MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Untitled Document

 

 

 

 

Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 

 

 

Lista achizitii 2017
Pentru dezarhivarea materialelor va recomandam programul 7-Zip, pe care il puteti descarca de pe site-ul http://www.7-zip.org/
Data
Institutia
Denumire si caracteristici categorie de produse sau servicii
Data limita a achizitiei
Castigatorul licitatiei
24.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Service, verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea copiatoarelor Xerox ” .
Cod de clasificare CPV: 50313100-3 (Servicii de reparare a fotocopiatoarelor).       

Valoarea estimata, fara TVA: 1.680 lei (fara TVA) pana la data de 31.12.2017 cu posibilitatea suplimentarii pana la valoarea maxima de 2.520 lei fara TVA in conformitate cu dispozitiile art.165 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Astfel autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a prelungi durata initiala a contractului cu cel mult 4 luni, pana la data de 30.04.2018, in cazul aparitiei necesitatii de suplimentare a serviciilor achizitionate initial si al existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
In valoarea maxim estimata de 2.520 lei, fara TVA, au fost incluse si costurile aferente acestei perioade de 4 luni, respectiv 01.01.2018-30.04.2018.

Valoarea maxima estimata de  2.520 lei fara TVA, este defalcata astfel:
- 1.680 lei (fara TVA) pana la data de 31.12.2017;
-    840 lei (fara TVA) pentru anul 2018, in eventualitatea prelungirii contractului prin act aditional pana la data de 30.04.2018.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2017, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modul de prezentare a ofertei:  Ofertele trebuie transmise la:
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de :02.05.2017. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, insotite de Scrisoarea de inaintare atasata plicului care contine oferta, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. Ulterior, acestea vor fi depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,      B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522,   fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr: 89019 / 24.04.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de :02.05.2017. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  
24.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect „Service auto, verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea a 3 autoturisme marca Skoda Octavia Tour, 4  autoturisme marca Skoda Roomster, 2  autoturisme marca Ford Fusion, 2  autoturisme marca Dacia Logan, 1  autoturism marca Dacia 1307 ”  
Cod de clasificare CPV: 50110000-9 (Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe).        
Valoarea estimata, fara TVA: 60.000 lei (fara TVA) pana la data de 31.12.2017 cu posibilitatea suplimentarii pana la valoarea maxima de 80.000 lei fara TVA in conformitate cu dispozitiile art.165 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Astfel autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a prelungi durata initiala a contractului cu cel mult 4 luni, pana la data de 30.04.2018, in cazul aparitiei necesitatii de suplimentare a serviciilor achizitionate initial si al existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
In valoarea maxim estimata de 80.000 lei, fara TVA, au fost incluse si costurile aferente acestei perioade de 4 luni, respectiv 01.01.2018-30.04.2018.
Valoarea maxima estimata de  80.000 lei fara TVA, este defalcata astfel:
- 60.000 lei (fara TVA) pana la data de 31.12.2017;
- 20.000 lei (fara TVA) pentru anul 2018, in eventualitatea prelungirii contractului prin act aditional pana la data de 30.04.2018.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2017, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modul de prezentare a ofertei:  Ofertele trebuie transmise la:

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 02.05.2017. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, insotite de Scrisoarea de inaintare atasata plicului care contine oferta, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. Ulterior, acestea vor fi depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare

Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522,   fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr: 88969 / 24.04.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 02.05.2017. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.  
24.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect „ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE PENTRU APARATURA ELECTRONICA SI ELECTROMECANICA A CEASURILOR DIN MUNICIPIUL PLOIESTI”  

Cod de clasificare CPV: 50431000-5 (Servicii de reparare și de întreținere a ceasurilor).        

Valoarea estimata: Pentru noul contract pe anul 2017 ( de la 01.05.2017 pana la 31.12.2017) se estimeaza o valoare de aproximativ 26.050,42 lei fara TVA, respectiv 31.000 lei cu TVA .
In eventualitatea prelungirii acestui contract prin act aditional, pana pe 30.04.2018, valoarea estimata pentru cele 4 (patru) luni din anul 2018 va fi de aproximativ 15.500 lei cu TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2017, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modalitatea de publicitate:
Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.

Modul de prezentare a ofertei:  Ofertele trebuie transmise la:
Registratura Primariei Municipiului Ploiesti
Adresa postala:  B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, parter, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:100066, Romania, Punct de contact:  Registratura, Tel.  +40 244516699/480, Adresa internet (URL):  www.ploiesti.ro

-Numar de exemplare: 2(doua), original si copie;
-Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.
Acestea se vor introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de Scrisoarea de inaintare. Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: “A nu se deschide inainte de:  02.05.2017, ora: 12.00”.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:2 zile lucratoare.
- Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere stabilite prin prezentul Anunt. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor;
- Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa;
- Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin prezentul Anunt.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522,  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr: 88881 / 24.04.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Data limita de depunere ofertelor: 02.05.2017, ora 12.00.
 
24.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze Carburanti auto pe baza de carduri  prin achizitie directa, in conformitate cu   dispozitiile prevazute de art. 7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art.43 alin.(1) din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice      

Coduri CPV: 09132100-4  - (Benzina fara plumb);   09134200-9  - (Motorina)

Valoarea estimata, fara TVA, a achizitiei: 104.168  lei,( fara TVA), din care :
-  69.445  lei (fara T.V.A) pana la data de 31.12.2017;
34.723 lei (fara T.V.A) pentru  perioada 01.01.2018-30.04.2018

Termenul de furnizare: pana la data de 31.12.2017, cu posibilitatea de prelungire a contractului  cu o durata de 4 luni de la data expirarii duratei initiale de indeplinire a acestuia, conform dispozitiilor art. 165, alin.(1) lit.(d) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica privind Legea 98/2016.

Documentatia  aferenta achizitiei directe, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul contractului de furnizare, sunt anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.88877

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon nr.0244/516699, int. 522; fax nr. 0244/510736.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2,  intrarea C  pana in data de 02.05.2017, ora 12.00.
 
20.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016:
„SERVICII ARTISTICE PRESTATE IN PERIOADA 19-21 MAI 2017 PENTRU EVENIMENTUL „ZILELE ORASULUI PLOIESTI”, conform cerintelor documentatiei de atribuire.

Cod de clasificare CPV: 79952000-2  Servicii pentru evenimente

Valoarea estimata a contractului este de 143.400 lei , fara TVA, din care:

 • 32.400 lei  (fara TVA) pentru inchiriere scena si instalatiile de sunet, lumini, video, conform caiet de sarcini in perioada 19-21 mai 2017.
 •  111.000 lei(fara TVA) pentru achizia serviciilor prestate de artisti.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 28.04.2017. Dupa aceasta data vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,                            B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 88353/20.04.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

 Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 28.04.2017. Dupa aceasta data vom analiza ofertele postate in SEAP.
 
13.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline, conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire “Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 168.067,23 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul Mediu

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 24.04.2017, ora 12.00.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 87106 /13.04.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Clarificare...AICI

Clarificare 2...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 24.04.2017, ora 12.00.

„Termenul limita pentru depunerea ofertelor se prelungeste pana la data de 28.04.2017, ora 12:00, avand in vedere ca, in data de 20.04.2017, a fost postat pe site-ul www.ploiesti.ro raspunsul autoritatii contractante la o solicitare de clarificari transmisa de un operator economic interesat sa participe, raspuns ce cuprinde informatii necesare pentru elaborarea si prezentarea de catre toti operatorii economici a unor oferte corespunzatoare cerintelor autoritatii.”       

Adresa decalare...AICI

Avand in vedere faptul ca, prin modificarea caietului de sarcini, respectiv a valorii estimate de la 66.667 lei fara TVA la 168.067,23 lei fara TVA, achizitia publica de servicii de elaborare „Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti” depaseste pragul valoric privind achizitia directa a serviciilor in cauza, prevazut de art. 7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta a decis anularea achizitiei directe de servicii de elaborare „Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”, in conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmand ca, ulterior, sa organizeze o procedura de achizitie publica privind atribuirea contractului de servicii mentionate anterior, dintre cele enumerate de art.68 din aceeasi lege.

Adresa anulare...AICI

 
11.04.2017

PRIMARIE PLOIESTI

Anunt referitor la inchiriere spatii in Centrul de Excelenta in Afaceri pentru Tineri Intreprinzatori...detalii
   
07.04.2017

SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti inten?ionează să achizitioneze, prin achizi?ie directă, conform Legii 98/2016 cu modificările ?i completările ulterioare, servicii  de curatenie , cod CPV 90910000-9 pentru  imobilul situat in Ploie?ti, B-dul Independen?ei, nr10.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legii 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 90910000-9 servicii de curatenie
Obiectul achizitiei: Obiectul achizitiei directe il constituie  prestarea unor servicii  de curatenie , de catre doua persoane, la sediul  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti, incepand cu 01 mai 2017,  pana la 31.12.2017 cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pana la data de 30.04.2018.
Suprafata utila unde se vor presta servicii de curatenie,  este de aproximativ 1.106.73 mp, dupa cum urmeaza :

 • Cladirea A:894,28mp(include si arhivele de la subsol)
 • Cladirea B: 212,45mp

          Suprafata curtii este de  aproximativ 651,11mp.

Valoarea estimata a serviciului : valoarea totala a contractului , pana la 31.12.2017 , este de 40.000, fara TVA,
Criteriul de atribuire,:- pre?ul cel mai scăzut.

Modul de prezentare a ofertei:

Oferta tehnica: va contine descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate si a personalului ce urmeaza a fi alocat pentru efectuarea prestatiilor (conform caietului de sarcini)
Oferta financiara:   se va trece valoarea totala a contractului pe 8 luni fara TVA, pana la 31.12.2017  evidetiind  tariful/orar/ ingrijitor  exprimat in lei fara TVA.
Valoarea estimata a contractului pentru un numar de doi ingrijitori este de 40.000  lei fara TVA, pentru 8 luni.
Pretul va ramane  nemodificat pe toata durata derularii contractului.
Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor , situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, pana la data 13.04.2017, ora 10.00.
Ofertele se vor deschide in data de 13.04.2017, orele 11:00.
Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a urca oferta in S.E.A.P, pentru finalizarea acestei achizitii pe www.e-licitatie.ro.

Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei nr. 10.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, pana la data 13.04.2017, ora 10.00.
Ofertele se vor deschide in data de 13.04.2017, orele 11:00.
 
07.04.2017

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, servicii de “Asigurare RCA pentru 3 autoturisme”, marca Skoda Octavia Tour, cu caracteristicite din anexa atasata. Mentionam faptul ca autoturismele sunt asigurate pana la data de 05.05.2017.

Achizitia serviciilor RCA va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro).

Oferta financiara va fi postata in SEAP pana la data de 18.04.2017, cu detaliere, in descriere, a pretului ofertat/autoturism. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.
Oferta financiara va fi identificata in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor conform anunt (“Asigurare RCA pentru 3 autoturisme”).

Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Codul de clasificare CPV : 66516100-1 (Servicii de asigurare de răspundere civilă auto)
Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
Durata politelor de asigurare va fi de 12 luni calendaristice.
Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile
Valoarea ofertei va fi exprimata in lei.
Valoarea totala estimata :  1800 lei (600 lei/autoturism/an)
Anuntul pentru achizitionarea directa a serviciilor de “Asigurare RCA pentru 3 autoturisme” a fost publicat in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro – Administrare – Publicitate – Anunturi , sub nr. 85635.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 522, fax. 0244/510736, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anexa...AICI

Oferta financiara va fi postata in SEAP pana la data de 18.04.2017, cu detaliere, in descriere, a pretului ofertat/autoturism. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.
 
06.04.2017

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii MASURATORI ACUSTICE, SALA SPECTACOL-IMOBIL BDUL.INDEPENDENTEI NR.14
Se achizitioneaza “MASURATORI ACUSTICE, SALA SPECTACOL-IMOBIL BDUL.INDEPENDENTEI NR.14.”  conform specificatiilor din  Caietul de sarcini.

Valoarea estimata, fara TVA: 5.500 lei
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.                    
Termenul de prestare a serviciilor :
a) Efectuarea masuratorilor 2 zile
b) Elaborarea raportului privind masuratorile acustice :
o   5 zile daca nu sunt necesare masuri pentru imbunatatirea acusticii
o   10 zile daca sunt necesare masuri pentru imbunatatirea acusticii
               
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 
71313200-7 Servicii de consultanță în izolație acustică și acustică interioară.
71251000-2 Servicii de arhitectura si masurare   

Cerinte minime impuse ofertantului:
A. Experienta similara:
- Prestarea in ultimii 3 ani (calculati anterior datei limita de depunere a ofertelor), in baza a maxim 3 contracte, de servicii similare celor ce fac obiectul prezentului contract, in valoare cumulata de minim 5.000 lei fara TVA.
B. Necesar minim de personal specializat:
- Sunt necesari doi speciali?ti cu experien?ă în măsurători acustice în construc?ii din care unul cu studii superioare (1 Arhitect sau 1 Inginer Constructii Civile), în conformitate cu Standardele SR.ISO 3382-1 - Măsurarea parametrilor acustici în cameră ?i SR EN ISO.16283-1 - Acustic㠖 măsurare - Domeniul izolării acustice a clădirilor ?i a elementelor de construc?ii.
Se va solicita:
-copie dupa diploma de studii
-declaratie de disponibilitate din care sa rezulte pozitia pentru care expertul este nominalizat in contract, semnata in original;

Achizitia se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.04.2017. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor “MASURATORI ACUSTICE, SALA SPECTACOL-IMOBIL BDUL.INDEPENDENTEI NR.14.”  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat mai sus,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr  85484

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.04.2017.
 
06.04.2017

SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti inten?ionează să achizitioneze, prin achizi?ie directă, conform conform Legii 98/2016, anexa 2, servicii de paza si participarea la asigurarea  ordinii in zona obiectivului  precum si servicii de monitorizarea sistemelor electronice de supraveghere si alarmare , interventii rapide la obiectiv  situat in Ploie?ti, B-dul Independen?ei, nr10.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor Legii 98/2016, anexa 2 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie de la bugetul local al   Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 79713000-5 servicii de paza (cuprinde si servicii de monitorizare si interventie rapida, cod CPV:79711000-1)

Obiectul principal al  achizitiei : asigurarea pazei prin doi agenti de paza si participarea la asigurarea ordinii in zona obiectivului  precum si monitorizarea si asigurarea interventiei rapida in cazul unui incident/ situatii deosebite 

Valoarea estimata a serviciului : 12lei/ora/agent fara TVA pentru paza, la care se adauga si abonamentul lunar de aproximativ 125lei fara TVA  pentru monitorizare.  
Criteriul de atribuire- pre?ul cel mai scăzut.

Modul de prezentare a ofertei:
Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate si a personalului ce urmeaza a fi alocat pentru efectuarea prestatiilor
Oferta financiara va cuprinde tariful orar/ agent exprimat in lei , fara TVA , precum si valoarea abonanentului lunar perceput pentru monitorizarea si interventie rapida ( formularul 3)

Ofertantul declarat castigator va avea obligatia de a urca ofertele in SEAP, pentru finalizarea acestei achizitii pe www.e-licitatie.ro

Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei nr. 10.

Caiet de sarcini...AICI

Ofertele vor fi depuse la Registratura  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor, B-dul Independentei, nr 10 , Ploiesti, pina la data de 14.04.2017 ora 11.00
 
06.04.2017

SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti inten?ionează să achizitioneze, prin achizi?ie directă, conform Legi 98/2016 cu modificările ?i completările ulterioare, servicii internet, telefonie fixa VOIP prin fibra optica si mentenanta sistemului hardware existent pentru  imobilul situat in Ploie?ti, B-dul Independen?ei, nr10.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legi 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 72400000-4 , servicii de internet prin fibra optica ;(pachet incluzand si telefonie VOIP - 64211000-8 servicii de telefonie publica, precum si 50312300-8 reparare si intretinerea echipamentelor de retea de date)

Obiectul achizitiei: servicii de  internet, telefonie fixa VOIP si mentenanta sistemului cuprinzand urmatoarele :

1)Transport date prin internet si telefonie VOIP incluzand suport de transmitere , fibra optica, compatibil cu intrastructura hardware existenta

2)Servicii de internet :  

   -un numar de minim 18 utilizatori

   -latimea de  banda :  garantat - 50Mbps acces internet,  maxim - 2 Gbps, Metropolitan

3)Servicii de telefonie fixa VOIP;

-se doreste pastrarea numerelor existente

- numarul de minute consumate in medie: 400min mobil si 600 min fix

 -5 linii oras  VOIP

 -6  interioare analogice fax

-18 interioare IP

4)Servicii de mentenananta incluzand instalarea , configurarea , intretinerea si depanarea infrastructurii hardware existente

Valoarea estimata a serviciului : 1000 lei abonament lunar, fara TVA,

Criteriul de atribuire,:- pre?ul cel mai scăzut.

Modul de prezentare a ofertei: Ofertele  vor fi afisate pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe/catalog de produse/servicii /lucrari

Achizitia se va efectua incepand cu data de 13.04.2017 ora 10:00 din catalogul  de produse   pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe, afisat sub denumirea servicii internet, telefonie fixa VOIP prin fibra optica si mentenanta sistemului hardware existent” si codul CPV : 72400000-4

Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei nr. 10.

Caiet de sarcini...AICI

   
06.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016: Obiectul contractului consta in prestarea de „Servicii de medicina muncii pentru salariatii „Municipiului Ploiesti” conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 85147000-1 Servicii de medicina muncii

Valoarea estimata a contractului este de 20.000lei (pentru serviciile de medicina muncii nu se plateste TVA), din care:
-         13.333 lei(fara TVA) pana la 31.12.2017
-            6.667 lei(fara TVA) (in eventualitatea prelungirii contractului prin act aditional  pana la data de 30.04.2018).

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Contractul produce efecte de la data inregistrarii la beneficiar, dupa semnarea  de catre ambele parti, pana la data de 31.12.2017, cu posibilitatea de prelungire a valabilitatii, prin act aditional pana la data de 30.04.2018.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.04.2017. Dupa aceasta data vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,   B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 85267/06.04.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.04.2017. Dupa aceasta data vom analiza ofertele postate in SEAP.  
06.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii de  Asistenta tehnica la sistemul de instiintare-avertizare-alarmare al Municipiului Ploiesti: aparatura de instiintare F1001, centrale digitale de alarmare tip SONIA, consola de comanda, adaptoare sirene electrice tip ASE3 si sirena electronica

Descrierea contractului:
Se achizitioneaza servicii de “Asistenta tehnica la sistemul de instiintare-avertizare-alarmare al Municipiului Ploiesti: aparatura de instiintare F1001, centrale digitale de alarmare tip SONIA, consola de comanda, adaptoare sirene electrice tip ASE3 si sirena electronica”  conform specificatiilor din  Caietul de sarcini.
Valoarea estimata, fara TVA: 7500 lei- 10000 lei
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):  
50610000-4 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.04.2017. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor “Asistenta tehnica la sistemul de instiintare-avertizare-alarmare al Municipiului Ploiesti: aparatura de instiintare F1001, centrale digitale de alarmare tip SONIA, consola de comanda, adaptoare sirene electrice tip ASE3 si sirena electronica”  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat mai sus,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr 85212.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon: 0244/516699, int.303 fax: 0244/510736.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.04.2017. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP
 
05.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) de “Bransament electric cabina cap linie tramvai 102, str. Libertatii, FN, Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru  “Bransament electric cabina cap linie tramvai 102, str. Libertatii, FN, Ploiesti”,  conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV:
45310000-3 - Lucrări de instalații electrice
45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice
45231400-9 - Lucrări de construcții de linii electrice
45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
71356200-0 - Servicii de asistență tehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 3.521,09lei, fara TVA din care:
-executie lucrari in valoare de 3.021,09 lei;
-servicii de proiectare in valoare de 500 lei.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 20 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa semnarea contractului, cu conditia obtinerii Avizului CTEA de la SDEE Electrica S.A. In cazul in care nu se obtine acest aviz in cele 20 zile, perioada de proiectare se va decala corespunzator.

Termenul de executie al lucrarilor: maxim 10 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire.
Serviciile de asistenta tehnica (AT) vor fi asigurate pe intreaga perioada de  executie a lucrarilor.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietului de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini (care cuprinde precizari la caietul de sarcini + Avizul tehnic de racordare),  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 85101/05.04.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 13.04.2017, orele 12:00.  
05.04.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) de “Bransament electric cabina cap linie tramvai 101, str. Depoului, FN, Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru  “Bransament electric cabina cap linie tramvai 101, str. Depoului, FN, Ploiesti”,  conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV:
45310000-3 - Lucrări de instalații electrice
45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice
45231400-9 - Lucrări de construcții de linii electrice
45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
71356200-0 - Servicii de asistență tehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 3.021,09lei, fara TVA din care:
-executie lucrari in valoare de 2.521,09lei;
-servicii de proiectare in valoare de 500 lei.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii.

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 20 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa semnarea contractului, cu conditia obtinerii Avizului CTEA de la SDEE Electrica S.A. In cazul in care nu se obtine acest aviz in cele 20 zile, perioada de proiectare se va decala corespunzator.

Termenul de executie al lucrarilor: maxim 10 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire.
Serviciile de asistenta tehnica (AT) vor fi asigurate pe intreaga perioada de  executie a lucrarilor.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietului de sarcini si documentatia de atribuire.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini (care cuprinde precizari la caietul de sarcini + Avizul tehnic de racordare),  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 85095/05.04.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 13.04.2017, orele 12:00.
 
28.03.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii LEGATORIE SI PRELUCRARE ARHIVISTICA  DOCUMENTE AFLATE IN ARHIVA DIRECTIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANA

Descrierea contractului:Se achizitioneaza “SERVICII DE LEGATORIE SI PRELUCRARE ARHIVISTICA  DOCUMENTE IN ARHIVA DIRECTIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANA”  conform specificatiilor din  Caietul de sarcini. Documentele ce trebuie arhivate sunt din perioada 2014-2016 : 3 ani x 410 dosare/an= 1230 dosare aproximativ.

Valoarea estimata, fara TVA: 16.605 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.                    

Termenul de prestare a serviciilor : este prevazut in comanda emisa de achizitor.

Finalizarea prestarii serviciilor nu va putea depasi data de 31.12.2017.

Serviciile de legatorie ce urmeaza a se presta de operatori economici autorizati in acest sens, trebuie sa respecte prevederile Instructiunii privind activitatea de arhiva la creatorii  si detinatorii de documente , aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996

 

 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):  

79995100-6 Servicii de arhivare

79971200-3 Servicii de legare

 

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).            

Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.83240

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 06.04.2017, ora 12:00 . Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor  LEGATORIE SI PRELUCRARE ARHIVISTICA  DOCUMENTE IN ARHIVA DIRECTIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANA”  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Se reposteaza caietul de sarcini modificat

CLARIFICARI...aici

 
28.03.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de Elaborare a „Planului de actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiesti” si a „Programului de imbunatatire a eficientei energetice in Municipiul Ploiesti”.

            
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: - 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii;
                                                  - 71314300-5 – Servicii de consultanta in eficienta energetica.

Valoarea estimata, fara TVA: 75.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Durata contractului de servicii: Termenul de prestare a serviciilor: maxim 60 zile de la data semnarii contractului.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 83055/28.03.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Clarificare...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 04.04.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Elaborare a „Planului de actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiesti” si a „Programului de imbunatatire a eficientei energetice in Municipiul Ploiesti”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

 
07.03.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor spatii excedentare...detalii
   
06.03.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de “Expertiza tehnica – Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       
Valoarea estimata, fara TVA: 21.008 lei

Sursa de finantare:Lista provizorie a obiectivelor de investitii POR 2007-2013  finantate  din Bugetul localpe anul 2017- Capitolul 54.02.56 – Autoritati publice - Alte cheltuieli de investitii, poz.1

Termenul de prestare a serviciilor: 20 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522,                  fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 78809/06.03.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 14.03.2017, ora 14.00.

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de "Expertiza tehnica - Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”, intrucat nu s-a depus nicio oferta

 
28.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica - Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 833.33  lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul :70.02.71.01 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica – C12.

Termenul de prestare a serviciilor: 2 (doua) luni de la emiterea ordinului de incepere de catre achizitor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.03.2017. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in „Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1” in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente ( numai in ceea ce priveste caluzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, insotite de Scrisoarea de inaintare atasata plicului care contine oferta se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C, doar de catre ofertantul castigator situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art. 7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522,  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 78107 / 28.02.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.03.2017.

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de " Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B) situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
27.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in baza dispozitiilor art. 7, aliniatul (5) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si tinand cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achizitia directa din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, o imprimanta multifunctionala cu urmatoarea configuratie minimala :

Format : A4
Dimensiuni (LxAxl cm) : 49,7 x 20,5 x49,1
Culoare : negru
Mod tiparire : color
Tehnologie : inkjet
Interfata : USB 2.0 , WIRELESS
Duplex : Automat
Viteza de printare alb/negru : 12
Rezolutie printare : 1200x1200 dpi
Cartus : HP 651 Ink negru   ? 600 pagini; HP 651 Ink Tricolor   ? 300 pagini

si Cod CPV : 30232150-0

 1. Achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP. Detaliile tehnice si ofertele finaciare vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 07.03.2017 (inclusiv in data de 07.03.2017). Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.
 2. Detaliile tehnice vor fi prezentate astfel incat aceastea sa respecte configuratia minimala si să asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei intre aceasta și respectivele cerinte.
 3. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. 
 4. Tariful de transport va fi inclus in pretul ofertat.
 5. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut cu conditia respectarii cerintelor solicitate in anunt.
 6. Limba de redactare a ofertei: romana
 7. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
 8. Valoarea estimata : 421 lei fara TVA.

Termen depunere oferte in SEAP – 07.03.2017
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 77823/27.02.2017.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 829 , telefon 0244/516699 int. 522, fax. 0244/510736, email: achizitii.publice@ploiesti.ro

   
23.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in prestarea de „Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71900000-7 – Servicii de laborator
                                                  
Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 84.02.71.01- C1

Termenul de prestare a serviciilor: 1 an

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 77391/23.02.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 02.03.2017, ora 14:00.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect  " Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta

 
13.02.2017

SC HALE SI PIETE PLOIESTI

SC HALE SI PIETE PLOIESTI organizeaza selectie oferte privind achizitionarea unor servicii de resurse umane...detalii
   
10.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) de “Bransament electric cabina cap linie tramvai 102, str. Libertatii, FN, Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru  “Bransament electric cabina cap linie tramvai 102, str. Libertatii, FN, Ploiesti”,  conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV:
45310000-3 - Lucrări de instalații electrice
45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice
45231400-9 - Lucrări de construcții de linii electrice
45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
71356200-0 - Servicii de asistență tehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 3693,31lei, fara TVA din care:
-executie lucrari in valoare de 3193,31 lei;
-servicii de proiectare in valoare de 500 lei.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 84.02.71.01 – B5

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 20 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa semnarea contractului, cu conditia obtinerii Avizului CTEA de la SDEE Electrica S.A. In cazul in care nu se obtine acest aviz in cele 20 zile, perioada de proiectare se va decala corespunzator.

Termenul de executie al lucrarilor: maxim 10 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire.
Serviciile de asistenta tehnica (AT) vor fi asigurate pe intreaga perioada de  executie a lucrarilor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini (care cuprinde precizari la caietul de sarcini + Avizul tehnic de racordare),  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,   B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 75693/10.02.2017.

Formular, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 20.02.2017, ora 12.

Achizitia directa  de lucrari (inclusiv proiectare) avand ca obiect atribuirea contractului de "Bransament electric cabina cap linie tramvai 102, str. LIBERTATII, FN, Ploiesti” a fost anulata in temeiul art.137 alin.1 din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 
10.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) de “Bransament electric cabina cap linie tramvai 101, str. Depoului, FN, Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru  “Bransament electric cabina cap linie tramvai 101, str. Depoului, FN, Ploiesti”,  conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV:
45310000-3 - Lucrări de instalații electrice
45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice
45231400-9 - Lucrări de construcții de linii electrice
45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
71356200-0 - Servicii de asistență tehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 3193,31lei, fara TVA din care:
-executie lucrari in valoare de 2693,31 lei;
-servicii de proiectare in valoare de 500 lei.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 84.02.71.01 – B5

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 20 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa semnarea contractului, cu conditia obtinerii Avizului CTEA de la SDEE Electrica S.A. In cazul in care nu se obtine acest aviz in cele 20 zile, perioada de proiectare se va decala corespunzator.

Termenul de executie al lucrarilor: maxim 10 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire.
Serviciile de asistenta tehnica (AT) vor fi asigurate pe intreaga perioada de  executie a lucrarilor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini (care cuprinde precizari la caietul de sarcini + Avizul tehnic de racordare),  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 75685/10.02.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 20.02.2017, ora 12:00.

Achizitia directa  de lucrari (inclusiv proiectare) avand ca obiect atribuirea contractului de "Bransament electric cabina cap linie tramvai 101, str. Depoului, FN, Ploiesti” a fost anulata in temeiul art.137 alin.1 din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 
10.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de  executie lucrari avand ca obiect “Lucrari de executie pentru punerea in functiune a semaforului pietonal din intersectia Soseaua Nordului / Strada Rapsodiei ”.

Cod de clasificare CPV: 45316212 - 4 - Instalare de semafoare.   
                                          45311000-0 – Lucrari de cablare si conexiuni electrice.

Valoarea estimata, fara TVA:  7.000  lei fara TVA.

Sursa de finantare/Modalitatea de plata: Plata se va face de catre achizitor, prestatorului, dupa ce suma respectiva va fi decontata de catre asigurator, City Insurance, Municipiului Ploiesti.
Termenul de executie a lucrarilor : maxim 30 zile de la emiterea de catre achizitor a Ordinului de incepere a lucrarilor;.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini , Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari. Detaliile tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.02.2017, ora 13.00. De la aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Obiectul contractului consta in “Lucrari de executie pentru punerea in functiune a semaforului pietonal din intersectia Soseaua Nordului/Strada Rapsodiei” in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste caluzele specifice) referitoare la formularul de contract executie lucrari,  insotite de Scrisoarea de inaintare atasata plicului care contine oferta se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C, doar de catre ofertantul castigator situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii:
Se va publica un Anunt  pentru depunere oferte atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Administrare - Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro - Informatii publice - Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea acestora, in vederea departajarii ofertelor.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.114,522,  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 75645 /10.02.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Clarificari

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari. Detaliile tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.02.2017, ora 13.00. De la aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP

Termenul de prelungire va fi pana in data de 21.02.2017 , ora :13.00. Adresa...AICI

Urmare a evaluarii ofertei depuse de operatorul economic la achizitia directa de executie lucrari, autoritatea contractanta a declarat castigator oferta acestuia respectiv de S.C UTI GRUP S.A cu pretul cel mai scazut, respectiv 6.832,13 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte si din Caietul de sarcini.
10.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”.

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de “Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul 67.02.71.01 – Cultura, Recreere si Religie, Alte cheltuieli de investitii, poz.4

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 75617/10.02.2017.

Caiet de sarcini, fisa de date, formulare...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 17.02.2017, ora 12:00.
 
10.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica - Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 833.33  lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul :70.02.71.01 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica – C12.

Termenul de prestare a serviciilor: 2 (doua) luni de la emiterea ordinului de incepere de catre achizitor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate: Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.02.2017, ora 13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in „Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1” in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente ( numai in ceea ce priveste caluzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, insotite de Scrisoarea de inaintare atasata plicului care contine oferta se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C, doar de catre ofertantul castigator situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art. 7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 75622 /10.02.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.02.2017, ora 13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de "Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B) situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
09.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza procedura de achizitie directa in temeiul dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, in vederea atribuirii contractului de prestari SERVICII DE MENTINERE-INTRETINERE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PLOIESTI.

Codurile de clasificare CPV:
- 50232100-1 Servicii de întreținere a iluminatului public
- 50232110-4 Recondiționarea instalațiilor de iluminare publică
- 34928500-3 Echipament de iluminat stradal

Valoarea estimata, fara TVA: 130.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul in care pot fi prestate servicii in baza contractului: maxim 6 (sase) luni de la data inregistrarii la autoritatea contractanta, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, in limita valorii estimate.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si modelele de documente si Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt pentru depunere oferte.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 75513/09.02.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Clarificare...AICI

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 16.02.2017, ora 14:00.

Ofertele se depun la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, parter, telefon: +40 244516699/480

„Termenul limita de depunere a ofertelor se prelungeste pana la data de 21.02.2017, ora 14:00, avand in vedere faptul ca in data de 15.02.2017, un operator economic a solicitat clarificari asupra cerintelor minime de calificare impuse de autoritatea contrcatanta prin Fisa de date a achizitiei, cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale de catre operatorii economici si necesitatea intocmirii unui raspuns concludent cu privire la clarificarile solicitate de operatorul economic si asigurarii operatorilor o perioada de timp suficienta pentru intocmirea ofertelor in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.” Adresa...AICI

In urma evaluarii ofertelor depuse in cadrul achizitiei directe, oferta castigatoare a fost desemnata cea depusa de S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., cu un pret ponderat de 137,79 lei fara TVA.

01.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de “ SERVICII PRESTATE DE EXPERT INDEPENDENT RESURSE UMANE IN VEDEREA DESFASURARII PROCESULUI DE SELECTIE/EVALUARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATILOR: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI, S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIESTI S.R.L. SI S.C. HALE SI PIETE S.A.”

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii  de catre expert independent resurse umane in vederea desfasurarii procesului de selectie/evaluare a membrilor CONSILIULUI de ADMINISTRATIE, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV: 79600000-0 Servicii de recrutare și de plasarea forței de muncă.
Valoarea estimata, fara TVA: 40.000, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti
Termenul de prestare a serviciilor:

 • Raportul initial, care va fi transmis in termen de maximum 15 zile de la data semnarii contractului.
 • Raportul de progres, care va fi transmis de catre prestator beneficiarului conform  termenelor stabilite prin Graficul de timp si va fi insotit de documente cu privire la evaluarea candidatilor, stabilirea punctajului si elaborarea  listelor de ierarhizare de candidati, in termen de 60 zile de la data semnarii contractului.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data dee09.02.2017(inclusiv). Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Se solicita mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Oferta financiara si propunerea tehnica conform caiet de sarcini atasat, declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii si documentele de calificare, vor fi transmise pe adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, urmand ca dupa stabilirea castigatorului acestea sa fie transmise doar de catre castigator, in original, la sediul nostru: Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile lucratoare de la finalizarea achizitiei in SEAP)

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, 522,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr 74360/01.02.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Clarificare...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data dee09.02.2017(inclusiv). Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Se solicita mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.  
30.01.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii de intocmire D.A.L.I. –RESTAURARE FATADA SI INLOCUIRE TAMPLARIE LA CLADIREA COLEGIULUI NATIONAL “MIHAI VITEAZUL” ARIPA NORD

Se achizitioneaza servicii de intocmire :
-Documentatii pentru obtinerea avizelor conform certificatului de urbanism
-expertizarea tehnica
-releveul constructiei
-elaborare DALI
Valoarea estimata, fara TVA: 37.500 lei
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, capitolul 65.02.71.01-C8                   
Termenul de prestare: 60 zile si se realizeaza in doua etape:
Etapa I:
- 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru documentatia necesara obtinerii avizelor conform certificatului de urbanism, releeve si pentru expertiza tehnica;
- dupa predarea documentelor mentionate mai sus, prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatiile in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului;
- in cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului;
Etapa a II-a:
- dupa obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si dupa acceptarea de catre Comisia Tehnico Economica de Avizare a beneficiarului a documentatiilor, solicitate in etapa I, se va emite ordin de incepere pentru elaborarea D.A.L.I:
- astfel, termenul pentru elaborarea D.A.L.I va fi de 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere;
- dupa predarea documentatiei (DALI) prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a o sustine in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului;
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):
- 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
- 71319000-7 Servicii de expertiza

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte (07.02.2017 ora 14.00) . Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP.
Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor “D.A.L.I. –RESTAURARE FATADA SI INLOCUIRE TAMPLARIE LA CLADIREA COLEGIULUI NATIONAL “MIHAI VITEAZUL” in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original,  la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situate pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarant castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.73997

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte (07.02.2017 ora 14.00) . Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

 
30.01.2017

SC HALE SI PIETE

Achizitionare produse de curatenie Unitati Protejate...AICI    
26.01.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de Evaluare a 6 marci Petrolul Ploiesti, respectiv: F.C. Petrolul Ploiesti, Fotbal Club Petrolul, F.C. Petrolul Ploiesti 1924, Petrolul Ploiesti, Petrolul 52, Petrolul 95.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 03.02.2017, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Evaluare a 6 marci Petrolul Ploiesti, respectiv: F.C. Petrolul Ploiesti, Fotbal Club Petrolul, F.C. Petrolul Ploiesti 1924, Petrolul Ploiesti, Petrolul 52, Petrolul 95, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV: -79419000-4 - Servicii de consultanță în domeniul evaluării
           - 79311410-4 – Evaluarea impactului economic

Valoarea estimata, fara TVA: 33.613,45 lei fara TVA, respectiv 40.000 lei cu TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul de prestare a serviciilor: 3 luni de la data emiterii de catre autoritatea contractanta a ordinului de incepere sau a comenzii de lucru.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 73610/26.01.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 03.02.2017, ora 12:00.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus.

P.F.A. Constantin Valerica, cu pretul 33.000 lei fara TVA.
19.01.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, servicii de Asigurare CASCO pentru 10 autoturisme cu caracteristicite din anexa atasata. Mentionam faptul ca autoturismele sunt asigurate pana la data de 15.02.2017.
Achizitia serviciilor CASCO va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro).
Oferta financiara va fi postata in SEAP pana la data de 31.01.2017, cu detaliere, in descriere, a pretului ofertat/autoturism. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.
Oferta financiara va fi identificata in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor conform anunt.
Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Codul de clasificare CPV : 66514110-0
Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
Durata politelor de asigurare va fi de 12 luni calendaristice.
Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile
Valoarea ofertei va fi exprimata in lei.
Valoarea totala estimata : 7000 lei, fara TVA
Anuntul pentru achizitionarea directa a serviciilor de Asigurare CASCO pentru 10 autoturisme a fost publicat in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro – Administrare – Publicitate – Anunturi , sub nr. 73022
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699 int. 522, fax. 0244/510736, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anexa ...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
17.01.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “D.A.L.I. – Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane B-dul Bucuresti 1 si B-dul Bucuresti 2”

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 26.01.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire “D.A.L.I. – Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane B-dul Bucuresti 1 si B-dul Bucuresti 2”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: - 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize)       

Valoarea estimata, fara TVA: 39.166,67 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti - Capitolul 84.02.71-01 – Transporturi- C. Alte cheltuieli de investitii

Durata contractului: de la inregistrarea la achizitor dupa semnarea acestuia de catre parti, pana la data avizarii de catre achizitor a tuturor documentatiilor care fac obiectul contractului.
Termenul de prestare a serviciilor: 90 zile, dupa cum urmeaza:
          - pentru documentatii avize : 5 zile de la data obtinerii certificatului de urbanism;
          - D.A.L.I. : 30 zile de la data emiterii ordinului de incepere ;
           - Ridicarea topografica, vizata O.C.P.I. : 40 zile de la data emiterii ordinului de    incepere.
Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 72742/17.01.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

CLARIFICARE...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 26.01.2017, ora 14:00.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus

„Termenul limita pentru postarea in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) a detaliilor tehnice si a ofertei finaciare aferente achizitiei directe in cauza, precum si transmiterea documentelor de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro se prelungeste pana la data de 31.01.2017, ora 14:00, avand in vedere primirea in data de 25.01.2017 de solicitari de clarificari de la operatori economici interesati sa participe la aceasta procedura si necesitatea formularii raspunsului la acestea in vederea depunerii unor oferte corespunzatoare cerintelor autoritatii contractante, precum si perioada 23-24.01.2017 aferenta zilelor nelucratoare.” Adresa ...AICI

 
09.01.2017

SC HALE SI PIETE SA

SC HALE SI PIETE SA Ploiesti organizeaza selectie de oferte pentru Achizitionarea serviciilor unui expert privind recrutarea de resurse umane...detalii
Ofertele se vor depune in plic sigilat la Registratura SC Piete si Hale SA din str.Grivitei nr.15 Ploiesti pana la data de 19.01.2017, ora 16.00.  
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro