MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
MUNICIPALITATEA PLOIESTEANA
Piata Eroilor nr.1A
SPALAREA SI DEZINFECTAREA STRAZILOR CONTINUA...click pe poza pentru comunicat.
MUNICIPALITATEA PLOIESTEANA
Piata Eroilor nr.1A
BULEVARDUL IMPODOBIT DE CRACIUN
PARADA MILITARA CU PRILEJUL ZILEI NATIONALE A ROMANIEI
PARADA MILITARA CU PRILEJUL ZILEI NATIONALE A ROMANIEI
PRESEDINTELE ROMANIEI, EXCELENTA SA, DOMNUL KLAUS IOHANNIS, A VIZITAT MUNICIPIUL PLOIESTI...click pe poza pentru comunicat.
HALELE CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
OROLOGIUL DIN TURNUL HALELOR CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
PALATUL ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii nr.2-4
PALATUL CULTURII
Str. Erou Calin Catalin nr.1
STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
NOCTURNA - STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
CATEDRALA SFANTUL IOAN
Bulevardul Republicii nr.12
BULEVARDUL REPUBLICII
NOCTURNA - BULEVARDUL REPUBLICII
Str. Emile Zola nr.8
CASA DE CULTURA A SINDICATELOR
Bulevardul Republicii nr.65
PIATA EROILOR
ESPLANADA PALATULUI ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii
ANSAMBLUL MONUMENTAL ION LUCA CARAGIALE
Situat pe esplanada Palatului Administrativ
HOTEL CENTRAL
Bulevardul Republicii nr.1
BUSTUL LUI NICHITA STANESCU
Piata Victoriei, Scuarul Central
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL
Bulevardul Independentei nr.8
BUSTUL LUI I.L.CARAGIALE
Bulevardul Independentei nr.13
PANORAMA HALELE CENTRALE - CATEDRALA SFANTUL IOAN
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
Bulevardul Republicii nr.2
PARC PLOIESTI VEST
Str. Libertatii
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

P.U.Z. - Faza elaborare propuneri
COMPLETARE P.U.Z. „SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ÎN ZONĂ LOCUINȚE ȘI RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIREA A TREI LOCUINȚE CUPLATE, BIFAMILIALE, P+2+M” ...detalii
Data publicarii:27-08-2020 14:00
   
P.U.Z. "Complex comercial la parter si locuinte colective P+7+8 retras - schimbare destinatie din zona utilitati industriale in zona mixta institutii si servicii si locuinte colective", str. Targoviste nr. 4 ...detalii
Data publicarii:27-08-2020 11:17
   

P.U.Z. „STABILIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU CONSTRUIRE SUPERMARKET ȘI DEPOZIT, RESPECTIV SEDIU BIROURI ȘI DEPOZIT FARMACEUTIC” ...detalii

Data publicarii:25-08-2020 12:16
   

P.U.Z.„SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ÎN ZONĂ LOCUINȚE ȘI RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIREA A TREI LOCUINȚE CUPLATE, BIFAMILIALE, P+2+M” ...detalii

Data publicarii:21-08-2020 13:10
   

PUZ  ”SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE ÎN ZONĂ PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI, HALĂ PRODUCȚIE, SPAȚII DEPOZITARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI”, CENTURA DE EST NR. 107C, T13 PA200, PLOIEȘTI...detalii

Data publicarii:17-08-2020 15:42
   
Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA CU REGIM DE INALTIME P+2”, INTRAREA LACAUTI NR.11, PLOIESTI...detalii
Data publicarii:30-06-2020 14:42
   

Plan Urbanistic Zonal ”LOTIZARE ȘI REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI LOCUINȚE COLECTIVE”  str. Alba Iulia, T65, nr. cad. 145343, 144478, 144398, 144000, 144199, 145477, 145478, 145226, 144194, 144477, 144397, 144052, 144307, 144999, 144998, 145447, 145520, 145521, 145102 ... detalii

Data publicarii:21-05-2020 16:30
   
Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DESTINATIE TEREN IN <ZONA MIXTA : LOCUINTE COLECTIVE INALTE/INSTITUTII SI SERVICII> SI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI”, STR.SONDELOR, NR.62 A, PLOIESTI...detalii
Data publicarii:18-05-2020 12:01
   

PUZ “Schimbare funcțiune industrială conform UTR S9-Ip în funcțiuni comerciale și servicii –IS, funcțiuni mixte-M Birouri și locuire colectivă și funcțiuni edilitare -TE“, str.P-ța 1 Decembrie 1918 nr.1,  Beneficiar: S.C.PK GREEN –SRL ...detalii

Data publicarii:28-02-2020 09:43
   

Plan Urbanistic Zonal ”RIDICARE INTERDICȚIE DEFINITIVĂ DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIETEREN DIN ZONĂ CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI RUTIERE ȘI CĂI DE COMUNICAȚII ÎN ZONĂ REZIDENȚIALĂ ȘI PRELUARE DOCUMENTAȚII P.U.Z. APROBATE”, zona str. Carpenului nr 2 ,  str Alexandru Vlahuta   nr. 2-20, str Mihai Bravu nr 65 – 71...detalii

RLU corectat...AICI

Data publicarii:25-02-2020 13:28
   
PUZ “Extinderea infrastructurii spitalicești a Spitalului Județean de Urgență Ploiești“, str.Găgeni nr.100, , Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA ...detalii
Data publicarii:28-01-2020 14:22
   
Planului Urbanistic Zonal „MAJORARE INDICATORI URBANISTICI SI MODIFICARE RETRAGERI PENTRU CONSTRUCTIE SPATIU COMERCIAL”, STR.GRADINARI, NR.42...detalii
Data publicarii:21-01-2020 12:09
   

P.U.Z. CONSTRUIRE IMOBILE MULTIFUNCȚIONALE – SERVICII ȘI LOCUINȚE COLECTIVE”, str. Valeni nr.144...detalii

Data publicarii:22-11-2019 10:52
   

P.U.Z. ”SCHIMBARE FUNCȚIUNE (DIN ZONĂ TEREN AGRICOL ȘI REȚELE TEHNICO – EDILITARE ÎN ZONĂ INDUSTRIE NEPOLUANTĂ ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI) PENTRU EXTINDERE HALĂ DE DEPOZITARE ȘI PROCESARE”, str. Mihai Bravu nr. 336B (nr. cad. 121110, 123163, 126840, 134278, 123131, 123129, 127272, 120894) Ploiești...detalii

Data publicarii:22-11-2019 08:56
   
Planului Urbanistic Zonal „MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI SI A REGIMULUI DE ALINIERE PENTRU CONSTRUIREA UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE S+P+6 CU PARTER COMERCIAL”, Ploieşti, Prahova, str.Gageni, nr.109...detalii
Data publicarii:01-10-2019 13:26
   

PUZ - EXTINDERE SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI, str. Mihai Eminescu nr.2 - 4... detalii

Data publicarii:18-09-2019 14:35
   
Planului Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE REGIM DE ALINIERE” Ob. secundar:amplasare spatiu comercial P+1 si locuinta de serviciu P+2, PLOIESTI, STR.GEORGE COSBUC, NR.7...detalii
Data publicarii:02-09-2019 11:52
   

PUZ Construire sala de educatie fizica scolara la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, str. Rudului nr.24...detalii

Data publicarii:15-07-2019 14:52
   

Plan Urbanistic Zonal „INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (24979 mp) ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI CĂI DE COMUNICAȚII ȘI DOTĂRI AFERENTE ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE PENTRU AMPLASARE MOTEL – RESTAURANT, STAȚIE ALIMENTARE CARBURANȚI, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI PARCARE TIRURI ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst = 40574 mp) cu amplasament in comuna Tîrgșoru Vechi, sat Stejnicu, Ploiești nr. cadastrale 21788, T25, A151/29, 21867, T25, A151/28-lot1, 21858, T25, A151/27, 21917, T25, A151/26, 21862, T25, A151/1/2, DJ 129, De151/25/1, 27123, T25, A151/26, 151/27, 151/28, 151/29, 21609, T25, A151/27, 21651, T25, A151/26, 27346, T25, A151/27, 21523, T25, A151/26, 23975 T25, A151/3, DN1 135600, 127247 ...detalii

Data publicarii:10-05-2019 13:52
   
Planului Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INSTITUTII SI SERVICII CU FUNCTIUNI COMPLEXE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII/LOCUINTE COLECTIVE SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI, ALINIAMENT, PLOIESTI, STR.MIHAI BRAVU, NR.9...detalii
Data publicarii:07-05-2019 16:24
   
Planului Urbanistic Zonal MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CLADIRI MULTIFUNCTIONALE SI LOCUINTE COLECTIVE, PLOIESTI, BD.BUCURESTI, T38 A, P556, 558/1,559...detalii
Data publicarii:14-11-2018 10:24
   
Planului Urbanistic Zonal „PARCELARE TEREN T36, P495, STR.GHIGHIULUI, PLOIESTI-SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA RETELE TEHNICO-EDILITARE SI CULTURI AGRICOLE IN ZONA PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE, ZONA AMENAJARI SPORTIVE, INSTITUTII SI SERVICII”, PLOIESTI, STR.GHIGHIULUI, T36, P A495, LOT 2...detalii
Data publicarii:05-11-2018 10:14
   

PUZ ”RIDICARE RESTRIC?IE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINA?IE ZONĂ LOCUIN?E MICI ?I UNITĂ?I INDUSTRIALE NEPOLUANTE ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITU?II, SERVICII ?I AGREMENT” str. Râfov nr.20 B...detalii

Data publicarii:25-10-2018 14:14
   
Planului Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE REGIM DE ALINIERE” Ob. secundar:amplasare spatiu comercial P+1 si locuinta de serviciu P+2, STR.GEORGE COSBUC, NR.7, PLOIESTI...detalii
Data publicarii:18-10-2018 13:14
   

P.U.Z. ”SCHIMBARE DESTINA?IE DIN ZONĂ UNITĂ?I INDUSTRIALE ÎN ZONĂ INSTITU?II ?I SERVICII”, PLOIESTI,STR. TÂRGOVI?TEI NR. 1...detalii

Data publicarii:12-10-2018 13:45
   
Planului Urbanistic Zonal „MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI SI A REGIMULUI DE ALINIERE PENTRU CONSTRUIREA UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE S+P+6 CU PARTER COMERCIAL”, STR.GAGENI, NR.109, PLOIESTI...detalii
Data publicarii:05-10-2018 09:39
   

P.U.Z. ”SCHIMBARE DESTINA?IE DIN ZONĂ CĂI COMUNICA?II RUTIERE ÎN ZONĂ INSTITU?II ?I SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ?I REGIM DE ALINIERE ?I ALINIAMENT - PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL MULTIFUNC?IONAL” , str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 134 ...detalii

Data publicarii:28-09-2018 11:40
   
Planului Urbanistic Zonal SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE SI REGLEMENTARE INDICATORI URBANISTICI MAXIMALI”, PLOIESTI, STR.TARGOVISTEI, NR.4 A...detalii
Data publicarii:28-09-2018 09:40
   

PUZ- Schimbare destinatie teren din ”zona gospodarie comunala” in ”zona mixta: locuinte colective/institutii si servicii” si atribuire indicatori urbanistici - str. Targovistei nr. 12...detalii

Data publicarii:25-09-2018 11:57
   

P.U.Z. ”RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE", PLOIESTI, STR. NEAGOE BASARAB NR. 32...detalii

Data publicarii:18-09-2018 10:10
   
PUZ-GEODAN TRANS SRL-CENTURA DE EST 23 A...detalii
Data publicarii:23-08-2018 10:34
   
Data publicarii:25-07-2018 11:21
   
Data publicarii:18-07-2018 09:23
   
Data publicarii:16-07-2018 15:17
   
Data publicarii:16-07-2018 15:14
   
Data publicarii:18-05-2018 10:01
   
Data publicarii:10-05-2018 11:14
   
Data publicarii:26-04-2018 15:03
   

P.U.Z.  ” Ridicare restrictie de construire si atribuire indicatori urbanistici” str. Strandului nr.59

Data publicarii:20-04-2018 11:47
   
Data publicarii:02-03-2018 10:00
   
Data publicarii:16-02-2018 11:33
   
Data publicarii:20-10-2017 11:38
   

P.U.Z. ”RIDICARE RESTRIC?IE DE CONSTRUIRE ?I SCHIMBARE DESTINA?IE TEREN DIN ZONĂ UNITĂ?I INDUSTRIALE ÎN ZONĂ INSTITU?II ?I SERVICII”,PLOIESTI, ?OS. VESTULUI NR. 26

Data publicarii:18-10-2017 09:58
   
Data publicarii:17-10-2017 14:24
   
Data publicarii:06-10-2017 13:35
   
Data publicarii:06-09-2017 16:24
   

P.U.Z. STROESCU CLAUDIU - T17 PA 106-2

Data publicarii:31-08-2017 10:03
   

P.U.Z. ’’RIDICARE PARTIALA INTERDICTIE DE CONSTRUIRE IN INTERSECTIE SI MODIFICARE REGIM DE ALINIERE” str. Oltului nr. 4-6

Data publicarii:23-08-2017 10:40
   

P.U.Z. “RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE PRIVIND CONSOLIDARE SI EXTINDERE IMOBIL, COMPARTIMENTARE SPATIU POD, RENOVARE SI SCHIMBAREA DESTINATIEI DE FOLOSINTĂ DE LA LOCUINTĂ LA PENSIUNE, DEMOLARE CORP CLĂDIRE”, PLOIESTI, STR. NEAGOE BASARAB, nr.10

Data publicarii:19-06-2017 15:08
   
Data publicarii:16-05-2017 11:35
   

PUZ SCHIMBARE DESTINA?IE TEREN DIN ”ZONĂ CU FUNC?IUNI COMERCIALE ?I DE SERVICII” ÎN ”ZONĂ LOCUIN?E INDIVIDUALE P+1, P+2 ?I DOTĂRI COMPLEMENTARE/SERVICII”, ”ZONĂ CĂI DE COMUNICA?II RUTIERE” ?I ”ZONĂ SPA?II PLANTATE AFERENTE CIRCULA?IILOR RUTIERE”, MODIFICARE CARACTERISTICI PARCELE  CONSTRUIBILE ?I MOD AMPLASARE PE LOT ?I PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUIN?E ÎN?IRUITE” str. Rudului nr. 262

Data publicarii:18-04-2017 14:40
   

P.U.Z. ’’STRĂPUNGERE STRADA LABORATORULUI ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GH.GR.CANTACUZINO’’, STR.LABORATORULUI

Data publicarii:13-04-2017 14:00
   
Data publicarii: 27-02-2017 13:07
   
Data publicarii: 02-02-2017 10:57
   
Untitled Document


Data publicarii: 13-01-2017 09:00

   
Untitled Document


Data publicarii: 10-01-2017 09:33

   
Untitled Document


Data publicarii: 11-11-2016 11:39

   

PUZ.’’  RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA RETELE TEHNICO-EDILITARE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI  ” str. Strandului nr.44 - SC BULROM GAS IMPER SRL

Untitled Document


Data publicarii: 02-11-2016 08:48

   
Untitled Document


Data publicarii: 12-10-2016 10:22

   
PUZ  ”MODIFICARE CUT PENTRU AMPLASARE IMOBIL LOCUIN?E COLECTIVE ”- str.Tazlău nr.4A -DAVID MIHAI FLORIN Untitled Document


Data publicarii: 10-06-2016 10:56

   
Untitled Document


Data publicarii: 10-06-2016 09:44

   

P.U.Z. ’’STRAPUNGERE STRADA LABORATORULUI IN PRELUNGIREA STRAZII GH.GR.CANTACUZINO’’

Untitled Document


Data publicarii: 07-06-2016 12:31

   
Untitled Document


Data publicarii: 12-05-2016 14:30

   
” MODIFICARE PUZ PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUIN?E INDIVIDUALE PRIN ANL ” str. Cosminele nr.11 -MUNICIPIUL PLOIESTI Untitled Document


Data publicarii: 10-05-2016 11:52

   
Untitled Document


Data publicarii: 21-03-2016 13:54

   

”Plan Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNC?IUNE DIN ZONA LOCUINTE JOASE IN ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE, INSTITUTII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENTIALE, SERVICII SOCIALE SI PROFESIONALE, COMERT, ACTIVITATI NEPOLUANTE SI MODIFICARE REGIM DE INALTIME DIN P IN P+2+M”, str.Banestinr.11/str.Zidari nr.15D, Ploiesti

Untitled Document


Data publicarii: 17-03-2016 10:40

   

PLAN URBANISTIC ZONALSCHIMBARE DESTINATIE FUNCTIONALA DIN ZONA TEHNICO-EDILITARA IN ZONA LOCUINTE si STABILIRE INDICATORI URBANISTICI”, Obiectiv secundar: construire locuinta in regim de construire cuplat, imprejmuire, bransamente utilitati, str. Laboratorului nr.5A7 – lot 2.

Untitled Document


Data publicarii: 18-08-2015 08:42

   
Data publicarii: 30-07-2015 13:47
   
Data publicarii: 30-07-2015 13:47
   
Untitled Document


Data publicarii: 25-06-2015 09:07

   
Untitled Document


Data publicarii: 17-06-2015 09:54

   
Untitled Document


Data publicarii: 16-06-2015 11:28

   
Untitled Document


Data publicarii: 08-05-2015 09:43

   
Untitled Document


Data publicarii: 29-04-2015 14:33

   
Untitled Document


Data publicarii: 23-03-2015 13:43

   
Untitled Document


Data publicarii: 02-03-2015 10:02

   

P.U.Z.  "ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI", B-dul. Republicii, nr. 176C, Ploiesti. Initiator: S.C. MANGY CONSTRUCT S.R.L.

Untitled Document


Data publicarii: 16-02-2015 10:48

   

“MODIFICARE REGIM DE ALINIERE” . Obiectiv secundar: construire locuinta P+2, b-dul. Republicii, nr. 319, initiator: MURGOCI ALEXUTA

Untitled Document


Data publicarii: 23-01-2015 10:10

   
Untitled Document


Data publicarii: 08-12-2014 09:50

   

PUZ "ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU IMOBIL SITUAT IN B-DUL. REPUBLICII, NR. 176C", b-dul. Republicii, nr. 176C, initiator: S.C. MANGY CONSTRUCT S.R.L.

Untitled Document


Data publicarii: 02-12-2014 10:13

   
Untitled Document


Data publicarii: 29-10-2014 09:40

   

P.U.Z. "SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA DESTINATIE SPECIALA IN ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI", Sos. Vestului, nr. 14-16, beneficiar: Consiliul Judetean

Untitled Document


Data publicarii: 27-10-2014 13:36

   

RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ( POT, CUT) SI REGIM DE ALINIERE  PENTRU RESTRUCTURARE CLADIRI EXISTENTE SI CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 198-202, Ploieşti

Anunt public...AICI

Untitled Document


Data publicarii: 17-10-2014 12:10

   

MODIFICARE P.U.Z. ZONA GARII DE VEST- ARTERA DE LEGATURA SUD-VEST, str. Libertatii, F.N., str. Depoului, F.N., str. Sondelor, initiator- municipiul Ploiesti

Data publicarii: 11-09-2014 09:24
   

"ELABORARE P.U.Z. MODIFICARE ALINIERE CONSTRUCTII IN U.T.R.-N-6", MURGOCI ALEXUTA-MARCELA, B-dul. Republicii, nr. 319, Ploiesti.

Data publicarii: 04-08-2014 12:09
   

"REACTUALIZARE P.U.Z. SI MODIFICARE P.O.T. CONFORM P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. 195/2007, IN VEDEREA REALIZARII UNOR EXTINDERI SI A UNEI CLADIRI NOI PENTRU SHOWROOM", S.C. PERINI LAND HOLDING S.A., Ploiesti, str. Strandului, nr 61A

Untitled Document


Data publicarii: 03-07-2014 12:47

   
Untitled Document


Data publicarii: 17-06-2014 10:28

   
RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE CU MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI  MAXIMALI SI MODIFICARE REGIM DE ALINIERE , str. Romana nr.65 si nr.81 , PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI ?i SC CIOCARLIA S.A. Untitled Document


Data publicarii: 28-05-2014 12:08

   

P.U.Z. "SCHIMBARE DESTINATIE URBANISTICA SI RIDICARE RESTRICTIE PARTIALA DE CONSTRUIRE CU OBIECTIV SECUNDAR, CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE", b-dul. Republicii, nr. 198 B.

Untitled Document


Data publicarii: 28-05-2014 08:57

   

PUZ -”RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA LOCUINTE SI ZONA AMENAJARI PARCARI IN ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII ’’,SOS.VESTULUI NR.12 - SC REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL

Untitled Document


Data publicarii: 24-04-2014 10:26

   
Untitled Document


Data publicarii: 19-02-2014 15:32

   
Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DESTINATIE TEREN CU FUNCTIUNEA <PARCARI ORASENESTI> IN <ZONA MIXTA DE LOCUINTE, INSTITUTII SI SERVICII>” Ploiesti, str.Spatar Milescu, nr.20 Untitled Document


Data publicarii: 13-02-2014 16:16

   

P.U.Z. ’’ MODIFICARE PUZ- REZONIFICARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA PENTRU INVESTITII DE INTERES MUNICIPAL", STR. GAGENI NR.98, 98A, 102, 102B  

Untitled Document


Data publicarii: 11-12-2013 15:09

 
Untitled Document


Data publicarii: 09-12-2013 13:26

 
Untitled Document


Data publicarii: 04-10-2013 09:47

 

PUZ "SCHIMBARE DESTINATIE TEREN CU FUNCTIUNE PARCARI ORASENESTI IN ZONA DE LOCUINTE P+1, BRANSAMENTE UTILITATI", str. Spatar Milescu nr. 20

Untitled Document


Data publicarii: 25-09-2013 14:36

 
Untitled Document


Data publicarii: 12-08-2013 09:29

 
Untitled Document


Data publicarii: 30-07-2013 11:24

 

MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL, APROBAT PRIN HCL NR. 541/2011 - SCHIMBARE FUNCŢIUNE ZONA DIN INDUSTRIE ÎN INSTITUŢII ŞI SERVICII, MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI, RIDICAREA RESTRICŢIILOR AFERENTE SOLUŢIONĂRII INTERSECŢIILOR ÎNTRE STRADA GHEORGHE DOJA - CALOMFIRESCU ŞI STR. GHEORGHE DOJA- POŞTEI-APELOR

Data publicarii:
12-07-2013
14:04

 

RECTIFICARE P.U.Z. ”MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RECONVERSIE FUNCTIONALA ” Ploiesti, str. Sondelor nr.62A

Untitled Document


Data publicarii: 17-04-2013 09:19

 
Untitled Document


Data publicarii: 12-04-2013 15:43

 
Untitled Document


Data publicarii: 10-04-2013 13:22

 

P.U.Z. ”SCHIMBARE FUNCTIUNE IN INDUSTRIE NEPOLUANTA SI SERVICII ID-S SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI ” Ploiesti, str. Mihai Bravu nr.342A, 342B, 344A

Untitled Document


Data publicarii: 28-03-2013 16:24

 

P.U.Z. ”RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI,  SI SCHIMBARE FUNCTIUNE IN SERVICII PROFESIONALE SI INDUSTRIE NEPOLUANTA/DEPOZITE ” PLOIESTI, DN1B T13, P186/109-113, str. Strandului nr.182

Untitled Document


Data publicarii: 27-03-2013 13:56

 
Untitled Document


Data publicarii: 26-02-2013 11:06

 

STUDIULUI DE OPORTUNITATE PUZ „SCHIMBARE DE FUNCTIUNE IN SUBZONA MIXTA – SERVICII, COMERT, LOCUINTE, MICA PRODUCTIE – M1 SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI”, Amplasament : B-DUL BUCURESTI, T39, A569/62 - 61, Ploiesti; Initiator: SC PANAM IMOB SRL

Untitled Document


Data publicarii: 15-02-2013 11:33

 

P.U.Z. ”MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RECONVERSIE FUNCTIONALA” str. Mircea cel Batran nr.119

Untitled Document


Data publicarii: 29-11-2012 08:47

 

P.U.Z. ’’ MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RECONVERSIE FUNCTIONALA PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE S+P+4-6 CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ’’

Untitled Document


Data publicarii: 21-09-2012 10:37

 
Untitled Document


Data publicarii: 30-05-2012 13:14

 
Untitled Document


Data publicarii: 23-01-2012 14:37

 
Untitled Document


Data publicarii: 22-12-2011 12:55

 

P.U.Z.
- Schimbare destinatie din zona retele tehnico – edilitare in zona mixta locuinte si dotari complementare + institutii si servicii, stabilire indicatori urbanistici
- Modificare partiala P.U.D. nr. 362/2004 aprobat cu H.C.L. 147/30.09.2004, str. Laboratorului 5A-7C, municipiul Ploiesti, judetul Prahova

Untitled Document


Data publicarii: 08-12-2011 14:46

 
Untitled Document


Data publicarii: 17-11-2011 14:39

 
Untitled Document


Data publicarii: 08-11-2011 15:32

 

PUZ  ’’ MODIFICARE PUZ APROBAT- REGIM DE INALTIME SI ALINIERE ’’ B–dul Republicii T2, P A4/1

Untitled Document


Data publicarii: 03-11-2011 16:18

 
Untitled Document


Data publicarii: 03-11-2011 10:58

 
Untitled Document


Data publicarii: 25-10-2011 09:46

 
Untitled Document


Data publicarii: 20-10-2011 13:56

 
Untitled Document


Data publicarii: 18-10-2011 09:26

 

PUZ ’’SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA IN ZONA MIXTA DE INSTITUTII SI SERVICII / INDUSTRIE NEPOLUANTA, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI, REGIM DE ALINIERE’’ SC ELCAS PRODIMPEX SRL strada LABORATORULUI nr. 29A

Untitled Document


Data publicarii: 04-10-2011 15:25

 
Untitled Document


Data publicarii: 30-09-2011 09:37

 
Untitled Document


Data publicarii: 31-08-2011 11:54

 
Untitled Document


Data publicarii: 10-08-2011 15:40

   
Untitled Document


Data publicarii: 22-07-2011 09:43

 
Untitled Document


Data publicarii: 14-06-2011 10:29

 
Untitled Document


Data publicarii: 02-06-2011 14:35

 
Untitled Document


Data publicarii: 27-05-2011 11:34

 
Untitled Document


Data publicarii: 20-05-2011 12:49

 
Untitled Document


Data publicarii: 17-05-2011 16:06

 
Untitled Document


Data publicarii: 12-05-2011 12:38

 
Untitled Document


Data publicarii: 28-04-2011 14:13

 
P.U.Z. KAUFLAND Untitled Document


Data publicarii: 04-04-2011 11:45

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro