MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
MUNICIPALITATEA PLOIESTEANA
Piata Eroilor nr.1A
ZIUA CULTURII NATIONALE
TIRUL LUI MOS CRACIUN
1 DECEMBRIE 2020
1 DECEMBRIE 2020
1 DECEMBRIE 2020
DESCHIDEREA OFICIALA A ILUMINATULUI PUBLIC ORNAMENTAL DE SARBATORI 2020
DESCHIDEREA OFICIALA A ILUMINATULUI PUBLIC ORNAMENTAL DE SARBATORI 2020
DESCHIDEREA OFICIALA A ILUMINATULUI PUBLIC ORNAMENTAL DE SARBATORI 2020
DESCHIDEREA OFICIALA A ILUMINATULUI PUBLIC ORNAMENTAL DE SARBATORI 2020
HALELE CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
OROLOGIUL DIN TURNUL HALELOR CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
PALATUL ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii nr.2-4
PALATUL CULTURII
Str. Erou Calin Catalin nr.1
STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
NOCTURNA - STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
CATEDRALA SFANTUL IOAN
Bulevardul Republicii nr.12
BULEVARDUL REPUBLICII
NOCTURNA - BULEVARDUL REPUBLICII
Str. Emile Zola nr.8
PIATA EROILOR
ESPLANADA PALATULUI ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii
ANSAMBLUL MONUMENTAL ION LUCA CARAGIALE
Situat pe esplanada Palatului Administrativ
HOTEL CENTRAL
Bulevardul Republicii nr.1
BUSTUL LUI NICHITA STANESCU
Piata Victoriei, Scuarul Central
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL
Bulevardul Independentei nr.8
BUSTUL LUI I.L.CARAGIALE
Bulevardul Independentei nr.13
PANORAMA HALELE CENTRALE - CATEDRALA SFANTUL IOAN
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
Bulevardul Republicii nr.2
PARC PLOIESTI VEST
Str. Libertatii
Municipiul Ploiesti
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 

Atribuiile Primarului Municipiului Ploiesti
conform Legii nr. 215/23.04.2001 modificat i completat de Legea nr. 286/2006ART. 59
(1) Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului i se prezinta n edina de constituire a consiliului local sau, dupa caz, ntr-o edina extraordinara, de catre un judecator desemnat de preedintele judecatoriei.
(2) n caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizeaza n termen de maximum 90 de zile de la data invalidarii sau, dupa caz, de la data ramnerii definitive i irevocabile a hotarrii judecatoreti, n condiiile legii.
ART. 60
(1) Primarul depune n fata consiliului local juramntul prevazut la art. 32 alin. (1).
(2) Primarul care refuza sa depuna juramntul este considerat demisionat de drept.
ART. 61
(1) Primarul ndeplinete o funcie de autoritate publica.
(2) Primarul asigura respectarea drepturilor i libertailor fundamentale ale cetaenilor, a prevederilor Constituiei, precum i punerea n aplicare a legilor, a decretelor Preedintelui Romniei, a hotarrilor i ordonanelor Guvernului, a hotarrilor consiliului local; dispune masurile necesare i acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor i instruciunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlali conducatori ai autoritailor administraiei publice centrale, ale prefectului, precum i a hotarrilor consiliului judeean, n condiiile legii.
(3) Pentru punerea n aplicare a activitailor date n competenta sa prin actele normative prevazute la alin. (2), primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care l conduce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, n condiiile legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt ncadrate cu funcionari publici i personal contractual.
(5) Primarul conduce serviciile publice locale.
ART. 62
(1) Primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala n relaiile cu alte autoritai publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum i n justiie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o earfa n culorile drapelului naional al Romniei.
(3) Earfa va fi purtata, n mod obligatoriu, la solemnitai, recepii, ceremonii publice i la celebrarea casatoriilor.
(4) Modelul earfei se stabilete prin hotarre a Guvernului.
ART. 63
(1) Primarul ndeplinete urmatoarele categorii principale de atribuii:
a) atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii;
b) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local;
c) atribuii referitoare la bugetul local;
d) atribuii privind serviciile publice asigurate cetaenilor;
e) alte atribuii stabilite prin lege.
(2) n temeiul alin. (1) lit. a), primarul ndeplinete funcia de ofier de stare civila i de autoritate tutelara i asigura funcionarea serviciilor publice locale de profil, atribuii privind organizarea i desfaurarea alegerilor, referendumului i a recensamantului. Primarul ndeplinete i alte atribuii stabilite prin lege.
(3) n exercitarea atribuiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezinta consiliului local, n primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala i de mediu a unitaii administrativ-teritoriale;
b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i informari;
c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala i de mediu a unitaii administrativ-teritoriale i le supune aprobarii consiliului local.
(4) n exercitarea atribuiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercita funcia de ordonator principal de credite;
b) ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniiaza, n condiiile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emiterea de titluri de valoare n numele unitaii administrativ-teritoriale;
d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, att a sediului social principal, cat i a sediului secundar.
(5) n exercitarea atribuiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate publica de interes local;
b) ia masuri pentru prevenirea i, dupa caz, gestionarea situaiilor de urgenta;
c) ia masuri pentru organizarea executarii i executarea n concret a activitailor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspeciei i controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum i a bunurilor din patrimoniul public i privat al unitaii administrativ-teritoriale;
e) numete, sancioneaza i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, n condiiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum i pentru conducatorii instituiilor i serviciilor publice de interes local;
f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local i acioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competenta sa prin lege i alte acte normative;
h) asigura realizarea lucrarilor i ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate n procesul de integrare europeana n domeniul proteciei mediului i gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetaenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzatoare a atribuiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale din unitaile administrativ-teritoriale, precum i cu consiliul judeean.
(7) Numirea conducatorilor instituiilor i serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor i criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, n condiiile legii. Numirea se face prin dispoziia primarului, avnd anexat contractul de management.
ART. 64
(1) n exercitarea atribuiilor de autoritate tutelara i de ofier de stare civila, a sarcinilor ce i revin din actele normative privitoare la recensamnt, la organizarea i desfaurarea alegerilor, la luarea masurilor de protecie civila, precum i a altor atribuii stabilite prin lege, primarul acioneaza i ca reprezentant al statului n comuna sau n oraul n care a fost ales.
(2) n aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, n condiiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale din unitaile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce i revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
ART. 65
Atribuiile de ofier de stare civila i de autoritate tutelara pot fi delegate i secretarului unitaii administrativ-teritoriale sau altor funcionari publici din aparatul de specialitate cu competente n acest
domeniu, potrivit legii

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro