MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
MUNICIPALITATEA PLOIESTEANA
Piata Eroilor nr.1A
ZIUA CULTURII NATIONALE
TIRUL LUI MOS CRACIUN
1 DECEMBRIE 2020
1 DECEMBRIE 2020
1 DECEMBRIE 2020
DESCHIDEREA OFICIALA A ILUMINATULUI PUBLIC ORNAMENTAL DE SARBATORI 2020
DESCHIDEREA OFICIALA A ILUMINATULUI PUBLIC ORNAMENTAL DE SARBATORI 2020
DESCHIDEREA OFICIALA A ILUMINATULUI PUBLIC ORNAMENTAL DE SARBATORI 2020
DESCHIDEREA OFICIALA A ILUMINATULUI PUBLIC ORNAMENTAL DE SARBATORI 2020
HALELE CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
OROLOGIUL DIN TURNUL HALELOR CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
PALATUL ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii nr.2-4
PALATUL CULTURII
Str. Erou Calin Catalin nr.1
STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
NOCTURNA - STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
CATEDRALA SFANTUL IOAN
Bulevardul Republicii nr.12
BULEVARDUL REPUBLICII
NOCTURNA - BULEVARDUL REPUBLICII
Str. Emile Zola nr.8
PIATA EROILOR
ESPLANADA PALATULUI ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii
ANSAMBLUL MONUMENTAL ION LUCA CARAGIALE
Situat pe esplanada Palatului Administrativ
HOTEL CENTRAL
Bulevardul Republicii nr.1
BUSTUL LUI NICHITA STANESCU
Piata Victoriei, Scuarul Central
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL
Bulevardul Independentei nr.8
BUSTUL LUI I.L.CARAGIALE
Bulevardul Independentei nr.13
PANORAMA HALELE CENTRALE - CATEDRALA SFANTUL IOAN
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
Bulevardul Republicii nr.2
PARC PLOIESTI VEST
Str. Libertatii
Municipiul Ploiesti
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
PROIECTE DE HOTARARI...AICI
 
TRANSPARENTA DECIZIONALA
 
22.02.2021 - Hotarare privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, adoptat prin HCL nr. 503/2015, modificată și completată de HCL nr. 322/2016, HCL nr. 235/2017 și HCL  nr. 354/18.10.2017 ...detalii
 
12.01.2021 - Dezbatere publica privind propunerea de elaborare a Planului integrat de calitate a aerului pentru municipiul Ploiesti și comuna Brazi...AICI
 
17.12.2020 - Hotarare privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru chiriasii imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii si listei cu ordinea de prioritate pentru locuintele sociale...AICI
 
09.11.2020 - Anunt public privind prezentarea Studiului si Planului Integrat de calitate a aerului...detalii; Studiul de calitate a aerului...AICI; Planul in tegrat de calitate a aerului...AICI
 
29.10.2020 - Hotararea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021...detalii
 
28.10.2020 - Hotararea privind modificarea HCL al municipiului Ploiesti nr.514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020...detalii
 
18.09.2020 - Strategia de Tineret a municipiului Ploiesti, 2020-2025...detalii
 
15.09.2020 - Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de atestare pentru obtinerea calitatii de administrator de condominii...detalii
 
26.08.2020 - Revizie la Studiul de oportunitate privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie - transport - distributie la nivelul judetului Prahova pentru municipiul Ploiesti. Opiniile si sugestiile referitoare la Studiul de oprtunitate se fac in termen de 15 zile de la publicarea acestuia si se transmit pe adresa Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti, Piata Victoriei nr. 17, mun. Ploiesti, Prahova sau pe adresa de e-mail: serviciipublice@rasp.ro ...detalii
 
28.07.2020 - HOTARAREA  NR... privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului pentru lnfiintarea, organizarea si exploatarea parcarilor publice cu plata, aflate pe domeniul public si privat din municipiul Ploiesti, aprobat prin Hotararea Consiliului Local numarul 263/26.07.2013, cu completari si modificari aprobate prin Hotararea Consiliului Local  120/25.04.2018...detalii
 
02.06.2020 - HOTĂRAREA privind aprobarea Regulamentului de acordare, atribuire si eliberare a autorizatiilor de transport in regim de taxi, a autorizatiilor taxi si a autorizatiilor de dispecerat taxi...detalii
 
25.05.2020 - Proiect de hotarare ROF cimitire din municipiul Ploiesti...detalii
 
20.05.2020 - Proiect de hotarare  referitor la actualizarea tarifelor pentru activităţile de curațenie căi publice și deszăpezire aferente Acordului cadru nr. 3635/20.02.2018 având ca obiect delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Ploieşti ...detalii
 
06.05.2020 - Proiect de hotarare privind luarea unor masuri pentru prevenirea raspandirii coronavirus COVID 19 in activitatea de transport persoane in regim de taxi...detalii
 
27.04.2020 -Anunt...AICI; Schimbare funcțiune industrială conform UTR S9-Ip în funcțiuni comerciale și servicii –IS, zonă mixtă –M și funcțiuni edilitare –TE, pentru construire centru comercial , locuire și funcțiuni complementare, amenajare și construire zone tehnice, amenajare parcări, amenajarea incintei cu spații verzi și plantate, alei carosabile și pietonale, platforme, împrejmuire, amplasare semnale publicitare, branșamente utilități ( apă,canalizare, gaze naturale, energie electrică), organizare de șantier, amenajare accese ( accese din str[zile existente, racordare la pasajul rutier existent, rampe/pasarele) ...detalii; Completare...AICI
 
24.04.2020 - Decretul nr.240/ 14.04.2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei ...AICI
 
23.04.2020 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de SGU Ploiesti cu influenta manoperei orare/unitare...AICI; Anexe...AICI
 
23.04 .2020 - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Cimitirelor din municipiul Ploiesti...AICi
 
05.03.2020 - Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021...AICI
 
31.01.2020 - În conformitate cu prevederile art.7 alin.(9) și (10)din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică se organizează dezbatere publică în data de 04.02.2020 la ora 17:00 la sediul Teatrului Toma Caragiu referitoare la proiectul de hotărâre privind bugetul aferent anului 2020.

Recomandările se formulează în scris (semnat, datat și cu datele de contact ale expeditorului) se depun personal sau se transmit la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr.1A, e-mail comunicare@ploiesti.ro .

 
29.01.2020 - Proiect de hotarare  referitor la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii...detalii
 
22.01.2020 - DEZBATERE PUBLICA IN DATA DE 28.01.2020 PRIVITOARE LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE PRIVIND GESTIUNEA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI A SERVICIULUI DE CANALIZARE IN MUNICIPIUL PLOIESTI...detalii
 
21.01.2020 - Proiect de buget pe anul 2020...VENITURI / CHELTUIELI / PROIECTE EUROPENE
 
09.12.2019 - Proiectul de hotarare privind aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru repartizarea de locuinţe către chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii, valabile pe anul 2020...detalii
 
11.11.2019 - Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea municipiului Ploiesti, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii...detalii
 
08.11.2019 - Proiectul de Hotărâre privind regulamentul de parcari de domiciliu si resedinta ...detalii
 
06.11.2019 - PROIECT DE HOTARARE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PENTRU ANUL 2020...detalii
 
30.09.2019 - Proiectul de hotarare privind actualizarea si modificarea tarifelor aferente Acordului-cadru nr. 13029/25.06.2018, avand ca obiect delegarea gestiunii a serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie in municipiul Ploiesti...detalii
 
21.08.2019 - Proiectul de hotarare  privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) şi utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia ...detalii
 
09.08.2019 - Proiect de hotarare privind sistematizarea domeniului public sau privat, prin desfiintarea pe cale administrativa a constructiilor ilegal executate, in scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale Municipiului Ploiesti...detalii
 
17.04.2019 - În conformitate cu prevederile art.7 alin. (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică în data 23.04.2019 de la ora 18:00 la sediul Teatrul "Toma Caragiu" (Ploiești, Str. Toma Caragiu nr.13), cu privire la proiectul de buget aferent anului 2019.

Recomandările se formulează în scris (semnat, datat și cu datele de contact ale expeditorului) și se depun personal și/sau se transmit prin poștă la sediul Primăriei municipiului Ploiești din Ploiești, Piața Eroilor nr.1A sau în format electronic pe adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro .

 
16.04.2019 - Proiect hotarare- Regulamentul privind desfășurarea activităților comerciale în zone publice, cu ocazia organizării, de către municipiul Ploiești, a evenimentelor culturale și de interes public...detalii
 
16.04.2019 - Proiectul de Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de acordare a facilitatilor la transportul public local de calatori, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiesti, adoptat prin HCL nr.503/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul majorarii plafonului pana la care se acorda gratuitate la transportul local pentru pensionarii care domiciliaza in municipiul Ploiesti, de la 2100 lei la 2500 lei...detalii
 
29.03.2019 - Proiect de buget pe anul 2019...AICI
 
25.03.2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in municipiul Ploiesti...detalii
 
20.03.2019 - În conformitate cu prevederile art.7 alin. (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică în data 27.03.2019 de la ora 18:00 la Teatrul "Toma Caragiu" (Ploiești, Str. Toma Caragiu 13 ) cu privire la situația actuală a sistemului centralizat de termoficare în municipiul Ploiești, opțiunile viabile, tarife și proiectul de hotărâre privind  asocierea municipiului Ploiești cu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "CONFORT" Ploiești. La discuții au fost invitați reprezentanți ai Consiliului Local Ploiești, reprezentanți ai Consiliului Județean Prahova și ai societății S.C. Veolia S.A.
 
13.03.2019 - Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020...detalii
 
01.03.2019 - În conformitate cu prevederile art.7 alin. (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică în data 12.03.2019 de la ora 17:30 la Sala Europa – în incinta Palatului Administrativ (Ploiești, Bd. Republicii nr. 2-4) cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Ploiești.

Recomandările se formulează în scris (semnat, datat și cu datele de contact ale expeditorului) și se depun personal și/sau se transmit prin poștă la sediul Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A – Registratură sau pe adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro. Detalii...AICI

 
11.02.2019 - Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor minimale ca preţ de pornire pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploieşti ...detalii
 

25.01.2019 - Studiu de Oportunitate privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem de productie - transport - distributie la nivelul judetului Prahova pentru municipiul Ploiesti...detalii

Opiniile si sugestiile referitoare la Studiul de oportunitate se fac în termen de 15 zile de la publicarea acestuia și se transmit Regiei Autonome de Servicii Publice - Ploiești, strada Piața Victoriei nr.17, e-mail serviciipublice@rasp.ro

 
21.01.2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare din municipiul Ploiesti...detalii
 
21.11.2018 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustarii pretului de producere – transport – distributie a energiei termice destinata SACET,  livrata de catre operatorul Veolia Energie Prahova SRL in Municipiul Ploiesti...detalii
 
17.10.2018 - Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019...detalii
 
11.09.2018 - Hotararea privind propunerea operatorului SC TCE SA, de ajustare a tarifului la bilete si legimitatii de o zi la transportul public local de persoane (ultima varianta)...detalii
 

14.08.2018 - Hotararea privind propunerea operatorului SC TCE SA, de ajustare a tarifului la bilete si legimitatii de o zi la transportul public local de persoane ...detalii

Sugestii si propuneri:
Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti
Tel: 0244/ 541071 – int.120
Director Tehnic-Ing. Ionescu Vasile
Sef Birou : Ing. Leca Viorel

S.C. T.C.E. S.A.
Director General – Alexandri Nicolae
Sef Serviciu Buget Tarife Vanzari – Cercel Camelia
Tel: 0244-543752 int.100 sau 0244-543751-int.250

 
10.08.2018 - Hotararea nr....de modificare a HCL 237/28.07.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) si utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au incheiat contract de salubrizare si beneficiaza de aceste servicii si aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia...detalii
 

09.08.2018 - Hotararea privind aprobarea recuperarii diferentelor inregistrate de operatorul Veolia Energie Prahova SRL urmare a modificarii in perioada ianuarie 2016 - aprilie 2018 a pretului combustibilului folosit la producerea energiei termice livrata...detalii

Sugestii si propuneri:
Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti
Tel: 0244/ 541071
Director : Raul Petrescu
Director Tehnic -  ing Ionescu Vasile
Serviciul Domeniul Public si Privat- Mihaela Ionescu

 
08.03.2018 - HOTĂRÂREA  nr._privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019...AICI
 
05.02.2018 - HOTĂRÂREA  Nr. privind aprobarea  bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2018 si estimări pe anii 2019-2021 ...AICI   ; EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018 şi estimări pentru anii 2019-2021...AICI 
 
01.02.2018 - Proiect de buget pe anul 2018...AICI
 
19.01.2018 - Proiect de buget pe anul 2018...AICI
 
17.11.2017 - ANUNT-INVITATIE LA DEZBATERE PUBLICA...detalii
 
ANUNT afisare Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 ...AICI; Proiect de HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018...detalii
 
 

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro