MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
CHESTIONARE SIDU
2021-2027
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
 
 
 

 
ANUNTURILE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS 2021
 
08.09.2021 - SITUATIA REZULTATULUI FINAL obtinut la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de sofer in cadrul Compartimentului Deservire Auto din Serviciul Resurse Umane, Organizare si Administrativ...detalii
 
03.09.2021 - Rezultatul la interviul sustinut in data de 03.09.2021 de candidatii declarati "ADMIS" la proba practica la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de sofer in cadrul Compartimentului Deservire Auto din Serviciul Resurse Umane, Organizare si Administrativ...detalii
 
01.09.2021 - Rezultatele la proba practica la concursul organizat in data de 01.09.2021 pentru ocuparea pe perioada determinata a postului  temporar vacant de sofer in cadrul Compartimentului Deservire Auto din Serviciul Resurse Umane, Organizare si Administrativ...detalii
 
27.08.2021 - Situatia rezultatului final la examenul organizat pentru promovare in clasa.....detalii
 
27.08.2021 - Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 01.09.2021 pentru ocuparea pe perioada determinata a postului  temporar vacant de sofer in cadrul Compartimentului Deservire Auto din Serviciul Resurse Umane, Organizare si Administrativ...detalii
 
26.08.2021 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati  la interviul organizat la data de 26.08.2021 pentru promovare in clasa...detalii
 
26.08.2021 - Situatia rezultatului obtinut de candidat  la proba scrisa a examenului organizat la data de 26.08.2021 pentru promovare in clasa...detalii
 
23.08.2021 - Rezultatul selectiei dosarului candidatului inscris la examenul organizat la data de 26.08.2021 - proba scrisa, pentru promovare in clasa...detalii
 
19.08.2021 - PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizeaza CONCURS în zilele de 01.09.2021 ora 09.30 proba practică şi 03.09.2021 ora 11.30 interviul pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului temporar vacant de personal contractual de şofer la Compartimentul Deservire Auto din cadrul Serviciului Resurse Umane, Organizare şi Administrativ...detalii
 
12.08.2021 - Primăria Municipiului Ploieşti organizează examen de promovarea în clasă, în data de 26.08.2021 ora 09.00 - proba scrisă, pentru funcţionarul public din cadrul Compartimentului Organizare Evenimente...detalii
 
28.05.2021 - Situatia rezultatului final la concursul organizat pentru promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut...detalii
 
27.05.2021 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la interviul sustinut in data de 27.05.2021 la concursul pentru promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut ...detalii
 
27.05.2021 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati  la proba scrisa a concursului organizat la data de 27.05.2021 - proba scrisa, pentru promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut...detalii
 
20.05.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat la data de 27.05.2021 - proba scrisa, pentru promovarea functionarilor publici de executie in gradul profesional imediat superior celui detinut...detalii
 
28.04.2021 - Primăria Municipiului Ploiești organizează concurs pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut în data de 27.05.2021 ora 10.00 – proba scrisă pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile art. 479 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ...detalii
 
19.02.2021 - Rezultatul final la concursul de proiecte de management pentru Casa de Cultura "I.L.Caragiale" Ploiesti...detalii
 
17.02.2021 - Rezultatul la concursul de proiecte de management pentru Casa de Cultura "I.L.Caragiale" Ploiesti...detalii
 
16.02.2021 - Rezultatul la prima proba la concursul de proiecte de management pentru Casa de Cultura "I.L.Caragiale" Ploiesti...detalii
 
15.02.2021 - Situatia rezultatului final la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Contracte ...detalii
 
15.02.2021 - Situatia rezultatului final la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad profesional superior  in cadrul Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri ...detalii
 
15.02.2021 - Situatia rezultatului final la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior  in cadrul Serviciului Financiar - Contabilitate ...detalii
 
15.02.2021 - Situatia rezultatului final la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior  in cadrul Compartimentului Evidenta si Administrare Fond Locativ ...detalii
 
12.02.2021 - Situatia rezultatului obtinut de candidat la interviul sustinut in data de 12.02.2021 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad profesional superior  in cadrul Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri ...detalii
 
12.02.2021 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la interviul sustinut in data de 12.02.2021 la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior  in cadrul Serviciului Financiar - Contabilitate ...detalii
 

12.02.2021 - Situatia rezultatului obtinut de candidat la interviul sustinut in data de 12.02.2021 la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Contracte ...detalii

 

12.02.2021 - Situatia rezultatului obtinut de candidat la interviul sustinut in data de 12.02.2021 la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior  in cadrul Compartimentului Evidenta si Administrare Fond Locativ ...detalii

 
09.02.2021 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati  la  concursul organizat la data de 09.02.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri ...detalii
 

09.02.2021 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati  la proba scrisa a concursului organizat la data de 09.02.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior  in cadrul Serviciului Financiar - Contabilitate ...detalii

 
09.02.2021 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la concursul organizat la data de 09.02.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior  in cadrul Serviciului Contracte ...detalii
 
09.02.2021 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la concursul organizat la data de 09.02.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior  in cadrul Compartimentului Evidenta si Administrare Fond Locativ...detalii
 
04.02.2021 - Situatia contestatiei formulata impotriva rezultatului la selectia dosarelor afisat in data de 02.02.2021 pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de functie publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Contracte...detalii
 
02.02.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat la data de 09.02.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad profesional superior  in cadrul Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri ...detalii
 
02.02.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat la data de 09.02.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea func]iei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior  in cadrul Serviciului Financiar - Contabilitate ....detalii
 
02.02.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat la data de 09.02.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Contracte ...detalii
 
02.02.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat la data de 09.02.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea functei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior  in cadrul Compartimentului Evidenta si Administrare Fond Locativ ...detalii
 
02.02.2021 - SITUATIA REZULTATELOR FINALE obtinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor (femeie de serviciu)  din cadrul Compartimentului Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii intreprinzatori ...detalii
 
02.02.2021 - SITUATIA REZULTATELOR FINALE obtinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant  de ingrijitor (femeie de serviciu)  din cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploie[ti Vest ...detalii
 
02.02.2021 - SITUATIA REZULTATELOR FINALE obtinute la concursul organizat pentru ocuparea ocuparea a trei posturi vacante de ingrijitor (femeie de serviciu) in cadrul Compartimentului Administrativ Intre]inere ...detalii
 
29.01.2021 - SITUATIA REZULTATELOR FINALE obtinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de referent din cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest ...detalii
 
28.01.2021 - REZULTATUL LA INTERVIUL sustinut in data de 28.01.2021 de candidatul declarat ,,ADMIS’’  la proba practica la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor (femeie de serviciu)  in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
28.01.2021 - REZULTATUL LA INTERVIUL sustinut in data de 28 .01.2021 de candidatii declarati ,,ADMIS’’ la proba practica la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor (femeie de serviciu)  in cadrul Compartimentului Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori ...detalii
 
28.01.2021 - REZULTATUL LA INTERVIUL sustinut de candidatii declarati ,,ADMIS’’  la proba practica la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi vacante de ingrijitor (femeie de serviciu) in cadrul Compartimentului Administrativ Intretinere ...detalii
 
26.01.2021 - Rezultatele la interviul sustinut in data de 26.01.2021 de candidatii declarati ,,ADMIS’’  la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de referent in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
25.01.2021 - Rezultatele probei practice  la concursul organizat in data de 25.01.2021 pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor (femeie de serviciu) in cadrul Compartimentului Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori ...detalii
 
25.01.2021 - Rezultatele probei practice  la concursul organizat in data de 25.01.2021 pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor (femeie de serviciu) in cadrul Serviciului Administrare Parc M unicipal Ploiesti Vest...detalii
 
25.01.2021 - Rezultatul probei practice  la concursul organizat in data de 25.01.2021 pentru ocuparea a trei posturi vacante de ingrijitor (femeie de serviciu) in cadrul Compartimentului Administrativ Intretinere ...detalii
 
21.01.2021 - REZULTATELE LA PROBA SCRISA la concursul organizat in data de 21.01.2021 pentru ocuparea postului vacant de referent  in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
18.01.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 25.01.2021 pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor (femeie de serviciu) in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest ...detalii
 
18.01.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 25.01.2021 pentru ocuparea a trei posturi vacante de ingrijitor (femeie de serviciu) in cadrul Compartimentului Administrativ Intretinere ...detalii
 
18.01.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 25.01.2021 pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor (femeie de serviciu) in cadrul Compartimentului Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori ...detalii
 
18.01.2021 - Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 21.01.2021 pentru ocuparea postului vacant de referent in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
08.01.2021 -  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizează  CONCURS  în data de 09.02.2021, ora 10.00 proba scrisă, pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice de execuţie vacante cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână..detalii
 
30.12.2020 - Primăria Municipiului Ploieşti anunţă Concurs de proiecte in vederea ocuparii functiei de manager la Casa de Cultură ,,Ion Luca Caragiale’’ Ploieşti...detalii
 
30.12.2020 - PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizează CONCURS în zilele de 25.01.2021, ora 10.00 proba practică şi 28.01.2021, ora 09.00 interviul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante de personal contractual...detalii
 
30.12.2020 - PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizează CONCURS în zilele de 25.01.2021, ora 13.00 proba practică şi 28.01.2021, ora 11.00 interviul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante de personal contractual...detalii
 
30.12.2020 - PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizează CONCURS în zilele de 21.01.2021, ora 10.00 proba scrisă şi 26.01.2021, ora 09.00 int - erviul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal contractual de referent din cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploieşti Vest...detalii
 
16.10.2020 - Situatia rezultatului final la concursul organizat pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut ...detalii
 
15.10.2020 - Situatia rezultatelor obtinute de candidadi la interviul sustinut in data de 15.10.2020 la concursul organizat pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut...detalii
 
15.10.2020 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la proba scrisa a concursului organizat la data de 15.10.2020 - proba scrisa pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut...detalii
 
08.10.2020 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat la data de 15.10.2020, proba scrisa, pentru promovarea functionarilor publici de executie in gradul profesional imediat superior celui detinut...detalii
 
 
21.05.2020 -Situatia rezultatului final la concursul organizat pentru promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut...detalii
 
21.05.2020 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la interviul sustinut in data de 21.05.2020 la concursul pentru promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut...detalii
 
21.05.2020 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la proba scrisa a concursului organizat la data de 21.05.2020-proba scrisa pentru promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut...detalii
 
20.05.2020 - Situatia rezultatului final la concursul orghanizat pentru promovarea in clasa...detalii
 
15.05.2020 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat la data de 21.05.2020 - proba scrisa, pentru promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut...detalii
 
15.05.2020 - Rezultat selectie dosar la concursul organizat pentru promovarea în clasă în data de 20.05.2020 , proba scrisa...detalii
 
04.05.2020 - Primăria Municipiului Ploieşti organizează examen pentru promovarea în clasă în data de 20.05.2020 ora 10.00 pentru domnul VOINEA BOGDAN NICOLAS referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Reparaţii şi Investiţii Drumuri...detalii
 
22.04.2020 - Primăria Municipiului Ploieşti organizează concurs pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut în zilele de 21.05.2020 ora 10.00 - proba scrisă şi 26.05.2020 ora 10.00 – interviul  pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile art. 479 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ...detalii
 
18.03.2020 - Rezultatul contestatiei formulata impotriva rezultatului la selectia dosarelor afisat in data de 16.03.2020 pentru concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de sofer la Compartimentul Desrvire Auto din cadrul Serviciului Resurse Umane, Organizare si Administrativ...detalii
 
16.03.2020 - Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la concursul organizat in data de 19.03.2020 pentru ocuparea a doua posturi vacante de sofer in cadrul Compartimentului Deservire Auto din Serviciul Resurse Umane, Organizare si Administrativ...detalii
 
27.02.2020 -PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI organizeaza CONCURS in zilele de 19.03.2020 ora 10.00 proba practica si 24.03.2020 ora 10.00 interviul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua posturi vacante de personal contractual de sofer la Compartimentul Deservire Auto din cadrul Serviciului Resurse Umane, Organizare si Administrativ....detalii
 
06.02.2020 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati  la proba scrisa a concursului de recrutare in functia publica de conducere de sef serviciu Publicitate, Valorificare Patrimoniu, clasa I, gradul II, organizat la data de 06.02.2020- proba scrisa ...detalii
 
05.02.2020 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la proba scris a concursului de recrutare in functie publica de conducere de sef serviciu Juridic - Contencios, Contracte, clasa I, gradul II, organizat la data de 05.02.2020- proba scrisa ...detalii
 
04.02.2020 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la proba scrisa a concursului de recrutare in functie publica de conducere specifica de secretar general al UAT Municipiul Ploiesti , clasa I, gradul II, organizat la data de 04.02.2020, proba scrisa...detalii
 
22.01.2020 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare in functia publica de conducere de sef serviciu Publicitate, Valorificare Patrimoniu, clasa I, organizat la data de 06.02.2020, proba scrisa...detalii
 
22.01.2020 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare in functia publica de conducere de secretar general al UAT Municipiul Ploiesti, clasa I, gradul II, organizat la data de 04.02.2020, proba scrisa...detalii
 
21.01.2020 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare in functie publica de conducere de sef serviciu Juridic - Contencios, Contracte, clasa I, gradul II, organizat la data de 05.02.2020 - proba scrisa...detalii
 
17.01.2020 - Situatia rezultatului final obtinut la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de muncitor calificat - lucrator in cultura plantelor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
17.01.2020 - Situatia rezultatului final obtinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat in silvicultura in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
17.01.2020 - Situatia rezultatului final obtinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor (femeie de serviciu) in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
15.01.2020 - Rezultatul la interviul sustinut de candidatul declarat admis la proba practica la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de muncitor calificat - lucrator in cultura plantelor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
15.01.2020 - Rezultatul la interviul sustinut de candidatul declarat admis la proba practica la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat in silvicultura in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
15.01.2020 - Rezultatul la interviul sustinut de candidatul declarat admis la proba practica la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor (femeie de serviciu) in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
09.01.2020 - Situatia contestatiei formulata impotriva rezultatului la proba scrisa sustinuta in data de 07.01.2020 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Achizitii Publice si Contracte...detalii
 
09.01.2020 - Rezultatul probei practice la concursul organizat in data de 08.01.2020 pentru ocuparea a 2 posturi vacante de muncitor calificat - lucrator in cultura plantelor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
09.01.2020 - Rezultatul probei practice la concursul organizat in data de 08.01.2020 pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat in silvicultura in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
09.01.2020 - Rezultatul probei practice la concursul organizat in data de 08.01.2020 pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor (femeie de serviciu) in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
07.01.2020 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la concursul organizat la data de 07.01.2020, proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Achizitii Publice si Contracte...detalii
 
30.12.2019 - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar general, clasa I, gradul profesional II, în data de 04.02.2020, ora 10.00 proba scrisă...detalii
 
30.12.2019 - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de sef serviciu Juridic - Contencios, Contracte, clasa I, gradul profesional II, în data de 05.02.2020, ora 10.00 proba scrisă...detalii
 
30.12.2019 - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de sef serviciu Publicitate, Valorificare Patrimoniu, clasa I, gradul profesional II, în data de 06.02.2020, ora 10.00 proba scrisă...detalii 
 
30.12.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 07.01.2020 - proba scrisa pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Achizitii Publice, Contracte...detalii
 
30.12.2019 - Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la concursul organizat in data de 08.01.2020 pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de muncitor calificat - lucrator in cultura plantelor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
30.12.2019 - Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la concursul organizat in data de 08.01.2020 pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat in silvicultura in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest....detalii
 
30.12.2019 - Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la concursul organizat in data de 08.01.2020 pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor (femeie de serviciu) in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
16.12.2019 - Situatia rezultatului final obtinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat-instalator (instalatii tehnico-sanitare si gaze) din cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
16.12.2019 - Situatia rezultatului final obtinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
16.12.2019 - Situatia rezultatului final obtinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat - electromecanic din cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
13.12.2019 - Situatia rezultatului final obtinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de casier din cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
11.12.2019 - Rezultatul la interviul sustinut de candidatul declarat admis la proba practica la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat-instalator (instalatii tehnico-sanitare si gaze) in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
11.12.2019 - Rezultatul la interviul sustinut de candidatul declarat admis la proba practica la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
11.12.2019 - Rezultatul la interviul sustinut de candidatul declarat admis la proba practica la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat-electromecanic in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
10.12.2019 - PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizeaza CONCURS pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor  posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploieşti Vest...detalii
 
10.12.2019 - Rezultatul la interviul sustinut de candidatul declarat ADMIS la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de casier in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
05.12.2019 - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizează concurs în data de 07.01.2020, ora 10.00 proba scrisă pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Achizitii Publice si Contracte...detalii
 
05.12.2019 - Rezultatul probei practice la concursul organizat in data de 04.12.2019 pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat-instalator (instalatii tehnico-sanitare si de gaze) in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
05.12.2019 - Rezultatul probei practice la concursul organizat in data de 04.12.2019 pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
05.12.2019 - Rezultatul probei practice la concursul organizat in data de 04.12.2019 pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat - electromecanic in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
04.12.2019 - Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat in data de 03.12.2019 pentru ocuparea postului vacant de casier in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
28.11.2019 - Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 04.12.2019 pentru ocuparea a trei posturi vacante de muncitor calificat - peisagist floricultor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
28.11.2019 - Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 04.12.2019 pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat - instalator (instalatii tehnico-sanitare si de gaze) in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
28.11.2019 - Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la concursul organizat in data de 04.12.2019 pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat-electromecanic in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipl Ploiesti Vest...detalii
 
28.11.2019 - Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la concursul organizat in data de 04.12.2019 pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Vest...detalii
 
28.11.2019 - Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 03.12.2019 pentru ocuparea postului vacant de casier in cadrul Serviciului Administrativ Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
 
25.11.2019 - Situatia contestatiei transmisa prin e-mail Serviciului Relatii Publice, Monitorizare Proceduri Administrative inregistrata cu nr.DCRP3457/22.11.2019...detalii
 
25.11.2019 - Situatia rezultatului final la concursul organizat pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut...detalii
 
22.11.2019 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la interviul sustinut in data de 22.11.2019 la concursul pentru promovare in  gradul profesional imediat superior celui detinut ...detalii
 
21.11.2019 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati  la proba scrisa a concursului organizat la data de 21.11.2019- proba scrisa, pentru promovare in  gradul profesional imediat superior celui detinut ...detalii
 
15.11.2019 - Rezultatul selectiei cererii de inscriere la concursul pentru promovare in clasa organizat la data de 20.11.2019 - proba scrisa...detalii
 
15.11.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat la data de 21.11.2019 - proba scrisa, pentru promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut...detalii
 
14.11.2019 - Situatia contestatiei formulata impotriva rezultatului la proba scrisa sustinuta in data de 12.11.2019 la concursul organizat pentru promovarea in functie publica de conducere specifica vacanta de secretar general al unitatii administrativ teritoriale,clasa I, gradul profesional II...detalii
 
12.11.2019 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la proba scrisa a concursului de promovare in functie publica de conducere specifica de secretar general al U.A.T. Municipiul Ploiesti, clasa I, gradul II, organizat la data de 12.11.2019 - proba scrisa...detalii
 
12.11.2019 - PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizeaza CONCURS pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor  posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploieşti Vest...detalii
 
12.11.2019 - PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizeaza CONCURS pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor  posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploieşti Vest...detalii
 
12.11.2019 - PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizează CONCURS în zilele de 03.12.2019, ora 10.00 proba scrisă şi 09.12.2019, ora 09.00 interviul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal contractual de casier din cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploieşti Vest...detalii
 
05.11.2019 - Primăria Municipiului Ploieşti organizează examen pentru promovarea în clasă în data de 20.11.2019 ora 11.00 pentru domnul VOINEA BOGDAN NICOLAS referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Reparaţii şi Investiţii Drumuri. Condiţii pentru examenul de promovare în clasă: - să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; - să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. Examenul se va susţine la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, Piaţa Eroilor nr.1A...detalii
 
01.11.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare in functia publica de conducere specifica de secretar general al UAT Municipiul Ploiesti, clasa I, gradul II, organizat la data de 12.11.2019, proba scrisa...detalii
 
23.10.2019 - Primăria Municipiului Ploieşti organizează concurs pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut în zilele de 21.11.2019 ora 10.00 - proba scrisă şi 26.11.2019 ora 10.00 – interviul  pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile art. 479 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ...detalii
 
11.10.2019 - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizează concurs pentru promovare în funcţie publică de conducere vacantă de secretar general al U.A.T., clasa I, gradul profesional II, în data de 12.11.2019, ora 10.00 proba scrisă...detalii
 
04.04.2019 - Situatia rezultatului final la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de director executiv DRI...detalii
 
01.04.2019 - Situatia rezultatelor obtinute de candidat la interviul sustinut in data de 01.04.2019 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de director executiv DRI...detalii
 
28.03.2019 - Situatia contestatiilor formulate impotriva rezultatelor la proba scrisa sustinuta in data de 26.03.2019 la concursul organizat  pentru ocuparea postului vacant de functie publica  de conducere de director executiv - Directia Relatii Internationale, clasa I ...detalii
 
27.03.2019 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la concursul organizat la data de 26.03.2019 - proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de director executiv - Directia Relatii Internationale...detalii
 
15.03.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat la data de 26.03.2019 - proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de director executiv - Directia Relatii Internationale...detalii
 
22.02.2019 - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv - Direcţia Relaţii Internaţionale, clasa I, in zilele de 26.03.2019, ora 10.00 proba scrisă şi 29.03.2019, ora 10.00 interviul...detalii
 
15.02.2019 - Situatia rezultatului obtinut de candidat la interviul sustinut in data de 15.02.2019 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de sef serviciu Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte...detalii
 
14.02.2019 - Situatia rezultatului final la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de director executiv adjunct - Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte...detalii
 
13.02.2019 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la concursul organizat la data de 13.02.2019 - proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de sef serviciu Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte...detalii
 
12.02.2019 - Situatia rezultatului obtinut de candidat la interviul sustinut in data de 12.02.2019 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de director executiv adjunct - Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte...detalii
 
07.02.2019 - Situatia rezultatului obtinut de candidat la proba scrisa a concursului organizat la data de 07.02.2019 - proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de director executiv adjunct - Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte ...detalii
 
07.02.2019 - Situatia rezultatului final la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Evidenta si Administrare Fond Locativ...detalii
 
06.02.2019 - Situatia contestatiei formulata impotriva rezultatului la interviul sustinut in data de 05.02.2019 la concursul organizat  pentru ocuparea postului vacant de functie publica  de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Evidenta si Administrare Fond Locativ ...detalii
 
05.02.2019 - Situatia rezultatului obtinut de candidat la interviul sustinut in data de 05.02.2019 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Evidenta si Administrare Fond Locativ...detalii
 
05.02.2019 - Concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere de director executiv - Directia Relatii Internationale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ploieşti, judetul Prahova, organizat in data de 12.02.2019 - proba scrisa, se suspenda, conform adresei Agenției Nationale a Funcționarilor Publici nr.3575/2019. Anuntul privind concursul a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr.1512 din data de 27.12.2018 si in Ziarul Prahova nr.8613 din data de 27.12.2018 si a fost postat pe site la adresa – www.ploiesti.ro – Primaria - CARIERA. Procedura de organizare a concursului va fi reluata in conditiile legii.
 
01.02.2019 - Situatia rezultatului obtinut de candidati la interviul sustinut in data de 01.02.2019 la concursul organizat pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Publicitate, Valorificare Patrimoniu...detalii
 
31.01.2019 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la concursul organizat la data de 31.01.2019 proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Evidenta si Administrare Fond Locativ...detalii
 
31.01.2019 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la concursul organizat la data de 31.01.2019 proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior in cadrul Serviciului Investitii si Reparatii Drumuri...detalii
 
30.01.2019 - Situatia contestatiilor formulate impotriva rezultatelor la proba scrisa a concursului organizat  la data de 29.01.2019 pentru ocuparea a doua posturi vacante de functie publica  de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Publicitate, Valorificare Patrimoniu...detalii
 
29.01.2019 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la concursul organizat la data de 29.01.2019 proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Intabulari Bunuri...detalii
 
29.01.2019 - Situatia rezultatelor obtinute de candidati la concursul organizat la data de 29.01.2019 proba scrisa, pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Publicitate, Valorificare Patrimoniu...detalii
 
22.01.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat la data de 13.02.2019 proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de sef serviciu Juridic Contencios, Contracte...detalii
 
22.01.2019 - Situatia contestatiei formulata impotriva rezultatului la selectia dosarelor afisat in data de 18.01.2019  pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de functie publica  de conducere de director executiv la Directia Relatii Internationale ...detalii
 
21.01.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat la data de 07.02.2019 proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de director executiv adjunct - Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, Achizitii Publice,  Contracte...detalii
 

18.01.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat la data de 31.01.2019 - proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior in cadrul Serviciului Investitii si Reparatii Drumuri...detalii  

 
18.01.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat la data de 31.01.2019 - proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Evidenta si Administrare Fond Locativ...detalii  
 
18.01.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat la data de 29.01.2019 - proba scrisa, pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Publicitate, Valorificare Patrimoniu...detalii  
 
18.01.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat la data de 29.01.2019 - proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Intabulari Bunuri...detalii  
 
18.01.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat la data de 12.02.2019 - proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de director executiv - Directia Relatii Internationale...detalii  
 
 
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro