MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
 
Lista achizitii 2021
Pentru dezarhivarea materialelor va recomandam programul 7-Zip, pe care il puteti descarca de pe site-ul http://www.7-zip.org/
Data
Institutia
Denumire si caracteristici categorie de produse sau servicii
Data limita a achizitiei
Castigatorul licitatiei
28.11.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de elaborare a documentatii tehnice necesare pentru obținerea acorduri/avize și autorizații, serviciilor de elaborare Proiect Tehnic și serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul de investiții - ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN VEDEREA FURNIZĂRII DE SERVICII SOCIALE ȘI MEDICALE PENTRU PERSOANELE DIN TERITORIUL SDL, CU ACCENT PE PERSOANELE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ”,Cod SMIS 155527.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (https://www.e-licitatie.ro) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (https://www.e-licitatie.ro) pana la data de 08.12.2022, orele 23.59 .
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (https://www.e-licitatie.ro) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro pana la termenul limita 08.12.2022,  orele 23.59 .
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca realizare Servicii de elaborare a documentatii tehnice necesare pentru obținerea acorduri/avize și autorizații, serviciilor de elaborare Proiect Tehnic și serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul de investiții - ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN VEDEREA FURNIZĂRII DE SERVICII SOCIALE ȘI MEDICALE PENTRU PERSOANELE DIN TERITORIUL SDL, CU ACCENT PE PERSOANELE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ”,Cod SMIS 155527
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare               
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) 
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)                                           
Valoarea estimata, fara TVA : 53.000 lei
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local.
Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile . Prestarea serviciului de asistență tehnica din partea proiectantului începe să curgă după demararea procedurii de achizitie a lucrarilor si se va corela cu durata de execuție a lucrărilor
Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt, alaturi de  SF, prelungire certificat urbanism,avize proiectare,etc
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV1332869.

Formulare, documente...AICI

   
25.11.2022 SC HALE SI PIETE SA
S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Valeni nr. 44, jud. Prahova, adresa de corespondenta – Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 08 decembrie 2022, incepand cu ora 10:00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in imobilul situat in Ploiesti, Str. Valeni, Nr. 44, cu destinatia BIROURI, in Halele Centrale, in pietele din municipiul Ploiesti si locatii teren in Piata Mixta Obor Ploiesti...DETALII
   
17.11.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de “SF realizare retea de apa si canalizare , inclusiv bransamente de apa si racorduri de canalizare Piata Victoriei FN –pietonal Nichita Stanescu “
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (https://www.e-licitatie.ro) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (https://www.e-licitatie.ro) pana la data de 25.11.2022 ,orele.13.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (https://www.e-licitatie.ro) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ropana la termenul limita 25.11.2022 ,orele.13.00.Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca realizare “SF realizare retea de apa si canalizare , inclusiv bransamente de apa si racorduri de canalizare Piata Victoriei FN –pietonal Nichita Stanescu “ in conformitate cu cerintele din Caietul de  sarcini si Temei de proiectare.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare               
   -79314000-8 (Studiu de Fezabilitate)
Valoarea estimata, fara TVA : 25.000 lei
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local.
Termenul de prestare a serviciilor: 50 zile de la emiterea ordinului de incepere si asistenta tehnica se va desfasura  pana la incheierea contractului de executiue lucrari.
Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV1320397

Documentatie, formulare...AICI

   
16.11.2022
PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica pentru vanzarea imobilului - teren in suprafata de 803 mp, situat in Ploiesti, str.Luminisului nr.10A...detalii
   
15.11.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului avand ca obiect  Servicii de elaborare Proiect Tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE ȘCOALĂ CANDIANO POPESCU ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ Cod SMIS 2014+: 155538.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 21.11.2022, ora 23:59.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inServicii de elaborare Proiect Tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE ȘCOALĂ CANDIANO POPESCU ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ Cod SMIS 2014+: 155538., in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) 
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2);
Valoarea estimata, fara TVA: 24.000,00 lei
Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Termenul de prestare a serviciilor:
Durata contractului: Contractul produce efecte de la data inregistrarii la autoritatea contractanta, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pâna la îndeplinirea integrală a obligaţiilor de către parţile contractante.
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare : 45 zile.
Scenariul de securitate la incendiu si documentațiile necesare pentru obținere acorduri/avize și autorizații, conform Certificatului de Urbanism se vor preda in termen de 30 zile de la data de incepere a prestarii serviciilor. In baza acestui scenariu autoritatea contractanta va obtine avizul de securitate la incendiu pe care il va transmite prestatorului. Restul documentelor intocmite de proiectant se vor preda in termen de 15 zile de la data primirii avizului de securitate la incendiu.
Prestarea serviciului de asistență tehnica din partea proiectantului începe să curgă după initierea procedurii de achizitie a lucarilor și se va corela cu durata de execuție a lucrărilor.
Ofertanții vor prezenta grafic de prestare a serviciilor care fac obiectul contractului. Orice modificare privind durata prestării serviciilor se va face de comun acord prin act adițional.
Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, Documentatia tehnica, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1329675/15.11.2022

Documentatie...AICI

   
15.11.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale dispozițiilor prevazute la Capitolul III - Realizarea achiziției, Secțiunea 1- Achizitia directă din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de proiectare faza Proiect tehnic și asistenta tehnică din partea proiectantului pentru proiectul : Servicii de elaborare a Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie, Obtinere avize si acorduri faza PTh, Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ” MODERNIZARE ȘCOALĂ GIMNAZIALA NR.19 SI AMENAJARE/MODERNIZARE TEREN DE SPORT ”Cod SMIS 155510
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP ( http://sicap-prod.e-licitatie.ro/ ) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP ( http://sicap-prod.e-licitatie.ro/ ) pana la data de21.11.2022 ora 23:59 Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea de servicii.
Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de proiectare faza Proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul : „ Servicii de elaborare a Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie, Obtinere avize si acorduri faza PTh, Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ” MODERNIZARE ȘCOALĂ GIMNAZIALA NR.19 SI AMENAJARE/MODERNIZARE TEREN DE SPORT ”Cod SMIS 155510, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si DALI. Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru   Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia , Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de   21.11.2022ora 23.59 Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP ( http://sicap-prod.e-licitatie.ro/ )  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurilor anterioare prezentate. Propunerea tehnicii va fi prezentată astfel încât să respecte cerintele minime prevazute și să asigure posibilitatea identificării și verificării corespondenței între acestea și respectivele cerinte. Cod       CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
   Cod CPV secundar : 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA:27.000,00 fara TVA din care:
• Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor: 2.000 lei fara TVA;
• Proiect Tehnic si Detalii de Execuție : 20.000 lei fara TVA;
• Asistenta tehnică din partea proiectantului: 5.000 lei fara TVA.
Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini,DALI, AVIZE si formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro .
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1329625 din 15.11.2022, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii.

Documentatie, contract, formulare...AICI

   
15.11.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului avavd ca obiect  Servicii de elaborare a proiectului tehnic si documentatii avize/acorduri/autorizatii, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZARE ȘI REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ ,,FLORIN COMIȘEL” SI CONSTRUIRE SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ” Cod SMIS 155531.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 21.11.2022, ora 23:59.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inServicii de elaborare a proiectului tehnic si documentatii avize/acorduri/autorizatii, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZARE ȘI REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ ,,FLORIN COMIȘEL” SI CONSTRUIRE SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) 
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2);
Valoarea estimata, fara TVA: 85.000,00 lei
Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Termenul de prestare a serviciilor:
Durata contractului: Contractul produce efecte de la data inregistrarii la autoritatea contractanta, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pâna la îndeplinirea integrală a obligaţiilor de către parţile contractante.
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare : 45 zile.
Scenariul de securitate la incendiu si documentațiile necesare pentru obținere acorduri/avize și autorizații, conform Certificatului de Urbanism se vor preda in termen de 30 zile de la data de incepere a prestarii serviciilor. In baza acestui scenariu autoritatea contractanta va obtine avizul de securitate la incendiu pe care il va transmite prestatorului. Restul documentelor intocmite de proiectant se vor preda in termen de 15 zile de la data primirii avizului de securitate la incendiu.
Prestarea serviciului de asistență tehnica din partea proiectantului începe să curgă după initierea procedurii de achizitie a lucarilor și se va corela cu durata de execuție a lucrărilor.
Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, Documentatia tehnica, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1329604/15.11.202

Documentatie...AICI

   
15.11.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului avavd ca obiect  Servicii de elaborare a Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie, Obtinere avize si acorduri faza PTh, Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.13” Cod SMIS 155495.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 21.11.2022, ora 23:59.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inServicii de elaborare a Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie, Obtinere avize si acorduri faza PTh, Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.13”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) 
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2);
Valoarea estimata, fara TVA: 24.000,00 lei
Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Termenul de prestare a serviciilor:
Durata contractului: Contractul produce efecte de la data inregistrarii la autoritatea contractanta, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pâna la îndeplinirea integrală a obligaţiilor de către parţile contractante.
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare : 45 zile.
Scenariul de securitate la incendiu si documentațiile necesare pentru obținere acorduri/avize și autorizații, conform Certificatului de Urbanism se vor preda in termen de 30 zile de la data de incepere a prestarii serviciilor. In baza acestui scenariu autoritatea contractanta va obtine avizul de securitate la incendiu pe care il va transmite prestatorului. Restul documentelor intocmite de proiectant se vor preda in termen de 15 zile de la data primirii avizului de securitate la incendiu.
Prestarea serviciului de asistență tehnica din partea proiectantului începe să curgă după initierea procedurii de achizitie a lucarilor și se va corela cu durata de execuție a lucrărilor.
Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, Documentatia tehnica, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1329605/15.11.2022

Documentatie...AICI

   
11.11.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de proiectare faza Proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul : „ÎMBUNATATIREA CONDITIILOR DE LOCUIT ALE PERSOANELOR AFLATE ÎN RISC DE SARACIE SI EXCLUZIUNE SOCIALA DIN ZUM 4 – REABILITAREA LOCUINTELOR SOCIALE DIN CARTIERUL PLOIESTI NORD BL. 27A, ALEEA CATINEI NR 3 - REABILITARE/ MODERNIZARE/ RECOMPARTIMENTARE”

       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 17.11.2022.
Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de proiectare faza Proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul : „ÎMBUNATATIREA CONDITIILOR DE LOCUIT ALE PERSOANELOR AFLATE ÎN RISC DE SARACIE SI EXCLUZIUNE SOCIALA DIN ZUM 4 – REABILITAREA LOCUINTELOR SOCIALE DIN CARTIERUL PLOIESTI NORD BL. 27A, ALEEA CATINEI NR 3 - REABILITARE/ MODERNIZARE/ RECOMPARTIMENTARE”
, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si DALI.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de  17.11.2022.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod  CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
Cod CPV secundar : 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 95.000,00 fara TVA din care:
-80.000,00 lei fara TVA Proiect tehnic si detalii de executie
-15.000 lei fara TVA Asistenta tehnica din partea proiectantului
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform buget local .

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini,DALI, AVIZE si formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro .

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1328651 din 11.11.2022, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii.

Documentatie...AICI

   
11.11.2022
PRIMARIA PLOIESTI
Licitatiei publice pentru vanzarea cotei de 1/10 din imobilul situat in Ploiesti, str.Stegarului nr.13...detalii
   
10.11.2022
PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta – cabinete medicale ce se va organiza in data de 12.12.2022...detalii
   
09.11.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii de dirigentie de santier pentru proiectulRegenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești-Cartier Pictor Rosenthal“, cod SMIS 128190.
Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 16.11.2022, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de dirigentie de santier pentru proiectulRegenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești-Cartier Pictor Rosenthal“, cod SMIS 128190”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor)                              

Valoarea estimata, fara TVA: 106.965,78 fara TVA, respectiv 127.289,28 lei cu TVA

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri nerambursabile europene, bugetul de stat si bugetul local.

Termenul de prestare a serviciilor:
Prestarea serviciului de dirigentie de santier incepe dupa primirea ordinului de incepere a contractului si constituirea garantiei de buna executie si se coreleaza cu executia lucrarilor. Contractul va intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi va produce efectele pe toata perioada de executie a lucrarilor, pe toata perioada de garantie acordata lucrarilor de catre executant, terminandu-se dupa efectuarea receptiei finale a obiectivului, respectiv expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.
Durata contractului este urmatoarea:

 • Pe durata de executie a lucrarilor - durata de prestare a serviciului de dirigentie de santier este de 16 luni;
 • Pe durata de garantie a lucrarilor acordate de executant - durata de prestare a serviciului de dirigentie de santier este pana la receptia finala.

Pentru serviciul de dirigenție de santier pe durata de garantie a lucrărilor, prestatorul nu va percepe autoritații contractante nici un fel de costuri.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1327910/09.11.2022.

Caiet de sarcini, instructiuni, formulare...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 16.11.2022, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de dirigentie de santier pentru proiectulRegenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești-Cartier Pictor Rosenthal“, cod SMIS 128190”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
03.11.2022
SC HALE SI PIETE PLOIESTI
S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Valeni nr. 44, jud. Prahova, adresa de
corespondenta – Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 15 noiembrie 2022,
incepand cu ora 10:00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in imobilul situat in
Ploiesti, Str. Valeni, Nr. 44, cu destinatia BIROURI, in Halele Centrale, in pietele din municipiul Ploiesti
si locatii teren in Piata Mixta Obor Ploiesti...detalii
   
13.09.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii -  Elaborare Studiu de fezabilitate – „Socluri statui situate in Parcul Municipal Ploiesti Vest”
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 19.09.2022. orele 14.00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de  Elaborare Studiu de fezabilitate – „Socluri statui situate in Parcul Municipal Ploiesti Vest, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata..
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, ntocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita  19.09.2022 , ora:14.00 .
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare  CPV: 79314000-8 – Studiu de fezabilitate(Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 4201,68 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local.
Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV1314145

Documentatie, formulare ...AICI

   
12.09.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie servicii pentru evenimente din anexa 2 a Legii 98/2016  privind achizitiile publice, conform dispozitiilor art.111 alin.(1) din Lege, pentru atribuirea contractului de Servicii prestate pentru evenimentul Festivalul Interetnic “Alfabetul Convietuirii din perioada 30 septembrie 2022 - 02 Octombrie 2022 - Inchirierea unei scene  cu sonorizare, video, lumini si suport tehnic pentru organizarea celei de a X-a editii a Festivalului.
Cod de clasificare CPV:


79952000-2 Servicii pentru evenimente

Valoarea estimata a achizitiei este 50420lei, fara TVA.

Durata evenimentului este de 3 zile, in perioada 30 septembrie 2022 – 02 Octombrie 2022. Montarea echipamentelor se face in noaptea de 29 spre 30 septembrie 2022, incepand cu ora 24:00, iar demontarea se va face in termen noaptea de 2 spre 3 octombrie pana la ora 04:30 dimineata.
Durata contractului: de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la indeplinirea clauzelor contractuale.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv fisa “instructiuni pentru ofertanti”, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii pentru eveniment (inchiriere scena, lumini, video si suport tehnic)  - montare/demontare echipamente, punere in functiune a acestora si servicii de intretinere.  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatie.ro) pana la data 19.09.2022, orele 10:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii pentru eveniment (inchiriere scena, lumini, video si suport tehnic)  - montare/demontare echipamente, punere in functiune a acestora si servicii de intretinere, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piatra Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.   
Achizitia de servicii din anexa 2 va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,                            Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

           

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: e-licitatie.ro – Initiere de proceduri de achizitii - Publicitate - Anunturi, sub nr ADV1313898/12.09.2022

Caiet de sarcini, documentatie...AICI

   
24.08.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art.7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru incheierea contractului de servicii avand ca obiect „Realizare/revizuire a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru Municipiul Ploiesti”.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 01.09.2022, ora 1400. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Realizare/revizuire a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru Municipiul Ploiesti”, in conformitate si cu respectarea cerintelor inscrise in Caietul de sarcini. Se solicita mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita din data de 01.09.2022.
Achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei cu acesta.
Cod de clasificare CPV: 90700000-4 - Servicii privind mediul;
Valoarea estimata, fara TVA: 100.000 lei fara TVA;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;
Durata contractului de servicii: Termenul de prestare a serviciilor,  respectiv de intocmire a hartilor de zgomot este de  maxim  60 zile, iar  cel de realizare a planurilor de actiune este de 120 de zile,  de la data semnarii contractului.

Documentatia de atribuire, respectiv: Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1310957/24.08.2022.

Documentatie, caiet de sarcini, harta zgomot...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
22.08.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de elaborare “S.F. – „CONDUCTA BY-PASS PARCUL MUNICIPAL VEST”

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 30.08.2022 orele14.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.

Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect elaborare “S.F. – „CONDUCTA BY-PASS PARCUL MUNICIPAL VEST”    in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita  30.08.2022 , ora:14.00 .

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare  CPV: 79314000-8 – Studiu de fezabilitate(Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 4201,68 lei fara TVA;

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local.
Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV 1310353

Contract, formulare, caiet de sarcini...AICI

   
29.07.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza procedura de achizitie directa in temeiul dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, in vederea incheierii contractului de prestarii servicii, avand ca obiect- Serviciul de salubrizare pentru prestarea activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului ploiesti si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare, in conformitate si cu respectarea  tuturor cerintelor stipulate in Caietul de sarcini.

Cod de clasificare CPV:   90524300-9 Servicii de înlăturare a deşeurilor biologice
 Valoarea estimata, fara TVA: 111.000  lei, fara TVA
               
Sursa de finantare: Bugetul Local al Municipiului Ploiesti pe anul 2022
Termenul de prestare a serviciilor - 5 luni
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta  prezentei achizitiei publice de servicii sunt anexate prezentului Anunt pentru depunere oferte.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 05.08.2022, ora 1200.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic  NOUL SEAP (e-licitatii.ro) pana la data inscrisa in Anuntul de depunere oferta. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP.Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea Serviciului de salubrizare pentru prestarea activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului ploiesti si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare, in conformitate cu cerintele inscrise in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea contractului si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator.
Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV 1306686 /29.07.2022

Documentatie...AICI

   
28.07.2022
PRIMARIA PLOIESTI
Vânzarea imobilului – teren în suprafață de 121 mp, situat în Ploiești, str. Soveja nr.4, teren domeniul privat al Municipiului Ploiești...detalii
   
28.07.2022
PRIMARIA PLOIESTI
Vânzarea imobilului teren în suprafață de 47 mp, situat în Ploiești, str. Ciucaș, nr. 8A – teren domeniul privat al Municipiului Ploiești...detalii
   
28.07.2022
PRIMARIA PLOIESTI
Închirierea a 6 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, cabinete medicale și sau desfășurarea unor activități conexe actului medical, situate în Ploiești, domeniul privat al Municipiului Ploiești...detalii
   
26.07.2022
SC HALE SI PIETE PLOIESTI
Anunt LICITAȚIE SPAȚII Halele Centrale, Piețe, Imobil str. Valeni nr.44 + Piața Mixtă OBOR pentru 09 August 2022 cu ANEXE...detalii; ERATA...AICI
   
26.07.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului avavd ca obiect  Servicii privind evaluarea bunurilor preluate fizic de la Veolia Energie Prahova S.R.L. si stabilirea naturii incadrarii acestora, in vederea includerii in inventar si inregistrarii in evidenta contabila.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 02.08.2022, ora 13:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inServicii privind evaluarea bunurilor preluate fizic de la Veolia Energie Prahova S.R.L. si stabilirea naturii incadrarii acestora, in vederea includerii in inventar si inregistrarii in evidenta contabila, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
CPV: 79419000-4 Servicii de consultanță în domeniul evaluării (Rev.2);
Valoarea estimata, fara TVA: 122.700,00 lei
Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract. Pretul contractului nu se ajusteaza, nu se actualizeaza, este ferm, cu exceptia situatiei in care devin aplicabile modificari legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului..

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Termenul de prestare a serviciilor: Durata totala a contractului de servicii este de 4 luni, calculandu-se astfel:
-           Durata de prestare a serviciilor si emiterea Raportului – 90 zile calendaristice
-           Prezentarea Raportului si formularea de obiectiuni (daca este cazul) de catre comisia de receptie a Autoritatii contractante in termen de  7 zile calendaristice de la emiterea acestuia
-           In situatia in care Raportul este refuzat de Autoritatea contractanta acesta se va reface de catre prestator in termen de maxim 15 zile calendaristice
-           Prezentarea Raportului refacut si receptionarea acestuia (dupa caz) in termen de maxim 8 zile calendaristice

Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1305969/26.07.2022.

Formulare, instructiuni, caiet de sarcini...AICI

   
21.07.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari Servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti nr. 21980/04.11.2019

      Cod de clasificare CPV: 79212100-4  Servicii de auditare  financiara                                        
      Valoarea estimata, fara TVA: 21.000 lei, fara TVA.
      Durata de prestare a serviciului de audit este de 60 zile  de la incheierea contractului de servicii.
      Sursa de finantare: bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2022
      Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL  SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 01.08.2022, orele 12:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in  NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.    
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de servicii, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

 Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere Proceduri de Achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV 1305271/21.07.2022

Documentatie, formulare...AICI

   
20.07.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.) - Instalatia termica a corpului de cladire A a Colegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’   
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 29.07.2022, ora 10.00 .
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.) - Instalatia termica a corpului de cladire A a Colegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’    in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de 29.07.2022, ora 10.00.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare  CPV: 79314000-8 – Studiu de fezabilitate(Rev.2)/ 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă,analize)(Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 15.000,00 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2021. Obiectivul de investitii este nominalizat la  Capitolul
65.02.71.01 – Invatamant-C Alte cheltuieli de investitii– 22.D.A.L.I. –Instalatie incalazire la Colegiul National pedagogic”Regina Maria”
Termenul de prestare a serviciilor: 40 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV 1304970 /20.07.2022.

Formulare, documentatie...AICI

   
19.07.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
1.DENUMIRE ACHIZITIE: E.T, DALI - Reamenajare imobil din strada Predeal nr.28 in unitate de invatamant prescolar.

Cod CPV: 71319000-7
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 57.000 lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 29.07.2022 ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de E.T, DALI - Reamenajare imobil din strada Predeal nr.28 in unitate de invatamant prescolar, in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV       1304750/19.07.2022.

Documentatie...AICI

   
11.07.2022
SC HALE SI PIETE PLOIESTI
Licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in imobilul situat in Ploiesti, Str. Valeni, Nr. 44, cu destinatia BIROURI, in Halele Centrale si in pietele din municipiul Ploiesti,inclusiv locatii teren in Piata Mixta Obor Ploiesti...detalii
   
22.06.2022
SC HALE SI PIETE PLOIESTI
Anunt Achizitie Directa - Serviciu de colectare si valorificare a deseurilor generate in punctele de lucru ale societatii...detalii
   
20.06.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Denumire contract:
“Festivalul Medieval Ploiesti Targ Domnesc, in perioada 15-17 iulie 2022 ”
Data limita depunere oferta: 24.06.2022, orele 13:00
Tip anunt:  Anexa 2
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 92312240-5 Servicii prestate de artisti (Rev.2)
Valoare estimata : 210.840,00 RON         
Caiet de sarcini: Documentatie de atribuire.pdf
Descriere contract:
Contractul are ca obiect prestare servicii pentru evenimentul“Festivalul Ploiesti Targ Domnesc, in perioada 15 -17 iulie 2022 ”, pe Bulevardul Independentei Ploiesti, prin achizitionarea unui organizator de evenimente care sa asigure:  - scena acoperita tip ground suport schela de aluminiu, de dimensiuni podina 12x10, cu instalatie de sunet, instalatie de lumini si video, conform cerintelor din caietul de sarcini .
-              Vineri, 15 Iulie 2022, începând cu ora 22:00 este necesara achizitia de servicii prestate de trupa, respectiv organizarea unui spectacol format din 1(un) concert, sustinut de trupa “Fără Zahăr” Concertul va dura minimum 45 minute.
-              Sâmbată, 16 Iulie 2022, începând cu ora 20:00 este necesara achizitia de servicii prestate de  trupe, respectiv organizarea unui spectacol format din 3(trei) concerte, sustinute de trupele” Celelalte Cuvinte, Krypton și Cargo” Fiecare concert  va dura minimum 45 minute.
-              Duminica, 17 Iulie 2022, incepand cu ora 20:00 este necesara achizitia de servicii prestate de trupe, respectiv organizarea unui spectacol format din 1(doua) concerte, sustinute de trupele” Iris cu Cristi Minculescu și Bucovina. Fiecare concert va dura minimum 45 minute.
Conditii referitoare la contract:
Termen de prestare al serviciilor: perioada 15-17 iulie 2022, Bulevardul Independentei Ploiesti. Montarea echipamentelor se va face cu o zi inainte, iar demontarea se va face in termen de 24 ore de la terminarea evenimentului. Plata serviciilor se va face in termen de 30 zile de la emiterea facturii, in baza procesului verbal de receptie al serviciilor, fara obiectiuni.
Conditii de participare:
Oferta finaciara insotita de detalii tehnice va fi postata in catalogul electronic Seap (e-licitatii.ro) pana la data de 24.06.2022, orele 13:00. Dupa aceasta data se vor analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in Seap dupa cod CPV si denumirea serviciului, conform anunt. Se solicita mentionarea la denumirea serviciului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (31) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu cele ale art. 34, din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Informatii suplimentare: Prezentul anunt continand toate informatiile necesare operatorilor economici interesati pentru participarea la chizitia directa, cerintele minime impuse acestora, precum si formularele pe care acestia au obligatia sa le prezinte se regasesc in Anuntul postat pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurand-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.

Caiet de sarcini, formulare, instructiuni...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
03.06.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “D.A.L.I. Reamenajare/reparatie pavaj zona centrala.
Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 10.06.2022, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmireD.A.L.I. Reamenajare/reparatie pavaj zona centralain conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize)                              

Valoarea estimata, fara TVA: 12.600 fara TVA

Sursa de finantare: Buget local – Cap. 84.02.71.01 – Transporturi – C5 Alte cheltuieli de investitii

Termenul de prestare a serviciilor: 10 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere si pana la data predarii documentatiei catre autoritatea contractanta.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1292063/03.06.2022.

 

Formulare, documentatie, etc...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 10.06.2022, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmireD.A.L.I. Reamenajare/reparatie pavaj zona centralain conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
02.06.2022 S.C.Hale si Piete S.A.
S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Valeni nr. 44, jud. Prahova, adresa de
corespondenta – Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 16 Iunie 2022, incepand
cu ora 10:00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in imobilul situat in Ploiesti,
Str. Valeni, Nr. 44, cu destinatia BIROURI, in Halele Centrale si in pietele din municipiul Ploiesti,
inclusiv locatii teren in Piata Mixta Obor Ploiesti.
Detalii in anexa prezentului anunt.
Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti-Biroul Contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0724268650 / 0372056960 sau fax 0372056961....detalii
   
18.05.2022
PRIMARIA PLOIESTI
Licitatiei publica pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta – cabinete medicale ...detalii
   
17.05.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de realizare E.T. si D.A.L.I. - Reamenajare imobil din strada Predeal nr. 28 in unitate de invatamant prescolar.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (https://www.e-licitatie.ro) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (https://www.e-licitatie.ro) pana la data de 24.05.2022 orele 13.00 .
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca realizare E.T. si D.A.L.I. - Reamenajare imobil din strada Predeal nr. 28 in unitate de invatamant prescolar in conformitate cu cerintele din Caietul de  sarcini. 
Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita 24.05.2022 orele 13.00 .
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (https://www.e-licitatie.ro) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificare 
   - 71319000-7 (Servicii de expertiză);                 
   -79314000-8 (Studiu de Fezabilitate)/
   -71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă,analize)(Rev.2)

Valoarea estimata, fara TVA : 57.000 lei
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local.
Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV1292499 .

Formulare, documentatie, etc...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
17.05.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului Elaborare  PUZ  -  Schimbare destinatie teren  str. Cosminele nr. 11A, Ploiesti .  
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (https://www.e-licitatie.ro) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP-Noul SEAP (https://www.e-licitatie.ro) pana la data de 24.05.2022 orele:13.00
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in Elaborare  PUZ  -  Schimbare destinatie teren  str. Cosminele nr. 11A, Ploiesti, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si a Temei de proiectare.

Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini  si Temei de proiectare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita   24.05.2022 orele:13.00.

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (https://www.e-licitatie.ro )de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV: 71410000-5 - Servicii de urbanism;

Valoarea estimata: 40.000 lei fara TVA lei
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local  al Municipiului Ploiesti
Termenul de prestare a serviciilor:
Durata estimata a contractului de servicii este de max 60 zile astfel:
-Ridicarea topografica cu viza O.C.P.I, plan de parcelare al terenului studiat, studiul geotehnic – 30 zile  de la emiterea ordinului de incepere;
- Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism 2 zile de la emiterea ordinului de incepere care se va da dupa obtinerea studiului topografic cu viza O.C.P.I. ;
- Documentatiile pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor 3 zile de la emiterea ordinului de incepere care se va da dupa obtinerea Certificatului de urbanism ;
- Documentatia PUZ – 25 zile de la emiterea ordinului de incepere care se va da dupa obtinerea studiului topografic cu viza O.C.P.I si a avizelor/acordurilor solicitate crin CU ;
- Faza de proiect se considera acceptata, dupa avizarea favorabila de ctre Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a beneficiarului. Documentatia va fi sustinuta de catre proiectant in fata comisiei ;
   - Orice solicitare de modificare a documentatiei de catre avizatori si Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, va fi solutionata si sustinuta de catre proiectant fara alte costuri suplimentare, in fata comisiei, in termen de maxim 10 zile de la solicitarea beneficiarului.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, Tema de proiectare ,formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, 114, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (https://www.e-licitatie.ro), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1292434

Formulare, tema proiectare, etc...AICI

   
16.05.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “D.A.L.I. Reamenajare/reparatie pavaj zona centrala.
Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 23.05.2022, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmireD.A.L.I. Reamenajare/reparatie pavaj zona centralain conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize)                              

Valoarea estimata, fara TVA: 12.600 fara TVA

Sursa de finantare: Buget local – Cap. 84.02.71.01 – Transporturi – C5 Alte cheltuieli de investitii

Termenul de prestare a serviciilor: 10 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere si pana la data predarii documentatiei catre autoritatea contractanta.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1292063/16.05.2022.

Formulare, instructiuni...AICI

. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 23.05.2022, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmireD.A.L.I. Reamenajare/reparatie pavaj zona centralain conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
11.05.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Tipul contractului: PRESTARI SERVICII

SERVICII  DE PROIECTARE – „AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX”

Cod CPV: 71220000-6 (Servicii de proiectare arhitecturala); 
Valoarea estimata:pentru documentatiile ce fac obiectul achizitiei publice de servicii, inclusiv asistenta tehnica este de 71.000  lei fara TVA.

Sursa de finantare: este prin credit Bugetul Local, Obiectivul de investitii este nominalizat la  Capitolul 74.02.71.01. – C14.


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare :
Termenul de prestare a serviciilor: 60 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Serviciile de proiectare vor incepe imediat dupa semnarea contractului, constituirea garantiei de buna executie si emiterea ordinului de prestare a serviciilor, conform conditii stabilite prin contract

Durata maxima de elaborare a documentelor incluse in aceasta etapa este de 60 zile de la data emiterii ordinului de incepere, astfel:

 • Expertiza tehnică pentru construcții - 5 zile de la emiterea ordinului de incepere;
 • Documentatie pentru elaborarea documentatiilor de avize/ acorduri solicitate prin CU – 5 zile de la emiterea ordinului de incepere;
 • Documentatia pentru PAC – 25 zile de la emiterea ordinului de incepere;
 • Documentatia PT/DE/CS – 25 zile de la emiterea ordinului de incepere, după emiterea Autorizației de Construire.

Se solicită garanția de bună execuție în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a contractului.
Documentatiile vor fi întocmite in conformitate cu Hotarârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si va tine seama de recomandările din Caietul de Sarcini și Studiul de Fezabilitate aprobat de beneficiar.
Varianta recomandata prin Studiu de Fezabilitate pentru proiectarea si execuţia lucrărilor este Varianta nr. I, si anume Lucrări de apărări de maluri pârâu Dambu, în zona blocurilor G15, G14, zona Polux. - Protectie maluri cu pereu din beton.

        Conditii  de participare:

 Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (www.sicap-prod.e-licitatii.ro) pana la data de 18.05.2022, ora: 14.00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

  Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de Proiectare –„Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte  

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt .
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice ( NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1291270/11.05.2022

Documentatie...AICI

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
10.05.2022
PRIMARIA PLOIESTI

DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului – „STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE”, contract de finantare nr. 4/C/GES/din 13.12.2021.

Cod CPV: 72212000 – 4 Servicii de programare de software de aplicatie;

Valoarea estimata, fara TVA : 24.500,00 lei, fara TVA 

Sursa de finantare:   Bugetul Local al Municipiului Ploiesti pe anul 2022.

Contractul de servicii de consultanța in managementul proiectului se va derula pe toata perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul „STAȚII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE” , nr. 4/C/GES/din 13.12.2021.

Conditii de participare:

Achizitia  se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro)  pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului: „STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE”, contract de finantare nr. 4/C/GES/din 13.12.2021, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, se vor transmite la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Termenul limita de depunere a ofertelor 16.05.2022, ora 14

​ Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, se vor transmite la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

       Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerinteleprevazutein anunt si in caietul de sarcini.

       Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiuneaInitieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr: NR ANUNT: ADV1290642 DIN 10.05.2022 09:31.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
05.05.2022
PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica pentru inchirierea imobilului - teren suprafata de 12 mp situat in Ploiesti, bd.Republicii 122...detalii    
26.04.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza procedura de achizitie directa in temeiul dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, in vederea incheierii contractului de executie lucrari (inclusiv proiectare).CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU IN DREPTUL BLOCURILOR R1 SI R2- REST DE EXECUTAT
Cod de clasificare CPV:    45262300-4 (Lucrări de betonare)
 Valoarea estimata, fara TVA: 224.715,10 lei, fara TVA, defalcata astfel:
                - 199.715,10 lei, fara TVA-executie lucrari;
                - 25.000 lei, fara TVA reprezentand servicii de proiectare si asistenta tehnica
Sursa de finantare: Bugetul Local al Municipiului Ploiesti pe anul 2022
Termenul de perstare a serviciilor si de  executie a lucrarilor - 75 zile din care:
   -30 zile pentru prestarea serviciilor de proiectare
   - 45 de zile pentru executia lucrarilor
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta  prezentei achizitiei publice de lucrari sunt anexate prezentului Anunt pentru depunere oferte.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 06.05.2022, ora 12.00.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic  NOUL SEAP (e-licitatii.ro) pana la data inscrisa in Anuntul de depunere oferta. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executarea lucrarilor (inclusiv proiectare) - CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU IN DREPTUL BLOCURILOR R1 SI R2 – REST DE EXECUTAT, in conformitate cu cerintele inscrise in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea contractului si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte . 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV 1287575 /26.04.2022.

Documentatie, formulare, caiet de sarcini...AICI

CLARIFICARE...AICI

F3 - LISTA DE CANTITATI...AICI

CLARIFICARI...AICI

PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE...AICI

DECALARE TERMEN...AICI

CLARIFICARE...AICI

CLARIFICARE 2 ...AICI

 
18.04.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect „ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE PENTRU APARATURA ELECTRONICA SI ELECTROMECANICA A CEASURILOR DIN MUNICIPIUL PLOIESTI” 

Cod de clasificare CPV: 50431000-5 (Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasurilor).         

Valoarea estimata: Pentru noul contract pe anul 2022 pana la 31.12.2022 se estimeaza o valoare de aproximativ 25.416,80 lei fara TVA, respectiv 30.246,00 lei cu TVA .

In eventualitatea prelungirii acestui contract prin act aditional, pana la 30.04.2023, valoarea estimata pentru cele 4 (patru) luni din anul 2023 va fi de aproximativ 12.708,00 lei fara TVA, respectiv 15123,00 lei cu TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modalitatea de publicitate:

Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (Noul SEAP), la adresa:www.sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa:www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.

Modul de prezentare a ofertei:  Ofertele trebuie transmise la:

Registratura Primariei Municipiului Ploiesti , Adresa postala: Piata Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal:100316, Romania, Punct de contact: Registratura, Tel. +40 244516699/480, Adresa internet (URL):  www.ploiesti.ro

-Data limita de depunere ofertelor:  27.04.2022, ora:15.00_

-Numar de exemplare: 2 (doua), original si copie;

-Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.

Acestea se vor introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de Scrisoarea de inaintare. Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: “A nu se deschide inainte de: 27.04.2022, ora: 15.00”.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

- Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere stabilite prin prezentul Anunt. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor;

- Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa;

- Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin prezentul Anunt.

Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr:  NR ANUNT: ADV 1286488/18.04.2022

Documentatie, formulare...AICI

   
15.04.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de  Servicii de reparare si intretinere a motoutilajelor, echipamentelor aferente si servicii conexe pentru utilajele din cadrul Parcului Municipal Vest
     Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 21.04.2022, ora 13.00
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect ,,Servicii de reparare si intretinere a motoutilajelor, echipamentelor aferente si servicii conexe pentru utilajele din cadrul Parcului Municipal Vest”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini , ,Instructiunilor pentru ofertanti, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de (21.04.2022, ora 13.00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in caietul desarcini si instructiuni pentru ofertanti să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 50000000-5 Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 59.500,00 fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform buget local .

Termenul de prestare a serviciilor: 8 luni .
Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, si formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro .

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1285858 din 15.04.2022, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
14.04.2022
PRIMARIA PLOIESTI
Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului furnizare cu montaj - “Sistem de monitorizare video Parc Municipal Ploiesti Vest. Se dorește monitorizarea unui număr cât mai mare de puncte din incinta obiectivului, care este compus din: spațiul parcului (aparate de joacă pentru copii și bănci, terenuri de sport, piste de role și biciclete, patinoar, locuri amenajate pentru picnic, lacul de agrement, scenă, fântâni arteziene, seră), pavilion administrativ, clădirea centrului de excelență, suprafețe betonate pentru depozitarea gunoiului menajer, parcări, clădiriile posturilor de pază cu toalete, tablouri electrice pentru controlul luminilor și a nocturnelor terenurilor de sport, posturi de transformare etc). Se propune monitorizarea inițială cu un număr de 11 Sisteme cu Camere Video RELOCABILE (sisteme independente atât energetic cât și din punct de vedere al transmisiei datelor). Se preconizează ca inițial, aceste sisteme (mult mai costisitoare decât un sistem fix) să fie în număr de 11, ulterior aceste camere să fie suplimentate.Datele sistemelor mobile (relocabile) vor fi transmise în tehnologia mobilă 4G, echipamentele relocabile fiind prevăzute cu această facilitate.Toate datele se vor centraliza și înregistra la un punct de legătură  Centru de Control, Stocare, Distribuție și Retransmitere a Datelor, într-o încăpere securizată, destinată găzduirii de echipamente IT de înaltă tehnologie și dotată în acest sens.La proiectarea și amplasarea echipamentelor de monitorizare (supraveghere, înregistrare și transmisie date) se va avea în vedere scalabilitatea sistemului – posibilitatea dezvoltării ulterioare a sistemului care să supravegheze întreaga suprafață a obiectivului – respectiv 32 camere mobile.

 Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 19.04.2022, ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea obiectivului: “Sistem de monitorizare video Parc Municipal Ploiesti Vest “.in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Propunerea Financiara, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (19.04.2022, ora 12:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificareCPV: 32323500 – 8 Sistem video de supravegere

 Valoarea estimata, fara TVA: -   121.848,74 lei, fără TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare Bugetul Local
Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile lucratoare, de la data emiterii ordinului de incepere .
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr : ADV1285743/14.04.2022.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
14.04.2022
SC HALE SI PIETE PLOIESTI
Anunt licitatii publice deschise, cu strigare, pentru locatii in Halele Centrale si pietele din municipiul Ploiesti, inclusiv locatii teren in Piata Mixta Obor Ploiesti...detalii    
13.04.2022
PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica pentru vanzarea imobilului - teren in suprafata de 413 mp situat in Ploiesti, str.Energiei nr.24B...detalii
   
11.04.2022
PRIMARIA PLOIESTI
licitatie publica pentru inchiriere teren in suprafata de 12 mp situat in Bdul.Republicii  nr.122 (bl.15-16-amplasament 2)...detalii
   
11.04.2022
PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica pentru vanzare teren situat in Ploiesti, str.Soveja nr.4...detalii
   
11.04.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.) - Instalatia termica a corpului de cladire A a Colegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’   
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 19.04.2022 orele 13.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.) - Instalatia termica a corpului de cladire A a Colegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’    in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de 19.04.2022 orele 13.00.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare  CPV: 79314000-8 – Studiu de fezabilitate(Rev.2)/ 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă,analize)(Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 15.000,00 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2021. Obiectivul de investitii este nominalizat la  Capitolul
65.02.71.01 – Invatamant-C Alte cheltuieli de investitii– 22.D.A.L.I. –Instalatie incalazire la Colegiul National pedagogic”Regina Maria”
Termenul de prestare a serviciilor: 40 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV1284385

Documentatie, caiet de sarcini, formulare...AICI

   
11.04.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de executie lucrari - “Construire Gradinita cu program normal nr.41 -lucrari ce se vor executa din bugetul local al Municipiului Ploiesti “. Lucrarile executate din bugetul local sunt urmatoarele: imprejmuire, amenajare loc joaca, spatii verzi, alei pietonale si platforma betonata pentru gunoi, centrala termica cu combustibil gaze naturale, sistem solar pentru preparare apa calda menajera si instalatia de utilizare gaze naturale, inclusiv proiectarea pentru instalatia de utilzare gaze naturale.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 15.04.2022, ora 10:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de executie lucrari avand ca obiect : “Construire Gradinita cu program normal nr.41 -lucrari ce se vor executa din bugetul local al Municipiului Ploiesti “in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, proiectului tehnic, listelor de cantitati si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Propunerea Financiara, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (15.04.2022, ora 10:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

 1. Cod de clasificareCPV:

45112711-2 Lucrari de arhitectura peisagistica a parcurilor (Rev.2)
45331100-7 Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala
79930000-2 Servicii de proiectare specializata (Rev.2)                                                                                 
Valoarea estimata, fara TVA: 210.845,00 lei, fără TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare Bugetul Local
Termenul de prestare a serviciilor: 1 luna, de la data emiterii ordinului de incepere .
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, Proiectul Tehnic, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr : ADV1284219/11.04.2022.

Caiet de sarcini, documentatie...AICI

CLARIFICARE CU data de depunere 15.04.2022, ora 10,00...AICI

   
08.04.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de elaborare “S.F. – „CONDUCTA BY-PASS PARCUL MUNICIPAL VEST”
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 18.04.2022.orele13.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect elaborare “S.F. – „CONDUCTA BY-PASS PARCUL MUNICIPAL VEST”    in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita 18.04.2022 , ora:13.00 .
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare  CPV: 79314000-8 – Studiu de fezabilitate(Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 2.521,00 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local.
Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV1283906

Caiet de sarcini, formulare, contract...AICI

   
08.04.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Elaborare  S.F. – Construire  Magazie structura usoara.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 18.04.2022  , orele 13.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect Elaborare  S.F. – Construire  Magazie structura usoara in conformitate cu cerintele din Caietul de  sarcini. 
Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita 18.04.2022 , ora:13.00 .
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare  CPV: 79314000-8 – Studiu de fezabilitate(Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 840,33 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local.
Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV1283894

Caiet de sarcini, formulare, contract...AICI

   
06.04.2022
SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești intenționează să achizitioneze, prin achiziție directă, conform Legii 98/2016, anexa 2,cu completarile si modificarile ulterioare, servicii de paza si participarea la asigurarea  ordinii in zona obiectivului  precum si servicii de monitorizarea sistemelor electronice de supraveghere si alarmare , interventii rapide la obiectivul  situat in Ploiești, B-dul Independenței, nr10.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor Legii 98/2016, anexa 2 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie de la bugetul local al   Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 79713000-5 servicii de paza
                    CPV: 79711000-1 servicii de monitorizare si interventie rapida,
Numarul de posturi: 2(doi) agenti de paza
Obiectul principal al  achizitiei : asigurarea pazei, prin doi agenti de paza, si participarea la asigurarea ordinii in zona obiectivului  precum si monitorizarea si asigurarea interventiei rapida in cazul unui incident/situatii deosebite 
Valoarea estimata a serviciului : 15 lei/ora/agent, fara TVA pentru paza, la care se adauga si abonamentul lunar de aproximativ 250lei/luna, fara TVA,  pentru monitorizare.  
Criteriul de atribuire- indeplinirea tuturor cerintelor din caietul de sarcini la prețul cel mai scăzut...detalii

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
05.04.2022
SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești intenționează să achizitioneze, prin achiziție directă, conform Legii 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, servicii  de curatenie , cod CPV 90910000-9 pentru  sediul situat in Ploiești, B-dul Independenței, nr10.

 Numarul de posturi : 2 posturi  ingrijitor

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legii 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului

Clasificare CPV : 90910000-9 servicii de curatenie
Valoarea estimata : este de 18 lei/ora, fara TVA. Numarul de ore maxim:168ore /luna/ingrijitor ...detalii

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Pentru a raspunde in timp util solicitarilor de clarificare cerute de eventualii ofertanti, va informam ca aceste clarificari pot fi cerute pana la data de 08.04.2022  ora 9:00.

 
30.03.2022
PRIMARIA PLOIESTI

DENUMIRE ACHIZITIE: “Aplicație de tip ”City App” pentru platformele de operare IOS și Android”
Cod CPV: 72212000 – 4 Servicii de programare de software de aplicatie;
Valoarea estimata, fara TVA :  68.000 lei fara TVA,
Sursa de finantare:   Bugetul local al Municipiului Ploiesti pe anul 2022.
Termenul de finalizare a implementarii este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor, după semnarea contractului și constituirea garantiei de buna executie
Conditii de participare:
Achizitia  se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro)  pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea servicii de implementare a unei aplicatii software care va facilita contactul dintre cetățeni și Primăria Municipiului Ploiești, instituția dorește achiziționarea și implementarea unei soluții informatice specifice telefoanelor mobile / tabletelor prin  care cetățenii să primească în timp real informații despre: comunicate ale Primăriei Ploiești și instituțiilor subordinate acesteia, proiectele municipalității, City App, agrement și alte activități, calendarul evenimentelor, turism, gastronomie etc , in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, se vor transmite la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Termenul limita de depunere a ofertelor 07.04.2022, ora 14
​ Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, se vor transmite la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerinteleprevazutein anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiuneaInitieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr: ADV1281263/30.03.2022

Formulare, documentatie...AICI

CLARIFICARE...AICI

CLARIFICARE 2...AICI

FORMULAR CONTRACT REVIZUIT(word)...AICI

Autoritatea contratanta a decis prelungirea termenului de depunere a ofertelor pana in data de 11.04.2022 ora 14:00.  
29.03.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului deP.T. - Conducta termica la Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”.
           
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii  in vederea elaborarii P.T. - Conducta termica la Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV: - 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 

Valoarea estimata, fara TVA: 6500lei, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 07.04.2022, ora 10:00. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
            Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1280894/29.03.2022.

Formulare, caiet de sarcini, instructiuni...AICI

   
28.03.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Ploiesti inchiriaza in Parcul Municipal Vest, Centrul de Excelenta in Afaceri :

Spatiu de 110 mp, plus terasa de 16 mp, pentru activitati : sedinte, consfatuiri, evenimente, intruniri, etc. Sala este echipata cu urmatoarele :

1. Spatiu special amenajat in forma de patrat cu birouri, locuri pe scaune 25-30, videoproiector cu ecran, instalatie audio cu microfoane ( 3 buc), clima, dulapuri pentru diverse, vitrina frigorifica, garderoba, toalete barbati si femei, parcare privata 50 locuri.
2. Pretul pe zi de inchiriere este de 130 euro, fara utilitati. Pret conform HCL nr. 71/28.03.2018 3. Persoana de contact : Necula Dumitru , administrator, 0751220060

ARHIVA POZE...AICI

   
25.03.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de lucrării de demolare „
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  01.04.2022, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Obiectul contractului  „Lucrări de construire aferente instalării și alimentării cu energie electrică a staţiilor de încărcare autobuze electrice, 9 lente și una rapidă, în incinta autobazei de troleibuze din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino.”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
  Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Propunerea financiara, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (01.04.2022, ora 12:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte. , până la termenul limită comunicat mai sus.
Cod de clasificare CPV: -   45232200 – 4 Lucrari  auxiliare pentru linii electrice (Rev.2)  
Valoarea estimata, fara TVA:  91.270,93 lei fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local, al Municipiului Ploiesti pentru anul 2022
Termenul de executie a lucrarilor: -  30 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr  ADV1280324 , DATA PUBLICARE: 25.03.2022

Documentatie, formulare...AICI

   
23.03.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de prestari servicii de Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii -Inlocuire conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National ,,I. L. Caragiale”
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii  in vederea elaborarii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii -Inlocuire conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National ,,I. L. Caragiale”, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV71241000-9 Studii de fezabilitate
Valoarea estimata, fara TVA: 13000lei, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

          Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 30.03.2022, ora 13:00. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
          Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

          Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr………………………….

Caiet de sarcini, formulare, instructiuni...AICI

   
23.03.2022
PRIMARIA PLOIESTI

 Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.) - Instalatia termica a corpului de cladire A a Colegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’   

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 31.03.2022 orele 13.00 .

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.

Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.) - Instalatia termica a corpului de cladire A a Colegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’    in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de 31.03.2022 , ora:13.00 .

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificare  CPV: 79314000-8 – Studiu de fezabilitate(Rev.2)/ 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă,analize)(Rev.2)

Valoarea estimata, fara TVA: 15.000,00 lei fara TVA;

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2021. Obiectivul de investitii este nominalizat la  Capitolul

65.02.71.01 – Invatamant-C Alte cheltuieli de investitii– 22.D.A.L.I. –Instalatie incalazire la Colegiul National pedagogic”Regina Maria”

Termenul de prestare a serviciilor: 40 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV1279614

Contract, formulare, caiet de sarcini...AICI

   
11.03.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivele de investitii „Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor”, ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului”, ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov.
Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.03.2022, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de ”Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivele de investitii „Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor”, ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului”, ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor)                              

Valoarea estimata, fara TVA: 9.500 fara TVA, defalcata astfel:
a) 3.000 lei fara TVA pentru obiectivul de investitii: ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului”;
b) 3.000 lei fara TVA pentru obiectivul de investitii: ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov”;
c) 3.500 lei fara TVA pentru obiectivul de investitii: ”Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor”

Sursa de finantare: Buget local – Cap. 84.02.71.01 – Transporturi – A – Lucrari in continuare, poz. 3, 4, 5

Durata Contractului de servicii: Contractul va intra in vigoare la data semnarii de catre  parti si isi va produce efectele pe toata perioada de executie a lucrarilor, pe toata perioada de garantie acordata lucrarilor de catre executant, terminandu-se dupa efectuarea receptiei finale a obiectivelor, respectiv expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1271907/11.03.2022.

Instructiuni, caiet de sarcini, formulare...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.03.2022, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de ”Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivele de investitii „Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor”, ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului”, ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
10.03.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza procedura de achizitie directa in temeiul dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, in vederea incheierii contractului de executie lucrari (inclusiv proiectare)-CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU IN DREPTUL BLOCURILOR R1 SI R2- REST DE EXECUTAT
Cod de clasificare CPV:    45262300-4 (Lucrări de betonare)
 Valoarea estimata, fara TVA: 224.715,10 lei, fara TVA, defalcata astfel:
                - 199.715,10 lei, fara TVA-executie lucrari;
                - 25.000 lei, fara TVA reprezentand servicii de proiectare si asistenta tehnica
Sursa de finantare: Bugetul Local al Municipiului Ploiesti pe anul 2022
Termenul de perstare a serviciilor si de  executie a lucrarilor - 75 zile din care:
        -30 zile pentru prestarea serviciilor de proiectare
        - 45 de zile pentru executia lucrarilor
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta  prezentei achizitiei publice de lucrari sunt anexate prezentului Anunt pentru depunere oferte.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor:21.03.2022, ora 1200.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic  NOUL SEAP (e-licitatii.ro) pana la data inscrisa in Anuntul de depunere oferta. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executarea lucrarilor (inclusiv proiectare) - CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU IN DREPTUL BLOCURILOR R1 SI R2 – REST DE EXECUTAT, in conformitate cu cerintele inscrise in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea contractului si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte . 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV 1276266/10.03.2022.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
07.03.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului deP.T. - Conducta termica la Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”.
           
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii  in vederea elaborarii P.T. - Conducta termica la Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV: - 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 

Valoarea estimata, fara TVA: 6500lei, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de­­­­­­­­­­­­­ 15.03.2022, ora 12:00. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
            Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

            Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1275410/07.03.2021

Formulare, documentatie...AICI

 

   
07.03.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de lucrari de Alimentare cu apa calda grupuri sanitare de la Scoala Gimnaziala ,,Radu Stanian” prin racordare la modulul termic (inclusiv proiectare).

Obiectul contractului consta in lucrari de Alimentare cu apa calda grupuri sanitare de la Scoala Gimnaziala ,,Radu Stanian” Ploiesti, prin racordare la modulul termic (inclusiv proiectare), in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire si ale Caietului de sarcini.
.
Cod de clasificare CPV:
                        - 45330000-9 Lucrări de instalaţii de apă;
                        - 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Valoarea estimata, fara TVA: 29.500 lei, defalcata astfel:
- 22.500 lei, reprezentand executie lucrari;
-   7.000 lei, reprezentand servicii de proiectare - documentatii tehnice solicitate;

Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv fisa de “Instructiuni pentruu ofertanti” a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari(inclusive proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de­­­­­­­­­­­­­ 14.03.2022, orele 12:00.Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusive proiectare), se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
            Achizitia mai sus pentionata va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1275262/07.03.2022

Formulare, documentatie...AICI

 

   
04.03.2022
SC HALE SI PIETE PLOIESTI
Anunt LICITAȚIE Locații teren Piața Mixtă OBOR ...detalii    
28.02.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii ”Construire bazin de înot didactic si de agrement Parcul Municipal Vest, Judetul Prahova”– realizarea studiului geotehnic, studiului topografic
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 07.03.2022, ora: 16.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect elaborarea ”Construire bazin de înot didactic si de agrement Parcul Municipal Vest, Judetul Prahova”– realizarea studiului geotehnic, studiului topografic, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de (07.03.2022, ora:16.00).
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: - 71332000-4 Servicii de inginerie geotehnică;            
                                          - 71351810-4 Servicii de topografie;                   
Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2022. Obiectivul de investitii este nominalizat la  Capitolul 67.02.71.01 – C15;

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1273750 /28.02.2022.

Formulare, documentatie...AICI

CLARIFICARE...AICI

CLARIFICARE 2...AICI

   
28.02.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii ” Construire bază sportivă TIP 1, str. Ghighiului nr. 25C, municipiul Ploiești, Judetul Prahova” – realizarea studiului geotehnic, studiului topografic
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 07.03.2022, ora: 15.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect elaborarea ” Construire bază sportivă TIP 1, str. Ghighiului nr. 25C, municipiul Ploiești, Judetul Prahova” – realizarea studiului geotehnic, studiului topografic, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de (07.03.2022, ora:15.00).
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: - 71332000-4 Servicii de inginerie geotehnică;             
                                          - 71351810-4 Servicii de topografie;                   
Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2022. Obiectivul de investitii este nominalizat la  Capitolul 67.02.71.01 – C13;

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.
Obiectivul contractului :
           Documentatiile tehnice ce se solicita a fi elaborate sunt:
1. Studiul Geotehnic pentru construcții, verificat conform legislației în vigoare, la cerință Af, va fi intocmit conform continutului cadru si a prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014). Studiul va pune in evidenta in principal urmatoarele:
            - natura terenului de fundare;
            - adancimea de fundare;
            - presiunea admisibila;
            - nivelul mediu al panzei de apa freatica;
            - solutii de fundare.
            Vor fi efectuate minim 5 foraje in zona amplasamentului.
2. Studiul Topografic continand planul de ridicare topografica realizat in sistem de coordonate  „Stereo 70” cu cote de nivel, curbe de nivel si marcarea obiectivului de investitii, avizat OCPI.
Vor fi puse la dispoziția ofertanților următoarele documente:
- Extras de carte funciara pentru lotul respectiv;
- Memorii si planse privind proiectul tip ce va fi adaptat la teren.
Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane necesare indeplinirii contractului dupa cum urmeaza:
- Inginer geodez - se vor transmite documente care sa ateste calificarea si declaratie de disponibilitate.
- Inginer topograf - se vor transmite documente care sa ateste calificarea si declaratie de disponibilitate.
Ofertantul va transmite lista cu personalul de specialitate desemnat sa realizeze documentatiile inclusiv documentele doveditoare.
Ofertantul va prezenta o declaratie prin care ne confera drept de proprietate intelectuala si drepturi de autor asupra documentaţiei.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1273713 /28.02.2022.

Formulare, documentatie...AICI

CLARIFICARE...AICI

CLARIFICARE 2...AICI

   
23.02.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii SF - ”OPTIMIZARE ZONA PARCARE STR. SERGENT MATEESCU GHEORGHE”
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 04.03.2022, ora 13.00
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect elaborarea SF - ”OPTIMIZARE ZONA PARCARE STR. SERGENT MATEESCU GHEORGHE”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini , temei de proiectare atasate,Instructiunilor pentru ofertanti, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de (04.03.2022, ora 13.00)
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: Cod CPV : 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 11.500,00 fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform buget local .

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini,tema de proiectare si formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro .

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV. 12727342022 din 23.02.2022, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii.

Documentatie, formulare...AICI

   
23.02.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de elaborare S.F. – „Student Garden”
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 04.03.2022, ora: 13.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect   Servicii de elaborare
S.F. – „Student Garden”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. 
Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Fisa de date a achizitiei ,Tema de proiectare , Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de 04.03.2022, ora: 13.00.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod clasificare  CPV: 79314000-8 – Studiu de fezabilitate(Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 3.000,00 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Buget Local.
Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, Tema de proiectare si formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, adresa email: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1272773 / 23.02.2022 .cat si pe site-ul municipiului Ploiesti la adresa www.ploiesti.ro,sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice-Lista achizitii.

Formulare, contract...AICI

   
23.02.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de elaborare S.F. – „SIGURANTA! FARA ENTORSE !”
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 04.03.2022, ora: 13.00 .
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect Servicii de elaborare S.F. – „SIGURANTA! FARA ENTORSE !”in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de 04.03.2022 , ora: 13.00 .
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare  CPV: 79314000-8 – Studiu de fezabilitate(Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 15.000,00 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2021. Obiectivul de investitii este nominalizat la  Capitolul
67.02.71.01-C7.
Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV1272755 /23.02.2022 .

Formulare, contract...AICI

   
18.02.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivele de investitii „Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor”, ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului”, ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov.
Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.02.2022, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de ”Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivele de investitii „Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor”, ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului”, ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor)                              

Valoarea estimata, fara TVA: 
Valoarea estimata, fara TVA: 9.500 fara TVA, defalcata astfel:
a) 3.000 lei fara TVA pentru obiectivul de investitii: ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului”;
b) 3.000 lei fara TVA pentru obiectivul de investitii: ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov”;
c) 3.500 lei fara TVA pentru obiectivul de investitii: ”Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor”

Sursa de finantare: Buget local – Cap. 84.02.71.01 – Transporturi – A – Lucrari in continuare, poz. 3, 4, 5

Durata Contractului de servicii: Contractul va intra in vigoare la data semnarii de catre  parti si isi va produce efectele pe toata perioada de executie a lucrarilor, pe toata perioada de garantie acordata lucrarilor de catre executant, terminandu-se dupa efectuarea receptiei finale a obiectivelor, respectiv expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1271907/18.02.2022.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.02.2022, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de ”Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivele de investitii „Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor”, ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului”, ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
17.02.2022
PRIMARIA PLOIESTI
Licitație publică pentru vânzarea imobilului teren în suprafață de 47 mp, situat in Ploiesti, str. Ciucaș, nr.8A-domeniu privat...detalii
   
14.01.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii prestate de expert independent resurse umane in vederea desfasurarii   procesului de selectie/evaluare a candidatilor pentru ocuparea a sase posturi vacante de membru in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti”.
           
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de recrutare personal de administrare, de catre expert independent resurse umane, in vederea desfasurarii procesului de selectie/evaluare a membrilor CONSILIULUI de ADMINISTRATIE, conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 79600000-0 Servicii de recrutare
Valoarea estimata, fara TVA: 15.000lei, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 25.01.2022. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1265883/14.01.2022.

Formulare, instructiuni...AICI

   
12.01.2022 PRIMARIA PLOIESTI Municipiului Ploiești, cu sediul în Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, judetul Prahova, organizează, în data de 3 februarie 2022, ora 10:00, licitația publică, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr. 310 din 31.08.2021, privind închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, după cum urmează ...detalii    
07.01.2022
HALE SI PIETE SA PLOIESTI

S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 20.01.2022, incepand cu ora 10:00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere imobil, in suprafata de 2566 mp utili, situat in Ploiesti, Str. Valeni, Nr. 44, cu destinatia BIROURI si locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti, inclusiv locatii teren in PIATA MIXTA OBOR. Detalii in anexa prezentului anunt.
Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti-Biroul Contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0724268650 / 0372056960 sau fax 0372056961

ERATA...AICI

   
04.01.2022
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de elaborare S.F. – „SIGURANTA! FARA ENTORSE !”
 Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 14.01.2022 , ora: 13.00 .
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect Servicii de elaborare S.F. – „SIGURANTA! FARA ENTORSE !”in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de 14.01.2022 , ora: 13.00 urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare  CPV: 79314000-8 – Studiu de fezabilitate(Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 15.000,00 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2021. Obiectivul de investitii este nominalizat la  Capitolul
67.02.71.01-C7.
Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV 1264511 / 04.01.2022

Contract, formulare...AICI

   
30.12.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de elaborare S.F. – „Student Garden”
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de12.01.2022, ora:13.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect Servicii de elaborare S.F. – „Student Garden”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Fisa de date a achizitiei ,Tema de proiectare , Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de 12.01.2022, ora13.00 urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod clasificare  CPV: 79314000-8 – Studiu de fezabilitate(Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 3.000,00 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Buget Local.
Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, Tema de proiectare si formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, adresa email: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nrADV1264379/30.12.2021, cat si pe site-ul municipiului Ploiesti la adresa www.ploiesti.ro,sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice-Lista achizitii.

Formulare, documente, contract...AICI

   
30.12.2021
PRIMARIA PLOIESTI
Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii Servicii de elaborare SF - ,, Amenajarea curtii interioare a Colegiului I.L. Caragiale ‘’

       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 12.01.2022, ora: 13.00.

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.

Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect elaborarea Servicii de elaborare SF - ,, Amenajarea curtii interioare a Colegiului I.L. Caragiale ‘’, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini, Tema de proiectare si  fisa de date a chizitiei .  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a temei de proiectare,  atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de ( 12.01.2022,ora:13.00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2);                 

Valoarea estimata, fara TVA: 7.500,00 lei fara TVA;

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Buget local pe anul 2021.

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini si formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, e-mail : achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1264381/30.12.2021  si site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii.

Formulare, SF...AICI

   
30.12.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii SF - ”OPTIMIZARE ZONA PARCARE STR. SERGENT MATEESCU GHEORGHE”
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 12.01.2022, ora 13.00
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect elaborarea SF - ”OPTIMIZARE ZONA PARCARE STR. SERGENT MATEESCU GHEORGHE”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si tema de proiectare.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de (12.01.2022, ora 12.00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: Cod CPV : 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 11.500,00 fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform buget local .

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini,tema de proiectare si formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1264370/30.12.2021 , cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii.

Formulare, SF...AICI

   
30.12.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect Studiu de coexistență electrică” pentru obiectivul “Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 607/ 20.12.2018 în vederea construirii Spitalului Municipal Ploiești prin modificare funcțiuni și indicatori urbanistici pe terenul situat în str. Ghighiului – Ploiesti.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 11.01.2022, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect Studiu de coexistență electrică” pentru obiectivul “Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 607/ 20.12.2018 în vederea construirii Spitalului Municipal Ploiești prin modificare funcțiuni și indicatori urbanistici pe terenul situat în str. Ghighiului – Ploiestiin conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
71314100-3  Servicii de energie electrica                            

Valoarea estimata, fara TVA120.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Durata contractului: Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Certificatul de urbanism, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1264338/30.12.2021.​​

Formulare, intructiuni, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 11.01.2022, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect Studiu de coexistență electrică” pentru obiectivul “Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 607/ 20.12.2018 în vederea construirii Spitalului Municipal Ploiești prin modificare funcțiuni și indicatori urbanistici pe terenul situat în str. Ghighiului – Ploiestiin conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
21.12.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii privind auditul financiar pentru  proiectul “Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti – Cartier Rafov”, cod SMIS 124892

Cod CPV: 79212000-3  (Servicii de auditare) ;
Valoarea estimata, fara TVA : 21.000 lei fara TVA, 24.990 lei cu TVA.
Sursa de finantare: FEDR, bugetul national, si din bugetul local al Municipiului Ploiesti conform cererii de finantare anexa a contractului de finantare nr.6874/06.05.2021
                 Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 28.12.2021, ora:15.00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii privind auditul financiar pentru proiectul “Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti – Cartier Rafov”, cod SMIS 124892, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr: ADV1263572/ 21.12.2021.

Formulare, documentatie...AICI

   
14.12.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul “,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic ,,Sfantul Andrei’’ Municipiul Ploiești”, Cod SMIS: 126861’’

Cod CPV: 79411000-8 (Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante);
Valoarea estimata, fara TVA : 25.985,00 lei fără TVA
Sursa de finantare:  Obiectivul de investitie este prevazut Listei obiectivelor de investitii POR, FSE finantate din bugetul local pe anul 2021 - cap.65.02-58 - Invatamant - B. Lucrari Noi -  Reabilitare, modernizare si dotare Liceului Tehnologic ,,Sf. Apostol Andrei’’.
                 Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic ,,Sfantul Andrei’’ Municipiul Ploiești”, Cod SMIS: 126861’’, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.
•             Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr: NR ANUNT: ADV1262317. Data limita de depunere: 21.12.2021, ora 14.00, email: achizitii.publice@ploiesti.ro

Formulare, documentatie...AICI

   
09.12.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza procedura de achizitie directa in temeiul dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, in vederea incheierii contractului de executie lucrari (inclusiv proiectare).CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU IN DREPTUL BLOCURILOR R1 SI R2- REST DE EXECUTAT
Cod de clasificare CPV:    45262300-4 (Lucrări de betonare)
 Valoarea estimata, fara TVA: 224.715,10 lei, fara TVA, defalcata astfel:
                - 199.715,10 lei, fara TVA-executie lucrari;
                - 25.000 lei, fara TVA reprezentand servicii de proiectare si asistenta tehnica
Sursa de finantare: Bugetul Local al Municipiului Ploiesti pe anul 2021
Termenul de perstare a serviciilor si de  executie a lucrarilor:  75 zile din care:
   -30 zile pentru prestarea serviciilor de proiectare
   - 45 de zile pentru executia lucrarilor
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta  prezentei achizitiei publice de lucrari sunt anexate prezentului Anunt pentru depunere oferte.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor:20.12.2021, ora 12.00.

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic  NOUL SEAP (e-licitatii.ro) pana la data inscrisa in Anuntul de depunere oferta. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executarea lucrarilor (inclusiv proiectare) - CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU IN DREPTUL BLOCURILOR R1 SI R2 – REST DE EXECUTAT, in conformitate cu cerintele inscrise in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea contractului si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV 1261054 /09.12.2021.

Formulare, documentatie...AICI

Clarificare...AICI

   
26.11.2021
HALE SI PIETE PLOIESTI
Anunt LICITAȚIE SPAȚII Halele Centrale si Piețe , Clădire str. Valeni + Piața Mixtă OBOR pentru 14 Decembrie 2021 cu ANEXE...detalii
   
25.11.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract:PRESTARII SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE: “Aplicație de tip ”City App/Alert” pentru platformele de operare IOS și Android”

Cod CPV: 72212000 – 4 Servicii de programare de software de aplicatie;

Valoarea estimata, fara TVA :  68.000 lei fara TVA,

Sursa de finantare:   Bugetul local al Municipiului Ploiesti pe anul 2021.

Termenul de finalizare a implementarii este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor, după semnarea contractului și constituirea garantiei de buna executie

Conditii de participare:

Achizitia  se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.Obiectul contractului il reprezinta servicii de implementare a unei aplicatii software care va facilita contactul dintre cetățeni și Primăria Municipiului Ploiști ; instituția dorește achiziționarea și implementarea unei soluții informatice specifice telefoanelor mobile / tabletelor / platformelor web prin care cetățenii să primească în timp real informații despre: comunicate ale Primăriei Ploiești și instituțiilor subordinate acesteia, proiectele municipalității, City Alert, agrement și alte activități, calendarul evenimentelor, turism, gastronomie etc . in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, se vor transmite la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Termenul limita de depunere a ofertelor 03.12.2021, ora 12 

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, se vor transmite la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

       Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerinteleprevazutein anunt si in caietul de sarcini.

       Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiuneaInitieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr: ADV 1258118    / 25.11.2021.

Formulare, documentatie, caiet de sarcini...AICI

Termenul limita de depunere a ofertelor 03.12.2021, ora 12 
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, se vor transmite la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

 
09.11.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza procedura de achizitie directa in temeiul dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, in vederea incheierii contractului de executie lucrari CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU IN DREPTUL BLOCURILOR R1 SI R2- REST DE EXECUTAT (inclusiv proiectare).
Codurile de clasificare CPV:
-   45262300-4 (Lucrări de betonare)
-  45233253-7 (Lucrari de imbracare a trotuarelor)
-  45233300-2 (Lucrari de fundatie pentru autostrazi, sosele, drumuri si trotuare)
Valoarea estimata, fara TVA: 224.715,10 lei, fara TVA, defalcata astfel:
                - 199.715,10 lei, fara TVA-executie lucrari;
                - 25.000 lei, fara TVA reprezentand servicii de proiectare si asistenta tehnica
 Sursa de finantare: Bugetul Local al Municipiului Ploiesti pe anul 2021
Termenul de perstare a serviciilor si de  executie a lucrarilor:  75 zile din care:
- 30 zile pentru prestarea serviciilor de proiectare
- 45 de zile pentru executia lucrarilor
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si modelele de documente si Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt pentru depunere oferte.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 17.11.2021, ora 13.00.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data inscrisa in Anuntul de depunere oferta. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executarea lucrarilor (inclusiv proiectare) - CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU IN DREPTUL BLOCURILOR R1 SI R2 – REST DE EXECUTAT, in conformitate cu cerintele inscrise in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea contractului si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV 1253479 /09.11.2021.

Documentatie, formulare...AICI

   
08.11.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de furnizare, avand ca obiect: Dotare gradinita cu program normal nr. 8, cu centrala termica (inclusiv proiect tehnic pentru instalatia de gaze).

Obiectul contractului consta in furnizare centrala termica cu putere nominala de 32 KW(inclusive accesoriile si echipamentele montarii acestora), demontare centrala veche montare si punere in functiune a centralei noi precum si intocmirea proiectului tehnic de utilizare gaze la Gradinita cu program normal nr.8, str. Traian nr. 83 Ploiesti”.

Cod de clasificare CPV: 39715210-2 Echipament de încălzire centrală; 71321200-6 Servicii de proiectare a sistemelor de încălzire

Valoarea estimata, fara TVA: 8000lei, fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 12.11.2021, orele 12:00. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare n(inclusive proiectare), se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

 Achizitia mai sus pentionata va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1252851/08.11.2021

Caiet de sarcini, formulare, instructiuni...AICI

   
05.11.2021
HALE SI PIETE SA PLOIESTI
Anunt LICITAȚIE închiriere IMOBIL Str. Văleni nr.44 destinație birouri pentru 18.11.2021...detalii
   
04.11.2021
HALE SI PIETE SA PLOIESTI
Anunt LICITAȚIE SPAȚII Halele Centrale si Piețe + Piața Mixtă OBOR pentru 16 Noiembrie 2021 cu ANEXE...detalii
   
01.11.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, Piata Eroilor nr 1 A, judetul Prahova CIF 2844855 in conformitate cu prevederile HCL nr. 384/30.08.2021 organizeaza in data de 18.11.2021 ora 10:00 licitatia publica pentru atribuirea in baza unui contract de licenta exclusiva cu titlu oneros a 6 marci " FC PETROLUL PLOIESTI" - M 2006 09867, "PETROLUL 95" - M 2007 06697, " PETROLUL 52" - M 2007 06696, "FC PETROLUL PLOIESTI 1924" - M 2006 09869, "FOTBAL CLUB PETROLUL" - M 2006 10057, "PETROLUL PLOIESTI" - M 2007 02960, aflate in proprietatea privata a Municipiului Ploiesti...detalii

   
27.10.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului Servicii de audit financiar pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic ”Sfântul Andrei” Municipiul Ploieşti”, cod SMIS 126861.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 08.11.2021, ora 13:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inServicii de audit financiar pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic ”Sfântul Andrei” Municipiul Ploieşti”, cod SMIS 126861, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
CPV: 79212000-3  Servicii de auditare;
Valoarea estimata, fara TVA: 16.806,72  lei
Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract. Pretul contractului nu se ajusteaza, nu se actualizeaza, este ferm, cu exceptia situatiei in care devin aplicabile modificari legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului..

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Termenul de prestare a serviciilor:Contractul de  servicii de auditare financiară a proiectului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul Cod SMIS 126861.
În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de auditare financiara se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.

Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1249874/27.10.2021

Instructiuni, formulare, caiet de sarcini...AICI

   
26.10.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE:Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul  MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, TRONSON  ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITA ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL

COD SMIS 127261

Cod CPV: 71328000-3 (Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante)

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 44.302,00 lei 

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile (de la data limita de depunere)

Conditii  de participare:

Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 03.11.2021,ora 1300. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul “Modernizare str.Gh.Gr.Cantacuzino, în zona pasaj C.F.R. Podul Înalt prin lărgire la 4 benzi, Reabilitare str.Gh.Gr.Cantacuzino, tronson Șoseaua Vestului – Limită Oraş, inclusiv Terminal Multimodal” Cod SMIS 127261n conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

 Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta cu ofertantul declarat castigator.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1249512/26.10.2021

Contract, caiet de sarcini, formulare...AICI

   
11.10.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: Lucrari
DENUMIRE ACHIZITIE: POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA MUZELOR (PROIECTARE + EXECUTIE)

Cod CPV: 45221220-0 - Podete
Valoarea estimata – 257.000  (lei, fara TVA)   


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 18.10.2021,ora13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in  executia lucrarilor (inclusiv proiectare) - POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA MUZELOR (proiectare + executie), in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV                   1238026 /11.10.2021.

Formulare, documentatie...AICI

Adresa decalare termen...AICI

Clarificare...AICI

 
11.10.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: Lucrari
DENUMIRE ACHIZITIE: PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV (proiectare +executie)
Cod CPV: 45213316-1 (Lucrări de instalare de pasarele)
Valoarea estimata - 183.200  (lei, fara TVA)   


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari(inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 18.10.2021, ora 13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia lucrarilor (inclusiv proiectare) - ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov (proiectare +executie)”, in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
     Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV                   1245060/11.10.2021.

Formulare, documentatie...AICI

Adresa decalare termen...AICI

CLARIFICARE...AICI

 
11.10.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: Lucrari
DENUMIRE ACHIZITIE: PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII COMETULUI (PROIECTARE +EXECUTIE)
Cod CPV: 45213316-1 - Lucrari de instalare de pasarele
Valoarea estimata – 159.000  (lei, fara TVA)   


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 18.10.2021,ora13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in  executia lucrarilor (inclusiv proiectare)- PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII COMETULUI, in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV                   1245024/11.10.2021.

Formulare, documentatie...AICI

Adresa decalare termen...AICI

CLARIFICARE...AICI

 
06.10.2021
PRIMARIA PLOIESTI
Licitaţie publica pentru atribuirea unui contract de licenta exclusiva cu titlu oneros a 6 marci „FC PETROLUL PLOIESTI” – M 2006 09867, „PETROLUL 95” – M 2007 06697, „PETROLUL 52” – M 2007 06696, „FC PETROLUL PLOIESTI 1924” – M 2006 09869, „FOTBAL CLUB PETROLUL” – M 2006 10057, „PETROLUL PLOIEȘTI” – M 2007 02960, aflate in proprietatea privata a Municipiului Ploiesti. ...detalii    
06.10.2021
SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI
LICITAȚIE SPAȚII Halele Centrale si Piețe + Piața Mixtă OBOR pentru: 19, 20 și 21 Octombrie 2021 cu ANEXE...detalii    
05.10.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de asistenta si de consultanta informatica pentru proiectul “Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești”, cod SMIS 136182.

Cod CPV:72600000-6-Servicii de asistenta si de consultanta informatica                                       

Valoarea estimata, fara TVA 110.000 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Programul Operational Capacitate Administrativa.

     Conditii  de participare:

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data 12.10.2021 si ora: 15.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Servicii de asistenta si de consultanta informatica (CPV:72600000-6) pentru proiectul “Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești”, cod SMIS 136182, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 

        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

         Criteriul de atribuire: „CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PRET"  aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr: ADV1243675 / 05.10.2021.

Documentatie, formulare, contract...AICI

Raspuns clarificari...AICI  
24.09.2021 SC HALE SI PIETE SA

S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 05 octombrie 2021, incepand cu ora 09:00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti, inclusiv locatii teren in PIATA MIXTA OBOR. Detalii in anexa prezentului anunt.
Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul S.C. Hale si Piete SA Ploiesti – biroul contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0724268650 / 0372056960 sau fax 0372056961...detalii

Erata

   
24.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul “Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti – Cartier Rafov”, cod SMIS 124892

Cod CPV: 79411000-8 (Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante);
Valoarea estimata, fara TVA : 13.500 lei fara TVA, 16.065 lei cu TVA.
Sursa de finantare: FEDR, bugetul national, si din bugetul local al Municipiului Ploiesti pe anul 2021.
                 Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 01.10.2021, ora :12.00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul “Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti – Cartier Rafov”, cod SMIS 124892, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

 • Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr: ADV1241124/ 24.09.2021.

Documentatie, formulare...AICI

   
22.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: Lucrari
DENUMIRE ACHIZITIE: ”PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV (PROIECTARE +EXECUTIE)”
Cod CPV: 45213316-1 – Lucrari de instalare de pasarele
Valoarea estimata - 183.200 (lei, fara TVA)  


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 30.09.2021, ora13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia lucrarilor (inclusiv proiectare) - ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov (proiectare +executie)”, in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
        Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1240485 din 22.09.2021

Documentatie, formulare...AICI

   
22.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: Lucrari
DENUMIRE ACHIZITIE: POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA MUZELOR (proiectare + executie)
Cod CPV:      45221220-0 - Podeţe
Valoarea estimata - 257.000 (lei, fara TVA)  


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 30.09.2021, ora 13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia lucrarilor (inclusiv proiectare) - ” POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA MUZELOR (proiectare + executie)”, in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
        Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV 1240496 din data de 22.09.2021

Documentatie, formulare...AICI

   
22.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: Lucrari
DENUMIRE ACHIZITIE: ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului (proiectare +executie)”
Cod CPV: 45213316-1 – Lucrari de instalare de pasarele
Valoarea estimata - 159.000 (lei, fara TVA)  


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 30.09.2021, ora 13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia lucrarilor (inclusiv proiectare) - ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului (proiectare +executie)”, in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
        Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV 1240485 din data de 22.09.2021

Documentatie, formulare...AICI

   
21.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință ...AICI
   
21.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical...AICI
   
10.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI

”PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV (PROIECTARE +EXECUTIE)”
Cod CPV: 45213316-1 – Lucrari de instalare de pasarele
Valoarea estimata - 183.200 (lei, fara TVA)  


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 17.09.2021, ora12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia lucrarilor (inclusiv proiectare) - ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov (proiectare +executie)”, in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
        Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1238013 din 10.09.2021

Formulare, documentatie...AICI

CLARIFICARE...AICI

Decalarea termenului de depunere oferte pana la data de 21.09.2021, ora 12.00.

Intrucat nu a fost depusa nicio oferta in termenul limita stabilit de autoritatea contractanta, in temeiul art.212 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a procedat la anularea  achizitiei directe
10.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI

POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA MUZELOR (proiectare + executie)
Cod CPV:      45221220-0 - Podeţe
Valoarea estimata - 257.000 (lei, fara TVA)  


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 17.09.2021, ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia lucrarilor (inclusiv proiectare) - ” POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA MUZELOR (proiectare + executie)”, in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
        Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1238026 din data de 10.09.2021

Formulare, documentatie...AICI

CLARIFICARE...AICI

Decalarea termenului de depunere oferte pana la data de 21.09.2021, ora 12.00.

Intrucat nu a fost depusa nicio oferta in termenul limita stabilit de autoritatea contractanta, in temeiul art.212 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a procedat la anularea  achizitiei directe
10.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI

”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului (proiectare +executie)”
Cod CPV: 45213316-1 – Lucrari de instalare de pasarele
Valoarea estimata - 159.000 (lei, fara TVA)  


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 17.09.2021, ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia lucrarilor (inclusiv proiectare) - ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului (proiectare +executie)”, in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
        Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV 1238038 din data de 10.09.2021

Formulare, documentatie...AICI

CLARIFICARE...AICI

Decalarea termenului de depunere oferte pana la data de 21.09.2021, ora 12.00.

Intrucat nu a fost depusa nicio oferta in termenul limita stabilit de autoritatea contractanta, in temeiul art.212 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a procedat la anularea  achizitiei directe
10.09.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiești organizează achiziţie directă conform dispoziţiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și ale dispoziţiilor prevăzute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achiziţia directă din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii - Servicii pentru Actualizarea ‟Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiesti, aprobat prin HCL 463/2015 modificat si completat prin HCL 122/2016”
Achiziţia directă se va face exclusiv prin  noul catalog electronic SEAP și va fi finalizată prin încheierea unui contract de prestări servicii .  Detaliile tehnice și oferta financiară vor fi postate în noul catalog SEAP ( e- licitatie.ro) până la data de 17.09.2021, ora 16:00. După această oră, autoritatea contractantă va analiza ofertele postate în catalogul SEAP. Ofertele vor fi identificate în noul SEAP după codul CPV și denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor și a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectării de către autoritatea contractantă a ofertelor. Obiectul contractului constă în prestarea de Servicii pentru Actualizarea ‟Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiesti, aprobat prin HCL 463/2015 modificat si completat prin HCL 122/2016” in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnică, întocmită în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini atașat, Formularul de ofertă și Anexa acestuia, Declaraţia privind însușirea sau formularea de amendamente (numai în ceea ce privește clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, până la termenul limită comunicat mai sus, urmând ca acestea să fie depuse, în original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiești,  Piaţa Eroilor nr. 1A, doar de către ofertantul situat pe primul loc în clasamentul întocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, în termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulată în acest sens de către autoritatea contractanta. 

 Ulterior, achiziţia directă va fi derulată și finalizată în SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de către autoritatea contractantă numai cu ofertantul declarat câstigator, după parcurgerea procedurii anterior prezentată.
Propunerea tehnică va fi întocmită și prezentată astfel încât să respecte cerinţele minime prevăzute și să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: -   71400000-2 Servicii de urbanism si de arhitectura peisagistica (Rev.2)                                         
Valoarea estimata, fără TVA: 20.000,00 lei, fără TVA.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut; Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respectă toate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini și documentaţia de atribuire .
Sursa de finantare Bugetul Municipiului Ploiești 2021 ;
Termenul de prestare a serviciilor:  : Termenul pentru elaborarea documentatiei este de 8 luni ( respectiv 5 luni pentru elaborarea documentatiei și 3 luni pentru avizare si aprobarea documentatiei)
     Intreaga Documentaţia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanţi, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract ,Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
    Informatii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Achiziţii Publice și Contracte, Piaţa Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, fax: 0244/510736.
Anunţul pentru achizitia directă a fost publicat și în noul Sistem Electronic al Achiziţiilor Publice (noul SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro,   sectiunea Initieri de proceduri de achiziţie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV  1237987/10.09.2021

Formulare, documentatie...AICI

    Documentele de calificare, Propunerea  tehnică, întocmită în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini atașat, Formularul de ofertă și Anexa acestuia, Declaraţia privind însușirea sau formularea de amendamente (numai în ceea ce privește clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, până la termenul limită comunicat mai sus, urmând ca acestea să fie depuse, în original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiești,  Piaţa Eroilor nr. 1A, doar de către ofertantul situat pe primul loc în clasamentul întocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, în termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulată în acest sens de către autoritatea contractanta. 

       Ulterior, achiziţia directă va fi derulată și finalizată în SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de către autoritatea contractantă numai cu ofertantul declarat câstigator, după parcurgerea procedurii anterior prezentată.
Propunerea tehnică va fi întocmită și prezentată astfel încât să respecte cerinţele minime prevăzute și să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Se anuleaza achizitia directa avand ca obiect Servicii pentru Actualizarea ‟Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiesti, aprobat prin HCL 463/2015 modificat si completat prin HCL 122/2016” intrucat s-a constatat necesitatea efectuarii de completari si modificari ale documentatiei de atribuire.

07.09.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Reamenajare pavaj pietonal zona cuprinsa  intre Casa de Cultura a Sindicatelor si magazin Winmarkt
Cod CPV: 45431000-7 (Lucrări de îmbrăcare cu dale)
45112200-7 (lucrari de decopertare a solului)
Valoarea estimata-420.131,93  (lei, fara TVA)   


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 15.09.2021, ora13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in  executia lucrarilor (inclusiv proiectare)-Remenajare pavaj pietonal zona cuprinsa  intre Casa de Cultura a Sindicatelor si magazin Winmarkt, in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti,  Piata Eroilor nr.1A, cod postal 100316, parter (fosta cladire Petrom) doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV                   1237211/06.09.2021.

Documentatie...AICI

   
02.09.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Furnizare - inchiriere  si montare a unei scene  cu sonorizare, video, lumini si suport tehnic pentru organizarea celei de a VIII-a editii a Festivalului Interetnic.      
Cod de clasificare CPV:


34950000-1 (structuri portante) – PA01-7 (inchiriere)
32342410-9 (echipament de sonorizare) – PA01-7 (inchiriere)
32330000-5 (aparate audio si video de inregistrare si redare)  – PA01-7 (inchiriere)
31527260-6 (sistem de iluminat) – PA01-7 (inchiriere)
71356300-1 (servicii de suport tehnic)

Valoarea estimata a achizitiei este 42000lei, fara TVA.

Durata evenimentului este de 3 zile, in perioada 24-26 Septembrie 2021. Montarea se face cu o zi inainte, iar demontarea se va face in termen de 24 ore de la terminarea evenimentului.
Durata contractului: de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la indeplinirea clauzelor contractuale.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv fisa “instructiuni pentru ofertanti”, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare (inchiriere) inclusiv montare/demontare echipamente, punere in functiune a acestora si servicii de intretinere.  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatie.ro) pana la data 08.09.2021, orele 16:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inchiriere) inclusiv montare/demontare echipamente, punere in functiune a acestora si servicii de intretinere, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piatra Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.            
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

           

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: e-licitatie.ro – Initiere de proceduri de achizitii - Publicitate - Anunturi, sub nr ADV1236486.

Caiet de sarcini, formulare, documentatie...AICI

   
27.08.2021 SC HALE SI PIETE SA Anunt LICITAȚIE SPAȚII Halele Centrale si Piețe + Piața Mixtă OBOR pentru data de 08.09.2021 cu ANEXE...detalii    
25.08.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari Servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti nr. 21980/04.11.2019

Cod de clasificare CPV: 79212100-4  Servicii de auditare  financiara                                        

Valoarea estimata, fara TVA: 21.000 lei, fara TVA.

Durata de prestare a serviciului de audit este de 60 zile  de la incheierea contractului de servicii.

Sursa de finantare: bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2021

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL  SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 02.09.2021, orele 12:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in  NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.    

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de servicii, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere Proceduri de Achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV 1234948/25.08.2021 .

Documentatie, formulare...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
23.08.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de consultanta in managementul proiectului “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Rafov”, Cod SMIS 124892

Cod CPV: 79411000-8 (Servicii generale de consultanţă în management);
Valoarea estimata, fara TVA : 89600 lei fara TVA.
Sursa de finantare: FEDR, bugetul national, si din bugetul local al Municipiului Ploiesti pe anul 2021.
                 Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de consultanta in managementul proiectului “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Rafov”, Cod SMIS 124892, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr: ADV 1234294 / 23.08.2021.

Documentatie, formulare...AICI

   
10.08.2021 SC HALE SI PIETE SA
ANUNT Achizitie Directa Selectie Servicii Recrutare Resurse Umane ptr angajare - Director Adjunct ...detalii
   
10.08.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul „Eficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 102: Strada Gageni – Soseaua Nordului – Soseaua Vestului – Strada Libertatii (Gara de Vest”, cod proiect 122010
Cod CPV: 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor);
Valoarea estimata, fara TVA : 116.583,50 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri nerambursabile europene, buget de stat, respectiv bugetul creditelor interne – BCR, cap 70.07.71-Locuinte, servicii si dezvoltare publica, Subcapitol B – Lucrari in continuare, poz.6 si bugetul local, Cap. 70.02.58 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica, Subcapitol A – Lucrari in continuare, poz.6.
Modalitati de plata:
Autoritatea Contractanta va plati 70% din valoarea contractului, pe durata de executie a lucrarilor, in transe lunare, proportional cu valoarea lucrarilor decontate in luna respectiva, in baza existentei urmatoarelor documente justificative: facturi fiscale intocmite in conformitate cu prevederile legale; raportul lunar de progres intocmit de Prestator si aprobat de autoritatea contractanta; rapoarte speciale (daca este cazul), intocmite de Prestator si aprobate de autoritatea contractanta.
Autoritatea Contractanta va plati 20% din valoarea contractului la momentul receptiei la terminarea lucrarilor, in baza urmatoarelor documente justificative: factura fiscala intocmita in conformitate cu prevederile legale, Referatul dirigintelui de santier la terminarea lucrarilor, care obligatoriu va fi insotit de Referatul proiectantuluila terminarea lucrarilor, Cartea Tehnica a Constructiei, Procesul Verbal de Receptie la Terminarea lucrarilor, fara obiectiuni.
Autoritatea Contractanta va plati 10% din valoarea contractului la momentul receptiei finale a lucrarilor, in baza urmatoarelor documente justificative: factura fiscala intocmita in conformitate cu prevederile legale, Raportul final al dirigintelui de santier, Procesul Verbal de Receptie Finala, fara obiectiuni.
Obiectivul specific al contractului de achizitie publica il reprezinta verificarea calitatii lucrarilor executate de catre diriginti de santier atestati, pentru asigurarea realizarii integrale a prevederilor contractului de lucrari, cu respectarea Proiectului Tehnic de Executie, a conditiilor de timp, cost si calitate.


Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
Durata contractului: Contractul va intra in vigoare la data semnarii de catre  parti si isi va produce efectele pe toata perioada de executie a lucrarilor, pe toata perioada de garantie acordata lucrarilor de catre executant, terminandu-se dupa efectuarea receptiei finale a obiectivului, respectiv expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.
Durata contractului este urmatoarea:
 • Pe durata de executie a lucrarilor - durata de prestare a serviciului de dirigentie de santier este de 13 luni;
 • Pe durata de garantie a lucrarilor acordate de executant - durata de prestare a serviciului de dirigentie de santier este pana la receptia finala.

În cazul în care, din motive obiective, perioada de executie a lucrarilor se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de prestari servicii de dirigentie de santier  se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării executiei lucrarilor.
Cerinte minime impuse operatorilor economici:
Experienta similara: Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a mai prestat servicii de dirigentie de santier, în cadrul a 3 contracte similare, in ultimii 3 ani.
Necesar minim de personal specializat:
A. Diriginte de șantier - Instalații electrice - Diriginte de șantier autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform legislației în vigoare, sub-domeniul 8.1. - Instalații electrice
B. Diriginte de șantier – retele electrice - Diriginte de șantier autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform legislației în vigoare, sub-domeniul 9.1 – Retele electrice
C. Diriginte de șantier - Construcții civile, industriale și agricole
                                     - Diriginte de șantier autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform legislației în vigoare, pentru sub-domeniul 2.2.
                                    - Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță C.
Pentru fiecare persoana propusa se vor prezenta:
     - CV-urile semnate in original pentru personalul mai sus menționat;
- copii dupa diplomele de studii care atesta specializarea detinuta;
- copii dupa documentele care atesta experienta profesionala declarata;
- contract de colaborare/angajament de participare/orice alt document semnat de persoana nominalizata, prin care se angajeaza sa colaboreze/sa participe, prestand activitatea respectiva in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului, inclusiv declaratiile de disponibilitate ale acestuia, in copie semnata si stampilata cu mențiunea „Conform cu originalul”;
- Contracte de muncă, în cazul în care sunt angajati ai ofertantului - numiti pentru această activitate, in copie semnata si stampilata cu mențiunea „ Conform cu originalul”;
- Certificatul de atestare a calității de diriginte de șantier/autorizatie valabile la data limita de depunere a ofertelor, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”;
- Declarații de disponibilitate si exclusivitate semnate in original pentru personalul solicitat.
Dirigintii de santier vor fi autorizati conform Ordinului 1496/2011, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier. Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 22 litera d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata, beneficiarul are ca obligatie asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau operatori economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor”.
Ofertantul poate prezenta in cadrul ofertei persoane cu una sau mai multe autorizari, cu conditia ca toate domeniile mentionate mai sus sa fie acoperite.
Nota: Oricare dintre persoanele cheie nominalizate in oferta declarata castigatoare va putea fi inlocuita de catre ofertantul castigator numai cu un alt expert cu experienta si calificari cel putin egale cu cele ale expertului inlocuit si numai cu aprobarea autoritatii contractante.

Conditii  de participare:
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul „Eficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 102: Strada Gageni – Soseaua Nordului – Soseaua Vestului – Strada Libertatii (Gara de Vest”, cod proiect 122010, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr: ADV 1230335/ 10.08.2021.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
10.08.2021 SC HALE SI PIETE SA Anunt LICITAȚIE SPAȚII Halele Centrale si Piețe + Piața Mixtă OBOR ...detalii    
09.08.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de informare si publicitate pentru proiectul de investitie “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Rafov”, Cod SMIS 124892

Cod CPV: 79341000-6  –  Servicii de informare si publicitate ;
Valoarea estimata, fara TVA : 8.400 lei fara TVA.
Sursa de finantare: FEDR, bugetul national, si din bugetul local al Municipiului Ploiesti pe anul 2021.
Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de informare si publicitate pentru proiectul “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Rafov”, Cod SMIS 124892, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr: ADV 1227907/ 09.08.2021.

Caiet sarcini, formulare, contract...AICI

   
09.08.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru incheierea contractului de furnizare (inclusiv montare/conectare,etc.), avand ca obiect IMPLEMENTARE RETEA DE MICROSTATII CU SENZORI PENTRU DETERMINAREA /MONITORIZAREA INDICATORILOR DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL PLOIESTI
          Coduri CPV:
38344000-8   Aparate de monitorizare a gradului de poluare
           45314300-4    Instalare de infrastructuri de cabluri

            Valoarea estimata a achizitiei este de 126.050,42  lei fara T.V.A
            Termenul de furnizare(/ montare/conectare),  90 de  zile lucratoare de la  primirea ordinului de incepere, in conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini.
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, in conformitate cu dispozitile prevazute  de art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si respectand cerintele caietului de sarcini.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare (inclusiv lucrari de montare/conectare,etc).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 16.08.2021, ora 1400. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea achizitiei publice. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire si Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.             Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam. 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice ( NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initieri de Proceduri Achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1222513/09.08.2021

Caiet de sarcini, formulare, contract...AICI

   
06.08.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii prestate de expert independent resurse umane in vederea desfasurarii    procesului de selectie/evaluare a candidatilor pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru in cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti
         
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de recrutare personal de administrare, de catre expert independent resurse umane, in vederea desfasurarii procesului de selectie/evaluare a membrilor CONSILIULUI de ADMINISTRATIE al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV: 79600000-0 Servicii de recrutare
Valoarea estimata, fara TVA: 12500lei, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana in data de 16.08.2021(inclusiv). Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
          Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1231492

Caiet de sarcini, formulare, documentatie...AICI

   
02.08.2021 SC HALE SI PIETE SA
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA - "Contract Lucrari instalare camere supraveghere Piata Mixta Obor"...detalii
   
02.08.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii de dirigentie de santier pentru proiectulEficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 101: Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – Strada George Cosbuc – strada Stefan Greceanu – strada Nicolae Balcescu strada Stefan cel Mare – strada Democratiei – Gara de Sud”, cod proiect 124852.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.08.2021, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de dirigentie de santier pentru proiectulEficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 101: Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – Strada George Cosbuc – strada Stefan Greceanu – strada Nicolae Balcescu strada Stefan cel Mare – strada Democratiei – Gara de Sud”, cod proiect 124852”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV:

71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor)                            

Valoarea estimata, fara TVA78.565,75 fara TVA, respectiv 93.493,24 lei cu TVA

Sursa de finantare: fonduri nerambursabile europene, buget de stat si buget local al Municipiului Ploiesti.

Durata contractului: Contractul de servicii de dirigentie de santier a proiectului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul Eficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 101: Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – Strada George Cosbuc – strada Stefan Greceanu – strada Nicolae Balcescu strada Stefan cel Mare – strada Democratiei – Gara de Sud”, cod proiect 124852. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de audit financiar se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1230335/02.08.2021.​​

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.08.2021, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de dirigentie de santier pentru proiectulEficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 101: Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – Strada George Cosbuc – strada Stefan Greceanu – strada Nicolae Balcescu strada Stefan cel Mare – strada Democratiei – Gara de Sud”, cod proiect 124852”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
28.07.2021 SC HALE SI PIETE SA
Anunt LICITAȚIE SPAȚII Halele Centrale si Piețele din Municipiul Ploiești pentru data de 10.08.2021 cu ANEXA...detalii
   
27.07.2021 SC HALE SI PIETE SA
ANUNT Achizitie Directa Selectie Servicii Recrutare Resurse Umane ptr angajare - Director Adjunct ...detalii
   
19.07.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de  - Servicii de informare si publicitate pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic ”Sfântul Andrei” Municipiul Ploieşti”, cod SMIS 126861.
 Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 26.07.2021, ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de informare si publicitate pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic ”Sfântul Andrei” Municipiul Ploieşti”, cod SMIS 126861, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (26.07.2021, ora 14:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificareCPV:79341000-6–Servicii de informare si publicitate ;                                                                                    
Valoarea estimata, fara TVA:25.425,00 lei, fara TVA;
Valoarea estimata a achizitiei este de 25.425,00  lei, fără TVA (conform cererii de finantare anexa a contractului de finantare nr. 6605/04.02.2021
- Elaborarea anuntului de presa privind demararea proiectului si publicarea acestuia intr-un ziar regional si/sau local (inclusiv in varianta online); valoare totala: 3.000,00 lei fara TVA;
- Realizare autocolante pentru dotari/echipamente (1885 bucati -100 x 100 mm); valoare totala: 9.425,00 lei fara TVA;
- Machetarea si montarea unui panou temporar in timpul executarii lucrarilor (care va fi amplasat la adresa obiectivului de investitie); valoare totala: 5.000,00 lei fara TVA;
- Elaborarea anuntului de presa privind finalizarea proiectului, cu mentionarea rezultatelor obtinute si publicarea acestuia intr-un ziar regional si/sau local (inclusiv in varianta online); valoare totala: 3.000,00 lei fara TVA;
- Machetarea si montarea a unei placi permanente la finalizarea lucrarilor (care va fi amplasata la adresa obiectivului de investitie); valoare totala: 5.000,00 lei fara TVA;

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

 1. Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2021.

Termenul de prestare a serviciilor:
Contractul de servicii de informare si publicitate se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 126861.
Orice modificare survenită in cadrul Contractului de finanțare nr.6605/04.02.2021 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1227907/19.07.2021...detalii

   
16.07.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de  - Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul  ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai - Ploiești” cod SMIS 126860

 1.  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 23.07.2021, ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de verificare a proiectarii Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul  ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai - Ploiești” cod SMIS 126860, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (23.07.2021, ora 12:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:71328000-3-Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante;                                          
Valoarea estimata, fara TVA:25.985,00 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

 1. Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2021.

Termenul de prestare a serviciilor:
Contractul de verificare a proiectarii se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul  ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai - Ploiești” cod SMIS 126860.
Orice modificare survenită in cadrul Contractului de finanțare nr.6153/02.10.2020 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.
Prestatorul de servicii de consultanța in managementul proiectului are obligația ca, pe durata valabilității contractului de finanțare aferent proiectului, sa fie la dispoziția oricăror instituții/organisme aflate in misiuni de verificare si control care se vor desfășura in cadrul Proiectului ( OI, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc).

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1227483...detalii

Raspuns clarificare 1...AICI

Raspuns clarificare 2...AICI

 
14.07.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Elaborare documentatie tehnica, faza DALI pentru obiectivul de investitii - Reamenajare pavaj pietonal zona cuprinsa  intre Casa de Cultura a Sindicatelor si magazin Winmarkt
Cod CPV: 71241000-9
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 42.000 lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 21.07.2021 ora 12­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Elaborare documentatie tehnica, faza DALI pentru obiectivul de investitii - Reamenajare pavaj pietonal zona cuprinsa  intre Casa de Cultura a Sindicatelor si magazin Winmarkt, in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti,  Piata Eroilor nr.1A, cod postal 100316, parter (fosta cladire Petrom) doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

  • Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1227017/14.07.2021...detalii
RASPUNS CLARIFICARE...AICI  
09.07.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul  Ploiesti,  cu  sediul in  Ploiesti,  Piata  Eroilor  nr.  1 A, judetul Prahova CIF 2844855 in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 208/17.06.2021 organizeaza
in data de 30.07.2021 ora 10:00 licitatia publica pentru atribuirea in baza unui contract de licenta exclusiva cu titlu oneros a 6 marci ,,FC PETROLUL PLOIESTI" - M 2006 09867, ,,PETROLUL 95" - M 2007 06697,
,,PETROLUL 52" - M 2007 06696, ,,FC PETROLUL PLOIESTI  I 924" - M 2006 09869, ,,FOTBAL CLUB
PETROLUL" - M 2006 10057, ,,PETROLUL PLOIETI" - M 2007 02960, aflate in proprietatea privata a Municipiului  Ploiesti:...detalii

   
08.07.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru incheierea contractului de furnizare (inclusiv montare/conectare,etc., avand ca obiect IMPLEMENTARE RETEA DE MICROSTATII CU SENZORI PENTRU DETERMINAREA /MONITORIZAREA INDICATORILOR DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL PLOIESTI
          Coduri CPV:
38344000-8  Aparate de monitorizare a gradului de poluare
            45316211-7  Instalare de panouri luminoase de semnalizare
            71356200-2 Servicii de asistenta tehnica
            Valoarea estimata a achizitiei este de 126.050,42  lei fara T.V.A
            Termenul de furnizare/ montare/conectare, etc. - 60 zile lucratoare de la              primirea ordinului de incepere, in conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini.
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, in conformitate cu dispozitile prevazute  de art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si respectand cerintele caietului de sarcini.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare (inclusiv lucrari de montare/conectare,etc).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 15.07.2021, ora 1300. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea achizitiei publice. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire si Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.             Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam. 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice ( NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initieri de Proceduri Achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1222513 /08.07.2021...detalii

   
07.07.2021 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI ANUNT LICITATIE PUBLICA DESCHISA, CU STRIGARE - inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti, inclusiv locatii teren in PIATA MIXTA OBOR...detalii    
30.06.2021 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI ANUNT ACHIZITIE DIRECTA - "Echipament de protectie pentru vară" - CPV-18143000-3...detalii    
30.06.2021 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA - "Servicii verificare tehnica periodica prize si paratoniere ptr cladire Str Valeni" - CPV-71314100-3- ...detalii
   
25.06.2021 PRIMARIA PLOIESTI

ANUNT DE PUBLICAT PE SITE-UL MUNICIPIULUI PLOIESTI
Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de executie lucrari Reparatii curente imobil situat in Ploiesti, Soseaua Vestului, nr.19 ; 

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 05.07.2021, ora 14:00.

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de executie lucrari avand ca obiect : Reparatii curente imobil situat in Ploiesti, Soseaua Vestului, nr.19, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Propunerea financiara, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (05.07.2021, ora 14:00.). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 45453000-7 (Lucrari de reparatii generale si de renovare-Rev.2);                                          
Valoarea estimata, fara TVA: 141.669,42 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare:   Bugetul local al Municipiului Ploiesti - lider de asociere 40%;  Inspectoratul Judetean de Politie Prahova 40%;Tribunalul Prahova 20%.
Termenul de executie a lucrarilor: 60 zile de la emiterea ordinului de incepere.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV 1173193/25.06.2021

Formulare, caiet de sarcini, instructiuni...AICI

   
25.06.2021 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI
Achiziție Directă Selecție Servicii Recrutare Resurse Umane ptr. angajare - Director General pentru 12.07.2021 - CPV -79600000-0...detalii
   
23.06.2021 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI LICITAȚIE SPAȚII Hale Centrale si Piețe ...detalii    
22.06.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru incheierea contractului de furnizare (inclusiv montare/conectare,etc., avand ca obiect IMPLEMENTARE RETEA DE MICROSTATII CU SENZORI PENTRU DETERMINAREA /MONITORIZAREA INDICATORILOR DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL PLOIESTI
          Coduri CPV:
38344000-8  Aparate de monitorizare a gradului de poluare
            45316211-7  Instalare de panouri luminoase de semnalizare
            71356200-2 Servicii de asistenta tehnica
            Valoarea estimata a achizitiei este de 126.050,42  lei fara T.V.A
            Termenul de furnizare/ montare/conectare a sistemelor este de 60 zile lucratoare de la              primirea ordinului de incepere, in conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini.
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, in conformitate cu dispozitile prevazute  de art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si respectand cerintele caietului de sarcini.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare (inclusiv lucrari de montare/conectare,etc).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 29.06.2021, ora 1300. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa coduile CPV si denumirea achizitiei publice. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire si Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.      Achizitia directa va fi derulata in  NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam. 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice ( NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initieri de Proceduri Achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1222513/22.06.2021

INSTRUCTIUNI, FORMULARE, CAIET DE SARCINI...AICI

   
22.06.2021 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI Licitatie spatii Piata Mixta Obor ...detalii    
18.06.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 208/17.06.2021 organizează in data de 09.07.2021 ora 10:00 licitația publică pentru atribuirea în baza unui contract de licență exclusivă cu titlu oneros a 6 mărci „FC PETROLUL PLOIESTI” – M 2006 09867, „PETROLUL 95” – M 2007 06697, „PETROLUL 52” – M 2007 06696, „FC PETROLUL PLOIESTI 1924” – M 2006 09869, „FOTBAL CLUB PETROLUL” – M 2006 10057, „PETROLUL PLOIEȘTI” – M 2007 02960, aflate în proprietatea privata a Municipiului Ploiești:


Nr.
crt.

Obiectul licitației

Preț pornire licitație
(lei)

Taxa de participare
(lei)

Garanție de participare
(lei)

Contravaloare documentație de atribuire
(lei)

1

Atribuirea în baza unui contract de licență exclusivă cu titlu oneros a 6 mărci: „FC PETROLUL PLOIESTI” – M 2006 09867, „PETROLUL 95” – M 2007 06697, „PETROLUL 52” – M 2007 06696, „FC PETROLUL PLOIESTI 1924” – M 2006 09869, „FOTBAL CLUB PETROLUL” – M 2006 10057, „PETROLUL PLOIEȘTI” – M 2007 02960

100913

6000

100913

1000

Licitaţia publică va avea loc în data de 09.07.2021 orele 10.00, la sediul Municipiului Ploieşti în P-ţa Eroilor nr.1,  în Sala de Şedinte situată la etajul 1, judeţul Prahova.
Documentația de atribuire se achiziționează de la Direcția Gestiune Patrimoniu (Municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409) în baza unei dispoziții eliberată de Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 02.07.2021 ora 11:00.
Data limită de depunere a dosarului de participare la licitație: 08.07.2021 ora 11:00.
Dosarul de participare, compus din două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, se depune la Registratura Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, parter. Ofertantul are dreptul de a transmite oferta: prin poștă si implicit direct la sediul autorității contractante.
Oferta din plicul interior va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către ofertant.
Informații suplimentare se pot obține de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409 sau la telefon 0244 516699 interior 546.

Prezentul anunț a fost transmis către Monitorul Oficial în vederea publicării acestuia la data de 17.06.2021.
   
16.06.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii prestate de expert independent resurse umane in vederea desfasurarii    procesului de selectie/evaluare a candidatilor pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru in cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti
         
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de recrutare personal de administrare, de catre expert independent resurse umane, in vederea desfasurarii procesului de selectie/evaluare a membrilor CONSILIULUI de ADMINISTRATIE, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV: 79600000-0 Servicii de recrutare
Valoarea estimata, fara TVA: 12500lei, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 25.06.2021. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
          Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1221352

Formulare, documentatie etc...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
16.06.2021 PRIMARIA PLOIESTI
DENUMIRE ACHIZITIE: Elaborare documentație de atribuire în vederea demarării procedurilor legale privind încheierea contractului de achiziție publică necesară implementării proiectului „REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT - DEPOU DE TRAMVAIE” (proiectare + execuție)

2.Codul de clasificare CPV:
          79418000-7-Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev2)
          71621000-7 Servicii de analiză sau consultanţă tehnică (Rev2)        

3.Valoarea estimata a achizitiei: 46.219 lei,fara TVA respectiv 55.000,61 lei cu TVA
(conform cererii de finantare anexa a contractului de finantare nr. 5364/058.05.2020).


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile (de la data limita de depunere)

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 23.06.2021 ora 1300. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in elaborare documentație de atribuire în vederea demarării procedurilor legale privind încheierea contractului de achiziție publică necesară implementării proiectului „REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT - DEPOU DE TRAMVAIE” (proiectare + execuție), ce reprezinta componenta 1 din proiectul „REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO - DEPOU TRAMVAIE ȘI AUTOBAZĂ TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE, COD SMIS 128249. in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta cu ofertantul declarat castigator.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1221182 /16.06.2021

Contract, formulare, etc....AICI

CLARIFICARE...AICI

CLARIFICARE2...AICI

   
19.05.2021 SC HALE SI PIETE PLOIESTI

Anunt LICITAȚIE SPAȚII OBOR pentru 03_04_07 Iunie 2021 cu ANEXA...DETALII

Erata...AICI

   
17.05.2021 PRIMARIA PLOIESTI
Licitaţie în data de 10.06.2021 pentru pentru valorificarea materialelor recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai din Municipiul Ploiești - dale mari...detalii
   
13.05.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect „ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE PENTRU APARATURA ELECTRONICA SI ELECTROMECANICA A CEASURILOR DIN MUNICIPIUL PLOIESTI”  

Cod de clasificare CPV: 50431000-5 (Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasurilor).        
Valoarea estimata: Pentru noul contract pe anul 2021 pana la 31.12.2021 se estimeaza o valoare de aproximativ 33.224,80 lei fara TVA, respectiv 39.537,52 lei cu TVA.
In eventualitatea prelungirii acestui contract prin act aditional, pana pe 30.04.2022, valoarea estimata pentru cele 4 (patru) luni din anul 2022 va fi de aproximativ 19.768,28 lei cu TVA.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modalitatea de publicitate:
Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (Noul SEAP), la adresa:www.sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa:www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.


     Modul de prezentare a ofertei: Ofertele trebuie transmise la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti
    Adresa postala: Piata Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal:100316, Romania
-Data limita de depunere ofertelor:18.05.2021, ora:12.30.
-Numar de exemplare: 1 (exemplar) - original;
-Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.
Acestea se vor introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de Scrisoarea de inaintare. Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: “A nu se deschide inainte de:_18.05.2021, ora: 12.30”.
- Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere stabilite prin prezentul Anunt. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor;
- Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa;

Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin prezentul Anunt.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr:  ADV 1213668 / 13.05.2021.

Documentatie, formulare...AICI

   
13.05.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de:  “Servicii de elaborare documentatii tehnice , faza D.A.L.I., pentru urmatoarele locatii : POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA MUZELOR; PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOVPASARELA PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA COMETULUI;

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 20.05.2021, ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : “Servicii de elaborare documentatii tehnice , faza D.A.L.I., pentru urmatoarele locatii : POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA MUZELOR; PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOVPASARELA PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA COMETULUI;in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (20.04.2021, ora 14:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71241000-9 –Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize.           
Valoarea estimata, fara TVA: 42.000,00 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

 1. Sursa de finantare: bugetul local, capitolul 84.02.71-01 -  Transporturi – C.8 Alte cheltuieli de investitii .
 2. Termenul de prestare a serviciilor: Prestarea serviciului de elaborare D.A.L.I. incepe dupa primirea ordinului de incepere a contractului si constituirea garantiei de buna executie, si are durata de 30 zile. Se recomanda ofertantilor vizitarea amplasamentelor.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1213502/13.05.2021.

Contract, formulare, tema proiectare etc...AICI

CLARIFICARE...AICI

Decalarea termenului de depunere oferte pana la data de 24.05.2021, ora 14:00.

 
07.05.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SER