MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
Hotararea nr.48 din 12.03.2024

privind aprobarea Programului anual, a Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes local și a Metodologiei Generale pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Municipiului Ploiești, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 pentru anul 2024...AICI

   
 

Anunţ privind proiectele ONG-urilor în vederea atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2024

Autoritatea contractantă Municipiul Ploiești cu sediul în Piața Eroilor, nr. 1A, tel 0244-516699, fax: 0244-515982, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, face cunoscut statusul proiectelor depuse în urma procedurii de selecţie şi contestaţie.  

 1. Proiectul înregistrat cu nr. 7435/12.04.2024 - RESPINS
 2. Proiectul înregistrat cu nr. 7606/16.04.2024 - ADMIS
 3. Proiectul înregistrat cu nr. 7616/16.04.2024 - RESPINS
 4. Proiectul înregistrat cu nr. 7617/16.04.2024 - RESPINS
 5. Proiectul înregistrat cu nr. 7618/16.04.2024 - RESPINS
 6. Proiectul înregistrat cu nr. 7742/17.04.2024 - RESPINS
 7. Proiectul înregistrat cu nr.7772/17.04.2024 - RESPINS
 8. Proiectul înregistrat cu nr.7773/17.04.2024 - ADMIS
 9. Proiectul înregistrat cu nr. 7807/17.04.2024 - ADMIS
 10. Proiectul înregistrat cu nr. 7929/18.04.2024 -  RESPINS
 11. Proiectul înregistrat cu nr.7947/19.04.2024 - ADMIS
 12. Proiectul înregistrat cu nr.7970/19.04.2024 - RESPINS
 13. Proiectul înregistrat cu nr.7971/19.04.2024 - RESPINS
 14. Proiectul înregistrat cu nr. 7972/19.04.2024 - RESPINS
 15. Proiectul înregistrat cu nr. 7973/19.04.2024 - RESPINS
 16. Proiectul înregistrat cu nr. 7974/19.04.2024 - RESPINS
 17. Proiectul înregistrat cu nr.7975/19.04.2024 - ADMIS
 18. Proiectul înregistrat cu nr.7982/19.04.2024 - ADMIS
 19. Proiectul înregistrat cu nr.7990/19.04.2024 - ADMIS
 20. Proiectul înregistrat cu nr.7994/19.04.2024 - RESPINS
 21. Proiectul înregistrat cu nr.7996/19.04.2024 - RESPINS
 22. Proiectul înregistrat cu nr.7997/19.04.2024 - RESPINS
 23. Proiectul înregistrat cu nr.7998/19.04.2024 - RESPINS
 24. Proiectul înregistrat cu nr. 8002/19.04.2024 - RESPINS
 25. Proiectul înregistrat cu nr.8003/19.04.2024 - RESPINS
 26. Proiectul înregistrat cu nr. 8014/19.04.2024 - RESPINS
 27. Proiectul înregistrat cu nr. 8015/19.04.2024 - RESPINS
 

ANUNŢ  PRIVIND FINANŢĂRILE NERAMBURSABILE
DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT
ÎN BAZA LEGII NR.350/2005
SESIUNEA A II-A

Municipiul Ploiești, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, face cunoscută intenția de organizare a sesiunii a II -a de selecție în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2024.
Suma aprobată initial pentru finanțare a fost de 1.304.668,90 lei.
Deoarece la prima sesiune nu a fost atribuită întreaga sumă, Municipiul Ploiești intentionează, pentru a veni în susţinerea şi sprijinirea persoanelor fizice sau juridice ce desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local  să organizeze  sesiunea a II-a.
Suma rămasă pentru finanțare este de 834.500,40 lei.
Pentru activităţile de interes public local programul își propune finanțări nerambursabile pentru proiecte în valoare minimă de 10.000 lei si valoarea maximă 100.000 lei
Valoarea maximă eligibilă a  unui proiect pentru ONG-urile nou înființate, care nu au depus bilanțul contabil, nu poate depăși 15.000 lei. Aceasta suma poate fi depășită doar daca ONG-urile nou înființate fac dovada bonității financiare prin extras de cont, contracte de sponsorizare, donații, prestări servicii, în valoare de minim 50% din valoarea sumei solicitate.
Domeniile propuse pentru a fi finanțate în anul  2024 sunt, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 48 din 12.03.2024, următoarele: social, educațional, drepturile omului, sport, cultură-culte, sănătate protecția mediului și tineret.
Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile, constând în Ghidul Solicitantului şi anexe, se regăseste pe site-ul Primăriei Ploiești, www.ploiesti.ro.
Solicitanții vor depune cererile în vederea finanțării, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului la registratura Municipiului Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1 A începând cu data 27.05.2024, între orele 10,00-16,00.
Data limită de depunerea propunerilor de proiecte este 10.06.2024, ora 13.00.
Perioada de selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare în perioada 11.06.2024 – 17.06.2024.
Durata proiectelor: până în data de 31 decembrie 2024.

 
Anunt privind prelungirea perioadei de evaluare si selectie a proiectelor ONG-urilor in vederea atribuirii de contracte de finantare nerambursabila pentru anul 2024...AICI
 
Anunt de participare (forma actualizata)...AICI
 

Anunt de participare...AICI

 

DOCUMENTATIE IN FORMAT WORD ...AICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro