MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Untitled Document

 

 

 

 

Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECTIEI
TEHNIC-INVESTITII
 
 
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 

 

 

Lista achizitii 2017
Pentru dezarhivarea materialelor va recomandam programul 7-Zip, pe care il puteti descarca de pe site-ul http://www.7-zip.org/
Data
Institutia
Denumire si caracteristici categorie de produse sau servicii
Data limita a achizitiei
Castigatorul licitatiei
15.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa,conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare instalare avand ca obiect „ Sisteme de alarma antiefractie –pentru CEX”, situat in Parcul Municipal Ploiesti Vest, în conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.

 1. Cod de clasificare CPV: 31625300-6- Sisteme de alarma antiefractie.       
 2. Valoarea estimata, fara TVA: 12.605 lei (fara TVA)
 3. Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitol:67.02.71.01
 4. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, aplicabil numai ofertelor care respecta cerintele din Caietul de sarcini.
 5. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
 6. Pretul ofertei este ferm in lei si nu se accepta actualizarea pretului.
 7. Plata se va face conform prevederilor legale, in maxim de 30 zile de la emiterea facturii. Factura va fi emisa dupa semnarea procesului verbal de receptie al produselor-instalate
 8. Produsele vor fi expediate la sediul achizitorului. Tariful de transport al produselor va fi inclus in pret.

Modul de prezentare a ofertei: achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare- insalare produse. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul SEAP pana la data de  22.06.2018, ora :13.00. Dupa aceasta data vom studia ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in Noul SEAP dupa cod CPV 31625300-6  „ Sisteme de alarma antiefractie – pentru CEX  ” denumire conform anunt.
Formularele din atasament vor fi completate si transmise la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anunt (22.06.2018, ora : 13.00). Ulterior, acestea vor fi depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire , in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr.2, etaj8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522,  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP, sectiunea Publicitate anunturi, sub nr:ADV1018287/ 15.06.2018.

Caiet de sarcini, formulare, contract...detalii

   
15.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa,conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare instalare avand ca obiect „ Sisteme de alarma antiefractie –pentru Cladire administrativa si Sera”, situat in Parcul Municipal Ploiesti Vest, în conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.

 1. Cod de clasificare CPV: 31625300-6- Sisteme de alarma antiefractie.       
 2. Valoarea estimata, fara TVA: 16 806 lei (fara TVA)
 3. Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitol:67.02.71.01
 4. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, aplicabil numai ofertelor care respecta cerintele minime  din  Caietul de sarcini .
 5. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
 6. Pretul ofertei este ferm in lei si nu se accepta actualizarea pretului.
 7. Plata se va face conform prevederilor legale, in maxim de 30 zile de la emiterea facturii. Factura va fi emisa dupa semnarea procesului verbal de receptie al produselor-instalate
 8. Produsele vor fi expediate la sediul achizitorului. Tariful de transport al produselor va fi inclus in pret.

Modul de prezentare a ofertei: achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare- insalare produse. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul SEAP pana la data de  22.06.2018, ora 13.00. Dupa aceasta data vom studia ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in Noul SEAP dupa cod CPV 31625300-6 si „ Sisteme de alarma antiefractie – pentru Cladire administrativa si Sera ”denumire conform anunt.
Formularele din atasament vor fi completate si transmise la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anunt (22.06.2018, ora :13.00.) Ulterior, acestea vor fi depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire , in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr.2, etaj8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522,  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP, sectiunea Publicitate anunturi, sub nr:ADV1018254/ 15.06.2018.

Caiet de sarcini, formulare, contract...detalii

   
13.06.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA Furnizare Lapte Praf - "Furnizare lapte praf ambalat la  punga 0,500 kg"...detalii
   
12.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa, conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, servicii de Asigurare RCA Skoda Roomster PMP, pentru 4 autoturisme marca Skoda Roomster, cu caracteristicite din anexa atasata, pentru o perioada de 1 an, incepand cu data de 05.07.2018. Mentionam faptul ca autoturismele sunt asigurate pana la data de 04.07.2018.
Achizitia serviciilor RCA va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP (www.e-licitatie.ro).
Modul de prezentare al ofertei : achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP si oferta va fi postata pana la data de 19.06.2018, cu detaliere, in descriere, a pretului ofertat/autoturism. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in Noul SEAP.
Oferta financiara va fi identificata in Noul SEAP dupa codul CPV -  66516100-1 si denumirea serviciilor conform anunt Asigurare RCA Skoda Roomster PMP. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Codul de clasificare CPV : 66516100-1 (Servicii de asigurare de răspundere civilă auto)
Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
Durata politelor de asigurare va fi de 12 luni calendaristice.
Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile
Valoarea ofertei va fi exprimata in lei.
Valoarea totala estimata :  4000 lei (1000 lei/autoturism/an)
Anuntul pentru achizitionarea directa a serviciilor de Asigurare RCA Skoda Roomster PMP a fost publicat in Noul SEAP sectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1017006
Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartiment Achizitii Bunuri, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 522, fax. 0244/510736, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro .

   
12.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016 servicii pentru „Spectacol ecvestru Turnir 14 iulie 2018”.   
Cod de clasificare CPV:
92000000-1 servicii de recreere, culturale si sportive

Valoarea estimata a contractului este de 6000lei, fara TVA
        
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii ce are ca obiect ”Spectacol ecvestru Turnir 14 iulie 2018”, in conformitate specificatiile tehnice mentionate de catre autoritatea contractanta.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  autoritatii contractante, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii se depun in 2 exemplare, original si copie,  la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C,  intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de scrisoarea de inaintare (Formularul 11). Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: „A nu se deschide inainte de 19.06.2018, ora 14:00”. Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.  
Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite prin Anunt publicat in NOUL SEAP si pe site-ul Municipiului Ploiesti. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor. Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa. Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin Anunt publicat in NOUL SEAP si  pe site-ul Municipiului Ploiesti.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaj egal, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,   B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia serviciilor a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice SICAP (NOUL SEAP), la adresa: www.sicap-prod.e-licitatie.ro – Initiere de procedura de achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1016942/12.06.2018.

Formulare, contract...AICI

   
11.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.06.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71332000-4 Servicii de inginerie geotehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 1.900 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 65.02.71.01 – Invatamant-C Alte cheltuieli de investitii: Documentatii/Construire Gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23.

Termenul de prestare a serviciilor: 10 zile de la data primirii ordinului de incepere si pana la data predarii documentatiei catre autoritatea contractanta.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Certificat urbanism, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1016788/11.06.2018.

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.06.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
11.06.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI
ACHIZITIE DIRECTA Contract Servicii - "Servicii Reparare si Intretinere Sisteme Supraveghere Video"...detalii
   
08.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect  “Intocmire Documentatie Pentru Demolare Cladiri Aflate In Proprietatea Municipiului Ploiesti – Str. Cosminele Nr.11 A”

Cod de clasificare CPV:  
 -   71322000-1 –Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice;
Valoarea estimata: 4000 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Cap.70.02-71-01 – C23.

Termenul de prestare a serviciilor : documentatiile tehnice vor fi realizate in etape conform ordinelor de incepere astfel :

 • Documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism – 3 zile de la emiterea ordinului de incepere ;
 • Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor/studii solicitate prin certificat de urbanism – 3 zile de la emiterea ordinului de incepere, care va fi dat dupa emiterea certificatului de urbanism ;
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de demolare a cladirilor - 10 zile de la emiterea ordinului de incepere, care va fi dat dupa obtinerea tuturor avizelor ;
 • Intocmirea proiectului tehnic de demolare si a documentatiei ( caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a contractului de lucrari de demolare – 14 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt...AICI

Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de  15.06.2018, ora: 13.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare “ Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – str. Cosminele nr.11 A ”, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Temei de proiectare atasata, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

     Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa:www.sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie respectiv Fisa de date.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art.7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – str. Cosminele nr.11 A”
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa:www.sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.ADV1016410/ 08.06.2018.

   
08.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari de  executie Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 15.06.2018 , ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in lucrari de  executie Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (25.04.2018 , ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 45331210-1 (Lucrări de instalare de echipament de ventilație);
Valoarea estimata, fara TVA: 71.232,43 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1016298/08.06.2018.

Caiet de sarcini, formulare etc...AICI

   
07.06.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA Contract Servicii - "Servicii verificare tehnica prize si paratoniere"...DETALII
   
05.06.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI

S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 19.06.2018, incepand cu ora 10,00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti. Detalii gasiti pe siteul nostru http://www.halesipieteploiesti.ro/.
Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul SC Hale si Piete SA Ploiesti,– biroul contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0372 /05 69 60 sau fax 0372 / 05 69 61. Anexa...aici

Erata...AICI

   
04.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “SF – Amenajare intersectie str. Strandului cu Centura de N-E DN1B – Punere in conformitate RTE in Zona intersectiei str. Strandului cu Centura de N-E”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 11.06.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF – Amenajare intersectie str. Strandului cu Centura de N-E DN1B – Punere in conformitate RTE in Zona intersectiei str. Strandului cu Centura de N-E, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize

Valoarea estimata, fara TVA: 40.336 lei fara TVA, din care:
- studiu de fezabilitate – 38.730 lei fara TVA;
- documentatii obtinere avize/acorduri – 1.606 lei fara TVA. 

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 84.02.71.01-C10.

Termenul de prestare a serviciilor:

-documentatii certificat de urbanism si documentatii pentru obtinere avize - 5 zile de la emiterea ordinului de incepere;
-studiul de fezabilitate – 45 zile de la emiterea ordinului de incepere, care se va da dupa obtinerea tuturor avizelor/acordurilor, cu prezentarea a minim doua scenarii;
-caiet de sarcini in vederea organizarii procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari (inclusiv proiectare) – 10 zile de la emiterea ordinului de incepere.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Avize, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1014910/04.06.2018.

Formulare, tema proiectare, planuri etc....AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 11.06.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF – Amenajare intersectie str. Strandului cu Centura de N-E DN1B – Punere in conformitate RTE in Zona intersectiei str. Strandului cu Centura de N-E, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
 
31.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE, SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR ”.

Cod de clasificare CPV:  
             -  71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica;                

Valoarea estimata: 440,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Finantarea acestei lucrari va fi facuta din Bugetul Local, Cap.61.02.71.01 – Ordine Publica si Siguranta Nationala, C2- Alte cheltuieli de investitii (conform HCL. Nr.147/2018.Rectificare bugetara.poz 1).

Termenul de prestare a serviciilor: este de maxim 30 zile de la data emiterii ordinului de incepere de catre achizitor; Termenul de remediere documentatie – maxim 10 zile de la data comunicarii neconformitatii de catre autoritatea contractanta.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de  08.06.2018, ora: 14.00_ mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare  “TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE, SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR”, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare . Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
        Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  Temei de proiectare atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa:www.sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.ADV 1014541/31.05.2018.

 

Tema proiectare, formulare...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de  08.06.2018, ora: 14.00_ mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  Temei de proiectare atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

 

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de  "SF – TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe email-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 

24.05.2018 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
Achizitie directa Servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii prin diriginte de santier cf.Legii 10/1995...detalii
   
18.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.05.2018, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71332000-4 Servicii de inginerie geotehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 1.900 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 65.02.71.01 – Invatamant-C Alte cheltuieli de investitii: Documentatii/Construire Gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23.

Termenul de prestare a serviciilor: 10 zile de la data primirii ordinului de incepere si pana la data predarii documentatiei catre autoritatea contractanta.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Certificat urbanism, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1011695/18.05.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.05.2018, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
17.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) – (2)  din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “PUZ – PARCELARE TEREN T36 - A459 STR.GHIGHIULUI-PLOIESTI ”, conform cerintelor Temei de proiectare.

Cod de clasificare CPV: 71410000 – 5 – Servicii de Urbanism.     

Valoarea estimata, fara TVA: 84.033,60 lei fara TVA
Termenul de prestare a serviciilor: max 80 zile astfel :
-Ridicarea topografica cu viza O.C.P.I, plan de parcelare al terenului studiat, studiul geotehnic   50 zile de la data emiterii de catre achizitor a comenzii de lucru/ ordin de incepere;
-Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism 2 zile de la emiterea ordinului de incepere care se va da dupa obtinerea studiului topografic cu viza O.C.P.I.
-Documentatiile pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor 3 zile de la emiterea ordinului de incepere care se va da dupa obtinerea Certificatului de urbanism.
-Documentatia P.U.Z – 25 zile de la emiterea ordinului de incepere care se va da dupa obtinerea studiului topografic cu viza O.C.P.I. si a avizelor/acordurilor solicitate prin CU.
Sursa de finantare: Bugetul local 2017 al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii , la Capitolul 70.02-71.01 C11-“Documentatii PUZ in Municipiul Ploiesti”
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 34 si 138, alin (1) si (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea  unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de  24.05.2018, ora:15.00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,   B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www. sicap-prod.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr:_ADV10111186 /_17.05.2018.  

Tema proiectare, formulare...AICI

CLARIFICARE...AICI

CLARIFICARE...AICI  
15.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect „ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE PENTRU APARATURA ELECTRONICA SI ELECTROMECANICA A CEASURILOR DIN MUNICIPIUL PLOIESTI”  

Cod de clasificare CPV: 50431000-5 (Servicii de reparare și de întreținere a ceasurilor).        

Valoarea estimata: Pentru noul contract pe anul 2018 ( de la 01.05.2018 pana la 31.12.2018) se estimeaza o valoare de aproximativ 26.470,59 lei fara TVA, respectiv 31.500 lei cu TVA .
In eventualitatea prelungirii acestui contract prin act aditional, pana pe 30.04.2019, valoarea estimata pentru cele 4 (patru) luni din anul 2019 va fi de aproximativ 15.750 lei cu TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modalitatea de publicitate:
Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www. sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa:www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.

Modul de prezentare a ofertei:  Ofertele trebuie transmise la:
Registratura Primariei Municipiului Ploiesti
Adresa postala:  B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, parter, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:100066, Romania, Punct de contact:  Registratura, Tel.  +40 244516699/480, Adresa internet (URL):  www.ploiesti.ro

-Data limita de depunere ofertelor: 22.05.2018, ora:15.00_
-Numar de exemplare: 2(doua), original si copie;
-Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.
Acestea se vor introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de Scrisoarea de inaintare. Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: “A nu se deschide inainte de: 22.05.2018, ora: 15.00”.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:2 zile lucratoare.
- Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere stabilite prin prezentul Anunt. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor;
- Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa;
- Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin prezentul Anunt.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522,                  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr:  ADV1010561 / 15.05.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
15.05.2018 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
SC HALE SI PIETE PLOIESTI organizeaza achizitie directa avand ca obiect "Asigurare service pentru sistemul de detectie, semnalizare si alertare in caz de incendiu din cadrul Pietei Malu Rosu Ploiesti...detalii
   
11.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa, conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare avand ca obiect „ Mobilier pentru birou, CEX” pentru urmatoarele produse :

 • 4 buc. mese din pal melaminat tip stejar, care dispuse sub forma de careu sa formeze un patrat cu latura de 6 m formand asfel o masa de consiliu de 24 persoane;
 • 1 buc. dulap cu 3 usi cu sertare in partea de sus, din pal melaminat tip stejar, cu dimensiunile : H=1,2 m; L=1,2 m si latimea=0,4 m;
 • 1 buc. dulap 4 usi cu sertare in partea de sus, din pal melaminat tip stejar cu dimensiunile : H=1,2 m; L=1,6 m si latimea=0,4 m;
 • 24 buc. scaune tip conferinta;
 • 5 buc. cuier de perete din pal melaminat tip stejar cu dimensiunile 2m x2m.
 • Cod de clasificare CPV: 39130000-2 (Mobilier de birou).        
 • Valoarea estimata, fara TVA: 10790 lei (fara TVA)
 • Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, aplicabil numai ofertelor care respecta cerintele minime din anunt
 • Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
 • Pretul ofertei este ferm in lei si nu se accepta actualizarea pretului.
 • Plata se va face conform prevederilor legale, in maxim de 30 zile de la emiterea facturii. Factura va fi emisa dupa semnarea procesului verbal de receptie al produsului.
 • Produsele vor fi expediate la sediul achizitorului. Tariful de transport al produselor va fi inclus in pret.

Modul de prezentare a ofertei: achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare produse. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul SEAP pana la data de  21.05.2018. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in Noul SEAP dupa cod CPV  39130000-2 si denumire Mobilier pentru birou, CEX, conform anunt.
Formularele din atasament vor fi completate si transmise la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anunt(21.05.2018). Ulterior, acestea vor fi depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire , in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr.2, etaj8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522,  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP, sectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1009742.

Formulare...AICI

   
11.05.2018 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
SC HALE SI PIETE PLOIESTI organizeaza achizitie directa Asigurare service pentru sistemul de detectie, semnalizare si alertare in caz de incendiu din imobilul Halele Centrale Ploiesti si a sistemului de detectie, semnalizare si alertare CH4 din subsolul Halelor Centrale...detalii
   
11.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “D.A.L.I.-Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.05.2018, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire D.A.L.I.-Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize)

Valoarea estimata, fara TVA: 7.000 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 65.02.71.01 – Invatamant-C Alte cheltuieli de investitii– D.A.L.I. Conducta termica la Colegiul Tehnic “Toma Socolescu”.

Termenul de prestare a serviciilor: 10 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere si pana la data predarii documentatiei catre autoritatea contractanta.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1009674/11.05.2018.

Tema de proiectare, caiet sarcini, fisa de date, formulare...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.05.2018, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire D.A.L.I.-Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

CLARIFICARE...AICI

CLARIFICARE 2...AICI

Termen de depunere a ofertelor decalat pana in data de 23.05.2018.

CLARIFICARE 3...AICITermenul de depunere a ofertelor s-a decalat din data de 23.05.2018 pana in data de 30.05.2018, ora 14.00.

 
10.05.2018 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
SC HALE SI PIETE PLOIESTI organizeaza achizitie directa Amplasare corturi pe structura metalica - constructii cu caracter provizoriu pe durata executarii lucrarilor de construire Piata Centrala Agroalimentara...detalii
   
09.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016: „Servicii de medicina muncii pentru salariatii Municipiului Ploiesti”

Cod de clasificare CPV:
85147000-1 Servicii de medicina muncii

Valoarea estimata a contractului este de 36000lei, fara TVA, din care:
- 24.000 lei(fara TVA) pana la 31.12.2018
- 12.000 lei(fara TVA) (in eventualitatea prelungirii contractului prin act aditional  pana la data de 30.04.2019), in conformitate cu dispozitiile art.165 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic NOULSEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 16.05.2018, orele 14:00. Dupa aceasta data vom analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia serviciilor va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia serviciilor a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1008995/09.05.2018.

Documentatie, caiert sarcini, etc...AICI

Formulare...AICI

   
09.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “SF – Amenajare intersectie str. Strandului cu Centura de N-E DN1B – Punere in conformitate RTE in Zona intersectiei str. Strandului cu Centura de N-E”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 16.05.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF – Amenajare intersectie str. Strandului cu Centura de N-E DN1B – Punere in conformitate RTE in Zona intersectiei str. Strandului cu Centura de N-E, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize

Valoarea estimata, fara TVA: 8.403 lei fara TVA, din care:
        - studiu de fezabilitate – 7.000 lei fara TVA;
-documentatii obtinere avize – 1.403 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 84.02.71.01-C10.

Termenul de prestare a serviciilor:

-documentatii certificat de urbanism si documentatii pentru obtinere avize - 5 zile de la emiterea ordinului de incepere;
-studiul de fezabilitate – 45 zile de la emiterea ordinului de incepere, care se va da dupa obtinerea tuturor avizelor/acordurilor, cu prezentarea a minim doua scenarii;
-caiet de sarcini in vederea organizarii procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari (inclusiv proiectare) – 10 zile de la emiterea ordinului de incepere.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Avize, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1008963/09.05.2018.

Formulare, tema de proiectare, etc....AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 16.05.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF – Amenajare intersectie str. Strandului cu Centura de N-E DN1B – Punere in conformitate RTE in Zona intersectiei str. Strandului cu Centura de N-E, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
03.05.2018 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI

S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 15.05.2018,  incepand cu ora 10,00, licitatii  publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti conform anexei.  

Caietele  de  sarcini  pot fi cumparate de la sediul  SC Hale si Piete SA Ploiesti,– biroul contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon  0372 /05 69 60   sau  fax 0372 / 05 69 61 .

   
03.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016 Servicii pentru evenimentele „Spectacol ecvestru 03 iunie 2018”.      
Cod de clasificare CPV:
92000000-1 servicii de recreere, culturale si sportive

Valoarea estimata a contractului este de 11340lei, fara TVA
          
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii ce are ca obiect ”Spectacol ecvestru 3 iunie 2018”, in conformitate specificatiile tehnice mentionate de catre autoritatea contractanta.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  autoritatii contractante, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii se depun in 2 exemplare, original si copie,  la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C,  intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de scrisoarea de inaintare (Formularul 11). Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: „A nu se deschide inainte de 10.05.2018, ora 14:00”. Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.       
Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite prin Anunt publicat in NOUL SEAP si pe site-ul Municipiului Ploiesti. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor. Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa. Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin Anunt publicat in NOUL SEAP si  pe site-ul Municipiului Ploiesti.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaj egal, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice SICAP (NOUL SEAP), la adresa: www.sicap-prod.e-licitatie.ro – Initiere de procedura de achizitie - Publicitate Anunturi., sub nr. ADV1007043/03.05.2018.

Documentatie de atribuire...AICI

 

Urmare  a evaluarii ofertei depusa la achizitia de servicii, autoritatea contractanta a declarat castigatoare oferta depusa de ASOCIATIA ECVESTRA WESTERN DREAM, cu pretul de 10350 lei, si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte si din Caietul de sarcini.

02.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “E.T. si D.A.L.I. – Grup sanitar Parc Toma Socolescu”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.05.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire E.T. si D.A.L.I. – Grup sanitar Parc Toma Socolescu, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: - 71319000-7 – Servicii de expertiză;
                                            - 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță

Valoarea estimata, fara TVA: 7.200 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 70.02.71.01 – C25.

Termenul de prestare a serviciilor: Termenul de prestare a serviciilor – acestea se vor derula in trei etape:
Etapa I -10 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborarea expertizei tehnice;
Etapa a II-a – 5 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor (conform Certificatului de urbanism);
Etapa a III-a – 30 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborarea D.A.L.I. si a documentatiei de licitatie pentru achizitia urmatoarei etape: P.T., D.E., executie lucrari.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Certificat urbanism, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1006829/02.05.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.05.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire E.T. si D.A.L.I. – Grup sanitar Parc Toma Socolescu, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
02.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Consultanta in vederea finantarii accelerarii programelor de investitii in domeniul eficientei energetice si utilizarii surselor de energie regenerabila (ELENA)”- in scopul realizarii documentatiei de finantare necesara proiectului „Monitorizarea eficienta a consumului energetic local prin Dispeceratul Energetic Local ”, conform cerintelor din Fisa de date respectiv a  Caietului de sarcini.
Obiective specifice:
-Pregatirea proiectului;
-Intocmirea documentatiei de finantare aferenta proiectului;
-Analiza economico-financiara (analiza cost-beneficiu) pentru proiect;
-Asistenta pe perioada evaluarii proiectului.
Documentatia de finantare se va realiza in conformitate cu cerintele mentionate pe pagina de web a programului – repectiv : http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm - la sectiunile „ELENA – how it works” si  „ELENA – how to apply”.
Prestatorul va face dovada ca a elaborat si depus cel putin 1 document similar in cadrul Programelor: Intiativa CIVITAS, UIA, HORIZON 2020, ERAMUS PLUS, CREATIVE EUROPE, CEF-CONECTING EUROPE FACILITY, LIFE, etc, si a semnat cel putin 1 contract de finantare; va depune scrisori de recomandare de la beneficiarii proiectelor elaborate/implementate cu fonduri europene; va depune CV-uri pentru expertii din echipa, care sa demonstreze experienta acestora, insotite de documente doveditoare.
Documentatia se va intocmi in 4 (patru) exemplare, din care unul in format electronic.
Cod de clasificare CPV:
79400000-8 – Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe;   
     Valoarea estimata, fara TVA: 109244 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Conform Bugetului Municipiului Ploiesti pentru anul 2018, capitolul: 740271.
Termenul de prestare a serviciilor: maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modul de prezentare a ofertei:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.05.2018 (inclusiv), ora:14.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa data/ora precizata in documentatie, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea produsului. Obiectul contractului consta in realizarea documentatiei de finantare necesara pentru proiectul “Monitorizarea eficienta a consumului energetic local prin Dispeceratul Energetic Local”, care se va depune in cadrul Programului ELENA (European Local Energy Assistance), in conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract cu cerintele Fisei de date, respectiv a  Caietului de sarcini.     
Oferta financiara si propunerea tehnica conform Caietului de sarcini atasat, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii, precum si documentele de calificare, vor fi transmise pe adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro pana la termenul limita precizat in Documentatia de atribuire, urmand ca dupa stabilirea castigatorului acestea sa fie transmise doar de catre ofertantul castigator, in original, la sediul nostru: Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (in termen de  3 zile lucratoare de la finalizarea achizitiei in SEAP).
Alte informatii :
Anuntul pentru achizitia directa va fi  publicat atat pe site-ul Municipiului Ploiesti cat si in Sistemul   Electronic    al     Achizitiilor   Publice (noul SEAP),    la adresa: www.e-licitatie.ro -Administrare - Publicitate – Anunturi.
Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa www.ploiesti.ro - Informatii publice - Achizitii publice - Lista achizitii, cat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr: ADV1006808 / 02.05.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
27.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016 Servicii pentru evenimentele Servicii de informare si comunicare pentru proiectul  “Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiesti”, cod proiect 120801 Cod de clasificare CPV:
79952000-2  Servicii pentru evenimente
79800000-2 Servicii tipografice si servicii conexe

Valoarea estimata a contractului este de 16318.44 lei, fara TVA.
          
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (NOUL SEAP) sicap-prod.e-licitatie.ro pana la data de  08.05.2018.  Dupa expirarea acestui termen vom analiza ofertele postate in SICAP (NOUL SEAP). Ofertele vor fi identificate in SICAP (NOUL SEAP) dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia de servicii va fi derulata in SICAP (NOUL SEAP) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,                            B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia de servicii a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice SICAP(NOUL SEAP), la adresa: www.sicap-prod.e-licitatie.ro – Initiere de procedura de achizitie - Publicitate Anunturi., sub nr. ADV1006487/27.04.2018.

Documentatie...AICI

   
27.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea Servicii de elaborare materiale (actualizare proceduri ISO 9001: 2015) aferente proiectului “Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiesti”, cod proiect 120801.

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 08.05.2018, ora 14:00. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea “Servicii de elaborare materiale (actualizare proceduri ISO 9001: 2015) aferente proiectului “Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiesti”, cod proiect 120801,  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.144, 303, fax: 0244/510736; e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Initiere proceduri achizitie, subsectiunea Publicitate - Anunturi,, sub nr. ADV1006439/27.04.2018.

Documentatie...AICI

   
27.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea Asistenta tehnica la sistemul de instiintare-avertizare-alarmare al Municipiului Ploiesti: aparatura de instiintare F1001, centrale digitale de alarmare tip SONIA, consola de comanda, sirena electronicasi asigurarea conectarii centralelor de alarmare cu mijloacele de alarmare ( 13 sirene electronice si 11 sirene electrice) prin GSM – accesibilitate si monitorizare.”

 Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 09.05.2018, ora 14:00. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor “Asistenta tehnica la sistemul de instiintare-avertizare-alarmare al Municipiului Ploiesti: aparatura de instiintare F1001, centrale digitale de alarmare tip SONIA, consola de comanda, sirena electronicasi asigurarea conectarii centralelor de alarmare cu mijloacele de alarmare (13 sirene electronice si 11 sirene electrice) prin GSM – accesibilitate si monitorizare”,  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.144,303   fax: 0244/510736.

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Initiere proceduri achizitie, subsectiunea Publicitate - Anunturi,, sub nr. ADV1006339/27.04.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
26.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 03.05.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71332000-4 Servicii de inginerie geotehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 1.900 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 65.02.71.01 – Invatamant-C Alte cheltuieli de investitii: Documentatii/Construire Gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23.

Termenul de prestare a serviciilor: 10 zile de la data primirii ordinului de incepere si pana la data predarii documentatiei catre autoritatea contractanta.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Certificat urbanism, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1006205/26.04.2018.

Formulare, caiet de sarcini...detalii

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 03.05.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
25.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Primăria Municipiului Ploiești organizează în data de 08.05.2018   licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu excedentar aflat în administrarea Colegiului Tehnic “Elie Radu” din Șos.Vestului nr.22. Spațiul excedentar se află în incinta cantinei, are suprafața de 20,10 mp și este destinat activității de producție. Caietul de sarcini se va achiziționa de la Colegiul Tehnic “Elie Radu”.

   
20.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “D.A.L.I.-Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.04.2018, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire D.A.L.I.-Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize)

Valoarea estimata, fara TVA: 7.000 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 65.02.71.01 – Invatamant-C Alte cheltuieli de investitii– D.A.L.I. Conducta termica la Colegiul Tehnic “Toma Socolescu”.

Termenul de prestare a serviciilor: 10 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere si pana la data predarii documentatiei catre autoritatea contractanta.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1004356/20.04.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.04.2018, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire D.A.L.I.-Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
19.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016 Servicii pentru evenimentele „ZILELE ORASULUI PLOIESTI” SI „FESTIVALUL PLOIESTI – MAGIE, FEERIE SI POVESTI”, in perioada 01-03 iunie 2018.  
Cod de clasificare CPV:
79952000-2  Servicii pentru evenimente

Valoarea estimata a contractului este de 134.060lei, fara TVA
          
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (NOUL SEAP) sicap-prod.e-licitatie.ro pana la data de  27.04.2018.  Dupa expirarea acestui termen vom analiza ofertele postate in SICAP (NOUL SEAP). Ofertele vor fi identificate in SICAP (NOUL SEAP) dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia de servicii va fi derulata in SICAP (NOUL SEAP) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,                            B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice SICAP(NOUL SEAP), la adresa: www.sicap-prod.e-licitatie.ro – Initiere de procedura de achizitie - Publicitate Anunturi., sub nr. ADV1004010/19.04.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Raspuns clarificari...AICI

 

“Urmare  a evaluarii ofertelor depuse la achizitia de servicii, autoritatea contractanta a declarat castigatoare oferta depusa de S.C. FANOMANIA HOLDING S.R.L. cu pretul de 134.000 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte si din Caietul de sarcini.”

19.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari de  executie Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 25.04.2018 , ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in lucrari de  executie Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (25.04.2018 , ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 45331210-1 (Lucrări de instalare de echipament de ventilație);
Valoarea estimata, fara TVA: 71.232,43 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1003971/19.04.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
19.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa,conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect „ Service auto, verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea a 3 autoturisme marca Skoda Octavia Tour, 4  autoturisme marca Skoda Roomster, 2  autoturisme marca Ford Fusion, 2  autoturisme marca Dacia Logan, 1  autoturism marca Dacia 1307 ”  
Cod de clasificare CPV: 50110000-9 (Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe).        
Valoarea estimata, fara TVA: 60.000 lei (fara TVA) pana la data de 31.12.2018 cu posibilitatea suplimentarii pana la valoarea maxima de 80.000 lei fara TVA in conformitate cu dispozitiile art.165 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Astfel autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a prelungi durata initiala a contractului in cazul aparitiei necesitatii de suplimentare a serviciilor achizitionate initial si al existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
In valoarea maxim estimata de 80.000 lei, fara TVA, au fost incluse si costurile aferente acestei perioade de 4 luni, respectiv 01.01.2019-30.04.2019.
Valoarea maxima estimata de  80.000 lei fara TVA, este defalcata astfel:
- 60.000 lei (fara TVA) pana la data de 31.12.2018;
- 20.000 lei (fara TVA) pentru anul 2019, in eventualitatea prelungirii contractului prin act aditional pana la data de 30.04.2019.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modul de prezentare a ofertei : achizitia directa se va face prin catalogul electronic Noul SEAP si va fi finalizata prin  incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.04.2018. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in Noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV 50110000-9 si denumirea serviciilor Service auto Municipiul Ploiesti. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, insotite de Scrisoarea de inaintare (toate formularele conform Documentatiei de atribuire), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anunt (27.04.2018). Ulterior, acestea vor fi depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. Achizitia directa va fi derulata in Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr.2, etaj8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522,  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP, sectiunea Publicitate anunturi, sub nr: ADV1003918 / 19.04.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
12.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de elaborare Strategie parcari in Municipiul Ploiesti.

 Avand in vedere ca incepand cu data de 02.04.2018 s-a lansat noul Sistem Electronic de Achizi?ii Publice dezvoltat în urma implementării proiectului denumit „Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfă?urare al achizi?iilor publice – SICAP, achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 18.04.2018, ora 14:00.

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP- Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare Strategie parcari in Municipiul Ploiesti, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (18.04.2018, ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: - 73200000-4 Servicii de consultanta in cercetare si in dezvoltare; 71240000-2 Servicii de arhitectura, inginerie si de planificare;   

Valoarea estimata, fara TVA: 8403 lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1001537/12.04.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
05.04.2018 SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti inten?ionează să achizitioneze, prin achizi?ie directă, conform Legi 98/2016 cu modificările ?i completările ulterioare:
A) servicii internet, telefonie fixa VOIP prin fibra optica si mentenanta sistemului hardware existent si,
B) servicii de transmitere de date

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legi 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV :
A)72400000-4 , servicii de internet prin fibra optica ;(pachet incluzand :telefonie VOIP – CPV:64211000-8 servicii de telefonie publica, si CPV:50312300-8 reparare si intretinerea echipamentelor de retea de date)                           
B) 72318000-7 , servicii  de transmitere date

Obiectul achizitiei:

A) servicii de  internet, telefonie fixa VOIP si mentenanta sistemului cuprinzand urmatoarele:

1)Transport date prin internet si telefonie VOIP incluzand suport de transmitere , fibra optica, compatibil cu intrastructura hardware existenta

2)Servicii de internet :  
-un numar de minim 18 utilizatori
-latimea de  banda :  garantat - 50Mbps acces internet, 
-maxim - 2 Gbps, Metropolitan

3)Servicii de telefonie fixa VOIP;
-se doreste pastrarea numerelor existente
- numarul de minute consumate in medie: 400min mobil si 600 min fix
-5 linii oras  VOIP
-6  interioare analogice fax
-18 interioare IP

4)Servicii de mentenananta incluzand instalarea , configurarea , intretinerea si depanarea infrastructurii hardware existente

B) servicii de transmitere de date:  

Conexiune de date dedicate VLAN_LAYER 2  de marimea latimii de banda de 10Mbps intre sediul STS –UM 0823 din Ploiesti , strada Vasile Lupu 60-62 si  SPLCEP Ploiesti, B-ul Independentei nr .10

Valoarea estimata a achizitiei:
A) 850 lei abonament lunar, fara TVA, pentru internet, telefonie fixa VOIP si  mentenanta sistemului
B) 400lei abonament lunar, fara TVA ,pentru  transmitere date
Criteriul de atribuire,:- pre?ul cel mai scăzut, cumulat pe ofertant.

Modul de prezentare a ofertei:

Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor , situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, pana la data 16.04.2018, ora 10.00, in plic inchis.
Ofertele se vor deschide in data de 16.04.2018, orele 11:00.
Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate conform caietului de sarcini(ANEXA)

Oferta financiara  va fi prezentata sub forma de abonament lunar ,pentru fiecare cod CPV in parte ,exprimat in lei , fara TVA ,

 Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte:

Declarații privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art.164,165,167 din Legea 98/ 2016 declaratie pe proprie raspundere –completare formular nr.1in original.

Declarație privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016  privind achizitiile publice – completare formular 2 in original.

Formularul de oferta – formularul 3 in original

 Certificatul constatator emis de Oficiul  Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, in copie conform cu originalul

Licenta ANCOM, valabila pe toata durata contractului

Certificat de atestare fiscala  ANAF, valabil la data depunerii ofertei

Certificat  de atestare fiscal emis de  DITL, valabil la data depunerii ofertei

Certificat ISO:27001,Securitatea informatiei si ISO:9001, Managementul calitatii

Nu se accepta subcontractori

Pretul va ramane  nemodificat pe toata durata derularii contractului.

 Modalitati de plata :
Plata se va face prin ordin de plata , in contul operatorului deschis la Trezorerie, in baza facturii emise de operatorul economic
Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor, situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, pana la data 16.04.2018, ora 10.00, in plic inchis.
Ofertele se vor deschide in data de 16.04.2018, orele 11:00.
Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a urca oferta in S.E.A.P, pentru finalizarea acestei achizitii pe www.e-licitatie.ro , pentru fiecare sectiune in parte, la codurile CPV afisate
Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei, nr.10 .

Caiet de sarcini, declaratii...AICI   

Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor, situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, pana la data 16.04.2018, ora 10.00, in plic inchis.
Ofertele se vor deschide in data de 16.04.2018, orele 11:00.
 
04.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI
Primăria Municipiului Ploiești organizează în data de 24.04.2018 licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu excedentar aflat în administrarea Colegiului Tehnic “Elie Radu” din Șos.Vestului nr.22. Spațiul excedentar se află în incinta cantinei, are suprafața de 20,10 mp și este destinat activității de producție. Caietul de sarcini se va achiziționa de la Colegiul Tehnic “Elie Radu”.
   
04.04.2018 SC HALE SI PIETE SA

S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 21.03.2018,  incepand cu ora 10,00, licitatii  publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti conform anexei.  

Caietele  de  sarcini  pot fi cumparate de la sediul  SC Hale si Piete SA Ploiesti,– biroul contracte.

Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0372 /05 69 60   sau  fax 0372 / 05 69 61 .

   
04.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE, SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR”

Cod de clasificare CPV:  
 -  71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica;                

Valoarea estimata: 440,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 61.02.71.01 – – Ordine Publica si Siguranta Nationala, C2- Alte Cheltuieli de Investitii

Termenul de prestare a serviciilor: este de maxim 30 zile de la data emiterii ordinului de incepere de catre achizitor; Termenul de remediere documentatie – maxim 10 zile de la data comunicarii neconformitatii de catre autoritatea contractanta.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 13.04.2018, ora: 14.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare  “TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE, SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR”, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare . Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.


Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  Temei de proiectare atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.ADV1000496/04.04.2018.

Formulare, tema de proiectare, model contract...AICI

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de furnizare avand ca obiect:   " SF-TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE, SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
29.03.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii “SF- Laborator Radioterapie cu Energii Inalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrari)”.           
Obiectul contractului - Intocmirea, conform caiet de sarcini si tema de proiectare, pentru Laborator Radioterapie cu Energii Inalte, a urmatoarelor documentatii:

 • studiul de fezabilitate,
 • studiul geotehnic,
 • documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism
 • caietul de sarcini pentru procedura de achizitie a contractului de lucrari (inclusiv servicii de proiectare).

Cod de clasificare CPV:
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize                  
           
Valoarea estimata a achizitiei este de 42 000 lei fara T.V.A din care:
           
Termenul de prestare: 30 zile de la data de incepere, inscrisa pe ordinul de incepere.
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini +Tema de proiectare, Certificatul de urbanism, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 04.04.2018, orele 14:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini + Tema Proiectare, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inclusiv lucrari), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.         
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 164418/29.03.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
27.03.2018 SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR
Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor Ploiesti intentionează să achizitioneze, prin achizitie directă, conform Legii 98/2016, anexa 2, servicii de paza si participarea la asigurarea  ordinii in zona obiectivului  precum si servicii de monitorizarea sistemelor electronice de supraveghere si alarmare, interventii rapide la obiectiv  situat in Ploiesti, B-dul Independentei, nr10...detalii
   
26.03.2018 SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR
Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa, conform Legii 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, servicii  de curatenie , cod CPV 90910000-9 pentru  imobilul situat in Ploiesti, B-dul Independentei, nr10...detalii
   
16.03.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Consultanta in vederea finantarii accelerarii programelor de investitii in domeniul eficientei energetice si utilizarii surselor de energie regenerabila (ELENA)”- in scopul realizarii documentatiei de finantare necesara proiectului „Monitorizarea eficienta a consumului energetic local prin Dispeceratul Energetic Local”, conform cerintelor din Fisa de date respectiv a  Caietului de sarcini.

Obiective specifice:
-Pregatirea proiectului;
-Intocmirea documentatiei de finantare aferenta proiectului;
-Analiza economico-financiara (analiza cost-beneficiu) pentru proiect;
-Asistenta pe perioada evaluarii proiectului.

Documentatia de finantare se va realiza in conformitate cu cerintele mentionate pe pagina de web a programului – repectiv : http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm - la sectiunile „ELENA – how it works” si  „ELENA – how to apply”.

Prestatorul va face dovada ca a elaborat si depus cel putin 1 document similar in cadrul Programelor: Intiativa CIVITAS, UIA, HORIZON 2020, ERAMUS PLUS, CREATIVE EUROPE, CEF-CONECTING EUROPE FACILITY, LIFE, etc, si a semnat cel putin 1 contract de finantare; va depune scrisori de recomandare de la beneficiarii proiectelor elaborate/implementate cu fonduri europene; va depune CV-uri pentru expertii din echipa, care sa demonstreze experienta acestora, insotite de documente doveditoare.
Documentatia se va intocmi in 4 (patru) exemplare, din care unul in format electronic.

Cod de clasificare CPV:79400000-8 – Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe;   

Valoarea estimata, fara TVA: 109244 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Conform Bugetului Municipiului Ploiesti pentru anul 2018, capitolul: 740271.
Termenul de prestare a serviciilor: maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere. Contractul intra in vigoare de la data inregistrarii lui la achizitor, dupa semnarea de către ambele parti contractante si inceteaza la data ultimei plati catre prestator.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modul de prezentare a ofertei:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 23.03.2018 (inclusiv), ora: 12.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa data/ora precizata in documentatie, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea produsului. Obiectul contractului consta in realizarea documentatiei de finantare necesara pentru proiectul “Monitorizarea eficienta a consumului energetic local prin Dispeceratul Energetic Local”, care se va depune in cadrul Programului ELENA (European Local Energy Assistance), in conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract cu cerintele Fisei de date, respectiv a  Caietului de sarcini.     
Oferta financiara si propunerea tehnica conform Caietului de sarcini atasat, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii, precum si documentele de calificare, vor fi transmise pe adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro pana la termenul limita precizat in Documentatia de atribuire, urmand ca dupa stabilirea castigatorului acestea sa fie transmise doar de catre ofertantul castigator, in original, la sediul nostru: Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (in termen de  3 zile lucratoare de la finalizarea achizitiei in SEAP).
Alte informatii :
Anuntul pentru achizitia directa va fi  publicat atat pe site-ul Municipiului Ploiesti cat si in Sistemul   Electronic    al     Achizitiilor   Publice (SEAP),    la adresa: www.e-licitatie.ro -Administrare - Publicitate – Anunturi.
Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa www.ploiesti.ro - Informatii publice - Achizitii publice - Lista achizitii, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr: 160992/ 16.03.2018.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de " Consultanta in vederea finantarii accelerarii programelor de investitii in domeniul eficientei energetice si utilizarii surselor de energie regenerabila (ELENA)”- in scopul realizarii documentatiei de finantare necesara proiectului „Monitorizarea eficienta a consumului energetic local prin Dispeceratul Energetic Local”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.  
16.03.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “SF-Strapungere str. Laboratorului in prelungirea strazii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere retele tehnico-edilitare”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 23.03.2018, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF-Strapungere str. Laboratorului in prelungirea strazii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere retele tehnico-edilitare, in conformitate cu cerintele din tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize)

Valoarea estimata, fara TVA: 42.016 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 84.02.71-01 – Transporturi – C.29 Alte cheltuieli de investitii

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Certificatul de urbanism, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 160908 /16.03.2018.

Tema proiectare, formulare, etc....AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 23.03.2018, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF-Strapungere str. Laboratorului in prelungirea strazii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere retele tehnico-edilitare, in conformitate cu cerintele din tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

CLARIFICARE...AICI

 
07.03.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii “SF- Laborator Radioterapie cu Energii Inalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrari)”.  

Obiectul contractului - Intocmirea, conform caiet de sarcini si tema de proiectare, pentru Laborator Radioterapie cu Energii Inalte, a urmatoarelor documentatii:

 • studiul de fezabilitate,
 • studiul geotehnic,
 • documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism
 • caietul de sarcini pentru procedura de achizitie a contractului de lucrari (inclusiv servicii de proiectare).

Cod de clasificare CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize                  
           
Valoarea estimata a achizitiei este de 20 000 lei fara T.V.A din care:
           
Termenul de prestare: 30 zile de la data de incepere, inscris pe ordinul de incepere.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini +Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 14.03.2018, orele 14:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini + Tema Proiectare, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inclusiv lucrari), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.         
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 158545/07.03.2018 .

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
06.03.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI
S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova,organizeaza in data de 21.03.2018, incepand cu ora 10,00, licitatii publice deschise, cu strigare,pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti astfel ...detalii
   
02.03.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare “Furnizare si Montare doua centrale termice murale in condensatie, montate in cascada si un boiler pentru apa calda racordat la centrala, la Gradinita cu program prelungit nr. 28 Ploiesti”.    
Obiectul contractului: furnizarea a 2 (doua) centrale termice murale in condensatie (inclusiv accesoriile si echipamentele montarii acestora) având P=90 kW, montate în cascadă prin intermediul unei butelii de egalizare. Acestea vor funcționa cu combustibil gaze naturale. Pentru prepararea apei calde, care se va face extern, se va furniza un boiler cu capacitatea V=200 L, ce va fi racordat la centrala termică.
Se vor efectua lucrari de demontare a centralelor termice existente, montarea, instalarea noilor centrale termice si a boilerului pentru apa calda la sistemul de incalzire existent, punerea in functiune si admiterea functionarii.  

Cod de clasificare CPV:
39715000-7 - Dispozitive de încălzire a apei și încălzire centrală;
45111300-1 - Lucrări de demontare
45331100-7 – Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală
           
Valoarea estimata a achizitiei este de 43428,97 lei fara T.V.A din care:
            - procurare echipamente: 34580 lei fara TVA
            - montaj echipamente : 1941,46 lei fara TVA
            - alte cheltuieli: 6907,51 lei din care, arhitectura (reparatii tencuieli si zugraveli) in valoare de  456,52 lei si instalatii (demontare centrale vechi, spalarea instalatiei, efectuare probe si teste, diverse materiale) 6450,99lei.

Termenul de prestare: 40 zile de la constituirea garantiei de buna executie dupa semnarea contractului de catre ambele parti.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini +Tema de proiectare+Devize, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare(inclusiv lucrari de montare/demontare).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 09.03.2018, orele 12:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini + Tema Proiectare + Devize atasate, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inclusiv lucrari), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.  Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 157616/02.03.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Raspuns clarificare...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de “Furnizare si Montare doua centrale termice murale in condensatie, montate in cascada si un boiler pentru apa calda racordat la centrala, la Gradinita cu program prelungit nr. 28 Ploiesti”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 
28.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor in vederea accesarii de fonduri nerambursabile pentru construire gradinite”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 07.03.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor in vederea accesarii de fonduri nerambursabile pentru construire gradinite, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV:   - 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize)
         - 71311000-1 - Servicii de consultanță în domeniul lucrărilor publice

Valoarea estimata, fara TVA: 109.000 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 65.02.71.01 - Invatamant
Termenul de prestare a serviciilor: 80 zile
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 157219/28.02.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 07.03.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor in vederea accesarii de fonduri nerambursabile pentru construire gradinite, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
28.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de Consultanta in vederea finantarii actiunilor inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile (UIA).

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 06.03.2018.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Consultanta in vederea finantarii actiunilor inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile (UIA), in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (06.03.2018), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: - 73200000-4 Servicii de consultanta in cercetare si in dezvoltare; 71240000-2 Servicii de arhitectura, inginerie si de planificare ;             
Valoarea estimata, fara TVA: 109.243 lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 20 zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 157192/28.02.2018

Formulare, caiet de sarcini... aici

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de  servicii avand ca obiect “Consultanta in vederea finantarii actiunilor inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile (UIA)", intrucat a fost depusa o scrisoare de intentie in limba engleza, care nu indeplineste conditiile de forma si de fond ale unei oferte in intelesul art.3, alin(1)  lit.hh) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv nu contine propunerea tehnica, propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin docuemntatia de atribuire.

 
26.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE: SF– AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL PLOIESTI

Cod CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate

Valoarea estimata: 25.210 lei, fara TVA

Perioada de valabilitate a ofertei:  60 zile

Conditii  de participare:

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 05.03.2018, ora 1600. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF– AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL PLOIESTI, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in Caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 156480 /26.02.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI 

Clarificare...AICI

Raspuns clarificare...AICI

   
22.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti organizeaza licitatie publica deschisa, cu strigare, pentru vanzarea terenului situat in Ploiesti, str. Andrei Muresanu nr. 59C...detalii

   
12.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE: SF–AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX

 Cod CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate

Valoarea estimata: 15.000 lei, fara TVA

Perioada de valabilitate a ofertei:  60 zile

Conditii  de participare: Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 19.02.2018, ora 1400. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF–AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si Tema de proiectare. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.153424 /12.02.2018.

Formulare, caiet de sarcini etc....AICI

   
05.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE: D.A.L.I.–MODERNIZARE PUNCT TERMIC LA COLEGIUL SPIRU HARET

 Cod CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize

Valoarea estimata: 7000 lei, fara TVA

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Termenul de prestare a serviciilor: 10 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborare D.A.L.I.

Conditii  de participare:

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 12.02.2018, ora 16.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire D.A.L.I. - MODERNIZARE PUNCT TERMIC LA COLEGIUL SPIRU HARET, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.152207 /05.02.2018

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Clarificare...AICI

   
05.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Intocmire Documentatie Pentru Demolare Cladiri Aflate In Proprietatea Municipiului Ploiesti – Str. Cosminele Nr.11 A”

Cod de clasificare CPV:   -   71322100-2  – Servicii de estimare pentru lucrari publice ;

Valoarea estimata: 4000 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Cap.70.02-71-01 – C4.

Termenul de prestare a serviciilor : documentatiile tehnice vor fi realizate in etape conform ordinelor de incepere astfel :

Documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism – 3 zile de la emiterea ordinului de incepere ;

Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor/studii solicitate prin certificat de urbanism – 3 zile de la emiterea ordinului de incepere, care va fi dat dupa emiterea certificatului de urbanism ;

Intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de demolare a cladirilor - 10 zile de la emiterea ordinului de incepere, care va fi dat dupa obtinerea tuturor avizelor ;

Intocmirea proiectului tehnic de demolare si a documentatiei (caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a contractului de lucrari de demolare – 14 zile de la emiterea ordinului de incepere

Autoritatea Contractanta este responsabila cu obtinerea avizelor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de     12.02.2018., ora: 15.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare “ Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – str. Cosminele nr.11 A ”, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Temei de proiectare respectiv Fisei de Date  atasata, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii : Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.

Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art.7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – str. Cosminele nr.11 A”

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr: 152221/ 05.02.2018.

Formulare, tema de proiectare...AICI

Clarificare...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.134 alin.(5), art.137 pct. (3) litera a) din H.G. nr.395/2016  privind achizitiile publice, a hotarat respingerea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect  " Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – Str.Cosminele nr.11 ” oferta a fost respinsa fiind declarata inacceptabila si neconforma.
 
02.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Primăria Municipiului Ploiești organizează licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu excedentar...detalii

   
29.01.2018 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
LICITATIE publica deschisa, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale...detalii
   
25.01.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, servicii de asigurare CASCO pentru 10 autoturisme, “CASCO Municipiul Ploiesti”, cu caracteristicile din anexa atasata. Mentionam faptul ca autoturismele sunt asigurate pana la data de 15.02.2018.

Achizitia serviciilor CASCO va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro).

Oferta financiara va fi postata in SEAP pana la data de 01.02.2018, cu detaliere, in descriere, a pretului ofertat/autoturism. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.

Oferta financiara va fi identificata in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor, conform anunt SEAP - CASCO Municipiul Ploiesti.

Codul de clasificare CPV : 66514110-0

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.

Durata politelor de asigurare va fi de 12 luni calendaristice.

Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile

Valoarea ofertei va fi exprimata in lei.

Valoarea totala estimata : 8000 lei, fara TVA

Anuntul pentru achizitionarea directa a serviciilor de asigurare CASCO pentru 10 autoturisme a fost publicat in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro – Administrare – Publicitate – Anunturi , sub nr. 150508

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 522, fax. 0244/510736, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anexa...AICI

   
17.01.2018 PRIMARIA PLOIESTI
Primaria Ploiesti organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea spatiilor excedentare... detalii
   
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro