MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
   
Untitled Document

 

 

 

 

Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECTIEI
TEHNIC-INVESTITII
 
 
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 

 

 

Ploiesti - Agenda Locală 21
Temă: Agenda Locală 21 (AL21) a fost adoptată în 1992 la Sumitul Pământului care s-a ținut în Rio de Janeiro, ca o modalitate de promovare a dezvoltării durabile.
Raportul Bruntland definea dezvoltarea durabilă ca fiind "dezvoltarea care satisface necesitățile prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități".

Câteva cuvinte din partea primarului, care arată importanța acestui proiect pentru oraș

Implementarea cu succes a planului de acțiune elaborat în cadrul AL21 poate constitui cheia dezvoltării procesului democratic la nivel local și are cel puțin două semnificații: un proces de guvernare locală mai profesionist și dezvoltarea democrației locale prin creșterea implicării cetățenești - care include reprezentanți ai mediului de afaceri, ONG-uri și alte structuri ale societății civile - în definirea și implementarea strategiei de dezvoltare locală.

Descrierea proiectului

AL 21 încearcă să stabilească un echilibru între dezvoltarea economică, echitatea socială și protecția mediului.
Conceptul de dezvoltare durabilă impune o permanentă reevaluare a relației dintre om și natură și solidaritatea între generații ca fiind singura opțiune viabilă pentru dezvoltarea pe termen lung.
Biroul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) din Romania a promovat activ dezvoltarea durabilă prin sprijinul acordat proiectului.
Programul a fost prima dată implementat în nouă orașe pilot fiind coordonat de Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă.

În Ploiești Agenda Locală 21 a urmărit realizarea următoarelor obiective:
- Dezvoltare economică;
- Protecția mediului;
- Ridicarea standardului de viață;
- Conservarea tradițiilor locale și accesul egal la educație;
- Participarea publicului în procesul de luare a deciziilor.

În cadrul Agendei Locale 21 a fost realizată Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă care cuprinde trei documente: Strategia Locală pentru Dezvoltarea Durabilă, Planul Local de Acțiune și Proiecte Prioritare.

Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă:
- a fost o evaluare a sistemului social, economic și de mediu
- a introdus ca elemente novatoare implicarea cetățenilor în elaborarea strategiei, transparența acțiunilor, comunicarea și cooperarea pentru beneficiul orașului și al comunității
Planul de Acțiune Locală:
- conține metode de realizare a obiectivelor definite în cadrul strategiei
Proiecte Prioritare:
- au fost identificate 10 proiecte prioritare pe baza Planului Local de Acțiune

Definirea Conceptului de Dezvoltare Strategică pentru Ploiești a evidențiat aspecte de politică locală, implicând toate grupurile actorilor interesați.
Prin urmare, în următorii 10-15 ani, această strategie va permite corelarea deciziilor legate de progresul comunității, întărind conceptul unitar al următorilor pași, care trebuie parcurși pentru o dezvoltare durabilă.

Date de identificare ale proiectului

Durata proiectului: 2000-2003
Finantator - Programul de Dezvoltare a Națiunilor Unite, Programul Capacity 21 și Departmentul pentru Dezvoltare Internatională
Adresa de web a proiectului: http://www.ploiesti.ro/al21.php

Persoană de contact

Nume: Perpelea Milena
Adresă: Romania, Ploiesti, 100 066, B-dul Republicii, nr.2-4
Telefon: +40 244 516699 int.366
Email: al21@ploiesti.ro

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro