MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
ANUNTURI PUBLICE PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE DE CATRE AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI PRAHOVA
 
Data publicarii Anunt
17.04.2024

Spitalul de Pediatrie Ploiești, titular al proiectului ”Extindere, reabilitare și modernizare a Spitalului de Pediatrie Ploiești” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Protecția Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului aspura mediului de  a nu se supune  procedurii de evaluare a  impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Extindere, reabilitare și modernizare a Spitalului de Pediatrie Ploiești”,  propus a fi amplasat în Ploiesti, str. Mihai Eminescu nr. 4-6, jud. Prahova.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, din Ploiești str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , în zilele de luni-vineri, între orele      9-13, precum și la următoarea adresă de internet  http://apmph.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în terme de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

   
29.03.2024

Spitalul de Pediatrie Ploiesti anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Extindere - reabilitare și modernizare a Spitalului de Pediatrie Ploiești”, propus a fi amplasat în Ploiești, str. Mihai Eminescu nr. 4-6, jud. Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Ploiești, str. Gh. Gr,. Cantacuzino nr. 306, jud. Prahova şi la sediul Spitalului de Pediatrie Ploiesti, str. Mihai Eminescu nr. 4-6, jud. Prahova, în zilele de luni- vineri, între orele 10 - 13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Ploiești, str. Gh. Gr,. Cantacuzino nr. 306, jud. Prahova.

   
21.12.2022

MUNICIPIUL PLOIESTI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Realizare Microstatie epurare Cartier Mitica Apostol” – faza SF, propus a fi amplasat in cartier Mitica Apostol, Ploiesti.
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.
Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 31.12.2022 in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

   
14.12.2022

MUNICIPIUL PLOIESTI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul “Realizare Microstatie epurare Cartier Mitica Apostol” – faza SF, propus a fi amplasat in cartier Mitica Apostol, Ploiesti.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Prahova si la sediul Municipiului Ploiesti – Directia Tehnic Investitii, Piata Eroilor nr. 1A, in zilele de 14.12.2022 – 24.12.2022, intre orele 8.00 – 16.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Prahova intre orele 8.00- 16.00.

   
25.10.2022

MUNICIPIUL PLOIESTI  avand sediul in localitatea Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: programului ”PUZ – Schimbare destinatie teren, str. Cosminele nr. 11A – Ploiesti” amplasat în strada Cosminele nr. 11A, Ploiesti de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

   
23.08.2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare Construire Sala de Educatie Fizica Scolara la Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu...detalii
   
12.08.2022

MUNICIPIUL PLOIESTI  avand sediul in localitatea Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, titular al planului / programului ”PUZ – Schimbare destinatie teren, str. Cosminele nr. 11A – Ploiesti” anunţă publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova  din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 13.00.
Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Prahova in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

   
10.08.2022

MUNICIPIUL PLOIESTI  avand sediul in localitatea Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, titular al planului / programului ”PUZ – Schimbare destinatie teren, str. Cosminele nr. 11A – Ploiesti” anunţă publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova  din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 13.00.
Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Prahova in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

   
09.08.2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala "Nicolae Titulescu", Ploiesti, str. Popa Farcas nr.23...detalii
   
18.03.2022

Primaria  municipiului  Ploiesti  titular  al proiectului anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre agentia de protectie a mediului prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,   Construire centru multifunctional cultural/recreational, amenajare zona recreere, imprejmuire partiala, realizare bransamente si racorduri utilitati, sistem irigatiidin cadrul proiectului,, Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov”.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

02.02.2022

Primaria  municipiului  ploiesti  titular  al proiectului anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre agentia de protectie a mediului prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Reabilitare/Modernizare strazi Cartier Rafov , din cadrul proiectului,, Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov”
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

12.01.2022

MUNICIPIUL PLOIESTI  avand sediul in localitatea Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, titular al planului / programului ”Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 607/ 20.12.2018 în vederea construirii Spitalului Municipal Ploiesti prin modificare func?iuni ?i indicatori urbanistici pe terenul situat în str. Ghighiului – Ploiesti” anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: ”Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 607/ 20.12.2018 în vederea construirii Spitalului Municipal Ploiesti prin modificare func?iuni ?i indicatori urbanistici pe terenul situat în str. Ghighiului – Ploiesti”, propus a fi amplasat in localitatea Ploiesti Str. Ghighiului nr. 25C, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

12.01.2022

Municipiul Ploie?ti anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru   construire centru multifunctional cultural/recreational, amenajare zona recreere, imprejmuire partiala, realizare bransamente si racorduri utilitati, sistem irigatiidin cadrul proiectului,, Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov”propus a fi amplasat în Ploie?ti
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agen?ia de Protec?ie a Mediului Prahova, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 306, Ploie?ti  şi la sediul primăriei municipiului Ploie?ti, Pia?a Eroilor nr. 1A, în zilele de luni-vineri, între orele 09-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A. P. M. Prahova.

12.01.2022

Municipiul Ploie?ti anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru   Reabilitare/Modernizare strazi, sistem de iluminat public si canalizatii curenti slabi, extindere retea de alimentare cu apa si bransamente, extindere retea de canalizare si racorduri, amenajare spatii verzi si construire sistem de irigatii, din cadrul proiectului,, Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov”propus a fi amplasat în Ploie?ti
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agen?ia de Protec?ie a Mediului Prahova, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 306, Ploie?ti  şi la sediul primăriei municipiului Ploie?ti, Pia?a Eroilor nr. 1A, în zilele de luni-vineri, între orele 09-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A. P. M. Prahova.

21.12.2021
Anunt DE AVIZ MEDIU ETAPA II referitor la CONSTRUIRE CRESA MICA MUNICIPIUL PLOIESTI ALEEA STRUNGA...AICI
15.12.2021

MUNICIPIUL PLOIESTI  avand sediul in localitatea Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, titular al planului / programului ”Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 607/ 20.12.2018 în vederea construirii Spitalului Municipal Ploiesti prin modificare func?iuni ?i indicatori urbanistici pe terenul situat în str. Ghighiului – Ploiesti”, propus a fi amplasat in localitatea Ploiesti Str. Ghighiului nr. 25C, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 13.00 .
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

13.12.2021

MUNICIPIUL PLOIESTI  avand sediul in localitatea Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, titular al planului / programului ”Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 607/ 20.12.2018 în vederea construirii Spitalului Municipal Ploiesti prin modificare func?iuni ?i indicatori urbanistici pe terenul situat în str. Ghighiului – Ploiesti”, propus a fi amplasat in localitatea Ploiesti Str. Ghighiului nr. 25C, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 13.00 .
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

29.03.2016 Anunt public privind Modernizare strada Valea Alba...aici
29.03.2016 Anunt public privind Modernizare strada Vaslui...aici
29.03.2016 Anunt public privind Modernizare strada Progresului...aici
29.03.2016 Anunt public privind Modernizare strada Radu Stanian...aici
29.03.2016 Anunt public privind Modernizare strada Suceava, Vlaicu Voda si Soldat Erou Dumitru Bascovici...aici
29.03.2016 Anunt public privind Modernizare cartier Malu Rosu - strada Verii...aici
   
   
   
   
 
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro