MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
MUNICIPALITATEA PLOIESTEANA
Piata Eroilor nr.1A
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI A ACHIZITIONAT 8 AUTOBUZE NOI ...click pe poza pentru comunicat.
PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIESTI, DL.ADRIAN FLORIN DOBRE, A SEMNAT CONTRACTUL DE FINANTARE PENTRU CONSTRUIREA UNEI GRADINITE ...click pe poza pentru comunicat.
PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIESTI, DL.ADRIAN FLORIN DOBRE, A SEMNAT PROTOCOLUL "PLOIESTI VERDE" ...click pe poza pentru comunicat.
PRESEDINTELE ROMANIEI, EXCELENTA SA, DOMNUL KLAUS IOHANNIS, A VIZITAT MUNICIPIUL PLOIESTI...click pe poza pentru comunicat.
HALELE CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
OROLOGIUL DIN TURNUL HALELOR CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
PALATUL ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii nr.2-4
PALATUL CULTURII
Str. Erou Calin Catalin nr.1
STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
NOCTURNA - STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
CATEDRALA SFANTUL IOAN
Bulevardul Republicii nr.12
BULEVARDUL REPUBLICII
NOCTURNA - BULEVARDUL REPUBLICII
Str. Emile Zola nr.8
CASA DE CULTURA A SINDICATELOR
Bulevardul Republicii nr.65
PIATA EROILOR
ESPLANADA PALATULUI ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii
ANSAMBLUL MONUMENTAL ION LUCA CARAGIALE
Situat pe esplanada Palatului Administrativ
HOTEL CENTRAL
Bulevardul Republicii nr.1
BUSTUL LUI NICHITA STANESCU
Piata Victoriei, Scuarul Central
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL
Bulevardul Independentei nr.8
BUSTUL LUI I.L.CARAGIALE
Bulevardul Independentei nr.13
PANORAMA HALELE CENTRALE - CATEDRALA SFANTUL IOAN
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
Bulevardul Republicii nr.2
PARC PLOIESTI VEST
Str. Libertatii
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lista achizitii 2019
Pentru dezarhivarea materialelor va recomandam programul 7-Zip, pe care il puteti descarca de pe site-ul http://www.7-zip.org/
Data
Institutia
Denumire si caracteristici categorie de produse sau servicii
Data limita a achizitiei
Castigatorul licitatiei
05.12.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI
Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de servicii - Servicii de informare si publicitate ‚Äď blocurile 23B ; 26F ; 34A1 si 28 E pentru proiectul ‚Äď EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI-LOT 4, Cod SMIS 121425.

      Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 12.12.2019, ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de informare si publicitate ‚Äď blocurile 23B ; 26F ; 34A1 si 28 E pentru proiectul ‚Äď EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI-LOT 4, Cod SMIS 121425, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.

 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (12.12.2019, ora 12:00).¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
-¬† 79341000-6¬† ‚Äst Servicii de informare si publicitate¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
Valoarea estimata, fara TVA: 13.200 lei, fara TVA,  defalcat pe urmatoarele subactivitatii:
- Elaborarea anuntului de presa privind inceperea proiectului si publicarea acestuia intr-un ziar regional si/sau local (inclusiv in varianta online);
      -Elaborarea anuntului de presa privind finalizarea proiectului,  cu mentionarea rezultatelor obtinute si publicarea acestuia intr-un ziar regional si/sau local (inclusiv in varianta online);
      - Realizare autocolantelor pentru dotari/echipamente: 8 buc x 100x100 mm si 2 buc x 300x300 mm;

- Machetarea si montarea a 4 panouri temporare in timpul executarii lucrarilor ( care vor fi amplasate la adresa obiectivului de investitie).

- Machetarea si montarea a 4 placi permanente la finalizarea lucrarilor( care vor fi amplasate la adresa obiectivului de investitie).

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2019

Termenul de prestare a serviciilor:
¬†¬† Contractul de servicii de realizare materiale de informare »ôi publicitate se va derula pe toatńÉ perioada de implementare a contractului de finanŇ£are pentru proiectul"Eficientizare Energetica Blocuri in Municipiul Ploiesti ‚Äď Lot 4‚ÄĚ, Cod SMIS 121425.¬† √én cazul √ģn care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiŇ£ional √ģncheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de realizare materiale de informare »ôi publicitate se va prelungi automat, fńÉrńÉ modificarea valorii acestuia. √én acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraŇ£ie prin care √ģŇüi exprimńÉ acordul prelungirii automate a contractului, fńÉrńÉ modificarea valorii acestuia, p√ĘnńÉ la momentul finalizńÉrii activitńÉŇ£ilor prevńÉzute √ģn contractul de finanŇ£are.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1121954/05.12.2019

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
05.12.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari(inclusiv proiectare) - Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca strada Aleea Scolii, Cartier Malu Rosu.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de12.12.2019, ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de executie lucrari (inclusiv proiectare) avand ca obiect : Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca strada Aleea Scolii, Cartier Malu Rosu, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica,Propunerea financiar, intocmitae in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si Studiului de fezabilitate atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (12.12.2019, ora 14:00).¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
45111291-4 (lucrńÉri de amenajare a terenului)
45212120-3 (lucrari de constructii de parcuri tematice);
45112723-9 (lucrari de arhitectura peisagistica a terenurilor de joaca); 
37535200-9 (echipament pentru terenuri de joaca) ;
 71322000-1 (Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice);
71311100-2 (Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice)

Valoarea estimata, fara TVA: 120.720,43 lei, defalcata astfel:
- 116.232,43 lei, reprezentand C+M;
- 3.000,00 lei, reprezentand servicii de proiectare si asistenta tehnica;
-  1.488,00 lei, reprezentand valoarea dotarilor.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;
Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile, din care:
- 15 de zile pentru elaborare documentatii tehnice, fazele PT +DE, DTAC,ridicare topogarafica cu viza OCPI, documentartia de avize, de la emiterea ordinului de incepere;
- 30  de zile  pentru executarea lucrarilor de Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca strada Aleea Scolii, Cartier Malu Rosu de la emiterea ordinului de incepere;
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract, Studiul de fezabilitate, planuri, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1121820/05.12.2019.

Formulare, etc...AICI

   
05.12.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de consultanta in managementul proiectului ‚Äď blocurile 8B strada 8 Martie nr.1A, 8C1 Bd. Republicii nr.183, 8C2 Bd. Republicii nr.183, 10 C1C2 str. Sinaii nr.1A, 10 F Bd. Republicii nr. 179 si 17 C Bd. Republicii nr. 195A ‚ÄěEFICIENTIZARE ENERGETICńā BLOCURI √éN MUNICIPIUL PLOIE»ėTI ‚Äď LOT 2‚ÄĚ, cod SMIS 121382
Cod CPV: 79411000-8
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 132.000lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin¬†¬†¬† incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 12.12.2019 ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in¬† NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de consultanta ¬†in managementul proiectului ‚Äď blocurile 8B strada 8 Martie nr.1A, 8C1 Bd. Republicii nr.183, 8C2 Bd. Republicii nr.183, 10 C1C2 str. Sinaii nr.1A, 10 F Bd. Republicii nr. 179 si 17 C Bd. Republicii nr. 195A ‚ÄěEFICIENTIZARE ENERGETICńā BLOCURI √éN MUNICIPIUL PLOIE»ėTI ‚Äď LOT 2‚ÄĚ, cod SMIS 121382", in conformitate cu cerintele ¬†Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea¬† tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele¬† caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. ¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV       1121823/05.12.2019.

Formulare, contracte...detalii

   
04.12.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului ‚ÄěEficientizare Energetica ‚Äď Liceul Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei in Municipiul Ploiesti ", Cod SMIS 117891
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte respectiv 13.12.2019 ora 10. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului ‚ÄěEficientizare Energetica ‚Äď Liceul Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei in Municipiul Ploiesti ", Cod SMIS 117891, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 13.12.2019

DESCRIEREA GENERALA A SERVICIILOR :
a) discutii cu echipa de proiect si, in mod deosebit, cu cei implicati in mentinerea evidentelor contabile si intocmirea situatiilor financiare;
b) cunoasterea si evaluarea procedurilor contabile si a celor de raportare utilizate de cńÉtre Autoritatea ContractantńÉ in derularea Contractului de Finantare;
c) verificarea conformitńÉtii cu procedurile si cerintele Finantatorului ‚Äď ADR Sud Muntenia pentru MDRAP; d) verificarea in detaliu a sumelor din Rapoartele de audit financiar asupra Contractului de finantare, cu scopul de a obtine probe de audit suficiente si corespunzńÉtoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra situatiilor financiare intocmite in conformitate cu cerintele Finantatorului.
CERINTE SPECIFICE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE CONSULTANTA Auditorul va audita Cererile de rambursare, respectiv Cererile de PlatńÉ si va intocmi Rapoarte de audit care confirmńÉ cńÉ acele cheltuieli cuprinse in Cererile de Rambursare sau Cererile de PlatńÉ au fost verificate si: - sunt necesare pentru realizarea proiectului; - sunt prevńÉzute in contractul de finantare nr. 4450/26.06.2019; - sunt in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficientńÉ a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011); - sunt efectuate si plńÉtite de beneficiar; - cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate; - sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului avand la baza documente justificative, sunt identificabile si verificabile, sunt dovedite prin documente originale; - pentru operatiunile specifice proiectului se utilizeazńÉ conturi analitice distincte; la constituirea analiticului se va utiliza, pe langńÉ simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitńÉtii in functie de tipul beneficiarului, si codul SMIS al proiectului; - cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se vor verifica preturile unitare si cantitńÉtile decontate; - atunci c√Ęnd acela»ôi beneficiar desfńÉ»ôoarńÉ mai multe proiecte √ģn acela»ôi timp sau un proiect prime»ôte finan»õare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorul financiar extern verificńÉ poten»õiala dublńÉ finan»õare a unei cheltuieli; - in cazul unor vizite/ verificńÉri/ controale/ audituri asupra modului de implementare a proiectului efectuate de cńÉtre OI, AM POR, precum »ôi Autoritatea de Certificare »ôi PlatńÉ, Autoritatea de Audit, Comisia EuropeanńÉ sau oricare alt organism abilitat »ôi /sau oricare alte persoane autorizate √ģn acest sens de cńÉtre acestea, Auditorul financiar independent ofertant se va prezenta la aceste vizite/ verificńÉri/ controale/ audituri »ôi va oferi suport beneficiarului, la cererea expres a acestuia.

Cod de clasificare CPV:
- 79212000-3  Servicii de auditare                                                                      

Referitor la formularul de contract ofertantul va prezenta Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice).

Lista standardelor aplicabile Auditorul va verifica eligibilitatea cheltuililor realizate in raport cu: - legislatia nationalńÉ si europeanńÉ aplicabila; - instructiunile AM/OI, dupa caz pentru Contractele de finantare semnate, dupńÉ data publicńÉrii acestora; - ghidul solicitantului; - alte reglementńÉri.

Cerin»õe pentru personalul implicat in efectuarea auditului 1. Un auditor financiar autorizat, pentru care sa fie valabile calificńÉrile: - sa detinńÉ carnet de membru CAFR vizat, cu mentiunea ‚Äúactiv‚ÄĚ pentru anul 2019 ‚Äď se va prezenta in copie cu mentiunea ‚Äúconform cu originalul‚ÄĚ; - se va prezenta declaratie din partea expertului cńÉ nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de cńÉtre Departamentul de EticńÉ, ConduitńÉ profesionalńÉ si Investigatii din cadrul CAFR sau institutia similarńÉ din tara de origine; Pentru expertul propus se va prezenta: - Curriculum vitae ‚Äď pentru a verifica indeplinirea cerintelor pentru expertul propus, ofertantul va depune copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, semnate si stampilate cu mentiunea ‚Äúconform cu originalul‚ÄĚ; - Certificatul de atestare a calitatii de auditor emis de CAFR sau echivalent (organisme internationale) ‚Äď copie semnatńÉ si stampilatńÉ cu mentiunea ‚Äúconform cu originalul‚ÄĚ; - Carnetul de membru al CAFR, cu mentiunea Activ pentru anul in curs - copie semnatńÉ si stampilatńÉ cu mentiunea ‚Äúconform cu originalul‚ÄĚ; - Declaratie pe proprie raspundere din care sńÉ rezulte cńÉ expertul, in calitatea sa de auditor financiar, nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de EticńÉ, ConduitńÉ profesionalńÉ si Investigatii din cadrul CAFR sau institutia similarńÉ din tara de origine.

Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire .

Valoarea estimata, fara TVA: 4159,66 lei fara TVA

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. 1121682/04.12.2019.

Documentatii...AICI

   
04.12.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii din anexa 2, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5 ‚Äď Paragraful 8, art.101. alin (2) din¬† H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr. 2 din Legea 98/2016 ‚Äď ‚ÄúSERVICII PIROTEHNICE PENTRU REVELION IN DATA DE 31 DECEMBRIE 2019, ORELE 24.00‚ÄĚ
Cod de clasificare CPV:
92360000-2 - Servicii de pirotehnie

Valoarea estimata a contractului este de 16.800lei, fara TVA
          
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei de servicii, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (NOUL SEAP) sicap-prod.e-licitatie.ro pana la data de  11.12.2019.  Dupa expirarea acestui termen vom analiza ofertele postate in SICAP (NOUL SEAP). Ofertele vor fi identificate in SICAP (NOUL SEAP) dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia de servicii va fi derulata in SICAP (NOUL SEAP) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.¬† Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia serviciilor a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice SICAP(NOUL SEAP), la adresa: www.sicap-prod.e-licitatie.ro ‚Äď Initiere de procedura de achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1121515/04.12.2019.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
03.12.2019 SC HALE SI PIETE SA
Servicii de verificare tehnica periodica a prizelor de impamantare...detalii
   
03.12.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de realizare materiale de informare »ôi publicitate pentru obiectivul ‚ÄĚEficientizare Energetica Colegiul Tehnic National Alexandru Ioan Cuza‚ÄĚ, cod proiect 118052

Cod CPV: 79341000-6 ‚Äď Servicii de publicitate
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 8.010 lei
Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
Conditii de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 10.12.2019 ora ¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea Servicii de realizare materiale de informare »ôi publicitate pentru obiectivul ‚ÄĚEficientizare Energetica Colegiul Tehnic National Alexandru Ioan Cuza‚ÄĚ, cod proiect 118052, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.
‚ÄĘ Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr:ADV 1121179/03.12.2019.

Documentatie...AICI

 

 
02.12.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "EFICIENTIZARE ENERGETICA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUNICIPIUL PLOIESTI", COD SMIS 117888
Cod CPV: 79212000-3
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 4.159,66 lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 09.12.2019 ora ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1500. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de audit financiar pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit nr.23 Municipiul Ploiesti", cod SMIS 117888, in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea ¬†tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele¬† caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. ¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1120795           /29.11.2019.

Documentatie...AICI

 

 
29.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de informare si publicitate ‚Äď blocurile 10D si 12C pentru proiectul ‚Äě EFICIENTIZARE ENERGETICńā BLOCURI √éN MUNICIPIUL PLOIE»ėTI ‚Äď LOT 1‚ÄĚ, cod SMIS 119791.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
Obiectul contractului - Servicii de informare si publicitate ‚Äď blocurile 10D si 12C pentru proiectul ‚Äě EFICIENTIZARE ENERGETICńā BLOCURI √éN MUNICIPIUL PLOIE»ėTI ‚Äď LOT 1‚ÄĚ, cod SMIS 119791, conform caiet de sarcini si documentatie de atribuire.

Cod de clasificare CPV:
79341000-6¬† ‚Äst Servicii de informare si publicitate
           
Valoarea estimata, fara TVA: 6660lei, fara TVA.
           
Valabilitatea contractului: Contractul de servicii de realizare materiale de informare »ôi publicitate se va derula pe toata perioada de implementare a contractului de finan»õare pentru proiectul ‚ÄúEFICIENTIZAREA ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI ‚Äď LOT 1‚ÄĚ Cod SMIS 119791.
Sursa de finantare: FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2019

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul  SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 09.12.2019, orele 12:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.           
Achizitia directa va fi derulata exclusiv in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro ‚Äď Initiere Proceduri de Achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ¬† ADV1120771/29.11.2019

Documentatie...AICI

 

 
29.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii av√Ęnd ca obiect servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Colegiul Tehnic National Alexandru Ioan Cuza"COD SMIS 118052
Conditii de participare:
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 09.12.2019, ora 12:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de  consultanta in management pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Colegiul Tehnic National Alexandru Ioan Cuza", in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele¬† caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. ¬†
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP/SICAP http://sicap-prod.e-licitatie.ro/ de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Cod de clasificare CPV: 79411000-8-Servicii generale de consultanta in management;
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 40.676,43 lei;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Anuntul a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV  ADV1120774 /29.11.2019
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Documentatie...AICI

 

 
29.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de  informare »ôi publicitate pentru proiectul: "Eficientizare Energetica Liceul Tehnologic 1 Mai ‚Äď Sala de Sport ",  Municipiul Ploiesti, cod proiect 117893
Cod CPV: 79341000-6  ‚Äď  Servicii de informare si publicitate
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 8.010 lei  


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin   incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 06.12.2019 ora ¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de realizare materiale de informare »ôi publicitate pentru obiectivul: " Eficientizare Energetica Liceul Tehnologic 1 Mai ‚Äď Sala de Sport"  Municipiul Ploiesti, cod proiect 117893, in conformitate cu cerintele  Caietului de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.  
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

  • Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr:ADV1120757/29.11.2019.

  Documentatie...AICI

 

 
29.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de consultan»õa in managementul proiectului ‚Äď blocurile 10D si 12C - pentru proiectul ‚ÄěEFICIENTIZARE ENERGETICńā BLOCURI √éN MUNICIPIUL PLOIE»ėTI ‚Äď LOT 1‚ÄĚ, cod SMIS 119791.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
Obiectul contractului - Servicii de consultan»õa in managementul proiectului ‚Äď blocurile 10D si 12C - pentru proiectul ‚ÄěEFICIENTIZARE ENERGETICńā BLOCURI √éN MUNICIPIUL PLOIE»ėTI ‚Äď LOT 1‚ÄĚ, cod SMIS 119791, conform caiet de sarcini si documentatie de atribuire.

Cod de clasificare CPV:
79411000-8  Servicii generale de consultanta in management
           
Valoarea estimata, fara TVA: 40.000lei, fara TVA.
           
Valabilitatea contractului: Contractul de servicii de consultan»õa in managementul proiectului se va derula pe toata perioada de implementare a contractului de finan»õare pentru proiectul ‚ÄúEFICIENTIZAREA ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI ‚Äď LOT 1‚ÄĚ Cod SMIS 119791.
Sursa de finantare: FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2019

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul  SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 09.12.2019, orele 12:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.           
Achizitia directa va fi derulata exclusiv in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata eroilor nr. 1A, etaj 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro ‚Äď Initiere Proceduri de Achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ¬†ADV1120752/29.11.2019

 

Documentatie...AICI

 

 
27.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect ‚ÄúServicii de audit financiar pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit Sfantul Mucenic Mina" cod SMIS 117889‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 04.12.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de ‚ÄěServicii de audit financiar pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit Sfantul Mucenic Mina" cod SMIS 117889‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 79212000-3  Servicii de auditare                        

Valoarea estimata, fara TVA: 12.478,99 lei fara TVA

Sursa de finantare: FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2019

Termenul de prestare a serviciilor: Contractul de servicii de consultanta in management se va derula pe toatńÉ perioada de implementare a contractului de finanŇ£are pentru proiectul Cod SMIS 117889. √én cazul √ģn care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiŇ£ional √ģncheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de consultanta in management se va prelungi automat, fńÉrńÉ modificarea valorii acestuia. √én acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraŇ£ie prin care √ģŇüi exprimńÉ acordul prelungirii automate a contractului, fńÉrńÉ modificarea valorii acestuia, p√ĘnńÉ la momentul finalizńÉrii activitńÉŇ£ilor prevńÉzute √ģn contractul de finanŇ£are.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1120100/27.11.2019.

Documentatie...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 04.12.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de ‚ÄěServicii de audit financiar pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit Sfantul Mucenic Mina" cod SMIS 117889‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
26.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii de informare si publicitate aferente proiectului -Solu»õii informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti, cod proiect 129737.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte respectiv 03.12.2019 ora 12. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 03.12.2019 ora 12. Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Solu»õii informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti, cod proiect 129737 , in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Obiectul contractului consta in Servicii de informare si publicitate aferente proiectului -Solu»õii informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti, cod proiect 129737. Valoarea estimata: 15.500 lei fara TVA defalcata astfel : - realizare poster A3- 10 bucati * 15.8 lei/buc = 158 lei total fara TVA - realizare bro»ôuri triptic A4- 5000 buc *2.5 lei/buc. = 12500 lei total fara TVA - realizare roll-up proiect - 2 buc *386 lei/ buc = 772 lei total fara TVA - servicii organizare conferinta 3 ore maxim 50 persoane 2 * 1000 lei = 2000 lei total fara TVA - Scriere comunicat presa 2 buc * 35 lei = 70 lei total fara TVA.

Cod de clasificare CPV:
- 79341000-6 - Servicii de publicitate

Referitor la formularul de contract ofertantul va prezenta Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice).
Contractul de servicii de realizare materiale de informare »ôi publicitate se va derula pe toatńÉ perioada de implementare a contractului de finanŇ£are pentru proiectul Cod SMIS 129737 . √én cazul √ģn care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiŇ£ional √ģncheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de realizare materiale de informare »ôi publicitate se va prelungi automat, fńÉrńÉ modificarea valorii acestuia. √én acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraŇ£ie prin care √ģŇüi exprimńÉ acordul prelungirii automate a contractului, fńÉrńÉ modificarea valorii acestuia, p√ĘnńÉ la momentul finalizńÉrii activitńÉŇ£ilor prevńÉzute √ģn contractul de finanŇ£are.

Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire .

Valoarea estimata, fara TVA: 15.500 lei fara TVA

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. 1120010/26.11.2019

Documentatii, caiet sarcini...AICI

   
26.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Tip contract: PRESTARI SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Liceul Tehnologic 1 MAI-SALA de SPORT", cod SMIS 117893
Cod CPV: 79212000-3  Servicii de auditare                                           
Valoarea estimata (lei, fara TVA) : 4159,66 lei fara TVA (conform cererii de finantare anexa a contractului de finantare nr. 4307/26.06.2019).


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile.

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin   incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 03.12.2019 ora: 16.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Liceul Tehnologic 1 MAI-SALA de SPORT", cod SMIS 117893, in conformitate cu cerintele  Caietului de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.  
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.adv 1119974 /26.11.2019.

Documentatii...AICI

   
26.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului " Eficientizare Energetica Liceul Tehnologic 1 MAI ‚Äď Sala de sport- Municipiul Ploiesti",  COD SMIS 117893.

Cod CPV: 79411000-8  Servicii generale de consultanta in management
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 30.000 lei fara TVA  lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 03.12.2019 ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Serviciilor de consultanta in management pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Liceul Tehnologic 1 MAI ‚Äď Sala de sport- Municipiul Ploiesti", COD SMIS 117893, in conformitate cu cerintele Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunereatehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.  
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV       1119923/26.11.2019.

Documentatii...AICI

   
26.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de informare »ôi publicitate pentru proiectul: ‚ÄúAchizi»õie mijloace de transport public ‚Äď autobuze electrice 12 m ses, Alba Iulia, Buzau, Constanta, Ploiesti‚ÄĚ  Cod SMIS 127739

Cod CPV: 79341000-6 - Servicii de informare si publicitate
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 60.400 lei, fara TVA, valoare TVA 11.476 lei.  


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin   incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 03.12.2019 ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea Serviciilor de informare »ôi publicitate pentru proiectul: ‚ÄúAchizi»õie mijloace de transport public ‚Äď autobuze electrice 12 m ses, Alba Iulia, Buzau, Constanta, Ploiesti‚ÄĚ Cod SMIS 127739, in conformitate cu cerintele  Caietului de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.  
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1119833/26.11.2019.

Documentatii...AICI

   
26.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de ‚ÄěPUZ ‚Äď Strada Cosminele 11A -Ploiesti‚ÄĚ
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP-Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 02.12.2019, ora: 14.00
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in ‚ÄěPUZ ‚Äď Strada Cosminele 11A -Ploiesti‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (02.12.2019, ora:14.00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71410000-5 - Servicii de urbanism;
Valoarea estimata, fara TVA: 24.000 lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local 2019 al Municipiului Ploiesti conf. Listei obiectivelor cu finantare din bugetul local 2019 la Capitolul 70.02.71.01-C13: ‚ÄúPUZ Strada Cosminele 11 A, Ploiesti‚ÄĚ.
Termenul de prestare a serviciilor:
Durata estimata a contractului de servicii este de max 60 zile astfel:
   -Ridicarea topografica cu viza O.C.P.I, plan de parcelare al terenului studiat, studiul geotehnic ‚Äď 30 zile  de la emiterea ordinului de incepere;
   - Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism 2 zile de la emiterea ordinului de incepere care se va da dupa obtinerea studiului topografic cu viza O.C.P.I. ;
   - Documentatiile pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor 3 zile de la emiterea ordinului de incepere care se va da dupa obtinerea Certificatului de urbanism ;
   - Documentatia PUZ ‚Äď 25 zile de la emiterea ordinului de incepere care se va da dupa obtinerea studiului topografic cu viza O.C.P.I si a avizelor/acordurilor solicitate prin CU ;
   - Faza de proiect se considera acceptata, dupa avizarea favorabila de ctre Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a beneficiarului. Documentatia va fi sustinuta de catre proiectant in fata comisiei ;
   - Orice solicitare de modificare a documentatiei de catre avizatori si Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, va fi solutionata si sustinuta de catre proiectant fara alte costuri suplimentare, in fata comisiei, in termen de maxim 10 zile de la solicitarea beneficiarului.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, 114, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1119733/26.11.2019.

Documentatii...AICI

   
25.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari - Deviere racord si retea canalizare Aleea Laurilor nr.2A, incinta imobil scoala gimnaziala ‚ÄěGrigore Moisil‚ÄĚ Ploiesti
      Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 03.12.2019, ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Deviere racord si retea canalizare Aleea Laurilor nr.2A, incinta imobil scoala gimnaziala ‚ÄěGrigore Moisil‚ÄĚ Ploiesti , in conformitate cu cerintele proiectului tehnic si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si proiectului tehnic atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (03.12.2019, ora 14:00).¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
¬† - 45332000-3 (LucrńÉri de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2);
Valoarea estimata, fara TVA: 45.253,60 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;
Termenul de prestare a lucrarilor: 120 de zile de la emiterea ordinului de incepere.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract , proiectul tehnic avizele tehnice si certificatul de urbanism, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1119677 / 25.11.2019.

Formulare, caiet sarcini, etc....AICI

   
25.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR  EXECUTATE PENTRU CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU, IN DREPTUL BLOCURILOR R1 si R2
Cod CPV: 71319000-7
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 12.600 lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 02.12.2019 ora 10.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR  EXECUTATE PENTRU CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU, IN DREPTUL BLOCURILOR R1 si R2, in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti,  Piata Eroilor nr.1A, cod postal 100316, parter (fosta cladire Petrom) doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV  1119573/25.11.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
22.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de  informare și publicitate pentru proiectul :Achizitie mijloace de transport public - tramvaie 18m, Ploiesti, Cod SMIS 128118
Cod CPV: 79341000-6
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 58.900 lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 28.11.2019 ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de informare și publicitate pentru obiectivul: Achizitie mijloace de transport public - tramvaie 18m, Ploiesti,  Cod SMIS 128118, in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea¬† tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele¬† caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. ¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV        1119124/22.11.2019.

Formulare, documentatie de atribuire...AICI

   
22.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de servicii - Servicii¬† de verificare tehnica, prin verificatori atestati, a documentatiilor tehnice¬† pentru obiectivul de investitii ‚ÄĚ EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI - LOT 3, Cod SMIS 121383‚ÄĚ
      Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 28.11.2019, ora 10:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii¬† de verificare tehnica, prin verificatori atestati, a documentatiilor tehnice¬† pentru obiectivul de investitii ‚ÄĚ EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI - LOT 3, Cod SMIS 121383‚ÄĚ in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (28.11.2019, ora 10:00).¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
-  71328000-3 (Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante)                                           
Valoarea estimata, fara TVA: 4.000,00 lei, fara TVA, dupa cum urmeaza:
-verificare tehnica¬† a documentatiilor tehnice pentru Bloc 11 B1B2 ‚Äď Piata Mihai Viteazul, nr.4 = 2.000,00 lei fara TVA;
- verificare tehnica a documentatiilor tehnice pentru Bloc 11 D- Str. Constantin Brezeanu, nr.1A = 2.000,00 lei fara T.V.A;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;
Termenul de prestare a serviciilor:
Contractul de prestare a serviciilor de verificare tehnica, prin verificatori atestati, a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii in cauza se va derula pe toatńÉ perioada de implementare a contractului de finanŇ£are pentru proiectul Cod SMIS 121383. √én cazul √ģn care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiŇ£ional √ģncheiat cu autoritatea de management, contractul de prestare a serviciilor de verificare tehnica, prin verificatori atestati, a documentatieitehnico-economice pentru obiectivul de investitii se va prelungi automat, fńÉrńÉ modificarea valorii acestuia. √én acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraŇ£ie prin care √ģŇüi exprimńÉ acordul prelungirii automate a contractului, fńÉrńÉ modificarea valorii acestuia, p√ĘnńÉ la momentul finalizńÉrii activitńÉŇ£ilor prevńÉzute √ģn contractul de finanŇ£are.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1119120 / 22.11.2019.

Caiet de sarcini, model contract, etc...AICI

   
22.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de servicii - Servicii¬† de verificare tehnica, prin verificatori atestati, a documentatiilor tehnice¬† pentru obiectivul de investitii ‚ÄĚ EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI-LOT 4, Cod SMIS 121425‚ÄĚ
      Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 29.11.2019, ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii¬† de verificare tehnica, prin verificatori atestati, a documentatiilor tehnice¬† pentru obiectivul de investitii ‚ÄĚ EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI - LOT 4, Cod SMIS 121425‚ÄĚ in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (29.11.2019, ora 12:00).¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
-  71328000-3 (Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante)                                          
Valoarea estimata, fara TVA: 8.000,00 lei, fara TVA, dupa cum urmeaza:
-verificare tehnica  a documentatiilor tehnice pentru Bloc 23 B- Str.Constantin Brezeanu, nr.1A= 2.000,00 lei fara TVA;
- verificare tehnica a documentatiilor tehnice pentru Bloc 26 F ‚ÄďBdul Republicii, nr. 169-173 = 2.000,00 lei fara T.V.A;
- verificare tehnica a documentatiilor tehnice pentru Bloc 34 A1- Str.Gh.Doja nr.35 = 2.000,00 lei fara T.V.A.;
- verificare tehnica a documentatiilor tehnice pentru Bloc 28 E ‚Äď Str.Colinii, nr.2 = 2.000,00 lei fara T.V.A.¬†¬†¬†¬†
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;
Termenul de prestare a serviciilor:
Contractul de prestare a serviciilor de verificare tehnica, prin verificatori atestati, a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii in cauza se va derula pe toatńÉ perioada de implementare a contractului de finanŇ£are pentru proiectul Cod SMIS 121425. √én cazul √ģn care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiŇ£ional √ģncheiat cu autoritatea de management, contractul de prestare a serviciilor de verificare tehnica, prin verificatori atestati, a documentatieitehnico-economice pentru obiectivul de investitii se va prelungi automat, fńÉrńÉ modificarea valorii acestuia. √én acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraŇ£ie prin care √ģŇüi exprimńÉ acordul prelungirii automate a contractului, fńÉrńÉ modificarea valorii acestuia, p√ĘnńÉ la momentul finalizńÉrii activitńÉŇ£ilor prevńÉzute √ģn contractul de finanŇ£are.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1119085 / 22.11.2019.

Caiet de sarcini, model contract, etc...AICI

   
21.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Scoala Gimnaziala George Cosbuc", cod SMIS 117892. 
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte respectiv 28.11.2019 ora 14. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Servicii de audit financiar, pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Scoala Gimnaziala George Cosbuc", cod SMIS 117892., in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 28.11.2019 ora 14.

DESCRIEREA GENERALA A SERVICIILOR :
a) discutii cu echipa de proiect si, in mod deosebit, cu cei implicati in mentinerea evidentelor contabile si intocmirea situatiilor financiare;
b) cunoasterea si evaluarea procedurilor contabile si a celor de raportare utilizate de cńÉtre Autoritatea ContractantńÉ in derularea Contractului de Finantare;
c) verificarea conformitńÉtii cu procedurile si cerintele Finantatorului ‚Äď ADR Sud Muntenia pentru MDRAP; d) verificarea in detaliu a sumelor din Rapoartele de audit financiar asupra Contractului de finantare, cu scopul de a obtine probe de audit suficiente si corespunzńÉtoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra situatiilor financiare intocmite in conformitate cu cerintele Finantatorului.
CERINTE SPECIFICE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE CONSULTANTA Auditorul va audita Cererile de rambursare, respectiv Cererile de PlatńÉ si va intocmi Rapoarte de audit care confirmńÉ cńÉ acele cheltuieli cuprinse in Cererile de Rambursare sau Cererile de PlatńÉ au fost verificate si: - sunt necesare pentru realizarea proiectului; - sunt prevńÉzute in contractul de finantare nr. 4264/15.05.2019; - sunt in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficientńÉ a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011); - sunt efectuate si plńÉtite de beneficiar; - cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate; - sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului avand la baza documente justificative, sunt identificabile si verificabile, sunt dovedite prin documente originale; - pentru operatiunile specifice proiectului se utilizeazńÉ conturi analitice distincte; la constituirea analiticului se va utiliza, pe langńÉ simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitńÉtii in functie de tipul beneficiarului, si codul SMIS al proiectului; - cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se vor verifica preturile unitare si cantitńÉtile decontate; - atunci c√Ęnd acela»ôi beneficiar desfńÉ»ôoarńÉ mai multe proiecte √ģn acela»ôi timp sau un proiect prime»ôte finan»õare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorul financiar extern verificńÉ poten»õiala dublńÉ finan»õare a unei cheltuieli; - in cazul unor vizite/ verificńÉri/ controale/ audituri asupra modului de implementare a proiectului efectuate de cńÉtre OI, AM POR, precum »ôi Autoritatea de Certificare »ôi PlatńÉ, Autoritatea de Audit, Comisia EuropeanńÉ sau oricare alt organism abilitat »ôi /sau oricare alte persoane autorizate √ģn acest sens de cńÉtre acestea, Auditorul financiar independent ofertant se va prezenta la aceste vizite/ verificńÉri/ controale/ audituri »ôi va oferi suport beneficiarului, la cererea expres a acestuia.

Cod de clasificare CPV:
- 79212000-3  Servicii de auditare                                         

Referitor la formularul de contract ofertantul va prezenta Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice).

Lista standardelor aplicabile Auditorul va verifica eligibilitatea cheltuililor realizate in raport cu: - legislatia nationalńÉ si europeanńÉ aplicabila; - instructiunile AM/OI, dupa caz pentru Contractele de finantare semnate, dupńÉ data publicńÉrii acestora; - ghidul solicitantului; - alte reglementńÉri.

Cerin»õe pentru personalul implicat in efectuarea auditului 1. Un auditor financiar autorizat, pentru care sa fie valabile calificńÉrile: - sa detinńÉ carnet de membru CAFR vizat, cu mentiunea ‚Äúactiv‚ÄĚ pentru anul 2019 ‚Äď se va prezenta in copie cu mentiunea ‚Äúconform cu originalul‚ÄĚ; - se va prezenta declaratie din partea expertului cńÉ nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de cńÉtre Departamentul de EticńÉ, ConduitńÉ profesionalńÉ si Investigatii din cadrul CAFR sau institutia similarńÉ din tara de origine; Pentru expertul propus se va prezenta: - Curriculum vitae ‚Äď pentru a verifica indeplinirea cerintelor pentru expertul propus, ofertantul va depune copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, semnate si stampilate cu mentiunea ‚Äúconform cu originalul‚ÄĚ; - Certificatul de atestare a calitatii de auditor emis de CAFR sau echivalent (organisme internationale) ‚Äď copie semnatńÉ si stampilatńÉ cu mentiunea ‚Äúconform cu originalul‚ÄĚ; - Carnetul de membru al CAFR, cu mentiunea Activ pentru anul in curs - copie semnatńÉ si stampilatńÉ cu mentiunea ‚Äúconform cu originalul‚ÄĚ; - Declaratie pe proprie raspundere din care sńÉ rezulte cńÉ expertul, in calitatea sa de auditor financiar, nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de EticńÉ, ConduitńÉ profesionalńÉ si Investigatii din cadrul CAFR sau institutia similarńÉ din tara de origine.

Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire .

Valoarea estimata, fara TVA: 4159,66 lei fara TVA

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. 1118924/21.11.2019.

Caiet de sarcini...AICI

   
21.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului ‚ÄěEficientizare Energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei in Municipiul Ploiesti‚ÄĚ, cod SMIS 117891.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte respectiv 28.11.2019 ora 14. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 28.11.2019 ora 14. Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului ‚ÄěEficientizare Energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei in Municipiul Ploiesti‚ÄĚ, cod SMIS 117891. , in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Cerinte specifice pentru prestarea serviciilor :
1.Consultantul va asigura, √ģmpreunńÉ cu membrii UIP, respectarea calendarului de activitńÉŇ£i prevńÉzut √ģn Contractul de finanŇ£are ;
2. Consultantul va actualiza informatiile din cererea de finantare ori de cate ori este necesar ;
3. Consultantul va monitoriza cheltuielile efectuate √ģn cadrul proiectului Ňüi √ģncadrarea acestora √ģn bugetul aprobat ;
4. Consultantul va mentine comunicarea cu reprezentantii OI/AM POR si vor disemina informatiille catre UIP ;
5. Consultantul va analiza perturbatiile aparute in cadrul implementarii proiectului si va propune/realiza recomandari pentru solutionarea problemelor ;
6. Consultantul va intocmi cererile de Plata si Cererile de Rambursare in conformitate cu formularele standard ale programului si va anexa la acestea documentele justificative primite de la beneficiar ;
7. Consultantul va oferi asistenŇ£ńÉ pentru rezolvarea tuturor solicitńÉrilor de clarificari primite de la OI/ AM POR referitoare la cererile de plata si rambursare ;
8. Consultantul va oferi asistenta pentru intocmirea rapoartelor de progres ale proiectului ;
9. Consultantul va elabora notificńÉrile Ňüi propunerile de Acte AdiŇ£ionale, √ģn forma Ňüi situaŇ£iile prevńÉzute √ģn Contractul de FinanŇ£are: √én cazul √ģn care va fi necesarńÉ modificarea contractului de finanŇ£are ca urmare a modificńÉrilor legislative, bugetare, modificńÉri ale calendarului de implementare a proiectului sau orice alte modificńÉri justificabile Ňüi agreate de cńÉtre Autoritatea de management (AM), Consultantul va elabora diferitele NotificńÉri sau solicitńÉri de Acte adiŇ£ionale. √én acest sens, Consultantul va monitoriza propunerile de modificare, se va asigura referitor la corectitudinea acestor modificńÉri Ňüi va aduna toate documentele √ģn vederea √ģntocmirii NotificńÉrilor Ňüi/sau Actelor adiŇ£ionale.
10. Consultantul va participa la vizitele pe teren din partea reprezentantilor OI/AM POR, daca situatia o impune ;
11. Consultantul va evalua situatiile conflictuale ce pot aparea intre beneficiar si furnizorii de servicii/echipamente contractati in implementarea proiectului, care pot duce la pierderea eligibilitatii, a rambursarii sau aplicarea unor corectii financiare si va transmite recomandari.

Cod de clasificare CPV:
- 79411000-8 - Servicii generale de consultanŇ£ńÉ √ģn management                              

Referitor la formularul de contract ofertantul va prezenta Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice).

Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire .

Valoarea estimata, fara TVA: 30.000 lei fara TVA

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. 111888/21.11.2019.

Caiet de sarcini...AICI

   
21.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de Furnizare si Montare ‚ÄúMasina de Gatit‚ÄĚ, la Gradinita cu program prelungit nr. 47, Ploiesti.¬†¬†¬†¬†
Obiectul contractului - Furnizarea si montarea a unei masini de gatit, la Gradinita cu program prelungit nr. 47 Ploiesti, cu urmatoarele caracteristici minimale:   
- doua cuptoare cu tavi de copt; 8 arzatoare foc deschis; alimentare gaz natural, dimensiuni cuprinse intre 1600x900x900h mm ‚Äď 1800x700x850h mm; constructie inox; gratare din fonta; cuptor cu aprindere independenta; fiecare arzator functioneaza independent; flacara pilot; valve de siguranta; termocuplu;

Cod de clasificare CPV:
42214000-9 Cuptoare pentru gńÉtit, uscńÉtoare pentru produse agricole Ňüi echipamente pentru gńÉtit sau de √ģncńÉlzit¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
           
Valoarea estimata a achizitiei este de 16.800 lei fara T.V.A din care:
           
Termenul de prestare: 30 zile de la data emiterii comenzii.
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul  SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 29.11.2019, orele 12:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.           
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata eroilor nr. 1A, etaj 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), l.a adresa: www.sicap-prod.e-licitatie.ro ‚Äď Initiere Proceduri de Achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1118864/21.11.2019.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
21.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea Servicii de informare si publicitate pentru proiectul ‚ÄúEficientizare Energetica ‚Äď Liceul Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei in Municipiul Ploiesti", cod SMIS 117891. 

Obiectul contractului consta in Servicii de informare si publicitate pentru proiectul ‚ÄúEficientizare Energetica ‚Äď Liceul Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei in Municipiul Ploiesti", cod SMIS 117891 , in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini dupa cum urmeaza :

Subactivitatea 1 - Publicitate cu privire la inceperea proiectului Aceasta subactivitate consta in elaborarea anuntului de presa privind inceperea proiectului si publicarea acestuia intr-un ziar regional si/sau local (inclusiv in varianta online); Valoare totala (fara TVA): 925,00 lei. - Subactivitatea 2 ‚Äď Publicitate cu privire la promovarea proiectului Aceasta subactivitate consta in: - 1. Realizare autocolante pentru dotari/echipamente (6 buc ‚Äď 300x300 mm si 6 buc ‚Äď 100x 100 mm); Valoare totala (fara TVA): 185,00 lei. - 2. Machetarea si montarea unui panou temporar in timpul executarii lucrarilor (care va fi amplasat la adresa obiectivului de investitie); Valoare totala (fara TVA): 3.300,00 lei. - Subactivitatea 3 ‚Äď Publicitate cu privire la rezultatele proiectului Aceasta subactivitate consta in: - 1. Elaborarea anuntului de presa privind finalizarea proiectului, cu mentionarea rezultatelor obtinute si publicarea acestuia intr-un ziar regional si/sau local (inclusiv in varianta online); Valoare totala (fara TVA): 1.200,00 lei. - 2. Machetarea si montarea unei placi permanente la finalizarea lucrarilor (care va fi amplasata la adresa obiectivului de investitie); Valoare totala (fara TVA): 2.400,00 lei.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte respectiv 28.11.2019 ora 12. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 28.11.2019 ora 12. Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Servicii de informare si publicitate pentru proiectul ‚ÄúEficientizare Energetica ‚Äď Liceul Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei in Municipiul Ploiesti", cod SMIS 117891 , in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Valoarea estimata este de 8010 lei fara TVA.

Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire .

Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  piata Eroilor , nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114,303  fax: 0244/510736.

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Initiere proceduri achizitie, subsectiunea Publicitate - Anunturi,, sub nr. ADV 1118849/21.11.2019.

Caiet sarcini...AICI

   
21.11.2019 SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden»õńÉ a Persoanelor Ploie»ôti inten»õioneazńÉ sńÉ achizitioneze, prin achizi»õie directńÉ, conform Legi 98/2016 cu modificńÉrile »ôi completńÉrile ulterioare: ‚Äúservicii de verificarea prizelor de impamantare, verificarea paratrasnetelor ,verificarea continuitatii nulului de protectie a tabloului electric general si de distributie - eliberarea buletinelor PRAM‚ÄĚ
            
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legii 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

COD CPV ‚Äď 50532400-7 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie¬†¬† electrica

Obiectul achizitiei:
Servicii de verificarea prizelor  de impamantare,verificarea paratasnetelor ,verificarea continuitatii nulului de protectie a tabloului electric general si de distributie pecum si eliberarea buletinelor PRAM din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor, conform legislatiei in vigoare.
Daca se constata nereguli acestea vor fi remediate .Pentru aceasta se va intocmi  un deviz care va fi supus aprobarii  conducerii institutie

Durata contractului: pana la 24.12.2019

Criteriul de atribuire,:- pretul cel mai mic

Modul de prezentare a ofertei:

a)   Oferta tehnica: constand din asumarea caietului de sarcini , adica caietul de semnat si stampilat (ANEXA).
b)   Oferta financiara:  va  cuprinde  pretul pe unitate de lucru exprimat in lei, fara TVA  aferent serviciului prestat,  astfel:

 1. Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant, exprimat in  lei/prize de pamant , fara tva
 2. Verificarea continuitatii conductorului de protectie de la tabloul de distributie la prize de pamant si la prizele interioare la tablouri (aproximativ 160 prize interioare) exprimat in  lei/prize interioara ,fara tva
 3. Verificarea conexiunilor in tablourile de distributie exprimat in  lei/tablou de distributie ,fara tva
 4. Verificarea existentei prizelor de pamant la generatorul electric, la centrale  termice  si daca acestea nu exista este necesara executarea acestora. Pretul pentru acest serviciu se va stabili in urma vizitarii sediului  instititiei .

Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor , situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, la registratura (camera9), pana la data 27.11.2019, ora 11:00, in plic inchis.
Ofertele se vor deschide in data de 27.11.2019, ora 12:00.
      Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte:
1.¬†¬† Formularul de oferta financiara ‚Äď formularul 3, in original
2. Oferta tehnica constand din asumarea caietului de sarcini care  constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica , respectand legislatia in vigoare in acest domeniu.

Operatorul economic declarant castigator va avea obligatia de a prezenta  inainte de incheierea contractului urmatoarele documente:

 1. DeclaraŇ£ii privind neincadrarea √ģn situaŇ£iile prevńÉzute la art.164,165,167 din Legea 98/ 2016 declaratie pe proprie raspundere ‚Äďcompletare formular nr.1in original.
 2. DeclaraŇ£ie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016¬† privind achizitiile publice ‚Äď completare formular 2 in original.
 3. Certificatul constatator emis de Oficiul  Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, in copie conform cu originalul
 4. Autorizatia de functionare emisa de ANRE pentru astfel de verificari

   Modalitati de plata :

Plata se va face prin ordin de plata , in contul prestatorului , deschis la Trezorerie, in baza facturii emise de operatorul economic.
Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a urca oferta in S.I.C.A.P, sub codul CPV: 50532400-7 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distribuitie   electrica, pentru finalizarea acestei achizitii pe www.e-licitatie.ro ,

Pentru¬† o documentare cat mai exacta va rugam sa vizitati sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden»õńÉ a Persoanelor ,Ploie»ôti, B-dul. Independen»õei, nr.10¬†¬†¬†¬†

Rela»õii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden»õńÉ a Persoanelor, Ploie»ôti, B-dul.Independen»õei, nr.10¬†¬†¬†¬†

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
21.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect ‚ÄúExpertiza tehnica la obiectul ‚ÄěMutari protejari retele alimentare cu apa‚ÄĚ din cadrul proiectului de investitii ‚ÄěCresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare-etapa I‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 28.11.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire Expertiza tehnica la obiectul ‚ÄěMutari protejari retele alimentare cu apa‚ÄĚ din cadrul proiectului de investitii ‚ÄěCresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare-etapa I, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71319000-7 ‚Äď Servicii de expertizńÉ                     

Valoarea estimata, fara TVA: 29.411,76 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la data emiterii ordinului de incepere

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1070913/21.11.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 28.11.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire Expertiza tehnica la obiectul ‚ÄěMutari protejari retele alimentare cu apa‚ÄĚ din cadrul proiectului de investitii ‚ÄěCresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare-etapa I, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
21.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect ‚ÄúExpertiza Tehnica - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 28.11.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de ‚ÄěExpertiza Tehnica - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71319000-7 ‚Äď Servicii de expertizńÉ           

Valoarea estimata, fara TVA: 29.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la primirea ordinului de incepere.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1104877/21.11.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 28.11.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de ‚ÄěExpertiza Tehnica - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
19.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI
Anun»õ licita»õie publicńÉ pentru √ģnchirierea unor spa»õii cu altńÉ destina»õie dec√Ęt cea de locuin»õńÉ situate √ģn Pia»õa Victoriei - Pietonal Nichita Stanescu...detalii
   
13.11.2019 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI
Licitatii publice deschise cu strigare pentru inchiriere locatii in pietele din municipiul Ploiesti...detalii
   
07.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect elaborare ‚ÄúStudiu de trafic pentru proiectul - Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi ‚Äď cod SMIS 48114‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.11.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de elaborare ‚ÄúStudiu de trafic pentru proiectul - Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi ‚Äď cod SMIS 48114‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 79311100-8 ‚Äď Servicii de elaborare de studii                              

Valoarea estimata, fara TVA: 42.016,81 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Lista de Investitii, Capitol 84.02.71.01 - Transporturi, Subcapitol C - Alte cheltuieli de investitii, pozitia 23

Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la primirea ordinului de incepere

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.
Se recomanda vizitarea amplasamentului, conform Caietului de sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1115472 /07.11.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.11.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de elaborare ‚ÄúStudiu de trafic pentru proiectul - Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi ‚Äď cod SMIS 48114‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
 
06.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de ‚ÄěPUZ ‚Äď Strada Cosminele 11A -Ploiesti‚ÄĚ
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP-Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 13.11.2019, ora: 14.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in ‚ÄěPUZ ‚Äď Strada Cosminele 11A -Ploiesti‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (13.11.2019, ora:14.00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71410000-5 - Servicii de urbanism;
Valoarea estimata, fara TVA: 24.000 lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local 2019 al Municipiului Ploiesti conf. Listei obiectivelor cu finantare din bugetul local 2019 la Capitolul 70.02.71.01-C13: ‚ÄúPUZ Strada Cosminele 11 A, Ploiesti‚ÄĚ.

Termenul de prestare a serviciilor:
Durata estimata a contractului de servicii este de max 60 zile astfel:
   -Ridicarea topografica cu viza O.C.P.I, plan de parcelare al terenului studiat, studiul geotehnic ‚Äď 30 zile  de la emiterea ordinului de incepere;
   - Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism 2 zile de la emiterea ordinului de incepere care se va da dupa obtinerea studiului topografic cu viza O.C.P.I. ;
   - Documentatiile pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor 3 zile de la emiterea ordinului de incepere care se va da dupa obtinerea Certificatului de urbanism ;
   - Documentatia PUZ ‚Äď 25 zile de la emiterea ordinului de incepere care se va da dupa obtinerea studiului topografic cu viza O.C.P.I si a avizelor/acordurilor solicitate crin CU ;
   - Faza de proiect se considera acceptata, dupa avizarea favorabila de ctre Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a beneficiarului. Documentatia va fi sustinuta de catre proiectant in fata comisiei ;
   - Orice solicitare de modificare a documentatiei de catre avizatori si Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, va fi solutionata si sustinuta de catre proiectant fara alte costuri suplimentare, in fata comisiei, in termen de maxim 10 zile de la solicitarea beneficiarului.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, 114, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1115154 /06.11.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
06.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR  EXECUTATE PENTRU CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU, IN DREPTUL BLOCURILOR R1 si R2
Cod CPV: 71319000-7
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 12.600 lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 11.11.2019 ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR  EXECUTATE PENTRU CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU, IN DREPTUL BLOCURILOR R1 si R2, in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti,  Piata Eroilor nr.1A, cod postal 100316, parter (fosta cladire Petrom) doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV                   1115058/06.11.2019

Formulare, contract etc....AICI

   
05.11.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru achizitionarea¬† de produse:PIESE DE SCHIMB PENTRU UTILAJELE DE LA PARCUL MUNICIPAL VEST.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin comanda ferma din partea beneficiarului.Oferta finaciara ¬†vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 12.11.2019 , ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Formularul de oferta si Anexa acestuia, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (12.11.2019, ora 14:00). Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Cod de clasificare CPV: 34913000-0 Diverse piese de schimb (Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 16.486 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;
Termenul de livrare a produselor : 15 zile de la emiterea
Documentatia de atribuire a achizitiei, Formularele, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, fax: 0244/510736.Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1114644 din data de 12.11.2019.

Formulare, contract etc....AICI

   
24.10.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de  informare și publicitate pentru proiectul :Achizitie mijloace de transport public-12m, Ploiesti, Tg.Jiu, Cod SMIS 128120
Cod CPV: 79341000-6
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 58.900 lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 29.10.2019 ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de informare și publicitate pentru obiectivul: Achizitie mijloace de transport public-12m, Ploiesti, Tg.Jiu, Cod SMIS 128120, in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea¬† tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele¬† caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. ¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV       1112217/24.10.2019.

Formulare, contract etc....AICI

   
22.10.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI
Anun»õ licita»õie publicńÉ pentru √ģnchirierea unor spa»õii cu altńÉ destina»õie dec√Ęt cea de locuin»õńÉ situate √ģn Pia»õa Victoriei - Pietonal Nichita Stanescu...detalii
   
18.10.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti intentioneaza achizitia unui proiect tip pentru executia chioscurilor tip 1 si tip 2 cu design personalizat la standarde estetice care sa valorifice spatiul urban - constructii usoare de mici dimensiuni, cu caracter temporar, avand una din laturi (sau mai multe)deschise, amplasate pe spatiul public in care se vand flori, ziare, reviste, bauturi racoritoare, tigari, obiecte de mici dimensiuni de artizanat sau suveniruri si alte similare.
Prin HCL 80/2016 de aprobare a Regulamentului privind amplasarea si functionarea spatiilor comerciala cu caracter provizoriu pe terenurile ce apartin domeniului public si privat al Municipiului Ploiesti au fost propuse si aprobate 2 tipuri de chioscuri stradale.
Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de ELABORARE ‚ÄěSF,PT,DE AMENAJARE CHIOSCURI /SPATII COMERCIALE‚ÄĚ cu design personalizat la standarde estetice care sa valorifice spatiul urban conform Temei de proiectare.
Cod de clasificare CPV:
- 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanŇ£ńÉ, analize    
- 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice.
Valoarea estimata, fara TVA: 11.946  lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt , tema de proiectare si nota conceptuala .
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 28.10.2019 ora 12. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte 28.10.2019 ora 12.
Ofertantul va completa formularelor specifice  si a declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii; Formularul de oferta si Anexa la formularul de oferta in conformitate cu cerintele Temei de Proiectare  si ale Documentatiei de atribuire.
      Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
In conformitate cu dispozitiile art.137, alin(2), lit.k) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa oferta careia √ģi lipseste una din cele doua componente, asa cum sunt precizate la art.3, alin(1)  lit.hh) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv propunerea tehnica, sau propunerea financiara.
Referitor la formularul de contract ofertantul va prezenta Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice)
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
Anuntul pentru achizitia directa este publicat si  in Sistemul   Electronic  al  Achizitiilor   Publice ( NOUL SEAP), la adresa: www. sicap-prod.e-licitatie.ro -Administrare - Publicitate ‚Äď Anunturi (ADV 1103423/18.10.2019).

Formulare...AICI

   
18.10.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect ‚ÄúExpertiza Tehnica - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.10.2019, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de ‚ÄěExpertiza Tehnica - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71319000-7 ‚Äď Servicii de expertizńÉ           

Valoarea estimata, fara TVA: 20.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la primirea ordinului de incepere.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1104877/18.10.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.10.2019, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de ‚ÄěExpertiza Tehnica - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
10.10.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de servicii : ‚ÄěSERVICII PENTRU DOTAREA SI FUNCTIONAREA SECTIILOR DE VOTARE PRIVIND ALEGERILE PENTRU PRESEDINTELE ROMANIEI DIN ANUL 2019‚ÄĚ. Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 17.10.2019 , ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in ‚ÄěSERVICII PENTRU DOTAREA SI FUNCTIONAREA SECTIILOR DE VOTARE PRIVIND ALEGERILE PENTRU PRESEDINTELE ROMANIEI DIN ANUL 2019‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, sau in Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A pana la termenul limita comunicat mai sus 17.10.2019 , ora 14:00. Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) ¬†de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare: -    50800000-3 (Diverse servicii de intretinere si reparare-Rev.2);
Valoarea estimata, fara TVA:42.000,00 lei fara TVA.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Suma se asigura din Bugetul de Stat;
Termenul de prestare :de la emiterea ordinului de incepere pana la data de 29.11.2019 dupa cum urmeaza :

 • Amenajarea (transport, montare, demontare cabine vot, urne vot, plńÉcuŇ£e secŇ£ii de votare) sec»õiilor de votare aflate pe raza municipiului Ploie»ôti (157 de sec»õii de votare, conform anexei) ; amenajarea sec»õiilor se face √ģn perioada 04 noiembrie 2019 ‚Äď08 noiembrie 2019, ora 12.00, pentru primul tur ;
 • Demontarea »ôi depozitarea (acolo unde se impune), √ģn sediile sec»õiilor de votare, a urnelor »ôi cabinelor de vot (11 ‚Äď 13 noiembrie 2019);
 • Amenajarea (montare cabine vot »ôi urne de vot, verificare plńÉcu»õe sec»õii de votare) sec»õiilor de votare pentru turul II pentru cele 157 sec»õii de votare din municipiul Ploie»ôti (√ģn perioada 18 -22 noiembrie 2019, ora 12.00) ;
 • Asigurarea unei echipe formatńÉ din 5 persoane pentru manipularea materialelor ce vor fi distribuite la sec»õiile de votare pentru ziua de s√ĘmbńÉtńÉ, 9 noiembrie intervalul orar 15.00 ‚Äď 17.00, respectiv 23 noiembrie intervalul orar 15.00 ‚Äď 17.00 ;
 • Asigurare dispecerat permanent¬† format din mimimum¬† 3 persoane (electrician, mecanic, Ňüofer) √ģn urmńÉtorul interval de timp :

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† S√ĘmbńÉtńÉ, 9 noiembrie 2019 , √ģncep√Ęnd cu ora 17,00 ‚Äď Luni, 11 noiembrie 2019, ora 08,00
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† S√ĘmbńÉtńÉ, 23 noiembrie 2019 , √ģncep√Ęnd cu ora 17,00 ‚Äď Luni, 25¬† noiembrie 2019, ora 08,00
Str√Ęngerea materialelor folosite pentru amenajarea sec»õiilor de votare (urne, cabine, plńÉcu»õe sec»õii de votare, mese »ôi scaune ‚Äďacolo unde a fost cazul) »ôi depozitarea lor √ģn spa»õiile de unde au fost preluate
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr.1A,birou 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1108807, din data de 10.10.2019.

Formulare, caiet de sarcini, etc....AICI

   
10.10.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de Consultanta in vederea finantarii actiunilor inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile (UIA).

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.10.2019 ora 14.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Consultanta in vederea finantarii actiunilor inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile (UIA), in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus 17.10.2019 ora 14.00
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: - 73200000-4 Servicii de consultanta in cercetare si in dezvoltare; 71240000-2 Servicii de arhitectura, inginerie si de planificare ;             
Valoarea estimata, fara TVA: 109.244 lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Durata estimativńÉ a contractului : - 12 luni- dupńÉ publicarea ghidului Ňüi emiterea ordinului de √ģncepere p√ĘnńÉ la semnarea contractului de finanŇ£are: se va actualiza prin act aditional dupa aparitia ghidului.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, telefon: 0244/516699, int.303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 1100177/10.10.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
08.10.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de  informare și publicitate pentru proiectul:"Eficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit nr.23 Municipiul Ploiesti, cod proiect 117888
Cod CPV: 79341000-6
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 8.010 lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 15.10.2019 ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de realizare materiale de informare și publicitate pentru obiectivul:"Eficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit nr.23 Municipiul Ploiesti, cod proiect 117888 ", in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea¬† tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele¬† caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. ¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV  1107851/08.10.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
07.10.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit nr.23 Municipiul Ploiesti"

Cod CPV: 79411000-8
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 40.676,43 lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 15.10.2019 ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de  consultanta in management pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit nr.23 Municipiul Ploiesti", in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea¬† tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele¬† caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. ¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV       1107773/07.10.2019

Formulare, contract...AICI

   
07.10.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de servicii ‚ÄúExpertiza tehnica la lucrarile executate in cadrul proiectului ‚ÄúModernizarea/extinderea functionala a Hipodromului Ploiesti‚ÄĚ.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
Obiectul contractului - Intocmirea, conform caiet de sarcini a Expertizei tehnice la lucrarile executate in cadrul proiectului “Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului Ploiesti. Pentru determinarea starii tehnice a pistei de alergare de trap, a cladirii tribunelor si a grajdurilor este necesara efectuarea unei expertize tehnice care sa evalueze capacitatea de satisfacere a cerintelor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si determinarea solutiilor tehnice de imbunatatire a calitatii lucrarilor executate, la pista de trap, cladirea tribune si grajduri.

Cod de clasificare CPV:
71319000-7  Servicii de expertiza
           
Valoarea estimata, fara TVA: 67.226 lei, fara TVA.
           
Termenul de incepere a indeplinirii obligatiilor contractuale: 5 zile de la data semnarii contractului, timp in care va fi depusa garantia de buna executie a contractului.
Prestarea serviciilor: in termen de 40 zile de la emiterea ordinului de incepere
Valabilitatea contractului: pana la indeplinirea obligatiilor contractuale ale celor doua parti.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul  SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 15.10.2019, orele 14:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.           
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata eroilor nr. 1A, etaj 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro ‚Äď Initiere Proceduri de Achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ¬†ADV1100848/07.10.2019

Formulare, caiet de sarcini....AICI

   
30.09.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de servicii ‚ÄúD.A.L.I.- Centrala Termica Scoala Gimnaziala¬† ‚ÄěRares Voda‚ÄĚ(str. Rares Voda nr. 2)‚ÄĚ.¬†¬†¬†¬†¬†
Obiectul contractului - Intocmirea, conform caiet de sarcini, a documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii ¬†pentru Centrala Termica Scoala Gimnaziala¬† ‚ÄěRares Voda‚ÄĚ(str. Rares Voda nr. 2)

 • Documentatia de avizare pentru lucrari de interventie,
 • listele cuprinzand cantitatile de lucrari (Formularul F3)
 • centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari (F2)
 • caietul de sarcini pentru achizitia lucrarilor si graficul de executie a lucrarilor.

Cod de clasificare CPV:
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanŇ£ńÉ, analize¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
           
Valoarea estimata a achizitiei este de 8000 lei fara T.V.A din care:
           
Termenul de prestare: 20 zile de la data de incepere, inscris pe ordinul de incepere.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul  SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 07.10.2019, orele 14:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.           
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata eroilor nr. 1A, etaj 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro ‚Äď Initiere Proceduri de Achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1105881/30.09.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
25.09.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii de consultanta pentru elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii publice ‚Äď blocurile 10D si 12C pentru proiectul ‚Äě EFICIENTIZARE ENERGETICńā BLOCURI √éN MUNICIPIUL PLOIE»ėTI ‚Äď LOT 1‚ÄĚ, cod SMIS 119791.   Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 02.10.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de consultanta pentru elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii publice ‚Äď blocurile 10D si 12C pentru proiectul ‚Äě EFICIENTIZARE ENERGETICńā BLOCURI √éN MUNICIPIUL PLOIE»ėTI ‚Äď LOT 1‚ÄĚ, cod SMIS 119791, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71311000-1 Servicii de consultanŇ£ńÉ √ģn domeniul lucrńÉrilor publice
- 79418000-7 Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor

                      
Valoarea estimata, fara TVA: 18.297,60 lei fara TVA
Sursa de finantare: FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2019.
Termenul de prestare a serviciilor:
Consultantul are obliga»õia de a √ģntocmi urmńÉtoarele documente:
- documentatie atribuire pentru Achizitie servicii de informare si publicitate, cu termen de livrare a documentelor - 10 zile calendaristice de la primirea ordinului de √ģncepere;
            - documentatie atribuire pentru Achizitie servicii de consultanta in managementul proiectului, cu termen de livrare a documentelor - 10 zile calendaristice de la primirea ordinului de √ģncepere;
            - documentatie atribuire pentru Achizitie servicii de audit financiar, cu termen de livrare a documentelor - 10 zile calendaristice de la primirea ordinului de √ģncepere;
            - documentatie atribuire pentru Achizitie servicii de consultanta privind dirigentia de santier, cu termen de livrare a documentelor - 10 zile calendaristice de la primirea ordinului de √ģncepere;
            - documentatie atribuire pentru Achizitie servicii de verificare a proiectarii, cu termen de livrare a documentelor - 10 zile calendaristice de la primirea ordinului de √ģncepere;
            - documentatie atribuire pentru Servicii de revizuire a proiectarii si executie lucrari de eficientizare energetica, cu termen de livrare a documentelor - 45 zile calendaristice de la primirea ordinului de √ģncepere.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1105065 /25.09.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Completare anexa formular oferta...AICI  
25.09.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Scoala Gimnaziala George Cosbuc", cod SMIS 117892.  Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 02.10.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Scoala Gimnaziala George Cosbuc", cod SMIS 117892.  , in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 79411000-8 - Servicii generale de consultanŇ£ńÉ √ģn management                              

Valoarea estimata, fara TVA: 30.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2019

Termenul de prestare a serviciilor: Contractul de Servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Scoala Gimnaziala George Cosbuc", cod SMIS 117892.  . √én cazul √ģn care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiŇ£ional √ģncheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de consultanta in management se va prelungi automat, fńÉrńÉ modificarea valorii acestuia. √én acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraŇ£ie prin care √ģŇüi exprimńÉ acordul prelungirii automate a contractului, fńÉrńÉ modificarea valorii acestuia, p√ĘnńÉ la momentul finalizńÉrii activitńÉŇ£ilor prevńÉzute √ģn contractul de finanŇ£are.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1105039 /25.09.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
25.09.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect ‚ÄúConsultanta in management pentru implementarea proiectului: "Eficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit Sfantul Mucenic Mina, cod proiect 117889‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 02.10.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de ‚ÄěConsultanta in management pentru implementarea proiectului: "Eficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit Sfantul Mucenic Mina, cod proiect 117889‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 79411000-8 - Servicii generale de consultanŇ£ńÉ √ģn management                              

Valoarea estimata, fara TVA: 40.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2019

Termenul de prestare a serviciilor: Contractul de servicii de consultanta in management se va derula pe toatńÉ perioada de implementare a contractului de finanŇ£are pentru proiectul Cod SMIS 117889. √én cazul √ģn care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiŇ£ional √ģncheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de consultanta in management se va prelungi automat, fńÉrńÉ modificarea valorii acestuia. √én acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraŇ£ie prin care √ģŇüi exprimńÉ acordul prelungirii automate a contractului, fńÉrńÉ modificarea valorii acestuia, p√ĘnńÉ la momentul finalizńÉrii activitńÉŇ£ilor prevńÉzute √ģn contractul de finanŇ£are.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1104962 /25.09.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 02.10.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de ‚ÄěConsultanta in management pentru implementarea proiectului: "Eficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit Sfantul Mucenic Mina, cod proiect 117889‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
24.09.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect ‚ÄúExpertiza Tehnica - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 01.10.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de ‚ÄěExpertiza Tehnica - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini (si Anexe).  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini (si Anexe) atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71319000-7 ‚Äď Servicii de expertizńÉ                              

Valoarea estimata, fara TVA: 20.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la primirea ordinului de incepere.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1104877/24.09.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 01.10.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de ‚ÄěExpertiza Tehnica - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini (si Anexe).  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini (si Anexe) atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
18.09.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de ELABORARE ‚ÄěSF,PT,DE AMENAJARE CHIOSCURI /SPATII COMERCIALE‚ÄĚ cu design personalizat la standarde estetice care sa valorifice spatiul urban conform Temei de proiectare.

       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 26.09.2019 ora 13.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de ELABORARE ‚ÄěSF,PT,DE AMENAJARE CHIOSCURI /SPATII COMERCIALE‚ÄĚ cu design personalizat la standarde estetice care sa valorifice spatiul urban conform Temei de proiectare, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus 26.09.2019 ora 13.00
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanŇ£ńÉ, analize    
- 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice.
Valoarea estimata, fara TVA: 11.946  lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, tema de proiectare,nota conceptuala, formularele si  formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, telefon: 0244/516699, int.303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 1103423/18.09.2019

Formulare.... AICI

   
17.09.2019 MUNICIPIUL PLOIESTI Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de prestarii servicii - D.A.L.I.- Consolidare zid de sprijin pentru punere in siguranta depozit deseuri Teleajen.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 24.09.2019 , ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : D.A.L.I.- Consolidare zid de sprijin pentru punere in siguranta depozit deseuri Teleajenin conformitate cu cerintele caietului de sarcini.Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (24.09.2019, ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) ¬†de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71241000-9- Studii de fezabilitate, servicii de consultanta                  
Valoarea estimata, fara TVA: 32.500 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;
Termenul de prestare a serviciilor :45 zile dupa primirea ordinelor de incepere, pe etape de lucru,conform fisa de date si caiet de sarcini. Documentatia de atribuire a achizitiei, Formularele, modelul de contract, ¬†caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, fax: 0244/510736.Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1099431 din data de 17.09.2019.


Formulare.... AICI
   
13.09.2019

SC HALE SI PIETE PLOIESTI

Licitatie publica deschisa, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale...detalii
   
04.09.2019

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de servicii ‚ÄúExpertiza tehnica la lucrarile executate in cadrul proiectului ‚ÄúModernizarea/extinderea functionala a Hipodromului Ploiesti‚ÄĚ.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
Obiectul contractului - Intocmirea, conform caiet de sarcini a Expertizei tehnice la lucrarile executate in cadrul proiectului “Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului Ploiesti. Pentru determinarea starii tehnice a pistei de alergare de trap, a cladirii tribunelor si a grajdurilor este necesara efectuarea unei expertize tehnice care sa evalueze capacitatea de satisfacere a cerintelor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si determinarea solutiilor tehnice de imbunatatire a calitatii lucrarilor executate, la pista de trap, cladirea tribune si grajduri.

Cod de clasificare CPV:
71319000-7  Servicii de expertiza
           
Valoarea estimata, fara TVA: 67.226 lei, fara TVA.
           
Termenul de incepere a indeplinirii obligatiilor contractuale: 5 zile de la data semnarii contractului, timp in care va fi depusa garantia de buna executie a contractului.
Prestarea serviciilor: in termen de 40 zile de la emiterea ordinului de incepere
Valabilitatea contractului: pana la indeplinirea obligatiilor contractuale ale celor doua parti.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul  SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 13.09.2019, orele 12:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.           
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata eroilor nr. 1A, etaj 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro ‚Äď Initiere Proceduri de Achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ¬†__________________________

 

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de elaborare  ‚ÄúExpertiza tehnica la lucrarile executate in cadrul proiectului ‚ÄúModernizarea/extinderea functionala a Hipodromului Ploiesti‚ÄĚ, intrucat nu a fost depusńÉ nicio ofertńÉ.

 
04.09.2019

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de servicii ‚ÄúD.A.L.I.- Centrala Termica Scoala Gimnaziala¬† ‚ÄěRares Voda‚ÄĚ(str. Rares Voda nr. 2)‚ÄĚ.¬†¬†¬†¬†¬†
Obiectul contractului - Intocmirea, conform caiet de sarcini, a documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii ¬†pentru Centrala Termica Scoala Gimnaziala¬† ‚ÄěRares Voda‚ÄĚ(str. Rares Voda nr. 2)

 • Documentatia de avizare pentru lucrari de interventie,
 • listele cuprinzand cantitatile de lucrari (Formularul F3)
 • centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari (F2)
 • caietul de sarcini pentru achizitia lucrarilor si graficul de executie a lucrarilor.

Cod de clasificare CPV:
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanŇ£ńÉ, analize¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
           
Valoarea estimata a achizitiei este de 8000 lei fara T.V.A din care:
           
Termenul de prestare: 20 zile de la data de incepere, inscris pe ordinul de incepere.
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul  SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 12.09.2019, orele 16:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.           
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata eroilor nr. 1A, etaj 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro ‚Äď Initiere Proceduri de Achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ¬†ADV1096896/04.09.2019

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de elaborare ‚ÄúD.A.L.I. - Centrala Termica Scoala Gimnaziala ‚ÄěRares Voda‚ÄĚ(str. Rares Voda nr. 2) intrucat nu a fost depusńÉ nicio ofertńÉ.

 
02.09.2019

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de servicii de Consultanta in vederea finantarii actiunilor inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile (UIA).

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 09.09.2019 ora 13.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii seriviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de Consultanta in vederea finantarii actiunilor inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile (UIA), in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus 09.09.2019 ora 13.00
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: - 73200000-4 Servicii de consultanta in cercetare si in dezvoltare; 71240000-2 Servicii de arhitectura, inginerie si de planificare ;             
Valoarea estimata, fara TVA: 109.243 lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Durata estimativńÉ a contractului : - 12 luni- dupńÉ publicarea ghidului Ňüi emiterea ordinului de √ģncepere p√ĘnńÉ la semnarea contractului de finanŇ£are: se va actualiza prin act aditional dupa aparitia ghidului.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, telefon: 0244/516699, int.303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. 1100177/30.08.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
30.08.2019

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de ‚ÄěServicii de dirigentie de santier pentru lucrari publice in Municipiul Ploiesti, respectiv : Modernizare strazi Cartier Buna Vestire si Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Ploiesti ‚ÄĚ
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP-Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 06.09.2019, ora : 13.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in ‚ÄěServicii de dirigentie de santier pentru lucrari publice in Municipiul Ploiesti, respectiv : Modernizare strazi Cartier Buna Vestire si Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Ploiesti‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus 06.09.2019, ora : 13.00_, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor);
Valoarea estimata, fara TVA: Valoarea estimata, a contractului de servicii : 57.089 lei exclusiv TVA fiind determinata astfel:
- valoare estimata lucrari investitii: C+M ‚Äď Modernizare Cartier Buna Vestire, strazile: Petru Musat, Sudorului, Vanatori, Soveja, Lupeni, Prut, Spatari, Plevnei, Alexandru cel Bun:
                                 3.007.854 x 1.14% = 34.289 lei ( credit Exim Bank)
-valoare estimata lucrari : Reparatii curente si intretinere strazi:
                                2.000.000 x 1,14% = 22.800 lei ( bugetul local)
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: capitol Transporturi: Credit Exim Bank si Bugetul local al Municipiului Ploiesti.;

Termenul de prestare a serviciilor: Durata contractului sau termenul pentru finalizare: pana la receptia finala a lucrarilor executate.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, 114, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV  1100117/30.08.2019

Caiet de sarcini, formulare...AICI

CLARIFICARE...AICI

 
28.08.2019

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: EXPERTIZA TEHNICA A PROIECTULUI, FAZA PT-CREARE PASAJ DE  TRECERE INTRE   STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI-PODUL DE  LEMN
Cod CPV: 71319000-7
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 29.412 lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 03.09.2019 ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire EXPERTIZA TEHNICA  A PROIECTULUI, FAZA P.T.- CREARE PASAJ DE   TRECERE INTRE   STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI-PODUL DE  LEMN, in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti,  Piata Eroilor nr.1A, cod postal 100316, parter (fosta cladire Petrom)doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV  1099673/28.08.2019.

Formulare, documentatii etc...detalii

   
27.08.2019

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de prestarii servicii - D.A.L.I.- Consolidare zid de sprijin pentru punere in siguranta depozit deseuri Teleajen.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 03.09.2019 , ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : D.A.L.I.- Consolidare zid de sprijin pentru punere in siguranta depozit deseuri Teleajenin conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
 ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (03.09.2019, ora 12:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71241000-9- Studii de fezabilitate, servicii de consultanta                  
Valoarea estimata, fara TVA: 32.500 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;
Termenul de prestare a serviciilor :45 zile dupa primirea ordinelor de incepere, pe etape de lucru,conform fisa de date si caiet de sarcini. Documentatia de atribuire a achizitiei, Formularele, modelul de contract, ¬†caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1099431.

Formulare, tema proiectare...detalii

 

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de ¬†‚ÄěD.A.L.I.-CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA DEPOZIT DESEURI TELEAJEN‚ÄĚintrucat nu a fost depusńÉ nicio ofertńÉ.
26.08.2019 SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden»õńÉ a Persoanelor Ploie»ôti inten»õioneazńÉ sńÉ achizitioneze, prin achizi»õie directńÉ, conform Legii 98/2016 cu modificńÉrile »ôi completńÉrile ulterioare: fotocopiator(multifunctional) A3, monocrom (alb/negru)

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legii 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV :  30121100-4 fotocopiator
Obiectul achizitiei: Obiectul achizitiei directe il constituie  achizitionare unui fotocopiator(multifunctional)  cu urmatoarele caracteristici minimale:

 • Format:A3
 • Viteza de copier:alb/negru:A4- 30(cpm);A3-15(cpm)
 • Rezolutie la copier alb/negru:600x600 dpi
 • Duplex ‚Äďstandard
 • Format hartie ADF:A3,A4 ,A5,
 • ADF:min:50coli-A4,A5; min:25 coli A3
 • Memorie standard:512mb¬†¬†¬†
 • Procesor minim:400MHz
 • Timp de incalzire:max30s
 • Copiere multipla: 1-999 coli
 • Zoom:25-400%
 • Functii:imprimare,copier,scanare

                                           
 
Criteriul de atribuire,:- prețul cel mai scazut pentru  aceleasi caracteristici tehnice .

Modul de prezentare a ofertei:

 • Se va afisa in SICAP la codul CPV:30121100-4 valoarea fotocopiatorului cu instalare ,cu ¬†mentiunea pentru SPLCEP Ploiesti
 • In descriere se va specifica tonerului recomandat cu capacitatea si pretul acestuia

Valoarea estimate: a fotocopiatorului  este de 6700 lei fara TVA
Achizitia se va desfasura de pe www.e-licitatie.ro/ NOUL SEAP,catalogul de produse , incepand cu  data de 30.08.2019,  ora 10.00 

Rela»õii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden»õńÉ a Persoanelor Ploie»ôti, B-dul.Independen»õei nr. 10.

   
22.08.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU BRANSAMENTE ELECTRICE-GAZE, STRADA LIBERTATII NR.3
Cod CPV: 71321000
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 96.500 lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 28.08.2019 ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU BRANSAMENTE ELECTRICE-GAZE, STRADA LIBERTATII NR.3, in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini . Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti,  Piata Eroilor nr.1A, cod postal 100316, parter (fosta cladire Petrom)doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV  1098589/22.08.2019.

Formulare, instructiuni, etc....detalii

   
20.08.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de ¬†Achizitionare (inchiriere) a unei scene¬† cu sonorizare, video si lumini pentru organizarea celei de a VII-a editii a Festivalului Interetnic.¬†¬†¬†¬†¬†
Cod de clasificare CPV:


34950000-1 (structuri portante) ‚Äď PA01-7 (inchiriere)
32342410-9 (echipament de sonorizare) ‚Äď PA01-7 (inchiriere)
32330000-5 (aparate audio si video de inregistrare si redare)¬† ‚Äď PA01-7 (inchiriere)
31527260-6 (sistem de iluminat) ‚Äď PA01-7 (inchiriere)
71356300-1 (servicii de suport tehnic)

Valoarea estimata a achizitiei este 42016lei, fara TVA.

Durata evenimentului este de 3 zile, in perioada 20-22 Septembrie 2019. Montarea se face cu o zi inainte, iar demontarea se va face in termen de 24 ore de la terminarea evenimentului.
Durata contractului: de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la data de 25 Septembrie 2019.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare (inclusiv lucrari de montare , punere in functiune si servicii de intretinere).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data 28.08.2019, orele 16:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inclusiv lucrari de montare si punere in functiune), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piatra Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.   
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,                            Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), la adresa: ¬†sicap-prod.e-licitatie.ro ‚Äď Initiere de proceduri de achizitii - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1098075/20.08.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
09.08.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect ‚ÄúServicii de dirigentie de santier pentru executie lucrari ‚Äď Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ si reparatii curente la unitati de invatamant‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 21.08.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de dirigentie de santier pentru executie lucrari ‚Äď Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ si reparatii curente la unitati de invatamant‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini (si Anexe).  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini (si Anexe) atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71520000-9 -Servicii de supraveghere a lucrarilor                              

Valoarea estimata, fara TVA: 11.500 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul de prestare a serviciilor: pana la receptia finala a lucrarilor executate.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1088422/09.08.2019.

Formulare, caiet de sarcini...detalii

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 21.08.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de dirigentie de santier pentru executie lucrari ‚Äď Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ si reparatii curente la unitati de invatamant‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini (si Anexe).  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini (si Anexe) atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
09.08.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de servicii ‚ÄúD.A.L.I.- Centrala Termica Scoala Gimnaziala¬† ‚ÄěRares Voda‚ÄĚ(str. Rares Voda nr. 2)‚ÄĚ.¬†¬†¬†¬†¬†
Obiectul contractului - Intocmirea, conform caiet de sarcini, a documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii ¬†pentru Centrala Termica Scoala Gimnaziala¬† ‚ÄěRares Voda‚ÄĚ(str. Rares Voda nr. 2)

 • Documentatia de avizare pentru lucrari de interventie,
 • listele cuprinzand cantitatile de lucrari (Formularul F3)
 • centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari (F2)
 • caietul de sarcini pentru achizitia lucrarilor si graficul de executie a lucrarilor.

 

Cod de clasificare CPV:
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanŇ£ńÉ, analize¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
           
Valoarea estimata a achizitiei este de 8000 lei fara T.V.A din care:
           
Termenul de prestare: 20 zile de la data de incepere, inscris pe ordinul de incepere.
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul  SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 21.08.2019, orele 16:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.           
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata eroilor nr. 1A, etaj 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr.  ADV1096896/09.08.2019

 

Formulare, caiet de sarcini...detalii

   
08.08.2019 SC HALE SI PIETE SA
Licitatie publica deschisa, cu strigare, inchiriere spatii...detalii
   
05.08.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) - EXTINDERE RETELE SUBTERANE IN MUNICIPIUL PLOIESTI (BRANSAMENTE ELECTRICE)- REALIZARE BRANSAMENT ELECTRIC SI INSTALATIE DE UTILIZARE STATII DE POMPARE APE UZATE ‚Äď STRAZILE FABRICILOR nr.42, FABRICILOR nr.11 (PROIECTARE + EXECUTIE);
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii(proiectare), si un contract de executie lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 12.08.2019, ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de lucrari(inclusiv proiectare) avand ca obiect : EXTINDERE RETELE SUBTERANE IN MUNICIPIUL PLOIESTI (BRANSAMENTE ELECTRICE)- REALIZARE BRANSAMENT ELECTRIC SI INSTALATIE DE UTILIZARE STATII DE POMPARE APE UZATE ‚Äď STRAZILE FABRICILOR nr.42, FABRICILOR nr.11 (PROIECTARE + EXECUTIE), in conformitate cu cerintele Avizulelor Tehnice de racordare nr.: nr. 301019119820/04.06.2019 - strada Fabricilor nr.42;- nr.301019120300/26.0.2019 ‚Äď strada Fabricilor nr.11.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Avizulelor tehnice de racordare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, insusirea formularului Anexei nr.1,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (12.08.2019, ora 12:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
45311000-0 - LucrńÉri de cablare Ňüi conexiuni electrice
45231400-9 LucrńÉri de construcŇ£ii de linii electrice
45232200-4 LucrńÉri auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electricńÉ
71356200-0 Servicii de asistenŇ£ńÉ tehnicńÉ
Valoarea estimata, fara TVA: 8.053,72 lei, fara TVA, din care:
      -executie lucrari in valoare de 6.053,72 lei, fara TVA
      -servicii de intocmire documentatii si proiectare si asistenta tehnica pe toata perioada exexcutiei lucrarilor in valoare de 2.000,00 lei, fara TVA.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a lucrarilor (inclusiv proiectare):
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 15 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa semnarea contractului, cu conditia obtinerii Avizului CTEA de la SDEE Electrica S.A. In cazul in care nu se obtine acest aviz in cele 15 zile, perioada de proiectare se va decala corespunzator.
Termenul de executie al lucrarilor: 20 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire. Serviciile de asistenta tehnica (AT) vor fi asigurate pe intreaga perioada de  executie a lucrarilor.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Avizulele Tehnice de racordare, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP ( http://sicap-prod.e-licitatie.ro/ ), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1095733/05.08.2019

 

Formulare, caiet de sarcini...detalii

   
18.07.2019 SC HALE SI PIETE SA
Licitatie publica deschisa inchiriere spatii...detalii
   
18.07.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect ‚ÄúServicii de dirigentie de santier pentru executie lucrari ‚Äď Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ si reparatii curente la unitati de invatamant‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.07.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de dirigentie de santier pentru executie lucrari ‚Äď Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ si reparatii curente la unitati de invatamant‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini (si Anexe).  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini (si Anexe) atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71520000-9 -Servicii de supraveghere a lucrarilor                              

Valoarea estimata, fara TVA: 11.500 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul de prestare a serviciilor: pana la receptia finala a lucrarilor executate.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1088422/18.07.2019.

Formulare, caiet de sarcini...detalii

   
18.07.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect ‚ÄúServicii de informare si publicitate pentru proiectul ‚ÄúEficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit Sfantul Mucenic Mina‚ÄĚ, cod SMIS 117889‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.07.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de informare si publicitate pentru proiectul ‚ÄúEficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit Sfantul Mucenic Mina‚ÄĚ, cod SMIS 117889, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:

 • 79341000-6  ‚Äď  Servicii de informare si publicitate                              

Valoarea estimata, fara TVA: 7.850 lei, fara TVA

Sursa de finantare: Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2019 (Capitolul PROTECTIA MEDIULUI 74.02.71.01 ‚Äď Alte cheltuieli de investitii pozitia 1 ‚ÄúET/SF/DALI/CF ‚Äď Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti ‚Äď cladiri publice‚ÄĚ valoare 573,00 mii lei).

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1092843/18.07.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
10.07.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE:
Cod CPV: 71322000-1 -Servicii de proiectare tehnicńÉ pentru construcŇ£ia de lucrńÉri publice
Valoarea estimata: 5000 lei, fara TVA.

Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
-Termenul de prestare a serviciilor: 40 de zile, de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere-prestari servicii;
-In cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/ autorizatii/ acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului;

 Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 17.07.2019, ora 15.00.
Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire: ‚ÄúP.A.C., P.T. Servicii de proiectare ¬ę Deviere racord si retea canalizare ‚Äď Aleea Laurilor nr.2A (incinta imobil Scoala Gimnaziala ¬ę Grigore Moisil ¬Ľ pentru construire gradinita cu program normal‚ÄĚ in conformitate cu cerintele Temei de proiectare respectiv Caietului de sarcini, anexat prezentului anunt. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica,  Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt .
         Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV 1091436/10.07.2019

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
09.07.2019 SC HALE SI PIETE SA
Servicii Revizuire rapoarte privind securitatea fizica...detalii
   
25.06.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect ‚ÄúServicii de dirigentie de santier pentru executie lucrari ‚Äď Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ si reparatii curente la unitati de invatamant‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 02.07.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de dirigentie de santier pentru executie lucrari ‚Äď Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ si reparatii curente la unitati de invatamant‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini (si Anexe).  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini (si Anexe) atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71520000-9 -Servicii de supraveghere a lucrarilor                              

Valoarea estimata, fara TVA: 11.500 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul de prestare a serviciilor: pana la receptia finala a lucrarilor executate.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1088422/25.06.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
24.06.2019 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA - "Servicii Legatorie manuala"...detalii
   
24.06.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea Servicii de realizare materiale de informare »ôi publicitate pentru obiectivul:"Eficientizare Energetica Scoala Gimnaziala George Cosbu, cod proiect 117892.

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 28.06.2019, ora 12.00.
Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate in cadrul proiectului ‚ÄúEficientizare Energetica Scoala Gimnaziala George Cosbuc‚ÄĚ cuprinde urmatoarele subactivitati:

 • Subactivitatea 1 -  Publicitate cu privire la inceperea proiectului

Aceasta subactivitate consta in elaborarea anuntului de presa privind inceperea proiectului si publicarea acestuia intr-un ziar regional si/sau local (inclusiv in varianta online); Valoare totala (fara TVA): 925,00 lei.

 • Subactivitatea 2 ‚Äď Publicitate cu privire la promovarea proiectului

Aceasta subactivitate consta in:

 • 1. Realizare autocolante pentru dotari/echipamente (6 buc ‚Äď 300x300 mm si 5 buc ‚Äď 100x 100 mm); Valoare totala (fara TVA): 185,00 lei.
 • 2. Machetarea si montarea unui panou temporar in timpul executarii lucrarilor (care va fi amplasat la adresa obiectivului de investitie); Valoare totala (fara TVA): 3.300,00 lei.
 • Subactivitatea 3 ‚Äď Publicitate cu privire la rezultatele proiectului

Aceasta subactivitate consta in:

 • 1. Elaborarea anuntului de presa privind finalizarea proiectului,  cu mentionarea rezultatelor obtinute si publicarea acestuia intr-un ziar regional si/sau local (inclusiv in varianta online); Valoare totala (fara TVA): 1.200,00 lei.
 • 2. Machetarea si montarea unei placi permanente la finalizarea lucrarilor (care va fi amplasata la adresa obiectivului de investitie); Valoare totala (fara TVA):  2.400,00 lei.
 • Sursa de finantare: FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2019 (Capitolul PROTECTIA MEDIULUI 74.02.71.01 ‚Äď Alte cheltuieli de investitii pozitia 1 ‚ÄúET/SF/DALI/CF ‚Äď Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti ‚Äď cladiri publice‚ÄĚ valoare 573,00 mii lei).
 • Valoarea estimata: 8.010 lei fara TVA
 • Bugetul total al acestui contract este 8.010 lei, fńÉrńÉ TVA, respectiv 9531,9 lei cu TVA din care:
 • ‚ÄĘ    Finantare externa nerambursabila ‚Äď  6.808, 49 lei fara TVA, respectiv 8.102,11 lei inclusiv TVA.
 • ‚ÄĘ    Finantare nationala ‚Äď 1.201,51 lei fara TVA, respectiv 1.429,79 lei inclusiv TVA.

Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor Servicii de realizare materiale de informare »ôi publicitate pentru obiectivul:"Eficientizare Energetica Scoala Gimnaziala George Cosbu, cod proiect 117892 ,  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
       Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  piata Eroilor , nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114,303  fax: 0244/510736.

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Initiere proceduri achizitie, subsectiunea Publicitate - Anunturi,, sub nr. ADV 1087947/24.06.2019

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
20.06.2019 PRIMARIA PLOIESTI

                                            Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Cod CPV: 71322000-1 -Servicii de proiectare tehnicńÉ pentru construcŇ£ia de lucrńÉri publice
     Valoarea estimata: 5000 lei, fara TVA.

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile
-Termenul de prestare a serviciilor: 40 de zile, de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere-prestari servicii;
-In cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului;

Conditii  de participare:
            Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.06.2019, ora 12:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire: ‚ÄúP.A.C., P.T. Servicii de proiectare ¬ę Deviere racord si retea canalizare ‚Äď Aleea Laurilor nr.2A (incinta imobil Scoala Gimnaziala ¬ę Grigore Moisil ¬Ľ pentru construire gradinita cu program normal‚ÄĚ in conformitate cu cerintele Temei de proiectare respectiv Caietului de sarcini, anexat prezentului anunt. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica,  Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt .
         Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice ( NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. ¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠¬≠ADV 1087301/20.06.2019

 

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile
-Termenul de prestare a serviciilor: 40 de zile, de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere-prestari servicii;
-In cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului;

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 27.06.2019, ora 12:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servici ‚ÄúP.A.C., P.T. Servicii de proiectare ¬ę Deviere racord si retea canalizare ‚Äď Aleea Laurilor nr.2A (incinta imobil Scoala Gimnaziala ¬ę Grigore Moisil ¬Ľ pentru construire gradinita cu program normal‚ÄĚ intrucat nu a fost depusńÉ nicio ofertńÉ.

20.06.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE: SERVICII DE TIPARIRE SI LIVRARE  VOUCHERE DE VACANTA         
Cod CPV: 79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare 
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 88,21 pentru servicii de tiparire si livrare a 8821  vouchere de vacanta cu valoare de 50 de lei/voucher pentru salariatii Primariei Municipiului Ploiesti, conform cerintelor Caietului de sarcini.
Autoritatea contractanta va plati/alimenta voucherele de vacanta cu suma de 441.050 lei.

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP pana la data de 24.06.2019 ora 9:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciului. Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de SERVICII DE TIPARIRE SI LIVRARE  VOUCHERE DE VACANTA, in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini  si a             Documentatiei de atribuire. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Formularele nr.1, 2, 3, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte. 
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire(caiet de sarcini, formularele, formularul de contract) este publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV  1087265/20.06.2019.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, telefon 0244/516699, int. 114, 303, fax 0244/510736.

 

Formulare...AICI

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP pana la data de 24.06.2019 ora 9:00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP).

 
14.06.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de servicii ‚Äď‚Äú Service auto, verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea a urmatoarele autoturisme: 3 autoturisme marca Skoda Octavia Tour, 4¬† autoturisme marca Skoda Roomster, 2¬† autoturisme marca Ford Fusion, 2¬† autoturisme marca Dacia Logan, 1 autoturism marca Dacia 1307‚ÄĚ,       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 20.06.2019, ora 10:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Service auto, verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea a urmatoarele autoturisme: 3 autoturisme marca Skoda Octavia Tour, 4¬† autoturisme marca Skoda Roomster, 2¬† autoturisme marca Ford Fusion, 2¬† autoturisme marca Dacia Logan, 1 autoturism marca Dacia 1307‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (20.06.2019, ora 10:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 50110000-9 (servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe); 50116500-6¬† Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare Ňüi echilibrare; 71631200-2 (servicii de inspectie tehnica a automobilelor).
Valoarea estimata, fara TVA: 60.000 lei (fara TVA) pana la data de 31.12.2019 cu posibilitatea suplimentarii pana la valoarea maxima de 80.000 lei (fara TVA).

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a  serviciilor:
Termenul de prestare a serviciilor ‚Äď pana la data de 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii pana la data de 30.04.2020.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Avizele Tehnice de racordare, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1086430/14.06.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
14.06.2019 SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden»õńÉ a Persoanelor Ploie»ôti inten»õioneazńÉ sńÉ achizitioneze, prin achizi»õie directńÉ, conform Legi 98/2016 cu modificńÉrile »ôi completńÉrile ulterioare: ‚Äúservicii de verificarea prizelor de impamantare, verificare paratrasnetelor ,verificarea continuitatii nululuii de protectie a tabloului electric general si de distributie - eliberarea buletinelor PRAM‚ÄĚ
            
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legi 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti

COD CPV ‚Äď 50532400-7 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distribuitie ¬†¬†electrica

Obiectul achizitiei:
servicii de verificarea prizelor  de impamantare,verificarea paratasnetelor ,verificarea continuitatii nulului de protectie a tabloului electric general si de distributie pecum si eliberarea buletinelor PRAM din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor, conform legislatiei in vigoare.

Durata contractului: pana la 31.12.2019: doua verificari la interval de 6 luni

Valoarea estimata : valoarea totala a contractului 1000 lei fara TVA ,  respectiv efectuarea a doua verificari la interval de 6 luni (iunie , decembrie)

Criteriul de atribuire,:- pre»õul cel mai scńÉzut

Modul de prezentare a ofertei:

Oferta tehnica va respecta cel putin,  cerintele caietului de sarcini (ANEXA)
Oferta financiara  va  cuprinde  pretul total fara TVA  aferent serviciului prestat, exprimat in lei ( adica pretul pentru cele doua verificari din lunile iunie si decembrie)
Pretul va ramane  nemodificat pe toata durata derularii contractului

Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor , situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, la registratura (camera9), pana la data 21.06.2019, ora 09:00, in plic inchis.
Ofertele se vor deschide in data de 21.06.2019, orele 10:00.

Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte:

 1. DeclaraŇ£ii privind neincadrarea √ģn situaŇ£iile prevńÉzute la art.164,165,167 din Legea 98/ 2016 declaratie pe proprie raspundere ‚Äďcompletare formular nr.1in original.
 2. DeclaraŇ£ie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016¬† privind achizitiile publice ‚Äď completare formular 2 in original.
 3. Formularul de oferta ‚Äď formularul 3 in original
 4.  Certificatul constatator emis de Oficiul  Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, in copie conform cu originalul
 5. Autorizatia de functionare emisa de ANRE pentru astfel de verificari
 6. Dovada ca electricianul care efectueaza verificarea PRAM este autorizat pentru astfel de lucrari.

   Modalitati de plata :
Plata se va face prin ordin de plata , in contul operatorului deschis la Trezorerie, in baza facturii emise de operatorul economic.
Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a urca oferta in S.I.C.A.P, pentru finalizarea acestei achizitii pe www.e-licitatie.ro
Rela»õii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden»õńÉ a Persoanelor, Ploie»ôti, B-dul.Independen»õei, nr.10.¬†¬†¬†¬†

Caiet de sarcini, declaratii...AICI

   
10.06.2019 PRIMARIA PLOIESTI
Licitatie publica deschisa cu strigare pentru verificarea materialelor recuperate...detalii
   
03.06.2019 PRIMARIA PLOIESTI
PrimńÉria Municipiului PloieŇüti organizeazńÉ licitaŇ£ii publice cu strigare pentru √ģnchirierea unor spaŇ£ii/terenuri excedentare...detalii
   
27.05.2019 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI
Servicii de verificare tehnica periodica a prizelor de impamantare si a paratonierelor...detalii
   
23.05.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) - EXTINDERE RETELE SUBTERANE IN MUNICIPIUL PLOIESTI (BRANSAMENTE ELECTRICE)- REALIZARE BRANSAMENT ELECTRIC SI INSTALATIE DE UTILIZARE STATII DE POMPARE APE UZATE ‚Äď STRAZILE UZINEI, TRAIAN SAVULESCU SI ATELIERULUI (PROIECTARE + EXECUTIE).
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii(proiectare), si un contract de executie lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 29.05.2019, ora 14:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de lucrari(inclusiv proiectare) avand ca obiect : EXTINDERE RETELE SUBTERANE IN MUNICIPIUL PLOIESTI (BRANSAMENTE ELECTRICE)- REALIZARE BRANSAMENT ELECTRIC SI INSTALATIE DE UTILIZARE STATII DE POMPARE APE UZATE ‚Äď STRAZILE UZINEI, TRAIAN SAVULESCU SI ATELIERULUI (PROIECTARE + EXECUTIE), in conformitate cu cerintele Avizulelor Tehnice de racordare nr.: 301019116451 /19.02.2019 - strada Atelierului; nr.301019116520/21.02.2019 - strada Savulescu Traian si ¬†nr.301019116410/18.02.2019 ‚Äď strada Uzinei.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Avizulelor tehnice de racordare atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, insusirea formularului Anexei nr.1,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (29.05.2019, ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
45311000-0 - LucrńÉri de cablare Ňüi conexiuni electrice
45231400-9 LucrńÉri de construcŇ£ii de linii electrice
45232200-4 LucrńÉri auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electricńÉ
71356200-0 Servicii de asistenŇ£ńÉ tehnicńÉ
Valoarea estimata, fara TVA: 11.116,38 lei, fara TVA, din care:
      -executie lucrari in valoare de 8.116,38 lei, fara TVA
      -servicii de documentatii si proiectare in valoare de 3.000,00 lei, fara TVA.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a lucrarilor (inclusiv proiectare):
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 15 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa semnarea contractului, cu conditia obtinerii Avizului CTEA de la SDEE Electrica S.A. In cazul in care nu se obtine acest aviz in cele 15 zile, perioada de proiectare se va decala corespunzator.
Termenul de executie al lucrarilor: 20 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire. Serviciile de asistenta tehnica (AT) vor fi asigurate pe intreaga perioada de  executie a lucrarilor.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Avizulele Tehnice de racordare, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1081152/23.05.2019.

Formulare etc...AICI

CLARIFICARE...AICI  
21.05.2019 SC HALE SI PIETE
Inchiriere locatii in Halele Centrale si piete...detalii
   
17.05.2019 SC HALE SI PIETE Achizitie reparatii si echipamente...detalii    
17.05.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru atribuirea contractului de prestari servicii, elaborare ‚ÄěStudiu de calitate a aerului si a Planului Integrat de calitate a aerului pentru municipiul Ploiesti si comuna Brazi‚ÄĚ
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 31.05.2019, ora :12:00.
Cod de clasificare CPV:
CPV: 79311100-8  -Servicii de elaborare de studii;
CPV:79400000-8  -Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe.
CPV: 90700000-4 -Servicii privind mediul
Valoarea estimata, fara TVA: 60000 lei fara TVA.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Asigurata in cuantum de 70,92% de catre Municipiul Ploiesti, iar 29,08/% de catre Comuna Brazi din bugetele proprii.
Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv Fi»ôa de date, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa va fi  publicat integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa www.ploiesti.ro - Informatii publice - Achizitii publice - Lista achizitii, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV  1079648 / 17.05.2019 .

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
17.05.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractuluide servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea ‚ÄúStrategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul Judetului Prahova pentru Municipiul Ploiesti‚ÄĚsi pregatirea unei fise/propunere de proiect in vederea utilizarii instrumentelor de finantare specificate de Directiva (UE) 2018/410.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de   27.05. 2019 , ora: 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea ‚ÄúStrategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul Judetului Prahova pentru Municipiul Ploiesti ‚ÄĚsi pregatirea unei fise/propunere de proiect in vederea utilizarii instrumentelor de finantare specificate de Directiva (UE) 2018/410, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus
(27.05.2019, ora: 12:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
CPV: 79311100-8 Servicii de elaborare de studii;
CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2);
CPV: 79400000-8 Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2).

Valoarea estimata, fara TVA: 135. 000  lei fara TVA
Avans: 20% - √ģn termen de 30 de zile de la emiterea facturii de la transmiterea ordinului de √ģncepere;
Plata 1:  50% - √ģn termen de 30 de zile de la emiterea facturii dupńÉ recepŇ£ia  Strategiei locale de alimentare cu energie termicńÉ produsńÉ √ģn mod centralizat √ģn sistem producŇ£ie-transport-distribuŇ£ie la nivelul JudeŇ£ului Prahova pentru Municipiul PloieŇüti, actualizatńÉ/revizuitńÉ - forma finalńÉ;
Plata 2: 30% - √ģn termen de 30 de zile de la emiterea facturii dupa recepŇ£ia  FiŇüei/propunerii de proiect revizuite ca urmare a solicitńÉrilor Ministerului Energiei.
Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Termenul de prestare a serviciilor: 3 luni de la emiterea ordinului de √ģncepere, dupńÉ cum urmeazńÉ:

 • Emitere ordin de √ģncepere (O√é)
 • Predare document Strategie locale de alimentare cu energie termicńÉ produsńÉ √ģn mod centralizat √ģn sistem producŇ£ie-transport-distribuŇ£ie la nivelul JudeŇ£ului Prahova pentru Municipiul PloieŇüti actualizatńÉ/revizuitńÉ Ňüi fiŇüa/propunerea de proiect - 1 lunńÉ de la O√é;
 • ObservaŇ£ii transmise de cńÉtre Municipiul PloieŇüti ‚Äď 5 zile de la data √ģnregistrńÉrii la beneficiar a documentelor √ģn versiunea fazei preliminare;
 • Predare variantńÉ finalńÉ a documentului privind actualizarea/revizuirea Strategiei locale de alimentare cu energie termicńÉ produsńÉ √ģn mod centralizat √ģn sistem producŇ£ie-transport-distribuŇ£ie la nivelul JudeŇ£ului Prahova pentru Municipiul PloieŇüti -  5 zile de la transmiterea observaŇ£iilor de cńÉtre beneficiar
 • Predarea fiŇüei/propunere de proiect, revizuitńÉ conform solicitńÉrilor Ministerului Energiei - 3 luni de la emiterea O√é.

Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1079609 /17.05.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
10.05.2019 SPCLEP PLOIESTI

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden»õńÉ a Persoanelor Ploie»ôti inten»õioneazńÉ sńÉ achizitioneze, prin achizi»õie directńÉ, conform Legi 98/2016 cu modificńÉrile »ôi completńÉrile ulterioare:
             A) servicii internet, telefonie fixa VOIP prin fibra optica si mentenanta sistemului hardware existent si,
B) servicii de transmitere de date...detalii

RASPUNS CLARIFICARE...AICI

   
08.05.2019 PRIMARIA PLOIESTI
PrimńÉria Municipiului PloieŇüti organizeazńÉ licitaŇ£ii publice cu strigare pentru √ģnchirierea unor spaŇ£ii excedentare...detalii
   
19.04.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractuluide prestari ‚ÄěServicii de Intocmire documentatii tehnice pentru demolare constructii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti ‚Äď Corpul C2 (magazie ) de la  Scoala Gimnaziala ‚ÄěGrigore Moisil‚ÄĚ Corpul C5 (magazie) de la Gradinita cu program  prelungit nr.23 si constructii C3-C4 de pe str. Postei nr.23. ‚ÄĚ
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de ___02 .05. 2019 , ora _15:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta ‚ÄúServicii de Intocmire documentatii tehnice pentru demolare constructii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti ‚Äď Corpul C2 (magazie ) de la  Scoala Gimnaziala ‚ÄěGrigore Moisil‚ÄĚ Corpul C5 (magazie) de la Gradinita cu program  prelungit nr.23 si constructii C3-C4 de pe str. Postei nr.23. ‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (_02.05.2019, ora: 15 :00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Documentatiile tehnice vor fi realizate conform HG 907/2016 si a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii si intocmite de catre persoane fizice/juridice atestate conform cerintelor Legii nr.10/1995, cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice specifice in vigoare.
Cod de clasificare CPV: 71322000-1 ‚Äď Servicii de proiectare tehnicńÉ pentru construcŇ£ia de lucrńÉri publice ;
Valoarea estimata, fara TVA: 16.800 lei fara TVA.
Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Termenul pentrudocumentatiile tehnice vor fi realizate in 30 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere. Se va transmite un singur ordin de incepere prestari servicii.
Serviciile preconizate:
- intocmire documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatele de urbanism nr.371/07.03.2018, nr.460/26.04.2018 si nr.151/14.03.2019 ‚Äď in numarul de exemplare solicitate de avizatori;
 - intocmire documentatii pentru obtinerea autorizatiilor de desfintare a cladirilor in 2 (doua) exemplare pe suport de hartie si 1(un) exemplar suport magnetic;
  - intocmire proiecte tehnice de demolare (inclusiv devizul general, liste de cantitati, caiete de sarcini pentru organizarea procedurii de achizitie a contractului de excutie lucrari demolare in 3 (trei) exemplare originale pe  suport hartie si 1 (un) exemplar suport magnetic, conform prevederilor Caietului de sarcini;
-Dupa predarea documentatiilor, prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatiile in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a Beneficiarului.
- In cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului, remedierile documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea achizitorului.
- Atasam la prezentul caiet de sarcini, certificatele de urbanism obtinute pentru desfiintarea constructiilor.
Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1074449 /19.04.2019

Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

 

 

 

 

 

CLARIFICARE - DECALARE TERMEN...AICI

 
15.04.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de servicii : ‚ÄěSERVICII PENTRU DOTAREA SI FUNCTIONAREA SECTIILOR DE VOTARE PRIVIND ALEGERILE PENTRU MEMBRII DIN ROMANIA IN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2019‚ÄĚ
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 19.04.2019 , ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in ‚ÄěSERVICII PENTRU DOTAREA SI FUNCTIONAREA SECTIILOR DE VOTARE PRIVIND ALEGERILE PENTRU MEMBRII DIN ROMANIA IN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2019‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus 19.04.2019 , ora 12:00, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare: - ¬†¬†¬†50000000-5 (Servicii de reparare Ňüi √ģntreŇ£inere);
Valoarea estimata, fara TVA:40.000,00 lei fara TVA.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Suma se asigura din Bugetul de Stat;
Termenul de prestare a serviciilor: de la emiterea ordinului de incepere pana la data de 29.05.2019 dupa cum urmeaza :

 • ¬†Amenajarea (transport, montare, demontare cabine vot, urne vot, plńÉcuŇ£e secŇ£ii de votare) sec»õiilor de votare aflate pe raza municipiului Ploie»ôti (157 de sec»õii de votare, conform anexei) ; amenajarea sec»õiilor se face √ģn perioada 27 aprilie 2019 ‚Äď25 mai 2019, ora 12.00 ;
 • Asigurarea unei echipe formatńÉ din 5 persoane pentru manipularea materialelor ce vor fi distribuite la sec»õiile de votare pentru ziua de s√ĘmbńÉtńÉ, 25 mai intervalul orar 14.00 ‚Äď 18.00 ;
 • Asigurare dispecerat permanent¬† format din mimimum¬† 3 persoane (electrician, mecanic, Ňüofer) √ģn urmńÉtorul interval de timp :

S√ĘmbńÉtńÉ, 25 mai 2019 , √ģncep√Ęnd cu ora 16,00 ‚Äď Luni, 27 mai 2019, ora 12,00

Strangerea materialelor folosite pentru amenajarea sec»õiilor de votare (urne, cabine, plńÉcu»õe sec»õii de votare, mese »ôi scaune ‚Äďacolo unde a fost cazul) »ôi depozitarea lor √ģn spa»õiile de unde au fost preluate se va face cel mai t√Ęrziu p√ĘnńÉ la data de 29.05.2019

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr.1A,birou 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1072854 din data de 14.04.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
10.04.2019 PRIMARIA PLOIESTI Licitatie vanzare imobil...AICI    
10.04.2019 PRIMARIA PLOIESTI
Inchiriere spatii cu alta destinatie - cabinete medicale...AICI
   
08.04.2019 SC HALE SI PIETE PLOIESTI Licitatie spatii comerciale...detalii    
08.04.2019 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
Achizitie servicii de reparatie si intretinere a automobilelor, servicii de inspectie tehnica periodica...detalii
   
08.04.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect ‚ÄúExpertiza tehnica la obiectul ‚ÄěMutari protejari retele alimentare cu apa‚ÄĚ din cadrul obiectivului de investitii ‚ÄěCresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare-etapa I‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 15.04.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire Expertiza tehnica la obiectul ‚ÄěMutari protejari retele alimentare cu apa‚ÄĚ din cadrul obiectivului de investitii ‚ÄěCresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare-etapa I, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71319000-7 ‚Äď Servicii de expertizńÉ       

Valoarea estimata, fara TVA: 29.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,  Capitolul 74.02.71.01/C5.

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la data emiterii ordinului de incepere

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1070913/08.04.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 15.04.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire Expertiza tehnica la obiectul ‚ÄěMutari protejari retele alimentare cu apa‚ÄĚ din cadrul obiectivului de investitii ‚ÄěCresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare-etapa I, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
08.04.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru atribuirea contractului de prestari servicii, elaborare ‚ÄěStudiu de calitate a aerului si a Planului Integrat de calitate a aerului pentru municipiul Ploiesti si comuna Brazi‚ÄĚ
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 15.04.2019, ora _12:00.
Cod de clasificare CPV:
CPV: 79311100-8  -Servicii de elaborare de studii;
CPV:79400000-8  Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe.
CPV: 90700000-4 Servicii privind mediul
Valoarea estimata, fara TVA: 60000 lei fara TVA.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Asigurata in cuantum de 70,92% de catre Municipiul Ploiesti, iar 29,08/% de catre Comuna Brazi din bugetele proprii.
Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv Fi»ôa de date, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1070891/  08.04.2019.

Caiet de sarcini, formulare, etc....AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii ‚ÄěSTUDIU DE CALITATE A AERULUI SI A PLANULUI INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI PENTRU MUNICIPIUL PLOIESTI SI COMUNA BRAZI‚ÄĚ, intrucat nu a fost depusńÉ nicio ofertńÉ.

 
05.04.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) avand ca obiect ‚ÄúInstalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari (inclusiv proiectare). Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 12.04.2019, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codurile CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, tema de proiectare si acordul de acces.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, temei de proiectare si acordului de acces atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de executie lucrari (inclusiv proiectare)  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV:
- 45333000-0 - LucrńÉri de instalare de gaz
- 45333200-2 - LucrńÉri de instalare de contoare de gaz
- 45343000-3 -LucrńÉri de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor
- 71322200-3 ‚Äď Servicii de proiectare a conductelor

Valoarea estimata, fara TVA: 12.000 lei fara TVA, din care:
        -executie lucrari in valoare de 11.200 lei;
        -servicii de proiectare (inclusiv viza verificator proiect) in valoare de 800 lei.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti - Lista obiectivelor de investitii - Capitolul 65.71.01 Invatamant - B. Lucrari noi-Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄúVirgil Madgearu‚ÄĚ (proiectare si executie).

Termenul de executie a lucrarilor (inclusiv proiectare): 40 zile si se realizeaza in doua etape, dupa cum urmeaza:
- Etapa I ‚Äď Faza de proiectare: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare, pentru intocmirea documentatiei tehnice, verificarea M.L.P.T.L. a documentatiei si avizarea acesteia;
- Etapa a II-a - Faza de executie a lucrarilor: 10 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru executia de lucrari.
Pentru o mai buna documentare, imobilul poate fi vizitat de luni pana vineri, intre orele 800-1700.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Tema de proiectare, Acordul de acces nr. 12423085/21.05.2018 emis de Distrigaz Sud Retele, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1070669 /05.04.2019.

Caiet de sarcini, formulare, etc....AICI

   
04.04.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de servicii : ‚ÄěSERVICII PENTRU DOTAREA SI FUNCTIONAREA SECTIILOR DE VOTARE PRIVIND ALEGERILE PENTRU MEMBRII DIN ROMANIA IN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2019‚ÄĚ
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 11.04.2019 , ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in ‚ÄěSERVICII PENTRU DOTAREA SI FUNCTIONAREA SECTIILOR DE VOTARE PRIVIND ALEGERILE PENTRU MEMBRII DIN ROMANIA IN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2019‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus 11.04.2019 , ora 12:00, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare: - ¬†¬†¬†50000000-5 (Servicii de reparare Ňüi √ģntreŇ£inere);
Valoarea estimata, fara TVA:40.000,00 lei fara TVA.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Suma se asigura din Bugetul de Stat;
Termenul de prestare a serviciilor: de la emiterea ordinului de incepere pana la data de 29.05.2019 dupa cum urmeaza :

 • ¬†Amenajarea (transport, montare, demontare cabine vot, urne vot, plńÉcuŇ£e secŇ£ii de votare) sec»õiilor de votare aflate pe raza municipiului Ploie»ôti (157 de sec»õii de votare, conform anexei) ; amenajarea sec»õiilor se face √ģn perioada 27 aprilie 2019 ‚Äď25 mai 2019, ora 12.00 ;
 • Asigurarea unei echipe formatńÉ din 5 persoane pentru manipularea materialelor ce vor fi distribuite la sec»õiile de votare pentru ziua de s√ĘmbńÉtńÉ, 25 mai intervalul orar 14.00 ‚Äď 18.00 ;
 • Asigurare dispecerat permanent¬† format din mimimum¬† 3 persoane (electrician, mecanic, Ňüofer) √ģn urmńÉtorul interval de timp :

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† S√ĘmbńÉtńÉ, 25 mai 2019 , √ģncep√Ęnd cu ora 16,00 ‚Äď Luni, 27 mai 2019, ora 12,00

 • StrńÉngerea materialelor folosite pentru amenajarea sec»õiilor de votare (urne, cabine, plńÉcu»õe sec»õii de votare, mese »ôi scaune ‚Äďacolo unde a fost cazul) »ôi depozitarea lor √ģn spa»õiile de unde au fost preluate se va face cel mai t√Ęrziu p√ĘnńÉ la data de 29.05.2019

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr.1A,birou 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1070412 din data de 04.04.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de servicii ‚ÄěSERVICII PENTRU DOTAREA SI FUNCTIONAREA SECTIILOR DE VOTARE PRIVIND ALEGERILE PENTRU MEMBRII DIN ROMANIA IN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2019‚ÄĚ, intrucat nu a fost depusńÉ nicio ofertńÉ.  
28.03.2019 SPCLEP Ploiesti

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden»õńÉ a Persoanelor Ploie»ôti inten»õioneazńÉ sńÉ achizitioneze, prin achizi»õie directńÉ, conform Legii 98/2016, anexa 2,cu completarile si modificarile ulterioare, servicii de paza si participarea la asigurarea¬† ordinii in zona obiectivului ¬†precum si servicii de monitorizarea sistemelor electronice de supraveghere si alarmare , interventii rapide la obiectivul ¬†situat in Ploie»ôti, B-dul Independen»õei, nr10.

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor Legii 98/2016, anexa 2 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie de la bugetul local al   Municipiului Ploiesti

Clasificare CPV : 79713000-5 servicii de paza
                    CPV: 79711000-1 servicii de monitorizare si interventie rapida,
Numarul de posturi: 2(doi) agenti de paza
Obiectul principal al  achizitiei : asigurarea pazei ,prin doi agenti de paza, si participarea la asigurarea ordinii in zona obiectivului  precum si monitorizarea si asigurarea interventiei rapida in cazul unui incident/ situatii deosebite 

Valoarea estimata a serviciului : 14,60lei/ora/agent fara TVA pentru paza, la care se adauga si abonamentul lunar de aproximativ 160lei/luna fara TVA,  pentru monitorizare.  
Criteriul de atribuire- indeplinirea tuturor cerintelor din caietul de sarcini la pre»õul cel mai scńÉzut.

Modalitati de plata:

Autoritatea contractanta va efectua plata catre prestator   pe baza  facturii emise  de acesta  si a pontajului. Factura va fi emisa in primele zile ale lunii ,pentru serviciile prestate in luna anterioara .
  Plata se va face prin ordin de plata , in contul operatorului deschis la Trezorerie.

Modul de prezentare a ofertei:
Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte:

DeclaraŇ£ii privind neincadrarea √ģn situaŇ£iile prevńÉzute la art.164,165,167 din Legea 98/ 2016 declaratie pe proprie raspundere ‚Äďcompletare formular nr.1in original.

DeclaraŇ£ie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016¬† privind achizitiile publice ‚Äď completare formular 2 in original.

Formularul de oferta ‚Äď formularul 3 in original

Licentele de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane, pentru prestarea serviciilor de paza a obiectivelor ,bunurilor si valorilor precum si avizul de functionare al dispeceratului de monitorizare , emis de Inspectoratul General al Politiei Romane conform legii, valabile la data depunerii

Certificatul de inregistrare fiscal

Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate conform caietului de sarcini (ANEXA)

Oferta financiara va cuprinde tariful orar/ agent exprimat in lei , fara TVA , precum si valoarea abonanentului lunar perceput pentru monitorizarea si interventie rapida,
exprimat in lei , fara TVA
Agentul economic va depune in cadrul ofertei financiare Nota de fundamentare a tarifului orar.
Ofertele vor fi depuse ,in plic sigilat, la Registratura  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor , B-dul Independentei ,nr 10 , Ploiesti, pana la data de 04.04.2019 ora 10.00

Ofertele se vor deschide in data de 04.04.2019 orele 11.00

OFERTA declarata castigatoare va fi cea care respecta toate cerintele din caierul de sarcini, la pretul cel mai mic.

Ofertantul declarat castigator va avea obligatia de a urca ofertele in SEAP, pentru finalizarea acestei achizitii pe www.e-licitatie.ro
 
Rela»õii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden»õńÉ a Persoanelor Ploie»ôti, B-dul.Independen»õei nr. 10.

Caiet de sarcini, declaratii...AICI

   
28.03.2019 SPCLEP Ploiesti

Serviciul Public Local Comunitar de Eviden»õńÉ a Persoanelor Ploie»ôti inten»õioneazńÉ sńÉ achizitioneze, prin achizi»õie directńÉ, conform Legii 98/2016 cu modificńÉrile »ôi completńÉrile ulterioare, servicii¬† de curatenie , cod CPV 90910000-9 pentru¬† sediul situat in Ploie»ôti, B-dul Independen»õei, nr10.

¬†Numarul de posturi : 2 posturi ingrijitor

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legii 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului

Clasificare CPV : 90910000-9 servicii de curatenie
Valoarea estimate :este de 14,60 lei/ora/ingrijitor, fara TVA
Obiectul achizitiei: Obiectul achizitiei directe il constituie  prestarea unor servicii  de curatenie , de catre doua persoane, la sediul  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti, incepand cu 01.05.2019,  pana la 31.12.2019 cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pana la data de 30.04.2020.

 • Suprafata cladirii unde se vor presta servicii de curatenie,¬† este de aproximativ 1.106,73 mp, dupa cum urmeaza :
 • Cladirea A:894,28mp(include si arhivele de la subsol)
 • Cladirea B: 212,45mp
 • Suprafata curtii este de¬† aproximativ 651,11mp.

Materialele de curatenie vor fi puse la dispozitie  de catre autoritatea contractanta.

¬†Criteriul de atribuire,:- pre»õul cel mai scńÉzut.

Modul de prezentare a ofertei: Oferta va fi prezentata in plic inchis, sigilat si va cuprinde:

 1. Oferta tehnica: va contine descrierea detaliata a activitatilor  ce urmeaza a fi  prestate            (conform caietului de sarcini din ANEXA)
2. Oferta financiara:  se va preciza  tariful/orar/ ingrijitor  exprimat in lei fara TVA.

   Pretul va ramane  nemodificat pe toata durata derularii contractului.

Modalitati de plata :
Plata se va face prin ordin de plata , in contul operatorului deschis la Trezorerie, in baza facturii si a pontajului emis de acesta.
Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor , situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, pana la data 05.04.2019, ora 10.00.
Ofertele se vor deschide in data de 05.04.2019, orele 11:00.
Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a urca oferta in S.I.C.A.P., pentru finalizarea acestei achizitii pe www.e-licitatie.ro.
Rela»õii suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Eviden»õńÉ a Persoanelor Ploie»ôti, B-dul.Independen»õei nr. 10.

Caiet de sarcini, declaratii, etc...AICI

   
27.03.2019 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA - "Servicii reparatie si intretinere automobile"...detalii
   
22.03.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea Servicii de consultanta pentru intocmirea Caietului de Sarcini, propuneri cu privire la Documentatia de atribuire (formular acord cadru, formular contract subsecvent), acordare de consultanta pentru raspunsurile la clarificarile formulate de ofertanti pe parcursul procedurii de achizitie publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare (oferta tehnica si financiara) in vederea incheierii Acordurilor cadru  avand ca obiect : Lucrari de modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale , lucrari de arta, parcari (cu exceptie celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Local- proiectare si executie, inclusiv lucrari pentru directiile subordonate(reparatii curti, alei ale scolilor, gradinitelor, RASP, spitale- aflate in patrimoniul mun.Ploiesti) .
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 29.03.2019, ora 10.00. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor ‚ÄúServicii de consultanta pentru intocmirea Caietului de Sarcini, propuneri cu privire la Documentatia de atribuire (formular acord cadru, formular contract subsecvent), acordare de consultanta pentru raspunsurile la clarificarile formulate de ofertanti pe parcursul procedurii de achizitie publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare (oferta tehnica si financiara) in vederea incheierii Acordurilor cadru  avand ca obiect : Lucrari de modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale , lucrari de arta, parcari (cu exceptie celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Local- proiectare si executie, inclusiv lucrari pentru directiile subordonate(reparatii curti, alei ale scolilor, gradinitelor, RASP, spitale- aflate in patrimoniul mun.Ploiesti) ,  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si a anexelor acestuia (Anexa 1 si Anexa 2).  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
       Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  piata Eroilor , nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114,303  fax: 0244/510736.

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Initiere proceduri achizitie, subsectiunea Publicitate - Anunturi,, sub nr. ADV 1042901/22.03.2019.

Formulare, caiet de sarcini....AICI

   
15.03.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii ‚ÄěCREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI ‚Äď PODUL DE LEMN (proiectare si executie)‚ÄĚ. 
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. 
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 
22.03.2019 , ora 10:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. 
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. 
Obiectul contractului consta in Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii ‚ÄěCREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI ‚Äď PODUL DE LEMN (proiectare si executie)‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. 
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (
22.03.2019, ora 10:00),
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV
: 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor); 
Valoarea estimata, fara TVA: 133773,75lei fara TVA; 
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: Durata contractului sau termenul pentru finalizare: pana la receptia finala a lucrarilor executate.
Termenul de prestare a serviciilor de dirigentie de santier  se va corela cu cel de executie a contractului de lucrari (inclusiv proiectare) pentru care se achizitioneaza aceste servicii, astfel incat prestatorul sa-si poata indeplini obligatiile asumate si in perioada de pregatire a investitiei.
Supravegherea remedierii eventualelor deficiente care vor surveni in perioada de garantie a lucrarilor se va asigura in aceleasi costuri.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt. 
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1055813/15.03.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
12.03.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) avand ca obiect ‚ÄúInstalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari (inclusiv proiectare). Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 19.03.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codurile CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, tema de proiectare si acordul de acces.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, temei de proiectare si acordului de acces atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de executie lucrari (inclusiv proiectare)  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV:
- 45333000-0 - LucrńÉri de instalare de gaz
- 45333200-2 - LucrńÉri de instalare de contoare de gaz
- 45343000-3 -LucrńÉri de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor
- 71322200-3 ‚Äď Servicii de proiectare a conductelor

Valoarea estimata, fara TVA: 12.000 lei fara TVA, din care:
        -executie lucrari in valoare de 11.200 lei;
        -servicii de proiectare (inclusiv viza verificator proiect) in valoare de 800 lei.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti - Lista obiectivelor de investitii - Capitolul 65.71.01 Invatamant - B. Lucrari noi-Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄúVirgil Madgearu‚ÄĚ (proiectare si executie).

Termenul de executie a lucrarilor (inclusiv proiectare): 40 zile si se realizeaza in doua etape, dupa cum urmeaza:
- Etapa I ‚Äď Faza de proiectare: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare, pentru intocmirea documentatiei tehnice, verificarea M.L.P.T.L. a documentatiei si avizarea acesteia;
- Etapa a II-a - Faza de executie a lucrarilor: 10 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru executia de lucrari.
Pentru o mai buna documentare, imobilul poate fi vizitat de luni pana vineri, intre orele 800-1700.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Tema de proiectare, Acordul de acces nr. 12423085/21.05.2018 emis de Distrigaz Sud Retele, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1066206 /12.03.2019.

Formulare...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 19.03.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codurile CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, tema de proiectare si acordul de acces.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, temei de proiectare si acordului de acces atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de executie lucrari (inclusiv proiectare)  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
 
07.03.2019 SC HALE SI PIETE PLOIESTI Anunt licitatie spatii...detalii    
04.03.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect ‚ÄúExpertiza tehnica la obiectul ‚ÄěMutari protejari retele alimentare cu apa‚ÄĚ din cadrul obiectivului de investitii ‚ÄěCresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare-etapa I‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 11.03.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire Expertiza tehnica la obiectul ‚ÄěMutari protejari retele alimentare cu apa‚ÄĚ din cadrul obiectivului de investitii ‚ÄěCresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare-etapa I, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 71319000-7 ‚Äď Servicii de expertizńÉ                              

Valoarea estimata, fara TVA: 29.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,  Capitolul 74.02.71.01/C5.

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la data emiterii ordinului de incepere

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1064751/04.03.2019.

 

Formulare...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 11.03.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire Expertiza tehnica la obiectul ‚ÄěMutari protejari retele alimentare cu apa‚ÄĚ din cadrul obiectivului de investitii ‚ÄěCresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare-etapa I, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
15.02.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Intocmire documentatii pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti ‚Äď Corpul C2 (baraca metalica) de la¬† Scoala Gimnaziala Grigore Moisil si¬†¬† corpul¬† C5 (magazie) de la Gradinita cu program prelungit nr.23.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

Cod CPV: 71322000-1‚Äď Servicii de proiectare tehnicńÉ pentru construcŇ£ia de lucrńÉri publice

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 4.200 lei  


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin¬†¬†¬† incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 22.02.2019 ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in¬† NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de -Intocmire documentatii pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti ‚Äď Corpul C2 (baraca metalica) de la¬† Scoala Gimnaziala Grigore Moisil si¬†¬† corpul ¬†C5 (magazie) de la Gradinita cu program prelungit nr.23, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini . Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor (fosta cladire Petrom - parter), doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV  1062488/15.02.2019.

Formulare...AICI

   
14.02.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) avand ca obiect ‚ÄúInstalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari (inclusiv proiectare). Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 21.02.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codurile CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, tema de proiectare si acordul de acces.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, temei de proiectare si acordului de acces atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de executie lucrari (inclusiv proiectare)  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV:
- 45333000-0 - LucrńÉri de instalare de gaz
- 45333200-2 - LucrńÉri de instalare de contoare de gaz
- 45343000-3 -LucrńÉri de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor
- 71322200-3 ‚Äď Servicii de proiectare a conductelor

Valoarea estimata, fara TVA: 12.000 lei fara TVA, din care:
-executie lucrari in valoare de 11.200 lei;
-servicii de proiectare (inclusiv viza verificator proiect) in valoare de 800 lei.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul de executie a lucrarilor (inclusiv proiectare): 40 zile si se realizeaza in doua etape, dupa cum urmeaza:
- Etapa I ‚Äď Faza de proiectare: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare, pentru intocmirea documentatiei tehnice, verificarea M.L.P.T.L. a documentatiei si avizarea acesteia;
- Etapa a II-a - Faza de executie a lucrarilor: 10 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru executia de lucrari.
Pentru o mai buna documentare, imobilul poate fi vizitat de luni pana vineri, intre orele 800-1700.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Tema de proiectare, Acordul de acces nr. 12423085/21.05.2018 emis de Distrigaz Sud Retele, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1062330 /14.02.2019.

Formulare, caiet sarcini...detalii

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 21.02.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codurile CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, tema de proiectare si acordul de acces.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, temei de proiectare si acordului de acces atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de executie lucrari (inclusiv proiectare)  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
13.02.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia de SERVICII din ANEXA II LA LEGEA NR. 98/2016  - servicii de informare »ôi comunicare aferente proiectului ‚ÄúPROETIC: ETICA + TRANSPAREN»öńā + INTEGRITATE + CORUP»öIE‚ÄĚ, cod proiect 118799
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. 
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 19.02.2019 , ora 10:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. 
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. 
Obiectul contractului consta in servicii de informare »ôi comunicare aferente proiectului ‚ÄúPROETIC: ETICA + TRANSPAREN»öńā + INTEGRITATE + CORUP»öIE‚ÄĚ, cod proiect 118799, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. 
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (19.02.2019, ora 10:00),

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 79952000-2 Servicii de evenimente
Valoarea estimata, fara TVA: 53430,60 lei fara TVA; 
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt. 
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP(http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1062199/13.02.2019

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
12.02.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari(inclusiv proiectare) - EXTINDERE RETELE SUBTERANE IN MUNICIPIUL PLOIESTI (BRANSAMENTE ELECTRICE)- ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA STATIA DE POMPARE, APE UZATE-STRADA VASLUI, PLOIESTI;
      Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP¬† (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 19.02.2019 , ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de lucrari(inclusiv proiectare) avand ca obiect : EXTINDERE RETELE SUBTERANE IN MUNICIPIUL PLOIESTI (BRANSAMENTE ELECTRICE)- ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA STATIA DE POMPARE, APE UZATE-STRADA VASLUI, PLOIESTI, in conformitate cu cerintele Avizului Tehnic de racordare nr. 301018111008 / 20.09.2018.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Avizului Tehnic de racordare nr. 301018111008 / 20.09.2018 atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, declaratie privind insusirea formularului F 14,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (19.02.2019 , ora 12:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV:   
45311000-0 - LucrńÉri de cablare Ňüi conexiuni electrice
45231400-9 LucrńÉri de construcŇ£ii de linii electrice
45232200-4 LucrńÉri auxiliare pentru linii electrice
71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electricńÉ
71356200-0 Servicii de asistenŇ£ńÉ tehnicńÉ
Valoarea estimata, fara TVA: 3.634,68 lei, fara TVA, din care:
-executie lucrari in valoare de 2.634,68 lei, fara TVA
-servicii de documentatii si proiectare in valoare de 1.000,00 lei, fara TVA.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a lucrarilor (inclusiv proiectare):
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 15 zile de la emiterea ordinului de incepere, dupa semnarea contractului, cu conditia obtinerii Avizului CTEA de la SDEE Electrica S.A. In cazul in care nu se obtine acest aviz in cele 15 zile, perioada de proiectare se va decala corespunzator.
Termenul de executie al lucrarilor: maxim 10 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire.Serviciile de asistenta tehnica (AT) vor fi asigurate pe intreaga perioada de  executie a lucrarilor.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Avizului Tehnic de racordare nr. 301018111008 / 20.09.2018, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1061799/12.02.2019.

Formulare, instructiuni, avize...AICI

   
12.02.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii ‚ÄěCREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI ‚Äď PODUL DE LEMN (proiectare si executie)‚ÄĚ. 
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. 
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 19.02.2019 , ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. 
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. 
Obiectul contractului consta in Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii ‚ÄěCREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI ‚Äď PODUL DE LEMN (proiectare si executie)‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. 
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (19.02.2019, ora 12:00),

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV
: 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor); 
Valoarea estimata, fara TVA: 120.767,97 lei fara TVA; 
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: Durata contractului sau termenul pentru finalizare: pana la receptia finala a lucrarilor executate.
Termenul de prestare a serviciilor de dirigentie de santier  se va corela cu cel de executie a contractului de lucrari (inclusiv proiectare) pentru care se achizitioneaza aceste servicii, astfel incat prestatorul sa-si poata indeplini obligatiile asumate si in perioada de pregatire a investitiei.
Supravegherea remedierii eventualelor deficiente care vor surveni in perioada de garantie a lucrarilor se va asigura in aceleasi costuri.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt. 
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP(http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1055813/12.02.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
11.02.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: S.F.‚ÄďEXTINDERE CAPACITATE CAZARE¬† CAMIN DE BATRANI¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
Coduri CPV: 79314000-8 (Studiu de Fezabilitate)
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 45.000 lei fara TVA,


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin¬†¬†¬† incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 18.02.2019 ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in¬† NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire S.F.‚ÄďEXTINDERE CAPACITATE CAZARE¬† CAMIN DE BATRANI, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si Temei de Proiectare. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1061618 /11.02.2019.

Formulare, fise de date...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
07.02.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari(inclusiv proiectare) - CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 14.02.2019 , ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de lucrari(inclusiv proiectare) avand ca obiect CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si Studiului de fezabilitate.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a studiului de fezabilitate atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus 14.02.2019 , ora 12:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:   
- 45212314-0 Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale
-¬† 71322000-1 Servicii de proiectare tehnicńÉ pentru construcŇ£ia de lucrńÉri publice;
- 71311100-2 (Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice)
Valoarea estimata, fara TVA: 50.103,71 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a lucrarilor (inclusiv proiectare): 60 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini ,Studiul de fezabilitate, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1061266/07.02.2019.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
05.02.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: SF‚Äď BAZIN DE INOT
Cod CPV: 79314000-8 ‚Äď Studiu de fezabilitate
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 80.000 lei fara TVA,


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin¬†¬†¬† incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 12.02.2019 ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in¬† NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire SF‚Äď BAZIN DE INOT, in conformitate cu cerintele ¬†Caietul de sarcini ¬†si a Temei de Proiectare. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti,  Piata Eroilor nr.1A, cod postal100316, parter (fosta cladire Petrom)doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV  1060858/05.02.2019.

Formulare, caiet sarcini, tema proiectare... AICI

CLARIFICARE...AICI

   
01.02.2019 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA Servicii expert recrutare resurse umane ...detalii
   
23.01.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de ‚ÄěServicii prestate de expert independent resurse umane in vederea desfasurarii procesului de selectie/evaluare a candidatilor pentru ocuparea a doua posturi vacante de membru in cadrul consiliului de administratie al S.C. HALE SI PIETE S.A. PLOIESTI‚ÄĚ.
           
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii  de catre expert independent resurse umane in vederea desfasurarii procesului de selectie/evaluare a membrilor CONSILIULUI de ADMINISTRATIE, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV: 79600000-0 Servicii de recrutare
Valoarea estimata, fara TVA: 6.000, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SICAP (Noul SEAP) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de 01.02.2019. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia de servicii va fi derulata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.¬† Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.sicap-prod.e-licitatie.ro ‚Äď Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr ADV1059528.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
23.01.2019 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
Licitatie publica deschisa pentru inchiriere locatiii in Halele Centrale...detalii
   
22.01.2019 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA Furnizare Lapte Praf - "Furnizare lapte praf ambalat la punga 0,500 kg"- CPV-15511700-0...detalii
   
21.01.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Licitatie publica a doua terenuri ce apartin domeniului privat al Municipiului Ploiesti situate in str. Cerna nr. 1I si str. Cerna nr. 1H...detalii

   
21.01.2019 SC HALE SI PIETE PLOIESTI

S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti anunta amanarea licitatiei publice deschise cu strigare, ce trebuia sa aiba loc in data de 22.01.2019, pentru inchirierea spatiului comercial EX 23 situat la exteriorul imobilului Halele Centrale Ploiesti, pentru data de 05.02.2019, ora 10.00.
Persoanele ce au achizitionat caietul de sarcini pentru acest spatiu, precum si cele care au depus documentatia pentru participarea la licitatia din data de 22.01.2019, sunt rugate sa se prezinte la Biroul Contracte din cadrul S.C. Hale si Piete S.A. in vederea ridicarii gratuite a noului caiet de sarcini.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon fix 0372/056960 , mobil 0724268650 sau fax 0372/066961.

   
21.01.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare) avand ca obiect ‚ÄúInstalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ, din bransamentul existent la limita de proprietate a Colegiului Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ, pana la cladirea cu destinatia atelier‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari (inclusiv proiectare). Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 29.01.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codurile CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ, din bransamentul existent la limita de proprietate a Colegiului Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ, pana la cladirea cu destinatia atelier, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, tema de proiectare si acordul de acces.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, temei de proiectare si acordului de acces atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de executie lucrari (inclusiv proiectare)  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Coduri de clasificare CPV:
- 45333000-0 - LucrńÉri de instalare de gaz
- 45333200-2 - LucrńÉri de instalare de contoare de gaz
- 45343000-3 -LucrńÉri de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor
- 71322200-3 ‚Äď Servicii de proiectare a conductelor

Valoarea estimata, fara TVA: 12.000 lei fara TVA, din care:
        -executie lucrari in valoare de 11.200 lei;
        -servicii de proiectare (inclusiv viza verificator proiect) in valoare de 800 lei.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Termenul de executie a lucrarilor (inclusiv proiectare): 40 zile si se realizeaza in doua etape, dupa cum urmeaza:
- Etapa I ‚Äď Faza de proiectare: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare, pentru intocmirea documentatiei tehnice, verificarea M.L.P.T.L. a documentatiei si avizarea acesteia;
- Etapa a II-a - Faza de executie a lucrarilor: 10 zile de la emiterea ordinului de incepere pentru executia de lucrari.
Pentru o mai buna documentare, imobilul poate fi vizitat de luni pana vineri, intre orele 800-1700.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Tema de proiectare, Acordul de acces nr. 12423085/21.05.2018 emis de Distrigaz Sud Retele, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1058934 /21.01.2019.

Caiet de sarcini, tema de proiectare...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 29.01.2019, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codurile CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codurilor CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executia de lucrari (inclusiv proiectare) pentru Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ, din bransamentul existent la limita de proprietate a Colegiului Economic ‚ÄěVirgil Madgearu‚ÄĚ, pana la cladirea cu destinatia atelier, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, tema de proiectare si acordul de acces.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, temei de proiectare si acordului de acces atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de executie lucrari (inclusiv proiectare)  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

 
21.01.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de de¬† servicii de elaborare ‚ÄěPUZ ‚Äď CONSTRUIRE SALA DE SPORT COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU‚ÄĚ.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 28.01.2019 , ora 14:00
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in servicii de elaborare ‚ÄěPUZ ‚Äď CONSTRUIRE SALA DE SPORT COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU‚ÄĚ, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (28.01.2019 , ora 14:00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71410000-5 -  Servicii de urbanism;
Valoarea estimata, fara TVA: 16.800 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Termenul de prestare a serviciilor: 40 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere pentru intocmire: PUZ, studiu geotehnic, documentatii pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism necesare sustinerii PUZ si ridicare topografica vizata de OCPI pentru PUZ (daca este cazul);
Prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatia in fata Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului Ňüi Urbanism.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1058942/21.01.2019.

Caiet de sarcini, tema de proiectare...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
15.01.2019 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
Achizitie directa Intretinere si reparare sisteme de supraveghere video din cadrul SC Hale si Piete SA...detalii
   
11.01.2019 PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziŇ£iei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŇ£ie publicńÉ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŇ£iile publice, pentru atribuirea contractului de lucrari de¬† executie (inclusiv proiectare): REALIZARE SOCLU STATUIE ALEXANDRU IOAN CUZA.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de executie lucrari.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 16.01.2019 , ora 10:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in lucrari de¬† executie(inclusiv proiectare) REALIZARE SOCLU STATUIE ALEXANDRU IOAN CUZA,, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus 16.01.2019 , ora 10:00, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.¬†
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi √ģntocmita si prezentata astfel √ģnc√Ęt sa respecte cerintele minime prevazute si sńÉ asigure posibilitatea identificarii si verificńÉrii corespondenŇ£ei √ģntre aceasta Ňüi respectivele cerinte.
Cod de clasificare: - 45212314-0 Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale;¬†¬†¬†¬† -¬† 71322000-1 Servicii de proiectare tehnicńÉ pentru construcŇ£ia de lucrńÉri publice;¬†¬†¬†¬† - 71311100-2 (Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice)
Valoarea estimata, fara TVA:20.551,34 lei fara TVA, dupa cum urmeaza:               - 19.711,00  lei, reprezentand executia lucrarilor; 840,34 lei, reprezentand servicii de proiectare;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare: 3 zile de la emiterea ordinului de incepere, si de executie lucrari 17 zile.
Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr.1A,birou 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1057910.

FORMULARE, CAIET DE SARCINI...AICI

   
11.01.2019 SC HALE SI PIETE PLOIESTI
Licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchiriere locatii...detalii
   

 

Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro