MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
 
 
PROIECTE DE HOTARARI...AICI
   
 
Raport de activitate pe anul 2021 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2020 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2019 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2018 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2017 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2015 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2014 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2013 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2012 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2011 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2010 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2009 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2008 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2007 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2006 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2005 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
 
Raport de activitate pe anul 2004 privind aplicarea Legii 52/2003...AICI
   
  TRANSPARENTA DECIZIONALA
 
21.03.2023 - Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru folosinta spatiilor situate in incinta Complexului Hipodrom din administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiesti...detalii; ANUNT...aici
   
 
22.02.2023 - Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente Acordului cadru nr. 10073 / 17.05.2022 având ca obiect delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire în Municipiul Ploiești. Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională. Documentația aferentă proiectului de act normativ include...detalii; ANUNT...AICI
   
 
13.02.2023 - Astăzi, Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ
PROIECT: PUZ - RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN ZONĂ  LOCUINȚE COLECTIVE ( SUP. ST. 5221 mp )
AMPLASAMENT:  STR. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO , NR.72, NC 140784, MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA.
BENEFICIAR :        FRUSINOIU BOGDAN-FLORIN        
ELABORATOR:       S.C. BIG ARHIGEO S.R.L.,
                            ARH. BOGDAN FLORIN GEORGESCU, ATESTAT R.U.R
Acest proiect poate fi consultat pe site-ul instituției / municipalității www.ploiesti.ro, la Secțiunea Transparența Decizională...detalii; Documentatie...AICI
   
 
09.02.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de SC Servicii de Gospodarire Urbana SRL pentru procurare, montare, demontare, reconditionare si relocare indicatoare rutiere si mobilier stradal, pentru anul 2023...detalii; ANUNT...AICI
   
 
06.02.2023 - Anexa nr.1 la Dispoziția nr.412/2023 - Stabilirea obiectivelor individuale şi indicatorilor de performanţă pe categorii de funcții care stau la baza evaluării performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ploiești​ ...detalii
   
 
02.02.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Ploiesti pentru anul 2023...detalii; ANUNT...AICI
   
 
27.01.2023 - Hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiesti in domeniul public al judetului Prahova...detalii; ANUNT...AICI
   
 
25.01.2023 - Primăria Municipiului Ploiești, astăzi, 25.01.2023, invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Proiectul de buget al municipiului Ploiești pe anul 2023- Venituri și Cheltuieli.

Evenimentul are loc în data de 30.01.2023, ora 17.30, în sala Teatrului Toma Caragiu Ploiești, aflată la adresa str. Toma Caragiu, nr. 13, Ploiești.

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro   sau direct la Direcția Comunicare Relații Publice și Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești, program de lucru Luni-Vineri – 08.00 – 16.30 și Vineri – 08.00 – 14.00, telefon 0244/516699/ int. 427.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.
Documentația aferentă proiectului de act normativ poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituției, www.ploiesti.ro – la secțiunea Consiliul Local -  Transparență Decizională
• la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Direcția Comunicare, Relații Publice și Situații de Urgență, conform programului de mai sus.
• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Municipiului Ploiești, în cadrul următorului program de lucru cu publicul : Luni, Marți, Joi, Vineri – 09.00 -13.00, Miercuri – 10.00 – 16.00.
Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se mai pot depune până la data de 28.01.2023:
•  pe adresa de e-mail: comunicare@ploiesti.ro
• prin poștă, pe adresa Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești;
• la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, la Registratură, în cadrul programului de lucru menționat mai sus.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind Proiectul de buget al municipiului Ploiești pe anul 2023- Venituri și Cheltuieli.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Ploiești la linkul http://www.ploiesti.ro/transparenta.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0244/516699, e-mail: comunicare@ploiești.ro , persoană de contact: Grossu Mihaela.

  MINUTA DEZBATERII PUBLICE...AICI
   
 
19.01.2023 - Proiectul de buget al municipiului Ploiesti pe anul 2023- Venituri...AICI; Proiectul de buget al municipiului Ploiesti pe anul 2023 - Cheltuieli...AICI
   
 
19.01.2023 - HOTĂRÂREA privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea, exploatarea și funcționarea parcării publice cu plată supraterană, situată în Ploiești, strada Cuza – Vodă nr.8C...detalii; HOTĂRÂREA privind aprobarea Regulamentului privind înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată, aflate pe domeniul public și privat, al municipiului Ploiești...detalii; HOTĂRÂREA privind aprobarea tarifelor din parcările publice cu plată de pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești...detalii; ANUNT...AICI
   
 
16.01.2023 - Proiect de hotarare pentru aprobarera tarifelor si preturilor practicate de SGU Ploiesti cu influenta manoperei orare/unitare...detalii; ANUNT...AICI
   
 

22.12.2022 - Primăria Municipiului Ploiești anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor proiecte de acte normative:

1.  PROIECT HCL: PUZ - RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN ZONĂ  LOCUINȚE COLECTIVE ( SUP. ST. 5221 mp )

AMPLASAMENT:  STR. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, NR.72, NC 140784, MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA.

2. PROIECT HCL:  P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL S/D+P+5.

AMPLASAMENT: STR. TRÂMBIȚEI, NR 7,  NC 147707, MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA.

3. PROIECT HCL:  P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ UNITĂȚII INDUSTRIE NEPOLUANTĂ ÎN ZONĂ PENTRU INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE.

AMPLASAMENT: STR. GĂGENI, NR 92,  MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA.

4. PROIECT HCL:  PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU STABILIREA REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII UNUI PARC INDUSTRIAL.AMPLASAMENT: STR. POMPELOR, NR 7A,  MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA...detalii; ANUNT...AICI
   
 
20.12.2022 - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023...detalii; Anunt...AICI
   
 
13.12.2022 - Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru chiriasii imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii si listei cu ordinea de prioritate pentru locuintele sociale...detalii; ANUNT...AICI
   
 
09.12.2022 - Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti organizează în ziua de joi, 15.12.2022, ora 1200 dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023. Aceasta se va desfășura pe platforma ZOOM și va fi susținută de directorul executiv al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești care va răspunde întrebărilor cetățenilor .

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente a fost afișat la data de 07.11.2022, pe site-ul instituției www.spfl.ro și pe site-ul Primăriei Municipiului Ploiești www.ploiesti.ro.

Precizăm totodată că recomandările, propunerile și/sau sugestiile pe marginea proiectului de hotărâre s-au primit la sediul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti din B-dul Independenței nr.16 (program:  luni, marți, joi 8-16.30, miercuri 8-18.30 și vineri 08-14), sau pe email finantelocale@spfl.ro, până la data de până la data de 18.11.2022...detalii

   
 
07.11.2022 - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023...detalii; ANUNT...AICI
   
 
25.10.2022 - Proiect HCL privind aprobarea tarifelor de inchiriere a spatiilor aflate in administrarea Teatrului Toma Caragiu Ploiesti si tarife pentru biletele de intrare la spectacole...detalii; ANUNT...AICI
   
  24.10.2022 - Spitalul PPP Ploiesti - Raport privind conceptul proiectului...detalii; ANUNT...AICI
   
  13.10.2022 - Proiect HCL ajustare tarife apa si canalizare ...detalii; ANUNT...AICI
   
 
03.10.2022 - Proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in Municipiul Ploiesti...detalii; ANUNT...AICI
   
 
07.09.2022 - Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de utilizare a trotinetelor electrice inchiriate prin intermediul unei platforme online, in regim self-service, pe domeniul public al municipiului Ploiesti...detalii; ANUNT...AICI
   
 
07.09.2022 - Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente Acordului cadru nr. 10073/17.05.2022 având ca obiect delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire în Municipiul Ploiești...detalii; ANUNT...AICI
   
  06.09.2022 - Hotararea pentru aprobarea ajustarii tarifelor si preturilor practicate de SGU Ploiesti actualizate cu cresterea indicelui de inflatie si a pretului la carburanti...detalii; ANUNT...AICI
   
 
02.09.2022 - Forma modificata a Proiectului de Hotarare privind ajustarea tarifelor aferente Contractului Subsecvent nr. 6655/31.03.2022 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie in Municipiul Ploiesti..detalii; ANUNT...AICI
   
 

01.09.2022 - Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.268/30.08.2016 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest, modificata prin HCL nr.257/31.07.2018...detalii; ANUNT...AICI

   
 
01.09.2022 - Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de eligibilitate si ierarhizare pentru stabilirea ordinii de prioritate in vederea repartizarii locuintelor sociale...detalii; ANUNT...AICI
   
 
31.08.2022 - Proiect de hotarare privind ajustarea tarifelor aferente Contractului subsecvent nr. 6655/31.03.2022 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecție deratizare dezinfecție în Municipiul Ploieşti...detalii; ANUNT...AICI
   
 
03.08.2022 - Proiect de hotarare privind modificarea "Regulamentului privind amplasarea si functionarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce apartin domeniului public si privat al Municipiului Ploiesti" aprobat prin HCL nr.95/28.02.2022, cu modificarile ulterioare...detalii; ANUNT...AICI
   
 
29.07.2022 - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitului/taxei pe cladiri pentru anul 2023...detalii; ANUNT...AICI
   
 
22.07.2022 - Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare al Cimitirelor din Municipiul Ploiesti ...detalii; ANUNT...AICI
   
 
20.07.2022 - Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipului Ploiesti nr. 520/19.12.2019, privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administratia Parcului Memorial ,,Constantin Stere"...detalii; ANUNT...AICI
   
 
27.06.2022 - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a alocatiilor zilnice de hrana la Cantina Sociala Ploiesti...detalii; ANUNT...AICI
   
 
07.06.2022 - Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.253/2021 privind interzicerea parcarii autoutilitarelor (autovehicul transport marfa), inclusiv vehiculele care intra in categoria remorca/semiremorca, in parcarile de resedinta si de domiciliu din municipiul Ploiesti...detalii; Anunt...AICI
   
 
31.05.2022 - Proiect de HCL privind acordarea si semnalizarea locurilor de parcare gratuite pentru persoane cu dizabilitati...detalii; Anunt...AICI
   
  24.05.2022 - Proiect de HCL privind avizarea ajustarii tarifelor de apa si de canalizare...detalii; Anunt...AICI
   
 
24.05.2022 - Proiectul de hotarare privind modificarea Regulamentului de acordare a facilitatilor la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Ploiesti, aprobat prin HCL nr.503/15.12.2015...detalii; Anunt...AICI
   
 
13.05.2022 - Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin HCL nr. 85/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale, către operatorul S.C. “Hale și Piețe” S.A., modificată și completată...detalii; Anunt...AICI
   
  25.03.2022 - Proiectul de hotarare de actualizare a regulamentului serviciului de iluminat public...detalii
   
 
25.03.2022 - Proiectul de hotarare privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de intretinere/mentinere iluminat public si de iluminat ornamental-festiv temporar in municipiul Ploiesti...detalii
   
 
18.03.2022 - Hotararea privind aprobarea tarifelor de inchiriere a spatiilor aflate in administrarea Filarmonicii Paul Constantinescu...detalii
   
 
16.02.2022 - Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică, în data de 18.02.2022, ora 10:30, la sala de ședințe a Primăriei Municipiului Ploiești, cu privire la Proiectul de hotărâre privind modificarea ‟Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești”, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare. 

Proiectul menționat poate fi consultat pe pagina de internet a municipalității www.ploiesti.ro, postat în data de 17.01.2022 a.c., la secțiunea Consiliul Local –Transparență Decizională.

Înscrierile la cuvânt vor dura maxim 10 minute și se vor referi exclusiv la proiectul de hotărâre. Acestea se vor face prin intermediul platformei on-line pusă la dispoziție, în acest sens, de municipalitate, pentru care persoanele interesate vor trebui să comunice adrese de e-mail valide, la care le va fi transmis un link activ, în vederea accesării platformei.

De menționat că, accesul la platforma electronică se poate realiza în ziua și la ora desfășurării dezbaterii, cu cel mult 15 minute înainte de demararea acesteia.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită până pe data de 18.02.2022, adresele de e-mail ce vor fi utilizate în acest sens, pe adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro.

Dezbaterea publică va fi transmisă live pe pagina de internet a municipalității, www.ploiesti.ro, începând cu ora menționată.

  Minuta ...AICI
   
  07.02.2022 - Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică, în data de 09.02.2022, ora 16:00, la sala de ședințe a Primăriei Municipiului Ploiești, cu privire la proiectul de hotărâre privind bugetul aferent anului 2022. 

Proiectul menționat poate fi consultat pe pagina de internet a municipalității www.ploiesti.ro, postat în data de 26.01.2022 a.c., la secțiunea Consiliul Local –Transparență Decizională.

Înscrierile la cuvânt vor dura maxim 10 minute și se vor referi exclusiv la proiectul de hotărâre. Acestea se vor face prin intermediul platformei on-line pusă la dispoziți, în acest sens, de municipalitate, pentru care persoanele interesate vor trebui să comunice adrese de e-mail valide, la care le va fi transmis un link activ, în vederea accesării platformei.

De menționat că, accesul la platforma electronică se poate realiza în ziua și la ora desfășurării dezbaterii, cu cel mult 15 minute înainte de demararea acesteia.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită până pe data de 09.02.2022, adresele de e-mail ce vor fi utilizate în acest sens, pe adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro.

Dezbaterea publică va fi transmisă live pe pagina de internet a municipalității, www.ploiesti.ro, începând cu ora menționată.

  Minuta ...AICI
   
 
01.02.2022 - Proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019  privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii modificată prin Hotărârea de Consiliu Local nr.293/31.08.2021 și Hotărârea de Consiliu Local nr. 405/28.10.2021...detalii
   
  26.01.2022 - Proiectul de buget pe anul 2022 ...AICI (Anexa 1- cheltuieli; Anexa 1 - venituri)
   
 
21.01.2022 - Proiectul de hotarare privind aprobarea Calendarului Oficial al Alergarilor de Trap in anul 2022...detalii
   
 

17.01.2022 - Proiect de hotarare privind modificarea ‟Regulamentului privind amplasarea si functionarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce apartin domeniului public și privat al municipiului Ploiești”, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 80/25 februarie 2016, cu modificarile ulterioare...detalii

Potrivit art.7, alin.4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala, propuneri sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor fi transmise in termen de 10 zile calendaristice de la publicare pe adresa de email dir.urbanism@ploiesti.ro.

   
 
14.01.2022 - Proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de SC Gospodarire Servicii Urbane Ploiesti SRL pentru furnizare, montare, demontare si reconditionare indicatoare rutiere si mobilier stradal, semnalizare locuri de parcare persoane cu dizabilitati, pentru anul 2022 (FORMA COMPLETATA)...detalii
   
 
12.01.2022 - Proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de SC Gospodarire Servicii Urbane Ploiesti SRL pentru furnizare, montare, demontare si reconditionare indicatoare rutiere si mobilier stradal, semnalizare locuri de parcare persoane cu dizabilitati, pentru anul 2022...detalii
   
 
22.12.2021 - Proiectul de hotarare privind aprobarea ajustarii pretului pentru energia termica destinate SACET al Municipiului Ploiesti si a diferentelor unitare de recuperat inregistrate in urma modificarii, in perioada 1 august 2021 – 31 octombrie 2021, a pretului combustibilului folosit la producerea energiei termice livrata de catre Veolia Energie Prahova SRL...detalii
   
  20.12.2021 - Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului aprobat prin HCL 425/31.10.2019...detalii
   
 
20.12.2021 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru  pentru prestări servicii înregistrări audio, audio/video în sala “Ion Baciu” și în studioul de înregistrări precum si transmisiuni online pe „Virtual Concert Hall”...AICI
   
 
16.12.2021 - PROIECT HCL aprobare Liste cu ordinea de prioritate privind repartizarea de locuinte sociale...AICI
   
 
15.12.2021 - PROIECT HCL aprobare Liste cu ordinea de prioritate privind repartizarea de locuinte sociale...AICI
   
 
26.11.2021 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbanã Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare ...detalii; Anexe...AICI
   
 

02.11.2021 - Proiectul privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022...detalii + ANUNT

   
 

28.10.2021 - Proiectul privind aprobarea diferentelor unitare de recuperat înregistrate în urma modificării, în perioada 01 martie 2019- 31 iulie 2021, a preţului combustibilului folosit la producerea energiei termice livrată de către Veolia Energie Prahova SRL...detalii

Portivit art. 7 alin. 4, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor fi transmise in termen de 10 zile calendaristice de la publicare pe adresa de e-mail: serviciipublice@rasp.ro

   
  28.10.2021 - Proiectul privind modificarea si completarea HCL 314-2015...detalii
   
 
18.10.2021 - Hotararea privind prelungirea duratei Contractului de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare in municipiul Ploiesti incheiat cu societatea Apa Nova Ploiesti SRL la data de 14.06.2000...detalii
   
 
27.09.2021 - Hotarare privind completarea Regulamentului pentru infiintarea, organizarea si exploatarea parcarilor publice cu plata aflate pe domeniul public si privat al municipiului Ploiesti, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 263 din 26.07.2013, cu modificarile si completarile ulterioare...detalii
   
 
14.09.2021 - Proiectul de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 217/29.06.2020 pentru aprobarea tarifelor si preturilor practicate de Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. cu influenta manoperei orare/unitare...detalii
   
 
07.09.2021 - HCL nr. 587/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de admninistrare a imobilelor de locuinte sociale, situate in municipiul Ploiesti, str. Al. Catinei nr. 3, bl. 27A, str. Mihai Bravu nr. 231, str. Rafinorilor nr. 13...detalii
   
 
07.09.2021 - Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor pentru chiriasii imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii si a criteriilor de repartizare a locuintelor sociale...detalii
   
 
25.08.2021 - Proiect de hotarare referitor la ajustarea și modificarea tarifelor aferente Acordului-cadru nr. 13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecție deratizare dezinfecție în Municipiul Ploieşti...detalii
   
 
25.08.2021 - Proiect de hotarare referitor la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019  privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii modificată prin Hotărârea de Consiliu Local nr.172/28.05.2020 și Hotărârea de Consiliu Local ....detalii
   
 
26.07.2021 - Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului pentru infiintarea, organizarea si exploatarea parcarilor publice cu plata aflate pe domeniul public si privat al Municipiului Ploiesti, aprobat prin HCL nr. 263/2013, modificat si completat prin HCL nr. 120/2018 si HCL nr. 358/2020...detalii
   
 
21.07.2021 - Hotarare privind aprobarea folosirii terenurilor de sport apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar din Ploiesti, in afara programului scolar...detalii
  16.07.2021 - Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică în data de 21.07.2021 ora 15:00 la sala de ședințe a Primăriei Municipiului Ploiești, cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Ploieşti.

Proiectul menționat poate fi consultat pe pagina de internet a municipalității www.ploiesti.ro, postat în data de 10 iunie a.c., la secțiunea Consiliul Local –Transparență Decizională, accesând următorul link:

http://www.ploiesti.ro/Transparenta%20decizionala/2021/10.06.2021.pdf

Înscrierile la cuvânt vor dura maxim 10 minute și se vor referi exclusiv la proiectul de hotărâre, acestea se vor face prin intermediul platformei on-line pusă la dispoziție în acest sens de municipalitate, pentru care persoanele interesate vor trebui să comunice adrese de e-mail valide, la care le va fi transmis un link activ, în vederea accesării platformei.

De menționat că, accesul la platforma electronică se poate realiza în ziua și la ora desfășurării dezbaterii, cu cel mult 15 minute înainte de demararea acesteia.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită până pe data de 20.07.2021, adresele de e-mail ce vor fi utilizate în acest sens, pe adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro

Dezbaterea publică va fi transmisă live pe pagina de internet a municipalității, www.ploiesti.ro, începând cu ora menționată.

   
  30.06.2021 -Primăria Municipiului Ploiești organizează consultare publică în data de 05.07.2021 ora 16:00 la sala de ședințe a Primăriei Municipiului Ploiești, cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului pentru energia termică destinată SACET al Municipiului Ploiești livrată de operatorul Veolia Energie Prahova SRL.

Proiectul menționat poate fi consultat pe pagina de internet a municipalității www.ploiesti.ro, postat în data de 07 mai a.c., la secțiunea Consiliul Local –Transparență Decizională, accesând următorul link:

http://www.ploiesti.ro/Transparenta%20decizionala/2021/07.05.2021.pdf

Înscrierile la cuvânt vor dura maxim 10 minute și se vor referi exclusiv la proiectul de hotărâre, acestea se vor face prin intermediul platformei on-line pusă la dispoziție în acest sens de municipalitate, pentru care persoanele interesate vor trebui să comunice adrese de e-mail valide, la care le va fi transmis un link activ, în vederea accesării platformei.

De menționat că, accesul la platforma electronică se poate realiza în ziua și la ora desfășurării dezbaterii, cu cel mult 15 minute înainte de demararea acesteia.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită până pe data de 02.07.2021, adresele de e-mail ce vor fi utilizate în acest sens, pe adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro

Dezbaterea publică va fi transmisă live pe pagina de internet a municipalității, www.ploiesti.ro, începând cu ora menționată.

   
 
10.06.2021 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Ploieşti...detalii
   
 
26.05.2021 - Proiectul privind interzicerea parcarii autoutilitarelor (autovehicul transport marfa), inclusiv vehiculele care intra in categoria remorca/semiremorca, in parcarile de resedinta si de domiciliu din municipiul Ploiesti...detalii
   
 
07.05.2021 - Proiectul de hotarare privind aprobarea ajustării prețului pentru energia termică destinată SACET al Municipiului Ploiești livrată de operatorul Veolia Energie Prahova SRL ...detalii
   
 
23.04.2021 - Revizuire la Studiul de fundamentare și oportunitate privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești...detalii
   
  12.04.2021 - Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică în data de 15.04.2021 ora  17.00 cu privire la proiectul de hotărâre privind bugetul aferent anului 2021.

Proiectul menționat poate fi consultat pe pagina de internet a municipalității www.ploiesti.ro, postat în data de 23 martie a.c., la secțiunea Consiliul Local –Transparență Decizională.

Înscrierile la cuvânt vor dura maxim 10 minute și se vor referi exclusiv la proiectul de hotărâre, acestea se vor face prin intermediul platformei on-line pusă la dispoziție în acest sens de municipalitate, pentru care persoanele interesate vor trebui să comunice adrese de e-mail valide, la care le va fi transmis un link activ, în vederea accesării platformei.

De menționat că, accesul la platforma electronică se poate realiza în ziua și la ora desfășurării dezbaterii, cu cel mult 15 minute înainte de demararea acesteia.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită până pe data de 14.04.2021, adre sele de e-mail ce vor fi utilizate în acest sens, pe adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro .

Dezbaterea publică va fi transmisă live pe pagina de internet a municipalității, www.ploiesti.ro, începând cu ora menționată.

   
 
05.04.2021 - Primăria Municipiului Ploiești organizează consultare publică în data de 07.04.2021 ora 15:00 la sala de ședințe a Primăriei Municipiului Ploiești, cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești pentru anul 2021 și Calendarului Oficial al Alergărilor de Trap în anul 2021.

Proiectul menționat poate fi consultat pe pagina de internet a municipalității www.ploiesti.ro, postat în data de 15 martie a.c., la secțiunea Consiliul Local –Transparență Decizională, accesând următorul link:

http://www.ploiesti.ro/Transparenta%20decizionala/2021/REGULAMENT%20DE%20TRAP%202021%20CSM%20-PLOIESTI%20draft%20cl.pdf

Înscrierile la cuvânt vor dura maxim 10 minute și se vor referi exclusiv la proiectul de hotărâre.

Având în vedere situația pandemică actuală, se impune participarea  într-un număr limitat a persoanelor interesate, acestea fiind rugate să respecte regulile de distanțare socială și recomandările legale impuse în acest sens.

Consultarea publică va fi transmisă live pe pagina de internet a municipalității, www.ploiesti.ro, începând cu ora menționată.

   
 
25.03.2021 - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă în Municipiul Ploiești, Județul Prahova"...detalii
   
 
25.03.2021 - Proiect de hotarare  referitor la actualizarea tarifelor pentru activităţile de curațenie căi publice și deszăpezire aferente Acordului cadru nr. 3635/20.02.2018 având ca obiect delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Ploieşti ...detalii
   
  23.03.2021 - Proiect de buget pe anul 2021 ...CHELTUIELI/VENITURI/LISTA INVESTITII
   
 
22.03.2021 - Hotararea privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de intretinere mentinere iluminat public si de iluminat ornamental festiv temporar in municipiul Ploiesti ...detalii
   
 
15.03.2021 - Hotararea la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap ce se desfasoara pe Hipodromul Ploiesti pentru anul 2021 si Calendarului Oficial al Alergarilor de Trap in anul 2021...detalii
   
 
22.02.2021 - Hotarare privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, adoptat prin HCL nr. 503/2015, modificată și completată de HCL nr. 322/2016, HCL nr. 235/2017 și HCL  nr. 354/18.10.2017 ...detalii
   
 
12.01.2021 - Dezbatere publica privind propunerea de elaborare a Planului integrat de calitate a aerului pentru municipiul Ploiesti și comuna Brazi...AICI
   
 
17.12.2020 - Hotarare privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru chiriasii imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii si listei cu ordinea de prioritate pentru locuintele sociale...AICI
   
 
09.11.2020 - Anunt public privind prezentarea Studiului si Planului Integrat de calitate a aerului...detalii; Studiul de calitate a aerului...AICI; Planul in tegrat de calitate a aerului...AICI
   
  29.10.2020 - Hotararea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021...detalii
   
 
28.10.2020 - Hotararea privind modificarea HCL al municipiului Ploiesti nr.514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020...detalii
   
  18.09.2020 - Strategia de Tineret a municipiului Ploiesti, 2020-2025...detalii
   
 
15.09.2020 - Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de atestare pentru obtinerea calitatii de administrator de condominii...detalii
   
 
26.08.2020 - Revizie la Studiul de oportunitate privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie - transport - distributie la nivelul judetului Prahova pentru municipiul Ploiesti. Opiniile si sugestiile referitoare la Studiul de oprtunitate se fac in termen de 15 zile de la publicarea acestuia si se transmit pe adresa Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti, Piata Victoriei nr. 17, mun. Ploiesti, Prahova sau pe adresa de e-mail: serviciipublice@rasp.ro ...detalii
   
 
28.07.2020 - HOTARAREA  NR... privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului pentru lnfiintarea, organizarea si exploatarea parcarilor publice cu plata, aflate pe domeniul public si privat din municipiul Ploiesti, aprobat prin Hotararea Consiliului Local numarul 263/26.07.2013, cu completari si modificari aprobate prin Hotararea Consiliului Local  120/25.04.2018...detalii
   
 
02.06.2020 - HOTĂRAREA privind aprobarea Regulamentului de acordare, atribuire si eliberare a autorizatiilor de transport in regim de taxi, a autorizatiilor taxi si a autorizatiilor de dispecerat taxi...detalii
   
  25.05.2020 - Proiect de hotarare ROF cimitire din municipiul Ploiesti...detalii
   
 
20.05.2020 - Proiect de hotarare  referitor la actualizarea tarifelor pentru activităţile de curațenie căi publice și deszăpezire aferente Acordului cadru nr. 3635/20.02.2018 având ca obiect delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Ploieşti ...detalii
   
 
06.05.2020 - Proiect de hotarare privind luarea unor masuri pentru prevenirea raspandirii coronavirus COVID 19 in activitatea de transport persoane in regim de taxi...detalii
   
 
27.04.2020 -Anunt...AICI; Schimbare funcțiune industrială conform UTR S9-Ip în funcțiuni comerciale și servicii –IS, zonă mixtă –M și funcțiuni edilitare –TE, pentru construire centru comercial , locuire și funcțiuni complementare, amenajare și construire zone tehnice, amenajare parcări, amenajarea incintei cu spații verzi și plantate, alei carosabile și pietonale, platforme, împrejmuire, amplasare semnale publicitare, branșamente utilități ( apă,canalizare, gaze naturale, energie electrică), organizare de șantier, amenajare accese ( accese din str[zile existente, racordare la pasajul rutier existent, rampe/pasarele) ...detalii; Completare...AICI
   
 
24.04.2020 - Decretul nr.240/ 14.04.2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei ...AICI
   
 
23.04.2020 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de SGU Ploiesti cu influenta manoperei orare/unitare...AICI; Anexe...AICI
   
  23.04 .2020 - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Cimitirelor din municipiul Ploiesti...AICi
   
 
05.03.2020 - Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021...AICI
   
 
31.01.2020 - În conformitate cu prevederile art.7 alin.(9) și (10)din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică se organizează dezbatere publică în data de 04.02.2020 la ora 17:00 la sediul Teatrului Toma Caragiu referitoare la proiectul de hotărâre privind bugetul aferent anului 2020.

Recomandările se formulează în scris (semnat, datat și cu datele de contact ale expeditorului) se depun personal sau se transmit la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr.1A, e-mail comunicare@ploiesti.ro .

   
 
29.01.2020 - Proiect de hotarare  referitor la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii...detalii
   
 
22.01.2020 - DEZBATERE PUBLICA IN DATA DE 28.01.2020 PRIVITOARE LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE PRIVIND GESTIUNEA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI A SERVICIULUI DE CANALIZARE IN MUNICIPIUL PLOIESTI...detalii
   
 
21.01.2020 - Proiect de buget pe anul 2020...VENITURI / CHELTUIELI / PROIECTE EUROPENE
   
 
09.12.2019 - Proiectul de hotarare privind aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru repartizarea de locuinţe către chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii, valabile pe anul 2020...detalii
   
 
11.11.2019 - Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea municipiului Ploiesti, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii...detalii
   
  08.11.2019 - Proiectul de Hotărâre privind regulamentul de parcari de domiciliu si resedinta ...detalii
   
 
06.11.2019 - PROIECT DE HOTARARE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PENTRU ANUL 2020...detalii
   
 
30.09.2019 - Proiectul de hotarare privind actualizarea si modificarea tarifelor aferente Acordului-cadru nr. 13029/25.06.2018, avand ca obiect delegarea gestiunii a serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie in municipiul Ploiesti...detalii
   
 
21.08.2019 - Proiectul de hotarare  privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) şi utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia ...detalii
   
 
09.08.2019 - Proiect de hotarare privind sistematizarea domeniului public sau privat, prin desfiintarea pe cale administrativa a constructiilor ilegal executate, in scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale Municipiului Ploiesti...detalii
   
 
17.04.2019 - În conformitate cu prevederile art.7 alin. (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică în data 23.04.2019 de la ora 18:00 la sediul Teatrul "Toma Caragiu" (Ploiești, Str. Toma Caragiu nr.13), cu privire la proiectul de buget aferent anului 2019.

Recomandările se formulează în scris (semnat, datat și cu datele de contact ale expeditorului) și se depun personal și/sau se transmit prin poștă la sediul Primăriei municipiului Ploiești din Ploiești, Piața Eroilor nr.1A sau în format electronic pe adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro .

   
 
16.04.2019 - Proiect hotarare- Regulamentul privind desfășurarea activităților comerciale în zone publice, cu ocazia organizării, de către municipiul Ploiești, a evenimentelor culturale și de interes public...detalii
   
 
16.04.2019 - Proiectul de Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de acordare a facilitatilor la transportul public local de calatori, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiesti, adoptat prin HCL nr.503/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul majorarii plafonului pana la care se acorda gratuitate la transportul local pentru pensionarii care domiciliaza in municipiul Ploiesti, de la 2100 lei la 2500 lei...detalii
   
 
29.03.2019 - Proiect de buget pe anul 2019...AICI
   
 
25.03.2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in municipiul Ploiesti...detalii
   
 
20.03.2019 - În conformitate cu prevederile art.7 alin. (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică în data 27.03.2019 de la ora 18:00 la Teatrul "Toma Caragiu" (Ploiești, Str. Toma Caragiu 13 ) cu privire la situația actuală a sistemului centralizat de termoficare în municipiul Ploiești, opțiunile viabile, tarife și proiectul de hotărâre privind  asocierea municipiului Ploiești cu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "CONFORT" Ploiești. La discuții au fost invitați reprezentanți ai Consiliului Local Ploiești, reprezentanți ai Consiliului Județean Prahova și ai societății S.C. Veolia S.A.
   
 
13.03.2019 - Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020...detalii
   
 
01.03.2019 - În conformitate cu prevederile art.7 alin. (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Ploiești organizează dezbatere publică în data 12.03.2019 de la ora 17:30 la Sala Europa – în incinta Palatului Administrativ (Ploiești, Bd. Republicii nr. 2-4) cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Ploiești.

Recomandările se formulează în scris (semnat, datat și cu datele de contact ale expeditorului) și se depun personal și/sau se transmit prin poștă la sediul Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A – Registratură sau pe adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro. Detalii...AICI

   
 
11.02.2019 - Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor minimale ca preţ de pornire pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploieşti ...detalii
   
 

25.01.2019 - Studiu de Oportunitate privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem de productie - transport - distributie la nivelul judetului Prahova pentru municipiul Ploiesti...detalii

Opiniile si sugestiile referitoare la Studiul de oportunitate se fac în termen de 15 zile de la publicarea acestuia și se transmit Regiei Autonome de Servicii Publice - Ploiești, strada Piața Victoriei nr.17, e-mail serviciipublice@rasp.ro

   
 
21.01.2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare din municipiul Ploiesti...detalii
   
 
21.11.2018 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustarii pretului de producere – transport – distributie a energiei termice destinata SACET,  livrata de catre operatorul Veolia Energie Prahova SRL in Municipiul Ploiesti...detalii
   
  17.10.2018 - Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019...detalii
   
  11.09.2018 - Hotararea privind propunerea operatorului SC TCE SA, de ajustare a tarifului la bilete si legimitatii de o zi la transportul public local de persoane (ultima varianta)...detalii
   
 

14.08.2018 - Hotararea privind propunerea operatorului SC TCE SA, de ajustare a tarifului la bilete si legimitatii de o zi la transportul public local de persoane ...detalii

Sugestii si propuneri:
Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti
Tel: 0244/ 541071 – int.120
Director Tehnic-Ing. Ionescu Vasile
Sef Birou : Ing. Leca Viorel

S.C. T.C.E. S.A.
Director General – Alexandri Nicolae
Sef Serviciu Buget Tarife Vanzari – Cercel Camelia
Tel: 0244-543752 int.100 sau 0244-543751-int.250

   
 
10.08.2018 - Hotararea nr....de modificare a HCL 237/28.07.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) si utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au incheiat contract de salubrizare si beneficiaza de aceste servicii si aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia...detalii
   
 

09.08.2018 - Hotararea privind aprobarea recuperarii diferentelor inregistrate de operatorul Veolia Energie Prahova SRL urmare a modificarii in perioada ianuarie 2016 - aprilie 2018 a pretului combustibilului folosit la producerea energiei termice livrata...detalii

Sugestii si propuneri:
Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti
Tel: 0244/ 541071
Director : Raul Petrescu
Director Tehnic -  ing Ionescu Vasile
Serviciul Domeniul Public si Privat- Mihaela Ionescu

   
 
08.03.2018 - HOTĂRÂREA  nr._privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019...AICI
   
 
05.02.2018 - HOTĂRÂREA  Nr. privind aprobarea  bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2018 si estimări pe anii 2019-2021 ...AICI   ; EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018 şi estimări pentru anii 2019-2021...AICI 
   
  01.02.2018 - Proiect de buget pe anul 2018...AICI
   
  19.01.2018 - Proiect de buget pe anul 2018...AICI
   
 
17.11.2017 - ANUNT-INVITATIE LA DEZBATERE PUBLICA...detalii
   
  ANUNT afisare Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 ...AICI; Proiect de HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018...detalii
   
   

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro