f
MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
CHESTIONARE SIDU
2021-2027
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
 
 
 

Lista achizitii 2021
Pentru dezarhivarea materialelor va recomandam programul 7-Zip, pe care il puteti descarca de pe site-ul http://www.7-zip.org/
Data
Institutia
Denumire si caracteristici categorie de produse sau servicii
Data limita a achizitiei
Castigatorul licitatiei
24.09.2021 SC HALE SI PIETE SA S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 05 octombrie 2021, incepand cu ora 09:00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti, inclusiv locatii teren in PIATA MIXTA OBOR. Detalii in anexa prezentului anunt.
Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul S.C. Hale si Piete SA Ploiesti – biroul contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0724268650 / 0372056960 sau fax 0372056961...detalii
   
24.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul “Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti – Cartier Rafov”, cod SMIS 124892

Cod CPV: 79411000-8 (Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante);
Valoarea estimata, fara TVA : 13.500 lei fara TVA, 16.065 lei cu TVA.
Sursa de finantare: FEDR, bugetul national, si din bugetul local al Municipiului Ploiesti pe anul 2021.
                 Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 01.10.2021, ora :12.00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul “Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti – Cartier Rafov”, cod SMIS 124892, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

 • Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr: ADV1241124/ 24.09.2021.

Documentatie, formulare...AICI

   
22.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: Lucrari
DENUMIRE ACHIZITIE: ”PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV (PROIECTARE +EXECUTIE)”
Cod CPV: 45213316-1 – Lucrari de instalare de pasarele
Valoarea estimata - 183.200 (lei, fara TVA)  


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 30.09.2021, ora13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia lucrarilor (inclusiv proiectare) - ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov (proiectare +executie)”, in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
        Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1240485 din 22.09.2021

Documentatie, formulare...AICI

   
22.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: Lucrari
DENUMIRE ACHIZITIE: POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA MUZELOR (proiectare + executie)
Cod CPV:      45221220-0 - Podeţe
Valoarea estimata - 257.000 (lei, fara TVA)  


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 30.09.2021, ora 13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia lucrarilor (inclusiv proiectare) - ” POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA MUZELOR (proiectare + executie)”, in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
        Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV 1240496 din data de 22.09.2021

Documentatie, formulare...AICI

   
22.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: Lucrari
DENUMIRE ACHIZITIE: ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului (proiectare +executie)”
Cod CPV: 45213316-1 – Lucrari de instalare de pasarele
Valoarea estimata - 159.000 (lei, fara TVA)  


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 30.09.2021, ora 13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia lucrarilor (inclusiv proiectare) - ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului (proiectare +executie)”, in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
        Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV 1240485 din data de 22.09.2021

Documentatie, formulare...AICI

   
21.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință ...AICI
   
21.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical...AICI
   
10.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI

”PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV (PROIECTARE +EXECUTIE)”
Cod CPV: 45213316-1 – Lucrari de instalare de pasarele
Valoarea estimata - 183.200 (lei, fara TVA)  


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 17.09.2021, ora12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia lucrarilor (inclusiv proiectare) - ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov (proiectare +executie)”, in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
        Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1238013 din 10.09.2021

Formulare, documentatie...AICI

CLARIFICARE...AICI

Decalarea termenului de depunere oferte pana la data de 21.09.2021, ora 12.00.

Intrucat nu a fost depusa nicio oferta in termenul limita stabilit de autoritatea contractanta, in temeiul art.212 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a procedat la anularea  achizitiei directe
10.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI

POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA MUZELOR (proiectare + executie)
Cod CPV:      45221220-0 - Podeţe
Valoarea estimata - 257.000 (lei, fara TVA)  


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 17.09.2021, ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia lucrarilor (inclusiv proiectare) - ” POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA MUZELOR (proiectare + executie)”, in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
        Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1238026 din data de 10.09.2021

Formulare, documentatie...AICI

CLARIFICARE...AICI

Decalarea termenului de depunere oferte pana la data de 21.09.2021, ora 12.00.

Intrucat nu a fost depusa nicio oferta in termenul limita stabilit de autoritatea contractanta, in temeiul art.212 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a procedat la anularea  achizitiei directe
10.09.2021
PRIMARIA PLOIESTI

”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului (proiectare +executie)”
Cod CPV: 45213316-1 – Lucrari de instalare de pasarele
Valoarea estimata - 159.000 (lei, fara TVA)  


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 17.09.2021, ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia lucrarilor (inclusiv proiectare) - ”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului (proiectare +executie)”, in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
        Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV 1238038 din data de 10.09.2021

Formulare, documentatie...AICI

CLARIFICARE...AICI

Decalarea termenului de depunere oferte pana la data de 21.09.2021, ora 12.00.

Intrucat nu a fost depusa nicio oferta in termenul limita stabilit de autoritatea contractanta, in temeiul art.212 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a procedat la anularea  achizitiei directe
10.09.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiești organizează achiziţie directă conform dispoziţiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și ale dispoziţiilor prevăzute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achiziţia directă din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii - Servicii pentru Actualizarea ‟Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiesti, aprobat prin HCL 463/2015 modificat si completat prin HCL 122/2016”
Achiziţia directă se va face exclusiv prin  noul catalog electronic SEAP și va fi finalizată prin încheierea unui contract de prestări servicii .  Detaliile tehnice și oferta financiară vor fi postate în noul catalog SEAP ( e- licitatie.ro) până la data de 17.09.2021, ora 16:00. După această oră, autoritatea contractantă va analiza ofertele postate în catalogul SEAP. Ofertele vor fi identificate în noul SEAP după codul CPV și denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor și a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectării de către autoritatea contractantă a ofertelor. Obiectul contractului constă în prestarea de Servicii pentru Actualizarea ‟Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiesti, aprobat prin HCL 463/2015 modificat si completat prin HCL 122/2016” in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnică, întocmită în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini atașat, Formularul de ofertă și Anexa acestuia, Declaraţia privind însușirea sau formularea de amendamente (numai în ceea ce privește clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, până la termenul limită comunicat mai sus, urmând ca acestea să fie depuse, în original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiești,  Piaţa Eroilor nr. 1A, doar de către ofertantul situat pe primul loc în clasamentul întocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, în termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulată în acest sens de către autoritatea contractanta. 

 Ulterior, achiziţia directă va fi derulată și finalizată în SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de către autoritatea contractantă numai cu ofertantul declarat câstigator, după parcurgerea procedurii anterior prezentată.
Propunerea tehnică va fi întocmită și prezentată astfel încât să respecte cerinţele minime prevăzute și să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: -   71400000-2 Servicii de urbanism si de arhitectura peisagistica (Rev.2)                                         
Valoarea estimata, fără TVA: 20.000,00 lei, fără TVA.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut; Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respectă toate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini și documentaţia de atribuire .
Sursa de finantare Bugetul Municipiului Ploiești 2021 ;
Termenul de prestare a serviciilor:  : Termenul pentru elaborarea documentatiei este de 8 luni ( respectiv 5 luni pentru elaborarea documentatiei și 3 luni pentru avizare si aprobarea documentatiei)
     Intreaga Documentaţia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanţi, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract ,Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
    Informatii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Achiziţii Publice și Contracte, Piaţa Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, fax: 0244/510736.
Anunţul pentru achizitia directă a fost publicat și în noul Sistem Electronic al Achiziţiilor Publice (noul SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro,   sectiunea Initieri de proceduri de achiziţie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV  1237987/10.09.2021

Formulare, documentatie...AICI

    Documentele de calificare, Propunerea  tehnică, întocmită în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini atașat, Formularul de ofertă și Anexa acestuia, Declaraţia privind însușirea sau formularea de amendamente (numai în ceea ce privește clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, până la termenul limită comunicat mai sus, urmând ca acestea să fie depuse, în original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiești,  Piaţa Eroilor nr. 1A, doar de către ofertantul situat pe primul loc în clasamentul întocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, în termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulată în acest sens de către autoritatea contractanta. 

       Ulterior, achiziţia directă va fi derulată și finalizată în SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de către autoritatea contractantă numai cu ofertantul declarat câstigator, după parcurgerea procedurii anterior prezentată.
Propunerea tehnică va fi întocmită și prezentată astfel încât să respecte cerinţele minime prevăzute și să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Se anuleaza achizitia directa avand ca obiect Servicii pentru Actualizarea ‟Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiesti, aprobat prin HCL 463/2015 modificat si completat prin HCL 122/2016” intrucat s-a constatat necesitatea efectuarii de completari si modificari ale documentatiei de atribuire.

07.09.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Reamenajare pavaj pietonal zona cuprinsa  intre Casa de Cultura a Sindicatelor si magazin Winmarkt
Cod CPV: 45431000-7 (Lucrări de îmbrăcare cu dale)
45112200-7 (lucrari de decopertare a solului)
Valoarea estimata-420.131,93  (lei, fara TVA)   


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 15.09.2021, ora13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in  executia lucrarilor (inclusiv proiectare)-Remenajare pavaj pietonal zona cuprinsa  intre Casa de Cultura a Sindicatelor si magazin Winmarkt, in conformitate cu cerintele  inscrise in DALI si in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari (inclusiv proiectare) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti,  Piata Eroilor nr.1A, cod postal 100316, parter (fosta cladire Petrom) doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV                   1237211/06.09.2021.

Documentatie...AICI

   
02.09.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Furnizare - inchiriere  si montare a unei scene  cu sonorizare, video, lumini si suport tehnic pentru organizarea celei de a VIII-a editii a Festivalului Interetnic.      
Cod de clasificare CPV:


34950000-1 (structuri portante) – PA01-7 (inchiriere)
32342410-9 (echipament de sonorizare) – PA01-7 (inchiriere)
32330000-5 (aparate audio si video de inregistrare si redare)  – PA01-7 (inchiriere)
31527260-6 (sistem de iluminat) – PA01-7 (inchiriere)
71356300-1 (servicii de suport tehnic)

Valoarea estimata a achizitiei este 42000lei, fara TVA.

Durata evenimentului este de 3 zile, in perioada 24-26 Septembrie 2021. Montarea se face cu o zi inainte, iar demontarea se va face in termen de 24 ore de la terminarea evenimentului.
Durata contractului: de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la indeplinirea clauzelor contractuale.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv fisa “instructiuni pentru ofertanti”, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare (inchiriere) inclusiv montare/demontare echipamente, punere in functiune a acestora si servicii de intretinere.  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatie.ro) pana la data 08.09.2021, orele 16:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inchiriere) inclusiv montare/demontare echipamente, punere in functiune a acestora si servicii de intretinere, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piatra Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.            
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

           

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: e-licitatie.ro – Initiere de proceduri de achizitii - Publicitate - Anunturi, sub nr ADV1236486.

Caiet de sarcini, formulare, documentatie...AICI

   
27.08.2021 SC HALE SI PIETE SA Anunt LICITAȚIE SPAȚII Halele Centrale si Piețe + Piața Mixtă OBOR pentru data de 08.09.2021 cu ANEXE...detalii    
25.08.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari Servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti nr. 21980/04.11.2019

Cod de clasificare CPV: 79212100-4  Servicii de auditare  financiara                                        

Valoarea estimata, fara TVA: 21.000 lei, fara TVA.

Durata de prestare a serviciului de audit este de 60 zile  de la incheierea contractului de servicii.

Sursa de finantare: bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2021

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL  SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 02.09.2021, orele 12:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in  NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.    

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de servicii, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere Proceduri de Achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV 1234948/25.08.2021 .

Documentatie, formulare...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
23.08.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de consultanta in managementul proiectului “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Rafov”, Cod SMIS 124892

Cod CPV: 79411000-8 (Servicii generale de consultanţă în management);
Valoarea estimata, fara TVA : 89600 lei fara TVA.
Sursa de finantare: FEDR, bugetul national, si din bugetul local al Municipiului Ploiesti pe anul 2021.
                 Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de consultanta in managementul proiectului “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Rafov”, Cod SMIS 124892, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr: ADV 1234294 / 23.08.2021.

Documentatie, formulare...AICI

   
10.08.2021 SC HALE SI PIETE SA
ANUNT Achizitie Directa Selectie Servicii Recrutare Resurse Umane ptr angajare - Director Adjunct ...detalii
   
10.08.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul „Eficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 102: Strada Gageni – Soseaua Nordului – Soseaua Vestului – Strada Libertatii (Gara de Vest”, cod proiect 122010
Cod CPV: 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor);
Valoarea estimata, fara TVA : 116.583,50 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri nerambursabile europene, buget de stat, respectiv bugetul creditelor interne – BCR, cap 70.07.71-Locuinte, servicii si dezvoltare publica, Subcapitol B – Lucrari in continuare, poz.6 si bugetul local, Cap. 70.02.58 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica, Subcapitol A – Lucrari in continuare, poz.6.
Modalitati de plata:
Autoritatea Contractanta va plati 70% din valoarea contractului, pe durata de executie a lucrarilor, in transe lunare, proportional cu valoarea lucrarilor decontate in luna respectiva, in baza existentei urmatoarelor documente justificative: facturi fiscale intocmite in conformitate cu prevederile legale; raportul lunar de progres intocmit de Prestator si aprobat de autoritatea contractanta; rapoarte speciale (daca este cazul), intocmite de Prestator si aprobate de autoritatea contractanta.
Autoritatea Contractanta va plati 20% din valoarea contractului la momentul receptiei la terminarea lucrarilor, in baza urmatoarelor documente justificative: factura fiscala intocmita in conformitate cu prevederile legale, Referatul dirigintelui de santier la terminarea lucrarilor, care obligatoriu va fi insotit de Referatul proiectantuluila terminarea lucrarilor, Cartea Tehnica a Constructiei, Procesul Verbal de Receptie la Terminarea lucrarilor, fara obiectiuni.
Autoritatea Contractanta va plati 10% din valoarea contractului la momentul receptiei finale a lucrarilor, in baza urmatoarelor documente justificative: factura fiscala intocmita in conformitate cu prevederile legale, Raportul final al dirigintelui de santier, Procesul Verbal de Receptie Finala, fara obiectiuni.
Obiectivul specific al contractului de achizitie publica il reprezinta verificarea calitatii lucrarilor executate de catre diriginti de santier atestati, pentru asigurarea realizarii integrale a prevederilor contractului de lucrari, cu respectarea Proiectului Tehnic de Executie, a conditiilor de timp, cost si calitate.


Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
Durata contractului: Contractul va intra in vigoare la data semnarii de catre  parti si isi va produce efectele pe toata perioada de executie a lucrarilor, pe toata perioada de garantie acordata lucrarilor de catre executant, terminandu-se dupa efectuarea receptiei finale a obiectivului, respectiv expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.
Durata contractului este urmatoarea:
 • Pe durata de executie a lucrarilor - durata de prestare a serviciului de dirigentie de santier este de 13 luni;
 • Pe durata de garantie a lucrarilor acordate de executant - durata de prestare a serviciului de dirigentie de santier este pana la receptia finala.

În cazul în care, din motive obiective, perioada de executie a lucrarilor se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de prestari servicii de dirigentie de santier  se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării executiei lucrarilor.
Cerinte minime impuse operatorilor economici:
Experienta similara: Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a mai prestat servicii de dirigentie de santier, în cadrul a 3 contracte similare, in ultimii 3 ani.
Necesar minim de personal specializat:
A. Diriginte de șantier - Instalații electrice - Diriginte de șantier autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform legislației în vigoare, sub-domeniul 8.1. - Instalații electrice
B. Diriginte de șantier – retele electrice - Diriginte de șantier autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform legislației în vigoare, sub-domeniul 9.1 – Retele electrice
C. Diriginte de șantier - Construcții civile, industriale și agricole
                                     - Diriginte de șantier autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform legislației în vigoare, pentru sub-domeniul 2.2.
                                    - Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță C.
Pentru fiecare persoana propusa se vor prezenta:
     - CV-urile semnate in original pentru personalul mai sus menționat;
- copii dupa diplomele de studii care atesta specializarea detinuta;
- copii dupa documentele care atesta experienta profesionala declarata;
- contract de colaborare/angajament de participare/orice alt document semnat de persoana nominalizata, prin care se angajeaza sa colaboreze/sa participe, prestand activitatea respectiva in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului, inclusiv declaratiile de disponibilitate ale acestuia, in copie semnata si stampilata cu mențiunea „Conform cu originalul”;
- Contracte de muncă, în cazul în care sunt angajati ai ofertantului - numiti pentru această activitate, in copie semnata si stampilata cu mențiunea „ Conform cu originalul”;
- Certificatul de atestare a calității de diriginte de șantier/autorizatie valabile la data limita de depunere a ofertelor, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”;
- Declarații de disponibilitate si exclusivitate semnate in original pentru personalul solicitat.
Dirigintii de santier vor fi autorizati conform Ordinului 1496/2011, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier. Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 22 litera d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata, beneficiarul are ca obligatie asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau operatori economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor”.
Ofertantul poate prezenta in cadrul ofertei persoane cu una sau mai multe autorizari, cu conditia ca toate domeniile mentionate mai sus sa fie acoperite.
Nota: Oricare dintre persoanele cheie nominalizate in oferta declarata castigatoare va putea fi inlocuita de catre ofertantul castigator numai cu un alt expert cu experienta si calificari cel putin egale cu cele ale expertului inlocuit si numai cu aprobarea autoritatii contractante.

Conditii  de participare:
Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul „Eficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 102: Strada Gageni – Soseaua Nordului – Soseaua Vestului – Strada Libertatii (Gara de Vest”, cod proiect 122010, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr: ADV 1230335/ 10.08.2021.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
10.08.2021 SC HALE SI PIETE SA Anunt LICITAȚIE SPAȚII Halele Centrale si Piețe + Piața Mixtă OBOR ...detalii    
09.08.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de informare si publicitate pentru proiectul de investitie “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Rafov”, Cod SMIS 124892

Cod CPV: 79341000-6  –  Servicii de informare si publicitate ;
Valoarea estimata, fara TVA : 8.400 lei fara TVA.
Sursa de finantare: FEDR, bugetul national, si din bugetul local al Municipiului Ploiesti pe anul 2021.
Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de informare si publicitate pentru proiectul “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Rafov”, Cod SMIS 124892, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr: ADV 1227907/ 09.08.2021.

Caiet sarcini, formulare, contract...AICI

   
09.08.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru incheierea contractului de furnizare (inclusiv montare/conectare,etc.), avand ca obiect IMPLEMENTARE RETEA DE MICROSTATII CU SENZORI PENTRU DETERMINAREA /MONITORIZAREA INDICATORILOR DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL PLOIESTI
          Coduri CPV:
38344000-8   Aparate de monitorizare a gradului de poluare
           45314300-4    Instalare de infrastructuri de cabluri

            Valoarea estimata a achizitiei este de 126.050,42  lei fara T.V.A
            Termenul de furnizare(/ montare/conectare),  90 de  zile lucratoare de la  primirea ordinului de incepere, in conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini.
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, in conformitate cu dispozitile prevazute  de art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si respectand cerintele caietului de sarcini.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare (inclusiv lucrari de montare/conectare,etc).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 16.08.2021, ora 1400. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea achizitiei publice. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire si Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.             Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam. 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice ( NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initieri de Proceduri Achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1222513/09.08.2021

Caiet de sarcini, formulare, contract...AICI

   
06.08.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii prestate de expert independent resurse umane in vederea desfasurarii    procesului de selectie/evaluare a candidatilor pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru in cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti
         
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de recrutare personal de administrare, de catre expert independent resurse umane, in vederea desfasurarii procesului de selectie/evaluare a membrilor CONSILIULUI de ADMINISTRATIE al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV: 79600000-0 Servicii de recrutare
Valoarea estimata, fara TVA: 12500lei, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana in data de 16.08.2021(inclusiv). Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
          Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1231492

Caiet de sarcini, formulare, documentatie...AICI

   
02.08.2021 SC HALE SI PIETE SA
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA - "Contract Lucrari instalare camere supraveghere Piata Mixta Obor"...detalii
   
02.08.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii de dirigentie de santier pentru proiectulEficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 101: Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – Strada George Cosbuc – strada Stefan Greceanu – strada Nicolae Balcescu strada Stefan cel Mare – strada Democratiei – Gara de Sud”, cod proiect 124852.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.08.2021, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de dirigentie de santier pentru proiectulEficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 101: Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – Strada George Cosbuc – strada Stefan Greceanu – strada Nicolae Balcescu strada Stefan cel Mare – strada Democratiei – Gara de Sud”, cod proiect 124852”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV:

71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor)                            

Valoarea estimata, fara TVA78.565,75 fara TVA, respectiv 93.493,24 lei cu TVA

Sursa de finantare: fonduri nerambursabile europene, buget de stat si buget local al Municipiului Ploiesti.

Durata contractului: Contractul de servicii de dirigentie de santier a proiectului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul Eficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 101: Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – Strada George Cosbuc – strada Stefan Greceanu – strada Nicolae Balcescu strada Stefan cel Mare – strada Democratiei – Gara de Sud”, cod proiect 124852. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de audit financiar se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1230335/02.08.2021.​​

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.08.2021, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de dirigentie de santier pentru proiectulEficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 101: Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – Strada George Cosbuc – strada Stefan Greceanu – strada Nicolae Balcescu strada Stefan cel Mare – strada Democratiei – Gara de Sud”, cod proiect 124852”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
28.07.2021 SC HALE SI PIETE SA
Anunt LICITAȚIE SPAȚII Halele Centrale si Piețele din Municipiul Ploiești pentru data de 10.08.2021 cu ANEXA...detalii
   
27.07.2021 SC HALE SI PIETE SA
ANUNT Achizitie Directa Selectie Servicii Recrutare Resurse Umane ptr angajare - Director Adjunct ...detalii
   
19.07.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de  - Servicii de informare si publicitate pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic ”Sfântul Andrei” Municipiul Ploieşti”, cod SMIS 126861.
 Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 26.07.2021, ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de informare si publicitate pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic ”Sfântul Andrei” Municipiul Ploieşti”, cod SMIS 126861, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (26.07.2021, ora 14:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificareCPV:79341000-6–Servicii de informare si publicitate ;                                                                                    
Valoarea estimata, fara TVA:25.425,00 lei, fara TVA;
Valoarea estimata a achizitiei este de 25.425,00  lei, fără TVA (conform cererii de finantare anexa a contractului de finantare nr. 6605/04.02.2021
- Elaborarea anuntului de presa privind demararea proiectului si publicarea acestuia intr-un ziar regional si/sau local (inclusiv in varianta online); valoare totala: 3.000,00 lei fara TVA;
- Realizare autocolante pentru dotari/echipamente (1885 bucati -100 x 100 mm); valoare totala: 9.425,00 lei fara TVA;
- Machetarea si montarea unui panou temporar in timpul executarii lucrarilor (care va fi amplasat la adresa obiectivului de investitie); valoare totala: 5.000,00 lei fara TVA;
- Elaborarea anuntului de presa privind finalizarea proiectului, cu mentionarea rezultatelor obtinute si publicarea acestuia intr-un ziar regional si/sau local (inclusiv in varianta online); valoare totala: 3.000,00 lei fara TVA;
- Machetarea si montarea a unei placi permanente la finalizarea lucrarilor (care va fi amplasata la adresa obiectivului de investitie); valoare totala: 5.000,00 lei fara TVA;

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

 1. Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2021.

Termenul de prestare a serviciilor:
Contractul de servicii de informare si publicitate se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 126861.
Orice modificare survenită in cadrul Contractului de finanțare nr.6605/04.02.2021 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1227907/19.07.2021...detalii

   
16.07.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de  - Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul  ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai - Ploiești” cod SMIS 126860

 1.  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 23.07.2021, ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de verificare a proiectarii Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul  ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai - Ploiești” cod SMIS 126860, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (23.07.2021, ora 12:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:71328000-3-Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante;                                          
Valoarea estimata, fara TVA:25.985,00 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

 1. Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2021.

Termenul de prestare a serviciilor:
Contractul de verificare a proiectarii se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul  ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai - Ploiești” cod SMIS 126860.
Orice modificare survenită in cadrul Contractului de finanțare nr.6153/02.10.2020 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.
Prestatorul de servicii de consultanța in managementul proiectului are obligația ca, pe durata valabilității contractului de finanțare aferent proiectului, sa fie la dispoziția oricăror instituții/organisme aflate in misiuni de verificare si control care se vor desfășura in cadrul Proiectului ( OI, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc).

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1227483...detalii

Raspuns clarificare 1...AICI

Raspuns clarificare 2...AICI

 
14.07.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Elaborare documentatie tehnica, faza DALI pentru obiectivul de investitii - Reamenajare pavaj pietonal zona cuprinsa  intre Casa de Cultura a Sindicatelor si magazin Winmarkt
Cod CPV: 71241000-9
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 42.000 lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 21.07.2021 ora 12­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Elaborare documentatie tehnica, faza DALI pentru obiectivul de investitii - Reamenajare pavaj pietonal zona cuprinsa  intre Casa de Cultura a Sindicatelor si magazin Winmarkt, in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti,  Piata Eroilor nr.1A, cod postal 100316, parter (fosta cladire Petrom) doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

  • Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1227017/14.07.2021...detalii
RASPUNS CLARIFICARE...AICI  
09.07.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul  Ploiesti,  cu  sediul in  Ploiesti,  Piata  Eroilor  nr.  1 A, judetul Prahova CIF 2844855 in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 208/17.06.2021 organizeaza
in data de 30.07.2021 ora 10:00 licitatia publica pentru atribuirea in baza unui contract de licenta exclusiva cu titlu oneros a 6 marci ,,FC PETROLUL PLOIESTI" - M 2006 09867, ,,PETROLUL 95" - M 2007 06697,
,,PETROLUL 52" - M 2007 06696, ,,FC PETROLUL PLOIESTI  I 924" - M 2006 09869, ,,FOTBAL CLUB
PETROLUL" - M 2006 10057, ,,PETROLUL PLOIETI" - M 2007 02960, aflate in proprietatea privata a Municipiului  Ploiesti:...detalii

   
08.07.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru incheierea contractului de furnizare (inclusiv montare/conectare,etc., avand ca obiect IMPLEMENTARE RETEA DE MICROSTATII CU SENZORI PENTRU DETERMINAREA /MONITORIZAREA INDICATORILOR DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL PLOIESTI
          Coduri CPV:
38344000-8  Aparate de monitorizare a gradului de poluare
            45316211-7  Instalare de panouri luminoase de semnalizare
            71356200-2 Servicii de asistenta tehnica
            Valoarea estimata a achizitiei este de 126.050,42  lei fara T.V.A
            Termenul de furnizare/ montare/conectare, etc. - 60 zile lucratoare de la              primirea ordinului de incepere, in conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini.
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, in conformitate cu dispozitile prevazute  de art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si respectand cerintele caietului de sarcini.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare (inclusiv lucrari de montare/conectare,etc).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 15.07.2021, ora 1300. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codurile CPV si denumirea achizitiei publice. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire si Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.             Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam. 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice ( NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initieri de Proceduri Achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1222513 /08.07.2021...detalii

   
07.07.2021 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI ANUNT LICITATIE PUBLICA DESCHISA, CU STRIGARE - inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti, inclusiv locatii teren in PIATA MIXTA OBOR...detalii    
30.06.2021 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI ANUNT ACHIZITIE DIRECTA - "Echipament de protectie pentru vară" - CPV-18143000-3...detalii    
30.06.2021 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA - "Servicii verificare tehnica periodica prize si paratoniere ptr cladire Str Valeni" - CPV-71314100-3- ...detalii
   
25.06.2021 PRIMARIA PLOIESTI

ANUNT DE PUBLICAT PE SITE-UL MUNICIPIULUI PLOIESTI
Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de executie lucrari Reparatii curente imobil situat in Ploiesti, Soseaua Vestului, nr.19 ; 

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 05.07.2021, ora 14:00.

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de executie lucrari avand ca obiect : Reparatii curente imobil situat in Ploiesti, Soseaua Vestului, nr.19, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Propunerea financiara, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (05.07.2021, ora 14:00.). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 45453000-7 (Lucrari de reparatii generale si de renovare-Rev.2);                                          
Valoarea estimata, fara TVA: 141.669,42 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare:   Bugetul local al Municipiului Ploiesti - lider de asociere 40%;  Inspectoratul Judetean de Politie Prahova 40%;Tribunalul Prahova 20%.
Termenul de executie a lucrarilor: 60 zile de la emiterea ordinului de incepere.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV 1173193/25.06.2021

Formulare, caiet de sarcini, instructiuni...AICI

   
25.06.2021 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI
Achiziție Directă Selecție Servicii Recrutare Resurse Umane ptr. angajare - Director General pentru 12.07.2021 - CPV -79600000-0...detalii
   
23.06.2021 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI LICITAȚIE SPAȚII Hale Centrale si Piețe ...detalii    
22.06.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru incheierea contractului de furnizare (inclusiv montare/conectare,etc., avand ca obiect IMPLEMENTARE RETEA DE MICROSTATII CU SENZORI PENTRU DETERMINAREA /MONITORIZAREA INDICATORILOR DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL PLOIESTI
          Coduri CPV:
38344000-8  Aparate de monitorizare a gradului de poluare
            45316211-7  Instalare de panouri luminoase de semnalizare
            71356200-2 Servicii de asistenta tehnica
            Valoarea estimata a achizitiei este de 126.050,42  lei fara T.V.A
            Termenul de furnizare/ montare/conectare a sistemelor este de 60 zile lucratoare de la              primirea ordinului de incepere, in conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini.
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, in conformitate cu dispozitile prevazute  de art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si respectand cerintele caietului de sarcini.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare (inclusiv lucrari de montare/conectare,etc).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 29.06.2021, ora 1300. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa coduile CPV si denumirea achizitiei publice. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire si Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.      Achizitia directa va fi derulata in  NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam. 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice ( NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initieri de Proceduri Achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1222513/22.06.2021

INSTRUCTIUNI, FORMULARE, CAIET DE SARCINI...AICI

   
22.06.2021 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI Licitatie spatii Piata Mixta Obor ...detalii    
18.06.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 208/17.06.2021 organizează in data de 09.07.2021 ora 10:00 licitația publică pentru atribuirea în baza unui contract de licență exclusivă cu titlu oneros a 6 mărci „FC PETROLUL PLOIESTI” – M 2006 09867, „PETROLUL 95” – M 2007 06697, „PETROLUL 52” – M 2007 06696, „FC PETROLUL PLOIESTI 1924” – M 2006 09869, „FOTBAL CLUB PETROLUL” – M 2006 10057, „PETROLUL PLOIEȘTI” – M 2007 02960, aflate în proprietatea privata a Municipiului Ploiești:


Nr.
crt.

Obiectul licitației

Preț pornire licitație
(lei)

Taxa de participare
(lei)

Garanție de participare
(lei)

Contravaloare documentație de atribuire
(lei)

1

Atribuirea în baza unui contract de licență exclusivă cu titlu oneros a 6 mărci: „FC PETROLUL PLOIESTI” – M 2006 09867, „PETROLUL 95” – M 2007 06697, „PETROLUL 52” – M 2007 06696, „FC PETROLUL PLOIESTI 1924” – M 2006 09869, „FOTBAL CLUB PETROLUL” – M 2006 10057, „PETROLUL PLOIEȘTI” – M 2007 02960

100913

6000

100913

1000

Licitaţia publică va avea loc în data de 09.07.2021 orele 10.00, la sediul Municipiului Ploieşti în P-ţa Eroilor nr.1,  în Sala de Şedinte situată la etajul 1, judeţul Prahova.
Documentația de atribuire se achiziționează de la Direcția Gestiune Patrimoniu (Municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409) în baza unei dispoziții eliberată de Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 02.07.2021 ora 11:00.
Data limită de depunere a dosarului de participare la licitație: 08.07.2021 ora 11:00.
Dosarul de participare, compus din două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, se depune la Registratura Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, parter. Ofertantul are dreptul de a transmite oferta: prin poștă si implicit direct la sediul autorității contractante.
Oferta din plicul interior va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către ofertant.
Informații suplimentare se pot obține de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409 sau la telefon 0244 516699 interior 546.

Prezentul anunț a fost transmis către Monitorul Oficial în vederea publicării acestuia la data de 17.06.2021.
   
16.06.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii prestate de expert independent resurse umane in vederea desfasurarii    procesului de selectie/evaluare a candidatilor pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru in cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti
         
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de recrutare personal de administrare, de catre expert independent resurse umane, in vederea desfasurarii procesului de selectie/evaluare a membrilor CONSILIULUI de ADMINISTRATIE, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV: 79600000-0 Servicii de recrutare
Valoarea estimata, fara TVA: 12500lei, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 25.06.2021. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
          Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1221352

Formulare, documentatie etc...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
16.06.2021 PRIMARIA PLOIESTI
DENUMIRE ACHIZITIE: Elaborare documentație de atribuire în vederea demarării procedurilor legale privind încheierea contractului de achiziție publică necesară implementării proiectului „REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT - DEPOU DE TRAMVAIE” (proiectare + execuție)

2.Codul de clasificare CPV:
          79418000-7-Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev2)
          71621000-7 Servicii de analiză sau consultanţă tehnică (Rev2)        

3.Valoarea estimata a achizitiei: 46.219 lei,fara TVA respectiv 55.000,61 lei cu TVA
(conform cererii de finantare anexa a contractului de finantare nr. 5364/058.05.2020).


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile (de la data limita de depunere)

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 23.06.2021 ora 1300. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in elaborare documentație de atribuire în vederea demarării procedurilor legale privind încheierea contractului de achiziție publică necesară implementării proiectului „REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT - DEPOU DE TRAMVAIE” (proiectare + execuție), ce reprezinta componenta 1 din proiectul „REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO - DEPOU TRAMVAIE ȘI AUTOBAZĂ TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE, COD SMIS 128249. in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta cu ofertantul declarat castigator.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1221182 /16.06.2021

Contract, formulare, etc....AICI

CLARIFICARE...AICI

CLARIFICARE2...AICI

   
19.05.2021 SC HALE SI PIETE PLOIESTI

Anunt LICITAȚIE SPAȚII OBOR pentru 03_04_07 Iunie 2021 cu ANEXA...DETALII

Erata...AICI

   
17.05.2021 PRIMARIA PLOIESTI
Licitaţie în data de 10.06.2021 pentru pentru valorificarea materialelor recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai din Municipiul Ploiești - dale mari...detalii
   
13.05.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect „ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE PENTRU APARATURA ELECTRONICA SI ELECTROMECANICA A CEASURILOR DIN MUNICIPIUL PLOIESTI”  

Cod de clasificare CPV: 50431000-5 (Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasurilor).        
Valoarea estimata: Pentru noul contract pe anul 2021 pana la 31.12.2021 se estimeaza o valoare de aproximativ 33.224,80 lei fara TVA, respectiv 39.537,52 lei cu TVA.
In eventualitatea prelungirii acestui contract prin act aditional, pana pe 30.04.2022, valoarea estimata pentru cele 4 (patru) luni din anul 2022 va fi de aproximativ 19.768,28 lei cu TVA.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Modalitatea de publicitate:
Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (Noul SEAP), la adresa:www.sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa:www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.


     Modul de prezentare a ofertei: Ofertele trebuie transmise la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti
    Adresa postala: Piata Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal:100316, Romania
-Data limita de depunere ofertelor:18.05.2021, ora:12.30.
-Numar de exemplare: 1 (exemplar) - original;
-Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.
Acestea se vor introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de Scrisoarea de inaintare. Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: “A nu se deschide inainte de:_18.05.2021, ora: 12.30”.
- Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere stabilite prin prezentul Anunt. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor;
- Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa;

Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin prezentul Anunt.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr:  ADV 1213668 / 13.05.2021.

Documentatie, formulare...AICI

   
13.05.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de:  “Servicii de elaborare documentatii tehnice , faza D.A.L.I., pentru urmatoarele locatii : POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA MUZELOR; PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOVPASARELA PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA COMETULUI;

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 20.05.2021, ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : “Servicii de elaborare documentatii tehnice , faza D.A.L.I., pentru urmatoarele locatii : POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA MUZELOR; PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOVPASARELA PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA COMETULUI;in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (20.04.2021, ora 14:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71241000-9 –Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize.           
Valoarea estimata, fara TVA: 42.000,00 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

 1. Sursa de finantare: bugetul local, capitolul 84.02.71-01 -  Transporturi – C.8 Alte cheltuieli de investitii .
 2. Termenul de prestare a serviciilor: Prestarea serviciului de elaborare D.A.L.I. incepe dupa primirea ordinului de incepere a contractului si constituirea garantiei de buna executie, si are durata de 30 zile. Se recomanda ofertantilor vizitarea amplasamentelor.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1213502/13.05.2021.

Contract, formulare, tema proiectare etc...AICI

CLARIFICARE...AICI

Decalarea termenului de depunere oferte pana la data de 24.05.2021, ora 14:00.

 
07.05.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de dirigentie de santier pe perioada  de executie a lucrarilor pentru proiectul „Eficientizare Energetica – Liceul Tehnologic 1 Mai – sala de sport”,  cod SMIS 117893

Cod CPV: 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor);

Valoarea estimata, fara TVA : 20.868,96 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri nerambursabile cat si din fonduri locale, aprobate conform Listei obiectivelor de investitii cap 65.02-58-Invatamant-A. Lucrari in continuare.
Modalitati de plata: Autoritatea Contractanta va plati 80% din valoarea contractului in transe lunare in baza rapoartelor de progres, care vor fi inaintate de catre Prestator prin adresa Oficiala si primite in baza unui proces Verbal de predare Primire, proportional cu valoarea lucrarilor decontate in luna respectiva.
Autoritatea Contractanta va plati 20% din valoarea contractului la momentul receptiei la terminarea lucrarilor, dupa predarea de catre Prestator a referatelor/ documentelor mentionate la Cap.4.7, punctele c si f (Raportul la terminarea lucrarilor si Cartea Tehnica a constructiei).
Obiectivul specific al contractului de achizitie publica il reprezinta asigurarea realizarii integrale a prevederilor contractului de lucrari, cu respectarea Proiectului Tehnic de Executie, a conditiilor de timp, cost si calitate referitoare la acesta prin:
-prestarea serviciilor de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor respectiv, servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier;
-consilierea de specialitate a Autoritatii Contractante in procesul de adoptare a deciziilor referitoare la gestionarea contractului de lucrari, precum si cu privire la oricare revendicari/dispute contractuale, respectiv probleme ce pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor in scopul prevenirii revendicarilor financiare si /sau a intarzierilor;
-asigurarea calitatii corespunzatoare a lucrarilor de constructii-montaj, optimizand cheltuielile cu ivestitia;
-asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei tehnice de catre personal autorizat, corespunzator, pe specialitati;
-respectarea tuturor prevederilor legislatiei in vigoare;
-realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor va fi urmarita de catre dirigintele de santier, care va confirma indeplinirea conditiilor calitative si cantitative in vederea efectuarii platilor pentru lucrarile executate.

Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
Termenul  de prestare a serviciilor: Prestarea serviciului de dirigentie de santier incepe dupa primirea ordinului de incepere a contractului si constituirea garantiei de buna executie si se coreleaza cu executia lucrarilor. Contractul va intra in vigoare la data semnarii de catre  parti si isi va produce efectele pe toata perioada de executie a lucrarilor, pe toata perioada de garantie acordata lucrarilor de catre executant, terminandu-se dupa efectuarea receptiei finale a obiectivului, respectiv expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.
Se recomanda ofertantilor vizitarea amplasamentului.
Orice modificare survenita in cadrul Contractului de finanțare nr. 4307/26.06.2019 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.

Cerinte minime impuse operatorilor economici:
Necesar minim de personal specializat:
A.Diriginte de șantier - Construcții civile, industriale și agricole- Diriginte de șantier autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform legislației în vigoare, pentru sub-domeniul 2.2. - Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță C.

B.Diriginte de șantier - Instalații electrice- Diriginte de șantier autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform legislației în vigoare, sub-domeniul 8.1. - Instalații electrice ( categorii de importanță A,B,C,D)
C.Diriginte de șantier - Instalații sanitare, termice- Diriginte de șantier autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform legislației în vigoare, sub-domeniul 8.2 - Instalații sanitare, termoventilații ( categorii de importanță A,B,C,D)
Pentru fiecare persoana propusa se vor prezenta urmatoarele documente:
Se vor prezenta CV-urile semnate in original pentru personalul mai sus menționat, se vor constituii ca anexe ale fiecărui CV copii ale diplomelor/certificatelor de studii menționate in CV-ul respectiv,  copie a autorizatiilor/atestatelor de dirigentie de santier, precum si documente care sa ateste experiența profesionala declarata, cu mențiunea  „ Conform cu originalul”;

Contract de munca, in cazul in care este angajat al ofertantului – numit pentru aceasta activitate sau contract de colaborare/angajament de participare/orice alt document semnat de persoana nominalizata, prin care se angajeaza sa colaboreze/sa participe, prestand activitatea respectiva in cazul in care acesta nu este angajat al ofertantului.
Se vor prezenta Declarații de disponibilitate si exclusivitate semnate in original pentru personalul solicitat.
Dirigintii de santier vor fi autorizati conform Ordinului 1496/2011 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier. Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 22 litera d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata, beneficiarul are ca obligatie “asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau operatori economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor”.
Ofertantul poate prezenta in cadrul ofertei persoane cu una sau mai multe autorizari, cu conditia ca toate domeniile mentionate mai sus sa fie acoperite.
Personalul poate fi constituit din persoane fizice – angajati proprii, atestate/autorizate pe domeniul de activitate sau persoane juridice autorizate pe domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate atestat, persoane juridice autorizate sa presteze activitatea respective si pentru care prezinta CV-urile personalului de specialitate atestat, persoane juridice autorizate sa presteze activitatea respectiv si pentru care prezinta cv-urile personalului de specialitate.
Nota: Oricare dintre persoanele cheie nominalizate in oferta declarata castigatoare va putea fi inlocuita de catre ofertantul castigator numai cu un alt expert cu experienta si calificari cel putin egale cu cele ale expertului inlocuit si numai cu aprobarea autoritatii contractante.

Conditii  de participare:

Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin   incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 14.05.2021 ora:12.00 Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Servicii de dirigentie de santier pe perioada  de executie a lucrarilor pentru proiectul „Eficientizare Energetica–Liceul Tehnologic 1 Mai – sala de sport”, cod SMIS 117893, in conformitate cu cerintele  Caietului de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

          Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr: ADV 1212154/ 07.05.2021.

Formulare, documentatie...AICI

   
07.05.2021 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA Furnizare Lapte Praf - "Furnizare lapte praf ambalat la punga 0,500 kg"- CPV-15511700-0- pentru 17.05.2021...detalii
   
28.04.2021 SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești intenționează să achizitioneze, prin achiziție directă, conform Legii 98/2016, anexa 2,cu completarile si modificarile ulterioare, servicii de paza si participarea la asigurarea  ordinii in zona obiectivului  precum si servicii de monitorizarea sistemelor electronice de supraveghere si alarmare , interventii rapide la obiectivul  situat in Ploiești, B-dul Independenței, nr10.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor Legii 98/2016, anexa 2 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare...detalii

Caiet de sarcini, formulare...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
27.04.2021 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA Contract Servicii - "Servicii de inspectare si verificare a constructiilor"- CPV-71315400-3- pentru 07.05.2021...detalii
   
27.04.2021 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA Contract Servicii - "Servicii Reparare si Intretinere a Echipamentului de Stingere Incendiu"- CPV-50610000-4- pentru 07.05.2021...detalii
   
27.04.2021 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA Contract Servicii - "Servicii Reparare si Intretinere Sisteme Supraveghere Video"- CPV-50343000-1- pentru 07.05.2021...detalii
   
27.04.2021 SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești intenționează să achizitioneze, prin achiziție directă, conform Legii 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, servicii  de curatenie , cod CPV 90910000-9 pentru  sediul situat in Ploiești, B-dul Independenței, nr10.

Numarul de posturi : 1 post ingrijitor

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legii 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului

Clasificare CPV : 90910000-9 servicii de curatenie
Valoarea estimate :este de 18 lei/ora, fara TVA.Numarul de ore estimate:168ore /luna .
Obiectul achizitiei: Obiectul achizitiei directe il constituie  prestarea  serviciilor   de curatenie ,  la sediul  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti, pana la  31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pana la data de 30.04.2022,in conformitate cu dispozitiile art.165,alin(1) din HG/395/2016 pentru  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de Achizitie publica din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

 • Suprafata cladirii unde se vor presta servicii de curatenie,  este de aproximativ 1.106,73 mp, dupa cum urmeaza :
 • Cladirea A: 894,28mp(include si arhivele de la subsol)
 • Cladirea B: 212,45mp
 • Suprafata curtii este de  aproximativ 651,11mp.

Materialele de curatenie vor fi puse la dispozitie  de catre autoritatea contractanta.

 Criteriul de atribuire:- prețul cel mai scăzut.Preturile ofertate pe baza carora se va incheia contractul sunt tarifele/preturile exprimate in lei, fara TVA ,cuprinse in Formularul de oferta financiara- formularul nr.3

Modul de prezentare a ofertei:

Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate conform caietului de sarcini (ANEXA)

Oferta financiara  va fi prezentata sub forma tarif orar lei/ora  , fara TVA , care sa cuprinda totalitatea serviciilor cerute de catre autoritatea contractanta.

.
Valabilitatea ofertei :60 zile

 • Ofertele se pot depune la:

-Registratura  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor , situat in Ploiesti ,B-dul Independentei, nr.10,  Prahova, in plic inchis,
SAU:
-pe adresa de e-mail a institutiei: achizitii@spclep-ploiesti.ro

Indiferent de modul de transmiterea a documentelor data limita de depunere/transmitere  este  07.05.2021, ora 10.00,
Ofertele se vor deschide in data de 07.05.2021, orele 11:00.

      Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte la depunerea ofertei urmatoarele documente.

 • Declaraţii privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165,167 din Legea 98/ 2016 declaratie pe proprie raspundere –completare Formular nr.1,in original.
 • Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016  privind achizitiile publice – completare Formular nr. 2, in original.
 • Formularul de oferta – formularul nr.3 in original
 • Fisa de informatii generale– formularul nr.4 in original
 •   Declaratie privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului si protectiei mediului, social şi al relaţiilor de muncă conform art.51,alin(2)din legea 98/2016– formularul nr.5 in original
 • Cazierul judiciar pentru persoana/persoanele care va  indeplini functia de ingrijitor.

Operatorul economic declarant castigator dupa evaluarea documentelor de calificare ,a propunerii tehnice si a propunerii financiare , va prezenta in copie cu mentiumea “conform cu originalul”urmatoarele documente:

 • Certificatul constatator emis de Oficiul  Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, in copie conform cu originalul
 • Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscal al unitatii administrativ teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatului, la bugetul general consolidat
 • Certificat  de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatului,la bugetul local.

Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a urca oferta in S.I.C.A.P., pentru finalizarea acestei achizitii la codul CPV:90910000-9 servicii de curatenie
In cazul nepublicarii reperului in SICAP de catre ofertantul situate pe primul loc  in cel mult 2 zile lucratoare de la comunicare ,oferta acestuia va fi respinsa, iar autoritatea contractanta se va indrepta catre urmatorul ofertant.
Autoritatea contractanta va instiinta ofertantii cu privire la rezultalul procedurii dupa finalizarea achizitiei in SICAP
Procedura se va finaliza cu incheierea unui contract de achizitie publica.
      Nu se accepta subcontractori

 Pretul :  Pretul se ajusteaza numai in situatia in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea , modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea /diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamenta pretul contractului.

Comunicari:   Relatia dintre autoritatea contractanta si ofertant , referitoare la indeplinirea obligatiilor  contractuale, se face telefonic sau e-mail  pe baza documentelor in forma scrisa in format pdf.

 Modalitati de plata :      Plata se va face in baza  facturii emise de operatorul economic cu ordin de plata , in contul operatorului deschis la Trezorerie, in baza tabelului de activitati efectuat si a pontajul lunar , semnat pentru confirmare de reprezentantul autoritatii contractante si a facturii emise de operatorul economic

Relații suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, B-dul Independenței, nr.10    

Caiet de sarcini, contract, declaratii etc...AICI

   
23.04.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de  - Servicii de verificare a proiectarii "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215. 

 Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 28.04.2021, ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de verificare a proiectarii "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (28.04.2021, ora 14:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:71328000-3-Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante;                                          
Valoarea estimata, fara TVA: 6000,00 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2021.

Termenul de prestare a serviciilor:
Contractul de verificare a proiectarii se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215.
Orice modificare survenită in cadrul Contractului de finanțare nr.4932/13.11.2019 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.
Prestatorul de servicii de consultanța in managementul proiectului are obligația ca, pe durata valabilității contractului de finanțare aferent proiectului, sa fie la dispoziția oricăror instituții/organisme aflate in misiuni de verificare si control care se vor desfășura in cadrul Proiectului ( OI, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc).

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1206379/23.04.2021

Documentatie, caiet de sarcini, formulare...AICI

   
15.04.2021 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
Licitatie publica deschisa, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Hale si Piete...detalii
   
14.04.2021 SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești intenționează să achizitioneze, prin achiziție directă, conform Legii 98/2016 cu modificările și completările ulterioare:
             A) servicii internet, telefonie fixa VOIP prin fibra optica ( incluzand si mentenanta care consta in instalarea si configurarea centralei telefonice existente precum si implementarea si configurarea IVR pe aceesi centrala telefonica),
             B) servicii de transmitere de date
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legi 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti....detalii

Formulare, caiet de sarcini...AICI

CLARIFICARE....AICI

CLARIFICARE 2...AICI

   
14.04.2021 PRIMARIA PLOIESTI

 Municipiul Ploiești organizează achiziţie directă conform dispoziţiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și ale dispoziţiilor prevăzute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achiziţia directă din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii - Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru COMPONENTA 1 – DEPOU DE  TRAMVAIE GĂGENI din cadrul proiectului  „ REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO ( DEPOU TRAMVAIE SI AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE)” COD SMIS 128249 ”
        Achiziţia directă se va face exclusiv prin  noul catalog electronic SEAP și va fi finalizată prin încheierea unui contract de prestări servicii .  Detaliile tehnice și oferta financiară vor fi postate în noul catalog SEAP ( e- licitatie.ro) până la data de 20.04.2021, ora 14 :00. După această oră, autoritatea contractantă va analiza ofertele postate în catalogul SEAP. Ofertele vor fi identificate în noul SEAP după codul CPV și denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor și a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectării de către autoritatea contractantă a ofertelor. Obiectul contractului constă în prestarea de „ Servicii  de verificare tehnică, prin verificatori atestaţi, a documentaţiilor tehnice pentru COMPONENTA 1 – DEPOU DE  TRAMVAIE GĂGENI din cadrul proiectului  „ REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO ( DEPOU TRAMVAIE SI AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE)” COD SMIS 128249 in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
    Documentele de calificare, Propunerea  tehnică, întocmită în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini atașat, Formularul de ofertă și Anexa acestuia, Declaraţia privind însușirea sau formularea de amendamente (numai în ceea ce privește clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, până la termenul limită comunicat mai sus, urmând ca acestea să fie depuse, în original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiești,  Piaţa Eroilor nr. 1A, doar de către ofertantul situat pe primul loc în clasamentul întocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, în termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulată în acest sens de către autoritatea contractanta. 
       Ulterior, achiziţia directă va fi derulată și finalizată în SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de către autoritatea contractantă numai cu ofertantul declarat câstigator, după parcurgerea procedurii anterior prezentată.
Propunerea tehnică va fi întocmită și prezentată astfel încât să respecte cerinţele minime prevăzute și să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: -  71328000-3 (Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante)                                          
Valoarea estimata, fără TVA: 39.300,00 lei, fără TVA.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut; Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respectă toate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini și documentaţia de atribuire .
Sursa de finantare: FEDR, buget naţional și bugetul Municipiului Ploiești 2021 ;
Termenul de prestare a serviciilor:  Contractul de prestare a serviciilor de verificare tehnică, prin verificatori atestati, a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii în cauză se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul Cod SMIS 128249. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de prestare a serviciilor de verificare tehnica, prin verificatori atestati, a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare. 
     Ȋntreaga Documentaţia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanţi, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract ,Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
    Informatii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Achiziţii Publice și Contracte, Piaţa Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, fax: 0244/510736.
Anunţul pentru achizitia directă a fost publicat și în noul Sistem Electronic al Achiziţiilor Publice (noul SEAP), la adresa : www.e-licitatie.ro,   sectiunea Initieri de proceduri de achiziţie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1207692/14.04.2021.

Formulare, caiet de sarcini, instructiuni....AICI

Documentele de calificare, Propunerea  tehnică, întocmită în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini atașat, Formularul de ofertă și Anexa acestuia, Declaraţia privind însușirea sau formularea de amendamente (numai în ceea ce privește clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, până la termenul limită comunicat mai sus, urmând ca acestea să fie depuse, în original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiești,  Piaţa Eroilor nr. 1A, doar de către ofertantul situat pe primul loc în clasamentul întocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, în termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulată în acest sens de către autoritatea contractanta. 
       Ulterior, achiziţia directă va fi derulată și finalizată în SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de către autoritatea contractantă numai cu ofertantul declarat câstigator, după parcurgerea procedurii anterior prezentată.
Propunerea tehnică va fi întocmită și prezentată astfel încât să respecte cerinţele minime prevăzute și să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Termenul de prestare a serviciilor:  Contractul de prestare a serviciilor de verificare tehnică, prin verificatori atestati, a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii în cauză se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul Cod SMIS 128249. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de prestare a serviciilor de verificare tehnica, prin verificatori atestati, a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare. 

 

 
08.04.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea Servicii privind auditul financiar pentru proiectul  de investitie „Cresterea mobilitatii traficului prin realizarea Terminalului Multi-Modal Nord-Vest, incluzand si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (Zona Spital Judetean)”, cod SMIS 122829.

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 16.04.2020, ora 12.00...detalii

Documentatie...AICI

   
08.04.2021 PRIMARIA PLOIESTI Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea Servicii de informare, publicitate si promovare “ Modernizare Str.Gh.Grigore Cantacuzino în zona pasaj CFR Podu Înalt prin lărgire la 4 benzi, Reabilitare str.Gh.Grigore Cantacuzino, tronson Șos.Vestului - Limita Oraș, inclusiv Terminal Multimodal " cod proiect 127261

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 16.04.2020, ora 12.00...detalii

Documentatie...AICI

Formular contract revizuit...AICI

Formulare revizuite...AICI

 
08.04.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului «  Modernizare Str.Gh.Grigore Cantacuzino în zona pasaj CFR Podu Înalt prin lărgire la 4 benzi, Reabilitare str.Gh.Grigore Cantacuzino, tronson Șos.Vestului - Limita Oraș, inclusiv Terminal Multimodal" COD SMIS 127261.

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 16.04.2020, ora 12.00.
Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului «  Modernizare Str.Gh.Grigore Cantacuzino în zona pasaj CFR Podu Înalt prin lărgire la 4 benzi, Reabilitare str.Gh.Grigore Cantacuzino, tronson Șos.Vestului - Limita Oraș, inclusiv Terminal Multimodal" COD SMIS 127261,  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Cerinte minime impuse operatorilor economici:
Personal specializat:
Un auditor financiar autorizat, pentru care sa fie valabile calificările:
• sa detină carnet de membru CAFR vizat, cu mentiunea “activ” pentru anul 2021 – se va prezenta in copie cu mentiunea “conform cu originalul”;
• se va prezenta declaratie din partea expertului că nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de către Departamentul de Etică, Conduită profesională si Investigatii din cadrul CAFR sau institutia similară din tara de origine;
Pentru expertul propus se va prezenta:
• Curriculum vitae – pentru a verifica indeplinirea cerintelor pentru expertul propus, ofertantul va depune copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, semnate si stampilate cu mentiunea “conform cu originalul”;
• Certificatul de atestare a calitatii de auditor emis de CAFR sau echivalent (organisme internationale) – copie semnată si stampilată cu mentiunea “conform cu originalul”;
• Carnetul de membru al CAFR, cu mentiunea Activ pentru anul in curs - copie semnată si stampilată cu mentiunea “conform cu originalul”;
• Declaratie pe proprie raspundere din care să rezulte că expertul, in calitatea sa de auditor financiar, nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de Etică, Conduită profesională si Investigatii din cadrul CAFR sau institutia similară din tara de origine.

Termenul de prestare a serviciilor: Contractul de servicii de auditare financiara a proiectului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul Cod SMIS 127261. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de auditare financiara se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.
Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (31) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu cele ale art. 34, din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Valoarea estimata a achizitiei:  63.000,00 fara TVA, respectiv 74.970,00 cu TVA (conform cererii de finantare anexa a contractului de finantare nr. 5980 din 03.09.2020).

Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  piata Eroilor , nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114,303  fax: 0244/510736.

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Initiere proceduri achizitie, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV 1206492/08.04.2021.

Documentatie...AICI

   
08.04.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de  - Servicii de verificare a proiectarii "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215.  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 15.04.2021, ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de verificare a proiectarii "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (15.04.2021, ora 12:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:71328000-3-Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante;                                          
Valoarea estimata, fara TVA: 6000,00 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2021.

Termenul de prestare a serviciilor:
Contractul de verificare a proiectarii se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215.
Orice modificare survenită in cadrul Contractului de finanțare nr.4932/13.11.2019 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.
Prestatorul de servicii de consultanța in managementul proiectului are obligația ca, pe durata valabilității contractului de finanțare aferent proiectului, sa fie la dispoziția oricăror instituții/organisme aflate in misiuni de verificare si control care se vor desfășura in cadrul Proiectului ( OI, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc).

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1206379/08.04.2021Î

Formulare, caiet de sarcini, instructiuni...AICI

  Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de  Servicii de verificare a proiectarii « Construire Gradinita cu program prelungit, strada Postei nr.23, Municipiul Ploiesti », Cod SMIS 127215,intrucat nu a fost depusă nicio oferta admisibila.
 
08.04.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectuluiRegenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești - cartier Pictor Rosenthal”, Cod SMIS 128190.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 15.04.2021, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectuluiRegenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești - cartier Pictor Rosenthal”, Cod SMIS 128190in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV: 79212000-3  (Servicii de auditare)                            

Valoarea estimata, fara TVA21.000 lei, fara TVA, respectiv 24.990 lei cu TVA

Sursa de finantare: FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti.​

Durata contractului: Contractul de servicii de auditare financiară a proiectului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești - cartier Pictor Rosenthal”, Cod SMIS 128190. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de audit financiar se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1206362/08.04.2021.​​

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 15.04.2021, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectuluiRegenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești - cartier Pictor Rosenthal”, Cod SMIS 128190in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
02.04.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA A PROIECTARII PENTRU PROIECTUL  „ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I” COD SMIS 127644
Cod CPV: 71621000-7
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 28.500 lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile (de la data limita de depunere)

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 07.04.2021,ora 12 00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul "Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor si gărilor - Etapa I, COD SMIS 127644", in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta cu ofertantul declarat castigator.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV 1205135/01.04.2021 .

Caiet de sarcini, caontract, formulare....AICI

   
02.04.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de consultanta in management pentru proiectulRegenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești - cartier Pictor Rosenthal”, Cod SMIS 128190.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.04.2021, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Servicii de consultanta in management pentru proiectulRegenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești - cartier Pictor Rosenthal”, Cod SMIS 128190in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV:

79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2)                            

Valoarea estimata, fara TVA: 89.600 lei, fara TVA, respectiv 106.624 lei cu TVA

Sursa de finantare: FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti.​

Durata contractului: Contractul de servicii de consultanta in management se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul Cod SMIS 128190. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de consultanta in management se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1205159/02.04.2021.​​

Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.04.2021, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Servicii de consultanta in management pentru proiectulRegenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești - cartier Pictor Rosenthal”, Cod SMIS 128190in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
02.04.2021 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE: : Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului  “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I” COD SMIS 127644

Codul de clasificare CPV: 79212100-4  Servicii de auditare financiara(Rev2)                                          

Valoarea estimata a achizitiei: 14.000 lei fara TVA, respectiv 16.660 lei cu TVA (conform cererii de finantare anexa a contractului de finantare nr. 5569/10.06.2020).

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile (de la data limita de depunere)

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 07.04.2021 ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de audit financiar pentru implementarea proiectului "Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor si gărilor - Etapa I, COD SMIS 127644", in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta cu ofertantul declarat castigator.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1205141_/01.04.2021

Formulare, contracte...AICI

   
24.03.2021 SC HALE SI PIETE SA
Licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si in piete...detalii
   
16.03.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Licitatie publica inchiriere spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, cabinete medicale...detalii
   
11.03.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de consultanta privind dirigentie de santier pentru proiectul  – EFICIENTIZARE ENERGETICA  BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 3”, COD SMIS 121383.
Cod CPV: 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor);
Valoarea estimata, fara TVA : 70.062,78 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri nerambursabile cat si din fonduri locale.

Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
Termenul  de prestare a serviciilor: Prestarea serviciului de consultanta privind  dirigentie de santier incepe dupa primirea ordinului de incepere a contractului si constituirea garantiei de buna executie si se coreleaza cu executia lucrarilor. Contractul va intra in vigoare la data semnarii de catre  parti si isi va produce efectele pe toata perioada de executie a lucrarilor, pe toata perioada de garantie acordata lucrarilor de catre executant, terminandu-se dupa efectuarea receptiei finale a obiectivului, respectiv expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.
Orice modificare survenita in cadrul Contractului de finanțare nr. 4327/06.06.2019 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract...detalii

Formulare, caiet de sarcini...AICI

RASPUNS CLARIFICARE 1...AICI

RASPUNS CLARIFICARE 2...AICI

 
11.03.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: Lucrari (inclusiv proiectare) DENUMIRE ACHIZITIE: Lucrari de executie (inclusiv proiectare)  RTE Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala ,,George Cosbuc’’.

Cod CPV: - 45231000-5 Lucrări de construcţii de conducte, de linii de comunicaţii şi electrice   
     - 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice;
     - 71311100-2 (Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice)

Valoare estimata: 38.700 lei fara T.V.A. din care:
-           4.200 lei pentru proiectare si asistenta tehnica (3.000,00 lei pentru proiectare si 1.200 lei pentru asistenta tehnica);
-           2.600,00 lei pentru documentatii suport si cheltuieli pentru obtinere avize/acorduri/autorizatii;
-           31.900 lei pentru executie lucrari...detalii

Formulare, documentatie...AICI

Ca urmare a solicitarii de clarificari transmisa de un operator economic in data de 11.03.2021, termenul limita pentru depunerea ofertelor se prelungeste pana la data de 17.03.2021, ora 16:30.
 
04.03.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “ Servicii de informare si publicitate pentru proiectulRegenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești - cartier Pictor Rosenthal”, Cod SMIS 128190.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 11.03.2021, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Servicii de informare si publicitate pentru proiectulRegenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești - cartier Pictor Rosenthal”, Cod SMIS 128190in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV:

79341000-6  (Servicii de informare si publicitate)                            

Valoarea estimata, fara TVA: 8.400 lei, fara TVA, respectiv 9.996 lei cu TVA

Sursa de finantare: FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti.​

Durata contractului: Contractul de  servicii de auditare financiară a proiectului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești - cartier Pictor Rosenthal”, Cod SMIS 128190. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de audit financiar se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.​

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1200359/04.03.2021.​​

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 11.03.2021, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Servicii de informare si publicitate pentru proiectulRegenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești - cartier Pictor Rosenthal”, Cod SMIS 128190in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
04.03.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de:  Servicii de consultanta privind dirigenția de șantier pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICA COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA " cod proiect SMIS 118052.

 Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 11.03.2021, ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICA COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA " cod proiect SMIS 118052 in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (11.03.2021, ora 12:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor);
Valoarea estimata, fara TVA: 35.097,72 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2021.

Termenul de prestare a serviciilor:
Contractul de dirigentie se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICA COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA " cod proiect SMIS 118052, si va produce efecte pana la data receptiei finale a lucrarilor.
Orice modificare survenită in cadrul Contractului de finanțare nr.4550/17.07.2019 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
26.02.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICA LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANTUL APOSTOL ANDREI IN MUNICIPIUL PLOIESTI " cod proiect SMIS 117891
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 08.03.2020, ora 12.00.
Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICA LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANTUL APOSTOL ANDREI IN MUNICIPIUL PLOIESTI " cod proiect SMIS 117891 ,  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
       Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata...DETALII

Documentatie de atribuire...AICI

   
26.02.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul “Eficientizare Energetica Scoala Gimnaziala George Cosbuc", cod proiect SMIS 117892

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 08.03.2020, ora 12.00.
Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul “Eficientizare Energetica Scoala Gimnaziala George Cosbuc", cod proiect SMIS 117892 ,  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora...detalii

Documentatie de atribuire...AICI

   
26.02.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de dirigentie de santier pe perioada  de executie a lucrarilor pentru proiectul  – EFICIENTIZARE ENERGETICA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI, COD SMIS 117888.
Cod CPV: 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor);
Valoarea estimata, fara TVA : 35.097,72 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri nerambursabile cat si din fonduri locale, aprobate conform Listei obiectivelor de investitii cap 65.02-58-Invatamant-A. Lucrari in continuare - EFICIENTIZARE ENERGETICA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI.
Modalitati de plata: Autoritatea Contractanta va plati 80% din valoarea contractului in transe lunare in baza rapoartelor de progres, care vor fi inaintate de catre Prestator prin adresa Oficiala si primite in baza unui proces Verbal de predare Primire, proportional cu valoarea lucrarilor decontate in luna respectiva.
Autoritatea Contractanta va plati 20% din valoarea contractului la momentul receptiei la terminarea lucrarilor, dupa predarea de catre Prestator a referatelor/ documentelor mentionate la Cap.4.7, punctele c si f (Raportul la terminarea lucrarilor si Cartea Tehnica a constructiei).
Obiectivul specific al contractului de achizitie publica il reprezinta asigurarea realizarii integrale a prevederilor contractului de lucrari, cu respectarea Proiectului Tehnic de Executie, a conditiilor de timp, cost si calitate referitoare la acesta prin...detalii

Formulare, caiet sarcini, contract etc...AICI

   
25.02.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de:  Servicii de consultanta privind dirigenția de șantier „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI”, cod SMIS 127215

 Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 05.03.2021, ora 10:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de consultanta privind dirigenția de șantier „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI”, cod SMIS 127215, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (05.03.2021, ora 10:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor);
Valoarea estimata, fara TVA: 50.000,00 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2021.

Termenul de prestare a serviciilor:
Contractul de dirigentie se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215, si va produce efecte pana la data receptiei finale a lucrarilor.
Orice modificare survenită in cadrul Contractului de finanțare nr.4932/13.11.2019 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1199339/25.02.2021.

FORMULARE, CAIET DE SARCINI...AICI

   
25.02.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de  - Servicii de verificare a proiectarii "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215. 

 Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 04.03.2021, ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de verificare a proiectarii "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (04.03.2021, ora 12:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:71328000-3-Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante;                                          
Valoarea estimata, fara TVA: 6000,00 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2021.

Termenul de prestare a serviciilor:
Contractul de verificare a proiectarii se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215.
Orice modificare survenită in cadrul Contractului de finanțare nr.4932/13.11.2019 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.
Prestatorul de servicii de consultanța in managementul proiectului are obligația ca, pe durata valabilității contractului de finanțare aferent proiectului, sa fie la dispoziția oricăror instituții/organisme aflate in misiuni de verificare si control care se vor desfășura in cadrul Proiectului ( OI, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc).

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1199298/25.02.2021

Formulare, caiet de sarcini...AICI

  Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de  Servicii de verificare a proiectarii « Construire Gradinita cu program prelungit, strada Postei nr.23, Municipiul Ploiesti », Cod SMIS 127215, intrucat nu a fost depusă nicio oferta admisibila.
 
23.02.2021

SC HALE SI PIETE SA

Licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti...detalii
   
23.02.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de dirigentie de santier pe perioada  de executie a lucrarilor pentru proiectul „Eficientizare Energetica – Liceul Tehnologic 1 Mai – sala de sport”,  cod SMIS 117893

Cod CPV: 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor);

Valoarea estimata, fara TVA : 20.868,96 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri nerambursabile cat si din fonduri locale, aprobate conform Listei obiectivelor de investitii cap 65.02-58-Invatamant-A. Lucrari in continuare.
Modalitati de plata: Autoritatea Contractanta va plati 80% din valoarea contractului in transe lunare in baza rapoartelor de progres, care vor fi inaintate de catre Prestator prin adresa Oficiala si primite in baza unui proces Verbal de predare Primire, proportional cu valoarea lucrarilor decontate in luna respectiva.
Autoritatea Contractanta va plati 20% din valoarea contractului la momentul receptiei la terminarea lucrarilor, dupa predarea de catre Prestator a referatelor/ documentelor mentionate la Cap.4.7, punctele c si f (Raportul la terminarea lucrarilor si Cartea Tehnica a constructiei).
Obiectivul specific al contractului de achizitie publica il reprezinta asigurarea realizarii integrale a prevederilor contractului de lucrari, cu respectarea Proiectului Tehnic de Executie, a conditiilor de timp, cost si calitate referitoare la acesta prin:
-prestarea serviciilor de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor respectiv, servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier;
-consilierea de specialitate a Autoritatii Contractante in procesul de adoptare a deciziilor referitoare la gestionarea contractului de lucrari, precum si cu privire la oricare revendicari/dispute contractuale, respectiv probleme ce pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor in scopul prevenirii revendicarilor financiare si /sau a intarzierilor;
-asigurarea calitatii corespunzatoare a lucrarilor de constructii-montaj, optimizand cheltuielile cu ivestitia;
-asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei tehnice de catre personal autorizat, corespunzator, pe specialitati;
-respectarea tuturor prevederilor legislatiei in vigoare;
-realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor va fi urmarita de catre dirigintele de santier, care va confirma indeplinirea conditiilor calitative si cantitative in vederea efectuarii platilor pentru lucrarile executate.

Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
Termenul  de prestare a serviciilor: Prestarea serviciului de dirigentie de santier incepe dupa primirea ordinului de incepere a contractului si constituirea garantiei de buna executie si se coreleaza cu executia lucrarilor. Contractul va intra in vigoare la data semnarii de catre  parti si isi va produce efectele pe toata perioada de executie a lucrarilor, pe toata perioada de garantie acordata lucrarilor de catre executant, terminandu-se dupa efectuarea receptiei finale a obiectivului, respectiv expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.
Se recomanda ofertantilor vizitarea amplasamentului.
Orice modificare survenita in cadrul Contractului de finanțare nr. 4307/26.06.2019 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.
Cerinte minime impuse operatorilor economici:
Necesar minim de personal specializat:
A.Diriginte de șantier - Construcții civile, industriale și agricole- Diriginte de șantier autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform legislației în vigoare, pentru sub-domeniul 2.2. - Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță C.
B.Diriginte de șantier - Instalații electrice- Diriginte de șantier autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform legislației în vigoare, sub-domeniul 8.1. - Instalații electrice ( categorii de importanță A,B,C,D)
C.Diriginte de șantier - Instalații sanitare, termice- Diriginte de șantier autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform legislației în vigoare, sub-domeniul 8.2 - Instalații sanitare, termoventilații ( categorii de importanță A,B,C,D)
Se vor prezenta CV-urile semnate in original pentru personalul mai sus menționat, se vor constituii ca anexe ale fiecărui CV copii ale diplomelor/certificatelor de studii menționate in CV-ul respectiv, precum si documente care sa ateste experiența profesionala declarata, cu mențiunea  „ Conform cu originalul”.
Certificatul de atestare a calității de diriginte de șantier – copie semnata si stampilata cu mențiunea „ Conform cu originalul”;
Se vor prezenta Declarații de disponibilitate si exclusivitate semnate in original pentru personalul solicitat.
Dirigintii de santier vor fi autorizati conform Ordinului 1496/2011 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier. Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 22 litera d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata, beneficiarul are ca obligatie asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau operatori economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor”.
          Ofertantul poate prezenta in cadrul ofertei persoane cu una sau mai multe autorizari, cu conditia ca toate domeniile mentionate mai sus sa fie acoperite.
Personalul poate fi constituit din persoane fizice – angajati proprii, atestate/autorizate pe domeniul de activitate sau persoane juridice autorizate pe domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate atestat, persoane juridice autorizate sa presteze activitatea respective si pentru care prezinta CV-urile personalului de specialitate atestat, persoane juridice autorizate sa presteze activitatea respective si pentru care prezinta cv-urile personalului de specialitate.
Nota: Oricare dintre persoanele cheie nominalizate in oferta declarata castigatoare va putea fi inlocuita de catre ofertantul castigator numai cu un alt expert cu experienta si calificari cel putin egale cu cele ale expertului inlocuit si numai cu aprobarea autoritatii contractante.

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin   incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 04.03.2021 ora: 15.00 Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Servicii de dirigentie de santier pe perioada  de executie a lucrarilor pentru proiectul „Eficientizare Energetica – Liceul Tehnologic 1 Mai – sala de sport”, cod SMIS 117893, in conformitate cu cerintele  Caietului de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

          Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr: ADV 1198848/ 23.02.2021.

Formulare, documentatie...AICI

   
23.02.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de publicitate proiect" Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - Etapa I, COD SMIS 127644
Cod CPV: 79341000-6 
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 90.500 lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 03.03.2021 ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de publicitate pentru proiectul:" Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - Etapa I, COD SMIS 127644", in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV       1198845 /23.02.2021.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
23.02.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului "Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 102 (Str. Gageni-Soseaua Nordului-Soseaua Vestului-Str.Libertatii Gara de Vest)", cod SMIS 122020.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 03.03.2021, ora 15:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului "Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 102 (Str. Gageni-Soseaua Nordului-Soseaua Vestului-Str.Libertatii Gara de Vest)", cod SMIS 122020”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
79212000-3  (Servicii de auditare)              

Valoarea estimata, fara TVA: 25.200 lei fara TVA, respectiv 29.988 lei cu TVA

Sursa de finantare: FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti.​

Durata contractului: Contractul de  servicii de auditare financiară a proiectului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul “Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 102 (Str. Gageni-Soseaua Nordului-Soseaua Vestului-Str.Libertatii Gara de Vest)", cod SMIS 12​2020. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de audit financiar se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.​

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1198815/23.02.2021.​​

Caiet de sarcini, formulare....AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 03.03.2021, ora 15:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului "Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 102 (Str. Gageni-Soseaua Nordului-Soseaua Vestului-Str.Libertatii Gara de Vest)", cod SMIS 122020”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
23.02.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului "Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 101 Bd.Republicii - Str.Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str.Ștefan Greceanu - Str.Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str.Democrației - Gara de Sud", cod SMIS 124852.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 03.03.2021, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului "Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 101 Bd.Republicii - Str.Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str.Ștefan Greceanu - Str.Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str.Democrației - Gara de Sud", cod SMIS 124852”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
79212000-3  (Servicii de auditare)                             

Valoarea estimata, fara TVA: 25.200 lei fara TVA, respectiv 29.988 lei cu TVA

Sursa de finantare: FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti.​

Durata contractului: Contractul de  servicii de auditare financiară a proiectului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul “Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 101 Bd.Republicii - Str.Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str.Ștefan Greceanu - Str.Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str.Democrației - Gara de Sud” Cod SMIS 124852. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de audit financiar se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.​

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1198800/23.02.2021.​​

Caiet de sarcini, formulare...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 03.03.2021, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului "Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 101 Bd.Republicii - Str.Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str.Ștefan Greceanu - Str.Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str.Democrației - Gara de Sud", cod SMIS 124852”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
12.02.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul “Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti – Cartier Pictor Rosenthal”, cod SMIS 128190.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 19.02.2021, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul “Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti – Cartier Pictor Rosenthal”, cod SMIS 128190”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
71328000-3 (Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante)                      

Valoarea estimata, fara TVA: 14.600 lei fara TVA

Sursa de finantare: FEDR si bugetul de stat, precum si bugetul local al Municipiului Ploiesti.​

Durata contractului: Contractul de prestare a serviciilor de verificare tehnica a proiectarii se va derula incepand cu data semnarii acestuia si pana la receptia la terminarea lucrarilor.
 În cazul în care se va prelungi perioada de implementare a proiectului de investitii, contractul de prestare a serviciilor de verificare tehnica a proiectarii se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia.
În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul receptiei la terminarea lucrarilor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1197260/12.02.2021.​

Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 19.02.2021, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul “Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti – Cartier Pictor Rosenthal”, cod SMIS 128190”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
11.02.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea Servicii de consultanta in managementul proiectului „Modernizare Str.Gh.Grigore Cantacuzino în zona pasaj CFR Podu Înalt prin lărgire la 4 benzi, Reabilitare str.Gh.Grigore Cantacuzino, tronson Șos.Vestului - Limita Oraș, inclusiv Terminal Multimodal " SMIS 127261

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 18.02.2020, ora 14.00.

Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor Servicii de consultanta in managementul proiectului „Modernizare Str.Gh.Grigore Cantacuzino în zona pasaj CFR Podu Înalt prin lărgire la 4 benzi, Reabilitare str.Gh.Grigore Cantacuzino, tronson Șos.Vestului - Limita Oraș, inclusiv Terminal Multimodal " SMIS 127261,  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora...detalii

Documentatie, formulare...AICI

   
05.02.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de consultanta in managementul  proiectului "Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - Etapa I, COD SMIS 127644"
Cod CPV: 79411000-8
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 132.000 lei.

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile(de la data limita de depunere).

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 12.02.2021 ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de consultanta in managementul proiectului "Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - Etapa I, COD SMIS 127644", in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta cu ofertantul declarat castigator.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV 1196237/05.02.2021.

Instructiuni, formulare...AICI

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 12.02.2021 ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP).
 
25.01.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii prestate de expert independent specializat in recrutarea resurselor umane pentru ocuparea a unui post vacant de administrator in cadrul consiliului de administratie la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti”...detalii

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
20.01.2021

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de dirigentie de santier pentru proiectulEficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit Sfantul Mucenic Mina", cod SMIS 117889.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.01.2021, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Servicii de dirigentie de santier pentru proiectulEficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit Sfantul Mucenic Mina", cod SMIS 117889”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor)                              

Valoarea estimata, fara TVA: 43.635,06 fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local si fonduri nerambursabile.​

Termenul de prestare a serviciilor: Prestarea serviciului de dirigentie de santier incepe dupa primirea ordinului de incepere a contractului si constituirea garantiei de buna executie si se coreleaza cu executia lucrarilor. Contractul va intra in vigoare la data semnarii de catre  parti si isi va produce efectele pe toata perioada de executie a lucrarilor, pe toata perioada de garantie acordata lucrarilor de catre executant, terminandu-se dupa efectuarea receptiei finale a obiectivului, respectiv expirarea perioadei de garantie a lucrarilor. În cazul în care, din motive obiective, perioada de executie a lucrarilor se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de prestari servicii de dirigentie de santier  se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării executiei lucrarilor.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1194179/20.01.2021.

Documentatie, formulare...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in  catalogul electronic SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.01.2021, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Servicii de dirigentie de santier pentru proiectulEficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit Sfantul Mucenic Mina", cod SMIS 117889”in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

CLARIFICARE...AICI

Din cauza dimensiunii documentului solicitat, va rugam sa consultati informatiile privind Proiectul Tehnic in cadrul Anuntului de participare simplificat nr. SCN 1072930/06.08.2020, aferent procedurii de atribuire a contractului de lucrari avand ca obiect “Lucrari de executie a investitiei de baza “Eficientizare energetica Gradinita cu program prelungit Sfantul Mucenic Mina”, COD PROIECT SMIS 117889.

 
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro