MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
CHESTIONARE SIDU
2021-2027
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
 

Atribuiile Primarului Municipiului Ploiesti
conform Legii nr. 215/23.04.2001 modificat i completat de Legea nr. 286/2006ART. 59
(1) Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului i se prezinta n edina de constituire a consiliului local sau, dupa caz, ntr-o edina extraordinara, de catre un judecator desemnat de preedintele judecatoriei.
(2) n caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizeaza n termen de maximum 90 de zile de la data invalidarii sau, dupa caz, de la data ramnerii definitive i irevocabile a hotarrii judecatoreti, n condiiile legii.
ART. 60
(1) Primarul depune n fata consiliului local juramntul prevazut la art. 32 alin. (1).
(2) Primarul care refuza sa depuna juramntul este considerat demisionat de drept.
ART. 61
(1) Primarul ndeplinete o funcie de autoritate publica.
(2) Primarul asigura respectarea drepturilor i libertailor fundamentale ale cetaenilor, a prevederilor Constituiei, precum i punerea n aplicare a legilor, a decretelor Preedintelui Romniei, a hotarrilor i ordonanelor Guvernului, a hotarrilor consiliului local; dispune masurile necesare i acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor i instruciunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlali conducatori ai autoritailor administraiei publice centrale, ale prefectului, precum i a hotarrilor consiliului judeean, n condiiile legii.
(3) Pentru punerea n aplicare a activitailor date n competenta sa prin actele normative prevazute la alin. (2), primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care l conduce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, n condiiile legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt ncadrate cu funcionari publici i personal contractual.
(5) Primarul conduce serviciile publice locale.
ART. 62
(1) Primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala n relaiile cu alte autoritai publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum i n justiie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o earfa n culorile drapelului naional al Romniei.
(3) Earfa va fi purtata, n mod obligatoriu, la solemnitai, recepii, ceremonii publice i la celebrarea casatoriilor.
(4) Modelul earfei se stabilete prin hotarre a Guvernului.
ART. 63
(1) Primarul ndeplinete urmatoarele categorii principale de atribuii:
a) atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii;
b) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local;
c) atribuii referitoare la bugetul local;
d) atribuii privind serviciile publice asigurate cetaenilor;
e) alte atribuii stabilite prin lege.
(2) n temeiul alin. (1) lit. a), primarul ndeplinete funcia de ofier de stare civila i de autoritate tutelara i asigura funcionarea serviciilor publice locale de profil, atribuii privind organizarea i desfaurarea alegerilor, referendumului i a recensamantului. Primarul ndeplinete i alte atribuii stabilite prin lege.
(3) n exercitarea atribuiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezinta consiliului local, n primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala i de mediu a unitaii administrativ-teritoriale;
b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i informari;
c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala i de mediu a unitaii administrativ-teritoriale i le supune aprobarii consiliului local.
(4) n exercitarea atribuiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercita funcia de ordonator principal de credite;
b) ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniiaza, n condiiile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emiterea de titluri de valoare n numele unitaii administrativ-teritoriale;
d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, att a sediului social principal, cat i a sediului secundar.
(5) n exercitarea atribuiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate publica de interes local;
b) ia masuri pentru prevenirea i, dupa caz, gestionarea situaiilor de urgenta;
c) ia masuri pentru organizarea executarii i executarea n concret a activitailor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspeciei i controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum i a bunurilor din patrimoniul public i privat al unitaii administrativ-teritoriale;
e) numete, sancioneaza i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, n condiiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum i pentru conducatorii instituiilor i serviciilor publice de interes local;
f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local i acioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competenta sa prin lege i alte acte normative;
h) asigura realizarea lucrarilor i ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate n procesul de integrare europeana n domeniul proteciei mediului i gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetaenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzatoare a atribuiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale din unitaile administrativ-teritoriale, precum i cu consiliul judeean.
(7) Numirea conducatorilor instituiilor i serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor i criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, n condiiile legii. Numirea se face prin dispoziia primarului, avnd anexat contractul de management.
ART. 64
(1) n exercitarea atribuiilor de autoritate tutelara i de ofier de stare civila, a sarcinilor ce i revin din actele normative privitoare la recensamnt, la organizarea i desfaurarea alegerilor, la luarea masurilor de protecie civila, precum i a altor atribuii stabilite prin lege, primarul acioneaza i ca reprezentant al statului n comuna sau n oraul n care a fost ales.
(2) n aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, n condiiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale din unitaile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce i revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
ART. 65
Atribuiile de ofier de stare civila i de autoritate tutelara pot fi delegate i secretarului unitaii administrativ-teritoriale sau altor funcionari publici din aparatul de specialitate cu competente n acest
domeniu, potrivit legii

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro