MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
 
PROIECTE DE HOTARARI...AICI
   
 
Raport de activitate pe anul 2022 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2021 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2020 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2019 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2018 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2017 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2015 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2014 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2013 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2012 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2011 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2010 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2009 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2008 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2007 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2006 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2005 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2004 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
   
  TRANSPARENTA DECIZIONALA
 
20.06.2024 - Astăzi, 20.06.2024, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea practicării de societatea Termo Ploiești SRL a unor tarife pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • ANEXĂ LA H.C.L.

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul S.C. TERMO PLOIEŞTI S.R.L. sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: office@termoploiesti.ro, contact@termoploiesti.ro, în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea Proiectul de hotărâre privind aprobarea practicării de societatea Termo Ploiești S.R.L. a unor tarife pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare,  vă puteți adresa la următoarele date de contact:

S.C. TERMO PLOIEŞTI S.R.L.
Strada Trandafirilor, nr. 89, Brazii de Sus, Com. Brazi
Telefon 0244520312/int 143
Call center: 0800 672 777

E-mail: office@termoploiesti.ro
contact@termoploiesti.ro

PROIECT DE HOTARARE...AICI; ANUNT...AICI

   
  12.06.2024 - Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
Hotărârea privind aprobarea tarifelor la bilete pentru concertele/spectacolele Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti.
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • NOTĂ FUNDAMENTARE TARIFE BILETE

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
 Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti sau pot fi transmise pe adresa de e-mail: contabilitate@filarmonicaploiesti.eu, în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea Hotărârea privind aprobarea tarifelor la bilete pentru concertele/spectacolele Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare,  vă puteți adresa la următoarele date de contact:

Filarmonica „ Paul Constantinescu” Ploieşti
             Strada Anton Pann, nr. 5, Ploieşti
E-mail: contabilitate@filarmonicaploiesti.eu

PROIECT HOTARARE...AICI; ADRESA...AICI

   
 
22.03.2024 - Astăzi, 22.03.2024, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ Proiectul de aprobare a Regulamentului privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Ploieşti pentru prestarea serviciilor funerare în municipiul Ploieşti.
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE AL DIRECȚIEI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE
 • RAPORT SPECIALITATE AL DIRECȚIEI GESTIUNE PATRIMONIU, COMPARTIMENTUL AUTORIZARE AGENȚI ECONOMICI

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro, patrimoniu@ploiesti.ro  în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea Proiectul de aprobare a Regulamentului privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Ploieşti pentru prestarea serviciilor funerare în municipiul Ploieşti.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții DIRECȚIEI GESTIUNE PATRIMONIU vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 516699
E-mail: : patrimoniu@ploiesti.ro

Proiectul de aprobare a Regulamentului privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Ploieşti pentru prestarea serviciilor funerare în municipiul Ploieşti...AICI; ANUNT...AICI

   
 
21.03.2024 - Astăzi, 21.03.2024, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiectul privind tarifele ce vor fi percepute pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor ce fac obiectul de activitate al Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest.
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST
 • RAPORT DE SPECIALITATE AL DIRECȚIEI ECONOMICE
 • ANEXĂ LA H.C.L.

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiesti.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI sau pot fi transmise pe adresa de e-mail: comunicare@ploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea Proiectul privind tarifele ce vor fi percepute pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor ce fac obiectul de activitate al Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare,  vă puteți adresa la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 516699, int. 427
E-mail: comunicare@ploiesti.ro

Proiectul privind tarifele ce vor fi percepute pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor ce fac obiectul de activitate al Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest...AICI; ANUNT...AICI

   
 
21.03.2024 - Astăzi, 21.03.2024, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ: PROIECT de HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL  (P.U.Z.)  “ RECONFIGURARE URBANISTICĂ”
BENEFICIAR :          MUNICIPIUL PLOIEȘTI
AMPLASAMENT:    STR. LUCERNEI NR. 1B, NR. CADASTRAL 120860, MUNICIPIUL
PLOIEȘTI,  JUD. PRAHOVA.
PROIECTANT:         S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L. PLOIEȘTI
                                    ARH. ANDREEA IOANA ALUCHI, atestat R.U.R.

Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • REFERAT DE APROBARE;
 • RAPORT DE SPECIALITATE;
 • RAPORT PRIVIND INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTAȚIA URBANISTICĂ;
 • AVIZ C.T.A.T.U (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism);
 • AVIZ FAVORABIL (Arhitect Șef);
 • CERTIFICAT DE URBANISM nr. 787 / 21.08.2023;
 • PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI.

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.urbanism@ploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea PROIECT: P.U.Z. “RECONFIGURARE URBANISTICĂ”.

BENEFICIAR :          MUNICIPIUL PLOIEȘTI
AMPLASAMENT:    STR. LUCERNEI NR. 1B, NR. CADASTRAL 120860, MUNCICIPIUL
PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA.
PROIECTANT:         S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L.
                                     ARH. ANDREEA IOANA ALUCHI
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 51.66.99, int. 105, 218
E-mail: dir.urbanism@ploiesti.ro

PROIECTUL de HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL  (P.U.Z.)  “ RECONFIGURARE URBANISTICĂ” ...AICI; ANUNT...AICI

   
   
 
19.03.2024 - Astăzi, 19.03.2024, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru procurare, montare, demontare, recondiționare și relocare indicatoare rutiere și mobilier stradal.
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE;
 • RAPORT DE SPECIALITATE (al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.);
 • RAPORT DE SPECIALITATE (al DIRECȚIEI TEHNIC INVESTIȚII);
 • ANEXA nr. 1;
 • ANEXA nr. 2.

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula / trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și tarife@sguploiesti.ro, în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea: „Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru procurare, montare, demontare, recondiționare și relocare indicatoare rutiere și mobilier stradal. ”
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI, BIROU TARIFE vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Str. Văleni nr. 44, Etaj 1-2, Ploiești, Prahova, Cod Postal: 100125
Tel: 0244 / 52.52.52, int. 122
Fax: 0244 / 51.03.53
E-mail: tarife@sguploiesti.ro

Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru procurare, montare, demontare, recondiționare și relocare indicatoare rutiere și mobilier stradal...AICI; ANUNT...AICI

   
 
18.03.2024 - Astăzi, 18.03.2024, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ:
PROIECT privind aprobarea PUZ (PLAN URBANISTIC ZONAL) pentru: „SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONA UNITĂȚI INDUSTRIE POLUANTĂ ÎN ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE”, Municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, jud. Prahova.

BENEFICIAR:            S.C. KAUFLAND ROMÂNIA S.C.S.
AMPLASAMENT:    MUN. PLOIEȘTI, STR. MIHAI BRAVU NR. 231, JUD. PRAHOVA.
ELABORATOR:        S.C. ZAB TEN CONSULTING S.R.L.
                                    ARH. VLADIMIR CAZAN, atestat RUR.

Precizăm că, documentația de urbanism mai sus menționată a parcurs etapa de transparență decizională, în perioada 18.12.2023 – 02.02.2024, conform prevederilor Legii 52/2003, însă din cauza unei erori materiale, nu a fost postată pe site - ul oficial (împreună cu întreaga documentație) planșa de reglementări urbanistice cu accesul actualizat, stabilit în urma ședinței CTATU din data de 11.09.2023, fapt pentru care se propune reluarea etapei de transparență decizională în regim de urgență, conform prevederilor Legii 52/2003. Regimul de urgență este dat și de expirarea unor avize / acorduri ce fac parte din documentația de urbanism în cauză.
De asemenea, menționăm că aceasta actualizare a accesului pe terenul studiat, nu modifică / influențează reglementările stabilite prin documentația de urbanism, faza PUZ.
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • REFERAT DE APROBARE;
 • RAPORT DE SPECIALITATE;
 • RAPORT PRIVIND INFORMAREA ȘI CONSULTAREA POPULAȚIEI PENTRU DOCUMENTAȚIA URBANISTICĂ;
 • AVIZ FAVORABIL pentru Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) – Arhitect Șef;
 • AVIZ C.T.A.T.U (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism);
 • CERTIFICAT DE URBANISM nr. 751 / 18.08.2022.

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro, la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.urbanism@ploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea: PROIECT privind aprobarea PUZ (PLAN URBANISTIC ZONAL) pentru: „SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONA UNITĂȚI INDUSTRIE POLUANTĂ ÎN ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE”, Municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, jud. Prahova.

BENEFICIAR:           S.C. KAUFLAND ROMÂNIA S.C.S.
AMPLASAMENT:    MUN. PLOIEȘTI, STR. MIHAI BRAVU NR. 231, JUD. PRAHOVA.
ELABORATOR:        S.C. ZAB TEN CONSULTING S.R.L.
ARH. VLADIMIR CAZAN, atestat RUR.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești, Prahova
Tel: 0244 / 51.66.99, int.105, 218
E-mail: dir.urbanism@ploiesti.ro

PROIECT privind aprobarea PUZ (PLAN URBANISTIC ZONAL) pentru: „SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONA UNITĂȚI INDUSTRIE POLUANTĂ ÎN ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE”...AICI; ANUNT...AICI

   
 
18.03.2024 - Astăzi, 18.03.2024, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ:
PROIECT: PUZ – RIDICARE RESTRICȚIE – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE P+2, PARCĂRI AUTO, ALEI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE.

BENEFICIAR :          ȘERBAN SILVIU NICOLAE.
AMPLASAMENT:    MUN. PLOIEȘTI, STR. FORTUNEI NR.6, JUD. PRAHOVA.
ELABORATOR:        S.C. GADART DESIGN S.R.L.
                                      ARH. GOGONEA VALENTIN R., atestat RUR.

Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • RAPORT privind informarea și consultarea populației
 • Certificat de urbanism nr. 1095/27.09.2021
 • AVIZ Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
 • AVIZ Arhitect Șef Primăria Municipiului Ploiești.
 • Plan Urbanistic Zonal – PUZ- Ridicare Restricție – Construire Imobil de Locuințe P+2, Parcări Auto, Alei Pietonale, Împrejmuire.

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.urbanism@ploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea PROIECT: PUZ – RIDICARE RESTRICȚIE – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE P+2, PARCĂRI AUTO, ALEI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE.

BENEFICIAR :          ȘERBAN SILVIU NICOLAE.
AMPLASAMENT:    MUN. PLOIEȘTI, STR. FORTUNEI NR.6, JUD. PRAHOVA.
ELABORATOR:        S.C. GADART DESIGN S.R.L.
                                      ARH. GOGONEA VALENTIN R., atestat RUR.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 516699, int. 218 E-mail: dir.urbanism@ploiesti.ro

PROIECT: PUZ – RIDICARE RESTRICȚIE – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE P+2, PARCĂRI AUTO, ALEI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE...AICI; ANUNT...AICI

   
 
29.02.2024 - Astăzi,  29.02.2024, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ Proiect privind aprobarea Proiectului “O Șansă la Viață – FIV” privind acordarea unui sprijin financiar, în anul 2024, pentru cupluri/femei singure infertile din Municipiul Ploiești, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI
 • RAPORT DE SPECIALITATE AL DIRECȚIEI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE – SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE
 • RAPORT SPECIALITATE AL DIRECȚIEI ECONOMICE – SERVICIUL BUGET - ÎMPRUMUTURI
 • ANEXA 1 LA HCL
 • ANEXA 2 LA HCL - REGULAMENT
 • ANEXA 1 – CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAMUL “O ȘANSĂ LA VIAȚĂ – FIV”
 • ANEXA 2 – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
 • ANEXA 3 – ACORD INDIVIDUAL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și  office@asscploiesti.ro, dir.juridica@ploiesti.ro  în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea Proiect privind aprobarea Proiectului “O Șansă la Viață – FIV” privind acordarea unui sprijin financiar, în anul 2024, pentru cupluri/femei singure infertile din Municipiul Ploiești, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro..
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții ADMINISTRAȚIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact: Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova, Tel: 0244 / 527191; E-mail: : office@asscploiesti.ro

Proiect privind aprobarea Proiectului “O Șansă la Viață – FIV” privind acordarea unui sprijin financiar, în anul 2024, pentru cupluri/femei singure infertile din Municipiul Ploiești, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro...AICI; ANUNT...AICI

   
 
22.02.2024 - Astăzi, 22.02.2024 , Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ Proiect privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Ploiești pentru anul 2024. Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • AVIZUL COMISIEI PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 • ANEXĂ LA HCL
 • PROCES – VERBAL PRIVIND CONSULTAREA FURNIZORILOR PUBLICI/PRIVAȚI, ASOCIAȚIILOR PROFESIONALE ȘI ORGANIZAȚIILOR REPREZENTATIVE ALE BENEFICIARILOR SERVICIILOR SOCIALE
 • ANEXĂ LA PROCESUL VERBAL
 • ADRESĂ CĂTRE TOATE SERVICIILE DIN CADRUL A.S.S.C.
 • ADRESĂ CĂTRE DGASPCP PRAHOVA

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și  office@asscploiesti.ro, în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea Proiect privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Ploiești pentru anul 2024.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții ADMINISTRAȚIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 527191
E-mail: : office@asscploiesti.ro

Proiect privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Ploiești pentru anul 2024...AICI; ANUNT...AICI

   
 
22.02.2024 - Astăzi, 22.02.2024 , Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ Proiect privind aprobarea Metodologiei de stabilire a cazurilor în care se pot acorda ajutoare financiare pentru cheltuieli de înmormântare/ajutoare de urgență din bugetul local, pentru anul 2024. Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • AVIZUL COMISIEI PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 • ANEXĂ LA HCL
 • ANEXA 1
 • ANEXA 2

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și  office@asscploiesti.ro, în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea Proiect privind aprobarea Metodologiei de stabilire a cazurilor în care se pot acorda ajutoare financiare pentru cheltuieli de înmormântare/ajutoare de urgență din bugetul local, pentru anul 2024.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții ADMINISTRAȚIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 527191
E-mail: : office@asscploiesti.ro

Proiect privind aprobarea Metodologiei de stabilire a cazurilor în care se pot acorda ajutoare financiare pentru cheltuieli de înmormântare/ajutoare de urgență din bugetul local, pentru anul 2024...AICI; ANUNT...AICI

   
 
08.02.2024 - Astăzi,08.02.2024, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor aferente Acordului cadru nr. 7925/28.04.2023 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în Municipiul Ploiești.
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • Referat de aprobare
 • Raport de specialitate tehnic
 • Raport de specialitate
 • Anexă

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectele de acte normative menționate, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și serviciulsalubritate@rasp.ro, în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea “Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor aferente Acordului cadru nr. 7925/28.04.2023 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în Municipiul Ploiești..”
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact: Piața Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 541071
E-mail: serviciulsalubritate@rasp.ro

Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor aferente Acordului cadru nr. 7925/28.04.2023 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în Municipiul Ploiești...AICI; ANUNT...AICI

   
 
06.02.2024 - Primăria Municipiului Ploiești, astăzi, 06.02.2024, invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Proiectul de buget al municipiului Ploiești pe anul 2024- Venituri și Cheltuieli.

Evenimentul are loc în data de 08.02.2024, on - line, ora 16.00, la sala de ședințe a Primăriei Municipiului Ploiești.
Înscrierile la cuvânt vor dura maxim 10 minute și se vor referi exclusiv la proiectul de hotărâre. Acestea se vor face prin intermediul platformei on-line pusă la dispoziție, în acest sens, de municipalitate, pentru care persoanele interesate vor trebui să comunice adrese de e-mail valide, la care le va fi transmis un link activ, în vederea accesării platformei, până la data de 08.02.2024.

Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro   sau direct la Direcția Comunicare Relații Publice și Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești, program de lucru Luni-Vineri – 08.00 – 16.30 și Vineri – 08.00 – 14.00, telefon 0244/516699/ int. 427.

De menționat că, accesul la platforma electronică se poate realiza în ziua și la ora desfășurării dezbaterii, cu cel mult 15 minute înainte de demararea acesteia...detalii

12.02.2024 - INFORMARE PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ CU TEMA "PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PE ANUL 2024", ORGANIZATĂ DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, ÎN DATA DE 08.02.2024, ONLINE...AICI; VIDEO...AICI

   
  01.02.2024 - Astăzi, 01.02.2024 , Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești.Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE DIRECȚIA ECONOMICĂ
 • RAPORT DE SPECIALITATE DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE
 • RAPORT DE SPECIALITATE TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A.

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.juridica@ploiesti.ro,
în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție, la următoarele date de contact:
Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 516699
E-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.juridica@ploiesti.ro

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești...AICI; ANUNT...AICI

   
 

15.01.2024 - Astăzi, 15.01.2024, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ Propunerea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2024, Venituri si Cheltuieli...detalii;

Propunerea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2024, Venituri si Cheltuieli...AICI

   
 
15.01.2024 - Astăzi, 15.01.2024, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ Proiectul privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de Bătrâni Ploiești – pentru anul 2024.Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • AVIZUL COMISIEI PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.

Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și  camin@asscploiesti.ro, în termenul menționat mai sus.

Materialele transmise vor purta mențiunea Proiect privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de Bătrâni Ploiești – pentru anul 2024

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții ADMINISTRAȚIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 527191
E-mail: camin@asscploiesti.ro

Proiectul privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de Bătrâni Ploiești – pentru anul 2024...AICI; ANUNT...AICI

   
 
18.12.2023 - Astăzi, 18.12.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ:
PROIECT: „P.U.Z .- SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN ZONĂ MIXTĂ, INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL S/D+P+5” .

AMPLASAMENT: STR. TRÂMBIȚEI NR. 7, NR. CADASTRAL 147707, MUNICIPIUL PLOIESTI
BENEFICIAR :       S.C. PRIS S.R.L.
PROIECTANT :     S.C. BIG STUDIO – ARH DESIGN S.R.L. – arh. BOGDAN GEORGESCU, atestat RUR
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • RAPORT privind informarea și consultarea populației
 • Certificat urbanism nr. 906/04.08.2021
 • Certificat de urbanism nr. 768/23.08.2020
 • AVIZ Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
 • AVIZ Arhitect Șef Primăria Municipiului Ploiești.

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
        Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.urbanism@ploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea PROIECT: P.U.Z .- SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN ZONĂ MIXTĂ, INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL S/D+P+5” .

AMPLASAMENT:     STR. TRÂMBIȚEI NR. 7, NR. CADASTRAL 147707, MUNICIPIUL PLOIESTI
BENEFICIAR :            S.C. PRIS S.R.L.
PROIECTANT :         S.C. BIG STUDIO – ARH DESIGN S.R.L. – arh. BOGDAN GEORGESCU, atestat RUR

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 516699, int. 218
E-mail: dir.urbanism@ploiesti.ro

PROIECT...AICI; ANUNT...AICI

   
 
18.12.2023 - Astăzi, 18.12.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ:
PROIECT: „P.U.Z .- SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIE POLUANTĂ ÎN ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE.”
AMPLASAMENT: STR. MIHAI BRAVU NR. 231, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
BENEFICIAR :       S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.
ELABORATOR :   S.C. ZAB TEN CONSULTING S.R.L. – ARH. VLADIMIR CAZAN, atestat RUR
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • RAPORT privind informarea și consultarea populației
 • AVIZ Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
 • AVIZ Arhitect Șef Primăria Municipiului Ploiești.

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.urbanism@ploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea PROIECT: „P.U.Z .- SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIE POLUANTĂ ÎN ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE.”
AMPLASAMENT: STR. MIHAI BRAVU NR. 231, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
BENEFICIAR :       S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.
ELABORATOR :   S.C. ZAB TEN CONSULTING S.R.L. – ARH. VLADIMIR CAZAN, atestat RUR

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 516699, int. 218
E-mail: dir.urbanism@ploiesti.ro

PROIECT...AICI; ANUNT...AICI

   
 
18.12.2023 - Astăzi, 18.12.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ
Proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015, cu modificările și completările ulterioare.
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității
www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare)cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.

Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, la sediul S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro , office@ratph.ro în termenul menționat mai sus.

Materialele transmise vor purta mențiunea. Proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015, cu modificările și completările ulterioare.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare,  vă puteți adresa la următoarele date de contact:

S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A
Str. Găgeni, nr. 88, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 543751
E-mail: office@ratph.ro

PROIECTUL DE HOTARARE...AICI; ANUNT...AICI

   
 
13.12.2023 - Astăzi, 13.12.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale.
                       Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE;
 • RAPORT DE SPECIALITATE;
 • AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE NR. 5 – COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ;
 • ANEXA NR. 1 la Hotărâre – LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2024 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății
 • ANEXA NR. 2 la Hotărâre – LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2024 pentru locuințele sociale

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Persoanele interesate pot formula / trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și office@asscploiesti.ro, în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea: „Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale.”
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții ADMINISTRAȚIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 527.194, int. 110
Fax: 0244 / 527.191
E-mail: office@asscploiesti.ro

PROIECT DE HOTARARE...AICI; ANUNT...AICI

   
 

15.11.2023 - Astăzi, 15.11.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local Ploiești privind aprobarea regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale de pe teritoriul piețelor administrate de S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești și care au fost exceptate de la aplicarea regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 377/2022.

Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • Referat de aprobare
 • Raport de specialitate
 • Anexă

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiesti.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectele de acte normative menționate, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniilevor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA S.C. HALE și PIEȚE S.A. sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și office@halesipieteploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea “ Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local Ploiești privind aprobarea regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale de pe teritoriul piețelor administrate de S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești și care au fost exceptate de la aplicarea regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 377/2022.”
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A. vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Str. Văleni, nr. 44, Ploiesti, Prahova
Tel: 0372 / 056960
E-mail: office@halesipieteploiesti.ro

ANUNTUL...AICI; PROIECTUL DE HOTARARE...AICI

   
  24.10.2023 - Astăzi, 24.10.2023,  Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
Proiectul de hotărâreprivind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024.

Acest proiect poate fi consultat atât pe site-ul  Primăriei Municipiului Ploieşti www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparență Decizională, cât şi pe site-ul instituţiei noastre www.spfl.ro.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • Referat de aprobare;
 • Raport de specialitate.

Documentația poate fi consultată atât pe site-ul  Primăriei Municipiului Ploieşti www.ploiesti.ro, cât şi pe site-ul instituţiei noastre www.spfl.ro.

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
 Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI  sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și  finantelocale@spfl.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea “Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024.”
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate atât pe pagina de internet a instituției, www.spfl.ro, precum și a Primăriei Municipiului Ploieşti la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Bulevardul Independenței nr.16, Ploiești, Prahova

Telefon: 0344/801051; 0344/801052; 0344/801053; fax:0244-546711
E-mail: finantelocale@spfl.ro.

PROIECTUL DE HOTARARE...AICI, ANUNT...AICI

   
 
21.09.2023 - Astăzi, 21.09.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
Proiectul de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare în Municipiul Ploiești.
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • Referat de aprobare
 • Raport de specialitate

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectele de acte normative menționate, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și apacanal@rasp.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea “Proiectul de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare în Municipiul Ploiești.”
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact: Piața Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 541071
E-mail: apacanal@rasp.ro

Proiectul de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare în Municipiul Ploiești...AICI, ANUNT...AICI

   
 
12.09.2023 - Astăzi, 11.09.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ
Proiectul de hotărâre pentru majorarea tarifelor practicate de TCE la biletul 1 călătorie și la abonamentul 1 zi toate traseele
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • MEMORIU TEHNIC
 • ANEXA NR. 1
 • ANEXA NR. 2
 • RAPORT DE SPECIALITATE AL DIRECȚIEI ECONOMICE
 • RAPORT DE SPECIALITATE AL DIRECȚIEI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, la sediul S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro , office@ratph.ro în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea Proiectul de hotărâre pentru majorarea tarifelor practicate de TCE la biletul 1 călătorie și la abonamentul 1 zi toate traseele.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare,  vă puteți adresa la următoarele date de contact:

Str. Găgeni, nr. 88, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 561909
E-mail: office@ratph.ro

Proiectul de hotărâre pentru majorarea tarifelor practicate de TCE la biletul 1 călătorie și la abonamentul 1 zi toate traseele...AICI;

   
 
07.09.2023 - Astăzi, 07.09.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ Proiectul privind Regulamentul de funcționare al Parcului Municipal Ploiești Vest.
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST
 • RAPORT DE SPECIALITATE AL DIRECȚIEI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI sau pot fi transmise pe adresa de e-mail: comunicare@ploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea Proiectul privind Regulamentul de funcționare al Parcului Municipal Ploiesti Vest.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare,  vă puteți adresa la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 516699, int. 427
E-mail: comunicare@ploiesti.ro

Proiectul privind Regulamentul de funcționare al Parcului Municipal Ploiești Vest...AICI

   
 
25.08.2023 - Astăzi, 25.08.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ: “REGULAMENTUL PRIVIND PUBLICITATEA STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”.
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE AL D.G.D.U. NR. 306810/18.08.2023
 • RAPORT DE SPECIALITATE AL DIRECȚIEI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE NR. 1287/22.08.2023
 • AVIZ COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM
 • AVIZE GRUP DE LUCRU
 • ANEXĂ – REGULAMENTUL LOCAL PRIVIND AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectele de acte normative menționate, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.urbanism@ploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea “REGULAMENTUL PRIVIND PUBLICITATEA STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 516699, int. 218
E-mail: dir.urbanism@ploiesti.ro

REGULAMENTUL PRIVIND PUBLICITATEA STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI...AICI; Raport de specialitate...AICI

   
 
22.08.2023 - Astăzi, 22.08.2023,  Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Strategiei Smart City. Această strategie poate fi consultată pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația Strategiei Smart City poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională. Strategia Smart City se poate obține în copie, pe bază de cerere, depusă la Serviciul Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro, dri@ploiesti.ro, în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea “Sugestii pentru Strategia Smart City”
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, Direcția Relații Internaționale vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact: Piața Eroilor nr. 1A, Ploiesti, Prahova, Tel: 0244 / 516699/ interior 225; e-mail dri@ploiesti.ro

Strategia Smart City...AICI

   
 
10.08.2023 - Astăzi, 10.08.2023 , Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ Proiect privind aprobarea criteriilor de eligibilitate și ierarhizare pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuințelor sociale.Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • AVIZUL COMISIEI PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 • Anexa nr. 1 – Criteriile de eligibilitate și ierarhizare pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuințelor sociale
 • Anexa nr. 2 – Actele justificative pe care solicitanții de locuințe sociale trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor pentru repartizarea de locuințe sociale

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și sls@asscploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea Proiect privind aprobarea criteriilor de eligibilitate și ierarhizare pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuințelor sociale.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții ADMINISTRAȚIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact: Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 527191, int. 110
E-mail: sls@asscploiesti.ro

PROIECTUL DE HOTARARE...AICI

   
 
25.07.2023 - Astăzi, 25.07.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)  - „ RESTRUCTURARE URBANĂ PENTRU CARTIER REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, Municipiul Ploiești, str. Alba Iulia, T 65, P A8/25/2…A8/79, P A8/25/1, N.C. 148150, N.C. 148698, N.C. 148153, Jud. Prahova. ”
BENEFICIAR: FURTOȘ MIHAELA
AMPLASAMENT: PLOIEȘTI, STR. ALBA IULIA, T 65, P A8/25/2…A8/79, P A8/25/1,
                                 N.C. 148150, N.C. 148698, N.C. 148153, JUD. PRAHOVA
ELABORATOR (PROIECTANT): S.C. BIG ARHIGEO S.R.L.
                              ARH. Bogdan Florin GEORGESCU, atestat RUR
                              
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE;
 • RAPORT DE SPECIALITATE;
 • RAPORT PRIVIND INFORMAREA ȘI CONSULTAREA POPULAȚIEI pentru DOCUMENTAȚIA URBANISTICĂ - P.U.Z. - „ RESTRUCTURARE URBANĂ PENTRU CARTIER REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE  - PLOIEȘTI, STR. ALBA IULIA, T 65, P A8/25/2…A8/79, P A8/25/1,  N.C. 148150, N.C. 148698, N.C. 148153, JUD. PRAHOVA ”;
 • AVIZ COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM;
 • AVIZ ARHITECT ȘEF Primăria Municipiului Ploiești.

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiesti.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula / trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau la REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.urbanism@ploiesti.ro, în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea: „ PROIECT: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - „ RESTRUCTURARE URBANĂ PENTRU CARTIER REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ”. BENEFICIAR: FURTOȘ MIHAELA; AMPLASAMENT: PLOIEȘTI, STR. ALBA IULIA, T 65, P A8/25/2…A8/79, P A8/25/1,  N.C. 148150, N.C. 148698, N.C. 148153, JUD. PRAHOVA; ELABORATOR: S.C. BIG ARHIGEO – S.R.L., ARH. Bogdan Florin GEORGESCU, atestat RUR.”
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLATRE URBANĂ vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact: Piața Eroilor nr. 1 A, Ploiesti, Prahova, Tel: 0244 / 51.66.99, int. 218, 105, E-mail: dir.urbanism@ploiesti.ro .

PROIECT: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - „RESTRUCTURARE URBANĂ PENTRU CARTIER REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ”...AICI; HOTARAREA privind aprobarea PUZ – pentru: „RESTRUCTURARE URBANĂ PENTRU CARTIER REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (ZONA STUDIATĂ 89.137 mp)”, Municipiul Ploiești, str. Alba Iulia, T65, P A8/25/2 . . . A8/79, P A8/25/1, N.C. 148150, N.C.148698, N.C.148153, jud. Prahova...AICI

   
  05.07.2023 - Astăzi, 05.07.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ:
PROIECT: „P.U.Z .- RIDICARE RESTRICTIE SI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU AMPLASARE CENTRU COMERCIAL” .

AMPLASAMENT:     Str. STRANDULUI NR. 59, MUNICIPIUL PLOIESTI
BENEFICIAR :            PETCU NICOLAE
ELABORATOR :         GOLDBACH DESIGN & BUILD S.R.L.,
                                       ARHITECT  URBANIST LAURA – ADRIANA MICU ATESTAT R.U.R.”

Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • RAPORT privind informarea și consultarea populației
 • AVIZ Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
 • AVIZ Arhitect Șef Primăria Municipiului Ploiești.

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.urbanism@ploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea PROIECT: „P.U.Z .- RIDICARE RESTRICTIE SI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU AMPLASARE CENTRU COMERCIAL” .

AMPLASAMENT:     Str. STRANDULUI NR. 59, MUNICIPIUL PLOIESTI
BENEFICIAR :            PETCU NICOLAE
ELABORATOR :         GOLDBACH DESIGN & BUILD S.R.L.,
                                       ARHITECT  URBANIST LAURA – ADRIANA MICU ATESTAT R.U.R.”
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 516699, int. 218 E-mail: dir.urbanism@ploiesti.ro

„P.U.Z .- RIDICARE RESTRICTIE SI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU AMPLASARE CENTRU COMERCIAL” ...DETALII

   
   
 
05.07.2023 - Astăzi, 05.07.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ:
PROIECT:  P.U.Z.  – ”SCHIMBARE DESTINAȚIE FUNCȚIONALĂ DIN  ZONĂ PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ  (TEr) ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII / INDUSTRIE NEPOLUANTĂ ȘI DEPOZITARE (IS/ID), STABILIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE”,  Mun. Ploiesti, Str. Laboratorului nr. 6,  N.C. 145967, faza elaborare propuneri.

BENEFICIAR: S.C. ELFI GROUP INTERNAȚIONAL S.R.L,

AMPLASAMENT: STR. LABORATORULUI, NR 6,  NC 145967, MUN. PLOIEȘTI

PROIECTANT:  S.C. ALMI  STUDIO  99 DESIGN  SRL -arh. MIRELA CRĂCIUN, atestat  R.U.R.

Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • RAPORT privind informarea și consultarea populației
 • AVIZ Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
 • AVIZ Arhitect Șef Primăria Municipiului Ploiești.

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.urbanism@ploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea PROIECT: „PROIECT:  P.U.Z.  – ”SCHIMBARE DESTINAȚIE FUNCȚIONALĂ DIN  ZONĂ PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ  (TEr) ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII / INDUSTRIE NEPOLUANTĂ ȘI DEPOZITARE (IS/ID), STABILIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE”,  Mun. Ploiesti, Str. Laboratorului nr. 6,  N.C. 145967, faza elaborare propuneri.

BENEFICIAR: S.C. ELFI GROUP INTERNAȚIONAL S.R.L,

AMPLASAMENT: STR. LABORATORULUI, NR 6,  NC 145967, MUN. PLOIEȘTI

PROIECTANT:  S.C. ALMI  STUDIO  99 DESIGN  SRL -arh. MIRELA CRĂCIUN, atestat  R.U.R.”
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 516699, int. 218 E-mail: dir.urbanism@ploiesti.ro

PROIECT:  P.U.Z.  – ”SCHIMBARE DESTINAȚIE FUNCȚIONALĂ DIN  ZONĂ PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ  (TEr) ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII / INDUSTRIE NEPOLUANTĂ ȘI DEPOZITARE (IS/ID), STABILIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE”,  Mun. Ploiesti, Str. Laboratorului nr. 6,  N.C. 145967, faza elaborare propuneri...DETALII

   
   
  05.07.2023 - Astăzi, 05.07.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ:
PROIECT:  “ PLAN URBANISTIC ZONAL - SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONA ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI TRANSPORTURI ȘI ZONĂ ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE DE SERVICII ȘI SPAȚII VERZI ÎN ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE.

BENEFICIAR :            S.C. MERCURY PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L.
AMPLASAMENT:      MUN. PLOIEȘTI, STR. RUDULUI NR.262, JUD. PRAHOVA.
ELABORATOR:          S.C. ZAB TEN CONSULTING S.R.L.
                                       ARH. VLADIMIR CAZAN, atestat RUR.”

Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • RAPORT privind informarea și consultarea populației
 • AVIZ Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
 • AVIZ Arhitect Șef Primăria Municipiului Ploiești.

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.urbanism@ploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea PROIECT: „PLAN URBANISTIC ZONAL - SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONA ACTIVIĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI TRANSPORTURI ȘI ZONĂ ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE DE SERVICII ȘI SPAȚII VERZI ÎN ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE.

BENEFICIAR :            S.C. MERCURY PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L.
AMPLASAMENT:      MUN. PLOIEȘTI, STR. RUDULUI NR.262, JUD. PRAHOVA.
ELABORATOR:          S.C. ZAB TEN CONSULTING S.R.L.
                                       ARH. VLADIMIR CAZAN, atestat RUR.”
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 516699, int. 218
E-mail: dir.urbanism@ploiesti.ro

PROIECT: „PLAN URBANISTIC ZONAL - SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONA ACTIVIĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI TRANSPORTURI ȘI ZONĂ ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE DE SERVICII ȘI SPAȚII VERZI ÎN ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE.

BENEFICIAR :            S.C. MERCURY PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L.
AMPLASAMENT:      MUN. PLOIEȘTI, STR. RUDULUI NR.262, JUD. PRAHOVA.
ELABORATOR:          S.C. ZAB TEN CONSULTING S.R.L.
                                       ARH. VLADIMIR CAZAN, atestat RUR.” ....DETALII

   
   
 
28.06.2023 - Astăzi, 28.06.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și de agrement în Parcul Regele Mihai I al României imobil aflat în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.. 
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectelor de acte normative include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • Model contract de închiriere - Anexa 2
 • Model contract de închiriere – Anexa 3

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere, depusă la Serviciul Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectele de acte normative menționate, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectelor în cauză.
 Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro  , contracte@sguploiesti.ro în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea: Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților
comerciale și de agrement în Parcul Regele Mihai I al României imobil aflat în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI SRL vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Str. Văleni, nr. 32, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 525252 E-mail:contracte@sguploiesti.ro, secretariat@sguploiesti.ro

PROIECT DE HOTARARE...AICI

   
  22.06.2023 - Astăzi, 22.06.20232, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ:
Proiect privind schimbarea denumirii străzii “Timiș” din Municipiul Ploiești, cu denumirea “Profesor Olga Petrescu”.
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE 302537/30.03.2023
 • RAPORT DE SPECIALITATE 524/24.03.2023
 • AVIZ COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4
 • AVIZ COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A JUDEȚULUI PRAHOVA

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectele de acte normative menționate, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.urbanism@ploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea Proiect privind schimbarea denumirii străzii “Timiș” din Municipiul Ploiești, cu denumirea “Profesor Olga Petrescu”.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact: Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova Tel: 0244 / 516699, int. 218; Email:dir.urbanism@ploiesti.ro

PROIECTUL DE HOTARARE...AICI

   
 
22.06.2023 - Astăzi, 22.06.2023,  Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ Hotărâre privind derularea proiectului “Dezvoltare imobiliară verde”. Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • Referat de aprobare
 • Raport de specialitate

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere, depusă la Serviciul Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.

Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro , dir.juridica@ploiești.ro  în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea “Sugestii pentru Hotărâre privind derularea proiectului “Dezvoltare imobiliară verde””.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectul de act normativ menționat mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, Direcția Comunicare, Relații Publice și Situații de Urgență  vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact: Piața Eroilor nr. 1A, Ploiesti, Prahova Tel: 0244 / 516699/ interior 427.

PROIECTUL DE HOTARARE ...AICI

   
 
08.06.2023 - Astăzi, 08.06.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ:
PROIECT: „P.U.Z. – „MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE CU H.C.L. 230/29.06.2020, EXTINDERE CENTRU COMERCIAL ȘI CONSTRUIRE FUNCȚIUNI MIXTE – LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, PARCARE MULTIETAJATĂ”
AMPLASAMENT:    P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 1, Ploiești, jud. Prahova
INIȚIATORI:             S.C. PRAHOVA VALUE CENTRE S.R.L. și S.C. PK WHITE S.R.L.
ELABORATOR:       S.C. HB-DESIGN TEAM ARHITECTURĂ, CONSTRUCȚII, MOBILIER S.R.L.,
arh. Mihai L. BERCEANU, urb. Olga VĂLUȘESCU,
urb. Cătălin ONCESCU, urb. Lavinia E. OȚELEA”

Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • RAPORT privind informarea și consultarea populației
 • AVIZ Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
 • AVIZ Arhitect Șef Primăria Municipiului Ploiești.

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.

Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.urbanism@ploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.

Materialele transmise vor purta mențiunea PROIECT: „P.U.Z. – „MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE CU H.C.L. 230/29.06.2020, EXTINDERE CENTRU COMERCIAL ȘI CONSTRUIRE FUNCȚIUNI MIXTE – LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, PARCARE MULTIETAJATĂ”
AMPLASAMENT:    P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 1, Ploiești, jud. Prahova
INIȚIATORI:             S.C. PRAHOVA VALUE CENTRE S.R.L. și S.C. PK WHITE S.R.L.
ELABORATOR:       S.C. HB-DESIGN TEAM ARHITECTURĂ, CONSTRUCȚII, MOBILIER S.R.L.,
arh. Mihai L. BERCEANU, urb. Olga VĂLUȘESCU,
urb. Cătălin ONCESCU, urb. Lavinia E. OȚELEA”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 516699, int. 218
E-mail: dir.urbanism@ploiesti.ro

DOCUMENTATIE: „P.U.Z. – „MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE CU H.C.L. 230/29.06.2020, EXTINDERE CENTRU COMERCIAL ȘI CONSTRUIRE FUNCȚIUNI MIXTE – LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, PARCARE MULTIETAJATĂ”...AICI

PROIECT HOTARARE...AICI

Documentația poate fi consultată integral la sediul primăriei din P-ța Eroilor nr. 1A, intrarea dinspre Catedrală; responsabil lucrare – consilier Ioana DESPA, interior 105.

   
  29.05.2023 - MINUTA DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 26 MAI 2023...AICI
   
 
25.05.2023 - Astăzi,25.05.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectelor următoarelor acte normative:
PROIECT: P.U.Z. – “SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN STR. COSMINELE 11A, PLOIEȘTI”
AMPLASAMENT: STR. COSMINELE, NR. 11A, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA.
BENEFICIAR :         PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI        
PROIECTANT:       S.C. GEODATA SERVICES S.R.L.,
                                   ARH. DAN JOTU, ATESTAT R.U.R

PROIECT: P.U.Z. – “RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI PENTRU CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE, BIROURI ȘI SERVICII.”
AMPLASAMENT: STR. AUREL VLAICU, NR. 3, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA.
BENEFICIAR :         S.C. DAMMI DUAL CONSTRUCT S.R.L.        
PROIECTANT:       S.C. ARHINOVA PROJECT S.R.L.,
                                   ARH. SIMONA GABRIELA VÂLCU, ATESTAT R.U.R

Aceste proiecte pot fi consultate pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ P.U.Z. – “SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN STR. COSMINELE 11A, PLOIEȘTI” include:

 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • AVIZ COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4
 • RAPORT
 • AVIZ  ARHITECT ȘEF
 • AVIZ COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM
 • DOCUMENTAȚIE URBANISM

Documentația aferentă proiectului de act normativ “P.U.Z. RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI PENTRU CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE, BIROURI ȘI SERVICII.”
AMPLASAMENT: STR. AUREL VLAICU, NR. 3, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA –  include:

 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • AVIZ COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4
 • AVIZ  ARHITECT ȘEF
 • AVIZ COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM
 • RAPORT
 • DOCUMENTAȚIE URBANISM

Documentația acestor proiecte poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectele de acte normative se pot obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectele de acte normative menționate, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.urbanism@ploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea
PROIECT: P.U.Z. – “SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN STR. COSMINELE 11A, PLOIEȘTI”
AMPLASAMENT: STR. COSMINELE, NR. 11A, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA.
BENEFICIAR :         PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI        
PROIECTANT:       S.C. GEODATA SERVICES S.R.L.,
                                   ARH. DAN JOTU, ATESTAT R.U.R

PROIECT: P.U.Z. – “RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI MODIFICARE INDICATORI                                   URBANISTICI PENTRU CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE, BIROURI ȘI SERVICII.”
AMPLASAMENT: STR. AUREL VLAICU, NR. 3, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA.
BENEFICIAR :         S.C. DAMMI DUAL CONSTRUCT S.R.L.        
PROIECTANT:       S.C. ARHINOVA PROJECT S.R.L.,
                                   ARH. SIMONA GABRIELA VÂLCU, ATESTAT R.U.R

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 516699, int. 218
E-mail: dir.urbanism@ploiesti.ro

P.U.Z. – “SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN STR. COSMINELE 11A, PLOIEȘTI”...AICI

P.U.Z. – “RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI MODIFICARE INDICATORI   URBANISTICI PENTRU CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE, BIROURI ȘI SERVICII"...AICI

   
 
25.05.2023 - Astăzi,25.05.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ:
PROIECT: P.U.Z. – „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE  DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN ZONĂ  LOCUINȚE COLECTIVE PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL”

BENEFICIARI:       APOSTOL ALEXANDRU și APOSTOL LUCIANA
AMPLASAMENT: Str. Fortunei  nr. 1, nr. cadastral 124385, Mun. Ploiesti
PROIECTANT:   S.C. BIG ARHIGEO SRL -arh. BOGDAN GEORGESCU, atestat RUR
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.urbanism@ploiesti.ro , în termenul menționat mai sus.
Materialele transmise vor purta mențiunea PROIECT: P.U.Z. – „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE  DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN ZONĂ  LOCUINȚE COLECTIVE PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL”
BENEFICIARI:       APOSTOL ALEXANDRU și APOSTOL LUCIANA
AMPLASAMENT: Str. Fortunei  nr. 1, nr. cadastral 124385, Mun. Ploiesti
PROIECTANT:   S.C. BIG ARHIGEO SRL -arh. BOGDAN GEORGESCU, atestat RUR

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact:

Piața Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 516699, int. 218
E-mail: dir.urbanism@ploiesti.ro

P.U.Z. – „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE  DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN ZONĂ  LOCUINȚE COLECTIVE PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL”...AICI

   
 
25.05.2023 - Astăzi, 25.05.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire aferente Acordului cadru nr. 10073/17.05.2022 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în Municipiul Ploieşti.
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 • Anexa 1
 • Anexa 2
 • Referat de aprobare
 • Raport de specialitate

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectele de acte normative menționate, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.


Propunerile, sugestiile sau opiniilevor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și serviciulsalubritate@rasp.ro, în termenul menționat mai sus.

Materialele transmise vor purta mențiunea “Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire aferente Acordului cadru nr. 10073/17.05.2022 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în Municipiul Ploieşti.”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri, în care să se dezbată public proiectele de acte normative menționate mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizată.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE vă stau la dispoziție, la următoarele date de contact: Piața Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Tel: 0244 / 541071
E-mail: serviciulsalubritate@rasp.ro

Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire aferente Acordului cadru nr. 10073/17.05.2022 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în Municipiul Ploieşti...AICI

   
 
17.05.2023 - Primăria Municipiului Ploiești, astăzi, 17.05.2023, invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru folosința spațiilor situate în incinta Complexului Hipodrom din administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Evenimentul are loc în data de 26.05.2023, ora 10.00, în sala Teatrului Toma Caragiu Ploiești, aflată la adresa str. Toma Caragiu, nr. 13, Ploiești.

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro   sau direct la Direcția Comunicare Relații Publice și Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești, program de lucru Luni-Vineri – 08.00 – 16.30 și Vineri – 08.00 – 14.00, telefon 0244/516699/ int. 427.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.
Documentația aferentă proiectului de act normativ poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituției, www.ploiesti.ro – la secțiunea Consiliul Local -  Transparență Decizională
• la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Direcția Comunicare, Relații Publice și Situații de Urgență, conform programului de mai sus.
• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Municipiului Ploiești, în cadrul următorului program de lucru cu publicul : Luni, Marți, Joi, Vineri – 09.00 -13.00, Miercuri – 10.00 – 16.00.

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se mai pot depune până la data de 26.05.2023:
•  pe adresa de e-mail: comunicare@ploiesti.ro
• prin poștă, pe adresa Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești;
• la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, la Registratură, în cadrul programului de lucru menționat mai sus.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru folosința spațiilor situate în incinta Complexului Hipodrom din administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Ploiești la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0244/516699,
e-mail: comunicare@ploiești.ro , persoană de contact: Grossu Mihaela.

   
 
08.05.2023 - Astăzi, 08.05.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
 • Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 314/2015 privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri imobile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești și transmise în concesiunea/administrarea S.C. Serviciii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 509/22.12.2021.

Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectelor de acte normative include:

 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • Anexa nr. 1

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere, depusă la Serviciul Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectele de acte normative menționate, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectelor în cauză.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro , tarife@sguploiesti.ro  , în termenul menționat mai sus...detalii; ANUNT...AICI

   
 
04.05.2023 - Astăzi, 04.05.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ:
Proiect privind atribuirea de denumire de stradă “Inginer Dimitrie Tomozei” drumului de legătură dintre bulevardul Republicii și strada Ion Luca Caragiale.

Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • REFERAT DE APROBARE
 • RAPORT DE SPECIALITATE
 • AVIZ

Documentația acestui proiect poate fi consultată pe site-ul instituției/municipalității www.ploiești.ro , la Secțiunea Transparență Decizională.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.
Persoanele interesate pot formula/trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectele de acte normative menționate, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului în cauză.
         Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv la REGISTRATURA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și/sau REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANĂ sau pot fi transmise pe adresele de e-mail: comunicare@ploiesti.ro și dir.urbanism@ploiesti.ro , în termenul menționat mai sus...detalii; ANUNT...detalii

   
  12.04.2023 - Astăzi, 12.04.2023, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectelor următoarelor acte normative:
PROIECT: P.U.Z. – “SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI LOCUINȚE COLECTIVE S/D+P+5E”
AMPLASAMENT: STR. POȘTEI, NR. 52, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA.
BENEFICIAR :         OPREA FLORIN        
PROIECTANT:       S.C. BIG ARHIGEO S.R.L.,
                                   ARH. BOGDAN FLORIN GEORGESCU, ATESTAT R.U.R ...detalii

PROIECT: P.U.Z. – “RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE PARȚIALĂ DESTINAȚIE DIN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII EXCLUSIV ÎN DOMENIUL AGREMENTULUI ÎN ZONA MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII /INDUSTRIE NEPOLUANTĂ ȘI DEPOZITARE ȘI STABILIREA INDICATORILOR POT/CUT PENTRU AMPLASARE ȘOPRON.”
AMPLASAMENT: STR. ȘTRANDULUI, NR. 70, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA.
BENEFICIAR :         S.C. KEIRON LOGISTICS S.R.L.        
PROIECTANT:       S.C. ARBY PROIECT S.R.L.,
                                   ARH. Mirela Elena Crăciun, ATESTAT R.U.R...detalii

ANUNT...AICI

   
 
05.04.2023 - Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de utilizare a trotinetelor electrice inchiriate prin intermediul unei platforme online, in regim self-service, pe domeniul public al municipiului Ploiesti...detalii; ANUNT...AICI
   
 
30.03.2023 -Astăzi, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ
PROIECT: P.U.Z. – “RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE GENERATĂ DE INTERSECȚIE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE”
AMPLASAMENT:  STR. MĂRĂȘEȘTI, NR. 48, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA.
BENEFICIAR :         BĂDICEANU ALEXANDRA        
ELABORATOR:       S.C. BIG ARHIGEO S.R.L.,
                                   ARH. BOGDAN FLORIN GEORGESCU, ATESTAT R.U.R
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională...ANUNT; Documentatie...AICI
   
 
29.03.2023 - Hotarare privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social si a Programului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale pentru anul 2023...detalii; ANUNT...aici
   
 
21.03.2023 - Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru folosinta spatiilor situate in incinta Complexului Hipodrom din administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiesti...detalii; ANUNT...aici
   
 
22.02.2023 -Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiectul de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare.
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională....detalii; ANUNT...aici
   
 
22.02.2023 - Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente Acordului cadru nr. 10073 / 17.05.2022 având ca obiect delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire în Municipiul Ploiești. Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională. Documentația aferentă proiectului de act normativ include...detalii; ANUNT...AICI
   
 
13.02.2023 - Astăzi, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ
PROIECT: PUZ - RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN ZONĂ  LOCUINȚE COLECTIVE ( SUP. ST. 5221 mp )
AMPLASAMENT:  STR. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO , NR.72, NC 140784, MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA.
BENEFICIAR :        FRUSINOIU BOGDAN-FLORIN        
ELABORATOR:       S.C. BIG ARHIGEO S.R.L.,
                            ARH. BOGDAN FLORIN GEORGESCU, ATESTAT R.U.R
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională...detalii; Documentatie...AICI
   
 
09.02.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de SC Servicii de Gospodarire Urbana SRL pentru procurare, montare, demontare, reconditionare si relocare indicatoare rutiere si mobilier stradal, pentru anul 2023...detalii; ANUNT...AICI
   
 
06.02.2023 - Anexa nr.1 la Dispoziția nr.412/2023 - Stabilirea obiectivelor individuale şi indicatorilor de performanţă pe categorii de funcții care stau la baza evaluării performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ploiești​ ...detalii
   
 
02.02.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Ploiesti pentru anul 2023...detalii; ANUNT...AICI
   
 
27.01.2023 - Hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiesti in domeniul public al judetului Prahova...detalii; ANUNT...AICI
   
 
25.01.2023 - Primăria Municipiului Ploiești, astăzi, 25.01.2023, invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Proiectul de buget al municipiului Ploiești pe anul 2023- Venituri și Cheltuieli.

Evenimentul are loc în data de 30.01.2023, ora 17.30, în sala Teatrului Toma Caragiu Ploiești, aflată la adresa str. Toma Caragiu, nr. 13, Ploiești.

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro   sau direct la Direcția Comunicare Relații Publice și Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești, program de lucru Luni-Vineri – 08.00 – 16.30 și Vineri – 08.00 – 14.00, telefon 0244/516699/ int. 427.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.
Documentația aferentă proiectului de act normativ poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituției, www.ploiesti.ro – la secțiunea Consiliul Local -  Transparență Decizională
• la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Direcția Comunicare, Relații Publice și Situații de Urgență, conform programului de mai sus.
• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Municipiului Ploiești, în cadrul următorului program de lucru cu publicul : Luni, Marți, Joi, Vineri – 09.00 -13.00, Miercuri – 10.00 – 16.00.
Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se mai pot depune până la data de 28.01.2023:
•  pe adresa de e-mail: comunicare@ploiesti.ro
• prin poștă, pe adresa Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești;
• la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, la Registratură, în cadrul programului de lucru menționat mai sus.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind Proiectul de buget al municipiului Ploiești pe anul 2023- Venituri și Cheltuieli.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Ploiești la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0244/516699, e-mail: comunicare@ploiești.ro , persoană de contact: Grossu Mihaela.

  MINUTA DEZBATERII PUBLICE...AICI
   
 
19.01.2023 - Proiectul de buget al municipiului Ploiesti pe anul 2023- Venituri...AICI; Proiectul de buget al municipiului Ploiesti pe anul 2023 - Cheltuieli...AICI
   
 
19.01.2023 - HOTĂRÂREA privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea, exploatarea și funcționarea parcării publice cu plată supraterană, situată în Ploiești, strada Cuza – Vodă nr.8C...detalii; HOTĂRÂREA privind aprobarea Regulamentului privind înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată, aflate pe domeniul public și privat, al municipiului Ploiești...detalii; HOTĂRÂREA privind aprobarea tarifelor din parcările publice cu plată de pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești...detalii; ANUNT...AICI
   
 
16.01.2023 - Proiect de hotarare pentru aprobarera tarifelor si preturilor practicate de SGU Ploiesti cu influenta manoperei orare/unitare...detalii; ANUNT...AICI
   
 

22.12.2022 - Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor proiecte de acte normative:

1.  PROIECT HCL: PUZ - RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN ZONĂ  LOCUINȚE COLECTIVE ( SUP. ST. 5221 mp )

AMPLASAMENT:  STR. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, NR.72, NC 140784, MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA.

2. PROIECT HCL:  P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL S/D+P+5.

AMPLASAMENT: STR. TRÂMBIȚEI, NR 7,  NC 147707, MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA.

3. PROIECT HCL:  P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ UNITĂȚII INDUSTRIE NEPOLUANTĂ ÎN ZONĂ PENTRU INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE.

AMPLASAMENT: STR. GĂGENI, NR 92,  MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA.

4. PROIECT HCL:  PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU STABILIREA REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII UNUI PARC INDUSTRIAL.AMPLASAMENT: STR. POMPELOR, NR 7A,  MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA...detalii; ANUNT...AICI
   
 
20.12.2022 - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023...detalii; Anunt...AICI
   
 
13.12.2022 - Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru chiriasii imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii si listei cu ordinea de prioritate pentru locuintele sociale...detalii; ANUNT...AICI
   
 
09.12.2022 - Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti organizează în ziua de joi, 15.12.2022, ora 1200 dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023. Aceasta se va desfășura pe platforma ZOOM și va fi susținută de directorul executiv al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești care va răspunde întrebărilor cetățenilor .

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente a fost afișat la data de 07.11.2022, pe site-ul instituției www.spfl.ro și pe site-ul Primăriei Municipiului Ploiești www.ploiesti.ro.

Precizăm totodată că recomandările, propunerile și/sau sugestiile pe marginea proiectului de hotărâre s-au primit la sediul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti din B-dul Independenței nr.16 (program:  luni, marți, joi 8-16.30, miercuri 8-18.30 și vineri 08-14), sau pe email finantelocale@spfl.ro, până la data de până la data de 18.11.2022...detalii

   
 
07.11.2022 - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023...detalii; ANUNT...AICI
   
 
25.10.2022 - Proiect HCL privind aprobarea tarifelor de inchiriere a spatiilor aflate in administrarea Teatrului Toma Caragiu Ploiesti si tarife pentru biletele de intrare la spectacole...detalii; ANUNT...AICI
   
  24.10.2022 - Spitalul PPP Ploiesti - Raport privind conceptul proiectului...detalii; ANUNT...AICI
   
  13.10.2022 - Proiect HCL ajustare tarife apa si canalizare ...detalii; ANUNT...AICI
   
 
03.10.2022 - Proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in Municipiul Ploiesti...detalii; ANUNT...AICI
   
 
07.09.2022 - Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de utilizare a trotinetelor electrice inchiriate prin intermediul unei platforme online, in regim self-service, pe domeniul public al municipiului Ploiesti...detalii; ANUNT...AICI
   
 
07.09.2022 - Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente Acordului cadru nr. 10073/17.05.2022 având ca obiect delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire în Municipiul Ploiești...detalii; ANUNT...AICI
   
  06.09.2022 - Hotararea pentru aprobarea ajustarii tarifelor si preturilor practicate de SGU Ploiesti actualizate cu cresterea indicelui de inflatie si a pretului la carburanti...detalii; ANUNT...AICI
   
 
02.09.2022 - Forma modificata a Proiectului de Hotarare privind ajustarea tarifelor aferente Contractului Subsecvent nr. 6655/31.03.2022 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie in Municipiul Ploiesti..detalii; ANUNT...AICI
   
 

01.09.2022 - Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.268/30.08.2016 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest, modificata prin HCL nr.257/31.07.2018...detalii; ANUNT...AICI

   
 
01.09.2022 - Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de eligibilitate si ierarhizare pentru stabilirea ordinii de prioritate in vederea repartizarii locuintelor sociale...detalii; ANUNT...AICI
   
 
31.08.2022 - Proiect de hotarare privind ajustarea tarifelor aferente Contractului subsecvent nr. 6655/31.03.2022 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecție deratizare dezinfecție în Municipiul Ploieşti...detalii; ANUNT...AICI
   
 
03.08.2022 - Proiect de hotarare privind modificarea "Regulamentului privind amplasarea si functionarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce apartin domeniului public si privat al Municipiului Ploiesti" aprobat prin HCL nr.95/28.02.2022, cu modificarile ulterioare...detalii; ANUNT...AICI
   
 
29.07.2022 - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitului/taxei pe cladiri pentru anul 2023...detalii; ANUNT...AICI
   
 
22.07.2022 - Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare al Cimitirelor din Municipiul Ploiesti ...detalii; ANUNT...AICI
   
 
20.07.2022 - Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipului Ploiesti nr. 520/19.12.2019, privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administratia Parcului Memorial ,,Constantin Stere"...detalii; ANUNT...AICI
   
 
27.06.2022 - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a alocatiilor zilnice de hrana la Cantina Sociala Ploiesti...detalii; ANUNT...AICI
   
 
07.06.2022 - Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.253/2021 privind interzicerea parcarii autoutilitarelor (autovehicul transport marfa), inclusiv vehiculele care intra in categoria remorca/semiremorca, in parcarile de resedinta si de domiciliu din municipiul Ploiesti...detalii; Anunt...AICI
   
 
31.05.2022 - Proiect de HCL privind acordarea si semnalizarea locurilor de parcare gratuite pentru persoane cu dizabilitati...detalii; Anunt...AICI
   
  24.05.2022 - Proiect de HCL privind avizarea ajustarii tarifelor de apa si de canalizare...detalii; Anunt...AICI
   
 
24.05.2022 - Proiectul de hotarare privind modificarea Regulamentului de acordare a facilitatilor la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Ploiesti, aprobat prin HCL nr.503/15.12.2015...detalii; Anunt...AICI
   
 
13.05.2022 - Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin HCL nr. 85/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale, către operatorul S.C. “Hale și Piețe” S.A., modificată și completată...detalii; Anunt...AICI
   
  25.03.2022 - Proiectul de hotarare de actualizare a regulamentului serviciului de iluminat public...detalii
   
 
25.03.2022 - Proiectul de hotarare privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de intretinere/mentinere iluminat public si de iluminat ornamental-festiv temporar in municipiul Ploiesti...detalii
   
 
18.03.2022 - Hotararea privind aprobarea tarifelor de inchiriere a spatiilor aflate in administrarea Filarmonicii Paul Constantinescu...detalii
   
 
16.02.2022 - Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică, în data de 18.02.2022, ora 10:30, la sala de ședințe a Primăriei Municipiului Ploiești, cu privire la Proiectul de hotărâre privind modificarea ‟Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești”, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare. 

Proiectul menționat poate fi consultat pe pagina de internet a municipalității www.ploiesti.ro, postat în data de 17.01.2022 a.c., la secțiunea Consiliul Local –Transparență Decizională.

Înscrierile la cuvânt vor dura maxim 10 minute și se vor referi exclusiv la proiectul de hotărâre. Acestea se vor face prin intermediul platformei on-line pusă la dispoziție, în acest sens, de municipalitate, pentru care persoanele interesate vor trebui să comunice adrese de e-mail valide, la care le va fi transmis un link activ, în vederea accesării platformei.

De menționat că, accesul la platforma electronică se poate realiza în ziua și la ora desfășurării dezbaterii, cu cel mult 15 minute înainte de demararea acesteia.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită până pe data de 18.02.2022, adresele de e-mail ce vor fi utilizate în acest sens, pe adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro.

Dezbaterea publică va fi transmisă live pe pagina de internet a municipalității, www.ploiesti.ro, începând cu ora menționată.

  Minuta ...AICI
   
  07.02.2022 - Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică, în data de 09.02.2022, ora 16:00, la sala de ședințe a Primăriei Municipiului Ploiești, cu privire la proiectul de hotărâre privind bugetul aferent anului 2022. 

Proiectul menționat poate fi consultat pe pagina de internet a municipalității www.ploiesti.ro, postat în data de 26.01.2022 a.c., la secțiunea Consiliul Local –Transparență Decizională.

Înscrierile la cuvânt vor dura maxim 10 minute și se vor referi exclusiv la proiectul de hotărâre. Acestea se vor face prin intermediul platformei on-line pusă la dispoziți, în acest sens, de municipalitate, pentru care persoanele interesate vor trebui să comunice adrese de e-mail valide, la care le va fi transmis un link activ, în vederea accesării platformei.

De menționat că, accesul la platforma electronică se poate realiza în ziua și la ora desfășurării dezbaterii, cu cel mult 15 minute înainte de demararea acesteia.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită până pe data de 09.02.2022, adresele de e-mail ce vor fi utilizate în acest sens, pe adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro.

Dezbaterea publică va fi transmisă live pe pagina de internet a municipalității, www.ploiesti.ro, începând cu ora menționată.

  Minuta ...AICI; VIDEO DEZBATERE ...AICI
   
 
01.02.2022 - Proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019  privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii modificată prin Hotărârea de Consiliu Local nr.293/31.08.2021 și Hotărârea de Consiliu Local nr. 405/28.10.2021...detalii
   
  26.01.2022 - Proiectul de buget pe anul 2022 ...AICI (Anexa 1- cheltuieli; Anexa 1 - venituri)
   
 
21.01.2022 - Proiectul de hotarare privind aprobarea Calendarului Oficial al Alergarilor de Trap in anul 2022...detalii
   
 

17.01.2022 - Proiect de hotarare privind modificarea ‟Regulamentului privind amplasarea si functionarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce apartin domeniului public și privat al municipiului Ploiești”, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 80/25 februarie 2016, cu modificarile ulterioare...detalii

Potrivit art.7, alin.4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala, propuneri sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor fi transmise in termen de 10 zile calendaristice de la publicare pe adresa de email dir.urbanism@ploiesti.ro.

   
 
14.01.2022 - Proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de SC Gospodarire Servicii Urbane Ploiesti SRL pentru furnizare, montare, demontare si reconditionare indicatoare rutiere si mobilier stradal, semnalizare locuri de parcare persoane cu dizabilitati, pentru anul 2022 (FORMA COMPLETATA)...detalii
   
 
12.01.2022 - Proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de SC Gospodarire Servicii Urbane Ploiesti SRL pentru furnizare, montare, demontare si reconditionare indicatoare rutiere si mobilier stradal, semnalizare locuri de parcare persoane cu dizabilitati, pentru anul 2022...detalii
   
 
22.12.2021 - Proiectul de hotarare privind aprobarea ajustarii pretului pentru energia termica destinate SACET al Municipiului Ploiesti si a diferentelor unitare de recuperat inregistrate in urma modificarii, in perioada 1 august 2021 – 31 octombrie 2021, a pretului combustibilului folosit la producerea energiei termice livrata de catre Veolia Energie Prahova SRL...detalii
   
  20.12.2021 - Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului aprobat prin HCL 425/31.10.2019...detalii
   
 
20.12.2021 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru  pentru prestări servicii înregistrări audio, audio/video în sala “Ion Baciu” și în studioul de înregistrări precum si transmisiuni online pe „Virtual Concert Hall”...AICI
   
 
16.12.2021 - PROIECT HCL aprobare Liste cu ordinea de prioritate privind repartizarea de locuinte sociale...AICI
   
 
15.12.2021 - PROIECT HCL aprobare Liste cu ordinea de prioritate privind repartizarea de locuinte sociale...AICI
   
 
26.11.2021 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbanã Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare ...detalii; Anexe...AICI
   
 

02.11.2021 - Proiectul privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022...detalii + ANUNT

   
 

28.10.2021 - Proiectul privind aprobarea diferentelor unitare de recuperat înregistrate în urma modificării, în perioada 01 martie 2019- 31 iulie 2021, a preţului combustibilului folosit la producerea energiei termice livrată de către Veolia Energie Prahova SRL...detalii

Portivit art. 7 alin. 4, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor fi transmise in termen de 10 zile calendaristice de la publicare pe adresa de e-mail: serviciipublice@rasp.ro

   
  28.10.2021 - Proiectul privind modificarea si completarea HCL 314-2015...detalii
   
 
18.10.2021 - Hotararea privind prelungirea duratei Contractului de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare in municipiul Ploiesti incheiat cu societatea Apa Nova Ploiesti SRL la data de 14.06.2000...detalii
   
 
27.09.2021 - Hotarare privind completarea Regulamentului pentru infiintarea, organizarea si exploatarea parcarilor publice cu plata aflate pe domeniul public si privat al municipiului Ploiesti, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 263 din 26.07.2013, cu modificarile si completarile ulterioare...detalii
   
 
14.09.2021 - Proiectul de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 217/29.06.2020 pentru aprobarea tarifelor si preturilor practicate de Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. cu influenta manoperei orare/unitare...detalii
   
 
07.09.2021 - HCL nr. 587/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de admninistrare a imobilelor de locuinte sociale, situate in municipiul Ploiesti, str. Al. Catinei nr. 3, bl. 27A, str. Mihai Bravu nr. 231, str. Rafinorilor nr. 13...detalii
   
 
07.09.2021 - Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor pentru chiriasii imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii si a criteriilor de repartizare a locuintelor sociale...detalii
   
 
25.08.2021 - Proiect de hotarare referitor la ajustarea și modificarea tarifelor aferente Acordului-cadru nr. 13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecție deratizare dezinfecție în Municipiul Ploieşti...detalii
   
 
25.08.2021 - Proiect de hotarare referitor la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019  privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii modificată prin Hotărârea de Consiliu Local nr.172/28.05.2020 și Hotărârea de Consiliu Local ....detalii
   
 
26.07.2021 - Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului pentru infiintarea, organizarea si exploatarea parcarilor publice cu plata aflate pe domeniul public si privat al Municipiului Ploiesti, aprobat prin HCL nr. 263/2013, modificat si completat prin HCL nr. 120/2018 si HCL nr. 358/2020...detalii
   
 
21.07.2021 - Hotarare privind aprobarea folosirii terenurilor de sport apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar din Ploiesti, in afara programului scolar...detalii
  16.07.2021 - Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică în data de 21.07.2021 ora 15:00 la sala de ședințe a Primăriei Municipiului Ploiești, cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Ploieşti.

Proiectul menționat poate fi consultat pe pagina de internet a municipalității www.ploiesti.ro, postat în data de 10 iunie a.c., la secțiunea Consiliul Local –Transparență Decizională, accesând următorul link:

http://www.ploiesti.ro/Transparenta%20decizionala/2021/10.06.2021.pdf

Înscrierile la cuvânt vor dura maxim 10 minute și se vor referi exclusiv la proiectul de hotărâre, acestea se vor face prin intermediul platformei on-line pusă la dispoziție în acest sens de municipalitate, pentru care persoanele interesate vor trebui să comunice adrese de e-mail valide, la care le va fi transmis un link activ, în vederea accesării platformei.

De menționat că, accesul la platforma electronică se poate realiza în ziua și la ora desfășurării dezbaterii, cu cel mult 15 minute înainte de demararea acesteia.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită până pe data de 20.07.2021, adresele de e-mail ce vor fi utilizate în acest sens, pe adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro

Dezbaterea publică va fi transmisă live pe pagina de internet a municipalității, www.ploiesti.ro, începând cu ora menționată.

   
  30.06.2021 -Primăria Municipiului Ploiești organizează consultare publică în data de 05.07.2021 ora 16:00 la sala de ședințe a Primăriei Municipiului Ploiești, cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului pentru energia termică destinată SACET al Municipiului Ploiești livrată de operatorul Veolia Energie Prahova SRL.

Proiectul menționat poate fi consultat pe pagina de internet a municipalității www.ploiesti.ro, postat în data de 07 mai a.c., la secțiunea Consiliul Local –Transparență Decizională, accesând următorul link:

http://www.ploiesti.ro/Transparenta%20decizionala/2021/07.05.2021.pdf

Înscrierile la cuvânt vor dura maxim 10 minute și se vor referi exclusiv la proiectul de hotărâre, acestea se vor face prin intermediul platformei on-line pusă la dispoziție în acest sens de municipalitate, pentru care persoanele interesate vor trebui să comunice adrese de e-mail valide, la care le va fi transmis un link activ, în vederea accesării platformei.

De menționat că, accesul la platforma electronică se poate realiza în ziua și la ora desfășurării dezbaterii, cu cel mult 15 minute înainte de demararea acesteia.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită până pe data de 02.07.2021, adresele de e-mail ce vor fi utilizate în acest sens, pe adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro

Dezbaterea publică va fi transmisă live pe pagina de internet a municipalității, www.ploiesti.ro, începând cu ora menționată.

   
 
10.06.2021 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Ploieşti...detalii
   
 
26.05.2021 - Proiectul privind interzicerea parcarii autoutilitarelor (autovehicul transport marfa), inclusiv vehiculele care intra in categoria remorca/semiremorca, in parcarile de resedinta si de domiciliu din municipiul Ploiesti...detalii
   
 
07.05.2021 - Proiectul de hotarare privind aprobarea ajustării prețului pentru energia termică destinată SACET al Municipiului Ploiești livrată de operatorul Veolia Energie Prahova SRL ...detalii
   
 
23.04.2021 - Revizuire la Studiul de fundamentare și oportunitate privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești...detalii
   
  12.04.2021 - Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică în data de 15.04.2021 ora  17.00 cu privire la proiectul de hotărâre privind bugetul aferent anului 2021.

Proiectul menționat poate fi consultat pe pagina de internet a municipalității www.ploiesti.ro, postat în data de 23 martie a.c., la secțiunea Consiliul Local –Transparență Decizională.

Înscrierile la cuvânt vor dura maxim 10 minute și se vor referi exclusiv la proiectul de hotărâre, acestea se vor face prin intermediul platformei on-line pusă la dispoziție în acest sens de municipalitate, pentru care persoanele interesate vor trebui să comunice adrese de e-mail valide, la care le va fi transmis un link activ, în vederea accesării platformei.

De menționat că, accesul la platforma electronică se poate realiza în ziua și la ora desfășurării dezbaterii, cu cel mult 15 minute înainte de demararea acesteia.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită până pe data de 14.04.2021, adre sele de e-mail ce vor fi utilizate în acest sens, pe adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro .

Dezbaterea publică va fi transmisă live pe pagina de internet a municipalității, www.ploiesti.ro, începând cu ora menționată.

   
 
05.04.2021 - Primăria Municipiului Ploiești organizează consultare publică în data de 07.04.2021 ora 15:00 la sala de ședințe a Primăriei Municipiului Ploiești, cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești pentru anul 2021 și Calendarului Oficial al Alergărilor de Trap în anul 2021.

Proiectul menționat poate fi consultat pe pagina de internet a municipalității www.ploiesti.ro, postat în data de 15 martie a.c., la secțiunea Consiliul Local –Transparență Decizională, accesând următorul link:

http://www.ploiesti.ro/Transparenta%20decizionala/2021/REGULAMENT%20DE%20TRAP%202021%20CSM%20-PLOIESTI%20draft%20cl.pdf

Înscrierile la cuvânt vor dura maxim 10 minute și se vor referi exclusiv la proiectul de hotărâre.

Având în vedere situația pandemică actuală, se impune participarea  într-un număr limitat a persoanelor interesate, acestea fiind rugate să respecte regulile de distanțare socială și recomandările legale impuse în acest sens.

Consultarea publică va fi transmisă live pe pagina de internet a municipalității, www.ploiesti.ro, începând cu ora menționată.

   
 
25.03.2021 - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă în Municipiul Ploiești, Județul Prahova"...detalii
   
 
25.03.2021 - Proiect de hotarare  referitor la actualizarea tarifelor pentru activităţile de curațenie căi publice și deszăpezire aferente Acordului cadru nr. 3635/20.02.2018 având ca obiect delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Ploieşti ...detalii
   
  23.03.2021 - Proiect de buget pe anul 2021 ...CHELTUIELI/VENITURI/LISTA INVESTITII
   
 
22.03.2021 - Hotararea privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de intretinere mentinere iluminat public si de iluminat ornamental festiv temporar in municipiul Ploiesti ...detalii
   
 
15.03.2021 - Hotararea la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap ce se desfasoara pe Hipodromul Ploiesti pentru anul 2021 si Calendarului Oficial al Alergarilor de Trap in anul 2021...detalii
   
 
22.02.2021 - Hotarare privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, adoptat prin HCL nr. 503/2015, modificată și completată de HCL nr. 322/2016, HCL nr. 235/2017 și HCL  nr. 354/18.10.2017 ...detalii
   
 
12.01.2021 - Dezbatere publica privind propunerea de elaborare a Planului integrat de calitate a aerului pentru municipiul Ploiesti și comuna Brazi...AICI
   
 
17.12.2020 - Hotarare privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru chiriasii imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii si listei cu ordinea de prioritate pentru locuintele sociale...AICI
   
 
09.11.2020 - Anunt public privind prezentarea Studiului si Planului Integrat de calitate a aerului...detalii; Studiul de calitate a aerului...AICI; Planul in tegrat de calitate a aerului...AICI
   
  29.10.2020 - Hotararea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021...detalii
   
 
28.10.2020 - Hotararea privind modificarea HCL al municipiului Ploiesti nr.514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020...detalii
   
  18.09.2020 - Strategia de Tineret a municipiului Ploiesti, 2020-2025...detalii
   
 
15.09.2020 - Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de atestare pentru obtinerea calitatii de administrator de condominii...detalii
   
 
26.08.2020 - Revizie la Studiul de oportunitate privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie - transport - distributie la nivelul judetului Prahova pentru municipiul Ploiesti. Opiniile si sugestiile referitoare la Studiul de oprtunitate se fac in termen de 15 zile de la publicarea acestuia si se transmit pe adresa Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti, Piata Victoriei nr. 17, mun. Ploiesti, Prahova sau pe adresa de e-mail: serviciipublice@rasp.ro ...detalii
   
 
28.07.2020 - HOTARAREA  NR... privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului pentru lnfiintarea, organizarea si exploatarea parcarilor publice cu plata, aflate pe domeniul public si privat din municipiul Ploiesti, aprobat prin Hotararea Consiliului Local numarul 263/26.07.2013, cu completari si modificari aprobate prin Hotararea Consiliului Local  120/25.04.2018...detalii
   
 
02.06.2020 - HOTĂRAREA privind aprobarea Regulamentului de acordare, atribuire si eliberare a autorizatiilor de transport in regim de taxi, a autorizatiilor taxi si a autorizatiilor de dispecerat taxi...detalii
   
  25.05.2020 - Proiect de hotarare ROF cimitire din municipiul Ploiesti...detalii
   
 
20.05.2020 - Proiect de hotarare  referitor la actualizarea tarifelor pentru activităţile de curațenie căi publice și deszăpezire aferente Acordului cadru nr. 3635/20.02.2018 având ca obiect delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Ploieşti ...detalii
   
 
06.05.2020 - Proiect de hotarare privind luarea unor masuri pentru prevenirea raspandirii coronavirus COVID 19 in activitatea de transport persoane in regim de taxi...detalii
   
 
27.04.2020 -Anunt...AICI; Schimbare funcțiune industrială conform UTR S9-Ip în funcțiuni comerciale și servicii –IS, zonă mixtă –M și funcțiuni edilitare –TE, pentru construire centru comercial , locuire și funcțiuni complementare, amenajare și construire zone tehnice, amenajare parcări, amenajarea incintei cu spații verzi și plantate, alei carosabile și pietonale, platforme, împrejmuire, amplasare semnale publicitare, branșamente utilități ( apă,canalizare, gaze naturale, energie electrică), organizare de șantier, amenajare accese ( accese din str[zile existente, racordare la pasajul rutier existent, rampe/pasarele) ...detalii; Completare...AICI
   
 
24.04.2020 - Decretul nr.240/ 14.04.2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei ...AICI
   
 
23.04.2020 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de SGU Ploiesti cu influenta manoperei orare/unitare...AICI; Anexe...AICI
   
  23.04 .2020 - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Cimitirelor din municipiul Ploiesti...AICi
   
 
05.03.2020 - Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021...AICI
   
 
31.01.2020 - În conformitate cu prevederile art.7 alin.(9) și (10)din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică se organizează dezbatere publică în data de 04.02.2020 la ora 17:00 la sediul Teatrului Toma Caragiu referitoare la proiectul de hotărâre privind bugetul aferent anului 2020.

Recomandările se formulează în scris (semnat, datat și cu datele de contact ale expeditorului) se depun personal sau se transmit la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr.1A, e-mail comunicare@ploiesti.ro .

   
 
29.01.2020 - Proiect de hotarare  referitor la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii...detalii
   
 
22.01.2020 - DEZBATERE PUBLICA IN DATA DE 28.01.2020 PRIVITOARE LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE PRIVIND GESTIUNEA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI A SERVICIULUI DE CANALIZARE IN MUNICIPIUL PLOIESTI...detalii
   
 
21.01.2020 - Proiect de buget pe anul 2020...VENITURI / CHELTUIELI / PROIECTE EUROPENE
   
 
09.12.2019 - Proiectul de hotarare privind aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru repartizarea de locuinţe către chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii, valabile pe anul 2020...detalii
   
 
11.11.2019 - Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea municipiului Ploiesti, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii...detalii
   
  08.11.2019 - Proiectul de Hotărâre privind regulamentul de parcari de domiciliu si resedinta ...detalii
   
 
06.11.2019 - PROIECT DE HOTARARE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PENTRU ANUL 2020...detalii
   
 
30.09.2019 - Proiectul de hotarare privind actualizarea si modificarea tarifelor aferente Acordului-cadru nr. 13029/25.06.2018, avand ca obiect delegarea gestiunii a serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie in municipiul Ploiesti...detalii
   
 
21.08.2019 - Proiectul de hotarare  privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) şi utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia ...detalii
   
 
09.08.2019 - Proiect de hotarare privind sistematizarea domeniului public sau privat, prin desfiintarea pe cale administrativa a constructiilor ilegal executate, in scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale Municipiului Ploiesti...detalii
   
 
17.04.2019 - În conformitate cu prevederile art.7 alin. (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică în data 23.04.2019 de la ora 18:00 la sediul Teatrul "Toma Caragiu" (Ploiești, Str. Toma Caragiu nr.13), cu privire la proiectul de buget aferent anului 2019.

Recomandările se formulează în scris (semnat, datat și cu datele de contact ale expeditorului) și se depun personal și/sau se transmit prin poștă la sediul Primăriei municipiului Ploiești din Ploiești, Piața Eroilor nr.1A sau în format electronic pe adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro .

   
 
16.04.2019 - Proiect hotarare- Regulamentul privind desfășurarea activităților comerciale în zone publice, cu ocazia organizării, de către municipiul Ploiești, a evenimentelor culturale și de interes public...detalii
   
 
16.04.2019 - Proiectul de Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de acordare a facilitatilor la transportul public local de calatori, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiesti, adoptat prin HCL nr.503/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul majorarii plafonului pana la care se acorda gratuitate la transportul local pentru pensionarii care domiciliaza in municipiul Ploiesti, de la 2100 lei la 2500 lei...detalii
   
 
29.03.2019 - Proiect de buget pe anul 2019...AICI
   
 
25.03.2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in municipiul Ploiesti...detalii
   
 
20.03.2019 - În conformitate cu prevederile art.7 alin. (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică în data 27.03.2019 de la ora 18:00 la Teatrul "Toma Caragiu" (Ploiești, Str. Toma Caragiu 13 ) cu privire la situația actuală a sistemului centralizat de termoficare în municipiul Ploiești, opțiunile viabile, tarife și proiectul de hotărâre privind  asocierea municipiului Ploiești cu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "CONFORT" Ploiești. La discuții au fost invitați reprezentanți ai Consiliului Local Ploiești, reprezentanți ai Consiliului Județean Prahova și ai societății S.C. Veolia S.A.
   
 
13.03.2019 - Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020...detalii
   
 
01.03.2019 - În conformitate cu prevederile art.7 alin. (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică în data 12.03.2019 de la ora 17:30 la Sala Europa – în incinta Palatului Administrativ (Ploiești, Bd. Republicii nr. 2-4) cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Ploiești.

Recomandările se formulează în scris (semnat, datat și cu datele de contact ale expeditorului) și se depun personal și/sau se transmit prin poștă la sediul Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A – Registratură sau pe adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro. Detalii...AICI

   
 
11.02.2019 - Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor minimale ca preţ de pornire pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploieşti ...detalii
   
 

25.01.2019 - Studiu de Oportunitate privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem de productie - transport - distributie la nivelul judetului Prahova pentru municipiul Ploiesti...detalii

Opiniile si sugestiile referitoare la Studiul de oportunitate se fac în termen de 15 zile de la publicarea acestuia și se transmit Regiei Autonome de Servicii Publice - Ploiești, strada Piața Victoriei nr.17, e-mail serviciipublice@rasp.ro

   
 
21.01.2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare din municipiul Ploiesti...detalii
   
 
21.11.2018 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustarii pretului de producere – transport – distributie a energiei termice destinata SACET,  livrata de catre operatorul Veolia Energie Prahova SRL in Municipiul Ploiesti...detalii
   
  17.10.2018 - Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019...detalii
   
  11.09.2018 - Hotararea privind propunerea operatorului SC TCE SA, de ajustare a tarifului la bilete si legimitatii de o zi la transportul public local de persoane (ultima varianta)...detalii
   
 

14.08.2018 - Hotararea privind propunerea operatorului SC TCE SA, de ajustare a tarifului la bilete si legimitatii de o zi la transportul public local de persoane ...detalii

Sugestii si propuneri:
Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti
Tel: 0244/ 541071 – int.120
Director Tehnic-Ing. Ionescu Vasile
Sef Birou : Ing. Leca Viorel

S.C. T.C.E. S.A.
Director General – Alexandri Nicolae
Sef Serviciu Buget Tarife Vanzari – Cercel Camelia
Tel: 0244-543752 int.100 sau 0244-543751-int.250

   
 
10.08.2018 - Hotararea nr....de modificare a HCL 237/28.07.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) si utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au incheiat contract de salubrizare si beneficiaza de aceste servicii si aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia...detalii
   
 

09.08.2018 - Hotararea privind aprobarea recuperarii diferentelor inregistrate de operatorul Veolia Energie Prahova SRL urmare a modificarii in perioada ianuarie 2016 - aprilie 2018 a pretului combustibilului folosit la producerea energiei termice livrata...detalii

Sugestii si propuneri:
Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti
Tel: 0244/ 541071
Director : Raul Petrescu
Director Tehnic -  ing Ionescu Vasile
Serviciul Domeniul Public si Privat- Mihaela Ionescu

   
 
08.03.2018 - HOTĂRÂREA  nr._privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019...AICI
   
 
05.02.2018 - HOTĂRÂREA  Nr. privind aprobarea  bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2018 si estimări pe anii 2019-2021 ...AICI   ; EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018 şi estimări pentru anii 2019-2021...AICI 
   
  01.02.2018 - Proiect de buget pe anul 2018...AICI
   
  19.01.2018 - Proiect de buget pe anul 2018...AICI
   
 
17.11.2017 - ANUNT-INVITATIE LA DEZBATERE PUBLICA...detalii
   
  ANUNT afisare Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 ...AICI; Proiect de HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018...detalii
   
   

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro