MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Untitled Document

 

 

 

 

Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti

 
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 

 
Data publicarii
Proiectul de hotarare
 
26 mai 2016

HOTĂRÂREA NR. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare...detalii

25 mai 2016
HOTĂRÂREA nr._____ privind aprobarea tarifelor de utilizare a Stadionului „Ilie Oan㔠Ploiești...detalii
25 mai 2016

HOTARÂRE NR. ...............
privind modificarea H.C.L. nr. 314/2015 privind aprobarea  închirierii/arendării unor bunuri imobile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești si transmise in concesiunea/administrarea SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIEȘTI SRL ...detalii

18 aprilie 2016

HOTĂRÂRE nr._____
privind aprobarea procedurii de acordare a e?alonării la plată a sumelor rezultate în urma unor ac?iuni de inspec?ie fiscală efectuate de către Serviciul Public Finan?e Locale Ploie?ti ...detalii

15 aprilie 2016
HOTĂRÂRE nr._____ privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare catre diverse entitati prevazute la art.456 alin.(1) lit.f) si lit.u) si art.464 alin.(1) lit.f) si lit.y) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016...detalii
23 martie 2016

HOTĂRÂREA Nr. privind completarea si modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploie?ti nr. 502/15.12.2015, privind  gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești...detalii

14 martie 2016

HOTĂRÂRE nr.privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entită?i prevăzute la art.456 alin.(1) lit.f) ?i lit.u) ?i art.464 alin.(1) lit.f) ?i lit.y) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ?i completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016...detalii

22 februarie 2016
Hotararea privind atribuirea de denumire de strada "Orhideelor" unei parti a fostei strazi "Biruintei"...detalii
02 februarie 2016
HOTĂRÂRE nr. privind completarea HCL nr.6/2013, privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul APMCS...detalii
21 ianuarie 2016
HOTĂRÂRE nr. privind modificarea ?i completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 407/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015...detalii
21 ianuarie 2016
HOTĂRÂRE nr._____ privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entităti prevăzute la art. 469 alin.(1) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016...detalii
20 ianuarie 2016

HOTĂRÂREA  Nr. privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale...detalii

05 ianuarie 2016
HOTĂRÂRE nr. privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entită?i prevăzute la art.456 alin.(1) lit.f) ?i art. 469 alin.(1) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ?i completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016 ...detalii
04 ianuarie 2016
HOTĂRÂREA NR. ....... de completare a Hotărârii Consiliului Local nr.488/08.12.2015 privind aprobarea unei proceduri de lucru cu stabilirea măsurilor aplicate pentru identificarea ?i verificarea re?elelor ?i a cablurilor neconforme existente pe stâlpii de pe raza municipiului Ploiești ...detalii

 

 

 

 

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro