MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
 
Lista achizitii 2023
Pentru dezarhivarea materialelor va recomandam programul 7-Zip, pe care il puteti descarca de pe site-ul http://www.7-zip.org/
Data
Institutia
Denumire si caracteristici categorie de produse sau servicii
Data limita a achizitiei
Castigatorul licitatiei

20.03.2023

PRIMARIA PLOIESTI
 1. Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii de elaborareDocumentatii tehnice pentru Construirea unui teren de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala „Andrei Muresanu.
  Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.03.2023, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de elaborareDocumentatii tehnice pentru Construirea unui teren de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala „Andrei Muresanu”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
  Cod de clasificare CPV:
  - 71319000-7 – Servicii de expertiză;
  - 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă                              

  Valoarea estimata, fara TVA: 16.800 lei fara TVA

  Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

  Termenul de prestare a serviciilor:
  Termenul de prestare al serviciilor este de 25 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere si pana la data predarii documentatiei catre autoritatea contractanta.

  Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1352099/20.03.2023.

Documentatie, formulare...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.03.2023, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de elaborareDocumentatii tehnice pentru Construirea unui teren de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala „Andrei Muresanu”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 

17.03.2023

PRIMARIA PLOIESTI
 1. Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru incheierea contractului avand ca obiect Servicii de elaborareStudiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii – Extindere si redimensionare retea apa  potabila si bransamente, Cartier Mitica Apostol .
 2. Obiectul contractului, consta in Servicii de elaborare STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII – EXTINDERE SI REDIMENSIONARE RETEA APA  POTABILA SI BRANSAMENTE, CARTIER MITICA APOSTOL, in conformitate si cu respectarea cerintelor caietului de sarcini.
 1. Cod de clasificare CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
 2. Valoarea estimata, fara TVA: 100.000 LEI, fara TVA
 3. Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare din bugetul local, Cap.74.02.71.01-C15.

 

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de  23.03.2023, ora:14:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SICAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in, Servicii de elaborareStudiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii – Extindere si redimensionare retea apa  potabila si bransamente, Cartier Mitica Apostol .
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
   Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV 1351694 din 17.03.2023.

Documentatie, formulare...AICI

   

16.03.2023

PRIMARIA PLOIESTI
 1. Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru incheierea contractului avand ca obiect Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate-Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu’’- construire sala de sport.
 2. Obiectul contractului, consta in Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate-Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu’’- construire sala de sport, in conformitate si cu respectarea cerintelor caietului de sarcini.
 1. Cod de clasificare CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
 2. Valoarea estimata, fara TVA: 40.000 LEI, fara TVA din care:

                - 25.000 lei pentru elaborare Studiu de Fezabilitate;
- 10.000 lei pentru elaboare Studii (studiu topografic, studiu geotehnic);
- 5.000 lei pentru documentatii avize (inclusiv scenariu de securitate la incendiu).

 1. Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare din bugetul local, cap.65.02.71.01 - Invatamant-C.Alte cheltuieli de investitii - 35.Documentatii tehnice ,,Construirea /modernizarea/ dotarea infrastructurii educationale a unitatii de Liceul Tehnologic Toma Socolescu.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de  21.03.2023, ora:15:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SICAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in, Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate- Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu’’- construire sala de sport .
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
   Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1351505 din 16.03.2023.

 

Documentatie, formulare...AICI

   

15.03.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului avavd ca obiect  ELABORARE DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI – FAZA D.A.L.I. -  COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAI VITEAZUL’’ – ARIPA NORD. RENOVAREA ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 22.03.2023, ora 16.30.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inELABORARE DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI – FAZA D.A.L.I. -  COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAI VITEAZUL’’ – ARIPA NORD. RENOVAREA ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize (Rev.2)
           
Valoarea estimata, fara TVA: 200.000,00 lei
Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Termenul de prestare a serviciilor:
Durata contractului: Contractul produce efecte de la data inregistrarii la autoritatea contractanta, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pâna la îndeplinirea integrală a obligaţiilor de către parţile contractante.
Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile.
Scenariul de securitate la incendiu si documentațiile necesare pentru obținere acorduri/avize și autorizații, conform Certificatului de Urbanism se vor preda in termen de 30 zile de la data de incepere a prestarii serviciilor. In baza acestui scenariu autoritatea contractanta va obtine avizul de securitate la incendiu pe care il va transmite prestatorului. Restul documentelor intocmite de prestator se vor preda in termen de 15 zile de la data primirii avizului de securitate la incendiu.
In cazul in care, reprezentantii I.S.U. Prahova pentru Scenariul de Securitate la Incendiu fac observatii sau apar neconformitati, remedierea documentatiei intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in termen de 7 (sapte) zile de la notificarea beneficiarului.
Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, Documentatia tehnica, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. NR ANUNT: ADV1351144 din 15.03.2023.

Documentatie, formulare...AICI

   

14.03.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari Servicii de elaborare documentatie tehnica faza S.F. - Construirea /modernizarea/ dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva” - Construire si dotare sala de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale.

Obiectul contractului, consta in Servicii de elaborare documentatie tehnica faza S.F.- Construirea /modernizarea/ dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva” - Construire si dotare sala de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize

Valoarea estimata, fara TVA: 45.000 LEI, fara TVA din care:
                - 30.000 lei pentru elaborare Studiu de Fezabilitate;
                - 10.000 lei pentru elaboare Studii (studiu topografic, studiu geotehnic);
                - 5.000 lei pentru documentatii avize (inclusiv scenariu de securitate la incendiu).

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare din bugetul local, cap.65.02.71.01 - Invatamant-C.Alte cheltuieli de investitii-35.Documentatii tehnice ,,Construirea /modernizarea/ dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva’’.

                 CLAUZA SUSPENSIVA
Incheierea contractului de achiziţie publica este condiţionata de includerea prevederii bugetare bugetare aferente in bugetul local al Municipiului Ploiesti, semnarea contractului fiind posibilă doar în situaţia în care se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. În cazul în care, indiferent de motive, includerea prevederii bugetare nu se realizează in termen de 60 de zile de la depunerea ofertelor, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. Ofertanţii din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condiţiei suspensive de mai sus, asumându-şi întreaga răspundere în raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi în situaţia descrisă

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti , Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de  21.03.2023,ora:15:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea de servicii. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in, Servicii de elaborare a
Obiectul contractului consta in contractarea unor servicii specializate de elaborare a documentatiei tehnice faza S.F.- Construirea /modernizarea/ dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva” - Construire si dotare sala de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale,in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
   Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterioare prezentate. Propunerea tehnicii va fi prezentată astfel, astfel încât să respecte cerintele  minime din Caietul de sarcini prevazute și să asigure posibilitatea identificării și verificării corespondenței între acestea și respectivele cerinte.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere procedura de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1350817 din 14.03.2023.

Documentatie, formulare...AICI

Raspuns clarificare, documentatie...AICI  

13.03.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa de servicii,  in temeiul dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, in vederea incheierii contractului de prestarii servicii, avand ca obiect-Servicii de VERIFICARE TEHNICĂ de calitate a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție pentru investiția: ANVELOPARE BLOCURI – LOT P1-bl. 4E, B-dul Republicii nr. 187, bl. 5A B-dul Republicii nr. 199A, bl. 6A6B, B-dul Republicii nr. 189, bl. 16A, B-dul Republicii nr. 122, bl. 16B1, B-dul Republicii nr. 122, bl. 16B2, B-dul Republicii nr. 122, bl. 16C, B-dul Republicii nr. 122, bl. 30D, str. Luminii nr. 2, bl. 30E, str. Luminii nr. 4, in conformitate si cu respectarea  tuturor cerintelor stipulate in Caietul de sarcini.

     Cod de clasificare CPV71328000-3
 Valoarea estimata, fara TVA: 52.000  lei, fara TVA
               
Sursa de finantare: Asistenta financiara nerambursabila din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Bugetul local
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta  prezentei achizitiei publice de servicii sunt anexate prezentului Anunt pentru depunere oferte.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 20.03.2023, ora 1200.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic  SICAP (e-licitatii.ro) pana la data inscrisa in Anuntul de depunere oferta. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SICAP.Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de VERIFICARE TEHNICĂ de calitate a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție pentru investiția: ANVELOPARE BLOCURI – LOT P1-bl. 4E, B-dul Republicii nr. 187, bl. 5A B-dul Republicii nr. 199A, bl. 6A6B, B-dul Republicii nr. 189, bl. 16A, B-dul Republicii nr. 122, bl. 16B1, B-dul Republicii nr. 122, bl. 16B2, B-dul Republicii nr. 122, bl. 16C, B-dul Republicii nr. 122, bl. 30D, str. Luminii nr. 2, bl. 30E, str. Luminii nr. 4, in conformitate si cu respectarea  tuturor cerintelor stipulate in Caietul de sarcini, Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea contractului si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1350279/13.03.2023.

Documentatie...AICI

   

10.03.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului avavd ca obiect  Servicii de elaborare a documentatiei tehnice faza D.A.L.I. - «Consolidare integrata clădire - Colegiul Național Mihai Viteazul - str. Jurnalist Gabi Dobre nr.2».
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 17.03.2023, ora 14.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inServicii de elaborare a documentatiei tehnice faza D.A.L.I. - «Consolidare integrata clădire - Colegiul Național Mihai Viteazul - str. Jurnalist Gabi Dobre nr.2»., in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)        
Valoarea estimata, fara TVA: 40.000 lei
Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Termenul de prestare a serviciilor:
Durata contractului: Contractul produce efecte de la data inregistrarii la autoritatea contractanta, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pâna la îndeplinirea integrală a obligaţiilor de către parţile contractante.
Termenul de prestare a serviciilor: 40 zile.
Scenariul de securitate la incendiu preliminar si documentațiile necesare pentru obținere acorduri/avize și autorizații, solicitate prin certificatului de urbanism se vor preda in termen de 30 zile de la data de incepere a prestarii serviciilor. In baza scenariului autoritatea contractanta va depune/obtine avizul de securitate la incendiu pe care il va transmite ulterior prestatorului. Restul documentelor intocmite de prestator se vor preda in termen de 10 zile de la data primirii avizului de securitate la incendiu. In cazul in care, reprezentantii I.S.U. Prahova fac observatii sau apar neconformitati pentru Scenariul de Securitate la Incendiu preliminar, remedierea documentatiei intra in atributiile prestatorului si se va solutiona de catre acesta in termen de 5 (cinci) zile de la notificarea beneficiarului.
Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, Documentatia tehnica, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. NR ANUNT: ADV1350000 din 10.03.2023.

Documentatii, formulare...AICI

   

09.03.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari Servicii de elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie – Reabilitare/consolidare si eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Transporturi.

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii  de elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie – Reabilitare/consolidare si eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Transporturi, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
Valoarea estimata, fara TVA: 65.000 lei, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 12.12.2022_,ora 14:30. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in, Servicii de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție Reabilitare/consolidare si eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Transporturi in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si documentele atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1349614

Formulare, documentatie...AICI

            Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si documentele atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 


            Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

 

08.03.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului avavd ca obiect  Servicii de consultanță în management de proiect: „MODERNIZARE ȘCOALĂ “CANDIANO POPESCU ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ”, cod SMIS 155538.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 14.03.2023, ora 23.59.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inServicii de consultanță în management de proiect: „MODERNIZARE ȘCOALĂ “CANDIANO POPESCU ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ”, cod SMIS 155538, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2);
Valoarea estimata, fara TVA: 14.500,00 lei
Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Termenul de prestare a serviciilor:
Contractul de  servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul Cod SMIS 155538. In cazul in care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act aditional incheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de consultanta in management se poate prelungi prin acordul părților, prin act adițional. Orice modificare a contractului care intervine intr-o astfel de situatie, fara organizarea unei noi procedure de achizitie publica, se va realiza in conditiile prevazute de art.221 din legea nr.98/2016.
Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv instructiunile pentru ofertanti, formularele, caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, email achizitii.publice@ploiesti.ro.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV ADV1349380 / 08.03.2023

Formulare, documentatie...AICI

   

02.03.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii de elaborareStudiu de coexistenta electrica pentru obiectivul de investitii: Strapungere strada Laboratorului, in prelungirea strazii Gh.Gr. Cantacuzino, inclusiv deviere retele tehnico-edilitare.
Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 07.03.2023, ora 15:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de elaborareStudiu de coexistenta electrica pentru obiectivul de investitii: Strapungere strada Laboratorului, in prelungirea strazii Gh.Gr. Cantacuzino, inclusiv deviere retele tehnico-edilitarein conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71314100-3  Servicii de energie electrica                              

Valoarea estimata, fara TVA: 42.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Termenul de prestare a serviciilor:
Termenul de prestare al serviciilor este de 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1348241/02.03.2023.

Documentatie...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 07.03.2023, ora 15:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de elaborareStudiu de coexistenta electrica pentru obiectivul de investitii: Strapungere strada Laboratorului, in prelungirea strazii Gh.Gr. Cantacuzino, inclusiv deviere retele tehnico-edilitarein conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 

27.02.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Anunt de achizitie servicii expert in recrutare pentru poziția de DIRECTOR ADJUNCT al SC Hale si Piețe SA...detalii

   

22.02.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) – (8)din Legea nr. 98/2016 privind activitățile publice cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de „ Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor” pentru obiectivul „ Reabilitare iluminat nocturna Stadion Ilie Oana”,
       Achizitia directă se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP ( http://sicap-prod.e-licitatie.ro/ ) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP ( http://sicap-prod.e-licitatie.ro/ ) pana la data de 28.02.2023 ora 14.00  Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea de servicii.
Obiectul contractului consta in prestarea de „ Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor” pentru obiectivul „ Reabilitare iluminat nocturna Stadion Ilie Oana”,in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si DALI. Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia , Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit. la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro ,  pana la termenul limita de 28.02.2023 ora 14.00.  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP ( http://sicap-prod.e-licitatie .ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurilor anterioare sunt prezentate. Propunerea tehnicii va fi prezentată astfel încât să respecte cerintele minime prevazute și să asigure posibilitatea identificării și verificării corespondenței între acestea și respectivele cerinte.
  Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
   Cod CPV secundar : 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 17.000 ,00 fara TVA
Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, DALI, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro .
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP ( http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub NR ANUNT: ADV ADV1346389    din 22.02.2023, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro , sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii.

Documentatie...AICI

   

21.02.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) si (7) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de Furnizare si Montare Masina de Gatit, la Gradinita cu program prelungit nr. 21, Ploiesti .
Incheierea unui contract de furnizare si montare a unei masini de gatit, la Gradinita cu program prelungit nr. 21 Ploiesti, str. Magurii nr. 6.

Obiectul contractului consta in Incheierea unui contract de furnizare si montare a unei masini de gatit, la Gradinita cu program prelungit nr. 21 Ploiesti, str. Magurii nr. 6., potrivit clauzelor prezentului contract si in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, în perioada convenita la art. 7.1 din contract., conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV 42214000-9 Cuptoare pentru gătit, uscătoare pentru produse agricole şi echipamente pentru gătit sau de încălzit
Valoarea estimata, fara TVA: 25.000 lei, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.02.2023_,ora 15:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in  Incheierea unui contract de furnizare si montare a unei masini de gatit, la Gradinita cu program prelungit nr. 21 Ploiesti, str. Magurii nr. 6,  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea produselor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

            Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si documentele atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
            Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1346312

Caiet de sarcini, formulare, etc....AICI

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si documentele atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

 

06.02.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de elaborare   documentatii ( inclusiv D.A.L.I.) pentru obiectivul de investitii Renovare clădire Școala Gimnazială ,,George Coșbuc’’ - corp C2”.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP  (https://www.e-licitatie.ro) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (https://www.e-licitatie.ro) pana la data de 13.02.2023,  orele 13.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (https://www.e-licitatie.ro) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ropana la termenul limita 13.02.2023,  orele 13.00 .
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca realizare Servicii de elaborare   documentatii ( inclusiv D.A.L.I.) pentru obiectivul de investitii Renovare clădire Școala Gimnazială ,,George Coșbuc’’ - corp C2”.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare               
-71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă,analize)(Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA : 123.000 lei
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul localal Municipiului Ploiesti
Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile .
Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt, alaturi de  : anexa la raport de audit energetic;Breviar de calcul;Expertiza tehnica ;Planse;Anexa HCL,etc.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.: ADV1343025.

Documentatie, formulare...AICI

ANUNT PRELUNGIRE...AICI

RASPUNS CLARIFICARI...AICI

ANUNT PRELUNGIRE...AICI  

31.01.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, județul Prahova în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României 841/1995, actualizată și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 673/2022, organizează licitație publică deschisă, cu strigare, pentru valorificarea materialelor recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai din Municipiul Ploiești - Dale mari (6mx2m) - 270 buc., - Dale mici (1mx2m) – 126 buc, după cum urmează...detalii

   

20.01.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii privind  verificarea tehnica de calitate a Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul „ÎMBUNATATIREA CONDITIILOR DE LOCUIT ALE PERSOANELOR AFLATE ÎN RISC DE SARACIE SI EXCLUZIUNE SOCIALA DIN ZUM 4 – REABILITAREA LOCUINTELOR SOCIALE DIN CARTIERUL PLOIESTI NORD BL. 27A, ALEEA CATINEI NR 3 - REABILITARE/ MODERNIZARE/ RECOMPARTIMENTARE” cod SMIS 155449

       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 31.01.2023 , ora 23.59
Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii privind  verificarea tehnica de calitate a Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul „ÎMBUNATATIREA CONDITIILOR DE LOCUIT ALE PERSOANELOR AFLATE ÎN RISC DE SARACIE SI EXCLUZIUNE SOCIALA DIN ZUM 4 – REABILITAREA LOCUINTELOR SOCIALE DIN CARTIERUL PLOIESTI NORD BL. 27A, ALEEA CATINEI NR 3 - REABILITARE/ MODERNIZARE/ RECOMPARTIMENTARE” cod SMIS 155449. , in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si fisa de date a achizitiei.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de  31.01.2023, ora 23.59
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod CPV: 71248000 - 8 Supravegherea proiectului si documentare
Valoarea estimata, fara TVA: 25.000,00 fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate prin contract de finantare si buget local
Garantie de buna executie : 10% din valoarea contractului de servicii.
Termenul de prestare a serviciilor: conform caiet de sarcini atasat .

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, si formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro .

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1340689 din 20.01.2023, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii.

Documentatii, formulare...AICI

   

19.01.2023

PRIMARIA PLOIESTI
S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Valeni nr. 44, jud. Prahova, adresa de corespondenta – Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 31 ianuarie 2023, incepand cu ora 10:00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in imobilul situat in Ploiesti, Str. Valeni, Nr. 44, cu destinatia BIROURI, in Halele Centrale, in pietele din municipiul Ploiesti si locatii teren in Piata Mixta Obor Ploiesti.
Detalii in Anexa prezentului anunt.
Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti-Biroul Contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0724268650 / 0372056960 sau fax 0372056961...detalii
   

16.01.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii de verificare cu obiectiv extins a rapoartelor de evaluare analizate de catre A.N.E.V.A.R. asupra carora au fost identificate neconformitati care ar fi putut influenta rezultatul evaluarii.
Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.01.2023, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de verificare cu obiectiv extins a rapoartelor de evaluare analizate de catre A.N.E.V.A.R. asupra carora au fost identificate neconformitati care ar fi putut influenta rezultatul evaluariiin conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 79311410-4 (Servicii de evaluare a impactului economic)                              

Valoarea estimata, fara TVA: 5.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Termenul de prestare a serviciilor:
Durata contractului de servicii este de 45 de zile începând de la data înregistrării la autoritatea contractanta, Municipiul Ploieşti, dupa semnarea acestuia de către ambele parti.
Termenul de prestare al serviciilor este de 15 (cincisprezece) zile de la data transmiterii pe e-mail a comenzii de către autoritatea contractantă si până la data predării către aceasta a raportului de verificare de catre prestator.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1339877/16.01.2023.

Caiet de sarcini, formulare, instructiuni...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.01.2023, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de verificare cu obiectiv extins a rapoartelor de evaluare analizate de catre A.N.E.V.A.R. asupra carora au fost identificate neconformitati care ar fi putut influenta rezultatul evaluariiin conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Formularele completate, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 

16.01.2023

PRIMARIA PLOIESTI
Municipiul Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1A, Judeţul Prahova, organizează licitaţia publică în data de 09.02.2023 ora 10:00, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.559/31.10.2022, privind închirierea unor spaţii cu alta destinaţie decat aceea de locuinţă- cabinete medicale şi/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical, după cum urmează...detalii
   

16.01.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 532/31.10.2022 organizează în data de 08.02.2023 ora 11:00 licitația publică pentru vânzarea cotei de 1/10 indiviz din imobilul situat în Ploiești, str.Stegarului nr.13, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești...detalii

   

16.01.2023

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 531/31.10.2022 organizează în data de 08.02.2023,  ora 11:30,  licitația publică pentru vânzarea imobilului – teren în suprafață de 803 m2, situat în Ploiești, str. Luminișului, nr. 10A, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești...detalii

   

16.01.2023

PRIMARIA PLOIESTI
Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 526/31.10.2022 organizează în data de 09.02.2023 ora 11:00 licitația publică pentru vânzarea imobilului (teren+ constructie) situat în Ploiești, str.Barbu Delavrancea nr.11, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești...detalii
   
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro