MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 

 

 
P.U.Z.-uri -Faza de aprobare  
  Data publicarii

Plan urbanistic zonal “MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE CU H.C.L. 230/29.06.2020, EXTINDERE CENTRU COMERCIAL ȘI CONSTRUIRE FUNCȚIUNI MIXTE – LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, PARCARE MULTIETAJATĂ”, p-ța 1 Decembrie 1918 nr. 1, Ploiești, beneficiari S.C. PRAHOVA VALUE CENTRE S.R.L. și S.C. PK WHITE S.R.L., întocmită de S.C. HB-DESIGN TEAM ARHITECTURĂ, CONSTRUCȚII, MOBILIER S.R.L., arh. Mihai L. BERCEANU, urb. Olga VĂLUȘESCU, urb. Cătălin ONCESCU, urb. Lavinia E. OȚELEA...detalii

22.11.2023
   

DOCUMENTAŢIA URBANISTICA :   PLAN URBANISTIC ZONAL -RESTRUCTURARE URBANĂ PENTRU CARTIER REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (ZONA STUDIATĂ 89.137 mp).

BENEFICIAR :            FURTOȘ MIHAELA.
AMPLASAMENT    MUN. PLOIEȘTI, STR. ALBA-IULIA, T65, P A8/25/2 . . . A8/79, P A8/25/1, N.C. 148150, JUD. PRAHOVA.
ELABORATOR:          S.C. BIG STUDIO-ARH DESIGN S.R.L.
                                    ARH. BOGDAN F. GEORGESCU, atestat RUR...detalii

24.10.2023
   
PROIECT: P.U.Z. – ”RIDICARE RESTRICTIE SI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU AMPLASARE CENTRU COMERCIAL”

AMPLASAMENT:    STR. STRANDULUI NR. 59,  NC 139406, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
INITIATOR:  PETCU NICOLAE
PROIECTANT:  GOLDBACH DESIGN & BUILD S.R.L. -   arhitect  urbanist Laura – Adriana MICU, atestat R.U.R...detalii

21.09.2023
   
P.U.Z. – „SCHIMBARE DESTINAȚIE FUNCȚIONALĂ DIN  ZONĂ PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ  (TEr) ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII / INDUSTRIE NEPOLUANTĂ ȘI DEPOZITARE (IS/ID), STABILIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE”

AMPLASAMENT:    STR. LABORATORULUI, NR 6,  NC 145967, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
INITIATOR :  S.C. ELFI GROUP INTERNAȚIONAL S.R.L

PROIECTANT:  S.C. ALMI  STUDIO  99 DESIGN  SRL -arh. MIRELA CRĂCIUN, atestat  R.U.R...detalii

21.09.2023
   

”P.U.Z. – RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE  DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN ZONĂ  LOCUINȚE COLECTIVE PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL”

INIȚIATORI:       APOSTOL ALEXANDRU și APOSTOL LUCIANA
AMPLASAMENT: Str. Fortunei  nr. 1, nr. cadastral 124385, Mun. Ploiesti
ELABORATOR:   S.C. BIG ARHIGEO SRL -arh. BOGDAN GEORGESCU, atestat RUR ...detalii

07.08.2023
   

P.U.Z. - „RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE GENERATĂ DE INTERSECTIE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE „

AMPLASAMENT: Municipiul Ploiesti, str. Mărășești nr. 48,
INIȚIATOR :          BĂDICEANU ALEXANDRA
ELABORATOR:    S.C. BIG ARHIGEO S.R.L., arh. Georgescu Bogdan Florin, atestat RUR ...detalii

01.08.2023
   

PUZ - SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTĂ ÎN ZONĂ  INSTITUȚII ȘI SERVICII  DE INTERES GENERAL ȘI ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE (pentru construire Parc comercial –Retail Park și magazin tip Retail, locuințe colective și funcțiuni complementare),  faza de aprobare.

AMPLASAMENT: Str. Găgeni, nr 92,  Nr. Cadastral 130625, Municipiul Ploiești
INIȚIATOR:            DOMENIILE ALEXANDRION RHEIN 1892,
PROIECTANT:      S.C. ZAB TEN CONSULTING  SRL –urb. VLADIMIR  CAZAN, atestat  R.U.R...detalii

01.08.2023
   

P.U.Z.- Parcare supraterană zona centrală”, Str. Griviţei nr. 15,  Nr. cadastral 148590 şi 148592,

AMPLASAMENT: Municipiul Ploiești, Str. Griviţei nr. 15,  Nr. cadastral 148590 şi 148592,
INIȚIATOR:            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI ,
ELABORATOR: S.C. POINT ZERO S.R.L., arh. urb. TOADER POPESCU -atestat  R.U.R...detalii

11.11.2022
   

”PUZ – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE GENERATA DE INTERSECTIE SI MODIFICARE RETRAGERI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA”. AMPLASAMENT: STR. GAGENI NR. 50 INIȚIATORI: CONSTANTINESCU ILEANA CRISTINA ELABORATOR: S.C.BIG ARHIGEO S.R.L.,ARH. BOGDAN FLORIN GEORGESCU, ATESTAT RUR ...detalii

02.11.2022
   
„COMPLETARE R.L.U. AFERENT PLAN URBANISTIC ZONAL -SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE ÎN ZONĂ PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI, HALĂ PRODUCȚIE, SPAȚII DEPOZITARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI”, Centura de Est nr. 107C (Tarla 13 Parcela A200), Municipiul Ploiești

BENEFICIAR:    S.C. GEFIL S.A.     
ELABORATOR:  S.C. BIG STUDIO – ARH DESIGN S.R.L. Ploiești - arh. Bogdan Florin Georgescu ...detalii              

12.07.2022
   

PUZ - SCHIMBARE  DESTINAȚIE TEREN  DIN  ZONĂ UNITĂȚI  INDUSTRIALE ÎN  ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI  SERVICII DE INTERES GENERAL

AMPLASAMENT :   STR. PIAȚA 1 DECEMBRIE 1918 NR.1,
BENEFICIAR :         S.C. PIK DEVELOPMENT IMPEX S.R.L
ELABORATOR :     ZAB TEN CONSULTING, URB. VLADIMIR  CAZAN – ATESTAT R.U.R...detalii

08.07.2022
   
PUZ- "MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 607/20.12.2018 ÎN VEDEREA CONSTRUIRII SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI, PRIN MODIFICARE FUNCȚIUNI ȘI INDICATORI URBANISTICI”,   Str. Ghighiului nr. 25C , nr. cadastral 147667, Municipiul Ploiești

BENEFICIAR:   MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Proiectant:   S.C. ORA DESIGN CONCEPT S.R.L.,  urb. Raluca TAMPA...detalii

06.07.2022
   

„PUZ – SCHIMBARE PARTIALA DESTINAȚIE TEREN, DIN ZONĂ PERDEA DE PROTECTIE IN ZONA INDUSTRIALA (UNITĂȚI INDUSTRIALE / DEPOZITARE) PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI  <MODERNIZAREA STAȚIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ A DEȘEURILOR PLOIEȘTI, PRIN CONSTRUIRE LINIE PRODUCERE SRF, ÎN VEDEREA OBȚINERII ENERGIEI DIN DEȘEURI>’’, BENEFICIAR CJ PRAHOVA, MUN. PLOIESTI, NR. CAD. 145874, TARLA 13, PARCELA CTD 194, JUD. PRAHOVA, PROIECTANT URB. – PEIS. MIHAIL CRISTIAN RASCOL...detalii

03.02.2022
   

„SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM MIXT DE INALTIME – PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL SI LOCUINTE COLECTIVE”,
AMPLASAMENT: STR. BD. REPUBLICII NR. 297, 297A
INIȚIATORI:     SC ASCENT PROCONSTRUCT  SRL;  SC MANGY CONSTRUCT SRL  
ELABORATOR:    S.C.BIG STUDIO – ARH DESIGN S.R.L., arh. Bogdan Florin  GEORGESCU, atestat RUR...detalii

03.01.2022
   
„ PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+3+4  RETRAS – PRIN SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI LOCUINȚE COLECTIVE (CONFORM C.U. NR. 1086/26.09.2019 SI C.U. NR. 1478/30.12.2019) ’’, BENEFICIAR S.C. NOVADEX CA S.R.L, MUNICIPIUL PLOIESTI, STR. TUNARI NR. 1A, JUD. PRAHOVA, AMPLASAMENT : STR. TUNARI NR. 1A, INIȚIATORI :         S.C.NOVADEX  CA  S.R.L., ELABORATOR :    S.C. BIG ARHIGEO S.R.L., ARH. GEORGESCU BOGDAN FLORIN – ATESTAT RUR...detalii
29.12.2021
   

„ PUZ  - Modificare caracteristici parcela construibilă, retrageri laterale și posterioară și schimbare destinație functională din zonă cu funcțiuni comerciale si zona cu servicii in zona mixta locuinte colective si servicii pentru construire bloc locuinte S+P+3 E / S+P+3 E retras (cu pastrarea indicatorilor urbanistici POT si CUT)”, beneficiar Amuza Roxana – Loredana si Amuza Aurelian, municipiul Ploiesti, str. Veronica Micle nr.23, jud. Prahova, AMPLASAMENT:       STR. VERONICA MICLE NR. 23, INITIATOR : AMUZA ROXANA – LOREDANA, AMUZA AURELIAN, ELABORATOR   :       S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L PLOIEȘTI, STR. RUDULUI NR.76, ARH. ALUCHI ANDREEA, ATESTAT RUR...detalii

29.12.2021
   

P.U.Z. RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PE STRADA STRANDULUI, CONSTRUIRE PISTE DE BICICLETE SI PIETONI, CONSTRUIRE STATIE CAPAT DE LINIE, INCLUSIV AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STRADA STRANDULUI /DN 1B” , BENEFICIAR MUNICIPIUL PLOIESTI...detalii

03.11.2021
   
P.U.Z. - PARCELARE SI CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA SI LOCUINTE INDIVIDUALE”, BENEFICIAR BACA CONSTANTIN, MUN. PLOIESTI, STR. DRUMUL SERII, T12, PA 166 / 21 – 22, JUD. PRAHOVA. ...detalii
03.11.2021
   
P.U.Z. PENTRU (CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL SI SERVICII) ZONA MIXTA SERVICII, LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, ACCESE, CIRCULATII PIETONALE SI CAROSABILE PIETONALE, PARCARE, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE, UTILITATI”, BENEFICIARI SC TACONE SRL SI SC MANGY CONSTRUCT SRL, MUN. PLOIESTI, STR. GAGENI NR. FN, T65, P A8/90, A8/91, A8/92, A8/93, A8/94. JUD. PRAHOVA...detalii
03.11.2021
   
PLAN URBANISTIC ZONAL „SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ÎN ZONĂ LOCUINȚE ȘI RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA EDIFICĂRII A TREI CONSTRUCȚII, FIECARE CU CÂTE DOUĂ LOCUINȚE (CUPLATE), P+2+M”, STR. PROF. ION TH. GRIGORE NR. 12, NR. CAD. 126532...detalii
09.08.2021
   

”PUZ-„CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA CU REGIM DE INALTIME P+2” Beneficiari: MIHAILESCU TEODOR RAZVAN ...detalii

10.06.2021
   

”PUZ- REGLEMENTARE ZONA SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI- TEREN INTRODUS IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI PLOIESTI-CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1E+M Amplasament : Bvd. Republicii nr. 182 H (T 17, P A106/7), Ploiesti Beneficiar : Ciolacu Giani si Ciolacu Mihaela ...detalii

10.06.2021
   

”PUZ- RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INSTITUTII SI SERVICII CU FUNCTIUNI COMPLEXE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII / LOCUINTE COLECTIVE SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI , ALINIAMENT , ALINIERE BENEFICIAR: GRIGORESCU ALEXANDRU BOGDAN AMPLASAMENT : mun. Ploiesti, str. MIHAI BRAVU , NR. 9 PROIECTANT GENERAL: S.C. BIG ARHIGEO S.R.L. arh. Bogdan Georgescu DATA: 09.09. 2020 ...detalii

10.06.2021
   

”PUZ- SCHIMBARE DESTINATIE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL DE LOCUINTE S+P+6 BENEFICIAR: TARIDA MARIANA AMPLASAMENT : mun.Ploiesti, str.MIRCEA CEL BATRAN , nr.119 ...detalii

10.06.2021
   

”PUZ- PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S/D+P+4+5retras BENEFICIAR: MOCIORNITA GEORGE CATALIN AMPLASAMENT : municipiul PLOIESTI, Str. Valeni, Nr. 51, jud. Prahova PROIECTANT GENERAL: S.C. BIG ARHIGEO S.R.L. arh. Bogdan Georgescu ...detalii

10.06.2021
   

”PUZ- ACTUALIZARE PLAN URBAISTIC ZONAL PARC INDUSTRIAL PLOIESTI • Amplasament MUN.PLOIESTI, SOS.PLOIESTI-TARGOVISTE, KM.8, JUD PRAHOVA • Beneficiari: PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. • Proiectant: S.C. BIG STUDIO ARH-DESIGN S.R.L. Arh. Bogdan Georgescu • Data elaborării: 05.05.2020 ...detalii

10.06.2021
   

”P.U.Z. - SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (17167 mp) DIN „ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ” ȘI „ZONĂ LOCUINȚE” ÎN „ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI SERVICII” PENTRU CONSTRUIRE ȘI DOTARE SPAȚIU DE PRODUCȚIE NEPOLUANT, CONSTRUIRE ȘI DOTARE CLĂDIRE BIROURI, AMENAJARE INCINTĂ Amplasament :     municipiul PLOIEŞTI, str. Narciselor nr. 5-7 Beneficiar :SC DAN SEPSI SRL...detalii

10.06.2021
   

”P.U.Z. – COMPLEX COMERCIAL LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE P+7+8retras – SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE”, Str. Targoviste, nr.4...detalii

27.10.2020
   

PLAN URBANISTIC ZONAL „MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI SI A REGIMULUI DE ALINIERE PENTRU CONSTRUIREA UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE S+P+6 CU PARTER COMERCIAL”, Str.Gageni, nr.109, Ploiesti...detalii

27.10.2020
   

Plan urbanistic zonal ”RIDICARE INTERDICȚIE DEFINITIVĂ DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI RUTIERE ȘI CĂI DE COMUNICAȚII ÎN ZONĂ REZIDENȚIALĂ ȘI CONFORM DOCUMENTAȚII PLANURI URBANISTICE ZONALE APROBATE”, Ploiești, zona cuprinsă între  str. Carpenului nr 2,  str Alexandru Vlahuta   nr. 2-20, str Mihai   Bravu nr 65 – 71...detalii

20.10.2020
   

Plan urbanistic Zonal ”SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE ÎN ZONĂ PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI, HALĂ PRODUCȚIE, SPAȚII DEPOZITARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI”, PLOIESTI, Centura de Est nr. 107C (Tarla 13 PA200), Ploiești ...detalii

20.10.2020
   

”LOTIZARE ȘI REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI LOCUINȚE COLECTIVE”  Ploiești, T65, loturi cu nr. cad. 145343, 144478, 144398, 144000, 144199, 145477, 145478, 145226, 144194, 144477, 144397, 144052, 144307, 144999, 144998, 145447, 145520, 145521, 145102 ...detalii

24.09.2020
   

”P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN IN <ZONA MIXTA:LOCUINTE COLECTIVE INALTE/INSTITUTII SI SERVICII> SI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI”, Str. Sondelor, nr.62 ...detalii

03.09.2020
   

PUZ  „SCHIMBARE FUNCȚIUNE INDUSTRIALĂ CONFORM UTR S9-Ip ÎN FUNCȚIUNI COMERCIALE ȘI SERVICII –IS, ZONĂ MIXTĂ –M ȘI FUNCȚIUNI EDILITARE –TE, PENTRU CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE ȘI CONSTRUIRE ZONE TEHNICE, AMENAJARE PARCĂRI, AMENAJAREA INCINTEI CU SPAȚII VERZI ȘI PLANTATE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PLATFORME , ÎMPREJMUIRE, AMPLASARE SEMNALE PUBLICITARE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI (APĂ, CANALIZARE, GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICĂ), ORGANIZARE DE ȘANTIER,  AMENAJARE ACCESURI (ACCESURI DIN STRĂZILE EXISTENTE, RACORDARE LA PASAJUL RUTIER EXISTENT, RAMPE/PASARELE )” , P-ța 1 Decembrie 1918 nr.1, municipiul Ploiești  ...detalii; COMPLETARI...AICI

03.08.2020
   

PUZ “Extinderea infrastructurii spitalicești a Spitalului Județean de Urgență Ploiești“, str.Găgeni nr.100, , Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA ...detalii; COMPLETARI...AICI

03.08.2020
   

PUZ - SCHIMBARE FUNCȚIUNE (DIN ZONĂ TEREN AGRICOL ȘI REȚELE TEHNICO – EDILITARE ÎN ZONĂ INDUSTRIE NEPOLUANTĂ ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI) PENTRU AMPLASARE HALĂ DE DEPOZITARE ȘI PROCESARE,str. Mihai Bravu nr. 336, 336B (nr. cad. 121110, 123163, 126840, 134278, 123131, 123129, 127272, 120894)...detalii

08.05.2020
   

P.U.Z. PENTRU RECTIFICARE ERORI MATERIALE SURVENITE PRIN P.U.Z. „ZONA GĂRII DE VEST - ARTERA DE LEGĂTURĂ SUD-VEST” (H.C.L. NR. 384 / 24.11.2009 MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 112 / 27.03.2015), ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE CLĂDIRI DE BIROURI „LIBERTĂȚII BUSINESS CENTER”, D+P+2E+ETAJ TEHNIC RETRAS Str. Libertății F.N....detalii

07.05.2020
   

 PLAN URBANISTIC ZONAL „MAJORARE INDICATORI URBANISTICI SI MODIFICARE RETRAGERI PENTRU CONSTRUCTIE SPATIU COMERCIAL”, Str.Gradinari nr.42...detalii

30.04.2020
   

P.U.Z. ”CONSTRUIRE IMOBILE MULTIFUNCTIONALE – SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE” , str. Valeni nr.144  ...detalii

03.04.2020
   

PLAN URBANISTIC ZONAL „RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE REGIM DE ALINIERE” Ob. secundar:amplasare spatiu comercial P+1 si locuinta de serviciu P+2Str.George Cosbuc, nr.7, Ploiesti...detalii

07.01.2020
   

PUZ ”EXTINDERE SPITAL DE PEDIATRIE PLOIESTI” , str. M. Eminescu nr.4 - 6...detalii

05.12.2019
   
Planul Urbanistic Zonal  ” ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE P+1”, Strada Macesului, nr.4 ...detalii  
26.09.2019
   

PUZ ”Construire sala de educatie fizica scolara la Colegiul  economic ”Virgil Madgearu ”, str. Rudului nr.24...detalii

05.09.2019
   

PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (24979 MP) ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI CĂI DE COMUNICAȚII ȘI DOTĂRI AFERENTE ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE PENTRU AMPLASARE MOTEL – RESTAURANT, STAȚIE ALIMENTARE CARBURANȚI, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI PARCARE TIRURI ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst = 40574 MP)” DIN CARE 7050 MP ÎN INTRAVILAN PLOIEȘTI NR. CAD. 135600 ȘI NR. CAD. 127247 –UTR V3.1 ...detalii

05.08.2019
   

Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) ”RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE” generat de imobilul Ploieşti, str. Neagoe Basarab nr. 32...detalii

15.04.2019
   

Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) ”SCHIMBARE DESTINA?IE DIN ZONĂ CĂI COMUNICATII RUTIERE ÎN ZONĂ INSTITUTII SI SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI REGIM DE ALINIERE SI ALINIAMENT, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 134”...detalii

15.04.2019
   

PLANUL URBANISTIC ZONAL ,,MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE CLADIRI MULTIFUNCTIONALE SI LOCUINTE COLECTIVE ”, Bd. Bucuresti, T38, PA 556, 559, 558/1...detalii

03.04.2019
   
PUZ- REGLEMENTARE ZONA SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI- TEREN INTRODUS IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI PLOIESTI-CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA D+P+1E,   Bvd. Republicii nr. 206 K (T 17, P106/8, LOT 2), Ploiesti...detalii
03.04.2019
   
SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ÎN ZONĂ MIXTĂ: LOCUINȚE COLECTIVE/INSTITUȚII ȘI SERVICII  ȘI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI,   Ploieşti, str. Târgoviștei nr. 12 ...detalii; Raportul de specialitate al arhitectului sef...detalii
26.02.2019
   
PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE SI REGLEMENTARE INDICATORI URBANISTICI MAXIMALI (S=8570mp), str.TARGOVISTE, nr. 4  A , LOT 2, NC.142109 ...detalii; Raportul de specialitate al arhitectului sef...detalii
22.02.2019
   
PUZ-SC GEODAN TRANS- CENTURA DE EST NR.23 A...detalii; Raportul de specialitate al arhitectului sef...detalii
05.02.2019
   
PUZ-MUNICIPIUL PLOIESTI-STR.GHIGHIULUI, T36, P A495, LOT2...detalii; Raportul de specialitate al arhitectului sef...detalii
07.01.2019
   

”SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” strada Târgoviștei nr. 1...detalii; Raportul de specialitate al arhitectului sef...detalii

03.01.2019
   
”RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE ZONĂ LOCUINȚEMICI ȘI UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII, SERVICII ȘIAGREMENT”, str. Rafov nr.20B ...detalii; Raportul de specialitate al arhitectului sef...detalii
28.11.2018
   

INDREPTARE  DE EROARE MATERIALA PRIN RECTIFICARE P.U.Z.,, MODERNIZARE STR. GH. GR. CANTACUZINO IN ZONA PASAJ CFR PODUL INALT PRIN LARGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STR. GH. GR. CANTACUZINO, TRONSON SOS. VESTULUI–LIMITA ORAS, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL”,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 353/2018, CU MODIFICAREA LIMITEI P.U.Z. ŞI A VALORILOR MAXIMALE POT, CUT, str.Gh.Gr.Cantacuzino...detalii

27.11.2018
   

STUDIU DE OPORTUNITATE in vederea elaborarii PLAN URBANISTIC ZONAL "REGLEMANTARE ZONA SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI – TEREN INTRODUS IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI PLOIESTI – CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA D+P+1E”, B-dul Republicii, nr.206K, Ploiesti...detalii

27.11.2018
   

PUZ ,,ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI SI STABILIRE RETRAGERI PENTRU AMPLASARE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII, SEDIU ADMINISTRATIV SI SHOWROOM”, Str.Targovistei, nr.4,  Ploiesti, Prahova...detalii

17.10.2018
   
PUZ-MODERNIZARE STR.GH.GR.CANTACUZINO...detalii 12.09.2018
   
PUZ-S.C. TOTAL TRANS S.R.L. -STR.DEPOZITELOR NR.2...detalii 12.09.2018
   
PUZ- RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE SI SERVICII IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI-REPUBLICII 146-150...detalii
08.08.2018
   

PLAN URBANISTIC ZONAL "SCHIMBARE FUNCTIUNE ZONA PENTRU CONSTRUIRE PARC COMERCIAL”, Piata 1 Decembrie 1918, nr.1...detalii

08.08.2018
   

PLAN URBANISTIC ZONAL ”RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII”, Șoseaua Vestului nr.26 ...detalii; Raportul de specialitate al arhitectului sef...detalii

08.08.2018
   

PLAN URBANISTIC ZONAL " RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE REGIM DE ALINIERE LA STRADA TACHE IONESCU PENTRU EXTINDERE RESTAURANT”, Str.Marasesti, nr.14,  Ploiesti, Prahova...detalii

02.07.2018
   

MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL  ,,PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE INDIVIDUALE  PRIN ANL”, Str.Cosminele, nr.11A...detalii

16.05.2018
   

PLAN URBANISTIC ZONAL ,,SCHIMBARE DESTINATIE TEREN CU FUNCTIUNEA Ter IN ZONA DE INSTITUTII SI SERVICII „, Str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.380...detalii

16.05.2018
   

PUZ ” RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PENTRU PROTECTIE SANITARA”, str. Râfov nr.5 ...detalii

09.05.2018
   
PUZ PENTRU RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INSTITUTII PUBLICE , SERVICII SI FUNCTIUNI DE INTERES GENERAL IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI, PLOIESTI, Str. b-dul REPUBLICII , Nr 162 A,B,C, jud. Pahova...detalii
23.01.2018
   
PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INSTITUTII SI SERVICII  SI ZONA LOCUINTE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI, mun.Ploiesti, str. TARGOVISTEI , nr. 15, str. GH. GR. CANTACUZINO, NR.340, NC.142731, 142732, 142471 ...detalii
23.01.2018
   
PUZ_AVRAM VALERICA_Popa Farcas 6...detalii 04.12.2017
   

PLAN URBANISTIC ZONAL ,,CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PARTER” Str.Gageni, nr.92...detalii

03.11.2017
   
Plan urbanistic zonal: ”ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU IMOBILUL SITUAT IN B-DUL REPUBLICII CU NUMAR CADASTRAL 137500 SI ZONA ADIACENTA”, Bdul Republicii, T17, PA 106/2...detalii
03.11.2017
   

Plan urbanistic zonal: ”SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN TEr IN Lm/IS, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE", B-dul Republicii, nr. 194 D...detalii

03.11.2017
   

PLAN URBANISTIC ZONAL „RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE ,SCHIMBARE DESTINATIE DIN CONSTRUCTIE EXISTENTA SERVICE AUTO IN GRADINITA SI SCOALA,CU EXTINDERE SI  SUPRAETAJARE P+1", B.dul BUCURESTI nr.106...detalii

27.12.2017 - Hotararea 508/20.12.2017...detalii

02.11.2017
   
Plan  Urbanistic  Zonal : ,,RIDICARE PARTIALĂ INTERDICTIE DE CONSTRUIRE ÎN INTERSECTIE SI MODIFICARE REGIM DE ALINIERE”, str. Oltului nr. 4 - 6...detalii
02.11.2017
   
MODIFICARE - ACTUALIZARE «PUZ SCHIMBARE DESTINATIE TEREN  din zona Tea-zona tehnico-edilitara si culturi agricole, Ppr-plantatie de protectie in zona Id – unitati industriale/depozitare pentru construire obiectiv  « Statie de tratare mecanico-biologica Ploiesti » din cadrul proiectului «Sistem de menegement integrat al deseurilor in judetul Prahova», Soseaua DN1A – Centura de Est, tarlaua 13, Parcela A210 ...detalii
23.10.2017
   
Plan urbanistic zonal: ”  RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE”, Str.Sapunari, nr. 2B...detalii
03.08.2017
   
PUZ ridicare restrictie de construire privind consolidare si extindere imobil, compartimentare spatiu pod, renovare si schimbarea destinatiei de folosinta de la locuinta la pensiune, demolare corp cladire, Neagoe Basarab nr 10...detalii
02.08.2017
   
,,STRĂPUNGERE STR. LABORATORULUI ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO”, str. Laboratorului ...detalii 02.08.2017
   

Plan  Urbanistic  Zonal : ,,SCHIMBARE DESTINA?IE TEREN DIN ”ZONĂ CU FUNC?IUNI COMERCIALE ?I DE SERVICII” ÎN ”ZONĂ LOCUIN?E INDIVIDUALE P+1, P+2 ?I DOTĂRI COMPLEMENTARE/SERVICII”, ”ZONĂ CĂI DE COMUNICA?II RUTIERE” ?I ”ZONĂ SPA?II PLANTATE AFERENTE CIRCULA?IILOR RUTIERE”, MODIFICARE CARACTERISTICI PARCELE  CONSTRUIBILE ?I MOD AMPLASARE PE LOT ?I PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUIN?E ÎN?IRUITE”, str. Rudului nr. 262...detalii

02.08.2017
   

PLAN URBANISTIC ZONAL „RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE CU  MODIFICARE REGIM DE ALINIERE” – PLOIESTI, STR. TORCATORI NR. 15...detalii

02.05.2017
   
PUZ-SCHIMBARE  DESTINATIE DIN ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINTE COLECTIVE  IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII  SI ZONA  REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI  MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINTE COLECTIVE MAJORARE  CUT LA  2,90, str.  Lupeni, nr.  6B...detalii
02.05.2017
   
P.U.Z. STABILIRE INDICI URBANISTICI pentru CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO PENTRU UZ INTERN SI CONSTRUIRE CLADIRE MULTIFUNCTIONALA, str.POMPELOR, nr 8, Mun. PLOIESTI, Jud.  Prahova ...detalii
02.05.2017
   
PUZ "SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA TEa - zona tehnico-edilitare si culturi agricole si Ppr - plantatie de protectie in Id - unitati industriale/depozitare"...detalii
05.04.2017
   

Planul urbanistic zonal pentru ”RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA RETELE TEHNICO-EDILITARE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI, str. Strandului nr.44”...detalii

03.01.2017
   
PUZ „MODIFICARE ALINIAMENT SI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI (în cadrul zonei IS - zonă pentru institutii si servicii de interes general) si modificare din ISi - subzona unitati de invatamant in IScx - subzona constructii complexe”, str.Valeni nr.146A situat in Ploiesti, judetul Prahova...detalii
08.11.2016
   

Planul urbanistic zonal pentru ”SCHIMBARE FUNCTIUNE DIN ZONA UNITATI AGRICOLE A IN ZONA FUNCTIUNI INDUSTRIALE  NEPOLUANTE SI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI” generat de imobilele teren str.Targovistei nr.10A si teren str. Depozitelor nr.4...detalii

13.09.2016
   
Planul urbanistic zonal pentru ”MODIFICARE CUT”, generat de imobilul teren str.Tazlău nr.4A...detalii
13.09.2016
 
PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN ZONA LOCUINTE JOASE IN ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE, INSTITUTII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENTIALE, SERVICII SOCIALE SI PROFESIONALE, COMERT, ACTIVITATI NEPOLUANTE SI MODIFICARE REGIM DE INALTIME DIN P IN P+2+M”, Ploieşti, str.Banesti nr.11/ str.Zidari nr.15D...detalii
13.09.2016
   
   
   
   
   
   

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro