MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
MUNICIPALITATEA PLOIESTEANA
Piata Eroilor nr.1A
BULEVARDUL IMPODOBIT DE CRACIUN
PARADA MILITARA CU PRILEJUL ZILEI NATIONALE A ROMANIEI
PARADA MILITARA CU PRILEJUL ZILEI NATIONALE A ROMANIEI
HALELE CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
OROLOGIUL DIN TURNUL HALELOR CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
PALATUL ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii nr.2-4
PALATUL CULTURII
Str. Erou Calin Catalin nr.1
STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
NOCTURNA - STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
CATEDRALA SFANTUL IOAN
Bulevardul Republicii nr.12
BULEVARDUL REPUBLICII
NOCTURNA - BULEVARDUL REPUBLICII
Str. Emile Zola nr.8
PIATA EROILOR
ESPLANADA PALATULUI ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii
ANSAMBLUL MONUMENTAL ION LUCA CARAGIALE
Situat pe esplanada Palatului Administrativ
HOTEL CENTRAL
Bulevardul Republicii nr.1
BUSTUL LUI NICHITA STANESCU
Piata Victoriei, Scuarul Central
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL
Bulevardul Independentei nr.8
BUSTUL LUI I.L.CARAGIALE
Bulevardul Independentei nr.13
PANORAMA HALELE CENTRALE - CATEDRALA SFANTUL IOAN
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
Bulevardul Republicii nr.2
PARC PLOIESTI VEST
Str. Libertatii
Municipiul Ploiesti
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data publicarii
Proiectul de hotarare
12 august 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor pentru chiriasii imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii si a criteriilor de repartizare a locuintelor sociale...detalii
25 mai 2020 Proiect de hotarare ROF cimitire din municipiul Ploiesti...detalii
20 mai 2020
Proiect de hotarare  referitor la actualizarea tarifelor pentru activităţile de curațenie căi publice și deszăpezire aferente Acordului cadru nr. 3635/20.02.2018 având ca obiect delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Ploieşti ...detalii
06 mai 2020 Proiect de hotarare privind luarea unor masuri pentru prevenirea raspandirii coronavirus COVID 19 in activitatea de transport persoane in regim de taxi...detalii
28 APRILIE 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de SC SGU pentru achizitia, montarea, repararea indicatoarelor rutiere...detalii
10 decembrie 2019 Proiect HCL privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare in Municipiul Ploiesti incheiat cu societatea APA NOVA PLOIESTI S.R.L...detalii
09 decembrie 2019
Proiectul de hotarare privind aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru repartizarea de locuinţe către chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii, valabile pe anul 2020...detalii
01 noiembrie 2019

Proiect privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată, aflate pe domeniul public și privat, din municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  numarul  263/26.07.2013, cu
completări și modificări aprobate prin Hotărârea Consiliului Local  120/25.04.2018  și Hotărârea Consiliului Local 203/30.05.2018...detalii

31 octombrie 2019 Proiectul de HCL cu tarifele de la Parcul Ctin Stere și hărțile pe zone ...detalii
18 octombrie 2019
Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1 din HCL 127/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de transport persoane in regim de taxi pe raza municipiului Ploiesti...detalii
10 octombrie 2019
Proiect privind executarea lucrarilor de marcare si semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap in parcarile condominiale (ultima versiune)...detalii
09 octombrie 2019
Proiect privind executarea lucrarilor de marcare si semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap in parcarile condominiale...detalii
03 octombrie 2019
Proiect privind revizuirea Strategiei Locale de Alimentare cu Energie Termică Produsă în Mod Centralizat în Sistem Producţie-Transport-Distribuţie, la nivelul Judeţului Prahova pentru Municipiul Ploieşti...detalii; Notificare APM...AICI
30 septembrie 2019
Proiectul de hotarare privind actualizarea si modificarea tarifelor aferente Acordului-cadru nr. 13029/25.06.2018, avand ca obiect delegarea gestiunii a serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie in municipiul Ploiesti...detalii
30 august 2019 Proiect de hotarare vanzarea ANL-uri...detalii
29 august 2019
Proiectul de hotărâre privind  aprobarea tarifelor și prețurilor  practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană pentru achiziția, montarea, repararea indicatoarelor rutiere și execuția marcajelor rutiere (inclusiv proiectare)  pentru anul 2019...detalii
29 august 2019
Proiectul de hotarare privind reglementarea unor activități desfășurate de către SGU PLOIEȘTI S.R.L.cu privire la ridicarea vehiculelor parcate neregulamentar ...detalii
13 august 2019 Hotararea privind infiintarea sectiei de sambo la CSM Ploiesti...detalii
07 august 2019

HOTARAREA NR___ privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor pentru chiriasii imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii si a criteriilolr de repartizare a locuintelor sociale...detalii

30 iulie 2019

HOTARAREA NR______ privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire aferente Acordului cadru nr. 3635/20.02.2018 avand ca obiect delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare in Municipiul Ploiesti...detalii

25 iulie 2019

HOTARAREA NR______ privind aprobarea tarifelor de inchiriere a spatiilor aflate in administrarea Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiesti...detalii

12 iulie 2019
Proiect de hotarare privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de intretinere-mentinere iluminat public ;i iluminat ornamental festiv temporar in municipiul Ploiesti...detalii
20 mai 2019 Proiect de hotarare privind ajustarea tarifelor la transportul local...detalii
13 mai 2019
Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare...detalii
13 mai 2019
Proiectul de hotărâre privind executarea lucrărilor de marcare și semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap în parcările condominiale...detalii
10 mai 2019 Proiect hotarare privind aprobarea ROF cimitire municipiul Ploiesti...detalii
22 aprilie 2019 Proiect hotarare privind avizarea ajustarii tarifelor de apa si canalizare...detalii
19 aprilie 2019 Proiect tarife CSM Ploiesti...detalii
16 aprilie 2019
Proiect hotarare- Regulamentul privind desfășurarea activităților comerciale în zone publice, cu ocazia organizării, de către municipiul Ploiești, a evenimentelor culturale și de interes public...detalii
29 martie 2019 Proiect de buget 2019...AICI
22 martie 2019

HOTĂRÂREA nr.privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.361/02.11.2016 privind aprobarea tarifelor pentru folosinţa spaţiilor situate în incinta Hipodromului din Ploieşti şi taxelor aferente desfăşurării curselor hipice ...detalii

18 martie 2019

HOTARÂREA NR.___________
privind modificarea anexei nr.7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin HCL nr.85/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și Halelor Centrale, către S.C. Hale și Piețe S.A. în calitate de operator, modificată și completată ...detalii

12 martie 2019
Hotararea nr_ pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr 572/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019..detalii
12 martie 2019 Hotararea nr_ privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020...detalii
27 februarie 2019 Proiectul de HCL cu tarifele de la Parcul C-tin Stere și hărțile pe zone ....detalii
19 februarie 2019
Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 412/2015 privind aprobarea modificării tarifului și a Regulamentului pentru organizarea, exploatarea și funcționarea parcării publice cu plată supraterană, situată în Ploiești, strada Cuza-Vodă, nr. 8C, cu modificările și completările ulterioare ...detalii
19 februarie 2019
Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 314/2015 privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri imobile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești și transmise în concesiunea/administrarea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., modificată prin H.C.L. nr. 168/30.05.2016 ...detalii
11 februarie 2019
Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor minimale ca preţ de pornire pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploieşti ...detalii
25 ianuarie 2019
Studiu de Oportunitate privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem de productie - transport - distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești...detalii
16 ianuarie 2019
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare din municipiul Ploiesti...detalii
04 ianuarie 2019
Proiect de hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriasii imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii si listei cu ordinea de prioritate pentru locuintele sociale...detalii
14 decembrie 2018
Proiectul de hotarare referitor la modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare in municipiul Ploieşti ...detalii
07 decembrie 2018
Proiect privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.120/2018...detalii
21 noiembrie 2018
Proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustarii pretului de producere – transport – distributie a energiei termice destinata SACET,  livrata de catre operatorul Veolia Energie Prahova SRL in Municipiul Ploiesti...detalii
07 noiembrie 2018 Hotararea privind reglementarea unor activitati desfasurate de catre SGU Ploiesti...detalii
01 noiembrie 2018
Hotararea privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii...detalii
17 octombrie 2018 Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019...detalii
17 octombrie 2018
Hotararea privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.418/2016 privind stabilirea tarifului pentru inchirierea spatiilor construite in cadrul obiectivului de investitii "Realizarea parcului municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a retelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori"...detalii
16 octombrie 2018
Hotararea privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor pentru chiriasii imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii si a criteriilor de repartizare a locuintelor sociale...detalii
10 octombrie 2018 Hotararea privind stabilirea taxei pentru folosinta casutelor din lemn...detalii
11 septembrie 2018
Hotararea privind propunerea opratorului SC TCE SA, de ajustare a tarifului la bilete si legimitatii de o zi la transportul public local de persoane (ultima varianta)...detalii
29 august 2018

HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție – transport – distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploieşti...detalii

14 august 2018

Hotararea privind propunerea opratorului SC TCE SA, de ajustare a tarifului la bilete si legimitatii de o zi la transportul public local de persoane ...detalii;

Sugestii si propuneri:
Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti
Tel: 0244/ 541071 – int.120
Director Tehnic-Ing. Ionescu Vasile
Sef Birou: Ing. Leca Viorel

S.C. T.C.E. S.A.
Director General – Alexandri Nicolae
Sef Serviciu Buget Tarife Vanzari – Cercel Camelia
Tel: 0244-543752 int.100 sau 0244-543751-int.250

10 august 2018
Hotararea nr....de modificare a HCL 237/28.07.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) si utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au incheiat contract de salubrizare si beneficiaza de aceste servicii si aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia...detalii
09 august 2018
Hotararea privind aprobarea recuperarii diferentelor inregistrate de operatorul Veolia Energie Prahova SRL urmare a modificarii in perioada ian 2016-aprilie 2018 a pretului combustibilului folosit la producerea energiei termice livrata...detalii
06 iulie 2018

HOTĂRÂREA Nr. ______
privind interzicerea accesului și deplasării căruțelor și vehiculelor trase sau împinse cu mâna care circulă ilegal în municipiul Ploiești ...detalii

26 iunie 2018

HOTARÂREA NR. ......
pentru aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbanã Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare...detalii

22 iunie 2018
Hotararea privind atribuirea denumirii "Parcul Regele Mihai I al României" Parcului Tineretului...detalii
19 iunie 2018
Hotararea privind modificarea HCL 268/2016 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii
18 iunie 2018

HOTARÂREA NR. privind modificarea anexei nr.7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin HCL nr.85/2008, modificată și completată ...detalii

08 iunie 2018

HOTĂRÂREA NR_ privind  aprobarea  statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti...detalii

27 martie 2018

HOTĂRÂREA NR. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 518/2015 privind preluarea imobilului Stadion Ilie Oană din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și transmiterea acestuia în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești...detalii

15 martie 2018

HOTARÂREA NR. pentru aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbanã Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare...detalii

HOTĂRÂREA Nr. privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cimitirelor din Municipiul Ploieşti (ultima varianta)...detalii

12 martie 2018

HOTARÂREA NR. pentru aprobarea tarifelor şi preturilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbana Ploiesti S.R.L. cu inflenta manoperei orare/unitare...detalii

12 martie 2018

HOTĂRÂREA Nr. privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cimitirelor din Municipiul Ploieşti...detalii

08 martie 2018
08.03.2018 - HOTĂRÂREA  nr._privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019...AICI
09 februarie 2018
Proiectul de buget al municipiului Ploiesti si cele ale institutiilor subordonate Consiliului Local Ploiesti, insotite de raportul ordonatorului principal de credite...AICI
31 ianuarie 2018
HOTĂRÂREA Nr. . privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului pentru înfiinţarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public şi privat al municipiul Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.263/2013...detalii
31 ianuarie 2018

HOTARARE NR. modificarea Hotarării Consiliului Local nr.418/2016 , privind stabilirea   tarifului pentru inchirierea spatiilor construite in cadrul obiectivului de investitii „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A RETELEI EDILITARE SPECIFICE – CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTREPRINZATORI” ...detalii

16 ianuarie 2018
HOTĂRÂREA  Nr. privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale...detalii
12 ianuarie 2018

HOTĂRÂREA Nr. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 6/16 ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administraţia Parcului Memorial  ,,Constantin Stere” (ultima varianta)...detalii

11 ianuarie 2018

HOTĂRÂREA Nr. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 6/16 ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administraţia Parcului Memorial  ,,Constantin Stere”...detalii

11 ianuarie 2018

HOTĂRÂREA NR privind transformarea gradului profesional a două func?ii publice de execu?ie din cadrul  Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti...detalii

20 decembrie 2017

HOTARARE privind reglementarea unor activitati desfasurate de  catre SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. ...detalii

29 noiembrie 2017 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018...detalii
22 noiembrie 2017
HOTARARE NR. privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 418/2016 privind stabilirea tarifului pentru inchirierea spatiilor construite in cadrul obiectivului de investitii „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A RETELEI EDILITARE SPECIFICE – CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTREPRINZATORI” ...detalii; anexa 2
09 noiembrie 2017

HOTĂRÂREA NR______
privind transformarea gradului profesional a două functii publice de executie din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti...detalii

27 octombrie 2017

HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018...detalii

06 octombrie 2017

HOTĂRÂREA NR.__
privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale...detalii

03 octombrie 2017

HOTĂRÂREA NR………….
privind aprobarea ajustării pre?ului local al energiei termice facturate populatiei în municipiul Ploie?ti...detalii

03 octombrie 2017

HOTĂRÂREA NR………….
privind aprobarea ajustării pre?ului local al energiei termice facturate populatiei în municipiul Ploie?ti ...detalii

11 septembrie 2017

HOTĂRÂREA NR. ...........
privind adoptarea unor masuri de combatere si distrugere a ambroziei pe teritoriul municipiului Ploiesti...detalii

24 iulie 2017

HOTĂRÂREA NR…………. privind constituirea comisiei de revizuire a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Judetului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem productie – transport – distributie pentru municipiul Ploiesti nr. 2776/5246 din 29.04.2004...detalii

19 iulie 2017

HOTĂRÂRE nr._____ privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017...detalii

06 iulie 2017

HOTĂRÂREA privind  aprobarea  statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti...detalii

26 iunie 2017

HOTĂRÂREA NR. privind actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploiesti...detalii

16 iunie 2017

HOTĂRÂREA nr...............
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 412/2015 privind aprobarea modificării tarifului şi  a Regulamentului pentru organizarea, exploatarea şi funcţionarea parcării publice cu plată supraterană, situată în Ploieşti, strada Cuza-Vodă, nr. 8C...detalii

13 iunie 2017

HOTĂRÂREA Nr. ____privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cimitirelor din Municipiul Ploieşti...detalii

13 iunie 2017

HOTĂRÂREA NR______privind  aprobarea  statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti...detalii

08 iunie 2017

HOTĂRÂREA NR. .........
de modificare a H.C.L. nr. 504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) şi utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii ?i aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia...detalii

18 mai 2017

HOTĂRÂREA NR. .........
de modificare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) şi utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii ?i aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia ...detalii

02 mai 2017 Proiecte de hotarari CSM Ploiesti....detalii
24 aprilie 2017
Hotararea privind aprobarea tarifelor la transportul urban de calatori efectuat de SC Transport Calatori Express SA Ploiesti...detalii
20 aprilie 2017

HOTĂRÂREA Nr. ____
privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare şi Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploieşti ...detalii

18 aprilie 2017

HOTĂRÂREA nr._____
privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile situate pe domeniul public al Municipiului Ploieşti şi date în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploieşti...detalii Regulament...AICI

07 aprilie 2017

HOTARARE privind reglementarea unor activitati desfasurate de  catre SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. ...detalii

05 aprilie 2017

HOTĂRÂREA NR. ............
privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010  privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.A., cu modificările şi completările ulterioare...detalii

28 martie 2017 HOTĂRÂREA NR....privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 10 luni 2017 si estimari pentru anii 2018-2019 al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L....detalii
24 martie 2017 Proiect buget local 2017-2020...detalii
17 martie 2017 Propunere buget local 2017(ultima varianta)...detalii
06 martie 2017 Propunere buget local 2017...detalii , anexe...aici
28 februarie 2017 Regulamentul de Organizare si Functionare al Cimitirelor din Municipiul Ploiesti ...detalii
27 februarie 2017

HOTARÂREA NR. ...............
pentru aprobarea tarifelor şi preturilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbana Ploie?ti S.R.L. cu inflen?a manoperei orare/unitare...detalii

20 februarie 2017

HOTĂRÂREA NR. .........
privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de salubritate curatenie cai publice si deszapezire la contractele nr. 15221/24.08.2011 - zona A si nr. 15222/24.08.2011 - zona B (ultima varianta)...detalii

20 februarie 2017

HOTĂRÂREA NR. .........
privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de salubritate curatenie cai publice si deszapezire la contractele nr. 15221/24.08.2011 - zona A si nr. 15222/24.08.2011 - zona B ...detalii

10 februarie 2017

HOTĂRÂREA privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2017 şi a  Regulamentului curselor de trap...detalii

18 ianuarie 2017
Hotararea privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale ...detalii
06 ianuarie 2017

HOTARAREA privind  transformarea a doua functii publice vacante din cadrul Serviciului Public Finante Locale Ploiesti...detalii

05 ianuarie 2017

HOTARAREA privind  aprobarea  statului de funcţii al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti...detalii

21 decembrie 2016 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii
20 decembrie 2016

HOTĂRÂREA NR.
pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 502/15.12.2015 privind gestionarea câinilor cu şi fără deţinător de pe raza Municipiului Ploieşti...detalii

12 decembrie 2016

HOTĂRÂREA  nr
privind actualizarea  tarifelor la  transportul public local  de  călători efectuat  de  SC Transport Călători Express SA Ploieşti...detalii

12 decembrie 2016

HOTĂRÂREA NR. pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 502/15.12.2015 privind gestionarea câinilor cu şi fără deţinător de pe raza Municipiului Ploieşti...detalii

08 decembrie 2016
Hotararea privind aprobarea tarifelor de inchiriere pentru activitati economice a spatiilor din incinta Stadionului Ilie Oana Ploiesti...detalii
06 decembrie 2016

HOTĂRÂREA NR______
privind transformarea gradului profesional din superior în principal al unui post vacant de funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I din cadrul Compartimentului Încasări ?i Plă?i, al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti...detalii

21 noiembrie 2016
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 (varianta finala)...detalii
17 noiembrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii

09 noiembrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii

02 noiembrie 2016 HOTĂRÂREA privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înfiinţarea Societăţii Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.A., cu modificările şi completările ulterioare ...detalii
01 noiembrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii

31 octombrie 2016

HOTARAREA NR._____  
privind sistematizarea domeniului public sau privat, prin desfiintarea pe cale administrativa a constructiilor ilegal executate, in scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale Municipiului Ploiesti...detalii

27 octombrie 2016

HOTARAREA privind aprobarea recuperarii diferentelor inregistrate datorita modificarii pretului combustibilului pe perioada noiembrie 2012 - decembrie 2015 ...detalii

21 octombrie 2016

HOTARAREA privind aprobarea modificării componentei Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti...detalii

20 octombrie 2016

HOTARAREA privind transformarea gradului profesional din superior in asistent al unui post vacant de functie publica de executie de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Urmarire si Incasare Creante Bugetare al  Serviciului Public Finante Locale Ploiesti...detalii

14 octombrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii

11 octombrie 2016

HOTARAREA privind aprobarea tarifelor de inchiriere pentru activitati economice a spatiilor din incinta Stadionului „Ilie Oana” Ploiesti ...detalii

03 octombrie 2016

HOTARAREA privind aprobarea ajustarii pretului local al energiei termice facturate populatiei in municipiul Ploiesti ...detalii

21 septembrie 2016

Hotararea privind aprobarea tarifelor pentru folosinţa spaţiilor situate în incinta Hipodromului din Ploieşti şi taxelor aferente desfăşurării curselor hipice ...detalii

16 septembrie 2016

HOTĂRÂREA NR. Privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale...detalii

30 august 2016
Hotararea privind aprobarea ajustarii pretului local al energiei termice facturate populatiei in municipiul Ploiesti...detalii
26 iulie 2016

HOTARAREA NR…. privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de acordare a facilitatilor la transportul public local de calatori, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiesti, adoptat prin HCL nr. 503/2015, in sensul acordarii unor facilitati si altor categorii de persoane...detalii

20 iulie 2016

HOTĂRÂREA NR privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii

06 iulie 2016

HOTĂRÂREA  nr    privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare a facilităţilor la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploie?ti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015...detalii

26 mai 2016

HOTĂRÂREA NR. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înfiinţarea Societăţii Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.A., cu modificările şi completările ulterioare...detalii

25 mai 2016
HOTĂRÂREA nr._____ privind aprobarea tarifelor de utilizare a Stadionului „Ilie Oană” Ploieşti...detalii
25 mai 2016

HOTARÂRE NR. ...............
privind modificarea H.C.L. nr. 314/2015 privind aprobarea  închirierii/arendării unor bunuri imobile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploieşti si transmise in concesiunea/administrarea SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIEŞTI SRL ...detalii

18 aprilie 2016

HOTĂRÂRE nr._____
privind aprobarea procedurii de acordare a e?alonării la plată a sumelor rezultate în urma unor ac?iuni de inspec?ie fiscală efectuate de către Serviciul Public Finan?e Locale Ploie?ti ...detalii

15 aprilie 2016
HOTĂRÂRE nr._____ privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare catre diverse entitati prevazute la art.456 alin.(1) lit.f) si lit.u) si art.464 alin.(1) lit.f) si lit.y) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016...detalii
23 martie 2016

HOTĂRÂREA Nr. privind completarea si modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploie?ti nr. 502/15.12.2015, privind  gestionarea câinilor cu şi fără deţinător din municipiul Ploieşti...detalii

14 martie 2016

HOTĂRÂRE nr.privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare către diverse entită?i prevăzute la art.456 alin.(1) lit.f) si lit.u) si art.464 alin.(1) lit.f) ?i lit.y) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ?i completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016...detalii

22 februarie 2016
Hotararea privind atribuirea de denumire de strada "Orhideelor" unei parti a fostei strazi "Biruintei"...detalii
02 februarie 2016
HOTĂRÂRE nr. privind completarea HCL nr.6/2013, privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul APMCS...detalii
21 ianuarie 2016
HOTĂRÂRE nr. privind modificarea ?i completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 407/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015...detalii
21 ianuarie 2016
HOTĂRÂRE nr._____ privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare către diverse entităti prevăzute la art. 469 alin.(1) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016...detalii
20 ianuarie 2016

HOTĂRÂREA  Nr. privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale...detalii

05 ianuarie 2016
HOTĂRÂRE nr. privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare către diverse entită?i prevăzute la art.456 alin.(1) lit.f) ?i art. 469 alin.(1) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ?i completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016 ...detalii
04 ianuarie 2016
HOTĂRÂREA NR. ....... de completare a Hotărârii Consiliului Local nr.488/08.12.2015 privind aprobarea unei proceduri de lucru cu stabilirea măsurilor aplicate pentru identificarea ?i verificarea re?elelor ?i a cablurilor neconforme existente pe stâlpii de pe raza municipiului Ploieşti ...detalii

 

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro