MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
   
Untitled Document

 

 

 

 

Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECTIEI
TEHNIC-INVESTITII
 
 
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 

 

 

Lista achizitii 2017
Pentru dezarhivarea materialelor va recomandam programul 7-Zip, pe care il puteti descarca de pe site-ul http://www.7-zip.org/
Data
Institutia
Denumire si caracteristici categorie de produse sau servicii
Data limita a achizitiei
Castigatorul licitatiei
13.12.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „CREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI – PODUL DE LEMN (proiectare si executie)”.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 20.12.2018 , ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „CREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI – PODUL DE LEMN (proiectare si executie), in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (20.12.2018, ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor);
Valoarea estimata, fara TVA: 120.767,97 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: Durata contractului sau termenul pentru finalizare: pana la receptia finala a lucrarilor executate.
Termenul de prestare a serviciilor de dirigentie de santier  se va corela cu cel de executie a contractului de lucrari (inclusiv proiectare) pentru care se achizitioneaza aceste servicii, astfel incat prestatorul sa-si poata indeplini obligatiile asumate si in perioada de pregatire a investitiei.
Supravegherea remedierii eventualelor deficiente care vor surveni in perioada de garantie a lucrarilor se va asigura in aceleasi costuri.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1055813/13.12.2018.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
07.12.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de de  servicii de elaborare „PUZ – CONSTRUIRE SALA DE SPORT COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU”.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 14.12.2018 , ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in servicii de elaborare „PUZ – CONSTRUIRE SALA DE SPORT COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus 21.11.2018, ora 16:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71410000-5 -  Servicii de urbanism;
Valoarea estimata, fara TVA: 16.800 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 40 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere pentru intocmire: PUZ, studiu geotehnic, documentatii pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism necesare sustinerii PUZ si ridicare topografica vizata de OCPI pentru PUZ (daca este cazul);
Prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatia in fata Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1054534/07.12.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
07.12.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii prevazute in Anexa 2 la Legea 98/2016 conform dispozitiilor art. 7, alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si tinand de dispozitiile art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari servicii “Spectacol pirotehnic cu ocazia celebrarii trecerii in noul an 2019”
       Achizitia se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.12.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor  “Spectacol pirotehnic cu ocazia celebrarii trecerii in noul an, 2019” in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
       Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).   
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.144,303, fax: 0244/510736.

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr ADC1054458.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
29.11.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI
Licitatie publica deschisa, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti...detalii
   
26.11.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI
Intocmire documentatie in vederea obtinerii autorizatiei de Securitate la incendiu pentru Piata agroalimentara Malu Rosu...detalii
   
26.11.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) avand ca obiect “Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, din bransamentul existent la limita de proprietate a Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, pana la cladirea cu destinatia atelier”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari (inclusiv proiectare). Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 04.12.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codurile CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, din bransamentul existent la limita de proprietate a Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, pana la cladirea cu destinatia atelier, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, tema de proiectare si acordul de acces.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, temei de proiectare si acordului de acces atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de executie lucrari (inclusiv proiectare)  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV:
- 45333000-0 - Lucrări de instalare de gaz
- 45333200-2 - Lucrări de instalare de contoare de gaz
- 45343000-3 -Lucrări de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor
- 71322200-3 – Servicii de proiectare a conductelor

Valoarea estimata, fara TVA: 12.000 lei fara TVA, din care:
        -executie lucrari in valoare de 11.200 lei;
-servicii de proiectare (inclusiv viza verificator proiect) in valoare de 800 lei.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,  Lista obiectivelor de investitii - Capitolul 65.71.01 Invatamant - B. Lucrari noi-Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic “Virgil Madgearu” (proiectare si executie).

Termenul de executie a lucrarilor (inclusiv proiectare): 40 zile si se realizeaza in doua etape, dupa cum urmeaza:
- Etapa I – Faza de proiectare: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare, pentru intocmirea documentatiei tehnice, verificarea M.L.P.T.L. a documentatiei si avizarea acesteia;
- Etapa a II-a - Faza de executie a lucrarilor: 10 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru executia de lucrari.
Pentru o mai buna documentare, imobilul poate fi vizitat de luni pana vineri, intre orele 800-1700.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Tema de proiectare, Acordul de acces nr. 12423085/21.05.2018 emis de Distrigaz Sud Retele, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1051765 /26.11.2018.

Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

   
23.11.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “PUZ – Strada Strandului-Ploiesti”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 29.11.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire PUZ – Strada Strandului-Ploiesti, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si ale temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71410000-5 - Servicii de urbanism                              

Valoarea estimata, fara TVA: 32.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti conf. Listei obiectivelor de investitii la Capitolul 84.02.71.02-C53: PUZ Strada Strandului-Ploiesti.

Termenul de prestare a serviciilor: 40 zile de la data emiterii ordinului de incepere

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1051553/23.11.2018.

Formulare, caiet sarcini, etc...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 29.11.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire PUZ – Strada Strandului-Ploiesti, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si ale temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
22.11.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI
Servicii de verificare tehnica periodica a prizelor de impamantare, a paratonierelor si a statiilor electrice ...detalii
   
19.11.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari de executie Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 26.11.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia de lucrari pentru Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, modificat prin adresa nr. AP 1532/13.11.2018, listele de cantitati, planul de subsol, avize, antemasuratoare.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, modificat prin adresa nr. AP 1532/13.11.2018, listele de cantitati, planul de subsol, avize, antemasuratoare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de executie lucrari  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 45331210-1 (Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie)

Valoarea estimata, fara TVA: 71.232,43 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul de executie a lucrarilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, modificat prin adresa nr. AP 1532/13.11.2018, listele de cantitati, planul de subsol, avize, antemasuratoare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1050180 /19.11.2018.

Formulare, caiet de sarcini, etc....AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 26.11.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia de lucrari pentru Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, modificat prin adresa nr. AP 1532/13.11.2018, listele de cantitati, planul de subsol, avize, antemasuratoare.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, modificat prin adresa nr. AP 1532/13.11.2018, listele de cantitati, planul de subsol, avize, antemasuratoare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de executie lucrari  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de  lucrari de  executie „Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

19.11.2018 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
Intocmire documentatie in vederea obtinerii autorizatiei de Securitate la Incendiu pentru Piata Agroalimentara Malu Rosu...detalii
   
16.11.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari(inclusiv proiectare) - ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA STATIA DE POMPARE, APE UZATE-STRADA VASLUI, PLOIESTI

       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 23.11.2018 , ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de lucrari(inclusiv proiectare) avand ca obiect :ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA STATIA DE POMPARE, APE UZATE-STRADA VASLUI, PLOIESTI , in conformitate cu cerintele Avizului Tehnic de racordare nr. 301018111008 / 20.09.2018.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Avizului Tehnic de racordare nr. 301018111008 / 20.09.2018 atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, declaratie privind insusirea formularului F 14,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (23.11.2018 , ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:   
45311000-0 - Lucrări de cablare şi conexiuni electrice
45231400-9 Lucrări de construcţii de linii electrice
45232200-4 Lucrări auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
Valoarea estimata, fara TVA: 3.634,68 lei, fara TVA, din care:
      -executie lucrari in valoare de 2.634,68 lei, fara TVA
      -servicii de documentatii si proiectare in valoare de 1.000,00 lei, fara TVA.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a lucrarilor (inclusiv proiectare):
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 15 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa semnarea contractului, cu conditia obtinerii Avizului CTEA de la SDEE Electrica S.A. In cazul in care nu se obtine acest aviz in cele 15 zile, perioada de proiectare se va decala corespunzator.
Termenul de executie al lucrarilor: maxim 10 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire.Serviciile de asistenta tehnica (AT) vor fi asigurate pe intreaga perioada de  executie a lucrarilor.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Avizului Tehnic de racordare nr. 301018111008 / 20.09.2018, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1049856/16.11.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de lucrari(inclusiv proiectare)ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIA DE POMPARE APE UZATE STRADA VASLUI, PLOIESTI”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă  
16.11.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari(inclusiv proiectare) - CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU.

       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 23.11.2018 , ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de lucrari(inclusiv proiectare) avand ca obiect CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si Studiului de fezabilitate.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a studiului de fezabilitate atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus 23.11.2018 , ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:   
- 45212314-0 Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale
-  71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice;
- 71311100-2 (Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice)
Valoarea estimata, fara TVA: 50.103,71 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a lucrarilor (inclusiv proiectare): 60 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini ,Studiul de fezabilitate, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1049845/16.11.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de lucrari(inclusiv proiectare)CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 
15.11.2018 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica deschisa, cu strigare, pentru inchirierea unei constructii, garaj precum si teren aferent...detalii
Licitatia va avea loc la etajul 4 din noul sediu al primariei din Piata Eroilor nr.1A.  
15.11.2018 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica deschisa, cu strigare, pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, cabinete medicale...detalii
Licitatia va avea loc la etajul 4 din noul sediu al primariei din Piata Eroilor nr.1A.  
14.11.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „CREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI – PODUL DE LEMN (proiectare si executie)”.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 22.11.2018 , ora 16:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „CREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI – PODUL DE LEMN (proiectare si executie), in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (22.11.2018, ora 16:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor);
Valoarea estimata, fara TVA: 120.767,97 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: Durata contractului sau termenul pentru finalizare: pana la receptia finala a lucrarilor executate.
Termenul de prestare a serviciilor de dirigentie de santier  se va corela cu cel de executie a contractului de lucrari (inclusiv proiectare) pentru care se achizitioneaza aceste servicii, astfel incat prestatorul sa-si poata indeplini obligatiile asumate si in perioada de pregatire a investitiei.
Supravegherea remedierii eventualelor deficiente care vor surveni in perioada de garantie a lucrarilor se va asigura in aceleasi costuri.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1049125.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de  Servicii dedirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „CREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI – PODUL DE LEMN (proiectare si executie)”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 
14.11.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de de  servicii de elaborare „PUZ – CONSTRUIRE SALA DE SPORT COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU”.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 21.11.2018 , ora 16:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in servicii de elaborare „PUZ – CONSTRUIRE SALA DE SPORT COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus 21.11.2018, ora 16:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71410000-5 -  Servicii de urbanism;
Valoarea estimata, fara TVA: 16.800 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 40 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere pentru intocmire: PUZ, studiu geotehnic, documentatii pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism necesare sustinerii PUZ si ridicare topografica vizata de OCPI pentru PUZ (daca este cazul);
Prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatia in fata Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1049050.

Caiet de sarcini, formulare...etc.

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de  servicii de  elaborare „PUZ – CONSTRUIRE SALA DE SPORT COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 
09.11.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuireaAchizitionarea (inchirierea) unei scene  cu sonorizare, video si lumini pentru organizarea “Targului de Craciun 2018”.
 Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 16.11.2018, ora 14:00. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in furnizarea de Achizitionarea (inchirierea) unei scene  cu sonorizare, video si lumini pentru organizarea “Targului de Craciun 2018 ”,  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea produselor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon: 0244/516699, int.144,303  fax: 0244/510736.

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Initiere proceduri achizitie, subsectiunea Publicitate - Anunturi,, sub nr. NR ANUNT: ADV1048033.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
08.11.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Intocmire documentatii pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – Corpul C2 (baraca metalica) de la  Scoala Gimnaziala Grigore Moisil si   corpul  C5 (magazie) de la Gradinita cu program prelungit nr.23.           

Cod CPV: 71221000-3– Servicii de arhitectură pentru construcţii
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 2.500 lei fara TVA,


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 14.11.2018 ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de - Intocmire documentatii pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – Corpul C2 (baraca metalica) de la  Scoala Gimnaziala Grigore Moisil si   corpul  C5 (magazie) de la Gradinita cu program prelungit nr.23, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini . Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1047815/08.11.2018.

Formulare, fise de date...AICI

   
07.11.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Studiu privind stabilirea modalitatii optime de gestiune a serviciului public de  alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul Judetului Prahova pentru Municipiul Ploiesti    
Cod CPV: 79311100-8 – Servicii de elaborare de studii
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 135.000 lei fara TVA,


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 12.11.2018 ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire Studiu privind stabilirea modalitatii optime de gestiune a serviciului public de  alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul Judetului Prahova pentru Municipiul Ploiesti, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini . Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1047530/07.11.2018.

Formulare...AICI

   
07.11.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) avand ca obiect “Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, din bransamentul existent la limita de proprietate a Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, pana la cladirea cu destinatia atelier”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari (inclusiv proiectare). Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.11.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codurile CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, din bransamentul existent la limita de proprietate a Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, pana la cladirea cu destinatia atelier, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, tema de proiectare si acordul de acces.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, temei de proiectare si acordului de acces atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de executie lucrari (inclusiv proiectare)  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV:
- 45333000-0 - Lucrări de instalare de gaz
- 45333200-2 - Lucrări de instalare de contoare de gaz
- 45343000-3 -Lucrări de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor
- 71322200-3 – Servicii de proiectare a conductelor

Valoarea estimata, fara TVA: 12.000 lei fara TVA, din care:
        -executie lucrari in valoare de 11.200 lei;
-servicii de proiectare (inclusiv viza verificator proiect) in valoare de 800 lei.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,  Lista obiectivelor de investitii - Capitolul 65.71.01 Invatamant - B. Lucrari noi-Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic “Virgil Madgearu” (proiectare si executie).

Termenul de executie a lucrarilor (inclusiv proiectare): 40 zile si se realizeaza in doua etape, dupa cum urmeaza:
- Etapa I – Faza de proiectare: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare, pentru intocmirea documentatiei tehnice, verificarea M.L.P.T.L. a documentatiei si avizarea acesteia;
- Etapa a II-a - Faza de executie a lucrarilor: 10 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru executia de lucrari.
Pentru o mai buna documentare, imobilul poate fi vizitat de luni pana vineri, intre orele 8.00-17.00.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Tema de proiectare, Acordul de acces nr. 12423085/21.05.2018 emis de Distrigaz Sud Retele, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1047502 /07.11.2018.

Caiet de sarcini, formulare, etc....AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.11.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codurile CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, din bransamentul existent la limita de proprietate a Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, pana la cladirea cu destinatia atelier, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, tema de proiectare si acordul de acces.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, temei de proiectare si acordului de acces atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de executie lucrari (inclusiv proiectare)  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
06.11.2018 SPCLEP PLOIESTI

 Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești cu sediul   in Ploiești, B-dul Independenței, nr10 intenționează să achizitioneze, prin achiziție directă, conform Legii 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, serviciul  de” montare parchet laminat” 

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legii 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
Clasificare CPV : Cod CPV:45432113-9 parchetare
Obiectul achizitiei :  montarea parchet laminat de 12mm, aproximativ 100mp,cu/fara demontarea mochetei existente ,intinderea stratului izolator , montarea parchetului ,urmata de montarea plintei .
Parchetul, plintele si materialul izolator vor fi puse la dispozitia ofertantului de catre autoritatea contractanta.

Evaluarea ofertelor se va face conform cerintelor specificate in caietul de sarcini

Criteriul de atribuire, - pretul cel mai scăzut.

Modul de prezentare a ofertei:
Oferta va avea caracter ferm, pretul ramanad nemodificat pe toata durata indeplinirii contractului
Propunerea financiara : Oferta financiara va fi prezentata in lei/metrul patrat ,si  va cuprinde pretul manoperii pentru degajarea spatiului ,montarea parchetului a plintelor si materialului izolator.

Propunerea tehnica :va fi elaborata conform caietului de sarcini

Termenul de executie : 10 zile lucratoare de data ordinului de incepere a lucrarii

Limba de redactare a ofertei :limba romana

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la deschiderea ofertelor

Pentru o mai buna documentare va rugam sa vizitati sediul institutie din Ploiesti, B-dul Independentei nr.10

Ofertele  vor fi depuse la sediul institutiei, camera 9- registratura Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor, pana la data de 13.11.2018, ora 10:00
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul institutiei luni 13.11.2018, ora 11:00
Ofertantul a carei oferta va fi declarata castigatoare  va avea obligatia sa afiseze oferta financiara pe
www.e-licitatie.ro  , noul SEAP-SICAP.

Relații suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, B-dul.Independenței nr. 10.

Caiet de sarcini, formular oferta...AICI

   
05.11.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari(inclusiv proiectare) - ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA STATIA DE POMPARE, APE UZATE-STRADA VASLUI, PLOIESTI

       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 12.11.2018 , ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de lucrari(inclusiv proiectare) avand ca obiect :ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA STATIA DE POMPARE, APE UZATE-STRADA VASLUI, PLOIESTI , in conformitate cu cerintele Avizului Tehnic de racordare nr. 301018111008 / 20.09.2018.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Avizului Tehnic de racordare nr. 301018111008 / 20.09.2018 atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, declaratie privind insusirea formularului F 14,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (12.11.2018 , ora 12:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:   
45311000-0 - Lucrări de cablare şi conexiuni electrice
45231400-9 Lucrări de construcţii de linii electrice
45232200-4 Lucrări auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
Valoarea estimata, fara TVA: 3.634,68 lei, fara TVA, din care:
      -executie lucrari in valoare de 2.634,68 lei, fara TVA
      -servicii de documentatii si proiectare in valoare de 1.000,00 lei, fara TVA.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a lucrarilor (inclusiv proiectare):
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 15 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa semnarea contractului, cu conditia obtinerii Avizului CTEA de la SDEE Electrica S.A. In cazul in care nu se obtine acest aviz in cele 15 zile, perioada de proiectare se va decala corespunzator.
Termenul de executie al lucrarilor: maxim 10 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire.Serviciile de asistenta tehnica (AT) vor fi asigurate pe intreaga perioada de  executie a lucrarilor.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Avizului Tehnic de racordare nr. 301018111008 / 20.09.2018, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1046612/05.11.2018.

Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de lucrari(inclusiv proiectare)ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIA DE POMPARE APE UZATE STRADA VASLUI, PLOIESTI”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 
05.11.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1)- (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect Consultanta in vederea finantarii accelerarii programelor de investitii in domeniul eficientei energetice si utilizarii surselor de energie regenerabila (ELENA)”- in scopul realizarii documentatiei de finantare necesara proiectului Monitorizarea eficienta a consumului energetic local prin Dispeceratul Energetic Local , conform cerintelor din Fisa de date respectiv a  Caietului de sarcini.
Obiective specifice:
-Pregatirea proiectului;
-Intocmirea documentatiei de finantare aferenta proiectului;
-Analiza economico-financiara (analiza cost-beneficiu) pentru proiect;
-Asistenta pe perioada evaluarii proiectului.
Documentatia de finantare se va realiza in conformitate cu cerintele mentionate pe pagina de web a programului – repectiv : http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm - la sectiunile „ELENA – how it works” si  „ELENA – how to apply”.
Pentru a asigura calitatea serviciilor prestate, Prestatorul va face dovada ca a elaborat si depus cel putin 1 document similar in cadrul Programelor: Intiativa CIVITAS, UIA, HORIZON 2020, ERAMUS PLUS, CREATIVE EUROPE, CEF-CONECTING EUROPE FACILITY, LIFE, etc, si a semnat cel putin 1 contract de finantare;
Pentru a asigura calitatea serviciilor prestate, prestatorul va face dovada experientei si probitatii profesionale in domeniul care face obiectul prezentei achizitii.
Se vor prezenta documente pentru expertii propusi, din care sa reiasa existenta certificarilor si a experientei profesionale necesare pentru executarea contractului. Se vor prezenta CV-uri semnate si datate, recomandari, certificari.
Expertii trebuie sa aiba experienta relevanta in elaborarea a cel putin un document similar si o foarte buna cunoastere a limbii engleze. Prestatorul va transmite lista cu personalul de specialitate desemnat, inclusiv documentele doveditoare.
Documentatia se va intocmi in 3 (trei) exemplare pe format de hartie, si unul in format electronic.
Cod de clasificare CPV:
                    79400000-8 – Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe;   
     Valoarea estimata, fara TVA: 109.244 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Conform Bugetului Municipiului Ploiesti pentru anul 2018, capitolul: 740271.
Termenul de prestare a serviciilor: maxim 30 zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modul de prezentare a ofertei:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul SEAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 12.11.2018 (inclusiv), ora: 15.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa data/ora precizata in documentatie, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in Noul SEAP dupa codul CPV si denumirea produsului. Obiectul contractului consta in realizarea documentatiei de finantare necesara pentru proiectul “Monitorizarea eficienta a consumului energetic local prin Dispeceratul Energetic Local”, care se va depune in cadrul Programului ELENA (European Local Energy Assistance), in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract cu cerintele Fisei de date, respectiv a  Caietului de sarcini.     
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.    
Alte informatii :
Anuntul pentru achizitia directa va fi  publicat atat pe site-ul Municipiului Ploiesti cat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa:www.sicap-prod.e-licitatie.ro -Administrare - Publicitate – Anunturi.
Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa www.ploiesti.ro - Informatii publice - Achizitii publice - Lista achizitii, cat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia de servicii a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice NOUL SEAP, la adresa: www.sicap-prod.e-licitatie.ro – Initiere de procedura de achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr: ADV 1046573 / 05.11.2018.

Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
02.11.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari(inclusiv proiectare) - CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU.

       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 09.11.2018 , ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de lucrari(inclusiv proiectare) avand ca obiect CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si Studiului de fezabilitate.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a studiului de fezabilitate atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (09.11.2018 , ora 12:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:   
- 45212314-0 Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale
-  71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice;
- 71311100-2 (Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice)
Valoarea estimata, fara TVA: 50.103,71 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a lucrarilor (inclusiv proiectare): 60 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini ,Studiul de fezabilitate, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1046362/02.11.2018.

Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de lucrari(inclusiv proiectare)CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 
29.10.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Furnizare produse pentru celebrarea Centenarului – Romania 100:

 • 250 bucati steaguri cu suport ale Romaniei, dimensiunea 75cmx50cm, din material textil
 • 20 bucati steaguri Romania crep satin, dimensiunea 210cmx140cm;
 • 10 bucati steaguri Romania, poliester, dimensiunea 4.20mx3m;
 • 2000 bucati cocarde, inscriptionate cu Romania 100;
 • 500 bucati ghirlande tricolore stradale, dimensiunea 10m steguletele si cordelina stanga/dreapta 1m lungime.. 

Cod de clasificare CPV: 35821000-5 Steaguri

Valoarea estimata a achizitiei este 70.000lei, fara TVA.

Termenul de livrare al produselor este pana la 20.11.2018.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare.  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data 02.11.2018, orele 13:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.           
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), la adresa: sicap-prod.e-licitatie.ro – Initiere de proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1045037/29.10.2018.

Formulare, documentatie...AICI

Raspuns clarificare...AICI

   
24.10.2018 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica deschisa cu vanzare pentru vanzarea unor imobile...detalii
   
24.10.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuireaSistemelor de calcul pentru realizarea obiectivelor informatice ale primariei municipiului Ploiesti-10 (zece) bucati
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 01.11.2018, ora 14:00. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in furnizarea de “Sisteme de calcul pentru realizarea obiectivelor informatice ale Primariei Municipiului Ploiesti-10 (zece) bucati”,  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea produselor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
 Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon: 0244/516699, int.144,303  fax: 0244/510736.

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Initiere proceduri achizitie, subsectiunea Publicitate - Anunturi,, sub nr. NR ANUNT: ADV1044094.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
22.10.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: S.F.EXTINDERE CAPACITATE CAZARE  CAMIN DE BATRANI              
Coduri CPV: 71319000-7, Servicii de expertiză, 79314000-8, Studiu de Fezabilitate
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 22.000 lei fara TVA,


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 29.10.2018 ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire S.F.EXTINDERE CAPACITATE CAZARE  CAMIN DE BATRANI, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si Temei de Proiectare. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1043288/22.10.2018.

Formulare...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
19.10.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea Servicii de consultanta pentru intocmirea Caietului de Sarcini, propuneri cu privire la Documentatia de atribuire (formular acord cadru, formular contract subsecvent), acordare de consultanta pentru raspunsurile la clarificarile formulate de ofertanti pe parcursul procedurii de achizitie publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare (oferta tehnica si financiara) in vederea incheierii Acordului cadru  avand ca obiect : Lucrari de modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale , lucrari de arta, parcari (cu exceptie celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Ploiesti- proiectare si executie”.      
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 26.10.2018, ora 12:00. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor Servicii de consultanta pentru intocmirea Caietului de Sarcini, propuneri cu privire la Documentatia de atribuire (formular acord cadru, formular contract subsecvent), acordare de consultanta pentru raspunsurile la clarificarile formulate de ofertanti pe parcursul procedurii de achizitie publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare (oferta tehnica si financiara) in vederea incheierii Acordului cadru  avand ca obiect : Lucrari de modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale , lucrari de arta, parcari (cu exceptie celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Ploiesti- proiectare si executie”,  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si a anexelor acestuia (Anexa 1 si Anexa 2).  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
       Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon: 0244/516699, int.114,303  fax: 0244/510736.

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Initiere proceduri achizitie, subsectiunea Publicitate - Anunturi,, sub nr. ADV 1042901/18.10.2018.

Anexe, caiet de sarcini, etc....AICI

   
17.10.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) – (2)  din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect: STUDIU DE OPORTUNITATE - SISTEM INTEGRAT DE MONITORIZARE ACTIVITATI IN MUNICIPIUL PLOIESTI”
Cod de clasificare CPV:  79311200-9 – Servicii de realizare de studii.
Valoarea estimata: 84 000  lei fara TVA.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti  - Cap.61.02.71.01 – C      Alte cheltuieli de investitii – Sistem integrat de monitorizare activitati in Municipiul Ploiesti.
Termenul de prestare a serviciilor: este de maxim 40 de zile.
Termenul de elaborare se calculeaza de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere prestari servicii pana la data predarii catre autoritatea contractanta a documentatiei;
- Se va prezenta in prealabil o schita a studiului de oportunitate ( in primele 20 de zile de la transmiterea ordinului de incepere) ;
- Prestatorul va solicita organizarea a minim 3 sedinte de prezentare a stadiului indeplinirii serviciului si solutiilor propuse si se va consulta cu Autoritatea Contractanta, in vederea identificarii solutiilor optime.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul (model) de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul SEAP (www. sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 24.10.2018, ora:  15.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.


Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare STUDIU DE OPORTUNITATE - SISTEM INTEGRAT DE MONITORIZARE ACTIVITATI IN MUNICIPIUL PLOIESTI”, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

     Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice Noul SEAP, la adresa: www. sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie respectiv Fisa de date.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art.7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea achizitiei directe, pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “ Studiu de Oportunitate - Sistem integrat de monitorizare activitati in Municipiul Ploiesti
Informatii suplimentare - se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al  Achizitiilor Publice Noul SEAP, la adresa www. sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.ADV 1042516/ 17.10.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
17.10.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de de  servicii de elaborare „PUZ – CONSTRUIRE SALA DE SPORT COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 24.10.2018 , ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in servicii de elaborare „PUZ – CONSTRUIRE SALA DE SPORT COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus 14.10.2018 , ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71410000-5 -  Servicii de urbanism;
Valoarea estimata, fara TVA: 10.000 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 40 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere pentru intocmire: PUZ, studiu geotehnic, documentatii pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism necesare sustinerii PUZ si ridicare topografica vizata de OCPI pentru PUZ (daca este cazul);
Prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatia in fata Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1042274/17.10.2018.

Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de  servicii de  elaborare „PUZ – CONSTRUIRE SALA DE SPORT COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 
15.10.2018 PRIMARIA PLOIESTI
Lucrari de reparatie instalatii de refrigerare"- CPV -50730000-1 - detalii
   
12.10.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: E.T., D.A.L.I.-REAMENAJARE IMOBIL STR. ELENA DOAMNA NR.78B              
Coduri CPV: 71319000-7 – (Servicii de expertiză)
71241000-9–(Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize)
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 24.000 lei fara TVA, din care: 9.000 lei - Expertiza tehnica si 15.000 – D.A.L.I. Reamenajare imobil str.Elena Doamna nr.78 B.
Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 18.10.2018 ora ­14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire E.T., D.A.L.I.-REAMENAJARE IMOBIL STR. ELENA DOAMNA NR.78B, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1041254/12.10.2018.

Formulare, documentatie...AICI

   
11.10.2018 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI Lucrari de reparatie si intretinere cladiri...detalii    
05.10.2018 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI
Licitatie publica deschisa, cu strigare, pentru inchiriere locatii la Halele Centrale...detalii
   
02.10.2018 PRIMARIA PLOIESTI
Anunt licitatie pentru închiriere spatiu excedentar la Colegiul National Mihai Viteazul...detalii
   
25.09.2018 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI
Servicii de reparatie a statiei de dedurizare a apei, tip Duplex Nobel...detalii
   
19.09.2018 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica cu strigare pentru inchirierea unor spatii excedentare...detalii
   
18.09.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1)  din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect: Intocmire Documentatie Pentru Demolare Cladiri Aflate In Proprietatea Municipiului Ploiesti – Str. Cosminele Nr.11 A
Cod de clasificare CPV:  
  71322000 -1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice.
Valoarea estimata: 15.000 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Cap.70.02-71-01 – C23.
Termenul de elaborare se calculeaza de la data emiterii ordinului de incepere pana la data predarii de catre autoritatea contractanta a tuturor documentatiilor care fac obiectul serviciilor contractului.
Documentatiile tehnice vor fi realizate in 30 zile de la data transmiterii ordinului de incepere, in trei etape, astfel :

 • Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor/studii solicitate prin certificat de urbanism nr.641/18.05.2018 – 3 zile de la emiterea ordinului de incepere .
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de demolare a cladirilor - 15 zile de la emiterea ordinului de incepere, care va fi dat dupa obtinerea tuturor avizelor ;
 • Intocmirea proiectului tehnic de demolare si a documentatiei (caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a contractului de lucrari de demolare – 12 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Ordinele de incepere vor fi date pentru fiecare etapa in parte;
Nu se solicita suportul topografic;
Orice solicitare de modificare a documentatiei de catre avizatori si Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, va fi solutionata si sustinuta de catre proiectant fara alte costuri suplimentare, in termen de maxim 10 zile de la solicitarea beneficiarului.
Faza de proiect PAD se considera acceptata, dupa avizarea favorabila de catre  Comisia Tehnico-Economica a beneficiarului. Documentatia va fi sustinuta de catre proiectant in fata comisiei.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul SEAP (www. sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 25.09.2018, ora:15.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare “Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – str. Cosminele nr.11 A ”, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
        Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Temei de proiectare atasata, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

     Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice Noul SEAP, la adresa: www. sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie respectiv Fisa de date.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art.7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – str. Cosminele nr.11 A
Informatii suplimentare - se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al  Achizitiilor Publice Noul SEAP, la adresa www.sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub  nr. ADV1035226 / 18.09.2018.

Formulare, tema de proiectare...AICI

   
18.09.2018 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI
S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 28.09.2018, incepand cu ora 10,00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti.
Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul SC Hale si Piete SA Ploiesti– biroul contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0372 / 05 69 60 sau fax 0372 / 05 69 61.
   
17.09.2018 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica deschisa, cu vanzare, pentru vanzarea unor imobile...detalii
   
12.09.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARI SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: REACTUALIZARE REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE PUBLICITATE STRADALA IN MUNICIPIUL PLOIESTI
Coduri CPV:    71410000-5 (Servicii de urbanism)
Valoarea estimata: 10.000 lei, fara TVA


Perioada de valabilitate a ofertei:  60 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 18.09.2018 ora 16.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de REACTUALIZARE REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE PUBLICITATE STRADALA IN MUNICIPIUL PLOIESTI, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele precizate  in anunt si in caietul de sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1034023/12.09.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
10.09.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari de  executie Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 17.09.2018 , ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in lucrari de  executie Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus 17.09.2018 , ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 45331210-1 (Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie);
Valoarea estimata, fara TVA: 71.232,43 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1033619.

CAIET SARCINI, FORMULARE, ETC....aici

Anulare achizitie...detalii  
06.09.2018 PRIMARIA PLOIESTI
Primaria Ploiesti organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea unor spatii excedentare...detalii
   
04.09.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Furnizare - inchiriere  si montare a unei scene  cu sonorizare, video si lumini pentru organizarea celei de a VI-a editii a Festivalului “Alfabetul Convietuirii”.      
Cod de clasificare CPV:


34950000-1 (structuri portante) – PA01-7 (inchiriere)
32342410-9 (echipament de sonorizare) – PA01-7 (inchiriere)
32330000-5 (aparate audio si video de inregistrare si redare)  – PA01-7 (inchiriere)
31527260-6 (sistem de iluminat) – PA01-7 (inchiriere)
71356300-1 (servicii de suport tehnic)

Valoarea estimata a achizitiei este 42000lei, fara TVA.

Durata evenimentului este de 3 zile, in perioada 21-23 Septembrie. Montarea se face cu o zi inainte, iar demontarea se va face in termen de 24 ore de la terminarea evenimentului.
Durata contractului: de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la data de 25 Septembrie 2018.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare (inclusiv lucrari de montare si punere in functiune).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data 11.09.2018, orele 14:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inclusiv lucrari de montaresi punere in functiune), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.         
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere de proceduri de achizitii - Publicitate - Anunturi, sub nr. …………………

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Clarificari...AICI

Program...AICI

Clarificare 2...AICI

   
30.08.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1)  din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect Consultanta in vederea finantarii accelerarii programelor de investitii in domeniul eficientei energetice si utilizarii surselor de energie regenerabila (ELENA)”- in scopul realizarii documentatiei de finantare necesara proiectului Monitorizarea eficienta a consumului energetic local prin Dispeceratul Energetic Local , conform cerintelor din Fisa de date respectiv a  Caietului de sarcini.

Obiective specifice:
-Pregatirea proiectului;
-Intocmirea documentatiei de finantare aferenta proiectului;
-Analiza economico-financiara (analiza cost-beneficiu) pentru proiect;
-Asistenta pe perioada evaluarii proiectului.
Documentatia de finantare se va realiza in conformitate cu cerintele mentionate pe pagina de web a programului – repectiv : http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm - la sectiunile „ELENA – how it works” si  „ELENA – how to apply”.
Pentru a asigura calitatea serviciilor prestate, Prestatorul va face dovada ca a elaborat si depus cel putin 1 document similar in cadrul Programelor: Intiativa CIVITAS, UIA, HORIZON 2020, ERAMUS PLUS, CREATIVE EUROPE, CEF-CONECTING EUROPE FACILITY, LIFE, etc, si a semnat cel putin 1 contract de finantare; va depune scrisori de recomandare de la beneficiarii proiectelor elaborate/implementate cu fonduri europene; va depune CV-uri pentru expertii din echipa, care sa demonstreze experienta acestora, insotite de documente doveditoare.
Documentatia se va intocmi in 4 (patru) exemplare, din care unul in format electronic.
Cod de clasificare CPV:
79400000-8 – Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe;   
     Valoarea estimata, fara TVA: 109.244 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Conform Bugetului Municipiului Ploiesti pentru anul 2018, capitolul: 740271.
Termenul de prestare a serviciilor: maxim 60 zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modul de prezentare a ofertei:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul SEAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 06.09.2018 (inclusiv), ora:15.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa data/ora precizata in documentatie, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in Noul SEAP dupa codul CPV si denumirea produsului. Obiectul contractului consta in realizarea documentatiei de finantare necesara pentru proiectul “Monitorizarea eficienta a consumului energetic local prin Dispeceratul Energetic Local”, care se va depune in cadrul Programului ELENA (European Local Energy Assistance), in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract cu cerintele Fisei de date, respectiv a  Caietului de sarcini.     
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.    
Alte informatii :
Anuntul pentru achizitia directa va fi  publicat atat pe site-ul Municipiului Ploiesti cat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa:www.sicap-prod.e-licitatie.ro -Administrare - Publicitate – Anunturi.
Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa www.ploiesti.ro - Informatii publice - Achizitii publice - Lista achizitii, cat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia de servicii a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice NOUL SEAP, la adresa: www.sicap-prod.e-licitatie.ro – Initiere de procedura de achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr: ADV 1031933 /  30.08.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de  "Consultanta in vederea finantarii accelerarii programelor de investitii in domeniul eficientei energetice si utilizarii surselor de energie regenerabila (ELENA)”- in scopul realizarii documentatiei de finantare necesara proiectului Monitorizarea eficienta a consumului energetic local prin Dispeceratul Energetic Local, intrucat nu s-a postat in SEAP, pana la data limita  06.09.2018. ora: 15.00  si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
29.08.2018 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica deschisa, cu strigare, pentru valorificarea materialelor recuperate ca urmare a modernizarii liniilor de tramvai...detalii
   
24.08.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii SF- CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 31.08.2018 , ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect elaborarea SF- CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (31.08.2018 , ora 12:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize ;                 
Valoarea estimata, fara TVA: 7.600 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1031041/24.08.2018.

Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

   
22.08.2018 PRIMARIA PLOIESTI Licitatie inchiriere terenuri excedentare...AICI    
21.08.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Mentenanta, interventie si revizie pentru instalatia HVAC de la Centrul  de  Excelenta  pentru Tineri Intreprinzatori
               
Coduri CPV:     -    50116100-2(Servicii de reparare a sistemelor electrice)

45259000-7  (Reparare si intretinere a echipamentelor).

Valoarea estimata: 15.126,05 lei, fara TVA


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 27.08.2018 ora 15.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Mentenanta, interventie si revizie pentru instalatia HVAC de la Centrul  de  Excelenta  pentru Tineri Intreprinzatori, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1030298 /21.08.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
16.08.2018 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI Anunt licitatie spatii...detalii    
10.08.2018 PRIMARIA PLOIESTI Anunt inchiriere spatii...detalii    
10.08.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari de  executie Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 22.08.2018 , ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in lucrari de  executie Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus 22.08.2018 , ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 45331210-1 (Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie);
Valoarea estimata, fara TVA: 71.232,43 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1029061.

Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de  lucrari de  executie „Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 
07.08.2018 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI ANUNT LICITATIE SPATII ...detalii    
30.07.2018 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI
ANUNT Achizitie directa "Servicii de reparatie a mecanismului (curatare, inlocuire, degresare rulmenti) - ceas turn imobil Halele Centrale" ...detalii
   
24.07.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “SF-TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE, SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR .
Cod de clasificare CPV:  
             - 71241000-9 –Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize;                 
Valoarea estimata: 15.000  lei fara TVA.
Sursa de finantare: Finantarea acestei lucrari va fi facuta din Bugetul Local, Cap.61.02.71.01 – Ordine Publica si Siguranta Nationala, C2- Alte cheltuieli de investitii (conform HCL. Nr.147/2018.Rectificare bugetara.poz 1).
Termenul de prestare a serviciilor: este de maxim 30 zile din care:
       - studiul topografic – 10 zile de la emiterea ordinului de incepere;
       - documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism, avize/acorduri solicitate prin CU – 5 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa obtinerea vizei OCPI pentru studiul topografic;
       - studiul de fezabilitate – 15 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa obtinerea tuturor avizelor/acordurilor.
      - termenul de remediere documentatie – 10 zile de la data comunicarii neconformitatii de catre autoritatea contractanta.
Cerinte minime impuse operatorilor economici:
           Experienta similara:
-dovada prestarii de servicii similare in ultimii 3 ani, in baza a cel putin 1 contract. Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de catre beneficiarii publici sau privati, cu indicarea valorilor, datelor si a denumirii beneficiarilor.
-1 topometrist sau contract cu o firma de cadastru. Se va prezenta copie dupa diploma sau contract, dupa caz si declaratie de disponibilitate.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:


Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul SEAP (sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data 31.07.2018. ORA 12.00,  mentionata in Documentatia de Atribuire. Dupa data precizata in documentatie, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in Noul SEAP dupa codul CPV si denumirea produsului.Obiectul contractului consta in  prestari servicii “SF-Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finante Locale si Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor”, in conformitate cu cerintele Temei de proiectare.  
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  Temei de proiectare atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.    

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (Noul SEAP), la adresa:www.sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr:ADV1025958/24.07.2018.

Formulare, caiet de sarcini...detalii

Urmare  a evaluarii ofertei depuse de operatorul economic la achizitia directa de servicii, autoritatea contractanta a declarat castigator oferta acestuia respectiv  de S.C AUTOMATIC SYSTEMS S.R.L. cu pretul cel mai scazut, respectiv 13000,00 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte respectiv Tema de proiectare.

 
23.07.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect Intocmire Documentatie Pentru Demolare Cladiri Aflate In Proprietatea Municipiului Ploiesti – Str. Cosminele Nr.11 A
Cod de clasificare CPV:  
     - 71322000-1 –Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice;
Valoarea estimata: 7400 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Cap.70.02-71-01 – C23.
Termenul de prestare a serviciilor : documentatiile tehnice vor fi realizate in etape conform ordinelor de incepere astfel :

 • Documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism – 3 zile de la emiterea ordinului de incepere ;
 • Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor/studii solicitate prin certificat de urbanism – 3 zile de la emiterea ordinului de incepere, care va fi dat dupa emiterea certificatului de urbanism ;
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de demolare a cladirilor - 10 zile de la emiterea ordinului de incepere, care va fi dat dupa obtinerea tuturor avizelor ;
 • Intocmirea proiectului tehnic de demolare si a documentatiei ( caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a contractului de lucrari de demolare – 14 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:
Oferta financiara insotita de detalii tehnice va fi postata in catalogul electronic Noul SEAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 30.07.2018 orele: 15.00. Dupa expirarea acestui termen se vor analiza ofertele postate in Noul SEAP.
Ofertele vor fi identificate in Noul SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Se solicita mentionarea la denumirea serviciului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Achizitia directa va fi derulata in Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Alte informatii
Anuntul pentru achizitia directa va fi  publicat atat pe site-ul Municipiului Ploiesti cat si in Sistemul   Electronic  al  Achizitiilor   Publice (Noul SEAP), la adresa: www. sicap-prod.e-licitatie.ro -Administrare - Publicitate – Anunturi.
Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa www.ploiesti.ro - Informatii publice - Achizitii publice - Lista achizitii, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.ADV1025658/ 23.07.2018.

Formulare, caiet de sarcini...detalii

   
20.07.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii SF- CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 27.07.2018 , ora 12:00.

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect elaborarea SF- CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (27.07.2018 , ora 12:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize ;                 
Valoarea estimata, fara TVA: 7.600 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1025393/20.07.2018.

Formulare, caiet de sarcini...detalii

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de „SF-CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.  
19.07.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI ANUNT LICITATIE SPATII ...detalii    
18.07.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA - "Furnizare case de marcat electronice fiscale"- detalii
   
10.07.2018 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica deschisa cu strigare pentru vanzarea materialelor recuperate ca urmare a modernizarii liniilor de tramvai...detalii
   
10.07.2018 PRIMARIA PLOIESTI Licitatie publica cu strigare a urmatoarelor imobile...detalii    
06.07.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari de  executie Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 13.07.2018 , ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in lucrari de  executie Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (13.07.2018 , ora 12:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 45331210-1 (Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie);
Valoarea estimata, fara TVA: 71.232,43 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1022696/06.07.2018.

Formulare, caiet de sarcini...detalii

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de  lucrari de  executie „Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 
05.07.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE PUBLICITATE STRADALA IN MUNICIPIUL PLOIESTI
Coduri CPV:    71621000-7 (Servicii de analiză sau consultanţă tehnică), 79311100-8 (Servicii de elaborare de studii                            
Valoarea estimata: 10.000 lei, fara TVA


Perioada de valabilitate a ofertei:  60 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 11.07.2018 ora 13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE PUBLICITATE STRADALA IN MUNICIPIUL PLOIESTI, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1022525 /05.07.2018.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
29.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

            Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari servicii „Contract de service pentru centrala de detectie incendiu, pentru Parcul Municipal Ploiesti Vest”.
           
            Cod de clasificare CPV:
            50000000-5–Servicii de reparare şi întreţinere.

            Valoarea totala estimata, fara TVA: 1600 lei, fara TVA .
            Durata contractului: de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la data expirarii garantiei serviciilor prestate.
            Sursa de finantare: Prevedere BVC aprobat clasificatiei bugeratare capitolul 67.02.05 subcapitolul 30 titlu 20 articolul 20.01 alineat 30.
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

            Achizitia produsulelor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 06.07.2018, orele 12:00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
            In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
            Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon: 0244/516699, int. 303 fax: 0244/510736.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
28.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul „Consolidare versant pe strada Andrei Mureseanu in dreptul blocurilor R1 si R2”.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 05.07.2018, ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul „Consolidare versant pe strada Andrei Mureseanu in dreptul blocurilor R1 si R2”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (05.07.2018, ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor)
Valoarea estimata, fara TVA: 3.484,36 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: perioada de prestare a serviciilor de dirigentie de santier va fi corelata cu durata de executie a contractului de lucrari (45 zile) si pana la receptia finala a obiectivului.
Termenul de prestare a serviciilor de dirigentie de santier se va corela cu cel de executie a contractului de lucrari pentru care se achizitioneaza aceste servicii, astfel incat prestatorul sa-si poata indeplini obligatiile asumate si in perioada de pregatire a investitiei.
Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1021071.

Caiet de sarcini, formulare, etc...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de  „Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul „Consolidare versant pe strada Andrei Mureseanu in dreptul blocurilor R1 si R2”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 
26.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de “Furnizare, montare si punere in functiune a 2 sirene electronice de alarmare si avertizare a populatiei in situatii de urgenta, centralizarea acestora pentru a putea fi actionate de la distanta prin cel putin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul national de instiintare, avertizare si alarmare”.           

Cod de clasificare CPV:

38822000-3 (sirene telecomandate)
45312000-7 (lucrări de instalare de sisteme de alarmă şi de antene)

Valoarea estimata a achizitiei este 71.428lei, fara TVA.

Termenul de livrare, instalare si punere in functiune sistem este 10 zile de la constituirea garantiei de buna executie dupa semnarea contractului de catre ambele parti
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare (inclusiv lucrari de montare si punere in functiune).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 04.07.2018, orele 14:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inclusiv lucrari de montaresi punere in functiune), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.         
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1020636/26.06.2018.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
26.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de “Furnizare si punere in functiune a 5 cofrete (panouri) de comanda (inclusiv lucrari de demontare cofrete vechi si montare cofrete noi) pentru sirene electrice, care sa permita actionarea de la distanta a acestora a acestora prin cel putin doua medii de comunicare (linie telefonica dedicata - fibra optica/analogica, canal radio dedicat in banda VHF, reteaua de telefonie mobila GSM, internet comunicare criptata) si conectarea acestora la sistemul national de instiintare, avertizare si alarmare”.           

Cod de clasificare CPV:

31682200-2 (Panouri de comandă)
45312000-7 (lucrări de instalare de sisteme de alarmă şi de antene)

Valoarea estimata a achizitiei este 29.411,76, fara TVA.

Termenul de livrare, instalare si punere in functiune sistem este 10 zile de la constituirea garantiei de buna executie dupa semnarea contractului de catre ambele parti
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare (inclusiv lucrari de montarecofrete noi/demontare cofrete vechi si punere in functiune).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 04.07.2018, orele 13:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inclusiv lucrari de montare/demontare si punere in functiune), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.         
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1020610/26.06.2018.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
26.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) – (2)  din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect E.T., D.A.L.I., PT – Reamenajare - Imobil str. Elena Doamna nr.78B”, conform cerintelor Caietului de sarcini respectiv Fisei de date.

Cod de clasificare :  CPV:  71319000-7 (Servicii de expertiză);       
                                   CPV:  71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize);
                                   CPV: 71322000-1 (Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice.    

Valoarea estimata, fara TVA: 25.200 lei fara TVA.
Termenul de prestare a serviciilor: maxim 50 zile de la emiterea ordinului de incepere si se realizeaza in mai multe etape, dupa cum urmeaza :
Etapa I :
Intocmire Expertiza tehnica: 10 de zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere;
Etapa a II-a :
Intocmirea DALI si a documentatiilor pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificat de urbanism: 20 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere;
Etapa a III-a :
Intocmirea documentatiei tehnice, faza proiect tehnic (inclusiv PAC) si a auditului energetic - Reamenajare imobil din str. Elena Doamna: 20 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere.
Se va emite ordin de incepere pentru fiecare activitate in parte.
Valabilitatea contractului: pana la aprobarea prin hotarare de consiliu local a indicatorilor tehnico-economici.
Pentru elaborarea ofertei, prestatorul va putea vizita imobilul pentru vizionare şi documentare in intervalul orar 800-1500 de luni pana vineri .
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 65.02.71.01 –Invatamant C. Alte cheltuieli de investitii  Poz.2– “ ET, DALI, PT,  – Reamenajare- Imobil str. Elena Doamna nr.78B ”.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 34 si 138, alin (1) si (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic  Noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea  unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic  Noul SEAP (sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de  03.07.2018, ora: 12.00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
            In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
            Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www. sicap-prod.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr:ADV1020585 /26.06.2018.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
26.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de Expertiza Tehnica Cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti - SCOALA GIMNAZIALA „SF. VASILE” si GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23”
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 02.07.2018 , ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in Servicii de Expertiza Tehnica Cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti - SCOALA GIMNAZIALA „SF. VASILE” si GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (02.07.2018, ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele caietului de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71319000-7 (Servicii de expertiză)
Valoarea estimata, fara TVA: 30.000 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 40 zile
Se va emite ordin de incepere pentru fiecare unitate de invatamant, durata fiind de 20 zile pentru fiecare. Cel de-al doilea ordin se va emite la un interval de 10 zile dupa transmiterea primului ordin.
Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1020493.

Formulare, caiet de sarcini...detalii

CLARIFICARE...aici

Avand in vedere solicitarea de clarificari transmisa in data de 28.06.2018 ora 17:47 de un operator economic interesat cu privire la Documentatia de atribuire aferenta achizitiei, pentru a putea raspunde acestei clarificari si, totodata, pentru a asigura potentialilor ofertanti posibilitatea intocmirii unor oferte care sa satisfaca nevoile autoritatii contractante, s-a hotarat declararea pana la data de 05 iulie 2018, ora 14:00 a termenului pana la care pot fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP detaliile tehnice si oferta financiara, si transmiterea la adresa de email achizitii.publice@ploiesti.ro a documentelor de clarificare, propunerii tehnice intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, formularul de oferta si anexa acestuia, declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii

Urmare  evaluarii ofertelor depuse la achizitia directa de servicii, autoritatea contractanta a declarat castigatoare, conform criteriului “pretul cel mai scazut”, oferta depusa de S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. cu pretul de 19.900 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte si din Caietul de sarcini.

25.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare “„Pergole din lemn, furnizare si montare, pentru Parcul Municipal Ploiesti Vest – 4 (patru) bucati”.
           
Cod de clasificare CPV: 44211110-6 – produse din cherestea.

Valoarea totala estimata, fara TVA: 5928.96 lei, fara TVA.

Termenul de furnizare: 15 zile de la data primirea notei de comanda.
Durata contractului: de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la data expirarii garantiei produsului impreuna cu dotarile sale.
Sursa de finantare: Prevedere BVC aprobat clasificatiei bugeratare capitolul 67.02.05 subcapitolul 30 titlu 20 articolul 20.05 alineat 30.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

 Achizitia produsulelor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 02.07.2018 orele 12:00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon: 0244/516699, int. 303 fax: 0244/510736.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
21.06.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI Anunt licitatie spatii...detalii    
19.06.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA Contract Servicii - "Servicii Reparare si Intretinere Sisteme Supraveghere Video"...detalii
   
19.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016 - Servicii pentru evenimentul “Festivalul Ploiesti Targ Domnesc, in perioada 13 -15 iulie 2018”
Cod de clasificare CPV:
79952000-2  Servicii pentru evenimente

Valoarea estimata a contractului este de 178.000lei, fara TVA
          
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

 Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (NOUL SEAP) sicap-prod.e-licitatie.ro pana la data de  25.06.2018, orele 14:00.  Dupa expirarea acestui termen vom analiza ofertele postate in SICAP (NOUL SEAP). Ofertele vor fi identificate in SICAP (NOUL SEAP) dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia de servicii va fi derulata in SICAP (NOUL SEAP) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia serviciilor a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice SICAP(NOUL SEAP), la adresa: www.sicap-prod.e-licitatie.ro – Initiere de procedura de achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1018847/19.06.2018.

Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

 

“Urmare  a evaluarii ofertelor depuse la achizitia de servicii, autoritatea contractanta a declarat castigatoare oferta depusa de S.C. RAUL EVENT SOLUTION S.R.L. cu pretul de 149700 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte si din Caietul de sarcini.”

15.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa,conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare instalare avand ca obiect „ Sisteme de alarma antiefractie –pentru CEX”, situat in Parcul Municipal Ploiesti Vest, în conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.

 1. Cod de clasificare CPV: 31625300-6- Sisteme de alarma antiefractie.       
 2. Valoarea estimata, fara TVA: 12.605 lei (fara TVA)
 3. Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitol:67.02.71.01
 4. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, aplicabil numai ofertelor care respecta cerintele din Caietul de sarcini.
 5. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
 6. Pretul ofertei este ferm in lei si nu se accepta actualizarea pretului.
 7. Plata se va face conform prevederilor legale, in maxim de 30 zile de la emiterea facturii. Factura va fi emisa dupa semnarea procesului verbal de receptie al produselor-instalate
 8. Produsele vor fi expediate la sediul achizitorului. Tariful de transport al produselor va fi inclus in pret.

Modul de prezentare a ofertei: achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare- insalare produse. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul SEAP pana la data de  22.06.2018, ora :13.00. Dupa aceasta data vom studia ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in Noul SEAP dupa cod CPV 31625300-6  „ Sisteme de alarma antiefractie – pentru CEX  ” denumire conform anunt.
Formularele din atasament vor fi completate si transmise la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anunt (22.06.2018, ora : 13.00). Ulterior, acestea vor fi depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire , in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr.2, etaj8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522,  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP, sectiunea Publicitate anunturi, sub nr:ADV1018287/ 15.06.2018.

Caiet de sarcini, formulare, contract...detalii

   
15.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa,conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare instalare avand ca obiect „ Sisteme de alarma antiefractie –pentru Cladire administrativa si Sera”, situat in Parcul Municipal Ploiesti Vest, în conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.

 1. Cod de clasificare CPV: 31625300-6- Sisteme de alarma antiefractie.       
 2. Valoarea estimata, fara TVA: 16 806 lei (fara TVA)
 3. Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitol:67.02.71.01
 4. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, aplicabil numai ofertelor care respecta cerintele minime  din  Caietul de sarcini .
 5. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
 6. Pretul ofertei este ferm in lei si nu se accepta actualizarea pretului.
 7. Plata se va face conform prevederilor legale, in maxim de 30 zile de la emiterea facturii. Factura va fi emisa dupa semnarea procesului verbal de receptie al produselor-instalate
 8. Produsele vor fi expediate la sediul achizitorului. Tariful de transport al produselor va fi inclus in pret.

Modul de prezentare a ofertei: achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare- insalare produse. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul SEAP pana la data de  22.06.2018, ora 13.00. Dupa aceasta data vom studia ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in Noul SEAP dupa cod CPV 31625300-6 si „ Sisteme de alarma antiefractie – pentru Cladire administrativa si Sera ”denumire conform anunt.
Formularele din atasament vor fi completate si transmise la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anunt (22.06.2018, ora :13.00.) Ulterior, acestea vor fi depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire , in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr.2, etaj8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522,  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP, sectiunea Publicitate anunturi, sub nr:ADV1018254/ 15.06.2018.

Caiet de sarcini, formulare, contract...detalii

   
13.06.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA Furnizare Lapte Praf - "Furnizare lapte praf ambalat la  punga 0,500 kg"...detalii
   
12.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa, conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, servicii de Asigurare RCA Skoda Roomster PMP, pentru 4 autoturisme marca Skoda Roomster, cu caracteristicite din anexa atasata, pentru o perioada de 1 an, incepand cu data de 05.07.2018. Mentionam faptul ca autoturismele sunt asigurate pana la data de 04.07.2018.
Achizitia serviciilor RCA va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP (www.e-licitatie.ro).
Modul de prezentare al ofertei : achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP si oferta va fi postata pana la data de 19.06.2018, cu detaliere, in descriere, a pretului ofertat/autoturism. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in Noul SEAP.
Oferta financiara va fi identificata in Noul SEAP dupa codul CPV -  66516100-1 si denumirea serviciilor conform anunt Asigurare RCA Skoda Roomster PMP. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Codul de clasificare CPV : 66516100-1 (Servicii de asigurare de răspundere civilă auto)
Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
Durata politelor de asigurare va fi de 12 luni calendaristice.
Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile
Valoarea ofertei va fi exprimata in lei.
Valoarea totala estimata :  4000 lei (1000 lei/autoturism/an)
Anuntul pentru achizitionarea directa a serviciilor de Asigurare RCA Skoda Roomster PMP a fost publicat in Noul SEAP sectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1017006
Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartiment Achizitii Bunuri, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 522, fax. 0244/510736, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro .

   
12.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016 servicii pentru „Spectacol ecvestru Turnir 14 iulie 2018”.   
Cod de clasificare CPV:
92000000-1 servicii de recreere, culturale si sportive

Valoarea estimata a contractului este de 6000lei, fara TVA
        
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii ce are ca obiect ”Spectacol ecvestru Turnir 14 iulie 2018”, in conformitate specificatiile tehnice mentionate de catre autoritatea contractanta.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  autoritatii contractante, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii se depun in 2 exemplare, original si copie,  la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C,  intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de scrisoarea de inaintare (Formularul 11). Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: „A nu se deschide inainte de 19.06.2018, ora 14:00”. Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.  
Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite prin Anunt publicat in NOUL SEAP si pe site-ul Municipiului Ploiesti. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor. Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa. Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin Anunt publicat in NOUL SEAP si  pe site-ul Municipiului Ploiesti.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaj egal, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,   B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia serviciilor a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice SICAP (NOUL SEAP), la adresa: www.sicap-prod.e-licitatie.ro – Initiere de procedura de achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1016942/12.06.2018.

Formulare, contract...AICI

   
11.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.06.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71332000-4 Servicii de inginerie geotehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 1.900 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 65.02.71.01 – Invatamant-C Alte cheltuieli de investitii: Documentatii/Construire Gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23.

Termenul de prestare a serviciilor: 10 zile de la data primirii ordinului de incepere si pana la data predarii documentatiei catre autoritatea contractanta.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Certificat urbanism, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1016788/11.06.2018.

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.06.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
11.06.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI
ACHIZITIE DIRECTA Contract Servicii - "Servicii Reparare si Intretinere Sisteme Supraveghere Video"...detalii
   
08.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect  Intocmire Documentatie Pentru Demolare Cladiri Aflate In Proprietatea Municipiului Ploiesti – Str. Cosminele Nr.11 A

Cod de clasificare CPV:  
 -   71322000-1 –Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice;
Valoarea estimata: 4000 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Cap.70.02-71-01 – C23.

Termenul de prestare a serviciilor : documentatiile tehnice vor fi realizate in etape conform ordinelor de incepere astfel :

 • Documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism – 3 zile de la emiterea ordinului de incepere ;
 • Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor/studii solicitate prin certificat de urbanism – 3 zile de la emiterea ordinului de incepere, care va fi dat dupa emiterea certificatului de urbanism ;
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de demolare a cladirilor - 10 zile de la emiterea ordinului de incepere, care va fi dat dupa obtinerea tuturor avizelor ;
 • Intocmirea proiectului tehnic de demolare si a documentatiei ( caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a contractului de lucrari de demolare – 14 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt...AICI

Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de  15.06.2018, ora: 13.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare “ Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – str. Cosminele nr.11 A ”, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Temei de proiectare atasata, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

     Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa:www.sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie respectiv Fisa de date.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art.7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – str. Cosminele nr.11 A
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa:www.sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.ADV1016410/ 08.06.2018.

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de  " Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – Str.Cosminele nr.11 A, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
08.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari de  executie Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 15.06.2018 , ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in lucrari de  executie Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (25.04.2018 , ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 45331210-1 (Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie);
Valoarea estimata, fara TVA: 71.232,43 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1016298/08.06.2018.

Caiet de sarcini, formulare etc...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de  lucrari de  executie „Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 
07.06.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA Contract Servicii - "Servicii verificare tehnica prize si paratoniere"...DETALII
   
05.06.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI

S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 19.06.2018, incepand cu ora 10,00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti. Detalii gasiti pe siteul nostru http://www.halesipieteploiesti.ro/.
Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul SC Hale si Piete SA Ploiesti,– biroul contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0372 /05 69 60 sau fax 0372 / 05 69 61. Anexa...aici

Erata...AICI

   
04.06.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “SF – Amenajare intersectie str. Strandului cu Centura de N-E DN1B – Punere in conformitate RTE in Zona intersectiei str. Strandului cu Centura de N-E”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 11.06.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF – Amenajare intersectie str. Strandului cu Centura de N-E DN1B – Punere in conformitate RTE in Zona intersectiei str. Strandului cu Centura de N-E, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

Valoarea estimata, fara TVA: 40.336 lei fara TVA, din care:
- studiu de fezabilitate – 38.730 lei fara TVA;
- documentatii obtinere avize/acorduri – 1.606 lei fara TVA. 

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 84.02.71.01-C10.

Termenul de prestare a serviciilor:

-documentatii certificat de urbanism si documentatii pentru obtinere avize - 5 zile de la emiterea ordinului de incepere;
-studiul de fezabilitate – 45 zile de la emiterea ordinului de incepere, care se va da dupa obtinerea tuturor avizelor/acordurilor, cu prezentarea a minim doua scenarii;
-caiet de sarcini in vederea organizarii procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari (inclusiv proiectare) – 10 zile de la emiterea ordinului de incepere.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Avize, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1014910/04.06.2018.

Formulare, tema proiectare, planuri etc....AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 11.06.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF – Amenajare intersectie str. Strandului cu Centura de N-E DN1B – Punere in conformitate RTE in Zona intersectiei str. Strandului cu Centura de N-E, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
 
31.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE, SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR .

Cod de clasificare CPV:  
             -  71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica;                

Valoarea estimata: 440,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Finantarea acestei lucrari va fi facuta din Bugetul Local, Cap.61.02.71.01 – Ordine Publica si Siguranta Nationala, C2- Alte cheltuieli de investitii (conform HCL. Nr.147/2018.Rectificare bugetara.poz 1).

Termenul de prestare a serviciilor: este de maxim 30 zile de la data emiterii ordinului de incepere de catre achizitor; Termenul de remediere documentatie – maxim 10 zile de la data comunicarii neconformitatii de catre autoritatea contractanta.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de  08.06.2018, ora: 14.00_ mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare  TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE, SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare . Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
        Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  Temei de proiectare atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa:www.sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.ADV 1014541/31.05.2018.

 

Tema proiectare, formulare...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de  08.06.2018, ora: 14.00_ mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  Temei de proiectare atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

 

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de  "SF – TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe email-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 

24.05.2018 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
Achizitie directa Servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii prin diriginte de santier cf.Legii 10/1995...detalii
   
18.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.05.2018, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71332000-4 Servicii de inginerie geotehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 1.900 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 65.02.71.01 – Invatamant-C Alte cheltuieli de investitii: Documentatii/Construire Gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23.

Termenul de prestare a serviciilor: 10 zile de la data primirii ordinului de incepere si pana la data predarii documentatiei catre autoritatea contractanta.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Certificat urbanism, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1011695/18.05.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.05.2018, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
17.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) – (2)  din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect PUZ – PARCELARE TEREN T36 - A459 STR.GHIGHIULUI-PLOIESTI, conform cerintelor Temei de proiectare.

Cod de clasificare CPV: 71410000 – 5 – Servicii de Urbanism.     

Valoarea estimata, fara TVA: 84.033,60 lei fara TVA
Termenul de prestare a serviciilor: max 80 zile astfel :
-Ridicarea topografica cu viza O.C.P.I, plan de parcelare al terenului studiat, studiul geotehnic   50 zile de la data emiterii de catre achizitor a comenzii de lucru/ ordin de incepere;
-Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism 2 zile de la emiterea ordinului de incepere care se va da dupa obtinerea studiului topografic cu viza O.C.P.I.
-Documentatiile pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor 3 zile de la emiterea ordinului de incepere care se va da dupa obtinerea Certificatului de urbanism.
-Documentatia P.U.Z – 25 zile de la emiterea ordinului de incepere care se va da dupa obtinerea studiului topografic cu viza O.C.P.I. si a avizelor/acordurilor solicitate prin CU.
Sursa de finantare: Bugetul local 2017 al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii , la Capitolul 70.02-71.01 C11-“Documentatii PUZ in Municipiul Ploiesti”
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 34 si 138, alin (1) si (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea  unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de  24.05.2018, ora:15.00.  Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,   B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www. sicap-prod.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr:_ADV10111186 /_17.05.2018.  

Tema proiectare, formulare...AICI

CLARIFICARE...AICI

CLARIFICARE...AICI  
15.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect „ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE PENTRU APARATURA ELECTRONICA SI ELECTROMECANICA A CEASURILOR DIN MUNICIPIUL PLOIESTI”  

Cod de clasificare CPV: 50431000-5 (Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasurilor).        

Valoarea estimata: Pentru noul contract pe anul 2018 ( de la 01.05.2018 pana la 31.12.2018) se estimeaza o valoare de aproximativ 26.470,59 lei fara TVA, respectiv 31.500 lei cu TVA .
In eventualitatea prelungirii acestui contract prin act aditional, pana pe 30.04.2019, valoarea estimata pentru cele 4 (patru) luni din anul 2019 va fi de aproximativ 15.750 lei cu TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modalitatea de publicitate:
Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www. sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa:www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.

Modul de prezentare a ofertei:  Ofertele trebuie transmise la:
Registratura Primariei Municipiului Ploiesti
Adresa postala:  B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, parter, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:100066, Romania, Punct de contact:  Registratura, Tel.  +40 244516699/480, Adresa internet (URL):  www.ploiesti.ro

-Data limita de depunere ofertelor: 22.05.2018, ora:15.00_
-Numar de exemplare: 2(doua), original si copie;
-Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.
Acestea se vor introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de Scrisoarea de inaintare. Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: “A nu se deschide inainte de: 22.05.2018, ora: 15.00.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:2 zile lucratoare.
- Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere stabilite prin prezentul Anunt. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor;
- Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa;
- Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin prezentul Anunt.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522,                  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr:  ADV1010561 / 15.05.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
15.05.2018 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
SC HALE SI PIETE PLOIESTI organizeaza achizitie directa avand ca obiect "Asigurare service pentru sistemul de detectie, semnalizare si alertare in caz de incendiu din cadrul Pietei Malu Rosu Ploiesti...detalii
   
11.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa, conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare avand ca obiect „ Mobilier pentru birou, CEX” pentru urmatoarele produse :

 • 4 buc. mese din pal melaminat tip stejar, care dispuse sub forma de careu sa formeze un patrat cu latura de 6 m formand asfel o masa de consiliu de 24 persoane;
 • 1 buc. dulap cu 3 usi cu sertare in partea de sus, din pal melaminat tip stejar, cu dimensiunile : H=1,2 m; L=1,2 m si latimea=0,4 m;
 • 1 buc. dulap 4 usi cu sertare in partea de sus, din pal melaminat tip stejar cu dimensiunile : H=1,2 m; L=1,6 m si latimea=0,4 m;
 • 24 buc. scaune tip conferinta;
 • 5 buc. cuier de perete din pal melaminat tip stejar cu dimensiunile 2m x2m.
 • Cod de clasificare CPV: 39130000-2 (Mobilier de birou).        
 • Valoarea estimata, fara TVA: 10790 lei (fara TVA)
 • Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, aplicabil numai ofertelor care respecta cerintele minime din anunt
 • Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
 • Pretul ofertei este ferm in lei si nu se accepta actualizarea pretului.
 • Plata se va face conform prevederilor legale, in maxim de 30 zile de la emiterea facturii. Factura va fi emisa dupa semnarea procesului verbal de receptie al produsului.
 • Produsele vor fi expediate la sediul achizitorului. Tariful de transport al produselor va fi inclus in pret.

Modul de prezentare a ofertei: achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare produse. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul SEAP pana la data de  21.05.2018. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in Noul SEAP dupa cod CPV  39130000-2 si denumire Mobilier pentru birou, CEX, conform anunt.
Formularele din atasament vor fi completate si transmise la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anunt(21.05.2018). Ulterior, acestea vor fi depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire , in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr.2, etaj8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522,  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP, sectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1009742.

Formulare...AICI

   
11.05.2018 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
SC HALE SI PIETE PLOIESTI organizeaza achizitie directa Asigurare service pentru sistemul de detectie, semnalizare si alertare in caz de incendiu din imobilul Halele Centrale Ploiesti si a sistemului de detectie, semnalizare si alertare CH4 din subsolul Halelor Centrale...detalii
   
11.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “D.A.L.I.-Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.05.2018, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire D.A.L.I.-Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize)

Valoarea estimata, fara TVA: 7.000 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 65.02.71.01 – Invatamant-C Alte cheltuieli de investitii– D.A.L.I. Conducta termica la Colegiul Tehnic “Toma Socolescu”.

Termenul de prestare a serviciilor: 10 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere si pana la data predarii documentatiei catre autoritatea contractanta.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1009674/11.05.2018.

Tema de proiectare, caiet sarcini, fisa de date, formulare...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.05.2018, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire D.A.L.I.-Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

CLARIFICARE...AICI

CLARIFICARE 2...AICI

Termen de depunere a ofertelor decalat pana in data de 23.05.2018.

CLARIFICARE 3...AICITermenul de depunere a ofertelor s-a decalat din data de 23.05.2018 pana in data de 30.05.2018, ora 14.00.

 
10.05.2018 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
SC HALE SI PIETE PLOIESTI organizeaza achizitie directa Amplasare corturi pe structura metalica - constructii cu caracter provizoriu pe durata executarii lucrarilor de construire Piata Centrala Agroalimentara...detalii
   
09.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016: „Servicii de medicina muncii pentru salariatii Municipiului Ploiesti”

Cod de clasificare CPV:
85147000-1 Servicii de medicina muncii

Valoarea estimata a contractului este de 36000lei, fara TVA, din care:
- 24.000 lei(fara TVA) pana la 31.12.2018
- 12.000 lei(fara TVA) (in eventualitatea prelungirii contractului prin act aditional  pana la data de 30.04.2019), in conformitate cu dispozitiile art.165 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic NOULSEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 16.05.2018, orele 14:00. Dupa aceasta data vom analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia serviciilor va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia serviciilor a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1008995/09.05.2018.

Documentatie, caiert sarcini, etc...AICI

Formulare...AICI

   
09.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “SF – Amenajare intersectie str. Strandului cu Centura de N-E DN1B – Punere in conformitate RTE in Zona intersectiei str. Strandului cu Centura de N-E”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 16.05.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF – Amenajare intersectie str. Strandului cu Centura de N-E DN1B – Punere in conformitate RTE in Zona intersectiei str. Strandului cu Centura de N-E, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

Valoarea estimata, fara TVA: 8.403 lei fara TVA, din care:
        - studiu de fezabilitate – 7.000 lei fara TVA;
-documentatii obtinere avize – 1.403 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 84.02.71.01-C10.

Termenul de prestare a serviciilor:

-documentatii certificat de urbanism si documentatii pentru obtinere avize - 5 zile de la emiterea ordinului de incepere;
-studiul de fezabilitate – 45 zile de la emiterea ordinului de incepere, care se va da dupa obtinerea tuturor avizelor/acordurilor, cu prezentarea a minim doua scenarii;
-caiet de sarcini in vederea organizarii procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari (inclusiv proiectare) – 10 zile de la emiterea ordinului de incepere.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Avize, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1008963/09.05.2018.

Formulare, tema de proiectare, etc....AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 16.05.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF – Amenajare intersectie str. Strandului cu Centura de N-E DN1B – Punere in conformitate RTE in Zona intersectiei str. Strandului cu Centura de N-E, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
03.05.2018 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI

S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 15.05.2018,  incepand cu ora 10,00, licitatii  publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti conform anexei.  

Caietele  de  sarcini  pot fi cumparate de la sediul  SC Hale si Piete SA Ploiesti,– biroul contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon  0372 /05 69 60   sau  fax 0372 / 05 69 61 .

   
03.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016 Servicii pentru evenimentele „Spectacol ecvestru 03 iunie 2018”.      
Cod de clasificare CPV:
92000000-1 servicii de recreere, culturale si sportive

Valoarea estimata a contractului este de 11340lei, fara TVA
          
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii ce are ca obiect ”Spectacol ecvestru 3 iunie 2018”, in conformitate specificatiile tehnice mentionate de catre autoritatea contractanta.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  autoritatii contractante, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii se depun in 2 exemplare, original si copie,  la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C,  intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de scrisoarea de inaintare (Formularul 11). Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: „A nu se deschide inainte de 10.05.2018, ora 14:00”. Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.       
Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite prin Anunt publicat in NOUL SEAP si pe site-ul Municipiului Ploiesti. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor. Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa. Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin Anunt publicat in NOUL SEAP si  pe site-ul Municipiului Ploiesti.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaj egal, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice SICAP (NOUL SEAP), la adresa: www.sicap-prod.e-licitatie.ro – Initiere de procedura de achizitie - Publicitate Anunturi., sub nr. ADV1007043/03.05.2018.

Documentatie de atribuire...AICI

 

Urmare  a evaluarii ofertei depusa la achizitia de servicii, autoritatea contractanta a declarat castigatoare oferta depusa de ASOCIATIA ECVESTRA WESTERN DREAM, cu pretul de 10350 lei, si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte si din Caietul de sarcini.

02.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “E.T. si D.A.L.I. – Grup sanitar Parc Toma Socolescu”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.05.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire E.T. si D.A.L.I. – Grup sanitar Parc Toma Socolescu, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: - 71319000-7 – Servicii de expertiză;
                                            - 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă

Valoarea estimata, fara TVA: 7.200 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 70.02.71.01 – C25.

Termenul de prestare a serviciilor: Termenul de prestare a serviciilor – acestea se vor derula in trei etape:
Etapa I -10 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborarea expertizei tehnice;
Etapa a II-a – 5 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor (conform Certificatului de urbanism);
Etapa a III-a – 30 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborarea D.A.L.I. si a documentatiei de licitatie pentru achizitia urmatoarei etape: P.T., D.E., executie lucrari.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Certificat urbanism, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1006829/02.05.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.05.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire E.T. si D.A.L.I. – Grup sanitar Parc Toma Socolescu, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
02.05.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect Consultanta in vederea finantarii accelerarii programelor de investitii in domeniul eficientei energetice si utilizarii surselor de energie regenerabila (ELENA)”- in scopul realizarii documentatiei de finantare necesara proiectului Monitorizarea eficienta a consumului energetic local prin Dispeceratul Energetic Local , conform cerintelor din Fisa de date respectiv a  Caietului de sarcini.
Obiective specifice:
-Pregatirea proiectului;
-Intocmirea documentatiei de finantare aferenta proiectului;
-Analiza economico-financiara (analiza cost-beneficiu) pentru proiect;
-Asistenta pe perioada evaluarii proiectului.
Documentatia de finantare se va realiza in conformitate cu cerintele mentionate pe pagina de web a programului – repectiv : http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm - la sectiunile „ELENA – how it works” si  „ELENA – how to apply”.
Prestatorul va face dovada ca a elaborat si depus cel putin 1 document similar in cadrul Programelor: Intiativa CIVITAS, UIA, HORIZON 2020, ERAMUS PLUS, CREATIVE EUROPE, CEF-CONECTING EUROPE FACILITY, LIFE, etc, si a semnat cel putin 1 contract de finantare; va depune scrisori de recomandare de la beneficiarii proiectelor elaborate/implementate cu fonduri europene; va depune CV-uri pentru expertii din echipa, care sa demonstreze experienta acestora, insotite de documente doveditoare.
Documentatia se va intocmi in 4 (patru) exemplare, din care unul in format electronic.
Cod de clasificare CPV:
79400000-8 – Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe;   
     Valoarea estimata, fara TVA: 109244 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Conform Bugetului Municipiului Ploiesti pentru anul 2018, capitolul: 740271.
Termenul de prestare a serviciilor: maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modul de prezentare a ofertei:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.05.2018 (inclusiv), ora:14.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa data/ora precizata in documentatie, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea produsului. Obiectul contractului consta in realizarea documentatiei de finantare necesara pentru proiectul “Monitorizarea eficienta a consumului energetic local prin Dispeceratul Energetic Local”, care se va depune in cadrul Programului ELENA (European Local Energy Assistance), in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract cu cerintele Fisei de date, respectiv a  Caietului de sarcini.     
Oferta financiara si propunerea tehnica conform Caietului de sarcini atasat, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii, precum si documentele de calificare, vor fi transmise pe adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro pana la termenul limita precizat in Documentatia de atribuire, urmand ca dupa stabilirea castigatorului acestea sa fie transmise doar de catre ofertantul castigator, in original, la sediul nostru: Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (in termen de  3 zile lucratoare de la finalizarea achizitiei in SEAP).
Alte informatii :
Anuntul pentru achizitia directa va fi  publicat atat pe site-ul Municipiului Ploiesti cat si in Sistemul   Electronic    al     Achizitiilor   Publice (noul SEAP),    la adresa: www.e-licitatie.ro -Administrare - Publicitate – Anunturi.
Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa www.ploiesti.ro - Informatii publice - Achizitii publice - Lista achizitii, cat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr: ADV1006808 / 02.05.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

In temeiul art.215 alin (5), alin (51)  din Legea 98/2016 (oferta este considerata neconforma”),  respectiv art.134, alin (5), art.137.alin (3) litera a),  din HG nr.395/2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru  din Legea nr. 98/2016, (“nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini”-  motiv pentru care cu respectarea dispozitiilor legale anterior invocate, oferta S.C. TUD Financial Solutions  S.R.L a fost respinsa fiind declarata inacceptabila si neconforma
Fata de situatia prezentata, Autoritatea Contractanta hotaraste sa anuleze achizitia directa, conform art.215 alin. (5).

 
27.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016 Servicii pentru evenimentele Servicii de informare si comunicare pentru proiectul  “Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiesti”, cod proiect 120801 Cod de clasificare CPV:
79952000-2  Servicii pentru evenimente
79800000-2 Servicii tipografice si servicii conexe

Valoarea estimata a contractului este de 16318.44 lei, fara TVA.
          
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (NOUL SEAP) sicap-prod.e-licitatie.ro pana la data de  08.05.2018.  Dupa expirarea acestui termen vom analiza ofertele postate in SICAP (NOUL SEAP). Ofertele vor fi identificate in SICAP (NOUL SEAP) dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia de servicii va fi derulata in SICAP (NOUL SEAP) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,                            B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia de servicii a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice SICAP(NOUL SEAP), la adresa: www.sicap-prod.e-licitatie.ro – Initiere de procedura de achizitie - Publicitate Anunturi., sub nr. ADV1006487/27.04.2018.

Documentatie...AICI

  SC NOSCE GROUP SRL - 12881 LEI FARA TVA
27.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea Servicii de elaborare materiale (actualizare proceduri ISO 9001: 2015) aferente proiectului “Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiesti”, cod proiect 120801.

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 08.05.2018, ora 14:00. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea “Servicii de elaborare materiale (actualizare proceduri ISO 9001: 2015) aferente proiectului “Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiesti”, cod proiect 120801,  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.144, 303, fax: 0244/510736; e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Initiere proceduri achizitie, subsectiunea Publicitate - Anunturi,, sub nr. ADV1006439/27.04.2018.

Documentatie...AICI

  SC PUBLIC RESEARCH SRL - 9800 LEI FARA TVA
27.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea Asistenta tehnica la sistemul de instiintare-avertizare-alarmare al Municipiului Ploiesti: aparatura de instiintare F1001, centrale digitale de alarmare tip SONIA, consola de comanda, sirena electronica si asigurarea conectarii centralelor de alarmare cu mijloacele de alarmare ( 13 sirene electronice si 11 sirene electrice) prin GSM – accesibilitate si monitorizare.”

 Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 09.05.2018, ora 14:00. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor “Asistenta tehnica la sistemul de instiintare-avertizare-alarmare al Municipiului Ploiesti: aparatura de instiintare F1001, centrale digitale de alarmare tip SONIA, consola de comanda, sirena electronicasi asigurarea conectarii centralelor de alarmare cu mijloacele de alarmare (13 sirene electronice si 11 sirene electrice) prin GSM – accesibilitate si monitorizare”,  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.144,303   fax: 0244/510736.

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Initiere proceduri achizitie, subsectiunea Publicitate - Anunturi,, sub nr. ADV1006339/27.04.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
26.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 03.05.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71332000-4 Servicii de inginerie geotehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 1.900 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 65.02.71.01 – Invatamant-C Alte cheltuieli de investitii: Documentatii/Construire Gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23.

Termenul de prestare a serviciilor: 10 zile de la data primirii ordinului de incepere si pana la data predarii documentatiei catre autoritatea contractanta.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Certificat urbanism, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1006205/26.04.2018.

Formulare, caiet de sarcini...detalii

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 03.05.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire Studiu geotehnic - Construire gradinita cu program prelungit – str. Postei nr. 23, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
25.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Primăria Municipiului Ploieşti organizează în data de 08.05.2018   licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spaţiu excedentar aflat în administrarea Colegiului Tehnic “Elie Radu” din Şos.Vestului nr.22. Spaţiul excedentar se află în incinta cantinei, are suprafaţa de 20,10 mp şi este destinat activităţii de producţie. Caietul de sarcini se va achiziţiona de la Colegiul Tehnic “Elie Radu”.

   
20.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “D.A.L.I.-Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.04.2018, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire D.A.L.I.-Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize)

Valoarea estimata, fara TVA: 7.000 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 65.02.71.01 – Invatamant-C Alte cheltuieli de investitii– D.A.L.I. Conducta termica la Colegiul Tehnic “Toma Socolescu”.

Termenul de prestare a serviciilor: 10 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere si pana la data predarii documentatiei catre autoritatea contractanta.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1004356/20.04.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.04.2018, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire D.A.L.I.-Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
19.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016 Servicii pentru evenimentele „ZILELE ORASULUI PLOIESTI” SI „FESTIVALUL PLOIESTI – MAGIE, FEERIE SI POVESTI”, in perioada 01-03 iunie 2018.  
Cod de clasificare CPV:
79952000-2  Servicii pentru evenimente

Valoarea estimata a contractului este de 134.060lei, fara TVA
          
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (NOUL SEAP) sicap-prod.e-licitatie.ro pana la data de  27.04.2018.  Dupa expirarea acestui termen vom analiza ofertele postate in SICAP (NOUL SEAP). Ofertele vor fi identificate in SICAP (NOUL SEAP) dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia de servicii va fi derulata in SICAP (NOUL SEAP) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,                            B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice SICAP(NOUL SEAP), la adresa: www.sicap-prod.e-licitatie.ro – Initiere de procedura de achizitie - Publicitate Anunturi., sub nr. ADV1004010/19.04.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Raspuns clarificari...AICI

 

Urmare  a evaluarii ofertelor depuse la achizitia de servicii, autoritatea contractanta a declarat castigatoare oferta depusa de S.C. FANOMANIA HOLDING S.R.L. cu pretul de 134.000 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte si din Caietul de sarcini.”

19.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari de  executie Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 25.04.2018 , ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in lucrari de  executie Instalatie de ventilatie subsol corp C1, B-dul Independentei nr. 10 Ploiesti, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (25.04.2018 , ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 45331210-1 (Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie);
Valoarea estimata, fara TVA: 71.232,43 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1003971/19.04.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
19.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa,conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect Service auto, verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea a 3 autoturisme marca Skoda Octavia Tour, 4  autoturisme marca Skoda Roomster, 2  autoturisme marca Ford Fusion, 2  autoturisme marca Dacia Logan, 1  autoturism marca Dacia 1307  
Cod de clasificare CPV: 50110000-9 (Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe).        
Valoarea estimata, fara TVA: 60.000 lei (fara TVA) pana la data de 31.12.2018 cu posibilitatea suplimentarii pana la valoarea maxima de 80.000 lei fara TVA in conformitate cu dispozitiile art.165 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Astfel autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a prelungi durata initiala a contractului in cazul aparitiei necesitatii de suplimentare a serviciilor achizitionate initial si al existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
In valoarea maxim estimata de 80.000 lei, fara TVA, au fost incluse si costurile aferente acestei perioade de 4 luni, respectiv 01.01.2019-30.04.2019.
Valoarea maxima estimata de  80.000 lei fara TVA, este defalcata astfel:
- 60.000 lei (fara TVA) pana la data de 31.12.2018;
- 20.000 lei (fara TVA) pentru anul 2019, in eventualitatea prelungirii contractului prin act aditional pana la data de 30.04.2019.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modul de prezentare a ofertei : achizitia directa se va face prin catalogul electronic Noul SEAP si va fi finalizata prin  incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.04.2018. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in Noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV 50110000-9 si denumirea serviciilor Service auto Municipiul Ploiesti. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, insotite de Scrisoarea de inaintare (toate formularele conform Documentatiei de atribuire), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anunt (27.04.2018). Ulterior, acestea vor fi depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. Achizitia directa va fi derulata in Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr.2, etaj8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522,  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP, sectiunea Publicitate anunturi, sub nr: ADV1003918 / 19.04.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
12.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de elaborare Strategie parcari in Municipiul Ploiesti.

 Avand in vedere ca incepand cu data de 02.04.2018 s-a lansat noul Sistem Electronic de Achizi?ii Publice dezvoltat în urma implementării proiectului denumit „Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfă?urare al achizi?iilor publice – SICAP, achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 18.04.2018, ora 14:00.

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP- Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare Strategie parcari in Municipiul Ploiesti, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (18.04.2018, ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: - 73200000-4 Servicii de consultanta in cercetare si in dezvoltare; 71240000-2 Servicii de arhitectura, inginerie si de planificare;   

Valoarea estimata, fara TVA: 8403 lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1001537/12.04.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
05.04.2018 SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti inten?ionează să achizitioneze, prin achizi?ie directă, conform Legi 98/2016 cu modificările ?i completările ulterioare:
A) servicii internet, telefonie fixa VOIP prin fibra optica si mentenanta sistemului hardware existent si,
B) servicii de transmitere de date

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legi 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV :
A)72400000-4 , servicii de internet prin fibra optica ;(pachet incluzand :telefonie VOIP – CPV:64211000-8 servicii de telefonie publica, si CPV:50312300-8 reparare si intretinerea echipamentelor de retea de date)                           
B) 72318000-7 , servicii  de transmitere date

Obiectul achizitiei:

A) servicii de  internet, telefonie fixa VOIP si mentenanta sistemului cuprinzand urmatoarele:

1)Transport date prin internet si telefonie VOIP incluzand suport de transmitere , fibra optica, compatibil cu intrastructura hardware existenta

2)Servicii de internet :  
-un numar de minim 18 utilizatori
-latimea de  banda :  garantat - 50Mbps acces internet, 
-maxim - 2 Gbps, Metropolitan

3)Servicii de telefonie fixa VOIP;
-se doreste pastrarea numerelor existente
- numarul de minute consumate in medie: 400min mobil si 600 min fix
-5 linii oras  VOIP
-6  interioare analogice fax
-18 interioare IP

4)Servicii de mentenananta incluzand instalarea , configurarea , intretinerea si depanarea infrastructurii hardware existente

B) servicii de transmitere de date:  

Conexiune de date dedicate VLAN_LAYER 2  de marimea latimii de banda de 10Mbps intre sediul STS –UM 0823 din Ploiesti , strada Vasile Lupu 60-62 si  SPLCEP Ploiesti, B-ul Independentei nr .10

Valoarea estimata a achizitiei:
A) 850 lei abonament lunar, fara TVA, pentru internet, telefonie fixa VOIP si  mentenanta sistemului
B) 400lei abonament lunar, fara TVA ,pentru  transmitere date
Criteriul de atribuire,:- pre?ul cel mai scăzut, cumulat pe ofertant.

Modul de prezentare a ofertei:

Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor , situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, pana la data 16.04.2018, ora 10.00, in plic inchis.
Ofertele se vor deschide in data de 16.04.2018, orele 11:00.
Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate conform caietului de sarcini(ANEXA)

Oferta financiara  va fi prezentata sub forma de abonament lunar ,pentru fiecare cod CPV in parte ,exprimat in lei , fara TVA ,

 Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte:

Declaraţii privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165,167 din Legea 98/ 2016 declaratie pe proprie raspundere –completare formular nr.1in original.

Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016  privind achizitiile publice – completare formular 2 in original.

Formularul de oferta – formularul 3 in original

 Certificatul constatator emis de Oficiul  Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, in copie conform cu originalul

Licenta ANCOM, valabila pe toata durata contractului

Certificat de atestare fiscala  ANAF, valabil la data depunerii ofertei

Certificat  de atestare fiscal emis de  DITL, valabil la data depunerii ofertei

Certificat ISO:27001,Securitatea informatiei si ISO:9001, Managementul calitatii

Nu se accepta subcontractori

Pretul va ramane  nemodificat pe toata durata derularii contractului.

 Modalitati de plata :
Plata se va face prin ordin de plata , in contul operatorului deschis la Trezorerie, in baza facturii emise de operatorul economic
Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor, situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, pana la data 16.04.2018, ora 10.00, in plic inchis.
Ofertele se vor deschide in data de 16.04.2018, orele 11:00.
Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a urca oferta in S.E.A.P, pentru finalizarea acestei achizitii pe www.e-licitatie.ro , pentru fiecare sectiune in parte, la codurile CPV afisate
Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei, nr.10 .

Caiet de sarcini, declaratii...AICI   

Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor, situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, pana la data 16.04.2018, ora 10.00, in plic inchis.
Ofertele se vor deschide in data de 16.04.2018, orele 11:00.
 
04.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI
Primăria Municipiului Ploieşti organizează în data de 24.04.2018 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spaţiu excedentar aflat în administrarea Colegiului Tehnic “Elie Radu” din Şos.Vestului nr.22. Spaţiul excedentar se află în incinta cantinei, are suprafaţa de 20,10 mp şi este destinat activităţii de producţie. Caietul de sarcini se va achiziţiona de la Colegiul Tehnic “Elie Radu”.
   
04.04.2018 SC HALE SI PIETE SA

S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 21.03.2018,  incepand cu ora 10,00, licitatii  publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti conform anexei.  

Caietele  de  sarcini  pot fi cumparate de la sediul  SC Hale si Piete SA Ploiesti,– biroul contracte.

Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0372 /05 69 60   sau  fax 0372 / 05 69 61 .

   
04.04.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE, SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Cod de clasificare CPV:  
 -  71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica;                

Valoarea estimata: 440,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 61.02.71.01 – – Ordine Publica si Siguranta Nationala, C2- Alte Cheltuieli de Investitii

Termenul de prestare a serviciilor: este de maxim 30 zile de la data emiterii ordinului de incepere de catre achizitor; Termenul de remediere documentatie – maxim 10 zile de la data comunicarii neconformitatii de catre autoritatea contractanta.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 13.04.2018, ora: 14.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare  TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE, SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare . Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.


Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  Temei de proiectare atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.ADV1000496/04.04.2018.

Formulare, tema de proiectare, model contract...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de furnizare avand ca obiect:   " SF-TRANSMITERE DATE PUBLICE SPITALUL DE PEDIATRIE, SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE SI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
29.03.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii “SF- Laborator Radioterapie cu Energii Inalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrari)”.           
Obiectul contractului - Intocmirea, conform caiet de sarcini si tema de proiectare, pentru Laborator Radioterapie cu Energii Inalte, a urmatoarelor documentatii:

 • studiul de fezabilitate,
 • studiul geotehnic,
 • documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism
 • caietul de sarcini pentru procedura de achizitie a contractului de lucrari (inclusiv servicii de proiectare).

Cod de clasificare CPV:
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize                  
           
Valoarea estimata a achizitiei este de 42 000 lei fara T.V.A din care:
           
Termenul de prestare: 30 zile de la data de incepere, inscrisa pe ordinul de incepere.
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini +Tema de proiectare, Certificatul de urbanism, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 04.04.2018, orele 14:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini + Tema Proiectare, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inclusiv lucrari), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.         
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 164418/29.03.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
27.03.2018 SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR
Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor Ploiesti intentionează să achizitioneze, prin achizitie directă, conform Legii 98/2016, anexa 2, servicii de paza si participarea la asigurarea  ordinii in zona obiectivului  precum si servicii de monitorizarea sistemelor electronice de supraveghere si alarmare, interventii rapide la obiectiv  situat in Ploiesti, B-dul Independentei, nr10...detalii
   
26.03.2018 SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR
Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa, conform Legii 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, servicii  de curatenie , cod CPV 90910000-9 pentru  imobilul situat in Ploiesti, B-dul Independentei, nr10...detalii
   
16.03.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect Consultanta in vederea finantarii accelerarii programelor de investitii in domeniul eficientei energetice si utilizarii surselor de energie regenerabila (ELENA)”- in scopul realizarii documentatiei de finantare necesara proiectului Monitorizarea eficienta a consumului energetic local prin Dispeceratul Energetic Local, conform cerintelor din Fisa de date respectiv a  Caietului de sarcini.

Obiective specifice:
-Pregatirea proiectului;
-Intocmirea documentatiei de finantare aferenta proiectului;
-Analiza economico-financiara (analiza cost-beneficiu) pentru proiect;
-Asistenta pe perioada evaluarii proiectului.

Documentatia de finantare se va realiza in conformitate cu cerintele mentionate pe pagina de web a programului – repectiv : http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm - la sectiunile „ELENA – how it works” si  „ELENA – how to apply”.

Prestatorul va face dovada ca a elaborat si depus cel putin 1 document similar in cadrul Programelor: Intiativa CIVITAS, UIA, HORIZON 2020, ERAMUS PLUS, CREATIVE EUROPE, CEF-CONECTING EUROPE FACILITY, LIFE, etc, si a semnat cel putin 1 contract de finantare; va depune scrisori de recomandare de la beneficiarii proiectelor elaborate/implementate cu fonduri europene; va depune CV-uri pentru expertii din echipa, care sa demonstreze experienta acestora, insotite de documente doveditoare.
Documentatia se va intocmi in 4 (patru) exemplare, din care unul in format electronic.

Cod de clasificare CPV:79400000-8 – Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe;   

Valoarea estimata, fara TVA: 109244 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Conform Bugetului Municipiului Ploiesti pentru anul 2018, capitolul: 740271.
Termenul de prestare a serviciilor: maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere. Contractul intra in vigoare de la data inregistrarii lui la achizitor, dupa semnarea de către ambele parti contractante si inceteaza la data ultimei plati catre prestator.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modul de prezentare a ofertei:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 23.03.2018 (inclusiv), ora: 12.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa data/ora precizata in documentatie, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea produsului. Obiectul contractului consta in realizarea documentatiei de finantare necesara pentru proiectul “Monitorizarea eficienta a consumului energetic local prin Dispeceratul Energetic Local”, care se va depune in cadrul Programului ELENA (European Local Energy Assistance), in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract cu cerintele Fisei de date, respectiv a  Caietului de sarcini.     
Oferta financiara si propunerea tehnica conform Caietului de sarcini atasat, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii, precum si documentele de calificare, vor fi transmise pe adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro pana la termenul limita precizat in Documentatia de atribuire, urmand ca dupa stabilirea castigatorului acestea sa fie transmise doar de catre ofertantul castigator, in original, la sediul nostru: Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (in termen de  3 zile lucratoare de la finalizarea achizitiei in SEAP).
Alte informatii :
Anuntul pentru achizitia directa va fi  publicat atat pe site-ul Municipiului Ploiesti cat si in Sistemul   Electronic    al     Achizitiilor   Publice (SEAP),    la adresa: www.e-licitatie.ro -Administrare - Publicitate – Anunturi.
Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa www.ploiesti.ro - Informatii publice - Achizitii publice - Lista achizitii, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr: 160992/ 16.03.2018.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de " Consultanta in vederea finantarii accelerarii programelor de investitii in domeniul eficientei energetice si utilizarii surselor de energie regenerabila (ELENA)”- in scopul realizarii documentatiei de finantare necesara proiectului „Monitorizarea eficienta a consumului energetic local prin Dispeceratul Energetic Local”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.  
16.03.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “SF-Strapungere str. Laboratorului in prelungirea strazii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere retele tehnico-edilitare”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 23.03.2018, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF-Strapungere str. Laboratorului in prelungirea strazii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere retele tehnico-edilitare, in conformitate cu cerintele din tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize)

Valoarea estimata, fara TVA: 42.016 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 84.02.71-01 – Transporturi – C.29 Alte cheltuieli de investitii

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Certificatul de urbanism, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 160908 /16.03.2018.

Tema proiectare, formulare, etc....AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 23.03.2018, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF-Strapungere str. Laboratorului in prelungirea strazii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere retele tehnico-edilitare, in conformitate cu cerintele din tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

CLARIFICARE...AICI

 
07.03.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii “SF- Laborator Radioterapie cu Energii Inalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrari)”.  

Obiectul contractului - Intocmirea, conform caiet de sarcini si tema de proiectare, pentru Laborator Radioterapie cu Energii Inalte, a urmatoarelor documentatii:

 • studiul de fezabilitate,
 • studiul geotehnic,
 • documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism
 • caietul de sarcini pentru procedura de achizitie a contractului de lucrari (inclusiv servicii de proiectare).

Cod de clasificare CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize                  
           
Valoarea estimata a achizitiei este de 20 000 lei fara T.V.A din care:
           
Termenul de prestare: 30 zile de la data de incepere, inscris pe ordinul de incepere.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini +Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 14.03.2018, orele 14:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini + Tema Proiectare, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inclusiv lucrari), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.         
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 158545/07.03.2018 .

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
06.03.2018 SC PIETE SI HALE PLOIESTI
S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova,organizeaza in data de 21.03.2018, incepand cu ora 10,00, licitatii publice deschise, cu strigare,pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti astfel ...detalii
   
02.03.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare “Furnizare si Montare doua centrale termice murale in condensatie, montate in cascada si un boiler pentru apa calda racordat la centrala, la Gradinita cu program prelungit nr. 28 Ploiesti”.    
Obiectul contractului: furnizarea a 2 (doua) centrale termice murale in condensatie (inclusiv accesoriile si echipamentele montarii acestora) având P=90 kW, montate în cascadă prin intermediul unei butelii de egalizare. Acestea vor funcţiona cu combustibil gaze naturale. Pentru prepararea apei calde, care se va face extern, se va furniza un boiler cu capacitatea V=200 L, ce va fi racordat la centrala termică.
Se vor efectua lucrari de demontare a centralelor termice existente, montarea, instalarea noilor centrale termice si a boilerului pentru apa calda la sistemul de incalzire existent, punerea in functiune si admiterea functionarii.  

Cod de clasificare CPV:
39715000-7 - Dispozitive de încălzire a apei şi încălzire centrală;
45111300-1 - Lucrări de demontare
45331100-7 – Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală
           
Valoarea estimata a achizitiei este de 43428,97 lei fara T.V.A din care:
            - procurare echipamente: 34580 lei fara TVA
            - montaj echipamente : 1941,46 lei fara TVA
            - alte cheltuieli: 6907,51 lei din care, arhitectura (reparatii tencuieli si zugraveli) in valoare de  456,52 lei si instalatii (demontare centrale vechi, spalarea instalatiei, efectuare probe si teste, diverse materiale) 6450,99lei.

Termenul de prestare: 40 zile de la constituirea garantiei de buna executie dupa semnarea contractului de catre ambele parti.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini +Tema de proiectare+Devize, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare(inclusiv lucrari de montare/demontare).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 09.03.2018, orele 12:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini + Tema Proiectare + Devize atasate, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inclusiv lucrari), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.  Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 157616/02.03.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Raspuns clarificare...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de “Furnizare si Montare doua centrale termice murale in condensatie, montate in cascada si un boiler pentru apa calda racordat la centrala, la Gradinita cu program prelungit nr. 28 Ploiesti”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.

 
28.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor in vederea accesarii de fonduri nerambursabile pentru construire gradinite”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 07.03.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor in vederea accesarii de fonduri nerambursabile pentru construire gradinite, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV:   - 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize)
         - 71311000-1 - Servicii de consultanţă în domeniul lucrărilor publice

Valoarea estimata, fara TVA: 109.000 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Capitolul 65.02.71.01 - Invatamant
Termenul de prestare a serviciilor: 80 zile
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 157219/28.02.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 07.03.2018, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor in vederea accesarii de fonduri nerambursabile pentru construire gradinite, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
28.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de Consultanta in vederea finantarii actiunilor inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile (UIA).

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 06.03.2018.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Consultanta in vederea finantarii actiunilor inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile (UIA), in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (06.03.2018), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: - 73200000-4 Servicii de consultanta in cercetare si in dezvoltare; 71240000-2 Servicii de arhitectura, inginerie si de planificare ;             
Valoarea estimata, fara TVA: 109.243 lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 20 zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 157192/28.02.2018

Formulare, caiet de sarcini... aici

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de  servicii avand ca obiect Consultanta in vederea finantarii actiunilor inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile (UIA)", intrucat a fost depusa o scrisoare de intentie in limba engleza, care nu indeplineste conditiile de forma si de fond ale unei oferte in intelesul art.3, alin(1)  lit.hh) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv nu contine propunerea tehnica, propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin docuemntatia de atribuire.

 
26.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE: SF– AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL PLOIESTI

Cod CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate

Valoarea estimata: 25.210 lei, fara TVA

Perioada de valabilitate a ofertei:  60 zile

Conditii  de participare:

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 05.03.2018, ora 1600. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF– AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL PLOIESTI, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in Caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 156480 /26.02.2018.

Formulare, caiet de sarcini...AICI 

Clarificare...AICI

Raspuns clarificare...AICI

   
22.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti organizeaza licitatie publica deschisa, cu strigare, pentru vanzarea terenului situat in Ploiesti, str. Andrei Muresanu nr. 59C...detalii

   
12.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE: SF–AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX

 Cod CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate

Valoarea estimata: 15.000 lei, fara TVA

Perioada de valabilitate a ofertei:  60 zile

Conditii  de participare: Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 19.02.2018, ora 1400. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF–AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si Tema de proiectare. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.153424 /12.02.2018.

Formulare, caiet de sarcini etc....AICI

   
05.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE: D.A.L.I.–MODERNIZARE PUNCT TERMIC LA COLEGIUL SPIRU HARET

 Cod CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

Valoarea estimata: 7000 lei, fara TVA

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Termenul de prestare a serviciilor: 10 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborare D.A.L.I.

Conditii  de participare:

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 12.02.2018, ora 16.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire D.A.L.I. - MODERNIZARE PUNCT TERMIC LA COLEGIUL SPIRU HARET, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.152207 /05.02.2018

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Clarificare...AICI

   
05.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect Intocmire Documentatie Pentru Demolare Cladiri Aflate In Proprietatea Municipiului Ploiesti – Str. Cosminele Nr.11 A

Cod de clasificare CPV:   -   71322100-2  – Servicii de estimare pentru lucrari publice ;

Valoarea estimata: 4000 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Cap.70.02-71-01 – C4.

Termenul de prestare a serviciilor : documentatiile tehnice vor fi realizate in etape conform ordinelor de incepere astfel :

Documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism – 3 zile de la emiterea ordinului de incepere ;

Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor/studii solicitate prin certificat de urbanism – 3 zile de la emiterea ordinului de incepere, care va fi dat dupa emiterea certificatului de urbanism ;

Intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de demolare a cladirilor - 10 zile de la emiterea ordinului de incepere, care va fi dat dupa obtinerea tuturor avizelor ;

Intocmirea proiectului tehnic de demolare si a documentatiei (caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a contractului de lucrari de demolare – 14 zile de la emiterea ordinului de incepere

Autoritatea Contractanta este responsabila cu obtinerea avizelor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de     12.02.2018., ora: 15.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare “ Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – str. Cosminele nr.11 A ”, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Temei de proiectare respectiv Fisei de Date  atasata, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii : Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.

Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art.7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – str. Cosminele nr.11 A

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr: 152221/ 05.02.2018.

Formulare, tema de proiectare...AICI

Clarificare...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.134 alin.(5), art.137 pct. (3) litera a) din H.G. nr.395/2016  privind achizitiile publice, a hotarat respingerea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect  " Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – Str.Cosminele nr.11 ” oferta a fost respinsa fiind declarata inacceptabila si neconforma.
 
02.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Primăria Municipiului Ploieşti organizează licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spaţiu excedentar...detalii

   
29.01.2018 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
LICITATIE publica deschisa, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale...detalii
   
25.01.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, servicii de asigurare CASCO pentru 10 autoturisme, “CASCO Municipiul Ploiesti”, cu caracteristicile din anexa atasata. Mentionam faptul ca autoturismele sunt asigurate pana la data de 15.02.2018.

Achizitia serviciilor CASCO va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro).

Oferta financiara va fi postata in SEAP pana la data de 01.02.2018, cu detaliere, in descriere, a pretului ofertat/autoturism. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.

Oferta financiara va fi identificata in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor, conform anunt SEAP - CASCO Municipiul Ploiesti.

Codul de clasificare CPV : 66514110-0

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.

Durata politelor de asigurare va fi de 12 luni calendaristice.

Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile

Valoarea ofertei va fi exprimata in lei.

Valoarea totala estimata : 8000 lei, fara TVA

Anuntul pentru achizitionarea directa a serviciilor de asigurare CASCO pentru 10 autoturisme a fost publicat in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro – Administrare – Publicitate – Anunturi , sub nr. 150508

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 522, fax. 0244/510736, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anexa...AICI

   
17.01.2018 PRIMARIA PLOIESTI
Primaria Ploiesti organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea spatiilor excedentare... detalii
   
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro