MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Untitled Document

 

 

 

 

Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 

 

 

Data publicarii
Proiectul de hotarare
09 februarie 2018
Proiectul de buget al municipiului Ploiesti si cele ale institutiilor subordonate Consiliului Local Ploiesti, insotite de raportul ordonatorului principal de credite...AICI
31 ianuarie 2018
HOTĂRÂREA Nr. . privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.263/2013...detalii
31 ianuarie 2018

HOTARARE NR. modificarea Hotarării Consiliului Local nr.418/2016 , privind stabilirea   tarifului pentru inchirierea spatiilor construite in cadrul obiectivului de investitii „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A RETELEI EDILITARE SPECIFICE – CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTREPRINZATORI” ...detalii

16 ianuarie 2018
HOTĂRÂREA  Nr. privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale...detalii
12 ianuarie 2018

HOTĂRÂREA Nr. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/16 ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial  ,,Constantin Stere” (ultima varianta)...detalii

11 ianuarie 2018

HOTĂRÂREA Nr. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/16 ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial  ,,Constantin Stere”...detalii

11 ianuarie 2018

HOTĂRÂREA NR privind transformarea gradului profesional a două func?ii publice de execu?ie din cadrul  Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești...detalii

20 decembrie 2017

HOTARARE privind reglementarea unor activitati desfasurate de  catre SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. ...detalii

29 noiembrie 2017 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018...detalii
22 noiembrie 2017
HOTARARE NR. privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 418/2016 privind stabilirea tarifului pentru inchirierea spatiilor construite in cadrul obiectivului de investitii „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A RETELEI EDILITARE SPECIFICE – CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTREPRINZATORI” ...detalii; anexa 2
09 noiembrie 2017

HOTĂRÂREA NR______
privind transformarea gradului profesional a două functii publice de executie din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești...detalii

27 octombrie 2017

HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018...detalii

06 octombrie 2017

HOTĂRÂREA NR.__
privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale...detalii

03 octombrie 2017

HOTĂRÂREA NR………….
privind aprobarea ajustării pre?ului local al energiei termice facturate populatiei în municipiul Ploie?ti...detalii

03 octombrie 2017

HOTĂRÂREA NR………….
privind aprobarea ajustării pre?ului local al energiei termice facturate populatiei în municipiul Ploie?ti ...detalii

11 septembrie 2017

HOTĂRÂREA NR. ...........
privind adoptarea unor masuri de combatere si distrugere a ambroziei pe teritoriul municipiului Ploiesti...detalii

24 iulie 2017

HOTĂRÂREA NR…………. privind constituirea comisiei de revizuire a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Judetului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem productie – transport – distributie pentru municipiul Ploiesti nr. 2776/5246 din 29.04.2004...detalii

19 iulie 2017

HOTĂRÂRE nr._____ privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017...detalii

06 iulie 2017

HOTĂRÂREA privind  aprobarea  statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești...detalii

26 iunie 2017

HOTĂRÂREA NR. privind actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploiesti...detalii

16 iunie 2017

HOTĂRÂREA nr...............
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 412/2015 privind aprobarea modificării tarifului și  a Regulamentului pentru organizarea, exploatarea și funcționarea parcării publice cu plată supraterană, situată în Ploiești, strada Cuza-Vodă, nr. 8C...detalii

13 iunie 2017

HOTĂRÂREA Nr. ____privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești...detalii

13 iunie 2017

HOTĂRÂREA NR______privind  aprobarea  statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești...detalii

08 iunie 2017

HOTĂRÂREA NR. .........
de modificare a H.C.L. nr. 504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii ?i aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia...detalii

18 mai 2017

HOTĂRÂREA NR. .........
de modificare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii ?i aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia ...detalii

02 mai 2017 Proiecte de hotarari CSM Ploiesti....detalii
24 aprilie 2017
Hotararea privind aprobarea tarifelor la transportul urban de calatori efectuat de SC Transport Calatori Express SA Ploiesti...detalii
20 aprilie 2017

HOTĂRÂREA Nr. ____
privind aprobarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești ...detalii

18 aprilie 2017

HOTĂRÂREA nr._____
privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile situate pe domeniul public al Municipiului Ploiești și date în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești...detalii Regulament...AICI

07 aprilie 2017

HOTARARE privind reglementarea unor activitati desfasurate de  catre SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. ...detalii

05 aprilie 2017

HOTĂRÂREA NR. ............
privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010  privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare...detalii

28 martie 2017 HOTĂRÂREA NR....privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 10 luni 2017 si estimari pentru anii 2018-2019 al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L....detalii
24 martie 2017 Proiect buget local 2017-2020...detalii
17 martie 2017 Propunere buget local 2017(ultima varianta)...detalii
06 martie 2017 Propunere buget local 2017...detalii , anexe...aici
28 februarie 2017 Regulamentul de Organizare si Functionare al Cimitirelor din Municipiul Ploiesti ...detalii
27 februarie 2017

HOTARÂREA NR. ...............
pentru aprobarea tarifelor și preturilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbana Ploie?ti S.R.L. cu inflen?a manoperei orare/unitare...detalii

20 februarie 2017

HOTĂRÂREA NR. .........
privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de salubritate curatenie cai publice si deszapezire la contractele nr. 15221/24.08.2011 - zona A si nr. 15222/24.08.2011 - zona B (ultima varianta)...detalii

20 februarie 2017

HOTĂRÂREA NR. .........
privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de salubritate curatenie cai publice si deszapezire la contractele nr. 15221/24.08.2011 - zona A si nr. 15222/24.08.2011 - zona B ...detalii

10 februarie 2017

HOTĂRÂREA privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2017 și a  Regulamentului curselor de trap...detalii

18 ianuarie 2017
Hotararea privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale ...detalii
06 ianuarie 2017

HOTARAREA privind  transformarea a doua functii publice vacante din cadrul Serviciului Public Finante Locale Ploiesti...detalii

05 ianuarie 2017

HOTARAREA privind  aprobarea  statului de funcții al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti...detalii

21 decembrie 2016 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii
20 decembrie 2016

HOTĂRÂREA NR.
pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 502/15.12.2015 privind gestionarea câinilor cu și fără deținător de pe raza Municipiului Ploiești...detalii

12 decembrie 2016

HOTĂRÂREA  nr
privind actualizarea  tarifelor la  transportul public local  de  călători efectuat  de  SC Transport Călători Express SA Ploiești...detalii

12 decembrie 2016

HOTĂRÂREA NR. pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 502/15.12.2015 privind gestionarea câinilor cu și fără deținător de pe raza Municipiului Ploiești...detalii

08 decembrie 2016
Hotararea privind aprobarea tarifelor de inchiriere pentru activitati economice a spatiilor din incinta Stadionului Ilie Oana Ploiesti...detalii
06 decembrie 2016

HOTĂRÂREA NR______
privind transformarea gradului profesional din superior în principal al unui post vacant de funcție publică de execuție de consilier, clasa I din cadrul Compartimentului Încasări ?i Plă?i, al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești...detalii

21 noiembrie 2016
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 (varianta finala)...detalii
17 noiembrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii

09 noiembrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii

02 noiembrie 2016 HOTĂRÂREA privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare ...detalii
01 noiembrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii

31 octombrie 2016

HOTARAREA NR._____  
privind sistematizarea domeniului public sau privat, prin desfiintarea pe cale administrativa a constructiilor ilegal executate, in scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale Municipiului Ploiesti...detalii

27 octombrie 2016

HOTARAREA privind aprobarea recuperarii diferentelor inregistrate datorita modificarii pretului combustibilului pe perioada noiembrie 2012 - decembrie 2015 ...detalii

21 octombrie 2016

HOTARAREA privind aprobarea modificării componentei Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti...detalii

20 octombrie 2016

HOTARAREA privind transformarea gradului profesional din superior in asistent al unui post vacant de functie publica de executie de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Urmarire si Incasare Creante Bugetare al  Serviciului Public Finante Locale Ploiesti...detalii

14 octombrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii

11 octombrie 2016

HOTARAREA privind aprobarea tarifelor de inchiriere pentru activitati economice a spatiilor din incinta Stadionului „Ilie Oana” Ploiesti ...detalii

03 octombrie 2016

HOTARAREA privind aprobarea ajustarii pretului local al energiei termice facturate populatiei in municipiul Ploiesti ...detalii

21 septembrie 2016

Hotararea privind aprobarea tarifelor pentru folosința spațiilor situate în incinta Hipodromului din Ploiești și taxelor aferente desfășurării curselor hipice ...detalii

16 septembrie 2016

HOTĂRÂREA NR. Privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale...detalii

30 august 2016
Hotararea privind aprobarea ajustarii pretului local al energiei termice facturate populatiei in municipiul Ploiesti...detalii
26 iulie 2016

HOTARAREA NR…. privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de acordare a facilitatilor la transportul public local de calatori, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiesti, adoptat prin HCL nr. 503/2015, in sensul acordarii unor facilitati si altor categorii de persoane...detalii

20 iulie 2016

HOTĂRÂREA NR privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest...detalii

06 iulie 2016

HOTĂRÂREA  nr    privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploie?ti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015...detalii

26 mai 2016

HOTĂRÂREA NR. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare...detalii

25 mai 2016
HOTĂRÂREA nr._____ privind aprobarea tarifelor de utilizare a Stadionului „Ilie Oan㔠Ploiești...detalii
25 mai 2016

HOTARÂRE NR. ...............
privind modificarea H.C.L. nr. 314/2015 privind aprobarea  închirierii/arendării unor bunuri imobile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești si transmise in concesiunea/administrarea SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIEȘTI SRL ...detalii

18 aprilie 2016

HOTĂRÂRE nr._____
privind aprobarea procedurii de acordare a e?alonării la plată a sumelor rezultate în urma unor ac?iuni de inspec?ie fiscală efectuate de către Serviciul Public Finan?e Locale Ploie?ti ...detalii

15 aprilie 2016
HOTĂRÂRE nr._____ privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare catre diverse entitati prevazute la art.456 alin.(1) lit.f) si lit.u) si art.464 alin.(1) lit.f) si lit.y) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016...detalii
23 martie 2016

HOTĂRÂREA Nr. privind completarea si modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploie?ti nr. 502/15.12.2015, privind  gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești...detalii

14 martie 2016

HOTĂRÂRE nr.privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entită?i prevăzute la art.456 alin.(1) lit.f) si lit.u) si art.464 alin.(1) lit.f) ?i lit.y) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ?i completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016...detalii

22 februarie 2016
Hotararea privind atribuirea de denumire de strada "Orhideelor" unei parti a fostei strazi "Biruintei"...detalii
02 februarie 2016
HOTĂRÂRE nr. privind completarea HCL nr.6/2013, privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul APMCS...detalii
21 ianuarie 2016
HOTĂRÂRE nr. privind modificarea ?i completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 407/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015...detalii
21 ianuarie 2016
HOTĂRÂRE nr._____ privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entităti prevăzute la art. 469 alin.(1) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016...detalii
20 ianuarie 2016

HOTĂRÂREA  Nr. privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale...detalii

05 ianuarie 2016
HOTĂRÂRE nr. privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entită?i prevăzute la art.456 alin.(1) lit.f) ?i art. 469 alin.(1) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ?i completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016 ...detalii
04 ianuarie 2016
HOTĂRÂREA NR. ....... de completare a Hotărârii Consiliului Local nr.488/08.12.2015 privind aprobarea unei proceduri de lucru cu stabilirea măsurilor aplicate pentru identificarea ?i verificarea re?elelor ?i a cablurilor neconforme existente pe stâlpii de pe raza municipiului Ploiești ...detalii

 

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro