MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 

 

Formular ancheta
FORMULAR RECLAMATIE ADMINISTRATIVA 2
 
Catre,
 
  PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
  100066 - Bdul Republicii nr.2
  Telefon: 0244.515.982; 0244.516.699
  Fax: 0244.513.829
  www.ploiesti.ro
Data:
   
 
Stimate domnule/Stimata doamna,
   
 
   
  Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat la cererea nr. din data de nu am primit informatiile solicitate in termenul legal, stabilit de lege.
   
  Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele:
 
   
  Documentele solicitate se incadreaza in categoria informatiilor de interes public, din urmatoarele considerente:
 
   
 

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public solicitate in scris/in format electronic, considerand ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.

Va multumesc pentru solicitudine!

   
  Numele si prenumele petentului:
   
  Adresa:
 
  Telefon:
   
  Fax:
   
 

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Sunt de acord cu transmiterea informatiilor si documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare indeplinirii atributiilor si obligatiilor legale de autoritate publica locala.
   
Consimt ca datele cu caracter personal sa fie stocate pe perioada necesara efectuarii tuturor demersurilor intreprinse pentru solutionarea solicitarilor sau pentru indeplinirea atributiilor si obligatiilor legale de autoritate publica locala, dupa care vor fi arhivate potrivit legislatiei aplicabile, cunoscand ca pot reveni oricand asupra consimtamantului acordat prin prezenta.
   
Consimt ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate pentru executarea unui contract la care sunt parte sau pentru a face demersuri la cererea mea inainte de incheierea unui contract, cunoscand ca pot reveni oricand asupra consimtamantului acordat prin prezenta.
   

Consimt ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Municipiului Ploiesti, cunoscand ca pot reveni oricand asupra consimtamantului acordat prin prezenta.

   

Consimt ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice Municipiul Ploiesti, cunoscand ca pot reveni oricand asupra consimtamantului acordat prin prezenta.

   

Sunt de acord cu prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal in scopuri statistice si de cercetare.

   
Doresc sa primesc pe adresa de e-mail materiale de informare si promovare cu privire la activitatea institutiei.
   
Nefurnizarea datelor de identificare (in special nume, prenume si adresa de domiciliu/resedinta conduce la clasarea solicitarii ca anonima.
   
 
 
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro