MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
 

NOTA DE INFORMARE:
Pentru ca petiţia on-line a unui petiţionar sa poata fi luata în calcul, acesta trebuie sa precizeze, conform OUG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare următoarele informaţii:

Date de identificare - sunt elemente obligatorii pentru formularea unui răspuns, în functie de petiţionar: persoană fizică - numele, prenumele, adresa de domiciliu, date de contact  - adresa de domiciliu, telefon, e-mail; persoană juridică – numele sau denumirea firmei/societății/ a profesionistului sub care își desfășoară comerțul, Cod Fiscal, sediul (social), adresa postala  pentru corespondenta, telefon, e-mail.

OBSERVATII: Pecizăm că, petiţia anonimă şi/sau petiţia incompletă conform art. 7 al O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare, vor fi finalizate cu rezoluţia „ clasare si finalizare dosar– anonimă/ lipsă date de identificare/incompleta” astfel:
- petitia anonimă – este petitia în care nu sunt precizate datele de indentificare, dar prezinta date de contact.
- petiţie incompletă - petiționarul nu precizează datele de identificare sau nu specifică în mod clar, motivul depunerii petitiei si/sau solicitării audienței și completează formularul ca fiind „probleme personale și/sau strict secrete”, ori alte înscrisuri similare

Mentionam ca, solicitantul primeste raspuns din partea Primariei si/sau este invitat la audienta în functie de modul de solutionare. Pentru detalii suplimentare cetatenii pot suna la numarul de telefon 0244/516699 int. 427.

 
Untitled Document

FORMULAR PETITIE ON-LINE

Primar
Viceprimar
Administrator public
Secretar

Directia:

NUMELE SI PRENUMELE:
(*obligatoriu)DOMICILIUL/RESEDINTA:
(*obligatoriu)TELEFON FIX:TELEFON MOBIL:
(*obligatoriu)ADRESA E-MAIL:
(*obligatoriu)FAX:CONTINUTUL PE SCURT AL SOLICITARII
(*obligatoriu)

Motivele acordarii acesteia sunt urmatoarele (se descrie situatia considerata de solicitant ca fiind nesatisfacatoare in privinta modalitatii de solutionare a cererii, petitiei, sesizarii, plangerii, notificarii):

Solicit solutionarea petitiei si/sau programarea in audienta. In sprijinul celor afirmate puteti trimite documente, precizand si datele de identificare, pe adresa de email: comunicare@ploiesti.ro

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Municipiul Ploiești colectează, prelucrează și păstrează date cu caracter personal de la persoane fizice având ca temei legal “executarea unei sarcini care servește unui interes public”, respectând principiile legale prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor  nr. 679/2016.
Securitatea datelor cu caracter personal a persoanelor vizate, în termeni de confidenţialitate, integritate şi disponibilitate reprezintă responsabilitatea întregii echipe a autorității publice locale.

Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate în formularul de petiţie să fie utilizate în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor  nr. 679/2016.         

   

Menționam că, potrivit PO-13 Relatii cu publicul CAP. 8,  pct.8.6.11 Persoanele care nu specifică în mod clar motivul depunerii petitiei si/sau solicitării audienței și completează formularul ca fiind probleme personale și/sau strict secrete”, ori alte înscrisuri similare vor fi clasate. Se pot înscrie în audienţă cetăţenii care s-au adresat Direcţiilor/ serviciilor/compartimentelor de specialitate în vederea rezolvării unei probleme şi nu au primit răspuns în termenul legal sau consideră ca nu au primit lămuririle necesare.Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro