MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Untitled Document

 

 

 

 

Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 

 

 

Lista achizitii
Pentru dezarhivarea materialelor va recomandam programul 7-Zip, pe care il puteti descarca de pe site-ul http://www.7-zip.org/
Data
Institutia
Denumire si caracteristici categorie de produse sau servicii
Data limita a achizitiei
Castigatorul licitatiei
07.03.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor spatii excedentare...detalii
   
06.03.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de “Expertiza tehnica – Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       
Valoarea estimata, fara TVA: 21.008 lei

Sursa de finantare:Lista provizorie a obiectivelor de investitii POR 2007-2013  finantate  din Bugetul localpe anul 2017- Capitolul 54.02.56 – Autoritati publice - Alte cheltuieli de investitii, poz.1

Termenul de prestare a serviciilor: 20 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522,                  fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 78809/06.03.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 14.03.2017, ora 14.00.

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de "Expertiza tehnica - Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”, intrucat nu s-a depus nicio oferta

 
28.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica - Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 833.33  lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul :70.02.71.01 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica – C12.

Termenul de prestare a serviciilor: 2 (doua) luni de la emiterea ordinului de incepere de catre achizitor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.03.2017. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in „Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1” in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente ( numai in ceea ce priveste caluzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, insotite de Scrisoarea de inaintare atasata plicului care contine oferta se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C, doar de catre ofertantul castigator situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art. 7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522,  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 78107 / 28.02.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.03.2017.

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de " Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B) situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
27.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in baza dispozitiilor art. 7, aliniatul (5) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si tinand cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achizitia directa din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, o imprimanta multifunctionala cu urmatoarea configuratie minimala :

Format : A4
Dimensiuni (LxAxl cm) : 49,7 x 20,5 x49,1
Culoare : negru
Mod tiparire : color
Tehnologie : inkjet
Interfata : USB 2.0 , WIRELESS
Duplex : Automat
Viteza de printare alb/negru : 12
Rezolutie printare : 1200x1200 dpi
Cartus : HP 651 Ink negru   ? 600 pagini; HP 651 Ink Tricolor   ? 300 pagini

si Cod CPV : 30232150-0

 1. Achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP. Detaliile tehnice si ofertele finaciare vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 07.03.2017 (inclusiv in data de 07.03.2017). Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.
 2. Detaliile tehnice vor fi prezentate astfel incat aceastea sa respecte configuratia minimala si să asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei intre aceasta și respectivele cerinte.
 3. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. 
 4. Tariful de transport va fi inclus in pretul ofertat.
 5. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut cu conditia respectarii cerintelor solicitate in anunt.
 6. Limba de redactare a ofertei: romana
 7. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
 8. Valoarea estimata : 421 lei fara TVA.

Termen depunere oferte in SEAP – 07.03.2017
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 77823/27.02.2017.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 829 , telefon 0244/516699 int. 522, fax. 0244/510736, email: achizitii.publice@ploiesti.ro

   
23.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in prestarea de „Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71900000-7 – Servicii de laborator
                                                  
Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 84.02.71.01- C1

Termenul de prestare a serviciilor: 1 an

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 77391/23.02.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 02.03.2017, ora 14:00.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect  " Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta

 
13.02.2017

SC HALE SI PIETE PLOIESTI

SC HALE SI PIETE PLOIESTI organizeaza selectie oferte privind achizitionarea unor servicii de resurse umane...detalii
   
10.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) de “Bransament electric cabina cap linie tramvai 102, str. Libertatii, FN, Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru  “Bransament electric cabina cap linie tramvai 102, str. Libertatii, FN, Ploiesti”,  conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV:
45310000-3 - Lucrări de instalații electrice
45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice
45231400-9 - Lucrări de construcții de linii electrice
45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
71356200-0 - Servicii de asistență tehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 3693,31lei, fara TVA din care:
-executie lucrari in valoare de 3193,31 lei;
-servicii de proiectare in valoare de 500 lei.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 84.02.71.01 – B5

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 20 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa semnarea contractului, cu conditia obtinerii Avizului CTEA de la SDEE Electrica S.A. In cazul in care nu se obtine acest aviz in cele 20 zile, perioada de proiectare se va decala corespunzator.

Termenul de executie al lucrarilor: maxim 10 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire.
Serviciile de asistenta tehnica (AT) vor fi asigurate pe intreaga perioada de  executie a lucrarilor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini (care cuprinde precizari la caietul de sarcini + Avizul tehnic de racordare),  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,   B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 75693/10.02.2017.

Formular, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 20.02.2017, ora 12.

Achizitia directa  de lucrari (inclusiv proiectare) avand ca obiect atribuirea contractului de "Bransament electric cabina cap linie tramvai 102, str. LIBERTATII, FN, Ploiesti” a fost anulata in temeiul art.137 alin.1 din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 
10.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) de “Bransament electric cabina cap linie tramvai 101, str. Depoului, FN, Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru  “Bransament electric cabina cap linie tramvai 101, str. Depoului, FN, Ploiesti”,  conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV:
45310000-3 - Lucrări de instalații electrice
45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice
45231400-9 - Lucrări de construcții de linii electrice
45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
71356200-0 - Servicii de asistență tehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 3193,31lei, fara TVA din care:
-executie lucrari in valoare de 2693,31 lei;
-servicii de proiectare in valoare de 500 lei.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 84.02.71.01 – B5

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 20 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa semnarea contractului, cu conditia obtinerii Avizului CTEA de la SDEE Electrica S.A. In cazul in care nu se obtine acest aviz in cele 20 zile, perioada de proiectare se va decala corespunzator.

Termenul de executie al lucrarilor: maxim 10 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire.
Serviciile de asistenta tehnica (AT) vor fi asigurate pe intreaga perioada de  executie a lucrarilor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini (care cuprinde precizari la caietul de sarcini + Avizul tehnic de racordare),  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 75685/10.02.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 20.02.2017, ora 12:00.

Achizitia directa  de lucrari (inclusiv proiectare) avand ca obiect atribuirea contractului de "Bransament electric cabina cap linie tramvai 101, str. Depoului, FN, Ploiesti” a fost anulata in temeiul art.137 alin.1 din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 
10.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de  executie lucrari avand ca obiect “Lucrari de executie pentru punerea in functiune a semaforului pietonal din intersectia Soseaua Nordului / Strada Rapsodiei ”.

Cod de clasificare CPV: 45316212 - 4 - Instalare de semafoare.   
                                          45311000-0 – Lucrari de cablare si conexiuni electrice.

Valoarea estimata, fara TVA:  7.000  lei fara TVA.

Sursa de finantare/Modalitatea de plata: Plata se va face de catre achizitor, prestatorului, dupa ce suma respectiva va fi decontata de catre asigurator, City Insurance, Municipiului Ploiesti.
Termenul de executie a lucrarilor : maxim 30 zile de la emiterea de catre achizitor a Ordinului de incepere a lucrarilor;.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini , Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate:
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari. Detaliile tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.02.2017, ora 13.00. De la aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Obiectul contractului consta in “Lucrari de executie pentru punerea in functiune a semaforului pietonal din intersectia Soseaua Nordului/Strada Rapsodiei” in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste caluzele specifice) referitoare la formularul de contract executie lucrari,  insotite de Scrisoarea de inaintare atasata plicului care contine oferta se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C, doar de catre ofertantul castigator situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii:
Se va publica un Anunt  pentru depunere oferte atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Administrare - Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro - Informatii publice - Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea acestora, in vederea departajarii ofertelor.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.114,522,  fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 75645 /10.02.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Clarificari

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari. Detaliile tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.02.2017, ora 13.00. De la aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP

Termenul de prelungire va fi pana in data de 21.02.2017 , ora :13.00. Adresa...AICI

 
10.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”.

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de “Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul 67.02.71.01 – Cultura, Recreere si Religie, Alte cheltuieli de investitii, poz.4

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 75617/10.02.2017.

Caiet de sarcini, fisa de date, formulare...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 17.02.2017, ora 12:00.
 
10.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica - Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 833.33  lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul :70.02.71.01 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica – C12.

Termenul de prestare a serviciilor: 2 (doua) luni de la emiterea ordinului de incepere de catre achizitor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Modalitatea de publicitate: Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.02.2017, ora 13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in „Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1” in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente ( numai in ceea ce priveste caluzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, insotite de Scrisoarea de inaintare atasata plicului care contine oferta se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C, doar de catre ofertantul castigator situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Alte informatii :
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art. 7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B), situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 75622 /10.02.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.02.2017, ora 13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de "Expertiza tehnica – Cladire de locuit P+M (corp B) situata in Ploiesti, str.Panciu, nr.1”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
09.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza procedura de achizitie directa in temeiul dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, in vederea atribuirii contractului de prestari SERVICII DE MENTINERE-INTRETINERE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PLOIESTI.

Codurile de clasificare CPV:
- 50232100-1 Servicii de întreținere a iluminatului public
- 50232110-4 Recondiționarea instalațiilor de iluminare publică
- 34928500-3 Echipament de iluminat stradal

Valoarea estimata, fara TVA: 130.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul in care pot fi prestate servicii in baza contractului: maxim 6 (sase) luni de la data inregistrarii la autoritatea contractanta, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, in limita valorii estimate.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si modelele de documente si Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt pentru depunere oferte.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 75513/09.02.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Clarificare...AICI

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 16.02.2017, ora 14:00.

Ofertele se depun la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, parter, telefon: +40 244516699/480

„Termenul limita de depunere a ofertelor se prelungeste pana la data de 21.02.2017, ora 14:00, avand in vedere faptul ca in data de 15.02.2017, un operator economic a solicitat clarificari asupra cerintelor minime de calificare impuse de autoritatea contrcatanta prin Fisa de date a achizitiei, cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale de catre operatorii economici si necesitatea intocmirii unui raspuns concludent cu privire la clarificarile solicitate de operatorul economic si asigurarii operatorilor o perioada de timp suficienta pentru intocmirea ofertelor in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.” Adresa...AICI

In urma evaluarii ofertelor depuse in cadrul achizitiei directe, oferta castigatoare a fost desemnata cea depusa de S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., cu un pret ponderat de 137,79 lei fara TVA.

01.02.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de “ SERVICII PRESTATE DE EXPERT INDEPENDENT RESURSE UMANE IN VEDEREA DESFASURARII PROCESULUI DE SELECTIE/EVALUARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATILOR: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI, S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIESTI S.R.L. SI S.C. HALE SI PIETE S.A.”

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii  de catre expert independent resurse umane in vederea desfasurarii procesului de selectie/evaluare a membrilor CONSILIULUI de ADMINISTRATIE, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV: 79600000-0 Servicii de recrutare și de plasarea forței de muncă.
Valoarea estimata, fara TVA: 40.000, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti
Termenul de prestare a serviciilor:

 • Raportul initial, care va fi transmis in termen de maximum 15 zile de la data semnarii contractului.
 • Raportul de progres, care va fi transmis de catre prestator beneficiarului conform  termenelor stabilite prin Graficul de timp si va fi insotit de documente cu privire la evaluarea candidatilor, stabilirea punctajului si elaborarea  listelor de ierarhizare de candidati, in termen de 60 zile de la data semnarii contractului.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data dee09.02.2017(inclusiv). Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Se solicita mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Oferta financiara si propunerea tehnica conform caiet de sarcini atasat, declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii si documentele de calificare, vor fi transmise pe adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, urmand ca dupa stabilirea castigatorului acestea sa fie transmise doar de catre castigator, in original, la sediul nostru: Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile lucratoare de la finalizarea achizitiei in SEAP)

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, 522,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr 74360/01.02.2017.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Clarificare...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data dee09.02.2017(inclusiv). Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Se solicita mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.  
30.01.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii de intocmire D.A.L.I. –RESTAURARE FATADA SI INLOCUIRE TAMPLARIE LA CLADIREA COLEGIULUI NATIONAL “MIHAI VITEAZUL” ARIPA NORD

Se achizitioneaza servicii de intocmire :
-Documentatii pentru obtinerea avizelor conform certificatului de urbanism
-expertizarea tehnica
-releveul constructiei
-elaborare DALI
Valoarea estimata, fara TVA: 37.500 lei
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, capitolul 65.02.71.01-C8                   
Termenul de prestare: 60 zile si se realizeaza in doua etape:
Etapa I:
- 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru documentatia necesara obtinerii avizelor conform certificatului de urbanism, releeve si pentru expertiza tehnica;
- dupa predarea documentelor mentionate mai sus, prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatiile in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului;
- in cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului;
Etapa a II-a:
- dupa obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si dupa acceptarea de catre Comisia Tehnico Economica de Avizare a beneficiarului a documentatiilor, solicitate in etapa I, se va emite ordin de incepere pentru elaborarea D.A.L.I:
- astfel, termenul pentru elaborarea D.A.L.I va fi de 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere;
- dupa predarea documentatiei (DALI) prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a o sustine in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului;
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):
- 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
- 71319000-7 Servicii de expertiza

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte (07.02.2017 ora 14.00) . Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP.
Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor “D.A.L.I. –RESTAURARE FATADA SI INLOCUIRE TAMPLARIE LA CLADIREA COLEGIULUI NATIONAL “MIHAI VITEAZUL” in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original,  la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situate pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarant castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.73997

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte (07.02.2017 ora 14.00) . Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

 
30.01.2017

SC HALE SI PIETE

Achizitionare produse de curatenie Unitati Protejate...AICI    
26.01.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de Evaluare a 6 marci Petrolul Ploiesti, respectiv: F.C. Petrolul Ploiesti, Fotbal Club Petrolul, F.C. Petrolul Ploiesti 1924, Petrolul Ploiesti, Petrolul 52, Petrolul 95.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 03.02.2017, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Evaluare a 6 marci Petrolul Ploiesti, respectiv: F.C. Petrolul Ploiesti, Fotbal Club Petrolul, F.C. Petrolul Ploiesti 1924, Petrolul Ploiesti, Petrolul 52, Petrolul 95, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV: -79419000-4 - Servicii de consultanță în domeniul evaluării
           - 79311410-4 – Evaluarea impactului economic

Valoarea estimata, fara TVA: 33.613,45 lei fara TVA, respectiv 40.000 lei cu TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul de prestare a serviciilor: 3 luni de la data emiterii de catre autoritatea contractanta a ordinului de incepere sau a comenzii de lucru.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 73610/26.01.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 03.02.2017, ora 12:00.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus.

P.F.A. Constantin Valerica, cu pretul 33.000 lei fara TVA.
19.01.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, servicii de Asigurare CASCO pentru 10 autoturisme cu caracteristicite din anexa atasata. Mentionam faptul ca autoturismele sunt asigurate pana la data de 15.02.2017.
Achizitia serviciilor CASCO va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro).
Oferta financiara va fi postata in SEAP pana la data de 31.01.2017, cu detaliere, in descriere, a pretului ofertat/autoturism. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.
Oferta financiara va fi identificata in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor conform anunt.
Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Codul de clasificare CPV : 66514110-0
Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
Durata politelor de asigurare va fi de 12 luni calendaristice.
Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile
Valoarea ofertei va fi exprimata in lei.
Valoarea totala estimata : 7000 lei, fara TVA
Anuntul pentru achizitionarea directa a serviciilor de Asigurare CASCO pentru 10 autoturisme a fost publicat in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro – Administrare – Publicitate – Anunturi , sub nr. 73022
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699 int. 522, fax. 0244/510736, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anexa ...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
17.01.2017

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “D.A.L.I. – Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane B-dul Bucuresti 1 si B-dul Bucuresti 2”

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 26.01.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire “D.A.L.I. – Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane B-dul Bucuresti 1 si B-dul Bucuresti 2”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: - 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize)       

Valoarea estimata, fara TVA: 39.166,67 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti - Capitolul 84.02.71-01 – Transporturi- C. Alte cheltuieli de investitii

Durata contractului: de la inregistrarea la achizitor dupa semnarea acestuia de catre parti, pana la data avizarii de catre achizitor a tuturor documentatiilor care fac obiectul contractului.
Termenul de prestare a serviciilor: 90 zile, dupa cum urmeaza:
          - pentru documentatii avize : 5 zile de la data obtinerii certificatului de urbanism;
          - D.A.L.I. : 30 zile de la data emiterii ordinului de incepere ;
           - Ridicarea topografica, vizata O.C.P.I. : 40 zile de la data emiterii ordinului de    incepere.
Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 72742/17.01.2017.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

CLARIFICARE...AICI

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 26.01.2017, ora 14:00.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus

„Termenul limita pentru postarea in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) a detaliilor tehnice si a ofertei finaciare aferente achizitiei directe in cauza, precum si transmiterea documentelor de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro se prelungeste pana la data de 31.01.2017, ora 14:00, avand in vedere primirea in data de 25.01.2017 de solicitari de clarificari de la operatori economici interesati sa participe la aceasta procedura si necesitatea formularii raspunsului la acestea in vederea depunerii unor oferte corespunzatoare cerintelor autoritatii contractante, precum si perioada 23-24.01.2017 aferenta zilelor nelucratoare.” Adresa ...AICI

 
09.01.2017

SC HALE SI PIETE SA

SC HALE SI PIETE SA Ploiesti organizeaza selectie de oferte pentru Achizitionarea serviciilor unui expert privind recrutarea de resurse umane...detalii
Ofertele se vor depune in plic sigilat la Registratura SC Piete si Hale SA din str.Grivitei nr.15 Ploiesti pana la data de 19.01.2017, ora 16.00.  
29.12.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de “Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul 67.02.71.01 – Cultura, Recreere si Religie, Alte cheltuieli de investitii, poz.4

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 11.01.2017, ora 14:00.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 71236/29.12.2016.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 11.01.2017, ora 14:00.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect „Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.”

29.12.2016

SC HALE SI PIETE

S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti  organizeaza selectie de oferta pentru lucrarea  "Amplasare copertine pe structura metalica – constructii cu caracter provizoriu, pe durata executarii lucrarilor de construire Piata Centrala Agroalimentara". Documentatia de atribuire se va ridica de la sediul S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti, din str.Grivitei, nr.15, Compartiment Achizitii, incepand cu data de 03.01.2017. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta, incepand cu data de 03.01.2017,  la numarul de telefon 0372056960.

Ofertele se vor depune in plic sigilat la registratura S.C Hale si Piete SA.Ploiesti, din str. Grivitei, nr.15, pana la data de 16.01.2017, ora 16.00.  
29.12.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de Evaluare a 6 marci Petrolul Ploiesti, respectiv: F.C. Petrolul Ploiesti, Fotbal Club Petrolul, F.C. Petrolul Ploiesti 1924, Petrolul Ploiesti, Petrolul 52, Petrolul 95.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 12.01.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Evaluare a 6 marci Petrolul Ploiesti, respectiv: F.C. Petrolul Ploiesti, Fotbal Club Petrolul, F.C. Petrolul Ploiesti 1924, Petrolul Ploiesti, Petrolul 52, Petrolul 95, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV: -79419000-4 - Servicii de consultanță în domeniul evaluării
           - 79311410-4 – Evaluarea impactului economic

Valoarea estimata, fara TVA: 20.833,33 lei fara TVA, respectiv 25.000 lei cu TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul de prestare a serviciilor: 3 luni de la data emiterii de catre autoritatea contractanta a ordinului de incepere sau a comenzii de lucru.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 71234/29.12.2016.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 12.01.2017, ora 14:00.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de "Evaluare a 6 marci Petrolul Ploiesti, respectiv: F.C. Petrolul Ploiesti, Fotbal Club Petrolul, F.C. Petrolul Ploiesti 1924, Petrolul Ploiesti, Petrolul 52, Petrolul 95”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

29.12.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti procedeaza in data de 11.01.2017, ora 11.00 la reluarea licitatiei publice cu strigare avand ca obiect inchirierea spatiului excedentar in suprafata de 74,40 mp din incinta Gradinitei nr.39, aflat in administrarea Scolii Gimnaziale ,,Toma Caragiu’’ pentru activitate complementara actului de invatamant.

   
28.12.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de Elaborare a „Planului de actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiesti” si a „Programului de imbunatatire a eficientei energetice in Municipiul Ploiesti”.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 10.01.2017, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Elaborare a „Planului de actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiesti” si a „Programului de imbunatatire a eficientei energetice in Municipiul Ploiesti”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: - 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii;
                                        - 71314300-5 – Servicii de consultanta in eficienta energetica.

Valoarea estimata, fara TVA: 94.260 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Durata contractului de servicii: Termenul de prestare a serviciilor: maxim 60 zile de la data semnarii contractului.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 71158/28.12.2016.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

CLARIFICARE...AICI

CLARIFICARE 2...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 10.01.2017, ora 14:00.

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de "Elaborare a „Planului de actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiesti” si a „Programului de imbunatatire a eficientei energetice in Municipiul Ploiesti”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta admisibila.”

 

 
28.12.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitie „Extindere Cimitir Mihai Bravu”.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 06.01.2017, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitie „Extindere Cimitir Mihai Bravu”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71520000-9 -Servicii de supraveghere a lucrarilor     

Valoarea estimata, fara TVA: 7.225,32 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 67.02.71.01 – B2

Durata contractului de servicii: pana la receptia finala a lucrarilor.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 71149/28.12.2016.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 06.01.2017, ora 12:00.

 

S.C. Irimat Cons  S.R.L., cu pretul 7.161,93 lei fara TVA
20.12.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de Evaluare a 6 marci Petrolul Ploiesti, respectiv: F.C. Petrolul Ploiesti, Fotbal Club Petrolul, F.C. Petrolul Ploiesti 1924, Petrolul Ploiesti, Petrolul 52, Petrolul 95.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 28.12.2016, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Evaluare a 6 marci Petrolul Ploiesti, respectiv: F.C. Petrolul Ploiesti, Fotbal Club Petrolul, F.C. Petrolul Ploiesti 1924, Petrolul Ploiesti, Petrolul 52, Petrolul 95, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.


Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV: -79419000-4 - Servicii de consultanță în domeniul evaluării - 79311410-4 – Evaluarea impactului economic

Valoarea estimata, fara TVA: 20.833,33 lei fara TVA, respectiv 25.000 lei cu TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul de prestare a serviciilor: 3 luni de la data emiterii de catre autoritatea contractanta a ordinului de incepere sau a comenzii de lucru.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 70642/20.12.2016.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 28.12.2016, ora 14:00.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de "Evaluare a 6 marci Petrolul Ploiesti, respectiv: F.C. Petrolul Ploiesti, Fotbal Club Petrolul, F.C. Petrolul Ploiesti 1924, Petrolul Ploiesti, Petrolul 52, Petrolul 95”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

19.12.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in prestarea de „Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71900000-7 – Servicii de laborator
                                                  
Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 84.02.71.01- C1

Termenul de prestare a serviciilor: 1 an

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 70294/19.12.2016.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 04.01.2017, ora 14:00. Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect „Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”, intrucat nu a fost depusa nicio oferta.
12.12.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii LEGATORIE SI PRELUCRARE ARHIVISTICA  DOCUMENTE AFLATE IN ARHIVA DIRECTIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANA:

Descrierea contractului:
Se achizitioneaza “SERVICII DE LEGATORIE SI PRELUCRARE ARHIVISTICA  DOCUMENTE IN ARHIVA DIRECTIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANA”  conform specificatiilor din  Caietul de sarcini. Documentele ce trebuie arhivate sunt din perioada 2014-2016 : 3 ani x 700 dosare/an= 2100 dosare aproximativ.
Valoarea estimata, fara TVA: 16.800 lei
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.                    
Termenul de prestare a serviciilor : este prevazut in comanda emisa de achizitor.
Finalizarea prestarii serviciilor nu va putea depasi data de 31.12.2017.
Serviciile de legatorie ce urmeaza a se presta de operatori economici autorizati in acest sens, trebuie sa respecte prevederile Instructiunii privind activitatea de arhiva la creatorii  si detinatorii de documente , aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):  
79995100-6 Servicii de arhivare
79971200-3 Servicii de legare

Achizitia se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 28.12.2016, ora 12:00 . Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor  LEGATORIE SI PRELUCRARE ARHIVISTICA  DOCUMENTE IN ARHIVA DIRECTIEI GENERALE DE DEZVOLTARE URBANA”  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).            
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.70091

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Achizitia se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 28.12.2016, ora 12:00 .  
12.12.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti oranizeaza licitatii publice cu strigare pentru inchirierea spatiilor excedentare de la unitatile de invatamant:

 
Unitate de invatamant cu personalitate juridica  
Suprafata spatiu propusa a fi inchiriata              
 
Activitate
Data licitatiei
Colegiul  Spiru Haret                              str. Constructorilor nr.8 spatiu=30 mp activitate comert 22.12.2016
Colegiul  National ,,I.L. Caragiale''    str. Gh. Doja nr.98 spatiu=8 mp activitate comert 22.12.2016
Scoala Gimnaziala ,,Toma Caragiu''  str. Minerva nr.4 spatiu=74,40 mp activitate complementare actului de invatamant 22.12.2016
Caietele de sarcini se vor achizitiona de la unitatile de invatamant
   
09.12.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii prevazute in Anxa 2 la Legea 98/2016 conform dispozitiilor art. 7, alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si tinand de dispozitiile art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari servicii “Spectacol pirotehnic in data de 31 decembrie2016”
       Achizitia se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 16.12.2016, ora 11:00 . Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor  “Spectacol pirotehnic in data de 31 decembrie2016” in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
       Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestare servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).            
Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.144,303 fax: 0244/510736.

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr 68463.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
06.12.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016: « Servicii  pentru evenimente – spectacol Revelion 2017, in data de 31 Decembrie 2016 »...detalii

Formulare, caiet de sarcini, contract...AICI

 

„Oferta castigatoare pentru achizitia de „Servicii  pentru evenimente – spectacol Revelion 2017, in data de 31 Decembrie 2016”  este cea depusa de SC Produktiv Assets SRL Bucuresti, cu valoarea de 115.000 lei, fara TVA. Interpretii ce vor concerta in noaptea de Revelion 2017 sunt: Nico, Doddy, Paula Selling, Shift si Mihai Margineanu&Band”.

06.12.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa, in conformitate cu dispozitiile art.7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si art. 43, alin.(1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect REALIZARE PLAN DE MARCARE SI SEMNALIZARE RUTIERA SI PIETONALA A PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI –VEST.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 71356400-2 (servicii de planificare tehnica)

 1. Achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 13.12.2016 orele 14:00. Dupa acest termen vom cerceta ofertele postate in SEAP. Oferta va fi identificata in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

In acelasi timp va rugam sa transmiteti Documentele de calificare, oferta tehnica, oferta financiara cu anexa si declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la  formularul  de  contract  de  prestari  servicii,pe adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, urmand ca dupa stabilirea castigatorului acestea sa fie transmise doar de catre castigator, in original, la sediul nostru: Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile lucratoare de la finalizarea achizitiei in SEAP).

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 67098/06.12.2016

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 522, 114, 303, fax. 0244/510736, email: achizitii.publice@ploiesti.ro

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Municipiul Ploiesti aplicand prevederile prevederile art.212 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a hotarat anularea achizitiei de servicii avand ca obiect atribuirea contractului de “SERVICII DE REALIZARE PLAN DE MARCARE SI SEMNALIZARE RUTIERA SI PIETONALA A PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI –VEST”deoarece, pana la data limita 13.12.2016, orele 14.00, nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta. 

 
05.12.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de Evaluare a 6 marci Petrolul Ploiesti, respectiv: F.C. Petrolul Ploiesti, Fotbal Club Petrolul, F.C. Petrolul Ploiesti 1924, Petrolul Ploiesti, Petrolul 52, Petrolul 95.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 13.12.2016, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Evaluare a 6 marci Petrolul Ploiesti, respectiv: F.C. Petrolul Ploiesti, Fotbal Club Petrolul, F.C. Petrolul Ploiesti 1924, Petrolul Ploiesti, Petrolul 52, Petrolul 95, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV: -79419000-4 - Servicii de consultanță în domeniul evaluării - 79311410-4 – Evaluarea impactului economic

Valoarea estimata, fara TVA: 20.833,33 lei fara TVA, respectiv 25.000 lei cu TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul de prestare a serviciilor: 3 luni de la data emiterii de catre autoritatea contractanta a ordinului de incepere sau a comenzii de lucru.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 66895/05.12.2016.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de "Evaluare a 6 marci Petrolul Ploiesti, respectiv: F.C. Petrolul Ploiesti, Fotbal Club Petrolul, F.C. Petrolul Ploiesti 1924, Petrolul Ploiesti, Petrolul 52, Petrolul 95”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
05.12.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de “Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul 67.02.71.01 – Cultura, Recreere si Religie, Alte cheltuieli de investitii, poz.4

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 66879/05.12.2016.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 12.12.2016, ora 14:00.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect „Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.”

 
29.11.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) de “Alimentare cu energie electrica a rampei ecologice Teleajen situata pe centura de est a municipiului Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru  “Alimentare cu energie electrica a rampei ecologice Teleajen situata pe centura de est a municipiului Ploiesti”, conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV:
45310000-3 - Lucrări de instalații electrice
45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice
45231400-9 - Lucrări de construcții de linii electrice
45232200-4 - Lucrări auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
71356200-0 - Servicii de asistență tehnică

Valoarea estimata, fara TVA: 24.828,99lei, fara TVA din care:
-executie lucrari in valoare de 20.828,99 lei;
-servicii de proiectare in valoare de 4.000 lei.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 74.02.71.01 – B1 – Protectia mediului

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 20 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa semnarea contractului, cu conditia obtinerii Avizului CTEA de la SDEE Electrica S.A. In cazul in care nu se obtine acest aviz in cele 20 zile, perioada de proiectare se va decala corespunzator.

Termenul de executie al lucrarilor: maxim 15 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire.
Serviciile de asistenta tehnica (AT) vor fi asigurate pe intreaga perioada de  executie a lucrarilor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini (care cuprinde precizari la caietul de sarcini + Avizul tehnic de racordare),  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr 66478/29.11.2016.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 12.12.2016, ora 12:00.

Municipiul Ploiesti aplicand prevederile prevederile art.212 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a hotarat anularea achizitiei de servicii avand ca obiect atribuirea contractului de “Alimentare cu energie electrica a rampei ecologice Teleajen situata pe centura de est a municipiului Ploiesti” deoarece se afla in imposibilitatea semnarii contractului aferent achizitiei directe de lucrari (inclusiv proiectare).

 
29.11.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitie „Extindere Cimitir Mihai Bravu”.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 12.12.2016, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitie „Extindere Cimitir Mihai Bravu”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV: 71520000-9 -Servicii de supraveghere a lucrarilor     

Valoarea estimata, fara TVA: 6.337,99 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 67.02.71.01 – B2

Durata contractului de servicii: pana la receptia finala a lucrarilor.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 66435/29.11.2016.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitie „Extindere Cimitir Mihai Bravu”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

 
25.11.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare “Servere 2 buc. si licente sistem de operare 2 buc.”

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare produse. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 08.12.2016, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea produselor.  Obiectul contractului consta in furnizarea produselor “Servere 2 buc. si licente sistem de operare 2 buc.  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea produselor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare produse se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

-              Cod de clasificare CPV:

-              Cod CPV: 48820000-2 Servere

-              Cop CPV 48620000-0 Sisteme de operare

Valoarea estimata, fara TVA: 77 850 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Durata contractului de furnizare: pana la receptia, fara obiectiuni, a produselor furnizate.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.144,303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr 65649.

CLARIFICARI 2...AICI

FORMULAR 4 A...AICI

CLARIFICARI...AICI

Termenul limita pentru depunerea ofertelor la achizitia directa in vederea atribuirii contractului de furnizare produse “Servere 2 buc si licente sistem de operare 2 buc.”, se prelungeste pana la data de 12.12.2016, ora 12:00 in vederea intocmirii si depunerii de catre operatorii economici a unor oferte corespunzatoare cu cerintele Autoritatii Contractante.

 
24.11.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline, conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire “Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 66.667 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 74.02.71.01C1

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 65241 /24.11.2016.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 07.12.2016, ora 14.00.

„Termenul limita pentru depunerea ofertelor se prelungeste pana la data de 09.12.2016, ora 12:00, in vederea asigurarii posibilitatii de participare a unui numar cat mai mare de operatori economici.”

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect „Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.”

 
21.11.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1)  din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Modificare PUZ – Parcelare teren pentru construirea de locuinte individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 11 A”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71410000 – 5 – Servicii de Urbanism.     

Valoarea estimata, fara TVA: 20.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local 2016  al Municipiului Ploiesti conform Listei obiectivelor de investitii – la Capitolul 70.02.71.01 – C11.

Termenul de prestare a serviciilor: maxim 45 zile de la data emiterii de catre achizitor a comenzii de lucru/ordinului de incepere.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modul de prezentare a ofertei:
Achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 28.11.2016, ora 14.00 . Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

In acelasi timp va rugam sa transmiteti intreaga oferta, respectiv propunerea  tehnica elaborata conform  caietului de sarcini, propunerea financiara, draftul de contract insusit si documentele de calificare pe adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, urmand ca dupa stabilirea castigatorului intreaga oferta sa fie transmisa doar de catre operatorul economic declarat castigator, in original, la sediul autoritatii contractante: Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere – maxim 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).

Documentele ofertei, transmise pe adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.

Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite prin Anunt publicat in SEAP si pe site-ul Municipiului Ploiesti. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor.

Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza operatorului economic nedeschisa.

Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin Anunt publicat in SEAP si pe site-ul Municipiului Ploiesti.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.64367/ 21.11.2016.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

CLARIFICARI...AICI

Ca urmare a solicitarii de clarificari transmisa de un operator economic in data de 24.11.2016, termenul limita pentru depunerea ofertelor se prelungeste pana la data de 05.12.2016, ora 14:00.

Adresa...AICI

Termenul limita pentru depunerea ofertelor se prelungeste pana la data de 08.12.2016, ora 14:00, ca urmare a volumului si complexitatii solicitarilor de clarificari primite de la operatorii economici, cu privire la Documentatia de atribuire, respectiv Caietul de sarcini.

 

21.11.2016

PRIMARIA PLOIESTI

ANUNT PENTRU DEPUNERE OFERTE ACHIZITIE DIRECTA de lucrari de “Reparatii curente statuie Mihai Viteazul- reparatii/montare placaj granit”

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de de lucrari de “Reparatii curente statuie Mihai Viteazul- reparatii/montare placaj granit”

Descrierea contractului:

 

Se achizitioneaza lucrari de reparatii curente statuie Mihai Viteazul - reparatii/montare placaj granit, conform cerintelor Caietului de sarcini.
Valoarea estimata, fara TVA: 2.916,66 lei
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.                    
Termenul de executie: 3 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):  45431200-9 Lucrari de imbracare cu dale a peretilor

 

 

Intreaga documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, Caietul de sarcini,Formularele si Formularul de contract  se gasesc anexate prezentului anunt.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.64356

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 24.11.2016, ora 13.00  
18.11.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016: Servicii  pentru evenimente - inchiriere scena cu sonorizare, video si lumini, cu ocazia organizarii Targului de Craciun 2016, in perioada 05-25 Decembrie 2016....detalii

Formulare, caiet de sarcini, contract...AICI

Clarificari...AICI

Alte clarificari...AICI

 

Municipiul Ploiesti aplicand prevederile art.212 alin (1), lit. (a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei  de servicii cuprinse in anexa 2 din Legea 98/2016, avand ca obiect „Servicii  pentru evenimente - inchiriere scena cu sonorizare, video si lumini, cu ocazia organizarii Targului de Craciun 2016, in perioada 05-25 Decembrie 2016  intrucat pana la data de 24 11.2016 - termenul limita de depunere a ofertelor  conform anunt - nu a fost depusa nicio oferta.

In urma acestui fapt Municipiul Ploiesti va achizitiona „Servicii  pentru evenimente - inchiriere scena cu sonorizare, video si lumini, cu ocazia organizarii Targului de Craciun 2016, in perioada 05-25 Decembrie 2016” din catalogul electronic SEAP, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, pentru serviciile cuprinse in anexa 2 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice.

17.11.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Studiu de trafic privind subventionarea serviciului TCE”.

Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de realizare “Studiu de trafic privind subventionarea serviciului TCE”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 79311200 – 9 – Servicii de realizare de studii.     

Valoarea estimata, fara TVA: 41.666  lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti conform Lista obiectivelor de investitii – rectificare 3 Capitolul 84.02.71.01 – C1.

Termenul de prestare a serviciilor: maxim 60 (saizeci)  zile de la data incheierii contractului.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini , Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modul de prezentare a ofertei:
Achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 24.11.2016, ora 12.00 . Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

In acelasi timp va rugam sa transmiteti intreaga oferta, respectiv propunerea  tehnica elaborata conform  caietului de sarcini, propunerea financiara , draftul de contract insusit si documentele de calificare pe adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, urmand ca dupa stabilirea castigatorului intreaga oferta sa fie transmisa doar de catre operatorul economic declarat castigator, in original, la sediul autoritatii contractante: Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere – maxim 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).

Documentele ofertei, transmise pe adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.

Oferta depusa la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti de catre operatorul economic declarat castigator va fi prezentata astfel: in plicuri separate pentru documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara; acestea se vor introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de scrisoarea de inaintare (Formularul 10).  Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite prin Anunt publicat in SEAP si pe site-ul Municipiului Ploiesti. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor.

- Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.63326/ 17.11.2016.

Anexe...AICI

- Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin Anunt publicat in SEAP si pe site-ul Municipiului Ploiesti.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.
 
11.11.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire “Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 66.667 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 74.02.71.01C1

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 61827 /11.11.2016.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 18.11.2016, ora 12.00.
„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect „Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.”

09.11.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in prestarea de „Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71900000-7 – Servicii de laborator
                                                   
Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 84.02.71.01- C1

Termenul de prestare a serviciilor: 1 an

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 60997/09.11.2016.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 16.11.2016, ora 14:00. „Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect „Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.”

09.11.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de “Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul 67.02.71.01 – Cultura, Recreere si Religie, Alte cheltuieli de investitii, poz.4

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 60988/09.11.2016.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 16.11.2016, ora 14:00. „Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect „Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.”

07.11.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in baza dispozitiilor art. 7, aliniatul (5) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si tinand cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achizitia directa din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, consumabile de birou conform listei atasate.

 1. Achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP. Detalii tehnice si ofertele finaciare vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.11.2016 (inclusiv in data de 14.11.2016). Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.
 2. Detaliile tehnice vor fi prezentate astfel incat aceastea sa respecte cerintele din lista cu produse si modelele atasate anuntului si să asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei intre aceasta și respectivele cerinte. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Produsele livrate trebuie sa respecte intocmai specificatiile din lista...AICI. Acestea nu vor fi receptionate in cazul in care nu corespund calitativ specificatiilor solicitate de catre autoritatea contractanta. Specificatiile tehnice ale produselor livrate vor fi mentionate in documentele de livrare.
 3. Tariful de transport va fi inclus in pretul ofertat.
 4. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor care respecta cerintele publicate in anunt.
 5. Limba de redactare a ofertei: romana
 6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
 7. Pretul ofertei este ferm, in lei si nu se accepta actualizarea pretului
 8. Plata se va face conform prevederilor legale, in maxim de 30 zile de la inregistrarea facturii la achizitor.
 9. Termen depunere oferte in SEAP – 14.11.2016

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 60389/07.11.2016.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 522, 303, fax. 0244/510736, email: achizitii.publice@ploiesti.ro

   
04.11.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitie „Extindere Cimitir Mihai Bravu”.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 11.11.2016, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitie „Extindere Cimitir Mihai Bravu”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca dupa stabilirea ofertantului castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV: 71520000-9 -Servicii de supraveghere a lucrarilor     

Valoarea estimata, fara TVA: 6.337,99 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 67.02.71.01 – B2

Durata contractului de servicii: pana la receptia finala a lucrarilor.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 59871/04.11.2016.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736. „Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitie „Extindere Cimitir Mihai Bravu”, intrucat nu s-a postat in SEAP si nu s-a transmis pe e-mail-ul: achizitii.publice@ploiesti.ro nicio oferta.”

31.10.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III-Realizarea achiziției, Sectiunea 1- Achizitia directa  din H.G. nr.395/2016 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect SF-Lucrari de upgrade a sistemului de semaforizare pentru  un numar de 13 intersectii si 5 treceri pietonale in Municipiul Ploiesti.

 Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 08.11.2016, ora 1600. Dupa aceasta ora autoritatea contractanta  va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea  serviciilor de elaborare ”SF-Lucrari de upgrade a sistemului de semaforizare pentru  un numar de 13 intersectii si 5 treceri pietonale in Municipiul Ploiesti, in conformitate cu  cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus,  urmand ca dupa stabilirea ofertantului  castigator, acestea sa fie depuse doar de catre acesta, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP).

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV: 79314000-8 (studiu de fezabilitate)

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei,

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti pe anul 2016, cap. 84.02.71.01.C2

Termenul de prestare a serviciilor: maxim 30 de zile de la semnarea contractului.

Documentatia de atribuire, respectiv  Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini  sunt anexate prezentului Anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro/Administrare/Publicitate - Anunturi, sub nr.58615.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522,  fax: 0244/510736.

S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L, cu pretul de 24.996 lei, fara T.V.A.

28.10.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti prin unitatea de invatamant cu personalitate juridica, Colegiul Tehnic ,,Toma Socolescu'' procedeaza la reluarea in data de 02.11.2016, ora 12.00 a licitatiei publice cu strigare avand ca obiect inchirierea terenului excedentar in suprafata de 72 mp din str. Gh. Grigore Cantacuzino nr.328.

   
24.10.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa, in conformitate cu dispozitiile art.7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si art. 43, alin.(1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect CURATARE, VOPSIRE SI CAROIERE PANOURI DE AFISAJ ELECTORAL SI TRANSPORT, MONTARE, DEMONTARE PANOURI AFISAJ ELECTORAL (45 BUC)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):
- 90911200-8 Servicii de curățare a construcțiilor
- 60000000-8 Servicii de transport (cu excepția transportului de deșeuri)
- 45111300-1 Lucrări de demontare
- 45442100-8 Lucrări de vopsire
Valoarea estimata, fara TVA: 27.000 lei;
Intreaga documentatie aferenta achizitiei directe, inclusiv Anuntul pentru depunere oferte, Caietul de sarcini, Formularele si   Formularul de contract, sunt anexate prezentului anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699 int. 303, fax 0244/510736.

Ofertele se vor depune in plic inchis la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C, pana la data de 28.10.2016, ora 12:00 Castigator: SC SERVICII GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI cu pretul de 26987,07 lei fara TVA.
21.10.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa, in conformitate cu dispozitiile art.7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si art. 43, alin.(1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect AMENAJARE SECTII DE VOTARE.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 90900000-6 (Servicii de curățenie și igienizare); 50000000-5 (Servicii de reparare și întreținere);

Valoarea estimata, fara TVA: 32.000 lei;

Intreaga documentatie aferenta achizitiei directe, inclusiv Anuntul pentru depunere oferte, Caietul de sarcini, Formularele si   Formularul de contract, sunt anexate prezentului anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699 int. 114, 522, fax 0244/510736.

Ofertele se vor depune in plic inchis la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C, pana la data de 28.10.2016, ora 16:00 Oferta castigatoare este cea depusa de S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L., cu o valoare de 31.986,29 lei fara TVA
17.10.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti prin unitatile de invatamant cu personalitate juridica organizeaza licitatie publica cu strigare...detalii
   
12.10.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art.7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”.

Obiectul contractului consta in prestarea de „Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71900000-7 – Servicii de laborator                              

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 84.02.71.01- C1

Termenul de prestare a serviciilor: 1 an

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 54473/12-10.2016.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 19.10.2016, ora 12:00.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect „Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.”

12.10.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”.

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire expertiza tehnica “Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 74.02.71.01C1

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 54459/12.10.2016.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 19.10.2016, ora 12:00.

 „Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect „Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.”

10.10.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi (pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire expertiza tehnica “Expertiza tehnica – Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi (pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)”, conform cerintelor Temei de proiectare.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul 84.02.71.01 – Transporturi – C – Alte cheltuieli de investitii

Termenul de prestare a serviciilor: 15 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro/Administrare/Publicitate - Anunturi, sub nr. 53607 /10.10.2016.

CLARIFICARE...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 17.10.2016, ora 12:00.

"Ca urmare a solicitarii de clarificari transmisa de un operator economic in data de 12.10.2016, termenul limita pentru depunerea ofertelor se prelungeste pana la data de 19.10.2016, ora 12:00, avand in vedere ca, in data de 14.10.2016, au fost postate pe site-ul www.ploiesti.ro documente necesare pentru elaborarea si prezentarea de catre operatorii economici a unor oferte corespunzatoare cerintelor autoritatii.”

Adresa oficiala...AICI

S.C. Donprest Com S.R.L., cu pretul 23.000 lei fara TVA

26.09.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor      art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”.

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de proiectare, respectiv servicii de intocmire expertiza tehnica “Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 74.02.71.01C1

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro/Administrare/Publicitate - Anunturi, sub nr. 51176/26.09.2016.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 03.10.2016, ora 16:00.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect „Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.”

23.09.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pormelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”.

Obiectul contractului consta in prestarea de „Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71900000-7 – Servicii de laborator                                  

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 84.02.71.01- C1

Termenul de prestare a serviciilor: 1 an

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro/Administrare/Publicitate - Anunturi, sub nr. 50776/23.09.2016.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 29.09.2016, ora 16:00

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect „Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.”

23.09.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi (pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)”.

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire expertiza tehnica “Expertiza tehnica – Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi (pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)”, conform cerintelor Temei de proiectare.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul 84.02.71.01 – Transporturi – C – Alte cheltuieli de investitii

Termenul de prestare a serviciilor: 15 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro/Administrare/Publicitate - Anunturi, sub nr. 50751 /23.09.2016.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 29.09.2016, ora 16:00.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect „Expertiza tehnica – Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi (pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.”

14.09.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) de “Alimentare cu energie electrica imobil B-dul Independentei nr. 14 – instalatie interioara”.

Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru  “Alimentare cu energie electrica imobil B-dul Independentei nr. 14 – instalatie interioara”, conform cerintelor Avizului tehnic de racordare si Memoriului tehnic.

Cod de clasificare CPV:

45231400-9 Lucrări de construcții de linii electrice

45232200-4 Lucrări auxiliare pentru linii electrice

45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice

71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică   

Valoarea estimata, fara TVA: 20.000 lei fara TVA din care:

-executie lucrari in valoare de 18.000 lei;

-servicii de proiectare in valoare de 2.000 lei.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 67.02.71- Cultura, recreere, religie -B1

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 15 zile de la emiterea ordinului de incepere prestare servicii.

Termenul de executie a lucrarilor: 10 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru executia de lucrari, dupa obtinerea autorizatiei de construire

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Avizul tehnic de racordare, Memoriul tehnic, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro/Administrare/Publicitate - Anunturi, sub nr. 49163/14.09.2016.

CLARIFICARE...AICI

CLARIFICARE 2...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 21.09.2016, ora 16:00. „S.C. Ecolin Electric S.R.L., cu pretul 9.500 lei fara TVA”.
12.09.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi (pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)”.

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire expertiza tehnica “Expertiza tehnica – Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi (pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)”, conform cerintelor Temei de proiectare.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul 84.02.71.01 – Transporturi – C – Alte cheltuieli de investitii

Termenul de prestare a serviciilor: 15 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro/Administrare/Publicitate - Anunturi, sub nr. 48596/12.09.2016.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 19.09.2016, ora 12:00.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect „Expertiza tehnica – Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi (pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.”

02.09.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”.

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de proiectare, respectiv servicii de intocmire expertiza tehnica “Expertiza tehnica – Parc Municipal Vest”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii - Capitolul 67.02.71.01 – Cultura, Recreere si Religie, Alte cheltuieli de investitii, poz.4

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro-Administrare-Publicitate - Anunturi, sub nr. 47517/02.09.2016.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 09.09.2016, ora 12:00.
  „S.C. La Maison Du Jardin EU S.R.L., cu pretul 3.500 lei fara TVA”.

  „NOTIFICARE: In temeiul dispozitiilor art.223 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, incepand cu data de 21.10.2016, autoritatea contractanta a reziliat contractul nr. 19863/07.10.2016, incheiat cu S.C. La Maison du Jardin EU S.R.L.”

02.09.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016:

Servicii de recreere culturale si sportive – Spectacol Ecvestru, cu ocazia evenimentului ”Ploiesti - Magie, Feerie si Povesti”,  in perioada 23 – 25 Septembrie 2016...detalii

Formulare, contract...AICI

CLARIFICARE...AICI

Ofertele se vor depune in plic inchis la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, pana la data de  12.09.2016, orele 13:00.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 522, 303, fax. 0244/510736, email: achizitii.publice@ploiesti.ro;

In urma evaluarii unicei oferte depuse la achizitia  de “Servicii de recreere culturale si sportive – Spectacol ecvestru”, autoritatea contractanta a declarat castigatoare oferta depusa de  SC EQUESTRIAN ADVENTURES  SRL cu pretul de 11570 lei,  fara TVA, aceasta fiind in conformitate cu cerintele minime precizate in anunt.

02.09.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016:

Servicii  pentru evenimente - inchiriere scena cu sonorizare, video, lumini si cort pentru artisti, cu ocazia evenimentului ”Ploiesti - Magie, Feerie si Povesti”,  in perioada 23 – 25 Septembrie 2016...detalii

Formulare, contract...AICI

Caiet de sarcini...AICI

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 522, 303, fax. 0244/510736, email: achizitii.publice@ploiesti.ro

In urma evaluarii celor cinci oferte depuse la achizitia  de “Servicii pentru evenimente-inchiriere scena cu sonorizare, video, lumini si cort pentru artisti, din perioada 23-25 septembrie 2015”, autoritatea contractanta a declarat castigatoare oferta depusa de SC Concert Sound Productions SRL, aceasta fiind oferta cu pretul cel mai scazut, respectiv 34899 lei fara TVA si conforma cu cerintele caietului de sarcini.

30.08.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”.

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de proiectare, respectiv servicii de intocmire expertiza tehnica “Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 74.02.71.01C1

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro-Administrare-Publicitate - Anunturi, sub nr. 46950/30.08.2016.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 08.09.2016, ora 12.00.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.”

30.08.2016

PRIMARIA PLOIESTI

ANUNT PENTRU DEPUNERE OFERTE ACHIZITIE DIRECTA pentru ELABORARE SI AVIZARE A PLANULUI PE SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU OBIECTIVUL “ACTUALIZARE SI REVIZUIRE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT, ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI PLOIESTI SI PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI METROPOLIAN, PRECUM SI DOCUMENTATII AFERENTE”

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii de  ELABORARE SI AVIZARE A PLANULUI PE SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU OBIECTIVUL“ACTUALIZARE SI REVIZUIRE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT, ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI PLOIESTI SI PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI METROPOLIAN, PRECUM SI DOCUMENTATII AFERENTE”

Descrierea contractului: Se achizitioneaza servicii de elaborare si avizare a planului pe suport topografic pentru obiectivul “Actualizare si revizuire plan urbanistic general al Municipiului Ploiesti, Regulament local de urbanism aferent, elaborare strategie de dezvoltare urbana a Municipiului Ploiesti si Plan de amenajare a teritoriului metropolian, precum si documentatii aferente”

Valoarea estimata, fara TVA: 125,000-130,000 lei

Sursa de finantare: BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

Termenul de prestare a serviciilor: in maxim  4 luni de la primirea comenzii de prestare servicii

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71410000-5 Servicii de urbanism

71354300-7 Servicii de cadastru

71351810-4 Servicii de topografie

Sursa de finantare este Bugetul Local.

Intreaga documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract  se gasesc anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.46946

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

 

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 07.09.2016, ora 12.00

Ca urmare a solicitarilor de clarificari transmise de un operator economic in data de 06.09.2016, avand in vedere necesitatea formularii unor raspunsuri complete si conforme, care sa sustina operatorii economici interesati in elaborarea si prezentare unor oferte corespunzatoare cerintelor autoritatii, se decaleaza termenul limita de depunere a ofertelor din data de 07.09.2016, ora 12.00, in data de 12.09.2016, ora 13.00.

CLARIFICARI...AICI

29.08.2016

PRIMARIA PLOIESTI

ANUNT PENTRU DEPUNERE OFERTE ACHIZITIE DIRECTA pentru servicii de elaborare Studiu privind imbunatatirea si diversificarea serviciilor medicale prin unitatile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in reteaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii de  elaborare Studiu privind imbunatatirea si diversificarea serviciilor medicale prin unitatile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in reteaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

Descrierea contractului: Se achizitioneaza servicii de elaborare studiu privind imbunatatirea si diversificarea serviciilor medicale prin unitatile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in reteaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

Valoarea estimata, fara TVA: 8.333,33 lei

Sursa de finantare: BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la primirea ordinului de incepere

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) :79411000-8   Servicii generale de consultanță în management

 

Intreaga documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, Caietul de sarcini,Formularele si Formularul de contract  se gasesc anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.46929

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 06.09.2016, ora 13.00 S.C. RomActiv Business Consulting S.R.L., cu pretul 8.200 lei fara TVA
29.08.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect Executie si intretinere marcaje in municipiul Ploiesti. Obiectul contractului consta in Executia si intretinerea marcajelor rutiere in municipiul Ploiesti in conformitate cu  cerintele din Caietul de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 45233221-4 (Lucrări de marcaj rutier).

Valoarea estimata, fara TVA: 125000 lei,

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti pe anul 2016, cap. 840220

Termenul de executie a lucrarilor: pina la data de 31.03.2017

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522,  fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro/Administrare/Publicitate - Anunturi, sub nr. 46879.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 05.09.2016, ora 13.00.

Urmare  a evaluarii ofertei depuse la achizitia directa de lucrari, autoritatea contractanta a declarat castigatoare oferta depusa de S.C. INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. cu pretul de 105.625 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte si din Caietul de sarcini.

25.08.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in baza dispozitiilor art. 7, aliniatul (5) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si tinand cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achizitia directa din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele produse:

Nr. crt.

Cod CPV

Denumire produs

Cantitate (buc)

Valoare estimata/buc. lei

Total valoare estimata lei

1

39715240-1

calorifer electric 2 000 W (posturi de paza)  

8

300

2400

2

30190000-7

aparat de indosariat

1

400

400

3

30190000-7

laminator A4

2

250

500

4

30190000-7

ghilotina hartie A3

1

200

200

5

44512940-3

trusa chei  tubulare –set

2

1000

2000

6

44512940-3

trusa chei fixe - set

2

1000

2000

7

44512940-3

trusa electrician -1 set

1

1000

1000

8

42661100-8

trusa instalator (plita lipit PPR)

1

1000

1000

9

31224810-3

tambur cu cablu prelungitor ( 100 m)

1

300

300

10

31224810-3

tambur cu cablu prelungitor ( 50 m )

1

300

300

11

33141620-2

truse prim ajutor

10

150

1500

12

42622000-2

masina de gaurit  0-20

1

600

600

13

42622000-2

masina de gaurit portabila (cu acumulator)

1

600

600

14

42622000-0

masina de gaurit rotopercutanta

1

1500

1500

15

38500000-0

aparat de masura si control

1

800

800

16

42652000-1

aparat de taiat (polizor unghiular)  (diametru disc lucru 125mm )

1

600

600

17

42652000-1

aparat de taiat (polizor unghiular)  (diametru disc lucru 230 mm)

1

600

600

18

44510000-8

menghina 150 mm

1

500

500

19

44510000-8

grebla de stans iarba

20

50

1000

20

44510000-8

roaba

10

150

1500

21

44510000-8

cazma

10

50

500

22

44510000-8

lopata

10

50

500

23

29851100-0

pichet PSI complet echipat 

1

700

700

24

29851100-0

stingator

13

100

1300

25

31620000-8

girofar

3

100

300

* La produsele urmatoare se corecteaza codul CPV astfel:

23

pichet PSI complet echipat 

Cod CPV corect: 35111300-8

24

stingator

Cod CPV corect: 35111500-0

 1. Achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 01.09.2016. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.
 2. Detaliile tehnice vor fi prezentate astfel încât aceastea sa respecte “Documentul cu caracteristici minime” atasat anuntului si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
 3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor care respecta cerintele din documentul cu caracteristici minime
 4. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
 5. Pretul ofertei este ferm in lei si nu se accepta actualizarea pretului
 6. Plata se va face conform prevederilor legale, in maxim de 30 zile de la emiterea facturii. Factura va fi emisa dupa semnarea procesului verbal de receptie al produselor.
 7. Tariful de transport va fi inclus in pretul ofertat.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 46696/25.08.2016

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 522, 303, fax. 0244/510736, email: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anexe...AICI

01.09.2016
 
25.08.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in baza dispozitiilor art. 7, aliniatul (5) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si tinand cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achizitia directa din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice,

 • 2 (doua) Motocoase echipate complet (bare de taiere, remorca, plug, freza zapada)
 • Cod CPV: 16311100-9
 • Achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare produse. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 01.09.2016 (inclusiv). Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

In acelasi timp va rugam sa transmiteti oferta tehnica conform caiet de sarcini atasat, draftul de contract insusit si documentele de calificare pe adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, urmand ca dupa stabilirea castigatorului acestea sa fie transmise doar de catre castigator, in original, la sediul nostru: Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP). Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Documente de calificare:

 • declarație privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din legea 98/2016 privind achizitiile publice (formular 1)
 • declarație privind conflictul de interese conform art 59 (formular 2)
 • declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (formular 3)
 • declaratie de participare la procedura cu oferta independenta (formular 3.1)
 • fisa informatii generale (formular 4)
 • copia certificatului de inregistrare la Registrul Comertului, lizibila si conforma cu originalul, din care reiese obiectul de activitate care sa aiba corespondent cu obiectul achizitiei
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, aplicabil numai ofertelor care respecta cerintele minime din anunt, caietul de sarcini si documentele de calificare.
 • Limba de redactare a ofertei: romana
 • Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
 • Valoarea totala estimata este de 40.000,00lei, fara TVA
 • Pretul ofertei este ferm in lei si nu se accepta actualizarea pretului.
 • Nu se accepta oferte alternative
 • Plata se va face conform prevederilor legale, in maxim de 30 zile de la emiterea facturii. Factura va fi emisa dupa semnarea procesului verbal de receptie al produsului.
 • Produsele vor fi expediate la sediul achizitorului. Tariful de transport al produselor va fi inclus in pret.
 • Termenul de livrare: maxim 30 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 46686/25.08.2016.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 522, 303, fax. 0244/510736, email: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anexe...AICI

01.09.2016

In urma evaluarii celor doua oferte depuse la achizitia  de “2(doua) Motocoase echipate complet (bara de taiere, remorca, plug, freza zapada)”, autoritatea contractanta a declarat castigatoare oferta depusa de SC Global Tech SRL, aceasta fiind oferta cu pretul cel mai scazut, respectiv 31.588 lei fara TVA si conforma cu cerintele caietului de sarcini.

25.08.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in baza dispozitiilor art. 7, aliniatul (5) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si tinand cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achizitia directa din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice,

 • 1 (un) autovehicul cu utilizare speciala Cod CPV: 34114000-9 – „Autoutilitara cu cabina dubla si bena basculabila”
 • Achizitia directa va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de furnizare produse. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 01.09.2016. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea produsului, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

In acelasi timp va rugam sa transmiteti oferta tehnica, conform caiet de sarcini(document cu specificatii tehnice) atasat, draftul de contract insusit si documentele de calificare pe adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, urmand ca dupa stabilirea castigatorului acestea sa fie transmise doar de catre castigator, in original, la sediul nostru: Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP). Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
Documente de calificare:

 • declarație privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din legea 98/2016 privind achizitiile publice (formular 1)
 • declarație privind conflictul de interese conform art 59 (formular 2)
 • declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (formular 3)
 • declaratie de participare la procedura cu oferta independenta (formular 3.1)
 • fisa informatii generale (formular 4)
 • copia certificatului de inregistrare la Registrul Comertului, lizibila si conforma cu originalul, din care reiese obiectul de activitate care sa aiba corespondent cu obiectul achizitiei
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta cerintele minime din anunt, caietul de sarcini (document cu specificatii tehnice) si documentele de calificare.
 • Limba de redactare a ofertei: romana
 • Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
 • Valoarea estimata este de 132.000,00lei, fara TVA
 • Pretul ofertei este ferm in lei si nu se accepta actualizarea pretului
 • Nu se accepta oferte alternative.
 • Plata se va face conform prevederilor legale, in maxim de 30 zile de la emiterea facturii. Factura va fi emisa dupa semnarea procesului verbal de receptie al produsului.
 • Produsele vor fi expediate la sediul achizitorului. Tariful de transport al produselor va fi inclus in pret.
 • Termenul de livrare: maxim 30 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 46674/25.08.2016

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 522, 303, fax. 0244/510736, email: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anexe...AICI

CLARIFICARE...AICI

CLARIFICARE 2...AICI

01.09.2016
 
22.08.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “ Expertize tehnice – Cale de rulare tramvai 101,102”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de proiectare, respectiv servicii de intocmire expertiza tehnica “Expertize tehnice – Cale de rulare tramvai – 101, 1022”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 84.02.71.01- Transporturi-C2

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare-Publicitate - Anunturi, sub nr.46158/22.08.2016.

Anexe...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 29.08.2016, ora 12.00.
S.C. Global Service Proiect S.R.L., cu pretul 18.000 lei fara TVA
22.08.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertize tehnice – Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane B-dul Bucuresti 1 si B-dul Bucuresti 2”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de proiectare, respectiv servicii de intocmire expertiza tehnica “Expertize tehnice – Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane B-dul Bucuresti 1 si B-dul Bucuresti 2”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 84.02.71.01- Transporturi-C6

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare-Publicitate - Anunturi, sub nr.46124/22.08.2016.

Anexe...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 29.08.2016, ora 12.00.
S.C. Royal CDV G2 S.R.L., cu pretul 16.000 lei fara TVA
22.08.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa offline conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertize tehnice – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de proiectare, respectiv servicii de intocmire expertiza tehnica “Expertize tehnice – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză       

Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista obiectivelor de investitii- Capitolul 74.02.71.01C1

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int. 114, 522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro -Administrare-Publicitate - Anunturi, sub nr.46112/22.08.2016.

Anexe...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 29.08.2016, ora 12.00.

„Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect Expertiza tehnica – Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.”

19.08.2016

PRIMARIA PLOIESTI

ANUNT PENTRU DEPUNERE OFERTE ACHIZITIE DIRECTA pentru ELABORARE SI AVIZARE A PLANULUI PE SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU OBIECTIVUL“ACTUALIZARE SI REVIZUIRE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT, ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI PLOIESTI SI PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI METROPOLIAN, PRECUM SI DOCUMENTATII AFERENTE”

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii de  ELABORARE SI AVIZARE A PLANULUI PE SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU OBIECTIVUL“ACTUALIZARE SI REVIZUIRE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT, ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI PLOIESTI SI PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI METROPOLIAN, PRECUM SI DOCUMENTATII AFERENTE”

Descrierea contractului: Se achizitioneaza servicii de elaborare si avizare a planului pe suport topografic pentru obiectivul “Actualizare si revizuire plan urbanistic general al Municipiului Ploiesti, Regulament local de urbanism aferent, elaborare strategie de dezvoltare urbana a Municipiului Ploiesti si Plan de amenajare a teritoriului metropolian, precum si documentatii aferente”

Valoarea estimata, fara TVA: 125,000-130,000 lei

Sursa de finantare: BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

Termenul de prestare a serviciilor: in maxim  4 luni de la primirea comenzii de prestare servicii

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71410000-5 Servicii de urbanism

71354300-7 Servicii de cadastru

71351810-4 Servicii de topografie

Sursa de finantare este Bugetul Local.

Intreaga documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, Caietul de sarcini,Formularele si Formularul de contract  se gasesc anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.45964

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 26.08.2016, ora 11.00.

Municipul Ploiesti aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea procedurii de achizitie directa pentru Elaborare si avizare a planului pe suport topografic pentru obiectivul “Actualizare si revizuire plan urbanistic general al municipiului ploiesti, regulament local de urbanism aferent, elaborare strategie de dezvoltare urbana a municipiului ploiesti si plan de amenajare a teritoriului metropolian, precum si documentatii aferente”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă .

08.08.2016

PRIMARIA PLOIESTI

ANUNT PENTRU DEPUNERE OFERTE ACHIZITIE DIRECTA pentru ELABORARE SI AVIZARE A PLANULUI PE SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU OBIECTIVUL“ACTUALIZARE SI REVIZUIRE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT, ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI PLOIESTI SI PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI METROPOLIAN, PRECUM SI DOCUMENTATII AFERENTE”

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii de  ELABORARE SI AVIZARE A PLANULUI PE SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU OBIECTIVUL“ACTUALIZARE SI REVIZUIRE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT, ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI PLOIESTI SI PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI METROPOLIAN, PRECUM SI DOCUMENTATII AFERENTE”

Descrierea contractului: Se achizitioneaza servicii de elaborare si avizare a planului pe suport topografic pentru obiectivul “Actualizare si revizuire plan urbanistic general al Municipiului Ploiesti, Regulament local de urbanism aferent, elaborare strategie de dezvoltare urbana a Municipiului Ploiesti si Plan de amenajare a teritoriului metropolian, precum si documentatii aferente”

Valoarea estimata, fara TVA: 125,000-130,000 lei

Sursa de finantare: BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

Termenul de prestare a serviciilor: in maxim  4 luni de la primirea comenzii de prestare servicii

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71410000-5 Servicii de urbanism

71354300-7 Servicii de cadastru

71351810-4 Servicii de topografie

Sursa de finantare este Bugetul Local.

Intreaga documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, Caietul de sarcini,Formularele si Formularul de contract  se gasesc anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.44467

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 16.08.2016, ora 12.00

Municipul Ploiesti aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea procedurii de achizitie directa pentru Elaborare si avizare a planului pe suport topografic pentru obiectivul “Actualizare si revizuire plan urbanistic general al municipiului ploiesti, regulament local de urbanism aferent, elaborare strategie de dezvoltare urbana a municipiului ploiesti si plan de amenajare a teritoriului metropolian, precum si documentatii aferente”, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

03.08.2016

PRIMARIA PLOIESTI

ANUNT PENTRU DEPUNERE OFERTE ACHIZITIE DIRECTA pentru Alimentare cu energie electrica camin de batrani din str. Cosminele nr.11A

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru Alimentare cu energie electrica camin de batrani din str. Cosminele nr.11A

 Valoarea estimata, fara TVA: 28.467 lei fara TVA din care :

-executie lucrari in valoare de 25.467 lei;

 -servicii de proiectare in valoare de 3.000 lei

Sursa de finantare: BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI –Cap. 68.02.71.01 Asistenta sociala pentru familie si copii B1

Achizitorul, Municipiul Ploiesti, incheie contract de racordare cu Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Ploiesti, iar operatorul de retea, care la finalizarea lucrarilor va deveni proprietarul retelei realizate, va incheia contract cu operatorul economic declarat castigator.

Plata lucrarii se va face de catre Municipiul Ploiesti catre SDEE Ploiesti, care va urmari derularea contractului, inclusiv receptia la terminarea lucrarilor, operatorul economic declarat castigator urmand a fi platit de catre SDEE.

Pentru faza de proiectare documentatia trebuie sa contina:

-           Documentatie pentru avize

-           DTAC

-           PT+DE

-           Avizarea de catre SDEE Ploiesti a documentatiei tehnico-economice faza PT

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare : maxim 15 de zile de emiterea ordinului de incepere prestare servicii

Termenul de executie a lucrarilor : maxim 10 de zile de emiterea ordinului de incepere pentru executia de lucrari, dupa obtinerea autorizatiei de construire

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45231400-9 Lucrări de construcții de linii electrice

45232200-4 Lucrări auxiliare pentru linii electrice

45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice

71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică

Prezentului anunt ii sunt anexate intreaga documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, Avizul de racordare,Formularele .

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 44065

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Anexe...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 10.08.2016, ora 12.00
Asocierea S.C. Ecolin Electric S.R.L. si S.C. Ned Energowat S.R.L., prin S.C. Ecolin Electric S.R.L., lider al Asocierii, cu pretul de 24.968,34 lei fara TVA.
03.08.2016

PRIMARIA PLOIESTI

ANUNT PENTRU DEPUNERE OFERTE ACHIZITIE DIRECTA lucrari (inclusiv proiectare) avand ca obiect „ Alimentare cu energie electrica imobil B-dul Independentei nr. 14”

Municipiul Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa  lucrari (inclusiv proiectare) avand ca obiect „Alimentare cu energie electrica imobil B-dul Independentei nr. 14”

Coduri CPV:

- 45231400-9 Lucrări de construcții de linii electrice

- 45232200-4 Lucrări auxiliare pentru linii electrice

- 45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice

- 71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică

Sursa de finantare este Bugetul Local.

Achizitorul, Municipiul Ploiesti, incheie contract de racordare cu Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Ploiesti, iar operatorul de retea, care la finalizarea lucrarilor va deveni proprietarul retelei realizate, va incheia contract cu operatorul economic declarat castigator.

Plata lucrarii se va face de catre Municipiul Ploiesti catre SDEE Ploiesti, care va urmari derularea contractului, inclusiv receptia la terminarea lucrarilor, operatorul economic declarat castigator urmand a fi platit de catre SDEE.

Pentru faza de proiectare, documentatia trebuie sa contina:

 • Documentatie pentru avize
 • DTAC
 • PT+DE
 • Avizarea de catre SDEE Ploiesti a documentatiei tehnico-economice faza PT

Termenul de executie este:

 • termen de prestare a serviciilor de proiectare:  maxim 15 zile de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor de proiectare;
 • termen de executie a lucrarilor: maxim 10 zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, dupa obtinerea autorizatiei de construire.

Valoarea estimata fara TVA:  16.705 lei fara TVA, din care :

-executie lucrari in valoare de 14.205 lei;

-servicii de proiectare in valoare de   2.500 lei.

Intreaga documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, Avizul de racordare, Formularele  sunt anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.44057.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 522, fax 0244/510736.

Anexe...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 10.08.2016, ora 12.00. Asocierea S.C. Ecolin Electric S.R.L. si S.C. Ned Energowat S.R.L., prin S.C. Ecolin Electric S.R.L., lider al Asocierii, cu pretul de 13.034,03 lei fara TVA.
20.07.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru  Alimentare cu energie electrica imobil B-dul Independentei nr. 14

CPV:

- 45231400-9 Lucrări de construcții de linii electrice

- 45232200-4 Lucrări auxiliare pentru linii electrice

- 45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice

- 71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică

Se achizitioneaza lucrari (inclusiv proiectare) de Alimentare cu energie electrica imobil B-dul Independentei nr. 14, deoarece, in urma incheierii contractului de lucrari nr. 16004/05.09.2014 – Reamenajare prin extindere si supraetajare B-dul Independentei nr. 14 (pentru care, in cadrul documentatiei tehnice a fost proiectata instalatia electrica pana la limita imobilului), este necesara realizarea unui bransament electric in masura sa asigure functionarea corespunzatoare a sistemului de sonorizare, respectiv a sistemului de iluminare profesionala, tinand cont de faptul ca se doreste utilizarea polivalenta a salii de spectacole (sala pentru teatrul de copii, pentru teatrul de estrada, sala de conferinte).

Sursa de finantare este Bugetul Local.

Termenul de executie lucrari este: termen de prestare a serviciilor de proiectare:  maxim 15 zile de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor de proiectare si termen de executie a lucrarilor: maxim 10 zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, dupa obtinerea autorizatiei de construire.

Valoarea estimata fara TVA:  16.705 lei fara TVA, din care :

-executie lucrari in valoare de 14.205 lei;

-servicii de proiectare in valoare de   2.500 lei.

Intreaga documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, Avizul de racordare,Formularele sunt anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.42419

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

 

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 28.07.2016, ora 12.00

„In conformitate cu dispozitiile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractantă a hotarat anularea achizitiei directe, intrucat nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.”

20.07.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru Alimentare cu energie electrica camin de batrani din str. Cosminele nr.11A

Valoarea estimata, fara TVA: 28.467 lei fara TVA din care :

-executie lucrari in valoare de 25.467 lei;

 -servicii de proiectare in valoare de 3.000 lei

Sursa de finantare: BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI –Cap. 68.02.71.01 Asistenta sociala pentru familie si copii B1

Achizitorul, Municipiul Ploiesti, incheie contract de racordare cu Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Ploiesti, iar operatorul de retea, care la finalizarea lucrarilor va deveni proprietarul retelei realizate, va incheia contract cu operatorul economic declarat castigator.

Plata lucrarii se va face de catre Municipiul Ploiesti catre SDEE Ploiesti, care va urmari derularea contractului, inclusiv receptia la terminarea lucrarilor, operatorul economic declarat castigator urmand a fi platit de catre SDEE.

Pentru faza de proiectare documentatia trebuie sa contina:

-           Documentatie pentru avize

-           DTAC

-           PT+DE

-           Avizarea de catre SDEE Ploiesti a documentatiei tehnico-economice faza PT

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare : maxim 15 de zile de emiterea ordinului de incepere prestare servicii

Termenul de executie a lucrarilor : maxim 10 de zile de emiterea ordinului de incepere pentru executia de lucrari, dupa obtinerea autorizatiei de construire

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45231400-9 Lucrări de construcții de linii electrice

45232200-4 Lucrări auxiliare pentru linii electrice

45311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice

71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică

Intreaga documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, Avizul de racordare,Formularele  sunt anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.42420

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 28.07.2016, ora 12.00

Municipiul Ploiesti aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea procedurii de achizitie directa pentru obiectivul Alimentare cu energie electrica camin de batrani din str. Cosminele nr.11A , intrucat nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

05.07.2016

PRIMARIA PLOIESTI

 Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa, in conformitate cu dispozitiile art. 7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art.43 alin.(1) din HG nr.395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect EVALUARE BUNURI IMOBILE ALE MUNICIPIULUI PLOIESTI.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 79311410-4 (Servicii de evaluare a impactului economic)

Valoarea estimata, fara TVA: 46.000 lei;

Intreaga documentatie aferenta achizitiei directe, inclusiv Anuntul pentru depunere oferte, Caietul de sarcini, Formularele si   Formularul de contract, sunt anexate prezentului anunt.

Ofertele se vor depune in plic inchis la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C, pana la data de 14.07.2016 ora 16:00.

Prezentul anunt a fost postat si in SEAP la sectiunea Administrare, Publicitate-Anunturi, sub nr. 40856/05.07.2014

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon 0244/516699 int. 114, 522, fax 0244/510736.

Clarificare...detalii

   
16.06.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria municipiului Ploiesti intentioneaza  sa achizitioneze prin achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin.5 din Legea nr.98/ 2016 privind achizitiile publice si art.43 alin.(1) din HG nr.395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, servicii de ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA PRIVIND PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR,VALORILOR SI PROTECTIA PERSOANELOR LA PARCUL  MUNICIPAL PLOIESTI VEST si finalizarea acesteia prin incheierea unui contract de prestari servicii COD CPV: 71317000-3 (Servicii de consultanță în protecția contra riscurilor și în controlul riscurilor.

 

Valoarea estimata, fara TVA, a achizitiei: 7000  lei( fara TVA)

 

Termenul de prestare: maxim 30 de zile de la inregistarea contractului de servicii la autoritatea contractanta..

Documentatia  aferenta achizitiei directe, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul contractului de servicii, sunt anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate – Anunturi sub nr.39650/16.06.2016.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon nr.0244/516699, int. 114/522; fax nr. 0244/510736.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2,  intrarea C  pana in data de 23.06.2016, ora1600

Urmare  a evaluarii celor (9) noua oferte depuse de operatorii economici la achizitia directa de servicii, autoritatea contractanta a declarat castigatoare oferta depusa de Ilinca Gabriel P.F.A. cu pretul cel mai scazut, respectiv 1.800 lei, fara T.V.A., si care indeplineste cerintele din Anuntul de depunere oferte si din Caietul de sarcini.

25.05.2016

SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunira de Evidenta a Persoanelor Poiesti intentioneaza sa incheie un contract de prestari servicii, prin achizitie directa, ,conform OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ”Service, verificari tehnice periodice, igenizari si  reparatii la aerele conditionate din dotare “

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 19 din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : Cod CPV:50730000-1 Servicii de reparare și de întreținere a grupurilor de refrigerare

Obiectul achizitiei : Service, verificari tehnice periodice, igenizari si  reparatii la aerele conditionate pentru un numar de 33 aparate de aer conditionat ( din care 4 dublu split) Aparatele de aer conditionat sunt de 9000 - 12000 BTU, Nordstar, White westinghouse, Platinium, Excel, Haier.

Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini  din anexa.

Valoarea estimata a serviciului : 22 lei / lunar /aparat, fara TVA,

Valoarea estimate pana la sfarsitul anului 2016: 5082lei fara TVA

Criteriul de atribuire, conform art.198,(1) din  OUG 34/2006,cu modificarile si completarile ulterioare :- pre?ul cel mai scăzut.

Modul de prezentare a ofertei:

  Ofertele  vor fi afisate pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe/catalog de produse/servicii /lucrari

Achizitia se va efectua incepand cu data de 03.06.2016 ora 10:00 din catalogul  de produse afisat  pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe

Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei nr. 10.

   
23.05.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa, in conformitate cu art.19 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect SERVICII DE PAZA PENTRU PARCUL MUNICIPAL VEST.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 79713000-5 (Servicii de paza);

Valoarea estimata, fara TVA: 127.192 lei;

Intreaga documentatie aferenta achizitiei directe, inclusiv Anuntul pentru depunere oferte, Caietul de sarcini, Formularele si   Formularul de contract, sunt anexate prezentului anunt.

Prezentul anunt a fost postat si in SEAP la sectiunea Administrare, Publicitate-Anunturi, sub nr. 37932/23.05.2016.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon 0244/516699 int. 114, 522, fax 0244/510736.

Ofertele se vor depune in plic inchis la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C, pana la data de 30.05.2016 ora 13:00.  
20.05.2016

SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti inten?ionează să achizitioneze, prin achizi?ie directă, conform OUG 34/2006 cu modificările ?i completările ulterioare, servicii de proiectare  sistem de ventilatie pentru mentinerea microclimatului  corespunzator pastrarii arhivei in conditii optime, la  subsolul imobilului situat in Ploie?ti, B-dul Independen?ei, nr10, cladirea C1, prin montarea unei centrale de tratare a aerului in una din camere si distribuirea aerului prin tubulatura in celelalte camere

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 19 din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 71321000-4 , servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii

Obiectul achizitiei : servicii de proiectare a unui sistem de ventilatie pentru mentinerea unui microclimat corespunzator pastrarii arhivei in conditii optime, la  subsolul imobilului situat in Ploie?ti, B-dul Independen?ei, nr10, cladirea C1, prin montarea unei centrale de tratare a aerului in una din camere si distribuirea aerului prin tubulatura in celelalte camere . In ANEXA este trecut planul subsolului cladirii C1 in care va fi montat  sistemul de ventilatie .

De asemenea se va intocmi si devizul general  conform HG 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

Proiectul va fi prezentat in 3 exemplare originale

Valoarea estimata a serviciului : 3500  lei, fara TVA,

Criteriul de atribuire, conform art.198,(1) din  OUG 34/2006,cu modificarile si completarile ulterioare :- pre?ul cel mai scăzut.

Cerinte minime impuse cu privire la:

A) situatia economico-financiara a ofertantilor:

Pentru dovedirea capacitatii financiare se solicita:

- prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand valoarea cifrei de afaceri  pe  ultimii 3  ani;

B) capacitatea tehnica si profesionala a ofertantilor:

a) Experienta similara: Prestarea  in ultimul an implinit la data termenului limita pentru depunerea ofertei, de servicii similare celor care fac obiectul prezentei achizitii.

Pentru dovedirea experientei similare, se solicita prezentarea urmatoarelor documente:

-  Formular de Experienta similara, pentru fiecare contract mentionat in sustinerea experientei similare;

- documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat  care sa cuprinda descrierea serviciilor, sa indice perioada si locul de prestare. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR din anul receptiei serviciilor.

b) Necesar minim de personal specializat:

proiectant  cu calificarea necesara in domeniul sistemelor de ventilatie

Se vor prezenta:

 • declaratie de disponibilitate , semnata in original

C) Certificat de Inregistrare  emis de Oficiul National al Registrului Comertului pentru activitatea de proiectare sisteme de ventilatie

De asemenea, ofertan?ii trebuie să prezinte:

1. Declara?ie privind neîncadrarea în situa?iile prevăzute de art. 181 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006

2. Declara?ie privind eligibilitatea- art. 180 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006

3. Declaratie pe proprie răspundere conform prevederilor  art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

 • personalul de conducere:Gidiuta Cristina , Vlaicu Cristina ,Georgescu Monica;
 • membrii comisiei de evaluare:Feraru Lucica ,Zaharia Violeta;
 • consilierii locali: Bazavan Iolanda, Bazavan Larisa, Bolocan Iulian ,Botez George, Enache Cristina Ana-Maria,,Cosma Marcian, Dragulea Sanda , Dragusin Paulica, Dumitru Cristian, Ionescu Ionut Cristian, Iulian Liviu Teodorescu, Lupu Adrian Gelu , Mateescu Radu Valentin, Minea Constantin Gabriel, Pana George, Popa Constantin ,Popa Gheorghe, Sirbu Simion Gheorghe,Stanciu Marilena ,Socoleanu Marcel Radu,Serban Geta, Suga Nicolae,Ursu Razvan, Viscan Robert Ionut.

Ofertan?ii care nu îndeplinesc cumulat cerințele de calificare pentru a căror demonstrare au fost solicitate documentele enumerate mai sus, vor fi respinse.

Propunerea tehnica: va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte legislatia in domeniu si sa asigure un microclimat corespunzator pastrarii arhivei in conditii optime

Propunerea financiara: se vor completa si prezenta:

- Formularul de oferta;

-Pretul total ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA si va cuprinde toate costurile aferente prestarii serviciilor mai sus mentionate;

Modul de prezentare a ofertei

Ofertele se vor depune în plic închis, înso?it, la exterior, de scrisoare de înaintare, la  registratura Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul Independen?ei nr 10, camera 9, până la data de 30.05.2016, ora 14,00.

Ofertele se vor deschide in data de 31.05.2016 ora 10,00 la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti

Pentru o corecta documentare va rugam sa vizitati sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul. Independen?ei nr. 10.

Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei nr. 10.

Anexe, declaratiii, scrisoare inaintare etc.....AICI

Caiet de sarcini...AICI

   
28.04.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa in conformitate cu art.19 din O.U.G.nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, servicii pentru incheierea asigurarii obligatorii auto RCA, pe o perioada de un an, incepand cu data de 04.05.2016 pentru trei autoturisme marca Skoda Octavia Tour, cu caracteristicile din anexa atasata.

 Coduri CPV: 66516100-1 (Servicii de asigurare de răspundere civilă auto)

Valoarea estimata, fara TVA, a achizitiei: 600 lei/autoturism/an

Documentatia aferenta achizitiei directe, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Anexa privind caracteristicile autoturismelor Skoda Octavia Tour, Formularele, sunt anexate prezentului anunt. Se va transmite copia „conform cu originalul” certificatului de inregistrare la Registrul Comertului.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate – Anunturi sub nr.35984

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C pana in data de 03.05.2016, ora 16:00

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Achizitii Bunuri, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon nr.0244/516699, int. 114/522; fax nr. 0244/510736.

   
27.04.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in conformitate cu art.19 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, servicii  de asistenta tehnica la sistemul de instiintare-avertizare-alarmare al Municipiului Ploiesti: aparatura de instiintare F1001, centrale digitale de alarmare, adaptoare sirene electrice, consola de comanda si sirena electronica, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a formularului contractului de servicii, atasate.

Cod CPV: 50610000-4 (Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate)

Valoarea estimata pentru realizarea serviciilor este de 10.000 lei (fara TVA),  defalcata astfel :

      -  7.500 lei pana la data de 31.12.2016;

      - 2.500 lei pentru perioada 01.01.2017-30.04.2017.

Aceste serviciivor fi achizitionate prin cumparare directa din catalogul de produse de pe www.e-licitatie.ro, incepand cu data de 06.05.2016

Caietul de sarcini si Formularul contractului de  prestarii servicii, sunt anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.35827

Achizitia se va  finaliza prin incheierea unui contract de prestari servicii, pana la data de 31.12.2016 cu posibilitatea de prelungire  pana la data de 30.04.2017, conform prevederilor art.6 alin.3 din HG nr.925/2006.In cadrul ofertei se vor specifica, in mod clar, cerintele  prevazute in Caietul de sarcini atasat. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Achizitii Bunuri, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon nr.0244/516699, int. 114/522; fax nr. 0244/510736.

   
26.04.2016

PRIMARIA PLOIESTI

1.Primaria Municipiul Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze “Servicii de medicina muncii pentru salariatii Primariei Municipiul Ploiesti”, incluse in anexa 2B, categoria 25, conform art.16 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Codul de clasificare CPV: 85147000-1.

2.Achizitia se va  finaliza prin incheierea unui contract de prestari servicii (conform atasament) pentru  perioada de la semnarea contractului de catre ambele parti pana la data de 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire  pana la data de 30.04.2017.

3.Valoarea estimata a achizitiei: 23000 lei, din care:

-  valoarea estimata pana la 31.12.2016: 15400 lei;

- in cazul prelungirii contractului, valoarea estimata pentru perioada 01.01.2017-30.04.2017: 7600 lei.  Pentru serviciile de medicina muncii nu se plateste TVA.

4.Ofertele vor fi afisate pe www.e-licitatie.ro. In cadrul ofertei se vor specifica, in mod clar, specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini atasat. Va fi precizat prețul mediu unitar practicat de catre prestator pentru salariat/luna.

Pretul total ofertat va cuprinde toate costurile aferente serviciilor mentionate in caietul de sarcini.

5.Aceste servicii vor fi achizitionate din catalogul de produse de pe www.e-licitatie.ro, incepand cu data de 05.05.2016. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. Informatii si date suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon 0244/516699 interior 114, 522, 303.

Prezentul anunt a fost postat si in SEAP sub nr. 35750/26.04.2016, in sectiunea  Administrare – Publicitate Anunturi.

Contract...AICI

   
26.04.2016

PRIMARIA PLOIESTI

ANUNT PENTRU DEPUNERE OFERTE ACHIZITIE DIRECTA contract de LUCRARI Deviere retele tehnico-edilitare strada Cuza Voda

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect Deviere retele tehnico-edilitare strada Cuza Voda

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) :

- 45232200-4 Lucrări auxiliare pentru linii electrice

- 45314300-4 Instalare de infrastructuri de cabluri

- 45311000-0 Lucrări de cablare și conexiuni electrice

Valoarea estimata, fara TVA: 40,481.65 lei din care :

-Executie lucrari in valoare de 38,590 lei (C+M 37,833 lei, organizare santier 757 lei)

-cheltuieli diverse si neprevazute in procent 5% din C+M in valoare de 1,891.65 lei

 Termenul estimativ de executie a lucrarilor: 30 de zile de la data emiterii ordinului de incepere de catre achizitor.

Intreaga documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, Caietul de sarcini SI Proiectul tehnic  ,Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:
www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.35738

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Nota: Pentru a asigura accesibilitatea facila la documente , accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor economici postam planul de incadrare si de situatie si in format pdf...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 04.05.2016 ora 12.00.  
25.04.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, judetul Prahova organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare, pentru vanzarea  de deseuri de fier vechi  provenite din dezafectarea liniilor de tramvai in conformitate cu prevederile HG nr. 841/1995 acualizata si HCL nr. 108/2014 a Consiliului Local dupa cum urmeaza...detalii

Oferta se depune in plic inchis, sigilat, semnat si stampilat la Registratura Municipiului Ploiesti, Bulevardul Republicii nr. 2, intrarea C, camera 69, parter, pana la data de 13.05.2016, orele 10.00.  
25.04.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, judetul Prahova organizează repetarea licita?iei publice deschise cu strigare, pentru vânzarea  de de?euri de fier vechi provenite ca urmare a dezafectării construc?iilor din cadrul Hipodromului Ploiesti in conformitate cu prevederile anexei nr. 2, punctul 5.6 din HCL nr. 481/2014 a Consiliului Local  dupa diminuarea pretului cu 20%:

Nr.crt Den mat.

Cant (kg)

Pret pornire licitatie (lei)

Pas licitatie (lei)

Valoare (lei) Garantie participare 10% din valoare (lei) Taxa participare
1 Fier vechi 3500 0.88 0.1 3080 308 200

Licitatia publica va avea loc in data de 16.05.2016 orele 1000, la sala de sedinte a Directiei Gestiune Patrimoniu, din  municipiul Ploiesti, str. Emil Zola nr. 8, judetul Prahova situata la etaj 1, Halele Centrale.
Contravaloarea caietului de sarcini este de 100 lei și se achizitioneaza de la Directia de Gestiune Patrimoniu, Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, (municipiul Ploiesti, str. Emile Zola nr. 8 - Halele Centrale, etaj 1, cam.8, judetul Prahova).

Taxa de participare la licitatie este de 200 lei.

Ofertantii pot vizita locul de depozitare a deseurilor  din incinta SC Transport Calatori Expres SRL Ploiesti, str. Gageni nr. 88, judetul Prahova potrivit unui orar stabilit cu reprezentan?ii acestora.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Directia Gestiune Patrimoniu, Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, Ploiesti, str. Emile Zola nr. 8 (Halele Centrale), etaj 1, camera 8 judetul Prahova sau la telefon 0244 516699 interior 546.

Oferta se depune in plic inchis, sigilat, semnat si stampilat la Registratura Municipiului Ploiesti, Bulevardul Republicii nr. 2, intrarea C, camera 69, parter, pana la data de 13.05.2016, orele 10.00.
 
20.04.2016

PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa, in conformitate cu art. 19 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele consumabile originale :

Nr. crt.

 

Denumire produs

 

Cantitate

 

Cod CPV

1

Cartus HP LJ 78A pentru imprimanta HP LJ P1606dn

50 buc.

30125100-2

2

Cartus HP 2612 pentru imprimanta HP LJ 1010

    20 buc.

30125100-2

3

Cartus HP 6578 pentru imprimanta HP DESKJET 1220 C dn

10 buc.

30192113-6

4

Cartus HP LJ 51645 pentru imprimanta HP DESKJET 1220 C

10 buc.

30192113-6

 

 

 

 

 

 

Aceste produse vor fi achizitionate prin cumparare directa din catalogul de produse de pe www.e-licitatie.ro, incepand cu data de 28.04.2016. Informatii si date suplimentare se pot obtine de la Compartiment Achizitii Bunuri, telefon 0244/516699 interior 114.

   
14.04.2016 SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Poiesti intentioneaza sa achizitioneze ,prin achizitie directa , conform OUG 34/2006 , art. 19  cu modificarile si completarile ulterioare,servicii de medicina muncii conform Legii nr.319/2006, si Normelor de aplicare  a HG nr.1425/2006, HG 355/2007  cu modificarile si completarile ulterioare ,pentru un total de 40 de angajati ,cu  urmatoarele posturi de lucru:

 • Consilier – functii de conducere -3 angajati;
 • Consilier – functii de executie -29 angajati
 • Referent – 6 angajati
 • Curier-1 angajat
 • Casier- 1 angajat
 • Magaziner – 1 angajat

Mentionam ca  toate posturile  necesita folosirea videoterminalului .

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 19 din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : Cod CPV:85147000-1 servicii de medicina muncii
Obiectul achizitiei : servicii de  medicina muncii

Valoarea estimata a serviciului : 5.5 lei abonament lunar pentru fiecare angajat, fara TVA,
Criteriul de atribuire, conform art.198,(1) din  OUG 34/2006,cu modificarile si completarile ulterioare :- pre?ul cel mai scăzut.

Modul de prezentare a ofertei:
  Ofertele  vor fi afisate pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe/catalog de produse/servicii /lucrari

Achizitia se va efectua incepand cu data de 26.04.2016 ora 10:00 din catalogul  de produse afisat  pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe

Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei nr. 10.

Caiet de sarcini...AICI

   
14.04.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

Primaria municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze carburanti auto pe baza de carduri  prin achizitie directa, in conformitate cu  art.19 din O.U.G.nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Coduri CPV: 09132100-4  - (Benzina fara plumb);   09134200-9  - (Motorina)

Valoarea estimata, fara TVA, a achizitiei: 103.300  lei,( fara TVA), din care :

-  68.867 lei (fara T.V.A) pana la data de 31.12.2016;

-  34.433 lei (fara T.V.A) pentru  perioada 01.01.2017-30.04.2017

Termenul de furnizare: pana la data de 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire a contractului  cu o durata de 4 luni de la data expirarii duratei initiale de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.

Documentatia  aferenta achizitiei directe, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul contractului de furnizare, sunt anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.34589

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon nr.0244/516699, int. 114/522; fax nr. 0244/510736.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2,  intrarea C  pana in data de 22.04.2016, ora 12.00  
14.04.2016 SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti inten?ionează să achizitioneze, prin achizi?ie directă, conform OUG 34/2006 cu modificările ?i completările ulterioare, servicii de paza si participarea la asigurarea  ordinii in zona obiectivului situat in Ploie?ti, B-dul Independen?ei, nr10.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 19 din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie de la bugetul local al   Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 79713000-5 servicii de paza

Obiectul achizitiei : asigurarea pazei prin doi agenti de paza si participarea la asigurarea ordinii in zona obiectivului conform planului de paza

Valoarea estimata a serviciului : 14lei/ora/agent fara TVA         

La calcularea valorii estimate s-a avut in vedere majorarea de la 1 Mai a salariului minim pe economie de 1250 lei

Criteriul de atribuire, conform art.198,(1) din  OUG 34/2006,cu modificarile si completarile ulterioare :- pre?ul cel mai scăzut.

Modul de prezentare a ofertei:

Ofertele  vor fi afisate pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe/catalog de produse/servicii /lucrari

Achizitia se va efectua incepand cu data de 22.04.2016 ora 12:00 din catalogul  de produse afisat  pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe

Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei nr. 10.

Caiet de sarcini....AICI

   
14.04.2016 SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti inten?ionează să achizitioneze, prin achizi?ie directă, conform OUG 34/2006 cu modificările ?i completările ulterioare, servicii de monitorizarea sistemelor electronice de supraveghere si alarmare, interventii rapide la obiectiv  situat in Ploie?ti, B-dul Independen?ei, nr10.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 19 din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie de la bugetul local al   Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 79711000-1-servicii de monitorizare a sistemelor de alarma

Obiectul achizitiei : monitorizarea sistemelor de supravechere si alarmare , interventii rapide la obiectiv in caz de alarmare in vederea eliminarii/diminuarii pagubelor produse prin efractie , paza odiectivului pana la sosirea reprezentantului institutiei.

Valoarea estimata a serviciului : 130 lei abonament lunar, fara TVA,1560lei, pe 12 luni

Criteriul de atribuire, conform art.198,(1) din  OUG 34/2006,cu modificarile si completarile ulterioare :- pre?ul cel mai scăzut.

Modul de prezentare a ofertei:

  Ofertele  vor fi afisate pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe/catalog de produse/servicii /lucrari

Achizitia se va efectua incepand cu data de 20.04.2016 ora 10:00 din catalogul  de produse afisat  pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe

Rela?ii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti, B-dul.Independen?ei nr. 10.

Caiet de sarcini...AICI

   
12.04.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

ANUNT PENTRU DEPUNERE OFERTE ACHIZITIE DIRECTA contract de servicii Curatare, vopsire si caroiere panouri de afisaj electoral si Transport, montare, demontare panouri afisaj electoral

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect Curatare, vopsire si caroiere panouri de afisaj electoral si Transport, montare, demontare panouri afisaj electoral

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) :

- 90911200-8 Servicii de curățare a construcțiilor

- 60000000-8 Servicii de transport (cu excepția transportului de deșeuri)

- 45111300-1 Lucrări de demontare

- 45442100-8 Lucrări de vopsire

Valoarea estimata, fara TVA: 28.000 lei

 Termenul de prestare :

 • pana la 30.04.2016 curatarea, vopsirea, caroierea, transportul si montarea  panourilor
 • dupa 6 iunie 2016, nu mai tarziu de data de 10 iunie 2016 demontarea si depozitarea lor in spatiile de unde au fost preluate 

Intreaga documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, Caietul de sarcini SI Proiectul tehnic  ,Formularele si Formularul de contract sunt anexate prezentului anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 18.04.2016, ora 13.30 SC SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL, CU PRETUL 27369,01 LEI FARA TVA.
11.04.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa, in conformitate cu art.19 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect AMENAJARE SECTII DE VOTARE.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 90900000-6 (Servicii de curățenie și igienizare); 50000000-5 (Servicii de reparare și întreținere);

Valoarea estimata, fara TVA: 31.000 lei;

Intreaga documentatie aferenta achizitiei directe, inclusiv Anuntul pentru depunere oferte, Caietul de sarcini, Formularele si   Formularul de contract, sunt anexate prezentului anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon 0244/516699 int. 114, 522, fax 0244/510736.

Ofertele se vor depune in plic inchis la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C, pana la data de 15.04.2016, ora 13:00  
11.04.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in conformitate cu art.19 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, servicii de „Service, verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea copiatoarelor Xerox, din dotare”, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat.
Coduri CPV: 50313100-3, 50313200-4.
Valoarea estimata pentru realizarea serviciilor este de 3.720 lei (fara TVA),  defalcata astfel :
-  2.480 lei pana la data de 31.12.2016;
- 1.240 lei pentru perioada 01.01.2017-30.04.2017.
Aceste servicii vor fi achizitionate prin cumparare directa din catalogul de produse de pe www.e-licitatie.ro, incepand cu data de 19.04.2016. Achizitia se va  finaliza prin incheierea unui contract de prestari servicii pentru o perioada de 8 luni, pana la data de 31.12.2016 cu posibilitatea de prelungire  pana la data de 30.04.2017. Informatii si date suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon 0244/516699 interior 114

   
08.04.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in conformitate cu art.19 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, servicii de „Service, verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea copiatoarelor Minolta, din dotare”, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat. Cod CPV: 50313100-3, 50313200-4.

Valoarea estimata pentru realizarea serviciilor este de 1040 lei fara TVA pana la data de 31.12.2016 si 520 lei fara TVA pentru perioada 01.01.2017-30.04.2017.

Aceste servicii vor fi achizitionate prin cumparare directa din catalogul de produse de pe www.e-licitatie.ro, incepand cu data de 18.04.2016. Achizitia va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii pentru o perioada de 8 luni pana la data de 31.12.2016 cu posibilitatea prelungirii pana la data de 30.04.2017. Informatii si date suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon 0244/516699 interior 114.

Caiet de sarcini...AICI

   
08.04.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa in conformitate cu art.19 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, servicii de “Service auto, verificari tehnice periodice, reparatii si intretinere a 3(trei) autoturisme marca Skoda Octavia Tour, 4 (patru) autoturisme marca Skoda Roomster, 2 (doua) autoturisme marca Ford Fusion, 2 (doua) autoturisme marca Dacia Logan, 1 (un) autoturism marca Dacia 1307 din dotare”, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat. Cod CPV: 50110000-9 (servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe); 71631200-2 (servicii de inspectie tehnica a automobilelor).

Valoarea estimata a serviciilor pentru o perioada de 12 luni este de 80000 lei fara TVA.

Aceste servicii vor fi achizitionate prin cumparare directa din catalogul de produse de pe www.e-licitatie.ro, incepand cu data de 18.04.2016.

Achizitia va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii pentru o perioada de 8 luni pana la data de 31.12.2016 cu posibilitatea prelungirii pana la data de 30.04.2017. Informatii si date suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon 0244/516699 interior 114.

   
07.04.2016 SPCLEP
Ploiesti

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploiesti intentionează să achizitioneze, prin achizi?ie directă, conform OUG 34/2006 cu modificările si completările ulterioare, servicii internet, telefonie fixa VOIP prin fibra optica si mentenanta sistemului hardware existent pentru  imobilul situat in Ploie?ti, B-dul Independen?ei, nr10.

 Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 19 din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 72400000-4 , servicii de internet prin fibra optica; pachet incluzand si telefonie VOIP (64211000-8 servicii de telefonie publica, 50312300-8 reparare si intretinerea echipamentelor de retea de date)

Obiectul achizitiei: servicii de  internet, telefonie fixa VOIP si mentenanta sistemului cuprinzand urmatoarele :

1)Transport date prin internet si telefonie VOIP incluzand suport de transmitere, fibra optica, compatibil cu intrastructura hardware existenta

2)Servicii de internet :  

   -un numar de minim 18 utilizatori (acum avem 2 IP publice care sunt setate fara PPPOE)

   -latimea de  banda :  garantat - 50 Mbps acces internet maxim  - 2 Gbps, Metropolitan

3)Servicii de telefonie fixa VOIP;

-se doreste pastrarea numerelor existente

- numarul de minute consumate in medie: 400min mobil si 600 min fix

 -5 linii oras  VOIP

 -4  interioare analogice fax

-18 interioare IP

4)Servicii de mentenananta incluzand instalarea , configurarea , intretinerea si depanarea infrastructurii hardware existente

Valoarea estimata a serviciului : 1650 lei abonament lunar, fara TVA,

Criteriul de atribuire, conform art.198,(1) din  OUG 34/2006,cu modificarile si completarile ulterioare :- pre?ul cel mai scăzut.

Modul de prezentare a ofertei:

Ofertele  vor fi afisate pe www.e-licitatie.ro - cumparari directe/catalog de produse/servicii /lucrari.

Achizitia se va efectua incepand cu data de 13.04.2016 ora 10:00 din catalogul  de produse afisat  pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe

Relatii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploiesti, B-dul.Independentei nr. 10.

Caiet de sarcini...AICI

   
06.04.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

ANUNT PENTRU DEPUNERE OFERTE ACHIZITIE DIRECTA contract de LUCRARI Deviere retele tehnico-edilitare strada Cuza Voda

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect Deviere retele tehnico-edilitare strada Cuza Voda

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) :

- 45232200-4 Lucrări auxiliare pentru linii electrice

- 45314300-4 Instalare de infrastructuri de cabluri

- 45311000-0 Lucrări de cablare și conexiuni electrice

Valoarea estimata, fara TVA: 40,481.65 lei din care :

-Executie lucrari in valoare de 38,590 lei (C+M 37,833 lei, organizare santier 757 lei)

-cheltuieli diverse si neprevazute in procent 5% din C+M in valoare de 1,891.65 lei

 Termenul estimativ de executie a lucrarilor: 30 de zile de la data emiterii ordinului de incepere de catre achizitor.

Intreaga documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, Caietul de sarcini SI Proiectul tehnic  ,Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:
www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.33457

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 14.04.2016, ora 16.00

 

Municipul Ploiesti aplicand prevederile art.209 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, a hotarat anularea procedurii de achizitie publica Deviere retele tehnico-edilitare strada Cuza Voda deoarece  deoarece singura oferta depusa a fost declarata a fost respinsa ca fiind inacceptabila si neconforma.
06.04.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

ANUNT PENTRU DEPUNERE OFERTE ACHIZITIE DIRECTA contract de PRESTARI SERVICII

Asistenta tehnica si service pentru aparatura electronica si electromecanica a ceasurilor din Municipiul Ploiesti

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect “Asistenta tehnica si service pentru aparatura electronica si electromecanica a ceasurilor din Municipiul Ploiesti”

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 50431000-5 - Servicii de reparare și de întreținere a ceasurilor

Valoarea estimata, fara TVA: 33.750 lei, defalcata astfel:

-  22.500 lei fara TVA – valoare aferenta prestarii serviciilor pana la data de 31.12.2016;

-  11.250 lei fara TVA – valoare aferenta prestarii serviciilor in perioada 01.01.2017-30.04.2017.

Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 luni de la data expirarii duratei initiale de indeplinire a acestuia, in conformitate cu dispozitiile art. 6, alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intreaga documentatie aferenta achizitiei directe, inclusiv Anuntul, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro/Administrare/Publicitate - Anunturi, sub nr. 33356./06.04.2016.

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 14.04.2016, ora 16.00.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon 0244/516699, int. 522, fax 0244/510736.

 
23.03.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

ANUNT PENTRU DEPUNERE OFERTE ACHIZITIE DIRECTA contract de SERVICII DE INTRETINERE/REVIZIE SI REPARATII A SISTEMULUI DE SEMAFORIZARE DIN MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru atribuirea contractului de  servicii avand ca obiect SERVICII DE INTRETINERE/REVIZIE SI REPARATII A SISTEMULUI DE SEMAFORIZARE DIN MUNICIPIUL PLOIESTI.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) :

- 50230000-6 Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe pentru transportul rutier și pentru alte echipamente

- 50232200-2 Servicii de intretinere a semafoarelor

Valoarea estimata, fara TVA este de 121,625.50 lei .

Termenul de prestare a serviciilor este pana la 31.12.2016. Intreaga documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, Caietul de sarcini   ,Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:
www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.32061

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Formulare, caiet de sarcini, model contract, documentatie atribuire semaforizare...AICI

CLARIFICARE...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 31.03.2016., ora 12.00
 
22.03.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa, in conformitate cu art. 19 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, rechizite conform tabelului atasat. Aceste produse vor fi achizitionate prin cumparare directa din catalogul de produse de pe www.e-licitatie.ro, incepand cu data de 29.03.2016. Informatii si date suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon 0244/516699 interior 114.

   
21.03.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa, in conformitate cu art. 19 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele materiale :

 • Scaune plastic (rezistente)                                             – 300 buc.
 • Mese plastic (100x70x70 cm) cu picioare detasabile         – 100 buc.

Aceste produse vor fi achizitionate prin cumparare directa din catalogul de produse de pe www.e-licitatie.ro, incepand cu data de 28.03.2016. Informatii si date suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon 0244/516699 interior 114.

   
21.03.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa, in conformitate cu art. 19 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele materiale :

 • birouri (120 x 60 x 75 cm)                              – 10 buc.
 • scaun birou                                                   – 10 buc.
 • fiset metalic (80x44x180 cm, 2 usi, 4 etajere)  –   2 buc.

Aceste produse vor fi achizitionate prin cumparare directa din catalogul de produse de pe www.e-licitatie.ro, incepand cu data de 28.03.2016. Informatii si date suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon 0244/516699 interior 114.

   
21.03.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa,in conformitate cu art. 19 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Laptop – 1 buc. cu urmatoarele caracteristici minimale :

CONFIGURATIE MINIMALA LAPTOP

Procesor

Tip procesor : Intel ź Core ™ i5

Diagonala (inch): 15.6

Memorie : Capacitate memorie RAM : 4GB

Tip memorie : DDR3

Memorie maxima : 16 GB

Hard Disk : Capacitate stocare: 500 GB

Placa Video Tip memorie video : Integrata

Multimedia Unitati citire/scriere : DVD RW

Cititor de carduri : Da

Tastatura numerica: Da

Sistem de operare : Free DOS

si Imprimanta multifunctionala (imprimanta, copiator, scanner, fax) - 1 buc. cu urmatoarele caracteristici minimale :

CONFIGURATIE MINIMALA MULTIFUNCTIONALA

Format : A4

Functii disponibile:

Imprimare

Copiere

Scanare

Fax : All in one

Tehnologie : Laser

Mod tiparire : Color

Interfata : USB; Retea; Wireless

Scanner

Format fisier scanat : PDF, JPG

Fax 

Viteza transmisie fax : 3 sec/pag

Caracteristici fax :

Memorie fax : 400 pagini

Rezolutie fax : 300 x 300 dpi

Speed Dial : 120 numere

Broadcast locations: 119

Consumabile

Tip consumabile: Individuale (N, Y, C, M)

Altele

Capacitate memorie : 256 MB

Prima pagina : 9.8 s

Procesor : 1200 MHz

Dimensiuni echipament ( W x D x H): 426 x 641 x 414 mm

Sistem de operare:

Microsoft Windows XP SP3

Microsoft Windows Vista 32-bit

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 8.1

Microsoft Windows 10

Mac OS X 10.7.x sau ulterior

Aceste produse vor fi achizitionate prin cumparare directa din catalogul de produse de pe www.e-licitatie.ro, incepand cu data de 28.03.2016. Informatii si date suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon 0244/516699 interior 114.

   
11.03.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

ANUNT PENTRU DEPUNERE OFERTE ACHIZITIE DIRECTA contract de LUCRARI Deviere retele tehnico-edilitare strada Cuza Voda. Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect Deviere retele tehnico-edilitare strada Cuza Voda

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) :

- 45232200-4 Lucrări auxiliare pentru linii electrice

- 45314300-4 Instalare de infrastructuri de cabluri

- 45311000-0 Lucrări de cablare și conexiuni electrice

Valoarea estimata, fara TVA: 40,481.65 lei din care :

-Executie lucrari in valoare de 38,590 lei (C+M 37,833 lei, organizare santier 757 lei)

-cheltuieli diverse si neprevazute in procent 5% din C+M in valoare de 1,891.65 lei

 Termenul estimativ de executie a lucrarilor: 30 de zile de la data emiterii ordinului de incepere de catre achizitor.

Intreaga documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, Caietul de sarcini SI Proiectul tehnic  ,Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:
www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.30882

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

Proiectul tehnic, formulare, contract, caiet sarcini...AICI

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 22.03.2016., ora 12.00

Municipiul Ploiesti a hotarat anularea procedurii de achizitie directa, organizata in vederea atribuirii contractului dede lucrari avand ca obiect Deviere retele tehnico-edilitare strada Cuza Voda, Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) : 45232200-4 Lucrări auxiliare pentru linii electrice; 45314300-4 Instalare de infrastructuri de cabluri; 45311000-0 Lucrări de cablare și conexiuni electrice ,  intrucat nu s-a depus in termenul limita prevazut nici o oferta din partea vreunui operator economic.

10.03.2016 SPLCEP
Ploiesti

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden?ă a Persoanelor Ploie?ti inten?ionează să achizitioneze, prin achizi?ie directă, conform OUG 34/2006 cu modificările ?i completările ulterioare, servicii internet si telefonie fixa VOIP prin fibra optica, pentru  imobilul situat in Ploie?ti, B-dul Independen?ei, nr10.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 19 din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 75400000-4 , servicii de internet prin fibra optica ;pachet incluzand si telefonie VOIP ( 642111000-8- servicii de telefonie publica)

Obiectul achizitiei : servicii de  internet si telefonie fixa VOIP , cu urmatoarele caracteristici:

1)Servicii de internet :

   -conexiune internet prin fibra optica

   -un numar de 18 utilizatori (adrese IP)

   -latimea de  banda : maxim- 2 Gbps;

                                      garantat -50Mbps

2)Servicii de telefonie fixa VOIP;

-se doreste pastrarea numerelor existente

- numarul de minute consumate in medie: 400min mobil si 600 min fix

 -5 linii oras  VOIP

 -4  interioare analogice fax

-18 interioare IP

Infrastructura de telefonie si internet existenta cuprinde :

centrala ASTERISK cu urmatoarele componente:

-telefoane VOIP model Cisco 504G

-telefoane VOIPmodel Cisco 302 G

-switch Allied Telesis

-switch Cisco SPA 112

-server Dell Power Edge

Valoarea estimata a serviciului : 1650 lei, fara TVA, la care se adauga 20% reprezentand  TVA,

Criteriul de atribuire, conform art.198,(1) din  OUG 34/2006,cu modificarile si completarile ulterioare :- pre?ul cel mai scăzut.

Modul de prezentare a ofertei:

Ofertele  vor fi afisate pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe/catalog de produse/servicii /lucrari

Achizitia se va efectua incepand cu data de 18.03.2016 ora 10:00 din catalogul  de produse afisat  pe www.e-licitatie.ro -cumparari directe

Relatii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti, B-dul.Independentei nr. 10.

Clarificari...AICI

In urma organizarii procedurii de achizitie directa,  conform OUG 34/2006 cu modificările ?i completările ulterioare,   pentru servicii internet si telefonie fixa VOIP prin fibra optica, pentru  imobilul situat in Ploie?ti, B-dul Independen?ei, nr10. , comisia de selectie a ofertelor a hotarat anularea procedurii de achizitie in baza art.209, alin.1, litera c.

 

04.03.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

ANUNT PENTRU DEPUNERE OFERTE ACHIZITIE DIRECTA contract de LUCRARI. Lucrari de cablare a sectiilor de votare din Municipiul Ploiesti in care nu este asigurat accesul la internet. Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect “Lucrari de cablare a sectiilor de votare din Municipiul Ploiesti in care nu este asigurat accesul la internet”. Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 45314320-0 – instalare de cabluri de retele informatice. Valoarea estimata, fara TVA: 20,000 lei. Termenul estimativ de executie a lucrarilor: 2 luni. Intreaga documentatie aferenta achizitiei directe, inclusiv Anuntul, Caietul de sarcini si Anexa, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului anunt.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:
www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 30088/04.03.2016.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon 0244/516699, int. 522, fax 0244/510736.

CLARIFICARI...detalii

Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 14.03.2016, ora 13.30.

 

Societatea „Telecomunicatii CFR” SA, prin Sucursala Regionala de Telecomunicatii Bucuresti, cu pretul poderat de 91,77 lei fara TVA
19.02.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI prin Colegiul Tehnic ,,Elie Radu’’ organizeaza licitatie publica cu strigare in data 23.02.2016, ora 10.30 pentru închirierea spatiu in suprafata de 769 mp, destinat activitatii de invatamant particular. Informatii suplimentare si caietul de sarcini se gasesc la Colegiul Tehnic ,,Elie Radu’’- serviciul secretariat/contabilitate, tel.0244/528269 unde se  vor depune si ofertele.

   
11.02.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti
Municipiul Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, jud. Prahova organizează licitatie publica deschisa, cu strigare, in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 29/29.01.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, pentru închirierea unor spații din imobilul situat în municipiul Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, judetul Prahova, pentru destinația de cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical, dupa cum urmează...detalii
   
11.02.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti
Municipiul Ploiesti, cu sediul in judet Prahova, Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, organizeaza licitatie publica deschisa, cu strigare, in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 28/29.01.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, pentru inchirierea unor spații cu altă destinatie decat aceea de locuinta proprietatea Municipiului Ploiesti, pentru desfasurarea de activitati comerciale, dupa cum urmeaza...detalii
   
11.02.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa, in conformitate cu art. 19 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele materiale de curatenie :

Nr. crt

Denumire produs

Cantitate

Cod CPV

1

Pur vase 1500 ml

30 buc.

39830000-9

2

Cilit piatra si rugina 450 ml

20 buc.

39830000-9

3

Cif crema 750 ml

20 buc.

39830000-9

4

Detartrant 1000 ml

30 buc.

39830000-9

5

Domestos 750 ml

35 buc.

39830000-9

6

Spray Pronto pentru mobila

30 buc.

39830000-9

7

Solutie geam Clin 500 ml

50 buc.

39830000-9

8

Solutie gresie Ajax 1000 ml

50 buc.

39830000-9

9

Spirt 500 ml

20 buc.

39830000-9

10

Coada lemn

10 buc.

39812400-1

11

Lavete de bumbac (absorbante)

20 buc.

39525800-6

12

Rezerva mop mare

30 buc.

39525800-6

13

Manusi menaj

15 perechi

18424000-7

14

Saci menaj 35 l / 50 buc./ set

100 seturi

19640000-4

15

Saci plastic grosi

300 buc.

19640000-4

Aceste produse vor fi achizitionate prin cumparare directa din catalogul de produse de pe www.e-licitatie.ro, incepand cu data de 19.02.2016. Informatii si date suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon 0244/516699 interior 114.

   
05.02.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa, in conformitate cu art. 19 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele consumabile (rechizite)...detalii

CLARIFICARI...detalii

CLARIFICARI...detalii

   
05.02.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI prin Colegiul Tehnic ,,Elie Radu’’ organizeaza licitatie publica cu strigare in data 17.02.2016, ora 10.30 pentru închirierea spatiu in suprafata de 769 mp, destinat activitatii de invatamant particular; Informatii suplimentare si caietul de sarcini se gasesc la Colegiul Tehnic ,,Elie Radu’’- serviciul secretariat/contabilitate, tel.0244/528269 unde se vor depune si ofertele.
   
01.02.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa, in conformitate cu art. 19 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele consumabile originale :

Nr. crt.

 

Denumire produs

 

Cantitate

 

Cod CPV

 

1

Cartus HP  CE 740 A negru pentru imprimanta HP COLOR LJ CP 5225

 

1 buc.

30125110-5

 

2

Drum Xerox WC 7232 pentru copiator Xerox WC 7232

 

2 buc.

 

30125120-8

 

 

 

 

 

Aceste produse vor fi achizitionate prin cumparare directa din catalogul de produse de pe www.e-licitatie.ro, incepand cu data de 09.02.2016. Informatii si date suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon 0244/516699 interior 114.

   
29.01.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru incheierea asigurarii CASCO, pentru autoturismele din dotarea primariei, conform tabelului atasat.

Valoarea estimata totala: 10 000 lei, fara TVA

Se vor completa si prezenta formularele atasate pana la data de 05.02.2016, orele 12:00,  la Registratura Primariei Ploiesti din B-dul Republicii nr.2, intrarea C.

Informatii si date suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon 0244/516699 interior 522, 303

CLARIFICARE...aici

   
27.01.2016 SPCLEP
Ploiesti

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa, conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, servicii de coserit pentru cosul centralei cu tiraj natural Viadrus 105 kW

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 19 din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 90915000-4 servicii de curatare a cuptoarelor si semineelor

Valoarea estimata a serviciului : 300  lei

Criteriul de atribuire, conform art.198,(1) din  OUG 34/2006,cu modificarile si completarile ulterioare :- pretul cel mai scazut.

Pentru o corecta documentare va rugam sa vizitati sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 10.
Relatii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti, B-dul.Independentei nr. 10.

Modul de prezentare a ofertei
Ofertele   se vor depune in plic inchis,sigilat, la  registratura Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti, B-dul Independentei nr 10, camera 9, pana la data de 05.02.2016, ora 12,00.

 
27.01.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa, in conformitate cu art. 19 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele consumabile originale :

Nr. crt.

 

Denumire produs

 

Cantitate

 

Cod CPV

1

Cartus HP LJ 78A pentru imprimanta HP LJ P1606dn

50 buc.

30125100-2

2

Cartus HP LJ 80A pentru imprimanta HP LJ Pro 400M 401dn

 

20 buc.

 

30125100-2

3

Cartus HP 2612 pentru imprimanta HP LJ 1010

20 buc.

30125100-2

4

Cartuse HP 933 black, magenta, yellow, cyan pentru imprimanta HP Office Jet 6700 Premium

 

10 seturi

 

30192113-6

5

Cartus fax Panasonic PFA 301 pentru fax Panasonic KX-FP 343

 

20 buc.

 

30125110-5

6

Cartus fax Panasonic PFA 218 pentru fax Panasonic KX-FP 218

 

20 buc.

 

30125110-5

7

Drum DR-241CL pentru imprimanta Brother HL 3170 CDW

 

3 buc.

 

30125110-5

8

Cartus Brother TN241 black pentru imprimanta Brother 3140

 

6 buc.

 

30125110-5

9

Cartus Brother TN241 magenta pentru imprimanta Brother 3140

 

3 buc.

 

30125110-5

10

Cartus Brother TN241 cyan pentru imprimanta Brother 3140

 

6 buc.

 

30125110-5

11

Cartus Brother TN241 yellow pentru imprimanta Brother 3140

 

6 buc.

 

30125110-5

12

Toner Xerox WC 7232 cyan pentru copiator  Xerox WC 7232

 

5 buc.

 

30125120-8

13

Toner Xerox WC 7232 magenta pentru copiator Xerox WC 7232

 

5 buc.

 

30125120-8

14

Toner Xerox WC 7232 yellow pentru copiator  Xerox WC 7232

 

5 buc.

 

30125120-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceste produse vor fi achizitionate prin cumparare directa din catalogul de produse de pe www.e-licitatie.ro, incepand cu data de 04.02.2016. Informatii si date suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon 0244/516699 interior 114.

   
27.01.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa, in conformitate cu art. 19 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele produse pentru intretinerea autoturismelor din dotare :

Nr. crt.

 

Denumire produs

 

Cantitate

 

Cod CPV

1

Capace roti pentru Dacia Logan

1 set

34324000-4

2

Covorase cauciuc iarna pentru Dacia Logan

1 set

19510000-4

3

Covorase cauciu pentru Skoda Octavia

3 seturi

19510000-4

4

Covorase cauciu pentru Skoda Roomster

3 seturi

19510000-4

5

Huse pentru Skoda Octavia

3 seturi

19243000-1

6

Huse pentru Dacia Logan

1 set

19243000-1

7

Compresor auto

5 buc.

42123400-1

8

Cabluri pornire 1200

3 buc.

31224400-6

9

Cablu remorcare

12 buc.

31224400-6

10

Trusa sanitara

12 buc.

33141623-3

11

Extinctor auto

12 buc.

35111320-4

12

Triunghi auto

12 buc.

34928471-0

13

Solutie parbriz (5 L)  -30  ?C

24 buc.

39831500-1

14

Solutie dezghetat parbriz

24 buc.

39831500-1

15

Spray cu vaselina

5 buc.

39831500-1

16

Spray silicon

12 buc.

39831500-1

17

Racleta

12 buc.

39831500-1

18

Vesta reflectorizanta

12 buc.

34928471-0

19

Laveta piele de caprioara

12 buc.

19282000-6

20

Sampon auto

12 buc.

39831500-1

21

Odorizant auto

12 buc.

39831500-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceste produse vor fi achizitionate prin cumparare directa din catalogul de produse de pe www.e-licitatie.ro, incepand cu data de 04.02.2016. Informatii si date suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon 0244/516699 interior 114.

   
21.01.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI prin Spitalul Municipal Ploiesti organizeaza in data 03.02.2016, ora 10.30 licitatie publica cu strigare în vederea închirierii unui teren excedentar in suprafata de 35 mp, in vederea desfasurarii activitatii de comert; Informatii suplimentare si caietul de sarcini se gasesc la Spitalul Municipal Ploiesi - serviciul secretariat, tel. 0244/523904 unde se vor depune si ofertele.
   
20.01.2016 Primaria Municipiului
Ploiesti

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa, in conformitate cu art.19 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, servicii de publicitate si informare pentru proiectul “Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a Retelelor Edilitare Specifice - Parc Municipal Vest”, COD SMIS: 32472.
La nivelul Primariei Municipiului Ploiesti, referitor la proiectul mai sus mentionat, a existat un contract pentru prestarea de servicii de publicitate si informare, contract reziliat de catre autoritatea contractanta, astfel incat serviciile ce urmeaza a fi achizitionate vizeaza restul activitatilor ramase nerealizate cuprinse in caietul de sarcini initial, si anume: 

 • Proiectarea si tiparirea de materiale publicitare in vederea asigurarii vizibilitatii proiectului: banner – 1 buc., pliante – 500 buc., brosuri – 500 buc.;
 • Proiectarea si tiparirea autocolantelor – 800 buc.;
 • Realizarea si publicarea unui anunt de presa privind finalizarea proiectului, intr-un ziar local;
 • Realizarea si instalarea placii permanente la constructie;
 • Realizarea unei pagini web.

Valoarea estimata pentru prestarea serviciilor este 41.300 lei fara TVA.

Cod de clasificare CPV: 79341000-6  –  Servicii de informare si publicitate

Se vor completa formularele atasate.
S-a anexat si modelul formularului de contract de servicii.

Cerinte minime privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale a ofertantului:

 • Ofertantii trebuie sa fie legal inregistrati;
 • Ofertantii trebuie sa aiba inscris in Statut/Act constitutiv, ca obiect de activitate principal sau secundar, codul CAEN specific activitatilor de publicitate.

Pentru dovedirea indeplinirii cerintelor minime solicitate mai sus, se vor depune urmatoarele documente:

 • Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului – copie „conform cu originalul”;
 • Statutul/Actul constitutiv al societatii - copie „conform cu originalul”.

Nota: Ofertantii care nu indeplinesc cumulat cerintele minime privind capacitatatea de exercitare a activitatii profesionale enumerate mai sus sau care nu au depus documentele solicitate, vor fi respinsi.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele caietului de sarcini aferente activitatilor ramase de executat si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.
In cadrul propunerii financiare se vor completa si prezenta:
- Formularul de oferta si Anexa la Formularul de oferta; Pretul total ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA si va cuprinde toate costurile aferente prestarii serviciilor de publicitate si informare;
- Graficul de prestare a serviciilor.
- Declaratie privind insusirea contractului sau formularea de amendamente privind clauzele specifice ale acestuia.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, aplicat ofertelor care respecta cerintele caietului de sarcini aferente activitatilor ramase de executat.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Ofertele se vor depune in plic inchis la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, intrarea C, pana la data de 27.01.2016, ora 12.00.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830, telefon 0244/516699 int. 522, fax 0244/510736.

 

Nota: Prezentul anunt a fost postat si in SEAP la sectiunea Administrare, Publicitate – Anunturi, sub nr. 27044/20.01.2016, ora 11:57.

CLARIFICARI...AICI

  Castigator: S.C. Deea Gifts S.R.L.-D. cu pretul de 7.480 lei. (Prestatorul nu este platitor de TVA.)
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro