MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
MUNICIPALITATEA PLOIESTEANA
Piata Eroilor nr.1A
SPALAREA SI DEZINFECTAREA STRAZILOR CONTINUA...click pe poza pentru comunicat.
MUNICIPALITATEA PLOIESTEANA
Piata Eroilor nr.1A
BULEVARDUL IMPODOBIT DE CRACIUN
PARADA MILITARA CU PRILEJUL ZILEI NATIONALE A ROMANIEI
PARADA MILITARA CU PRILEJUL ZILEI NATIONALE A ROMANIEI
PRESEDINTELE ROMANIEI, EXCELENTA SA, DOMNUL KLAUS IOHANNIS, A VIZITAT MUNICIPIUL PLOIESTI...click pe poza pentru comunicat.
HALELE CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
OROLOGIUL DIN TURNUL HALELOR CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
PALATUL ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii nr.2-4
PALATUL CULTURII
Str. Erou Calin Catalin nr.1
STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
NOCTURNA - STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
CATEDRALA SFANTUL IOAN
Bulevardul Republicii nr.12
BULEVARDUL REPUBLICII
NOCTURNA - BULEVARDUL REPUBLICII
Str. Emile Zola nr.8
CASA DE CULTURA A SINDICATELOR
Bulevardul Republicii nr.65
PIATA EROILOR
ESPLANADA PALATULUI ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii
ANSAMBLUL MONUMENTAL ION LUCA CARAGIALE
Situat pe esplanada Palatului Administrativ
HOTEL CENTRAL
Bulevardul Republicii nr.1
BUSTUL LUI NICHITA STANESCU
Piata Victoriei, Scuarul Central
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL
Bulevardul Independentei nr.8
BUSTUL LUI I.L.CARAGIALE
Bulevardul Independentei nr.13
PANORAMA HALELE CENTRALE - CATEDRALA SFANTUL IOAN
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
Bulevardul Republicii nr.2
PARC PLOIESTI VEST
Str. Libertatii
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
P.U.Z.-uri -Faza de aprobare  
  Data publicarii

”P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN IN <ZONA MIXTA:LOCUINTE COLECTIVE INALTE/INSTITUTII SI SERVICII> SI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI”, Str. Sondelor, nr.62 ...detalii

03.09.2020
   

PUZ  „SCHIMBARE FUNCȚIUNE INDUSTRIALĂ CONFORM UTR S9-Ip ÎN FUNCȚIUNI COMERCIALE ȘI SERVICII –IS, ZONĂ MIXTĂ –M ȘI FUNCȚIUNI EDILITARE –TE, PENTRU CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE ȘI CONSTRUIRE ZONE TEHNICE, AMENAJARE PARCĂRI, AMENAJAREA INCINTEI CU SPAȚII VERZI ȘI PLANTATE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PLATFORME , ÎMPREJMUIRE, AMPLASARE SEMNALE PUBLICITARE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI (APĂ, CANALIZARE, GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICĂ), ORGANIZARE DE ȘANTIER,  AMENAJARE ACCESURI (ACCESURI DIN STRĂZILE EXISTENTE, RACORDARE LA PASAJUL RUTIER EXISTENT, RAMPE/PASARELE )” , P-ța 1 Decembrie 1918 nr.1, municipiul Ploiești  ...detalii; COMPLETARI...AICI

03.08.2020
   

PUZ “Extinderea infrastructurii spitalicești a Spitalului Județean de Urgență Ploiești“, str.Găgeni nr.100, , Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA ...detalii; COMPLETARI...AICI

03.08.2020
   

PUZ - SCHIMBARE FUNCȚIUNE (DIN ZONĂ TEREN AGRICOL ȘI REȚELE TEHNICO – EDILITARE ÎN ZONĂ INDUSTRIE NEPOLUANTĂ ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI) PENTRU AMPLASARE HALĂ DE DEPOZITARE ȘI PROCESARE,str. Mihai Bravu nr. 336, 336B (nr. cad. 121110, 123163, 126840, 134278, 123131, 123129, 127272, 120894)...detalii

08.05.2020
   

P.U.Z. PENTRU RECTIFICARE ERORI MATERIALE SURVENITE PRIN P.U.Z. „ZONA GĂRII DE VEST - ARTERA DE LEGĂTURĂ SUD-VEST” (H.C.L. NR. 384 / 24.11.2009 MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 112 / 27.03.2015), ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE CLĂDIRI DE BIROURI „LIBERTĂȚII BUSINESS CENTER”, D+P+2E+ETAJ TEHNIC RETRAS Str. Libertății F.N....detalii

07.05.2020
   

 PLAN URBANISTIC ZONAL „MAJORARE INDICATORI URBANISTICI SI MODIFICARE RETRAGERI PENTRU CONSTRUCTIE SPATIU COMERCIAL”, Str.Gradinari nr.42...detalii

30.04.2020
   

P.U.Z. ”CONSTRUIRE IMOBILE MULTIFUNCTIONALE – SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE” , str. Valeni nr.144  ...detalii

03.04.2020
   

PLAN URBANISTIC ZONAL „RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE REGIM DE ALINIERE” Ob. secundar:amplasare spatiu comercial P+1 si locuinta de serviciu P+2Str.George Cosbuc, nr.7, Ploiesti...detalii

07.01.2020
   

PUZ ”EXTINDERE SPITAL DE PEDIATRIE PLOIESTI” , str. M. Eminescu nr.4 - 6...detalii

05.12.2019
   
Planul Urbanistic Zonal  ” ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE P+1”, Strada Macesului, nr.4 ...detalii  
26.09.2019
   

PUZ ”Construire sala de educatie fizica scolara la Colegiul  economic ”Virgil Madgearu ”, str. Rudului nr.24...detalii

05.09.2019
   

PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (24979 MP) ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI CĂI DE COMUNICAȚII ȘI DOTĂRI AFERENTE ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE PENTRU AMPLASARE MOTEL – RESTAURANT, STAȚIE ALIMENTARE CARBURANȚI, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI PARCARE TIRURI ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst = 40574 MP)” DIN CARE 7050 MP ÎN INTRAVILAN PLOIEȘTI NR. CAD. 135600 ȘI NR. CAD. 127247 –UTR V3.1 ...detalii

05.08.2019
   

Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) ”RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE” generat de imobilul Ploieşti, str. Neagoe Basarab nr. 32...detalii

15.04.2019
   

Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) ”SCHIMBARE DESTINA?IE DIN ZONĂ CĂI COMUNICATII RUTIERE ÎN ZONĂ INSTITUTII SI SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI REGIM DE ALINIERE SI ALINIAMENT, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 134”...detalii

15.04.2019
   

PLANUL URBANISTIC ZONAL ,,MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE CLADIRI MULTIFUNCTIONALE SI LOCUINTE COLECTIVE ”, Bd. Bucuresti, T38, PA 556, 559, 558/1...detalii

03.04.2019
   
PUZ- REGLEMENTARE ZONA SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI- TEREN INTRODUS IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI PLOIESTI-CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA D+P+1E,   Bvd. Republicii nr. 206 K (T 17, P106/8, LOT 2), Ploiesti...detalii
03.04.2019
   
SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ÎN ZONĂ MIXTĂ: LOCUINȚE COLECTIVE/INSTITUȚII ȘI SERVICII  ȘI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI,   Ploieşti, str. Târgoviștei nr. 12 ...detalii; Raportul de specialitate al arhitectului sef...detalii
26.02.2019
   
PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE SI REGLEMENTARE INDICATORI URBANISTICI MAXIMALI (S=8570mp), str.TARGOVISTE, nr. 4  A , LOT 2, NC.142109 ...detalii; Raportul de specialitate al arhitectului sef...detalii
22.02.2019
   
PUZ-SC GEODAN TRANS- CENTURA DE EST NR.23 A...detalii; Raportul de specialitate al arhitectului sef...detalii
05.02.2019
   
PUZ-MUNICIPIUL PLOIESTI-STR.GHIGHIULUI, T36, P A495, LOT2...detalii; Raportul de specialitate al arhitectului sef...detalii
07.01.2019
   

”SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” strada Târgoviștei nr. 1...detalii; Raportul de specialitate al arhitectului sef...detalii

03.01.2019
   
”RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE ZONĂ LOCUINȚEMICI ȘI UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII, SERVICII ȘIAGREMENT”, str. Rafov nr.20B ...detalii; Raportul de specialitate al arhitectului sef...detalii
28.11.2018
   

INDREPTARE  DE EROARE MATERIALA PRIN RECTIFICARE P.U.Z.,, MODERNIZARE STR. GH. GR. CANTACUZINO IN ZONA PASAJ CFR PODUL INALT PRIN LARGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STR. GH. GR. CANTACUZINO, TRONSON SOS. VESTULUI–LIMITA ORAS, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL”,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 353/2018, CU MODIFICAREA LIMITEI P.U.Z. ŞI A VALORILOR MAXIMALE POT, CUT, str.Gh.Gr.Cantacuzino...detalii

27.11.2018
   

STUDIU DE OPORTUNITATE in vederea elaborarii PLAN URBANISTIC ZONAL "REGLEMANTARE ZONA SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI – TEREN INTRODUS IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI PLOIESTI – CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA D+P+1E”, B-dul Republicii, nr.206K, Ploiesti...detalii

27.11.2018
   

PUZ ,,ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI SI STABILIRE RETRAGERI PENTRU AMPLASARE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII, SEDIU ADMINISTRATIV SI SHOWROOM”, Str.Targovistei, nr.4,  Ploiesti, Prahova...detalii

17.10.2018
   
PUZ-MODERNIZARE STR.GH.GR.CANTACUZINO...detalii 12.09.2018
   
PUZ-S.C. TOTAL TRANS S.R.L. -STR.DEPOZITELOR NR.2...detalii 12.09.2018
   
PUZ- RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE SI SERVICII IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI-REPUBLICII 146-150...detalii
08.08.2018
   

PLAN URBANISTIC ZONAL "SCHIMBARE FUNCTIUNE ZONA PENTRU CONSTRUIRE PARC COMERCIAL”, Piata 1 Decembrie 1918, nr.1...detalii

08.08.2018
   

PLAN URBANISTIC ZONAL ”RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII”, Șoseaua Vestului nr.26 ...detalii; Raportul de specialitate al arhitectului sef...detalii

08.08.2018
   

PLAN URBANISTIC ZONAL " RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE REGIM DE ALINIERE LA STRADA TACHE IONESCU PENTRU EXTINDERE RESTAURANT”, Str.Marasesti, nr.14,  Ploiesti, Prahova...detalii

02.07.2018
   

MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL  ,,PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE INDIVIDUALE  PRIN ANL”, Str.Cosminele, nr.11A...detalii

16.05.2018
   

PLAN URBANISTIC ZONAL ,,SCHIMBARE DESTINATIE TEREN CU FUNCTIUNEA Ter IN ZONA DE INSTITUTII SI SERVICII „, Str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.380...detalii

16.05.2018
   

PUZ ” RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PENTRU PROTECTIE SANITARA”, str. Râfov nr.5 ...detalii

09.05.2018
   
PUZ PENTRU RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INSTITUTII PUBLICE , SERVICII SI FUNCTIUNI DE INTERES GENERAL IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI, PLOIESTI, Str. b-dul REPUBLICII , Nr 162 A,B,C, jud. Pahova...detalii
23.01.2018
   
PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INSTITUTII SI SERVICII  SI ZONA LOCUINTE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI, mun.Ploiesti, str. TARGOVISTEI , nr. 15, str. GH. GR. CANTACUZINO, NR.340, NC.142731, 142732, 142471 ...detalii
23.01.2018
   
PUZ_AVRAM VALERICA_Popa Farcas 6...detalii 04.12.2017
   

PLAN URBANISTIC ZONAL ,,CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PARTER” Str.Gageni, nr.92...detalii

03.11.2017
   
Plan urbanistic zonal: ”ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU IMOBILUL SITUAT IN B-DUL REPUBLICII CU NUMAR CADASTRAL 137500 SI ZONA ADIACENTA”, Bdul Republicii, T17, PA 106/2...detalii
03.11.2017
   

Plan urbanistic zonal: ”SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN TEr IN Lm/IS, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE", B-dul Republicii, nr. 194 D...detalii

03.11.2017
   

PLAN URBANISTIC ZONAL „RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE ,SCHIMBARE DESTINATIE DIN CONSTRUCTIE EXISTENTA SERVICE AUTO IN GRADINITA SI SCOALA,CU EXTINDERE SI  SUPRAETAJARE P+1", B.dul BUCURESTI nr.106...detalii

27.12.2017 - Hotararea 508/20.12.2017...detalii

02.11.2017
   
Plan  Urbanistic  Zonal : ,,RIDICARE PARTIALĂ INTERDICTIE DE CONSTRUIRE ÎN INTERSECTIE SI MODIFICARE REGIM DE ALINIERE”, str. Oltului nr. 4 - 6...detalii
02.11.2017
   
MODIFICARE - ACTUALIZARE «PUZ SCHIMBARE DESTINATIE TEREN  din zona Tea-zona tehnico-edilitara si culturi agricole, Ppr-plantatie de protectie in zona Id – unitati industriale/depozitare pentru construire obiectiv  « Statie de tratare mecanico-biologica Ploiesti » din cadrul proiectului «Sistem de menegement integrat al deseurilor in judetul Prahova», Soseaua DN1A – Centura de Est, tarlaua 13, Parcela A210 ...detalii
23.10.2017
   
Plan urbanistic zonal: ”  RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE”, Str.Sapunari, nr. 2B...detalii
03.08.2017
   
PUZ ridicare restrictie de construire privind consolidare si extindere imobil, compartimentare spatiu pod, renovare si schimbarea destinatiei de folosinta de la locuinta la pensiune, demolare corp cladire, Neagoe Basarab nr 10...detalii
02.08.2017
   
,,STRĂPUNGERE STR. LABORATORULUI ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO”, str. Laboratorului ...detalii 02.08.2017
   

Plan  Urbanistic  Zonal : ,,SCHIMBARE DESTINA?IE TEREN DIN ”ZONĂ CU FUNC?IUNI COMERCIALE ?I DE SERVICII” ÎN ”ZONĂ LOCUIN?E INDIVIDUALE P+1, P+2 ?I DOTĂRI COMPLEMENTARE/SERVICII”, ”ZONĂ CĂI DE COMUNICA?II RUTIERE” ?I ”ZONĂ SPA?II PLANTATE AFERENTE CIRCULA?IILOR RUTIERE”, MODIFICARE CARACTERISTICI PARCELE  CONSTRUIBILE ?I MOD AMPLASARE PE LOT ?I PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUIN?E ÎN?IRUITE”, str. Rudului nr. 262...detalii

02.08.2017
   

PLAN URBANISTIC ZONAL „RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE CU  MODIFICARE REGIM DE ALINIERE” – PLOIESTI, STR. TORCATORI NR. 15...detalii

02.05.2017
   
PUZ-SCHIMBARE  DESTINATIE DIN ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINTE COLECTIVE  IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII  SI ZONA  REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI  MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINTE COLECTIVE MAJORARE  CUT LA  2,90, str.  Lupeni, nr.  6B...detalii
02.05.2017
   
P.U.Z. STABILIRE INDICI URBANISTICI pentru CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO PENTRU UZ INTERN SI CONSTRUIRE CLADIRE MULTIFUNCTIONALA, str.POMPELOR, nr 8, Mun. PLOIESTI, Jud.  Prahova ...detalii
02.05.2017
   
PUZ "SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA TEa - zona tehnico-edilitare si culturi agricole si Ppr - plantatie de protectie in Id - unitati industriale/depozitare"...detalii
05.04.2017
   

Planul urbanistic zonal pentru ”RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA RETELE TEHNICO-EDILITARE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI, str. Strandului nr.44”...detalii

03.01.2017
   
PUZ „MODIFICARE ALINIAMENT SI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI (în cadrul zonei IS - zonă pentru institutii si servicii de interes general) si modificare din ISi - subzona unitati de invatamant in IScx - subzona constructii complexe”, str.Valeni nr.146A situat in Ploiesti, judetul Prahova...detalii
08.11.2016
   

Planul urbanistic zonal pentru ”SCHIMBARE FUNCTIUNE DIN ZONA UNITATI AGRICOLE A IN ZONA FUNCTIUNI INDUSTRIALE  NEPOLUANTE SI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI” generat de imobilele teren str.Targovistei nr.10A si teren str. Depozitelor nr.4...detalii

13.09.2016
   
Planul urbanistic zonal pentru ”MODIFICARE CUT”, generat de imobilul teren str.Tazlău nr.4A...detalii
13.09.2016
 
PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN ZONA LOCUINTE JOASE IN ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE, INSTITUTII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENTIALE, SERVICII SOCIALE SI PROFESIONALE, COMERT, ACTIVITATI NEPOLUANTE SI MODIFICARE REGIM DE INALTIME DIN P IN P+2+M”, Ploieşti, str.Banesti nr.11/ str.Zidari nr.15D...detalii
13.09.2016
   
   
   
   
   
   

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro