultura.ro.

 

Anexa 1 - Regulament cadru Casa de Cultura...AICI

Anexa 2 - Caietul de obiective...AICI

HCL nr.509/22.11.2018 organigrama si stat Casa de Cultura ...AICI
HCL nr.164/ 30.05.2018 Regulamentul de Organizare și Funcționare ...AICI

Buget 2018 - HCL nr.   17/16.02.2018 ...AICI
Buget 2019 - HCL nr. 131/07.05.2019 ...AICI
Buget 2020 - HCL nr.   37/20.02.2020 ...AICI; ANEXE...AICI

Bibliografie...AICI

 

 

 

 

 

 

 
 
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro