MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
 
Hotararea nr.157 din 30.03.2023

privind aprobarea Programului anual, a Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes local și a Metodologiei Generale pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Municipiului Ploiești, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 pentru anul 2023...AICI

   
 

Anunt de participare...AICI

 

DOCUMENTATIE IN FORMAT WORD ...AICI

 

Autoritatea contractantă Municipiul Ploiești cu sediul în Piața Eroilor, nr. 1 A, tel 0244-516699, fax: 0244-515982,  în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, face cunoscută prelungirea perioadei de evaluare şi selecţie a proiectelor până la data de 26.05.2023, motivul fiind numărul mare de solicitanţi.  

 
Anunt de atribuire...AICI

 

Anunt public privind crearea Catalogului ONG-urilor din municipiul Ploiesti...AICI
Clarificari:
1.Solicitare de clarificare venită din partea Asociației  „Tinerii Voluntari - Valea Călugărească” privind definirea termenului de ”solicitant”, așa cum a fost el definit în Ghidul solicitantului şi în Metodologia pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă  în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Răspuns: solicitanții trebuie să fie “persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociații ori fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile și obiectivele prevăzute în „PROGRAMUL ANUAL" al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Ploiești care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 40/01.02.2023, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, care se adresează grupului țintă format din persoane care au domiciliul sau își desfășoară activitatea în Ploiești”.

2. Valoarea actuală a alocației de masă prevăzută la Anxea VII, punctul 4 poate fi decontată conform OG 1.235 din 28 martie 2023?

Valoarea actuală a alocației de masă prevăzută la Anxea VII, punctul 4: având în vedere că   ORDINUL nr. 1.235 din 28 martie 2023  a fost emis pentru pentru actualizarea cuantumului indemnizației de delegare/detașare și a cuantumului alocației de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 alocaţia pentru cazare și masa pentru persoanele implicate în proiect va fi suportată conform OG 1.235 din 28 martie 2023.

Alte întrebări:

3. La punctul 9 lit d. se cere CV-ul solicitantului/al echipei de proiect. Cate CV- uri se depun? - Se depune CV-ul fiecărui membru al echipei de proiect.

4. Punctul 9, lit f - bugetul narativ va fi elaborat intr-un formular creat de solicitant? – Da, se explică detaliat fiecare cheltuială şi necesitatea acesteia pentru implementarea proiectului.

5. Punctul 9, lit g - Dacă solicitantul a adus modificari actelor, se vor depune si cele inițiale sau doar cele finale? -  Se depun doar documentele în vigoare.

6. La cererea de finanțare la punctul 13, daca partenerul este o instituie de stat, nu avem cum sa descriem scopul si obiectivele prevăzute în statut - ptr ca nu au statut. Ce depunem?
– Conform legii 350/2005 instituiile de stat nu pot fi aplicanţi principali, aplicanţi eligibili fiind doar ONG-urile şi persoanele fizice. Dar, pentru desfăşurarea activităţilor, pot fi încheiate şi ataşate la cererea de finanţare acorduri de parteneriat cu acestea, fara a fi necesare alte documente. 

7. Pot fi acceptate alte forme ale CV-ului? Da, cu condiţia să fie în format european.

 

 

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro