MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 

 

Formular ancheta
FORMULAR CERERE INFORMATIE INTERES PUBLIC
 
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
100066 - Bdul Republicii nr.2
Telefon: 0244.515.982; 0244.516.699
Fax: 0244.513.829
www.ploiesti.ro
Data:
   
 
Stimate domnule/Stimata doamna,
   
 
   
  Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare. Doresc sa primesc o copie de pe urmatoarele documente (petentul este rugat sa enumere cat mai concret documentele sau informatiile solicitate):
   
 
   
  Doresc ca informatiile solicitate sa imi fie furnizate:
  - Pe email, la adresa:
 
  - Pe email, in format editabil, la adresa:
   
 
   
  - Pe format de hartie, la adresa:
 
   
 

Sunt dispus sa platesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (daca se solicita copii in format scris).
Va multumesc pentru solicitudine!

   
  Numele si prenumele petentului:
   
  Adresa la care se solicita primirea raspunsului/ email:
 
  Profesia (optional):
   
  Telefon (opional):
   
 

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Sunt de acord cu transmiterea informatiilor si documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare indeplinirii atributiilor si obligatiilor legale de autoritate publica locala.
   
Consimt ca datele cu caracter personal sa fie stocate pe perioada necesara efectuarii tuturor demersurilor intreprinse pentru solutionarea solicitarilor sau pentru indeplinirea atributiilor si obligatiilor legale de autoritate publica locala, dupa care vor fi arhivate potrivit legislatiei aplicabile, cunoscand ca pot reveni oricand asupra consimtamantului acordat prin prezenta.
   
Consimt ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate pentru executarea unui contract la care sunt parte sau pentru a face demersuri la cererea mea inainte de incheierea unui contract, cunoscand ca pot reveni oricand asupra consimtamantului acordat prin prezenta.
   

Consimt ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Municipiului Ploiesti, cunoscand ca pot reveni oricand asupra consimtamantului acordat prin prezenta.

   

Consimt ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice Municipiul Ploiesti, cunoscand ca pot reveni oricand asupra consimtamantului acordat prin prezenta.

   

Sunt de acord cu prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal in scopuri statistice si de cercetare.

   
Doresc sa primesc pe adresa de e-mail materiale de informare si promovare cu privire la activitatea institutiei.
   
Nefurnizarea datelor de identificare (in special nume, prenume si adresa de domiciliu/resedinta conduce la clasarea solicitarii ca anonima.
   
   
 
 
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro