MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Untitled Document

 

 

 

 

Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 

 

 

Lista achizitii 2017
Pentru dezarhivarea materialelor va recomandam programul 7-Zip, pe care il puteti descarca de pe site-ul http://www.7-zip.org/
Data
Institutia
Denumire si caracteristici categorie de produse sau servicii
Data limita a achizitiei
Castigatorul licitatiei
12.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE: SF–AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX

 Cod CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate

Valoarea estimata: 15.000 lei, fara TVA

Perioada de valabilitate a ofertei:  60 zile

Conditii  de participare: Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 19.02.2018, ora 1400. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF–AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si Tema de proiectare. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.153424 /12.02.2018.

Formulare, caiet de sarcini etc....AICI

   
05.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE: D.A.L.I.–MODERNIZARE PUNCT TERMIC LA COLEGIUL SPIRU HARET

 Cod CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

Valoarea estimata: 7000 lei, fara TVA

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Termenul de prestare a serviciilor: 10 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru elaborare D.A.L.I.

Conditii  de participare:

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 12.02.2018, ora 16.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire D.A.L.I. - MODERNIZARE PUNCT TERMIC LA COLEGIUL SPIRU HARET, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr.152207 /05.02.2018

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Clarificare...AICI

   
05.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 43, alin. (1) - (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect Intocmire Documentatie Pentru Demolare Cladiri Aflate In Proprietatea Municipiului Ploiesti – Str. Cosminele Nr.11 A

Cod de clasificare CPV:   -   71322100-2  – Servicii de estimare pentru lucrari publice ;

Valoarea estimata: 4000 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Cap.70.02-71-01 – C4.

Termenul de prestare a serviciilor : documentatiile tehnice vor fi realizate in etape conform ordinelor de incepere astfel :

  • Documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism – 3 zile de la emiterea ordinului de incepere ;
  • Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor/studii solicitate prin certificat de urbanism – 3 zile de la emiterea ordinului de incepere, care va fi dat dupa emiterea certificatului de urbanism ;
  • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de demolare a cladirilor - 10 zile de la emiterea ordinului de incepere, care va fi dat dupa obtinerea tuturor avizelor ;
  • Intocmirea proiectului tehnic de demolare si a documentatiei (caiet de sarcini) pentru organizarea procedurii de achizitie a contractului de lucrari de demolare – 14 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Autoritatea Contractanta este responsabila cu obtinerea avizelor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Tema de proiectare, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modalitatea de publicitate:

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de     12.02.2018., ora: 15.00 mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de elaborare “ Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – str. Cosminele nr.11 A ”, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

        Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Temei de proiectare respectiv Fisei de Date  atasata, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.

     Alte informatii :

Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie si Fisa de date.

Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata a contractului de prestari servicii se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile art.7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Ploiesti a hotarat organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect: “Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti – str. Cosminele nr.11 A

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii, nr. 2, etaj 8, camera 829, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr: 152221/ 05.02.2018.

Formulare, tema de proiectare...AICI

Clarificare...AICI

   
02.02.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Primăria Municipiului Ploieşti organizează licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spaţiu excedentar...detalii

   
29.01.2018 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
LICITATIE publica deschisa, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale...detalii
   
25.01.2018 PRIMARIA PLOIESTI

Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, servicii de asigurare CASCO pentru 10 autoturisme, “CASCO Municipiul Ploiesti”, cu caracteristicile din anexa atasata. Mentionam faptul ca autoturismele sunt asigurate pana la data de 15.02.2018.

Achizitia serviciilor CASCO va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro).

Oferta financiara va fi postata in SEAP pana la data de 01.02.2018, cu detaliere, in descriere, a pretului ofertat/autoturism. Dupa aceasta data vom cerceta ofertele postate in SEAP.

Oferta financiara va fi identificata in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor, conform anunt SEAP - CASCO Municipiul Ploiesti.

Codul de clasificare CPV : 66514110-0

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.

Durata politelor de asigurare va fi de 12 luni calendaristice.

Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile

Valoarea ofertei va fi exprimata in lei.

Valoarea totala estimata : 8000 lei, fara TVA

Anuntul pentru achizitionarea directa a serviciilor de asigurare CASCO pentru 10 autoturisme a fost publicat in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro – Administrare – Publicitate – Anunturi , sub nr. 150508

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 522, fax. 0244/510736, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anexa...AICI

   
17.01.2018 PRIMARIA PLOIESTI
Primaria Ploiesti organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea spatiilor excedentare... detalii
   
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro