f
MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
MUNICIPALITATEA PLOIESTEANA
Piata Eroilor nr.1A
BULEVARDUL IMPODOBIT DE CRACIUN
PARADA MILITARA CU PRILEJUL ZILEI NATIONALE A ROMANIEI
PARADA MILITARA CU PRILEJUL ZILEI NATIONALE A ROMANIEI
HALELE CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
OROLOGIUL DIN TURNUL HALELOR CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
PALATUL ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii nr.2-4
PALATUL CULTURII
Str. Erou Calin Catalin nr.1
STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
NOCTURNA - STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
CATEDRALA SFANTUL IOAN
Bulevardul Republicii nr.12
BULEVARDUL REPUBLICII
NOCTURNA - BULEVARDUL REPUBLICII
Str. Emile Zola nr.8
PIATA EROILOR
ESPLANADA PALATULUI ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii
ANSAMBLUL MONUMENTAL ION LUCA CARAGIALE
Situat pe esplanada Palatului Administrativ
HOTEL CENTRAL
Bulevardul Republicii nr.1
BUSTUL LUI NICHITA STANESCU
Piata Victoriei, Scuarul Central
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL
Bulevardul Independentei nr.8
BUSTUL LUI I.L.CARAGIALE
Bulevardul Independentei nr.13
PANORAMA HALELE CENTRALE - CATEDRALA SFANTUL IOAN
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
Bulevardul Republicii nr.2
PARC PLOIESTI VEST
Str. Libertatii
Municipiul Ploiesti
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lista achizitii 2019
Pentru dezarhivarea materialelor va recomandam programul 7-Zip, pe care il puteti descarca de pe site-ul http://www.7-zip.org/
Data
Institutia
Denumire si caracteristici categorie de produse sau servicii
Data limita a achizitiei
Castigatorul licitatiei
23.11.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de SERVICII PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONALITATII SECTIILOR DE VOTARE (DOTAREA TEHNICO-MATERIALA) DIN MUNICIPIUL PLOIESTI PENTRU ALEGERILE PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN ANUL 2020”

Obiectul contractului consta in prestarea de SERVICII PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONALITATII SECTIILOR DE VOTARE (DOTAREA TEHNICO-MATERIALA) DIN MUNICIPIUL PLOIESTI PENTRU ALEGERILE PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN ANUL 2020”, conform cerintelor caietului de sarcini si documentatiei de atribuire.


Cod de clasificare CPV: 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare

Valoarea estimata, fara TVA: 66.000lei, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa Instructiuni pentru ofertanti, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de25.11.2020, orele 16:00. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
            Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1186237/23.11.2020.

Caiet de sarcini, formulare, etc...AICI

   
16.10.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii de elaborare Studiu de circulatie pentru sensuri unice in municipiul Ploiesti , conform cerintelor caietului de sarcini.

Cod de clasificare CPV: 79311100-8 Servicii de elaborare de studii
Valoarea estimata, fara TVA: 130000lei, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

          Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date –Instructiuni pentru ofertanti a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de27.10.2020, orele 14:00. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
          Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1176723/16.10.2020

Formulare, caiet de sarcini...AICI

CLARIFICARE...AICI

CLARIFICARE 2...AICI

CLARIFICARE 3 ...AICI

CLARIFICARE 4...AICI

STUDIU DE CIRCULATIE...AICI

CLARIFICARE 5...AICI

Modificare termen de depunere oferte in data de 04.11.2020 ora 14.00 conform ADV Nr anunt: ADV1176723 
Data publicare: 23.10.2020

 
14.10.2020

SC HALE SI PIETE PLOIESTI

Licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si in piete...detalii
   
12.10.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare Achizitionare si montare a doua turbine de incalzire pentru sala de sport a Scolii  Gimnaziale “Mihai Eminescu
Obiectul contractului: sa furnizeze la sediul unitatii de invatamant – Sala de sport Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Municipiul Ploiesti, Bulevardul Bucuresti nr. 25A, doua turbine  (57KW si 85 KW) inclusiv accesoriile/echipamentele necesare montajului;

 • sa demonteze turbinele existente nefunctionale
 • sa monteze turbinele furnizate
 • sa puna in functiune noile turbine de incalzire si sa efectueze probe de functionare care se vor realiza numai in prezenta beneficiarului

Cod de clasificare CPV:
42112000-7 – Instalatii de turbine;
45111300-1 – Lucrări de demontare
45331100-7 – Lucrări de instalare de echipamente de încălzire central

Valoarea estimata a achizitiei este de 16800 lei fara T.V.A
Termenul de prestare: 40 zile de la constituirea garantiei de buna executie dupa semnarea contractului de catre ambele parti.
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare(inclusiv lucrari de montare/demontare).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 20.10.2020, orele 12:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire si Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inclusiv lucrari), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.    Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam. 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro – Initieri de Proceduri Achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1175256/12.10.2020

Formulare, caiet de sarcini,etc...AICI

   
01.10.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de executie lucrari Reparatii curente imobil situat in Ploiesti, Soseaua Vestului, nr.19 ; 

 1.  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 07.10.2020, ora 12:00.

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de executie lucrari avand ca obiect : Reparatii curente imobil situat in Ploiesti, Soseaua Vestului, nr.19, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Propunerea financiara, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (07.10.2020, ora 12:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 45453000-7 (Lucrari de reparatii generale si de renovare-Rev.2);                                          
Valoarea estimata, fara TVA: 86.500,00 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare:       Bugetul local al Municipiului Ploiesti - lider de asociere 40%;
Inspectoratul Judetean de Politie Prahova 40%;
Tribunalul Prahova 20%.
Termenul de executie a lucrarilor: 1 luna de la emiterea ordinului de incepere.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1173193/01.10.2020.

Caiet de sarcini, formulare, in structiuni...AICI

   
01.10.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza procedura de achizitie directa in temeiul dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, in vederea incheierii contractului de lucrari (inclusiv proiectare) CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU IN DREPTUL BLOCURILOR R1 SI R2-Rest de executat.
Codurile de clasificare CPV:
-  45262300-4 (Lucrări de betonare)
-  45233253-7 (Lucrari de imbracare a trotuarelor)
-  45233300-2 (Lucrari de fundatie pentru autostrazi, sosele, drumuri si trotuare)
    -   71322500-6 (Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport)
Valoarea estimata, fara TVA: 79.831,94 lei
Sursa de finantare: Bugetul Local al Municipiului Ploiesti pe anul 2020 - cap. 70.02.71.01-A3
Termenul de perstare a serviciilor si de  executie a lucrarilor:75 zile din care:
- 30 zile pentru prestarea serviciilor de proiectare, respectiv documentatii avize/acorduri PAC-verificat confom legii – in 15 zile de la emiterea ordinului de incepere, si 15 zile pentru PT./DE/CS, verificate conform legii – in 15 zile de la emiterea ordinului de incepere, cu respectarea si in conformitate cu dispozitiile Caietului de sarcini;
- 45 de zile pentru executia lucrarilor
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, in conformitate cu dispozitile prevazute  de art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si respectand cerintele caietului de sarcini.
Achizitia directa se va face exclusiv  prin catalogul electronic  NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 07.10.2020, ora 1400. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executarea lucrarilor (inclusiv proiectare) - CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU IN DREPTUL BLOCURILOR R1 SI R2 – REST DE EXECUTAT, in conformitate cu cerintele inscrise in Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea contractului si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire si Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari(inclusiv proiectare), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.Achizitia directa va fi derulata in  NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam. 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice              ( NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initieri de Proceduri Achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1173174 /01.10.2020.

Formulare, caiet de sarcini etc...AICI

   
30.09.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii de elaborare SF - Realizare retea de apa si canalizare, inclusiv bransamente de apa si racorduri de canalizare – P-ta Victoriei FN – Pietonal Nichita Stanescu,         
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii  de SF-Realizare retea de apa si canalizare, inclusiv bransamente de apa si racorduri de canalizare – P-ta Victoriei FN – Pietonal Nichita Stanescu, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV: 79314000-8  Studiu de Fezabilitate
Valoarea estimata, fara TVA: 8401,25lei, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

          Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 09.10.2020, orele 10:00. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
          Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1173111/30.09.2020.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
18.09.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii - Servicii  de verificare tehnica, prin verificatori atestati, a documentatiilor tehnice  pentru  ” COMPONENTA -  TROLEIBUZE CANTACUZINO din cadrul proiectului  „ REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO ( DEPOU TRANVAIE SI AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE)” COD SMIS 128249,
Cod CPV: 71328000-3 (Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante)
Valoarea estimata (lei, fara TVA) : .28.900,00 lei fara TVA
Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea modificarii finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul  local si sau  din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul in care, indiferent de motive, obtinerea modificarii finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul local si/sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, autoritatea contractanta va aplica prevederile art.212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016/art.225 alin. (1) lit.c) teza a II-a din legea nr.99/2016, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.
Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiei suspensive de mai sus, asumandu-si intreaga respundere in raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.     
Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile.
Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SEAP si va fi finalizata prin   incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de  25.09.2020 ora­12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea Servicii de verificare tehnica a proiectarii, pentru ” COMPONENTA -  TROLEIBUZE CANTACUZINO din cadrul proiectului  „ REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO ( DEPOU TRANVAIE SI AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE)” COD SMIS 128249„ in conformitate cu cerintele  Caietului de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.  
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV ADV1170854/18.09.2020.

Documentatie...AICI

   
17.09.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii - Servicii de informare si publicitate – ’’REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE SI AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE)”, cod SMIS 128249
      Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de  25.09.2020 , ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de informare si publicitate ’’REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE SI AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE)”, cod SMIS 128249, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (  25.09.2020 , ora 12:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
79341000-6  –  Servicii de informare si publicitate                                          
Valoarea estimata, fara TVA: 88.800 lei, fara TVA
Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile
Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 25.09.2020 ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de publicitate pentru proiectul:"REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE SI AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE)”, cod SMIS 128249, ", in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.  
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV  1170598/17.09.2020.

Documentatie, caiet de sarcini...AICI

Clarificare...AICI  
16.09.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul « CRESTEREA MOBILITATII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL INCLUZAND SI SPATII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO SI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDETEAN) IN MUNICIPIUL PLOIESTI »  COD SMIS 122829.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte respectiv 23.09.2020 ora 14.00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru proiectul « CRESTEREA MOBILITATII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL INCLUZAND SI SPATII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO SI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDETEAN) IN MUNICIPIUL PLOIESTI »  COD SMIS 122829, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 23.09.2020

Cod de clasificare CPV:
71328000-3 (Servicii de verificare a proiectelor de structur
i portante)                                          

Contractul de prestare a Servicii de verificare tehnica a documentatiilor tehnice faza pte si dispozitii de santier pentru proiectul de investitie Cresterea mobilitatii traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzand si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona spital judetean) in municipiul ploiesti  COD SMIS 122829, prin verificatori atestati, a documentatiei tehnico-economice, se va derula pe toata perioada de implementare a contractului de finantare nr. 5274/13.04.2020. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de prestare a serviciilor de verificare tehnica, prin verificatori atestati, a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.
Durata contractului de prestare a serviciilor va fi etapizata astfel:
Faza I: Verificarea documentatiilor tehnice, faza PTE - 1 luna;
Faza II: Verificarea documentatiilor tehnice, la faza Asistenta Tehnica a eventualelor modificari de solutii tehnice prin dispozitii de santier elaborate de proiectant, care vor aparea in perioada de executie a lucrarilor - 18 luni, incepand de la data inceperii lucrarilor de executie si pana la data receptiei la terminarea lucrarilor.

Personal specializat:
Data fiind natura contractului de servicii, prestatorul va asigura un personal minim obligatoriu format din specialisti verificatori de proiecte atestati conform Ordin nr. 2264 din 28 februarie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii, in urmatoarele domenii:
A1 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcţii: civile, industriale, agrozootehnice, energetice, pentru telecomunicaţii, pentru exploatări miniere, aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală;
A2 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din metal, lemn şi alte materiale compozite: civile, industriale, agrozootehnice, energetice, pentru telecomunicaţii, pentru exploatări miniere, aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală;
A4 - rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului rutier: drumuri;
B1 - siguranţa în exploatare pentru construcţii: civile, industriale, agrozootehnice, energetice, pentru telecomunicaţii, pentru exploatări miniere;
B2 - siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier ;
B9 - siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală;
C - securitate la incendiu pentru construcţii în toate domeniile, respectiv pentru instalaţii în toate specialităţile;
D - igienă, sănătate şi mediu înconjurător pentru toate domeniile;
E - economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcţiilor şi instalaţiilor din construcţii pentru toate domeniile;
F - protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile;
G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale;
Iint - instalaţii aferente clădirilor, care cuprind: instalaţii de apă şi canalizare, instalaţii de stingere a incendiilor, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, condiţionare a aerului;
Ig - instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind:  instalații de gaze naturale;  instalații de gaz petrolier lichefiat - GPL;  instalații de biogaz/biometan, gaz natural comprimat - GNC
Ie - instalaţii electrice aferente construcţiilor, care cuprind: instalaţii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenţi slabi, instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice, instalaţii de automatizare şi semnalizare, instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendii, instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor;
Se - sisteme exterioare: sisteme de canalizare, sisteme de alimentare cu apă şi stingere a incendiilor, reţele termice.

NOTA: Nu se va solicita verificarea la cerinta fundamentala G daca pana la momentul depunerii ofertei nu au fost atestati verificatori de proiecte, in conditiile legii, de catre entitatea responsabila.

Se permite ca un verificator sa verifice pentru mai multe din domeniile/subdomeniile de constructii si specialitatile pentru instalatiile aferente constructiilor indicate mai  sus, in conditiile in care este atestat ca verificator de proiecte pentru fiecare dintre acestea.
Conform art. 14 din Hotararea de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizei tehnice de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti fata de proiectantul care a elaborat documentatia tehnica.  Totodata, ,,Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila/verifica proiectele intocmite de el sau la a caror elaborare a participat”.
Mod de dovedire:
- prezentarea legitimatiilor si atestatelor valabile la data depunerii ofertelor, in copie cu mentiunea “conform cu originalul”;
- se vor prezenta Declaraţiile de disponibilitate şi exclusivitate semnate în original pentru personalul solicitat.

Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire .

Valoarea estimata a achizitiei: 119.000 lei fara TVA /141.060 lei cu TVA (conform cererii de finantare si a devizului general, anexe la contractul de finantare nr. 5274/13.04.2020).

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. 1170289/16.09.2020.

Documentatie...AICI

   
16.09.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de verificare tehnica a proiectarii, pentru proiectul „Asigurarea mobilitatii traficului prin prelungirea legaturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (Strada Libertatii), inclusiv lucrari de reabilitare a domeniului public al pietelor Garilor – ETAPA II, (Cod SMIS 127645)
Cod CPV: 71328000-3 (Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante)
Valoarea estimata (lei, fara TVA) : 66.500 lei
Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea modificarii finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul  local si sau  din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul in care, indiferent de motive, obtinerea modificarii finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul local si/sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, autoritatea contractanta va aplica prevederile art.212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016/art.225 alin. (1) lit.c) teza a II-a din legea nr.99/2016, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.
Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiei suspensive de mai sus, asumandu-si intreaga respundere in raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.     

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile.

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SEAP si va fi finalizata prin   incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 24.09.2020 ora­15.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea Servicii de verificare tehnica a proiectarii, pentru proiectul „Asigurarea mobilitatii traficului prin prelungirea legaturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (Strada Libertatii), inclusiv lucrari de reabilitare a domeniului public ala pietelor Garilor – ETAPA II, (Cod SMIS 127645), in conformitate cu cerintele  Caietului de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.  
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1170125/16.09.2020.

Documentatie...AICI

   
15.09.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de publicitate proiect" Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - Etapa II , COD SMIS 127645
Cod CPV: 79341000-6 
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 90.500 lei 

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 21.09.2020 ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de publicitate pentru proiectul:" Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - Etapa II , COD SMIS 127645", in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.  
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV  1169119 /11.09.2020.

Formulare, instructiuni...AICI

Clarificare...AICI  
14.09.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii incluse in Anexa 2 la Legea 98/2016 conform dispozitiilor cap. III, sectiunea 1, art.68. alin (2) lit.b) din legea 98/2016 privind achizitiile publice si ale Procedurii Operationale 125/2017 adoptata la nivelul Municipiului Ploiesti , pentru atribuirea contractului de Servicii de formare profesionala-Cursuri de instruire pentru proiectul „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti”, cod proiect 129737, proiect finantat în cadrul POCA,  Apel retrospectiv CP12/2018.

Achizitia se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte 18.09.2020 ora 12.00 . Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Servicii de formare profesionala-Cursuri de instruire pentru proiectul „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti”, cod proiect 129737, proiect finantat în cadrul POCA,  Apel retrospectiv CP12/2018, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 18.09.020 ora 12.00.

Rezultate anticipate:
-              50 persoane selectate si înregistrate în grupul țintă
-              50 Formulare individuale aferent participanților la acțiunile de instruire completate
-              50 de persoane participante la activități de formare și care au obținut o certificare a competențelor/cunoștințelor dobândite.
-              1 raport de evaluare

Se estimează că grupul ţintă de 50 persoane, participant la formare va fi în organizat grupe de cursanţi timp de 5 zile de formare. Aceste aspecte se vor definitiva în urma analizei de nevoi.
In urma situatiei generate de Covid-19 la nivelul Uniunii Europene si avand in vedere recomandarile specialistilor privind distantarea sociala, propunem ca instruirea celor 50 de persoane sa se realizeze la sediul Autoritatii Publice Locale, in grupuri de max 10 persoane cu pastrarea tuturor regulilor de protectie. Furnizorul de servicii de formare va asigura inclusiv servicii de catering pentru toti participantii in fiecare zi de curs (cafea, apa si masa calda).

CERINTE MINIME :
Ofertantii vor propune o echipa de implementare formata din:
Formator

Formatori pentru fiecare tematica propusa prin acest caiet de sarcini, pentru care să facă dovada ca au susținut cursurile pentru care sunt propusi, avand ca beneficiari etitati publice.Formatorii trebuie sa detina competente de formare, dovedide prin certificat de formator ANC sau echivalent.
Pentru personalul de specialitate propus pentru proiect, se vor prezenta următoarele documente:
- CV actualizat aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat și datat de către fiecare titular în parte şi contrasemnat de reprezentantul legal împuternicit
- Documente suport (diplome, atestate, acreditări, certificări) din care să rezulte pregătirea şi  competenţele / calificările profesionale ale personalului de specialitate propus în cadrul echipei. Diplomele, atestatele, certificările, acreditările trebuie prezentate în copie legalizată sau copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul”, în limba română sau însoţite de traducere autorizată în limba română (dacă este cazul) şi să fie valabile la data limită de depunere a ofertelor;
- Curs formator
Experienţa generală sau specifică în domeniu poate fi demonstrată prin recomandări, copie carte de muncă/contracte de muncă, contract de colaborare/ prestări servicii, fişe de post, adeverinţe sau orice alte documente similare.

Criterii de atribuire : calitate -pret

 

Denumire factor evaluare

Descriere

Pondere

 

Pretul ofertei

Componenta financiara

40% Punctaj maxim factor: 40

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat;
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Experienta similara a formatorului

Prin experiență similară se înțelege curs în domeniul managementului strategic pentru sectorul public

60%
Punctaj maxim factor: 60

Algoritm de calcul:
Punctajul pentru factorul de evaluare „experiență similară a formatorului” se acordă astfel:
- pentru minim 1 curs similar – se acordă 5 puncte, se respectă cerința minimă din caietul de sarcini
- pentru minim 2 cursuri similare– se acordă 10 puncte;
- pentru minim 3 cursuri similare– se acordă 15 de puncte;
-pentru minim 4 cursuri similare -se acorda 20 de puncte;
-pentru minim 5 cursuri similare se acorda 25 de puncte;
-pentru minim 6 cursuri similare se acordă 30 de puncte
-pentru   minim 7 cursuri similare se acordă 35 de puncte;
-pentru   minim 8 cursuri similare se acordă 40 de puncte;
-pentru   minim 9 cursuri similare se acordă 45 de puncte;
-pentru   minim 10 cursuri similare se acordă 50 de puncte;
-pentru   11 sau mai multe cursuri similare se acordă 60 de puncte;

Punctaj maxim total: 100

Valoarea estimata a serviciilor : 117.500,01 lei cu TVA inclus

Referitor la formularul de contract ofertantul va prezenta Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice).

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitie a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) , sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1169318/14.09.2020.

Documentatie de atribuire...AICI

Clarificare...AICI  
11.09.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului „REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE SI AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE)”, cod SMIS 128249.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de   21.09.2020, ora15:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta inServicii de audit financiar pentru implementarea proiectului „REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE SI AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE)”, cod SMIS 128249., in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii,  se transmit la adresa de e-mail:achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus , urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
CPV: 79212000-3  Servicii de auditare;
Valoarea estimata, fara TVA: 48. 000  lei
Pretul este ferm, nu se actualizeaza.
Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea financiara, anexa la contract. Pretul contractului nu se ajusteaza, nu se actualizeaza, este ferm, cu exceptia situatiei in care devin aplicabile modificari legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului..

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Termenul de prestare a serviciilor:Contractul de  servicii de auditare financiară a proiectului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul Cod SMIS 128249.
În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de auditare financiara se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.

Documentatia va fi elaborata conform cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 114; 303, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1169121 /11.09.2020.

Instructiuni, formulare...AICI

   
11.09.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de consultanta in managementul  proiectului "Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - Etapa II, COD SMIS 127645"
Cod CPV: 79411000-8
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 132.000 lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile(de la data limita de depunere)

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 21.09.2020 ora 10.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de consultanta in managementul proiectului "Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - Etapa II, COD SMIS 127645", in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.  
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV 1169071/11.09.2020.

Instructiuni, formulare...AICI

Raspuns clarificari...AICI  
10.09.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Licitaţie în data de 01.10.2020 pentru vânzarea imobilului teren în suprafață de 84 m2, situat în Ploiești, str. Luca Arbore nr. 10A – domeniu privat al Municipiului Ploiești...detalii
   
09.09.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii de elaborare SF - Realizare retea de apa si canalizare, inclusiv bransamente de apa si racorduri de canalizare – P-ta Victoriei FN – Pietonal Nichita Stanescu,         
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii  de SF-Realizare retea de apa si canalizare, inclusiv bransamente de apa si racorduri de canalizare – P-ta Victoriei FN – Pietonal Nichita Stanescu, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV: 79314000-8  Studiu de Fezabilitate
Valoarea estimata, fara TVA: 8401,25lei, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

          Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de18.09.2020, orele 12:00. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
          Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1168578/09.09.2020.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
09.09.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare Achizitionare si montare a doua turbine de incalzire pentru sala de sport a Scolii  Gimnaziale “Mihai Eminescu
Obiectul contractului: sa furnizeze la sediul unitatii de invatamant – Sala de sport Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Municipiul Ploiesti, Bulevardul Bucuresti nr. 25A, doua turbine  (57KW si 85 KW) inclusiv accesoriile/echipamentele necesare montajului;

 • sa demonteze turbinele existente nefunctionale
 • sa monteze turbinele furnizate
 • sa puna in functiune noile turbine de incalzire si sa efectueze probe de functionare care se vor realiza numai in prezenta beneficiarului

Cod de clasificare CPV:
42112000-7 – Instalatii de turbine;
45111300-1 – Lucrări de demontare
45331100-7 – Lucrări de instalare de echipamente de încălzire central

Valoarea estimata a achizitiei este de 16800 lei fara T.V.A
Termenul de prestare: 40 zile de la constituirea garantiei de buna executie dupa semnarea contractului de catre ambele parti.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare(inclusiv lucrari de montare/demontare).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 17.09.2020, orele 15:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire si Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inclusiv lucrari), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.    Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam. 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro – Initieri de Proceduri Achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1168473/09.09.2020.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
09.09.2020

SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI

Servicii de reparatie si intretinere in regim de urgenta/avarie la instalatiile electrice si instalatiile de apa si canalizare...detalii    
04.09.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii de consultanta in managementul proiectului pentru proiectul de investitie « Cresterea mobilitatii traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzand si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona spital judetean) in municipiul ploiesti » cod SMIS 122829

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte respectiv 15.09.2020 ora 14.00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Servicii de consultanta in managementul proiectului pentru proiectul de investitie « Cresterea mobilitatii traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzand si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona spital judetean) in municipiul ploiesti » cod SMIS 122829, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 15.09.2020 ora 14.00

Cod de clasificare CPV:
79411000-8 (Servicii generale de consultanţă în management)

Se achizitioneaza servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului « Cresterea mobilitatii traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzand si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona spital judetean) in municipiul ploiesti » cod SMIS 122829. Serviciile consta in acordarea de consultanta specializata unitatii de management a proiectului (UIP) stabilita la nivelul Autoritatii Contractante in scopul implementarii Proiectului, cu respectarea conditiilor specificate in contractul de finantare si in Cererea de finantare. Prestatorul (Consultantul) va avea in vedere toate aspectele legate de derularea activitatilor Proiectului, in vederea implementarii in cele mai bune conditii a acestuia astfel incat sa se evite riscurile de pierdere a eligibilitatii cheltuielilor sau al corectiilor financiare

Contractul de servicii de consultanta in management se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul Cod SMIS 122829. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de consultanta in management se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.

Experienta similara: Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a mai prestat în cadrul a minim unui contract similar de consultanta in managementul proiectului, pentru proiecte finantate prin POR 2014-2020, POCU 2014-2020, POCA 2014-2020, in ultimii 3 ani.

Personal specializat:
In cadrul personalului necesar realizarii tuturor sarcinilor cuprinse si defalcate in caietul de sarcini, operatorul economic trebuie sa faca dovada existentei inclusiv a urmatorilor specialisti atestati:

 1. Team Leader - Consultant management de proiect: Experiența profesională generală: studii superioare absolvite cu diploma de licenta in economie/inginerie. Experienta profesionala specifica: - Implementarea a cel putin unui proiect/contract in calitate de lider de echipa/ lider de echipa adjunct/ manager de proiect/ coordonator/ director de proiect in proiecte cu finantare nerambursabila.
 1. Consultant tehnic 1: Experienta profesionala generala: studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul Inginerie – constructii/ structura. Experienta profesionala specifica: - Participarea în calitate de expert/specialist tehnic în cel putin un proiect/contract.
 2. Consultant tehnic 2: Experienta profesionala generala: studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul Inginerie – instalatii. Experienta profesionala specifica: - Participarea în calitate de expert/specialist tehnic in cel puțin un proiect/contract.
 3. Consultant tehnic 3: Experienta profesionala generala: studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul arhitectura. Experienta profesionala specifica: - Participarea in calitate de expert /specialist tehnic in cel putin un proiect/contract.

 Consultant financiar: Experienta profesionala generala: studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice. Experienta profesionala specifica: - Participarea, in calitate de expert/ specialist financiar in cel putin un proiect/contract.

Expert achizitii publice: Experinta profesionala generala: Studii superioare absolvite cu diploma de licenta, certificat expert achizitii publice; Experienta profesionala specifica: Participarea în calitate de expert achizitii publice în cel putin un proiect/contract.

Documente doveditoare:
- prezentarea CV-ului semnat in original pentru personalul mai sus mentionat, CV-ul trebuie sa fie insotit de copii ale diplomelor/certificatelor de studii mentionate in CV-ul respectiv, precum si de documente care sa confirme experienta profesionala indicata;
- se vor prezenta Declaraţiile de disponibilitate şi exclusivitate semnate in original pentru personalul solicitat.
Prestatorul poate completa echipa cu experti suplimentari, daca va considera necesara opinia acestora in diferite etape de implementare a proiectului. Inlocuirea expertilor propusi de prestator in oferta depusa la autoritatea contractanta se poate face numai cu acordul achizitorului si cu demonstrarea incadrarii expertilor propusi in conditiile din documentatia de atribuire.

Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire .

Valoarea estimata a achizitiei: 132.000,00 lei, fără TVA, respectiv 157.080,00 lei cu TVA.(conform cererii de finantare anexa a contractului de finantare nr. 5274/13.04.2020).

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. 1167366/04.09.2020.

Documentatii, formulare...AICI

   
04.09.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Serviciile de realizare si publicare, a materialelor de informare și publicitate si promovare pentru implementarea cu succes a proiectului „CRESTEREA MOBILITATII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL INCLUZAND SI SPATII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO SI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDETEAN) IN MUNICIPIUL PLOIESTI ”, Cod SMIS 122829.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte respectiv 15.09.2020 ora 14.00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Serviciile de realizare si publicare, a materialelor de informare și publicitate si promovare pentru implementarea cu succes a proiectului „CRESTEREA MOBILITATII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL INCLUZAND SI SPATII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO SI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDETEAN) IN MUNICIPIUL PLOIESTI ”, Cod SMIS 122829, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 15.09.2020 ora 14.00

Cod de clasificare CPV:
- 79341000-6  –  Servicii de informare si publicitate

Contractul de servicii de informare și publicitate se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul Cod SMIS 122829. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de informare și publicitate se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.

Principalele activitati sunt:
- Elaborarea anunţului de presa privind începerea proiectului si publicarea acestuia intr-un ziar regional si/sau local (inclusiv in varianta online) 1 buc.
- Elaborarea anunţului de presa privind finalizarea proiectului, cu menţionarea rezultatelor obţinute si publicarea acestuia intr-un ziar regional si/sau local (inclusiv in varianta online) 1 buc.
- Realizarea autocolantelor pentru dotări/echipamente 100x100 mm 709 buc.
- Machetarea si montarea panourilor temporare in timpul executării lucrărilor, care vor fi amplasate la adresa specificata de autoritatea contractanta 5 buc.
-Machetarea si montarea unor placi permanente la finalizarea lucrărilor, care vor fi amplasate la adresa specificata de autoritatea contractanta 500buc.
-Afise 500 buc.
-Bannere 15 buc.
-Spoturi audio 2 buc.
-Spoturi video 2 buc.
-Harti cu trasee de transport 15 buc.

Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire .

Valoarea estimata, fara TVA: 115.045 lei, fara TVA, respectiv 136.903,55 lei cu TVA (conform cererii de finantare anexa a contractului de finantare nr. 5274/13.04.2020)

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. 1167331/04.09.2020.

Documentatie, formulare...AICI

   
02.09.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii : „SERVICII PENTRU DOTAREA,AMENAJAREA SI FUNCTIONAREA SEDIILOR SECTIILOR DE VOTARE PRIVIND ALEGERILE PENTRU AUTORITATILE PUBLICE LOCALE DIN ANUL 2020 ”
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de  07.09.2020, ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in „SERVICII PENTRU DOTAREA, AMENAJAREA SI FUNCTIONAREA SEDIILOR SECTIILOR DE VOTARE PRIVIND ALEGERILE PENTRU AUTORITATILE PUBLICE LOCALE DIN ANUL 2020 ””, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de lucrari  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro pana la termenul limita comunicat mai sus 07.09.2020 , ora 12:00, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare: -    50000000-5 (Servicii de reparare şi întreţinere);
Valoarea estimata, fara TVA:65.000,00 lei fara TVA.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Bugetul Local ;
Termenul de prestare a serviciilor: de la emiterea ordinului de incepere pana la data de 02.10.2020  dupa cum urmeaza :
-           Curățarea și igienizarea( dezinfetarea), urnelor de plastic aflate în custodia S.C. Servicii  de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.( 500 bucăți urne mari pentru secţiile de votare şi 20 bucăţi rezervă);
-           Recondiţionare, montare și dezinfectare cabine de vot (aprox. 3 cabine per secție) şi urne de lemn (157 bucăți şi 10 bucăţi rezervă), aflate în custodia S.C. Servicii  de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.;
-           Recondiţionare plăcuţe de identificare secţii de votare (157 bucăți)  aflate în custodia S.C. Servicii  de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.,
-           Amenajarea ( igienizare, transport, montare, demontare cabine vot, urne vot, plăcuţe secţii de votare) secțiilor de votare aflate pe raza municipiului Ploiești (157 de secții de votare, conform anexei) ; amenajarea secțiilor se face în perioada 21 septembrie 2020 –25 mai 2019, ora 12.00 ;
-           Asigurarea unei iluminări corespunzătoare şi a securizării secţiilor de votare – dotare cu corpuri de iluminat, ivăre pentru ferestre, sisteme de închidere uşi etc ;
-           Transport la şi de la secţiile de votare a mobilierului (mese şi scaune de plastic aflate în custodia Primăriei Municipiului Ploieşti) la 30 de secţii de votare, precum și personal pentru manipulare (aprox. 5 persoane);
-           Asigurarea unei echipe formată din 7 persoane pentru manipularea materialelor ce vor fi distribuite la secțiile de votare pentru ziua de sâmbătă, 26 septembrie intervalul orar 13.00 – 17.00, precum si pentru noaptea de 27 spre 28 septembrie 2020 pentru primirea materialelor, in intervalul orar 23 – 07.00 ;
-           Asigurare dispecerat permanent  format din mimimum  3 persoane (electrician, mecanic, şofer) în următorul interval de timp :
         Sâmbătă, 26 septembrie  2020 , începând cu ora 17,00 – Luni, 28 septembrie, ora 12,00
-           Dotare dispecerat cu materiale necesare asigurării unor situaţii de urgenţă care pot perturba funcţionarea secţiilor de votare, respectiv becuri, neoane, drossere, siguranţe electrice, lacăte, butuc yală, precum şi cu uneltele necesare dispeceratului pentru montarea acestora, după necesităţi ;
-           Străngerea materialelor folosite pentru amenajarea secțiilor de votare (urne, cabine, plăcuțe secții de votare, mese și scaune –acolo unde a fost cazul) și depozitarea lor în spațiile de unde au fost preluate se va face cel mai târziu până la data de 02.10.2020
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr.1A,birou 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1166529   din data de 01.09.2020.

Documente, formulare...AICI

   
13.08.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare a 160 urne de vot necesare pentru dotarea sectiilor de votare din municipiul Ploiesti

 • Obiectul contractului: sa furnizeze la punctul de lucru SGU Ploiesti din str. Ghighiului nr. 9, Ploiesti, 160 urne de vot, care sa respecte cerintele specificate in Hotararea AEP nr. 44/2016 si in Caietul de sarcini.      
 • Cod de clasificare CPV: 44617000-8 Cutii
 • Valoarea estimata a achizitiei este de 72000 lei fara T.V.A
 • Termenul de  livrare: 07.09.2020
 • Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
 • Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 19.08.2020, orele 15:30. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire si Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.      Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam. 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro – Initieri de Proceduri Achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1163536/13.08.2020

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
13.08.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare (inclusiv proiectare) ACHIZITIE CENTRALA TERMICA BAZINUL VEGA
    Obiectul contractului: Furnizarea la bazinul Vega   din Municipiul Ploiesti, str.Vega nr.8B, unui cazan pentru una din centralele termice (inclusiv proiectare), in conformitate  si cu respectarea cerintelor Caietului de sarcini.
      Cod de clasificare CPV:
39715000-7  – Dispozitive de încălzire a apei şi încălzire centrală;
           71321200-6  - Servicii de proiectare a sistemelor de încălzire;
           45111300-1 – Lucrări de demontare

            Valoarea estimata a achizitiei este de 44.535 lei fara T.V.A
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare : 30 zile de la data ordinului de incepere.
            Termenul de furnizare si demontare/montare centrala termica este de maxim 60 zile de la              primirea ordinului de incepere
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, in conformitate cu dispozitile prevazute  de art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si respectand cerintele caietului de sarcini.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare(inclusiv lucrari de montare/demontare).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 19.08.2020, orele 1300. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire si Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inclusiv proiectare), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.    Achizitia directa va fi derulata in  NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam. 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice ( NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initieri de Proceduri Achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1163443/13.08.2020

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
07.08.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de  - Servicii de audit financiar "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215. 

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 14.08.2020, ora 12:00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de audit financiar "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (14.08.2020, ora 12:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:79212100-4  Servicii de auditare financiara (Rev.2)                                          
Valoarea estimata, fara TVA: 15500 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2020.

Termenul de prestare a serviciilor:
Contractul de servicii de audit financiar se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215.
Orice modificare survenită in cadrul Contractului de finanțare nr.4932/13.11.2019 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.
Prestatorul de servicii de consultanța in managementul proiectului are obligația ca, pe durata valabilității contractului de finanțare aferent proiectului, sa fie la dispoziția oricăror instituții/organisme aflate in misiuni de verificare si control care se vor desfășura in cadrul Proiectului ( OI, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc).

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1162406/07.08.2020

Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

   
07.08.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: FURNIZARE
DENUMIRE ACHIZITIE: ACHIZITIE LIFT POLICLINICA CINA, STR.ANDREI MURESANU, NR.56 (INCLUSIV MONTARE )

Coduri CPV:
 42416100-6 – Ascensoare;
 45111300-1 – Lucrări de demontare
 45313100-5– Lucrări de instalare de ascensoare

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 84.000 lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile
Termenul de furnizare si punere in functiune: 4 luni de la primirea ordinului de incepere .
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de furnizare(inclusiv montare). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 13.08.2020 ora 13.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea produsului. Nerespectarea denumirii produsului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in furnizarea unui LIFT POLICLINICA CINA, STR. ANDREI MURESANU, NR.56 (inclusiv demontare, montare, punere in functiune etc.), in conformitate si cu respectarea tuturor cerintelor Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea produsului si se va face precizarea ca oferta  este  postata  pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti,  Piata Eroilor nr.1A, cod postal 100316, parter (fosta cladire Petrom) doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anuntul de depunere oferte si in caietul de sarcini.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam. 604, telefon nr. 0244/516699, int. 114, 303,  fax nr. 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV   1162381/07.08.2020.

Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
06.08.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii S.F. - RTE Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala George Cosbuc” .
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 14.08.2020, ora: 13.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect elaborarea S.F. - RTE Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala George Cosbuc”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de ( 14.08.2020, ora:_13.00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize ;                 
Valoarea estimata, fara TVA: 8.400 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2020. Obiectivul de investitii este nominalizat la  Capitolul 65.02.71.01.Invatamant – C.Alte cheltuieli de investiti - 10;

Termenul de prestare a serviciilor: 40 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1162296 /06.08.2020.

Formulare, documentatie atribuire...AICI

   
05.08.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE: “PROIECTARE – RESTAURARE PARTIALA FATADA SI ACOPERIS LA COLEGIUL  NATIONAL
„ION LUCA CARAGIALE”

Cod CPV: 71220000-6 (Servicii de proiectare arhitecturala); 
Cod CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize);
       Valoarea estimata:  123.000  lei fara TVA din care:
     - 113.200 lei pentru serviciul de proiectare si detalii de executie ( inclusiv actualizare deviz general);
     - 10.000 lei pentru asistenta tehnica din partea proiectantului.


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile
-Termenul de prestare a serviciilor: 60 de zile, de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere-prestari servicii;
Obiectivul contractului : elaborare PT, PAC inclusiv (Detalii de Executie, caiete de sarcini pe specialitati, liste cantitati, proiect de organizare a executiei lucrarilor - POE, documentatii pentru obtinere avize prevazute in certificatul de urbanism) si asistenta tehnica.
Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatele de urbanism se vor preda în 2 (doua) exemplare pe suport de hârtie si  scanate pe suport electronic.
Documentatia de autorizare a constructiei (PAC), se va preda in doua exemplare pe suport de hartie.
Proiectul tehnic, caietele de sarcini şi detaliile de execuţie, se vor preda in 4 (patru) exemplare originale pe suport de hartie si scanate pe suport electronic.

-In cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului;

        Conditii  de participare:
            Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (e-licitatii.ro) pana la Data de 13.08.2020, ora: 15:00.
Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de: Proiectare – Restaurare partiala fatada si acoperis la Colegiul National „Ion Luca Caragialein conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, anexat prezentului anunt. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica,  Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt .
         Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice ( NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV 1162059/05.08.2020

Formulare, documentatie...AICI

   
05.08.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa de servicii de asistenta si de consultanta informatica (CPV:72600000-6), aferente proiectului “Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești”, cod SMIS 136182, proiect finanțat în cadrul POCA, Axa prioritara-Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Operatiunea-Introducerea de sisteme si standard comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP, Apel retrospectiv CP13/2019- pentru regiunea mai putin dezvoltata - Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate.

Achizitia se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte 18.08.2020 ora 12.00 . Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in servicii de asistenta si de consultanta informatica (CPV:72600000-6), aferente proiectului “Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești”, cod SMIS 136182, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 18.08.020 ora 12.00.

Cerinte pentru echipa propusa de experti in serviciile de asistenta si de consultanta informatica:

1.Team Leader- Asistenta tehnica IT: Experienta profesionala generala: studii superioare absolvite cu diploma de licenta in economie/tehnologia informatiei/inginerie.
Experienta profesionala specifica: Participarea la un proiect/contract in calitate de lider de echipa/lider de echipa adjunct/manager de proiect/coordonator.
2.Expert IT 1: Experienta profesionala generala: studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul tehnologiei informatiei. Experienta profesionala specifica: Participarea in calitate de expert/specialist tehnic in cel putin un proiect/contract.
3.Expert IT 2: Experienta profesionala generala: studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul tehnologiei informatiei. Experienta profesionala specifica: Participarea in calitate de expert/specialist tehnic in cel putin un proiect/contract.

Este avuta în vedere utilizarea unui consultant specializat care sa realizeze specificatiile tehnice penru achizitia de solutii /servicii software pentru activitatile specifice ale proiectului în contextul sistemului informatic actual, identificând astfel arhitectura viitoare a sistemului si anume:
-se va realiza documentatia ce cuprinde cerintele functionale si tehnice în cadrul caietului de sarcini, ce va sta la baza achizitiei. Consultantul va furniza expertiza tehnica în domeniul IT pentru evaluarea ofertelor depuse si emiterea de propuneri de raspuns la întrebarile de clarificare si va superviza implementarea specificatiilor tehnice pentru componentele hardware si software din cadrul sistemului de catre furnizorul selectat.
Rolul activitatii de asistenta tehnica IT este de a furniza sprijin de specialitate si informatii în toate fazele ciclului de viata al proiectului IT.
În vederea definirii cerintelor pentru componenta de front-office, analiza va identifica:
- masurile de simplificare pentru domeniile gestionate partajat de institutie, în conformitate cu prevederile legale incidente domeniului;
- va exclude în mod explicit toate acele componente ale sistemului informatic care au beneficiat anterior de finantare.
Cerintele de interconectare vor acoperi toate sistemele interne si externe necesare pentru preluarea/încarcarea de informatii în vederea îndeplinirii cerintelor sistemului precum si a conformarii legislatiei aplicabile si protocoalelor de interoperabilitate semnate la nivel national.
În cadrul activitatii vor fi dezvoltate si cerintele privind digitalizarea tuturor proceselor din sfera protectiei sociale gestionate partajat de institutie, în conformitate cu prevederile legale incidente domeniului. Acestea vor include proceduri ce cad în sfera de competenta a Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare (A.S.S.C).
 Analiza va asigura ca cerintele de implementare asigura interoperabilitatea si evitarea suprapunerii de procese între A.S.S.C. si institutiile cu care sunt partajate competente, precum si identificarea formularelor digitalizate vizate, raportat la atributiile concrete, care sunt în sarcina primariei, astfel încât aplicatia sa includa depunerea, doar acele documentatii din sfera de competente ale primariei în domeniul social.
Componenta de front-office sa includa exclusiv domeniile ce sunt gestionate partajat de institutie, în conformitate cu prevederile legale identificate.
Expertiza tehnica va continua prin elaborarea întregului set de documente premergatoare achizitiei (strategie de contracte, referate de necesitate si caiete de sarcini, documentatie avizare CTE, criterii tehnice contract).
În etapa de atribure a achizitiei se va oferi asistenta tehnica pentru evaluarea criteriilor tehnice ale ofertelor, notificari, clarificari, raport evaluare tehnica pentru atribuire.
Expertiza tehnica în implementare va urmari realizarea etapelor, identificarea si prevenirea riscurilor, consultanta pentru asigurarea interoperabilitatii si a optimizarii infrastructurii de transport date, conformitatea tehnca a livrabilelor.
Diseminarea obiectivelor proiectului si rezultatelor acestuia in cadrul evenimentelor de publicitate - pe parcurs. O analiza a proceselor de activitate, precum si a cerintelor de interconectare (30 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere );  
 
Consultantul are obligatia de a intocmi urmatoarele livrabile legate de derularea contractului de servicii de asistenta si de consultanta informatica:
1. O analiza a proceselor de activitate, precum si a cerintelor de interconectare (30 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere );  

2. Expertiza tehnica va contine un set de documente, in baza analizei mai sus mentionate, respective cele premergatoare achizitiei : strategie de contracte, referate de necesitate si caiete de sarcini, criterii tehnice contract - in termen de 60 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere.
3. Asistenta si consultanta informatica, care se va derula pe toata perioada de implementare a contractului de finantare pentru proiectul Cod SMIS 136182.

Referitor la formularul de contract ofertantul va prezenta Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice).

Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut.  Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitie a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) , sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1162038/05.08.2020

Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

CLARIFICARE...AICI

   
05.08.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII

DENUMIRE ACHIZITIE: “PROIECTARE – RESTAURARE FATADA SI INLOCUIRE TAMPLARIE LA CLADIREA COLEGIULUI NATIONAL „MIHAI VITEAZUL” – ARIPA NORD

Cod CPV: 71220000-6 (Servicii de proiectare arhitecturala); 
Cod CPV: 71241000-9 (Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize);
       Valoarea estimata:  : 70.000  lei fara TVA din care:
     - 60.000 lei pentru serviciul de proiectare si detalii de executie ( inclusiv actualizare deviz general);
     - 10.000 lei pentru asistenta tehnica din partea proiectantului.


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile
-Termenul de prestare a serviciilor: 60 de zile, de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere-prestari servicii;
Obiectivul contractului : elaborare PT, PAC inclusiv (Detalii de Executie, caiete de sarcini pe specialitati, liste cantitati, proiect de organizare a executiei lucrarilor - POE, documentatii pentru obtinere avize prevazute in certificatul de urbanism) si asistenta tehnica.
Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatele de urbanism se vor preda în 2 (doua) exemplare pe suport de hârtie si  scanate pe suport electronic.
Documentatia de autorizare a constructiei (PAC), se va preda in doua exemplare pe suport de hartie.
Proiectul tehnic, caietele de sarcini şi detaliile de execuţie, se vor preda in 4 (patru) exemplare originale pe suport de hartie si scanate pe suport electronic.

-In cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului;

        Conditii  de participare:
            Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii . Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (e-licitatii.ro) pana la Data de 13.08.2020, ora­: 14:00.
Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de: „Proiectare – Restaurare fatada si inlocuire tamplarie la cladirea Colegiul National “Mihai Viteazul” – aripa de nord; in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, anexat prezentului anunt. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea  tehnica,  Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt .
         Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice ( NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV 1162015/05.08.2020.

Formulare, etc....AICI

31.07.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Extindere retea canalizare strada Tazlau (proiectare si executie)
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari . Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte respectiv 12.08.2020 ora 12. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 12.08.2020 ora 12. Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Extindere retea canalizare strada Tazlau (proiectare si executie) , in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Obiectul contractului de lucrari (inclusiv proiectare) cuprinde urmatoarele:
-servicii de intocmire a documentatiei tehnice PT, DE, DTAC, in baza Studiului de Fezabilitate aprobat si caietului de sarcini atasat ;
- servicii de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor de Extindere retea canalizare strada Tazlau
- sa execute, sa finalizeze si sa intretina in perioada de garantie Extindere retea canalizare strada Tazlau
Valoarea estimata: 46000 lei fara TVA, dupa cum urmeaza:
- 44.332 lei, reprezentand C+M;
- 1330 lei, reprezentand servicii de proiectare
- 338 lei, reprezentand servicii de asistenta tehnica
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) :
- 45232400-6 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
- 45232130-2 Lucrări de construcţii de canalizări de ape pluviale
- 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice;
- 71311100-2 (Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice)

Termenul de prestare a serviciilor si lucrarilor este de 50 zile, din care :
- 20 zile pentru serviciile de proiectare (intocmire proiect tehnic, detalii de executie, documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor); in cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului.
- 30 de zile pentru executarea lucrarilor;
Ofertantul va prezenta declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de lucrari.
Conditii de participare:
Experienta similara – Declararea lucrarilor in sustinerea experientei similare, realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, lucrari cu o valoare totala cumulata (fara TVA) de minim 40.000 lei fara TVA, executate in baza a maxim 3 (trei) contracte finalizate. )1 inginer proiectant retele apa si canalizare Se solicita: - declaraţie de disponibilitate din care să rezulte poziţia pentru care expertul este nominalizat în contract, semnată de către expert, în original; - diploma studii, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”; b)1 inginer instalator Se solicita: - declaraţie de disponibilitate din care să rezulte poziţia pentru care expertul este nominalizat în contract, semnată de către expert, în original; - diploma studii, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”; c)1 Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat in domeniul 8.2.retele termice si sanitare , conform art. 5 din Legea nr. 10/1991 republicata si Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1895/2016. Se solicita: - declaraţii de disponibilitate din care să rezulte poziţia pentru care acestia sunt nominalizati în contract, semnate de către expert, în original; - Atestat şi legitimaţie RTE (copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”), eliberate de către organismul abilitat, valabile la data limita de depunere a ofertelor, pentru domeniile solicitate; d) sef de santier –inginer Se solicita: - declaraţie de disponibilitate, din care să rezulte poziţia pentru care expertul este nominalizat în contract, semnată de către expert, în original; - diploma studii, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”;

Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire .

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. 1124262/31.07.2020

Caiet de sarcini, formulare, etc...AICI

 

 
31.07.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii incluse in Anexa 2 la Legea 98/2016 conform dispozitiilor cap. III, sectiunea 1, art.68. alin (2) lit.b) din legea 98/2016 privind achizitiile publice si ale Procedurii Operationale 125/2017 adoptata la nivelul Municipiului Ploiesti , pentru atribuirea contractului de Vizita de studiu in vederea  imbunatatirii capacitatii personalului propriu de a implementa in mod eficient si transparent sistemele online aferente proiectului „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti”, cod proiect 129737, proiect finantat în cadrul POCA,  Apel retrospectiv CP12/2018.

Achizitia se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte 12.08.2020 ora 12.00 . Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Vizita de studiu in vederea  imbunatatirii capacitatii personalului propriu de a implementa in mod eficient si transparent sistemele online aferente proiectului „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti”, cod proiect 129737, proiect finantat în cadrul POCA, Apel retrospectiv CP12/2018 , in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 12.08.020 ora 12.00.

Vizita de studiu in vederea  imbunatatirii capacitatii personalului propriu de a implementa in mod eficient si transparent sistemele online aferente proiectului „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti”, cod proiect 129737, proiect finantat în cadrul POCA, Apel retrospectiv CP12/2018. Prestatorul va fi raspunzator pentru asigurarea de servicii de organizare schimb de experienta pentru 10 persoane: - Transport Ploiesti- Otopeni in ziua plecarii; - Transport Otopeni- Ploiesti in ziua intoarcerii; - Bilete avion dus-intors Otopeni- Lisabona - Otopeni (Plecare si intoarcere pe aeroportul Otopeni), bagaj de cala inclus; - servicii de cazare pentru 4 nopti, camera single; - 3 mese / zi pentru toti participantii - ghid si organizator grup; - organizare vizite de lucru; (include cheltuieli logistice) - servicii de transport local pentru 5 zile, inclusiv transportul de la si la aeroport; - organizare excursie traseu si logistica - servicii de traducere si interpretariat pentru 5 zile; Prestatorul va întocmi programul vizitei de studiu si îl va înainta spre aprobare catre Municipiul Ploiesti înainte de data începerii vizitei in 5 zile de la emiterea Ordinului de Incepere. Ordinul de Incepere se transmite cu 30 zile inainte de efectuarea vizitei de studiu. Sursa de finantare: Programul Operational Capacitate Administrativa.

Valoarea achizitiei este de 89,369.00 lei cu TVA, respectiv 75.100,00 lei fara TVA astfel:

 • Bilete avion Otopeni – Lisabona – Otopeni; 16.000 lei fara TVA, 19.040 lei cu TVA
 • Transport Ploiesti – Aeroport Otopeni; 300 lei fara TVA, 357 lei cu TVA
 • Transport Aeroport Lisabona – Hotel; 1.000 lei fara TVA, 1.190 lei cu TVA
 • Cazare participanti ( inclusiv mic dejun); 7.000 lei fara TVA, 8.330 lei cu TVA
 • Ghid si organizator grup, materiale promotionale 9.500 lei fara TVA, 11.305 lei cu TVA – include si transport si cazare; prezinta programul vizitei /agenda, cu precizarea programului , a contactelor necesare desfasurarii activitatilor, locatiilor, confirmarea intalnirilor de catre gazde,
 • organizare vizita de lucru –include toate cheltuielile care privesc transport intern intre punctele de interes, inchiriere sali de conferinta, catering participanti si gazde, orice alte activitati necesare unei bune realizari a activitatii, inclusiv asigurare mic dejun, pranz si cina participant, orice alte cheltuieli de organizare; 40.000 lei fara TVA, 47.600 lei cu TVA
 • Transport hotel – Aeroport Lisabona; 1.000 lei fara TVA, 1.190 lei cu TVA
 • Transport Aeroport Otopeni – Ploiesti; 300 lei fara TVA, 357 lei cu TVA

Serviciile de organizare a schimbului de experienta pentru Municipiul Ploiesti din cadrul proiectului Solutii informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti cod proiect 129737, proiect finantat în cadrul POCA, se vor asigura in intervalul 1 August 2020 - 1 Decembrie 2020.

Cod de clasificare CPV:  79951000-5 Servicii de organizare de seminarii

Referitor la formularul de contract ofertantul va prezenta Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice).

Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut.  Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitie a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) , sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1132927/31.07.2020

Caiet de sarcini, formulare, etc...AICI

CLARIFICARI...AICI

CLARIFICARI 2...AICI

 

 
31.07.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, Piata Eroilor nr 1A, judetul Prahova CIF 2844855 in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.61/27.02.2020 organizeaza in data de 24.08.2020 ora 10.00 licitatia publica, pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta in Piata Victoriei - Pietonal Nichita Stanescu...detalii

 

 
22.07.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de lucrării de demolare „ Demolare clădiri (magazie C2 de la Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil’’ - anexa nr.1, Magazie C5 de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.23 - anexa nr.2 și construcţii C3, C4 de pe str. Poștei nr.23

Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 30.07.2020, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Obiectul contractului  „ Demolare clădiri (magazie C2 de la Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil’’ - anexa nr.1, Magazie C5 de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.23 - anexa nr.2 și construcţii C3, C4 de pe str. Poștei nr.23, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
  Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Propunerea financiara, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (.07.2020, ora 16:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte. , până la termenul limită comunicat mai sus.
Cod de clasificare CPV: -     45111100-9 Lucrari de demolare (Rev.2)
Valoarea estimata, fara TVA: 74.022.14,00 lei fara TVA
               -  23.907,29 lei pentru desfiinţare/ demolare corp C3 și C4 – situat in strada Postei nr 23 de la Gradiniţa cu program Prelungit nr 38;
-           27.738,13 lei pentru desfiintare/demolare corp C5 (magazie) de la Gradinita cu Program Prelungit nr.23;
-           22.376,72 lei pentru desfiintare/ demolare corp C2 (magazie) de la Scoala Gimnaziala ,,Grigore Moisil’’
Sursa de finantare: Bugetul local, al Municipiului Ploiesti pentru anul 2020
Termenul de executie a lucrarilor: -  30 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr  ADV1159878

Caiet de sarcini, formulare, etc...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 30.07.2020, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Obiectul contractului  „ Demolare clădiri (magazie C2 de la Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil’’ - anexa nr.1, Magazie C5 de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.23 - anexa nr.2 și construcţii C3, C4 de pe str. Poștei nr.23, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
  Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Propunerea financiara, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (.07.2020, ora 16:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte. , până la termenul limită comunicat mai sus.

Clarificare – centralizatoare F1,F2,F3...AICI

Decalare termen de depunere a ofertelor -03.08.2020 ora 14.00

 
21.07.2020

S.C. „Hale si Piete” S.A

S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 05.08.2020, incepand cu ora 10.oo, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii
in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti. Detalii pe site-ul www.halesipieteploiesti.ro.
Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul S.C. Hale si Piete SA Ploiesti – biroul contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0724268650 / 0372056960 sau fax 0372056961.
   
21.07.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii S.F. - RTE Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala George Cosbuc”
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 28.07.2020, ora: 16.00.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect elaborarea S.F. - RTE Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala George Cosbuc”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de ( 28.07.2020, ora:_16.00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize ;                 
Valoarea estimata, fara TVA: 8.400 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2020. Obiectivul de investitii este nominalizat la  Capitolul 65.02.71.01.Invatamant – C.Alte cheltuieli de investiti - 10;

Termenul de prestare a serviciilor: 40 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1159384 /21.07.2020.

Formulare, documentatie atribuire...AICI

   
20.07.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de executie lucrari Reparatii curente imobil situat in Ploiesti, Soseaua Vestului, nr.19 ; 

 Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 27.07.2020, ora 12:00.

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de executie lucrari avand ca obiect : Reparatii curente imobil situat in Ploiesti, Soseaua Vestului, nr.19, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Propunerea financiara, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (27.07.2020, ora 12:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 45453000-7 (Lucrari de reparatii generale si de renovare-Rev.2);                                          
Valoarea estimata, fara TVA: 86.500,00 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare:       Bugetul local al Municipiului Ploiesti - lider de asociere 40%;
Inspectoratul Judetean de Politie Prahova 40%;
Tribunalul Prahova 20%.
Termenul de executie a lucrarilor: 1 luna de la emiterea ordinului de incepere.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1159179/20.07.2020.

Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

   
17.07.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare Achizitionare si montare a doua turbine de incalzire pentru sala de sport a Scolii  Gimnaziale “Mihai Eminescu
Obiectul contractului: sa furnizeze la sediul unitatii de invatamant – Sala de sport Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Municipiul Ploiesti, Bulevardul Bucuresti nr. 25A, doua turbine  (57KW si 85 KW) inclusiv accesoriile/echipamentele necesare montajului;

 • sa demonteze turbinele existente nefunctionale
 • sa monteze turbinele furnizate
 • sa puna in functiune noile turbine de incalzire si sa efectueze probe de functionare care se vor realiza numai in prezenta beneficiarului

Cod de clasificare CPV:
42112000-7 – Instalatii de turbine;
45111300-1 – Lucrări de demontare
45331100-7 – Lucrări de instalare de echipamente de încălzire central

Valoarea estimata a achizitiei este de 16800 lei fara T.V.A
Termenul de prestare: 40 zile de la constituirea garantiei de buna executie dupa semnarea contractului de catre ambele parti.
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare(inclusiv lucrari de montare/demontare).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 15.07.2020, orele 15:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire si Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inclusiv lucrari), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.    Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam. 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro – Initieri de Proceduri Achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1158934/17.07.2020.

Caiet de sarcini, formulare...AICI

   
10.07.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Anunț licitație publică pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință...detalii
   
08.07.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii “Expertiza tehnica la lucrarile executate in cadrul proiectului “Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului Ploiesti”.        
Obiectul contractului - Intocmirea, conform caiet de sarcini a Expertizei tehnice la lucrarile executate in cadrul proiectului “Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului Ploiesti. Pentru determinarea starii tehnice a pistei de alergare de trap, a cladirii tribunelor si a grajdurilor este necesara efectuarea unei expertize tehnice care sa evalueze capacitatea de satisfacere a cerintelor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si determinarea solutiilor tehnice de imbunatatire a calitatii lucrarilor executate, la pista de trap, cladirea tribune si grajduri.

Cod de clasificare CPV:
71319000-7  Servicii de expertiza
           
Valoarea estimata, fara TVA: 67.226 lei, fara TVA.
           
Termenul de incepere a indeplinirii obligatiilor contractuale: 5 zile de la data semnarii contractului, timp in care va fi depusa garantia de buna executie a contractului.
Prestarea serviciilor: in termen de 40 zile de la emiterea ordinului de incepere
Valabilitatea contractului: pana la indeplinirea obligatiilor contractuale ale celor doua parti.
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul  SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 15.07.2020, orele 16:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.        
Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.


Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata eroilor nr. 1A, etaj 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere Proceduri de Achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr.  ADV1156972/07.07.2020 .

Formulare, caiet de sarcini, etc...detalii

   
06.07.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de consultanta in managementul proiectului pentru proiectul de investitie in cadrul proiectului „EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - SISTEM ILUMINAT PUBLIC TRASEU TRAMVAI 102 : STRADA GAGENI – SOSEAUA NORDULUI – SOSEAUA VESTULUI – STRADA LIBERTATII (GARA DE VEST)” Cod SMIS 122010, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operatiunea C – Iluminat public  Cod SMIS 122010, Contractul de finanțare nr. 5105 din 14.02.2020.

Cod CPV: 79411000-8  Servicii generale de consultanta in management
Valoarea estimata (lei, fara TVA): 134.000 lei fara TVA  lei 


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 13.07.2020 ora: ­1500. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de consultanta in managementul proiectului pentru proiectul de investitie in cadrul proiectului „EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - SISTEM ILUMINAT PUBLIC TRASEU TRAMVAI 102 : STRADA GAGENI – SOSEAUA NORDULUI – SOSEAUA VESTULUI – STRADA LIBERTATII (GARA DE VEST)” Cod SMIS 122010, in conformitate cu cerintele Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.  
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV 1156585/06.07.2020.

Formulare, contract etc...AICI

   
06.07.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului: Eficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 101: Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – Strada George Cosbuc – strada Stefan Greceanu – strada Nicolae Balcescu strada Stefan cel Mare – strada Democratiei – Gara de Sud”, cod proiect 124852.
Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 13.07.2020, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului: Eficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 101: Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – Strada George Cosbuc – strada Stefan Greceanu – strada Nicolae Balcescu strada Stefan cel Mare – strada Democratiei – Gara de Sud”, cod proiect 124852”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 79411000-8 (Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2) )         

Valoarea estimata, fara TVA: 134.000 lei, fara TVA, respectiv 159.460 lei cu TVA

Sursa de finantare: FEDR, bugetul national si bugetul local al Municipiului Ploiesti

Durata Contractului de servicii: Contractul de servicii de consultanta in management se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul Cod SMIS 124852. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de consultanta in management se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.
Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1156552/06.07.2020.

Caiet de sarcini, formulare, etc...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 13.07.2020, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului: Eficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 101: Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – Strada George Cosbuc – strada Stefan Greceanu – strada Nicolae Balcescu strada Stefan cel Mare – strada Democratiei – Gara de Sud”, cod proiect 124852”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 

 
29.06.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Tip contract: PRESTARII SERVICII
DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de informare si publicitate pentru proiectul “Eficientizare consumuri energetice in municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 102 ( Str. Gageni – Soseaua Nordului – Soseaua Vestului – Str. Libertatii (Gara de Vest)”, Cod SMIS 122010.

Cod CPV: 79341000-6  –  Servicii de informare si publicitate
Valoarea estimata (lei, fara TVA):  8.380 lei, fara TVA, (conform cererii de finantare anexa a contractului de finantare nr.5105/14.02.2020)


Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

Conditii  de participare:
Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin   incheierea unui contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 06.07.2020 ora: 15.00 Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea Serviciilor de informare si publicitate pentru proiectul “Eficientizare consumuri energetice in municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 102 ( Str. Gageni – Soseaua Nordului – Soseaua Vestului – Str. Libertatii (Gara de Vest)”, Cod SMIS 122010, in conformitate cu cerintele  Caietului de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
          Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr:ADV 1155419/ 29.06.2020.

Formulare, documentatie...AICI

   
29.06.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “ Servicii de informare si publicitate pentru proiectulEficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 101: Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – Strada George Cosbuc – strada Stefan Greceanu – strada Nicolae Balcescu strada Stefan cel Mare – strada Democratiei – Gara de Sud”, cod proiect 124852””.
Achizitia directa se va face exclusiv prin SICAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 06.07.2020, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de informare si publicitate pentru proiectulEficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 101: Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – Strada George Cosbuc – strada Stefan Greceanu – strada Nicolae Balcescu strada Stefan cel Mare – strada Democratiei – Gara de Sud”, cod proiect 124852”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV:
- 79341000-6  –  Servicii de informare si publicitate                              

Valoarea estimata, fara TVA: 8.380 lei, fara TVA, respectiv 9.972,20 lei cu TVA (conform cererii de finantare anexa a contractului de finantare nr. 5153/25.02.2020)

Sursa de finantare: Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul local al Municipiului Ploiesti

Durata Contractului de servicii: Contractul de servicii de informare și publicitate se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul Cod SMIS 124852. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de informare și publicitate se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.

Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1155417/29.06.2020.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in SICAP (e-licitatii.ro) pana la data de 06.07.2020, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de informare si publicitate pentru proiectulEficientizare Consumuri Energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem iluminat public traseu tramvai 101: Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – Strada George Cosbuc – strada Stefan Greceanu – strada Nicolae Balcescu strada Stefan cel Mare – strada Democratiei – Gara de Sud”, cod proiect 124852”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus. 
 
25.06.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de executie lucrari Reparatii curente imobil situat in Ploiesti, Soseaua Vestului, nr.19 ; 

 Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 03.07.2020, ora 12:00.

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de executie lucrari avand ca obiect : Reparatii curente imobil situat in Ploiesti, Soseaua Vestului, nr.19, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Propunerea financiara, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (03.07.2020, ora 12:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 45453000-7 (Lucrari de reparatii generale si de renovare-Rev.2);                                          
Valoarea estimata, fara TVA: 86.500,00 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare:       Bugetul local al Municipiului Ploiesti - lider de asociere 40%;
Inspectoratul Judetean de Politie Prahova 40%;
Tribunalul Prahova 20%.
Termenul de executie a lucrarilor: 1 luna de la emiterea ordinului de incepere.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1149361/25.06.2020.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
25.06.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii SF- RTE Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala George Cosbuc”
       Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 30.06.2020, ora:1400.
Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect elaborarea SF- RTE Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala George Cosbuc”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de (17.06.2020 , ora:1400), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize ;                 
Valoarea estimata, fara TVA: 5.000 lei fara TVA;
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2020. Obiectivul de investitii este nominalizat la  Capitolul 65.02.71.01.Invatamant – C.Alte cheltuieli de investiti - 10;

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV  1154824/25.06.2020.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
24.06.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Anexa II la Legea nr. 98/2016  , pentru atribuirea contractului de Servicii de informare si publicitate pentru proiectul “Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești”, cod SMIS 136182.
Achizitia  se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte respectiv 02.07.2020 ora 12. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 02.07.2020 ora 12. Achizitia va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Obiectul contractului consta in Servicii de informare si publicitate pentru proiectul “Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești”, cod SMIS 136182, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate in cadrul proiectului “Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești”, cod SMIS 136182.cuprinde urmatoarele activitati:

Activități specifice:
Activitatea 1 -  Achiziționarea de materiale de informare și publicitate
Valoare activitatea 1: 4.500,00 lei fără TVA
Această activitate constă în  achiziționarea  următoarelor materiale:
Afișe A3, policromie – 20 buc;
Broșuri A5, policrimie – 250 buc
Roll-up – 1 buc;
2 Comunicate de presa – unul la inceput si unul la sfarsit de proiect

Activitatea 2 – Achiziționarea de servicii de organizare evenimente - Conferința de diseminare rezultate proiect, 40 pers.
Valoare activitatea 2: 8.500,00 lei fara TVA
Această activitate constă în achiziționarea de Servicii de organizare evenimente - Conferința de diseminare rezultate proiect, 40 pers.
       •    Specificații:        
    - asigurare sală minim 80 mp pentru 40 pers (minim 2mp/pers);
           - dotări sală: scaune pentru 40 pers (+ 4 scaune extra);
           - masă de prezidiu;
           - videoproiector,;
           - laptop;
           - spațiu pentru înregistrarea participanților;
           - microfoane mobile (1);
           - serviciu de coffee break pentru 40 de persoane;
           - masă de prânz sub formă de bufet suedez;
           - realizarea, pregătirea și distribuirea mapelor pentru participanți care să includă: programul întâlnirii (agenda), documentele ce vor fi discutate în cadrul evenimentului, documente promoționale pentru proiect: broșură, pix inscripționat, blocnotes inscripționat;
           - gestionare eveniment.
           - realizarea, pregătirea și distribuirea mapelor pentru participanți care să includă: programul întâlnirii (agenda), documentele ce vor fi discutate în cadrul evenimentului, documente promoționale pentru proiect: broșură, pix inscripționat, blocnotes inscripționat;
           - gestionare eveniment.

Cod de clasificare CPV:
-  79952000-2 Servicii de evenimente
- 79341000-6 - Servicii de publicitate

Referitor la formularul de contract ofertantul va prezenta Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice).

Contractul de servicii de realizare materiale de informare și publicitate se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiect. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de realizare materiale de informare și publicitate se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare. - Pentru Activitatea 1 - Achizitionarea de materiale de informare si comunicare, termenul de indeplinire al contractului este de maxim 15 zile calendaristice de la momentul solicitarii Beneficiarului, solicitare ce va fi transmisa Prestatorului dupa avizarea machetelor, realizarea machetelor se va face in termen de: 2 zile de la solicitarea beneficiarului. - pentru Activitatea 2 – Serviciu de organizare evenimente - Conferinta de diseminare rezultate obtinute pe proiect, 40 persoane, termenul de indeplinire al contractului este de maxim 30 zile calendaristice de la momentul solicitarii Beneficiarului.
Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire .

Valoarea estimata, fara TVA: 13000 lei fara TVA

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. 1154719/24.06.2020.

Documentatie de atribuire...AICI

   
23.06.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de furnizare Achizitionare si montare a doua turbine de incalzire pentru sala de sport a Scolii  Gimnaziale “Mihai Eminescu ".

Obiectul contractului: sa furnizeze la sediul unitatii de invatamant – Sala de sport Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Municipiul Ploiesti, Bulevardul Bucuresti nr. 25A, doua turbine  (57KW si 85 KW) inclusiv accesoriile/echipamentele necesare montajului;

 • sa demonteze turbinele existente nefunctionale
 • sa monteze turbinele furnizate
 • sa puna in functiune noile turbine de incalzire si sa efectueze probe de functionare care se vor realiza numai in prezenta beneficiarului

Cod de clasificare CPV:
42112000-7 – Instalatii de turbine;
45111300-1 – Lucrări de demontare
45331100-7 – Lucrări de instalare de echipamente de încălzire central

Valoarea estimata a achizitiei este de 16800 lei fara T.V.A
Termenul de prestare: 40 zile de la constituirea garantiei de buna executie dupa semnarea contractului de catre ambele parti.
            Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti,
            Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare(inclusiv lucrari de montare/demontare).  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 01.07.2020, orele 13:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire si Caietului de sarcini, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare (inclusiv lucrari), se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.    Achizitia directa va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, cam. 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), l.a adresa: www.e-licitatie.ro – Initieri de Proceduri Achizitie - Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1154311/23.06.2020.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
17.06.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii prestate de expert independent specializat in recrutarea resurselor umane pentru ocuparea a doua posturi vacante de administrator in cadrul consiliului de administratie la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti.
           
Obiectul contractului consta in prestarea de servicii  de catre expert independent resurse umane in vederea desfasurarii procesului de selectie/evaluare a membrilor CONSILIULUI de ADMINISTRATIE, conform cerintelor caietului de sarcini.
Cod de clasificare CPV: 79600000-0 Servicii de recrutare şi de plasarea forţei de muncă
Valoarea estimata, fara TVA: 5.000, fara TVA
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti

            Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 24.06.2020. Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, se vor transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1153147/17.06.2020.

Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

CLARIFICARE....AICI

   
11.06.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii SF- RTE Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala George Cosbuc”

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 17.06.2020, ora:14.00.

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.

Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii avand ca obiect elaborarea SF- RTE Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala George Cosbuc”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciului si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita de (17.06.2020 , ora:14.00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize ;     

Valoarea estimata, fara TVA: 5.000 lei fara TVA;

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investitii pe anul 2020. Obiectivul de investitii este nominalizat la  Capitolul 65.02.71.01.Invatamant – C.Alte cheltuieli de investiti - 10;

Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Formularele, Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1151961/11.06.2020.

Formulare, caiet de sarcini...AICI

   
10.06.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Extindere retea canalizare strada Tazlau (proiectare si executie)
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari . Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte respectiv 18.06.2020 ora 12. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 18.06.2020 ora 12. Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Extindere retea canalizare strada Tazlau (proiectare si executie) , in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Obiectul contractului de lucrari (inclusiv proiectare) cuprinde urmatoarele:
-servicii de intocmire a documentatiei tehnice PT, DE, DTAC, in baza Studiului de Fezabilitate aprobat si caietului de sarcini atasat ;
- servicii de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor de Extindere retea canalizare strada Tazlau
- sa execute, sa finalizeze si sa intretina in perioada de garantie Extindere retea canalizare strada Tazlau
Valoarea estimata: 46000 lei fara TVA, dupa cum urmeaza:
- 44.332 lei, reprezentand C+M;
- 1330 lei, reprezentand servicii de proiectare
- 338 lei, reprezentand servicii de asistenta tehnica
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) :
- 45232400-6 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
- 45232130-2 Lucrări de construcţii de canalizări de ape pluviale
- 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice;
- 71311100-2 (Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice)

Termenul de prestare a serviciilor si lucrarilor este de 50 zile, din care :
- 20 zile pentru serviciile de proiectare (intocmire proiect tehnic, detalii de executie, documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor); in cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului.
- 30 de zile pentru executarea lucrarilor;
Ofertantul va prezenta declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de lucrari.
Conditii de participare:
Experienta similara – Declararea lucrarilor in sustinerea experientei similare, realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, lucrari cu o valoare totala cumulata (fara TVA) de minim 40.000 lei fara TVA, executate in baza a maxim 3 (trei) contracte finalizate. )1 inginer proiectant retele apa si canalizare Se solicita: - declaraţie de disponibilitate din care să rezulte poziţia pentru care expertul este nominalizat în contract, semnată de către expert, în original; - diploma studii, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”; b)1 inginer instalator Se solicita: - declaraţie de disponibilitate din care să rezulte poziţia pentru care expertul este nominalizat în contract, semnată de către expert, în original; - diploma studii, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”; c)1 Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat in domeniul 8.2.retele termice si sanitare , conform art. 5 din Legea nr. 10/1991 republicata si Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1895/2016. Se solicita: - declaraţii de disponibilitate din care să rezulte poziţia pentru care acestia sunt nominalizati în contract, semnate de către expert, în original; - Atestat şi legitimaţie RTE (copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”), eliberate de către organismul abilitat, valabile la data limita de depunere a ofertelor, pentru domeniile solicitate; d) sef de santier –inginer Se solicita: - declaraţie de disponibilitate, din care să rezulte poziţia pentru care expertul este nominalizat în contract, semnată de către expert, în original; - diploma studii, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”;

Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire .

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. 1124262/10.06.2020.

Memoriu, documentatie, etc...AICI

   
09.06.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii incluse in Anexa 2 la Legea 98/2016 conform dispozitiilor cap. III, sectiunea 1, art.68. alin (2) lit.b) din legea 98/2016 privind achizitiile publice si ale Procedurii Operationale 125/2017 adoptata la nivelul Municipiului Ploiesti , pentru atribuirea contractului de Vizita de studiu in vederea  imbunatatirii capacitatii personalului propriu de a implementa in mod eficient si transparent sistemele online aferente proiectului „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti”, cod proiect 129737, proiect finantat în cadrul POCA,  Apel retrospectiv CP12/2018.

Achizitia se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte 16.06.2020 ora 12.00 . Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Vizita de studiu in vederea  imbunatatirii capacitatii personalului propriu de a implementa in mod eficient si transparent sistemele online aferente proiectului „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti”, cod proiect 129737, proiect finantat în cadrul POCA, Apel retrospectiv CP12/2018 , in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 16.06.020 ora 12.00.

Vizita de studiu in vederea  imbunatatirii capacitatii personalului propriu de a implementa in mod eficient si transparent sistemele online aferente proiectului „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti”, cod proiect 129737, proiect finantat în cadrul POCA, Apel retrospectiv CP12/2018. Prestatorul va fi raspunzator pentru asigurarea de servicii de organizare schimb de experienta pentru 10 persoane: - Transport Ploiesti- Otopeni in ziua plecarii; - Transport Otopeni- Ploiesti in ziua intoarcerii; - Bilete avion dus-intors Otopeni- Lisabona - Otopeni (Plecare si intoarcere pe aeroportul Otopeni), bagaj de cala inclus; - servicii de cazare pentru 4 nopti, camera single; - 3 mese / zi pentru toti participantii - ghid si organizator grup; - organizare vizite de lucru; (include cheltuieli logistice) - servicii de transport local pentru 5 zile, inclusiv transportul de la si la aeroport; - organizare excursie traseu si logistica - servicii de traducere si interpretariat pentru 5 zile; Prestatorul va întocmi programul vizitei de studiu si îl va înainta spre aprobare catre Municipiul Ploiesti înainte de data începerii vizitei in 5 zile de la emiterea Ordinului de Incepere. Ordinul de Incepere se transmite cu 30 zile inainte de efectuarea vizitei de studiu. Sursa de finantare: Programul Operational Capacitate Administrativa. Valoarea achizitiei este de 89,369.00 lei cu TVA, respectiv 75.100,00 lei fara TVA astfel: • Transport Ploiesti – Aeroport Otopeni 10 pers X 30 lei = 300 lei fara TVA • Transport Aeroport Otopeni - Ploiesti 10 pers X 30 lei = 300 lei fara TVA • Bilete avion Otopeni – Lisabona – Otopeni 10 pers X 1600 lei = 16.000 lei fara TVA • Cazare Lisabona 4 nopti – 10 pers X 700 lei = 7000 lei fara TVA • Ghid si organizator grup 5 zile – cheltuieli incluzand transport si cazare = 9500 lei fara TVA • Organizare vizite de lucru (inclusiv cheltuieli logistica) 5 zile X 8000 lei = 40.000 lei fara TVA • Transport Lisabona – Aeroport Lisabona 10 pers X100 lei = 1000 lei fara TVA • Transport Aeroport Lisabona – Lisabona 10 pers X100 lei = 1000 lei fara TVA Serviciile de organizare a schimbului de experienta pentru Municipiul Ploiesti din cadrul proiectului Solutii informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti cod proiect 129737, proiect finantat în cadrul POCA, se vor asigura in intervalul 1 iulie 2020 - 1 Decembrie 2020.

Cod de clasificare CPV:  79951000-5 Servicii de organizare de seminarii

Referitor la formularul de contract ofertantul va prezenta Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice).

Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut.  Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitie a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) , sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1132927/09.06.2020

Documentatie...AICI

Decalare termen de depunere oferte...AICI

Adresa instiintare ofertanti anulare achizitie ...AICI

 
27.05.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de executie lucrari Reparatii curente imobil situat in Ploiesti, Soseaua Vestului, nr.19 ; 

 Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 03.06.2020, ora 12:00.

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de executie lucrari avand ca obiect : Reparatii curente imobil situat in Ploiesti, Soseaua Vestului, nr.19, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
 Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Propunerea financiara, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (03.06.2020, ora 12:00). 
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
Cod de clasificare CPV: 45453000-7 (Lucrari de reparatii generale si de renovare-Rev.2);                                          
Valoarea estimata, fara TVA: 86.500,00 lei, fara TVA
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
Sursa de finantare:       Bugetul local al Municipiului Ploiesti - lider de asociere 40%;
Inspectoratul Judetean de Politie Prahova 40%;
Tribunalul Prahova 20%.
Termenul de executie a lucrarilor: 1 luna de la emiterea ordinului de incepere.
Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1149361/27.05.2020.

Formulare, instructiuni, caiet de sarcini etc....AICI

  Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de  executie lucrari avand ca obiect „Reparatii curente imobil situat in Ploiesti, Soseaua Vestului, nr.19”intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.
 
19.05.2020

S.C. „Hale si Piete” S.APLOIESTI

S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 02.06.2020, incepand cu ora 10.00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii
in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti. Detalii pe site-ul www.halesipieteploiesti.ro.
Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul S.C. Hale si Piete SA Ploiesti – biroul contracte.
Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0724268650 / 0372056960 sau fax 0372056961.
   
18.05.2020

PRIMARIA PLOIESTI

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de  - Servicii de verificare a proiectarii "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215. 

 •  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
 • Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 25.05.2020, ora 12:00.
  Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
  Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
  Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de verificare a proiectarii "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
   Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (25.05.2020, ora 12:00). 
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
  Cod de clasificare CPV:71328000-3-Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante;                                          
  Valoarea estimata, fara TVA: 3000,00 lei, fara TVA
  Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

 • Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2020.
 • Termenul de prestare a serviciilor:
  Contractul de verificare a proiectarii se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215.
  Orice modificare survenită in cadrul Contractului de finanțare nr.4932/13.11.2019 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.
  Prestatorul de servicii de consultanța in managementul proiectului are obligația ca, pe durata valabilității contractului de finanțare aferent proiectului, sa fie la dispoziția oricăror instituții/organisme aflate in misiuni de verificare si control care se vor desfășura in cadrul Proiectului ( OI, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc).

  Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1147563/18.05.2020.

  Formulare, caiet de sarcini...AICI

   Municipiul Ploiesti, aplicand prevederile art.212 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a hotarat anularea achizitiei directe organizata in vederea atribuirii contractului de  Servicii de verificare a proiectarii « Construire Gradinita cu program prelungit, strada Postei nr.23, Municipiul Ploiesti », Cod SMIS 127215,intrucat nu a fost depusă nicio ofertă.
   
  13.05.2020

  PRIMARIA PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Extindere retea canalizare strada Tazlau (proiectare si executie)
  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari . Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte respectiv 19.05.2020 ora 12. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 19.05.2020 ora 12. Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Extindere retea canalizare strada Tazlau (proiectare si executie) , in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Obiectul contractului de lucrari (inclusiv proiectare) cuprinde urmatoarele:
  -servicii de intocmire a documentatiei tehnice PT, DE, DTAC, in baza Studiului de Fezabilitate aprobat si caietului de sarcini atasat ;
  - servicii de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor de Extindere retea canalizare strada Tazlau
  - sa execute, sa finalizeze si sa intretina in perioada de garantie Extindere retea canalizare strada Tazlau
  Valoarea estimata: 46000 lei fara TVA, dupa cum urmeaza:
  - 44.332 lei, reprezentand C+M;
  - 1330 lei, reprezentand servicii de proiectare
  - 338 lei, reprezentand servicii de asistenta tehnica
  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) :
  - 45232400-6 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
  - 45232130-2 Lucrări de construcţii de canalizări de ape pluviale
  - 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice;
  - 71311100-2 (Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice)

  Termenul de prestare a serviciilor si lucrarilor este de 50 zile, din care :
  - 20 zile pentru serviciile de proiectare (intocmire proiect tehnic, detalii de executie, documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor); in cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului.
  - 30 de zile pentru executarea lucrarilor;
  Ofertantul va prezenta declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de lucrari.
  Conditii de participare:
  Experienta similara – Declararea lucrarilor in sustinerea experientei similare, realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, lucrari cu o valoare totala cumulata (fara TVA) de minim 40.000 lei fara TVA, executate in baza a maxim 3 (trei) contracte finalizate. )1 inginer proiectant retele apa si canalizare Se solicita: - declaraţie de disponibilitate din care să rezulte poziţia pentru care expertul este nominalizat în contract, semnată de către expert, în original; - diploma studii, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”; b)1 inginer instalator Se solicita: - declaraţie de disponibilitate din care să rezulte poziţia pentru care expertul este nominalizat în contract, semnată de către expert, în original; - diploma studii, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”; c)1 Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat in domeniul 8.2.retele termice si sanitare , conform art. 5 din Legea nr. 10/1991 republicata si Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1895/2016. Se solicita: - declaraţii de disponibilitate din care să rezulte poziţia pentru care acestia sunt nominalizati în contract, semnate de către expert, în original; - Atestat şi legitimaţie RTE (copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”), eliberate de către organismul abilitat, valabile la data limita de depunere a ofertelor, pentru domeniile solicitate; d) sef de santier –inginer Se solicita: - declaraţie de disponibilitate, din care să rezulte poziţia pentru care expertul este nominalizat în contract, semnată de către expert, în original; - diploma studii, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”;

  Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire .

  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. 1124262/13.05.2020.

  Documentatii, memoriu...AICI

     
  07.05.2020

  PRIMARIA PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de  - Servicii de informare si publicitate "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215. 

   Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 15.05.2020, ora 12:00.
  Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
  Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
  Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de informare si publicitate "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
   Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (15.05.2020, ora 12:00). 
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
  Cod de clasificare CPV:79341000-6  Servicii de informare si publicitate                                          
  Valoarea estimata, fara TVA: 15250 lei, fara TVA
  Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

  Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2020.

  Termenul de prestare a serviciilor:
  Contractul de informare si publicitate se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215.
  Orice modificare survenită in cadrul Contractului de finanțare nr.4932/13.11.2019 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.
  Prestatorul de servicii de consultanța in managementul proiectului are obligația ca, pe durata valabilității contractului de finanțare aferent proiectului, sa fie la dispoziția oricăror instituții/organisme aflate in misiuni de verificare si control care se vor desfășura in cadrul Proiectului ( OI, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc).

  Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1145016/15.05.2020 .

  Caiet de sarcini, formulare, etc...AICI

     
  24.04.2020

  SC HALE SI PIETE SA

  Licitatie publica deschisa pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din municipiul Ploiesti...detalii
     
  23.04.2020

  PRIMARIA

  PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de  - Servicii de consultanta in managementul proiectului "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215. 

  1.  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 30.04.2020, ora 14:00.
  Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
  Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
  Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de consultanta in managementul proiectului "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
   Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (30.04.2020, ora 14:00). 
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
  Cod de clasificare CPV:79411000-8  Servicii generale de consultanta in management                                          
  Valoarea estimata, fara TVA: 48000 lei, fara TVA
  Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

  1. Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2020.

  Termenul de prestare a serviciilor:
  Contractul de servicii de consultanță în managementul proiectului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul "CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215.
  Orice modificare survenită in cadrul Contractului de finanțare nr.4932/13.11.2019 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.
  Prestatorul de servicii de consultanța in managementul proiectului are obligația ca, pe durata valabilității contractului de finanțare aferent proiectului, sa fie la dispoziția oricăror instituții/organisme aflate in misiuni de verificare si control care se vor desfășura in cadrul Proiectului ( OI, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc).

  Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1142569/23.04.2020 .

  Formulare, caiet de sarcini...AICI

     
  14.04.2020

  SPCLEP

  PLOIESTI

  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești intenționează să achizitioneze, prin achiziție directă, conform Legii 98/2016 cu modificările și completările ulterioare:
               A) servicii internet, telefonie fixa VOIP prin fibra optica si mentenanta sistemului hardware existent si,
               B) servicii de transmitere de date
  Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legi 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
  Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului Ploiesti
  Clasificare CPV :
  A)72400000-4 , servicii de internet prin fibra optica ;(pachet incluzand :telefonie VOIP – CPV:64211000-8 servicii de telefonie publica, si CPV:50312300-8 reparare si intretinerea echipamentelor de retea de date)                            
  B) 72318000-7 , servicii  de transmitere date
  Obiectul achizitiei:
  A) servicii de  internet, telefonie fixa VOIP si mentenanta sistemului cuprinzand urmatoarele:
  1)Transport date prin internet si telefonie VOIP incluzand suport de transmitere , fibra optica, compatibil cu intrastructura hardware existenta
  2)Servicii de internet :  
  -un numar de minim 18 utilizatori
  -latimea de  banda :  garantat - 50Mbps acces internet, 
  -maxim - 2 Gbps, Metropolitan   
  3)Servicii de telefonie fixa VOIP;
  -se doreste pastrarea numerelor existente
  - numarul de minute consumate in medie: 400min mobil si 600 min fix
  -5 linii oras  VOIP
  -7  interioare  fax
  -18 interioare IP
  4)Servicii de mentenanta incluzand instalarea , configurarea , intretinerea si depanarea infrastructurii hardware existente precum si implementarea si configurarea IVR pe centrala telefonica existenta.

  B) servicii de transmitere de date: 
  Conexiune de date dedicate VLAN_LAYER 2  de marimea latimii de banda de 10Mbps intre sediul STS –UM 0823 din Ploiesti , strada Vasile Lupu 60-62 si  SPLCEP Ploiesti, B-ul Independentei nr .10

  Valoarea estimata a achizitiei:   580 lei abonament lunar, fara TVA, cumulate pentru serviciile prestate( internet, telefonie fixa VOIP ,transmitere date si  mentenanta sistemului)                    
  Criteriul de atribuire,:- prețul cel mai scăzut.

  Modul de prezentare a ofertei:
                  Ofertele se depun la:

  • sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor , situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, in plic inchis,SAU
  • pe adresa de e-mail a institutiei: spclep@ploiesti.ro

  Indiferent de modul de transmiterea a documentelor data limita de depunere/transmitere  este  23.04.2020, ora 10.00,
  Ofertele se vor analiza in data de 23.04.2020, orele 11:00.
  Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate conform caietului de sarcini (ANEXA)

      Oferta financiara  va fi prezentata sub forma de abonament lunar ,exprimat in lei , fara TVA , care sa cuprinda totalitatea serviciilor cerute de catre autoritatea contractanta

        Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte:

  • Declaraţii privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165,167 din Legea 98/ 2016 declaratie pe proprie raspundere –completare formular nr.1in original.
  • Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016  privind achizitiile publice – completare formular 2 in original.
  • Formularul de oferta – formularul 3 in original
  •  Certificatul constatator emis de Oficiul  Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, in copie conform cu originalul
  • Licenta ANCOM, valabila pe toata durata contractului
  • Certificat de atestare fiscala  ANAF, valabil la data depunerii ofertei
  • Certificat  de atestare fiscal emis de  DITL, valabil la data depunerii ofertei
  • Certificat ISO:27001,Securitatea informatiei si ISO:9001, Managementul calitatii

      Nu se accepta subcontractori

    Pretul va ramane  nemodificat pe toata durata derularii contractului.

   Modalitati de plata :      Plata se va face prin ordin de plata , in contul operatorului deschis la Trezorerie, in baza facturii emise de operatorul economic
  Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a urca oferta in S.I.C.A.P., pentru finalizarea acestei achizitii la codul CPV:72400000-4 servicii internet
  Relații suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, B-dul.Independenței, nr.10    

  Caiet de sarcini, formulare...AICI

     
  08.04.2020

  SPCLEP

  PLOIESTI

  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești intenționează să achizitioneze, prin achiziție directă, conform Legii 98/2016, anexa 2,cu completarile si modificarile ulterioare, servicii de paza si participarea la asigurarea  ordinii in zona obiectivului  precum si servicii de monitorizarea sistemelor electronice de supraveghere si alarmare , interventii rapide la obiectivul  situat in Ploiești, B-dul Independenței, nr10.

  Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor Legii 98/2016, anexa 2 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare.
  Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie de la bugetul local al   Municipiului Ploiesti

  Clasificare CPV : 79713000-5 servicii de paza
                      CPV: 79711000-1 servicii de monitorizare si interventie rapida,
  Numarul de posturi: 2(doi) agenti de paza
  Obiectul principal al  achizitiei : asigurarea pazei ,prin doi agenti de paza, si participarea la asigurarea ordinii in zona obiectivului  precum si monitorizarea si asigurarea interventiei rapida in cazul unui incident/ situatii deosebite 

  Valoarea estimata a serviciului : 16,00lei/ora/agent fara TVA pentru paza, la care se adauga si abonamentul lunar de aproximativ 150lei/luna fara TVA,  pentru monitorizare.  
  Criteriul de atribuire- indeplinirea tuturor cerintelor din caietul de sarcini la prețul cel mai scăzut.

  Modalitati de plata:

               Autoritatea contractanta va efectua plata catre prestator   pe baza  facturii emise  de acesta  si a pontajului. Factura va fi emisa in primele zile ale lunii ,pentru serviciile prestate in luna anterioara .
                Plata se va face prin ordin de plata , in contul operatorului deschis la Trezorerie.

  Modul de prezentare a ofertei:
  Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte:

  Declaraţii privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165,167 din Legea 98/ 2016 declaratie pe proprie raspundere –completare formular nr.1in original.

  Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016  privind achizitiile publice – completare formular 2 in original.

  Formularul de oferta – formularul 3 in original

  Licentele de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane, pentru prestarea serviciilor de paza a obiectivelor ,bunurilor si valorilor precum si avizul de functionare al dispeceratului de monitorizare , emis de Inspectoratul General al Politiei Romane conform legii, valabile la data depunerii

  Certificatul de inregistrare fiscal

  Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate conform caietului de sarcini (ANEXA)

  Oferta financiara va cuprinde tariful orar/ agent exprimat in lei , fara TVA , precum si valoarea abonanentului lunar perceput pentru monitorizarea si interventie rapida,
  exprimat in lei , fara TVA

  Agentul economic va depune in cadrul ofertei financiare: Nota de fundamentare a tarifului orar.
  Ofertele vor fi depuse ,in plic sigilat, la Registratura  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor , B-dul Independentei ,nr 10 , Ploiesti, pana la data de 21.04.2020 ora 10.00

    Ofertele se vor deschide in data de 21.04.2020 orele 11.00

  OFERTA declarata castigatoare va fi cea care respecta toate cerintele din caierul de sarcini, la pretul cel mai mic.

   Ofertantul declarat castigator va avea obligatia de a urca oferta in SICAP(noul SEAP)
   
  Relații suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, B-dul.Independenței nr. 10.

  Caiet de sarcini, formulare...AICI

  Raspuns clarificare...AICI

     
  27.03.2020

  SPCLEP

  PLOIESTI

  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești intenționează să achizitioneze, prin achiziție directă, conform Legii 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, servicii  de curatenie , cod CPV 90910000-9 pentru  sediul situat in Ploiești, B-dul Independenței, nr10.

   Numarul de posturi : 1 post ingrijitor

  Procedura de achizitie: achizitie directa in baza Legii 98/2016 art.7,punct (5) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si subventie bugetul local al Municipiului

  Clasificare CPV : 90910000-9 servicii de curatenie
  Valoarea estimate :este de 15,60 lei/ora, fara TVA
  Obiectul achizitiei: Obiectul achizitiei directe il constituie  prestarea unor servicii  de curatenie ,  la sediul  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti, incepand cu 01.05.2020,  pana la 31.12.2020 cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pana la data de 30.04.2021.

  • Suprafata cladirii unde se vor presta servicii de curatenie,  este de aproximativ 1.106,73 mp, dupa cum urmeaza :
  • Cladirea A: 894,28mp(include si arhivele de la subsol)
  • Cladirea B: 212,45mp
  • Suprafata curtii este de  aproximativ 651,11mp.

  Materialele de curatenie vor fi puse la dispozitie  de catre autoritatea contractanta.

   Criteriul de atribuire,:- prețul cel mai scăzut.

  Modul de prezentare a ofertei: Oferta va fi prezentata in plic inchis, sigilat si va cuprinde:

   1. Oferta tehnica: va contine descrierea detaliata a activitatilor  ce urmeaza a fi  prestate (conform caietului de sarcini din ANEXA)
  2. Oferta financiara:  se va preciza  tariful/orar  exprimat in lei fara TVA.

  Pretul va ramane  nemodificat pe toata durata derularii contractului.

  Modalitati de plata :
  Plata se va face prin ordin de plata , in contul operatorului deschis la Trezorerie, in baza facturii si a pontajului emis de acesta.
  Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor , situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, pana la data 06.04.2020, ora 10.00.
  Ofertele se vor deschide in data de 06.04.2020, orele 11:00.
  Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a urca oferta in S.I.C.A.P., pentru finalizarea acestei achizitii pe www.e-licitatie.ro.
  Relații suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, B-dul.Independenței nr. 10.

  Caiet de sarcini, formulare, etc...AICI

     
  27.03.2020 PRIMARIA PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de prestari Servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti nr. 2180/04.11.2019
  Obiectul contractului - Servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti nr. 2180/04.11.2019.

  Cod de clasificare CPV:
  79212100-4  Servicii de auditare  financiara                                       
             
  Valoarea estimata, fara TVA: 25210 lei, fara TVA.
             
  Durata de prestare a serviciului de audit este de 60 zile  de la incheierea contractului intre Municipiul Ploiesti si prestator
  Sursa de finantare: bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2020

  Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

  Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

  Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul  SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 03.04.2020, orele 13:00. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

  Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.        
  Achizitia directa va fi derulata exclusiv in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
             
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata eroilor nr. 1A, etaj 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere Proceduri de Achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV1138227/26.03.2020

  Formulare, caiet de sarcini...AICI

     
  23.03.2020 PRIMARIA PLOIESTI

  Tip contract: PRESTARII SERVICII
  DENUMIRE ACHIZITIE: SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 2", cod SMIS 121382
  Cod CPV: 79212000-3
  Valoarea estimata (lei, fara TVA) 20.750 lei 


  Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

  Conditii  de participare:
  Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 31.03.2020 ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de audit financiar pentru implementarea proiectului " EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 2", cod SMIS 121382, in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.  
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1137400/23.03.2020.

  Documentatie, formulare...AICI

     
  18.03.2020 PRIMARIA PLOIESTI

  Tip contract: PRESTARII SERVICII
  DENUMIRE ACHIZITIE: EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR  EXECUTATE PENTRU CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU, IN DREPTUL BLOCURILOR R1 si R2
  Cod CPV: 71319000-7
  Valoarea estimata (lei, fara TVA) 12.600 lei 


  Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

  Conditii  de participare:
  Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 26.03.2020 ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR  EXECUTATE PENTRU CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU, IN DREPTUL BLOCURILOR R1 si R2, in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
            Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti,  Piata Eroilor nr.1A, cod postal 100316, parter (fosta cladire Petrom) doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
          Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV 1131191/18.03.2020.

  Formulare, documentatie...AICI

     
  17.03.2020 PRIMARIA PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Extindere retea canalizare strada Tazlau (proiectare si executie)
  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari . Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte respectiv 25.03.2020 ora 14. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 25.03.2020 ora 14. Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Extindere retea canalizare strada Tazlau (proiectare si executie) , in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Obiectul contractului de lucrari (inclusiv proiectare) cuprinde urmatoarele:
  -servicii de intocmire a documentatiei tehnice PT, DE, DTAC, in baza Studiului de Fezabilitate aprobat si caietului de sarcini atasat ;
  - servicii de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor de Extindere retea canalizare strada Tazlau
  - sa execute, sa finalizeze si sa intretina in perioada de garantie Extindere retea canalizare strada Tazlau
  Valoarea estimata: 46000 lei fara TVA, dupa cum urmeaza:
  - 44.332 lei, reprezentand C+M;
  - 1330 lei, reprezentand servicii de proiectare
  - 338 lei, reprezentand servicii de asistenta tehnica
  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) :
  - 45232400-6 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
  - 45232130-2 Lucrări de construcţii de canalizări de ape pluviale
  - 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice;
  - 71311100-2 (Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice)

  Termenul de prestare a serviciilor si lucrarilor este de 50 zile, din care :
  - 20 zile pentru serviciile de proiectare (intocmire proiect tehnic, detalii de executie, documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor); in cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului.
  - 30 de zile pentru executarea lucrarilor;
  Ofertantul va prezenta declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de lucrari.
  Conditii de participare:
  Experienta similara – Declararea lucrarilor in sustinerea experientei similare, realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, lucrari cu o valoare totala cumulata (fara TVA) de minim 40.000 lei fara TVA, executate in baza a maxim 3 (trei) contracte finalizate. )1 inginer proiectant retele apa si canalizare Se solicita: - declaraţie de disponibilitate din care să rezulte poziţia pentru care expertul este nominalizat în contract, semnată de către expert, în original; - diploma studii, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”; b)1 inginer instalator Se solicita: - declaraţie de disponibilitate din care să rezulte poziţia pentru care expertul este nominalizat în contract, semnată de către expert, în original; - diploma studii, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”; c)1 Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat in domeniul 8.2.retele termice si sanitare , conform art. 5 din Legea nr. 10/1991 republicata si Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1895/2016. Se solicita: - declaraţii de disponibilitate din care să rezulte poziţia pentru care acestia sunt nominalizati în contract, semnate de către expert, în original; - Atestat şi legitimaţie RTE (copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”), eliberate de către organismul abilitat, valabile la data limita de depunere a ofertelor, pentru domeniile solicitate; d) sef de santier –inginer Se solicita: - declaraţie de disponibilitate, din care să rezulte poziţia pentru care expertul este nominalizat în contract, semnată de către expert, în original; - diploma studii, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”;

  Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire .

  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. 1124262/17.03.2020

  Memoriu, documentatie...AICI

     
  13.03.2020 PRIMARIA PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza Tehnica - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori.
  Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 20.03.2020, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Expertiza Tehnica - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
  Cod de clasificare CPV:
  - 71319000-7 – Servicii de expertiză                              

  Valoarea estimata, fara TVA: 67.000 lei fara TVA

  Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, Cap.67.02.71.01. Cultura, recreere si religie – C. Alte cheltuieli de investitii – 14.E.T. Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori

  Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la primirea ordinului de incepere.

  Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1104877/13.03.2020.

  Formulare, caiet de sarcini...AICI

  Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 20.03.2020, ora 12:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Expertiza Tehnica - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

   
  13.03.2020 PRIMARIA PLOIESTI

  Tip contract: PRESTARII SERVICII
  DENUMIRE ACHIZITIE:EXPERTIZA TEHNICA  SCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC-CORP C2

  Cod CPV: 71319000-7
  Valoarea estimata (lei, fara TVA) 8.400 lei 


  Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

  Conditii  de participare:
  Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 25.03.2020 ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire EXPERTIZA TEHNICA  SCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC-CORP C2 in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti,  Piata Eroilor nr.1A, cod postal 100316, parter (fosta cladire Petrom) doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV  1135665/13.03.2020.

  Formulare, caiet de sarcini...AICI

     
  12.03.2020 PRIMARIA PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii - Servicii de audit financiar- Blocurile 23B, 26F, 34A1, 28 E pentru proiectul "EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI-LOT4", cod SMIS 121425. 

  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 19.03.2020, ora 12:00.
  Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
  Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

  Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de audit financiar – blocurile 23B, 26F, 34A1, 28 E  pentru proiectul "EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI-LOT4", cod SMIS 121425  , in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.

   Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (19.03.2020, ora 12:00). 
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
  Cod de clasificare CPV:79212100-4  Servicii de auditare financiara (Rev.2)                                          
  Valoarea estimata, fara TVA: 20750 lei, fara TVA
  Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

  Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2019

  Termenul de prestare a serviciilor:
  Contractul de servicii de audit financiar se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul “EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 4” Cod SMIS 121425.
  Orice modificare survenită in cadrul Contractului de finanțare nr.4335/06.06.2019 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.
  Prestatorul de servicii de audit financiar are obligația ca, pe durata valabilității contractului de finanțare aferent proiectului, sa fie la dispoziția oricăror instituții/organisme aflate in misiuni de verificare si control care se vor desfășura in cadrul Proiectului ( OI, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc).

  Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, graficul de rambursae si graficul activitatilor sunt anexate prezentului Anunt.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1135370/12.03.2020

  Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

     
  12.03.2020 PRIMARIA PLOIESTI
  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii - Servicii de audit financiar- Blocurile 11B1B2 si 11D  pentru proiectul "EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI-LOT3", cod SMIS 121383. 

  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 18.03.2020, ora 14:00.
  Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
  Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

  Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de audit financiar – blocurile B1B2  si Bloc 11D  pentru proiectul "EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI-LOT3", cod SMIS 121383.  , in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.

  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (18.03.2020, ora 14:00). 
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
  Cod de clasificare CPV:79212100-4  Servicii de auditare financiara (Rev.2)                                          
  Valoarea estimata, fara TVA: 20750 lei, fara TVA
  Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

  Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2019

  Termenul de prestare a serviciilor:
  Contractul de servicii de audit financiar se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul “EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 3” Cod SMIS 121383.
  Orice modificare survenită in cadrul Contractului de finanțare nr.4327/06.06.2019 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităților prevăzute în contract.
  Prestatorul de servicii de audit financiar are obligația ca, pe durata valabilității contractului de finanțare aferent proiectului, sa fie la dispoziția oricăror instituții/organisme aflate in misiuni de verificare si control care se vor desfășura in cadrul Proiectului ( OI, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc).

  Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, graficul de rambursae si graficul activitatilor sunt anexate prezentului Anunt.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1135302/12.03.2020.

  Formulare, caiet de sarcini, etc...AICI

     
  11.03.2020 SC HALE SI PIETE SA
  S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 27.03.2020, incepand cu ora 10.00, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti. Detalii pe site-ul www.halesipieteploiesti.ro.
  Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul S.C. Hale si Piete SA Ploiesti – biroul contracte.
  Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0724268650 / 0372056960 sau fax 0372056961.
     
  05.03.2020 PRIMARIA PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor  art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect „ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE PENTRU APARATURA ELECTRONICA SI ELECTROMECANICA A CEASURILOR DIN MUNICIPIUL PLOIESTI”  

  Cod de clasificare CPV: 50431000-5 (Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasurilor).        

  Valoarea estimata: Pentru noul contract pe anul 2020 pana la 31.12.2020 se estimeaza o valoare de aproximativ 19.787,79 lei fara TVA, respectiv 23.547,48 lei cu TVA .
  In eventualitatea prelungirii acestui contract prin act aditional, pana la 30.04.2021, valoarea estimata pentru cele 4 (patru) luni din anul 2021 va fi de aproximativ 10.452,52 lei cu TVA.

  Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.
  Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu o durata de 4 (patru) luni de la data expirarii duratei initiale  de indeplinire a acestuia, conform prevederilor legale mai sus mentionate.

  Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.

  Modalitatea de publicitate:
  Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (Noul SEAP), la adresa:www.sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa:www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.

  Modul de prezentare a ofertei:  Ofertele trebuie transmise la:
  Registratura Primariei Municipiului Ploiesti , Adresa postala: Piata Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal:100316, Romania, Punct de contact: Registratura, Tel. +40 244516699/480, Adresa internet (URL):  www.ploiesti.ro

  -Data limita de depunere ofertelor: 12.03.2020, ora:15.00_
  -Numar de exemplare: 2 (doua), original si copie;
  -Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis.
  Acestea se vor introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de Scrisoarea de inaintare. Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: “A nu se deschide inainte de: 12.03.2020, ora: 15.00.
  Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare.
  - Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere stabilite prin prezentul Anunt. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor;
  - Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa;
  - Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin prezentul Anunt.
  Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,  Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.114, 303                  fax: 0244/510736.
  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr:  ADV 1133735 / 05.03.2020.

  Formulare...AICI

     
  02.03.2020 PRIMARIA PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de servicii incluse in Anexa 2 la Legea 98/2016 conform dispozitiilor cap. III, sectiunea 1, art.68. alin (2) lit.b) din legea 98/2016 privind achizitiile publice si ale Procedurii Operationale 125/2017 adoptata la nivelul Municipiului Ploiesti , pentru atribuirea contractului de Vizita de studiu in vederea imbunatatirii capacitatii personalului propriu de a implementa  aferente proiectului „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti”, cod proiect 129737, proiect finantat în cadrul POCA,  Apel retrospectiv CP12/2018.

  Achizitia se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte 09.03.2020 ora 14.00 . Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Vizita de studiu in vederea imbunatatirii capacitatii personalului propriu de a implementa aferente proiectului „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti”, cod proiect 129737, proiect finantat în cadrul POCA, Apel retrospectiv CP12/2018 , in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 09.03.2020 ora 14.00.

  Vizita de studiu in vederea imbunatatirii capacitatii personalului propriu de a implementa aferente proiectului „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti”, cod proiect 129737, proiect finantat în cadrul POCA, Apel retrospectiv CP12/2018. Prestatorul va fi raspunzator pentru asigurarea de servicii de organizare schimb de experienta pentru 10 persoane: - Transport Ploiesti- Otopeni in ziua plecarii; - Transport Otopeni- Ploiesti in ziua intoarcerii; - Bilete avion dus-intors Otopeni- Lisabona - Otopeni (Plecare si intoarcere pe aeroportul Otopeni), bagaj de cala inclus; - servicii de cazare pentru 4 nopti, camera single; - 3 mese / zi pentru toti participantii - ghid si organizator grup; - organizare vizite de lucru; (include cheltuieli logistice) - servicii de transport local pentru 5 zile, inclusiv transportul de la si la aeroport; - organizare excursie traseu si logistica - servicii de traducere si interpretariat pentru 5 zile; Prestatorul va întocmi programul vizitei de studiu si îl va înainta spre aprobare catre Municipiul Ploiesti înainte de data începerii vizitei in 5 zile de la emiterea Ordinului de Incepere. Ordinul de Incepere se transmite cu 30 zile inainte de efectuarea vizitei de studiu. Sursa de finantare: Programul Operational Capacitate Administrativa. Valoarea achizitiei este de 89,369.00 lei cu TVA, respectiv 75.100,00 lei fara TVA astfel: • Transport Ploiesti – Aeroport Otopeni 10 pers X 30 lei = 300 lei fara TVA • Transport Aeroport Otopeni - Ploiesti 10 pers X 30 lei = 300 lei fara TVA • Bilete avion Otopeni – Lisabona – Otopeni 10 pers X 1600 lei = 16.000 lei fara TVA • Cazare Lisabona 4 nopti – 10 pers X 700 lei = 7000 lei fara TVA • Ghid si organizator grup 5 zile – cheltuieli incluzand transport si cazare = 9500 lei fara TVA • Organizare vizite de lucru (inclusiv cheltuieli logistica) 5 zile X 8000 lei = 40.000 lei fara TVA • Transport Lisabona – Aeroport Lisabona 10 pers X100 lei = 1000 lei fara TVA • Transport Aeroport Lisabona – Lisabona 10 pers X100 lei = 1000 lei fara TVA Serviciile de organizare a schimbului de experienta pentru Municipiul Ploiesti din cadrul proiectului Solutii informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, cresterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti cod proiect 129737, proiect finantat în cadrul POCA, se vor asigura in intervalul 1 Februarie 2020 - 1 Decembrie 2020.

  Cod de clasificare CPV:  79951000-5 Servicii de organizare de seminarii

  Referitor la formularul de contract ofertantul va prezenta Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice).

  Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut.  Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire

   

  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitie a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) , sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1132927/02.03.2020

   

  Documentatie...AICI

     
  20.02.2020 PRIMARIA PLOIESTI

  Tip contract: PRESTARII SERVICII
  DENUMIRE ACHIZITIE: EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR  EXECUTATE PENTRU CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU, IN DREPTUL BLOCURILOR R1 si R2
  Cod CPV: 71319000-7
  Valoarea estimata (lei, fara TVA) 12.600 lei 


  Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

  Conditii  de participare:
  Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 26.02.2020 ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR  EXECUTATE PENTRU CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU, IN DREPTUL BLOCURILOR R1 si R2, in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti,  Piata Eroilor nr.1A, cod postal 100316, parter (fosta cladire Petrom) doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV  1131191/20.02.2020.

  Formulare, instructiuni...AICI

     
  19.02.2020 PRIMARIA PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de „Expertiza tehnica cladire sala de sport, strada Stadionului”
         Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP-Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 26.02.2020 , ora:   14.00 .
  Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor.
  Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
  Obiectul contractului consta in „Expertiza tehnica cladire sala de sport, strada Stadionului”, in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare respectiv Caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Temei de proiectare respectiv Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (26.02.2020, ora:_14.00), urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute in Tema de proiectare respectiv Caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
  Cod de clasificare CPV: 71319000-7 (Servicii de expertiza);
  Valoarea estimata, fara TVA: Valoarea estimata, a contractului de servicii: 21.008 lei fara TVA.
  Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
  Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

  Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la data emiterii ordinului de incepere de catre achizitor ;
  Ofertantul va efectua modificarile solicitate de catre beneficiar in termen de 10 zile de la solicitarea beneficiarului.
  Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, formularele, Tema de proiectare respectiv Caietul de sarcini, formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int.303, 114, fax: 0244/510736.
  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV  1130845/19.02.2020.

  Formulare...AICI

  Planuri...AICI

     
  18.02.2020 SC HALE SI PIETE SA
  S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza indata de 05.03.2020, incepand cu ora 10.oo, licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in Halele Centrale si pietele din Municipiul Ploiesti. Detalii pe site-ul www.halesipieteploiesti.ro.
  Caietele de sarcini pot fi cumparate de la sediul S.C. Hale si Piete SA Ploiesti – biroul contracte.
  Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0724268650 / 0372056960 sau fax 0372056961.
     
  18.02.2020 MUNICIPIUL PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza tehnica la obiectul „Mutari protejari retele alimentare cu apa” din cadrul proiectului de investitii „Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare-etapa I.
  Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.02.2020, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire Expertiza tehnica la obiectul „Mutari protejari retele alimentare cu apa” din cadrul proiectului de investitii „Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare-etapa I, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
  Cod de clasificare CPV:
  - 71319000-7 – Servicii de expertiză            

  Valoarea estimata, fara TVA: 29.411,76 lei fara TVA

  Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti.

  Termenul de prestare a serviciilor: 45 zile de la data emiterii ordinului de incepere

  Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1070913/18.02.2020.

  Caiet de sarcini, formulare...AICI

  Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.02.2020, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de intocmire Expertiza tehnica la obiectul „Mutari protejari retele alimentare cu apa” din cadrul proiectului de investitii „Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare-etapa I, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

   
  12.02.2020 MUNICIPIUL PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa online conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de Servicii de audit financiar – Blocurile 10D si 12C pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 1”, cod SMIS 119791.           
  Obiectul contractului - Servicii de audit financiar – Blocurile 10D si 12C pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 1”, cod SMIS 119791, conform caiet de sarcini si documentatie de atribuire.

  Cod de clasificare CPV:
  79212000-3  Servicii de auditare
             
  Valoarea estimata, fara TVA: 20750lei, fara TVA.
             
  Valabilitatea contractului: Servicii de audit financiar – Blocurile 10D si 12C se va derula pe toata perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul “EFICIENTIZAREA ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 1” Cod SMIS 119791.
  Sursa de finantare: FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2020

  Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

  Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
  Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul  SEAP (e-licitatii.ro) pana la data 20.02.2020, orele 16:30. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Solicitam mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii, se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.           
  Achizitia directa va fi derulata exclusiv in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata eroilor nr. 1A, etaj 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303 fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro – Initiere Proceduri de Achizitie - Publicitate - Anunturi, sub nr.  ADV1129751/12.02.2020

  Caiet de sarcini, formulare...AICI

  Raspuns clarificare...AICI  
  12.02.2020 MUNICIPIUL PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii - Servicii de informare si publicitate pentru proiectul – „Eficientizare Energetica Colegiul Tehnic National Alexandru Ioan Cuza", Cod SMIS 118052,
        Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.
  Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de  19.02.2020 , ora 14:00.
  Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
  Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
  Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de prestari servicii avand ca obiect : Servicii de informare si publicitate pentru proiectul – „Eficientizare Energetica Colegiul Tehnic National Alexandru Ioan Cuza", Cod SMIS 118052 , in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.
  Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus (19.02.2020, ora 14:00). 
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)  de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
  Cod de clasificare CPV:
  -  79341000-6  –  Servicii de informare si publicitate                                          
  Valoarea estimata, fara TVA: 8010 lei, fara TVA,  defalcat pe urmatoarele subactivitatii:
        - Elaborarea anuntului de presa privind inceperea proiectului si publicarea acestuia intr-un ziar regional si/sau local (inclusiv in varianta online);
        -Elaborarea anuntului de presa privind finalizarea proiectului,  cu mentionarea rezultatelor obtinute si publicarea acestuia intr-un ziar regional si/sau local (inclusiv in varianta online);
        - Realizare autocolantelor pentru dotari/echipamente: 12 buc x 100x100 mm si 12 buc x 300x300 mm;
  -           Machetarea si montarea a 1 panouri temporare in timpul executarii lucrarilor ( care vor fi amplasate la adresa obiectivului de investitie).
  -           Machetarea si montarea a 1 placi permanente la finalizarea lucrarilor( care vor fi amplasate la adresa obiectivului de investitie).
  Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
  1.         Sursa de finantare Sursa de finantare este FEDR, bugetul national si bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2019
  Termenul de prestare a serviciilor:
     Contractul de servicii de realizare materiale de informare și publicitate se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare pentru proiectul „Eficientizare Energetica Colegiul Tehnic National Alexandru Ioan Cuza", Cod SMIS 118052 .  În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de realizare materiale de informare și publicitate se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.
  Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele, Modelul de contract Caietul de sarcini, sunt anexate prezentului Anunt.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr.1A, camera 604, telefon: 0244/516699, int.522, fax: 0244/510736.
  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1129777 din  12.02.2020 .

  Formulare, caiet de sarcini...AICI

     
  12.02.2020 MUNICIPIUL PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Extindere retea canalizare strada Tazlau (proiectare si executie)
  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari . Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte respectiv 19.02.2020 ora 14. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 19.02.2020 ora 14. Achizitia directa va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Extindere retea canalizare strada Tazlau (proiectare si executie) , in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Obiectul contractului de lucrari (inclusiv proiectare) cuprinde urmatoarele:
  -servicii de intocmire a documentatiei tehnice PT, DE, DTAC, in baza Studiului de Fezabilitate aprobat si caietului de sarcini atasat ;
  - servicii de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor de Extindere retea canalizare strada Tazlau
  - sa execute, sa finalizeze si sa intretina in perioada de garantie Extindere retea canalizare strada Tazlau
  Valoarea estimata: 46000 lei fara TVA, dupa cum urmeaza:
  - 44.332 lei, reprezentand C+M;
  - 1330 lei, reprezentand servicii de proiectare
  - 338 lei, reprezentand servicii de asistenta tehnica
  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) :
  - 45232400-6 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
  - 45232130-2 Lucrări de construcţii de canalizări de ape pluviale
  - 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice;
  - 71311100-2 (Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice)

  Termenul de prestare a serviciilor si lucrarilor este de 50 zile, din care :
  - 20 zile pentru serviciile de proiectare (intocmire proiect tehnic, detalii de executie, documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor); in cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului.
  - 30 de zile pentru executarea lucrarilor;
  Ofertantul va prezenta declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de lucrari.
  Conditii de participare:
  Experienta similara – Declararea lucrarilor in sustinerea experientei similare, realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, lucrari cu o valoare totala cumulata (fara TVA) de minim 40.000 lei fara TVA, executate in baza a maxim 3 (trei) contracte finalizate. )1 inginer proiectant retele apa si canalizare Se solicita: - declaraţie de disponibilitate din care să rezulte poziţia pentru care expertul este nominalizat în contract, semnată de către expert, în original; - diploma studii, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”; b)1 inginer instalator Se solicita: - declaraţie de disponibilitate din care să rezulte poziţia pentru care expertul este nominalizat în contract, semnată de către expert, în original; - diploma studii, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”; c)1 Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat in domeniul 8.2.retele termice si sanitare , conform art. 5 din Legea nr. 10/1991 republicata si Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1895/2016. Se solicita: - declaraţii de disponibilitate din care să rezulte poziţia pentru care acestia sunt nominalizati în contract, semnate de către expert, în original; - Atestat şi legitimaţie RTE (copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”), eliberate de către organismul abilitat, valabile la data limita de depunere a ofertelor, pentru domeniile solicitate; d) sef de santier –inginer Se solicita: - declaraţie de disponibilitate, din care să rezulte poziţia pentru care expertul este nominalizat în contract, semnată de către expert, în original; - diploma studii, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”; 

  Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire .

  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. 1124262/12.02.2020.

  Documentatie de atribuire, caiet de sarcini, memoriu etc...AICI

     
  12.02.2020 MUNICIPIUL PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitie «Construire Laborator Radioterapie cu Energii Inalte la Spital Municipal Ploiesti».
  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte respectiv 19.02.2020 ora 14. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitie «Construire Laborator Radioterapie cu Energii Inalte la Spital Municipal Ploiesti».
  , in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. De asemenea Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte respectiv 19.02.2020

  Valoarea estimata, fara TVA: 102.095 lei fara TVA.

  Activitatea de dirigentie de santier se va desfasura in perioadele de:
  -           pregatire a executiei lucrarilor;
  -           executare a lucrarilor;
  -           receptie la terminarea lucrarilor;
  -           in perioada de garantie cuprinsa in intervalul de timp de la receptia la terminarea lucrarilor la receptia finala.

  Valoare totala a contractului de lucrari: 10.209.533,89 lei fara TVA,
  Caracteristici tehnice constructie:
  Regim inaltime: P+1E;
  Suprafata construita constructie propusa: 1.012,80 mp;
  Suprafata desfasurata propusa:1.744,35 mp;
  Categoria de importanta: B - Importanta deosebita;
  Clasa de importanta: II.

  Durata contractului va fi corelata cu durata de executie a lucrarilor la obiectivul mai sus mentionat, cu posibilitatea prelungirii in cazul modificarii duratei de executie a lucrarilor.

  Prestatorul va dispune de un necesar minim de personal de specialitate autorizat pentru urmatoarele domenii de atestare, conform Ordin nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier:
  Domeniul 2.3: constructii civile, industriale si agricole, categoria de importanta B - 1 persoana;
  Justificare: Avand in vedere ca activitatea de dirigentie de santier presupune prezenta efectiva pe amplasamentul lucrarii a dirigintelui de santier, este necesar sa se asigure un numar minim de personal.
  Domeniul 3: drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - 1 persoana;
  Domeniul 6: constructii edilitare si de gospodarie comunala - 1 persoana;
  Domeniul 8: instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta B):
  8.1. instalatii electrice - 1 persoana;
  8.2. instalatii sanitare si termoventilatii - 1 persoana;
  8.3. instalatii gaze naturale - 1 persoana

  Cod de clasificare CPV:
  71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor)                                                                        

  Referitor la formularul de contract ofertantul va prezenta Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice).

  Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut.

  Criteriul de atribuire este aplicabil numai ofertelor care respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire

  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. 1129755/12.02.2020.

  Documentatie de atribuire...detalii

     
  11.02.2020 MUNICIPIUL PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de consultanţă/asistenţă în scopul elaborii documentaţiei de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică pentru proiectul ,, Construire grădiniţă de copii cu program prelungit, strada Poștei nr 23, Municipiul Ploiești, SMIS 127215.”.
       Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.02.2020, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de „ Servicii de consultanţă/asistenţă în scopul elaborii documentaţiei de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică pentru proiectul ,, Construire grădiniţă de copii cu program prelungit, strada Poștei nr 23, Municipiul Ploiești, SMIS 127215”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus.
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
  Cod de clasificare CPV: - 79418000-7 - Servicii de consultanta în domeniul achiziţiilor  
  Valoarea estimata, fara TVA: 6.000 lei fara TVA
  Sursa de finantare: FEDR, bugetul national si bugetul provizoriu al Municipiului Ploiesti pentru anul 2020
  Termenul de prestare a serviciilor: Servicii de consultanţă/asistenţă în scopul elaborii documentaţiei de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică pentru proiectul ,, Construire grădiniţă de copii cu program prelungit, strada Poștei nr 23, Municipiul Ploiești, SMIS 127215. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de consultanta in management se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.
    Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV1129340 din 11.02.2020 .

  Caiet de sarcini, formulare...AICI

  . Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 18.02.2020, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de „ Servicii de consultanţă/asistenţă în scopul elaborii documentaţiei de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică pentru proiectul ,, Construire grădiniţă de copii cu program prelungit, strada Poștei nr 23, Municipiul Ploiești, SMIS 127215”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus.

  CLARIFICARE...AICI

  CLARIFICARE 2...AICI

   
  05.02.2020 MUNICIPIUL PLOIESTI

  Municipiul Ploiesti organizeaza achizitia directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Expertiza Tehnica - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori.
  Achizitia directa se va face exclusiv prin noul catalog electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 13.02.2020, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Expertiza Tehnica - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.
  Cod de clasificare CPV:
  - 71319000-7 – Servicii de expertiză           

  Valoarea estimata, fara TVA: 29.000 lei fara TVA

  Sursa de finantare: Bugetul local provizoriu al Municipiului Ploiesti

  Termenul de prestare a serviciilor: 30 zile de la primirea ordinului de incepere.

  Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, int. 303, fax: 0244/510736.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, sub nr. ADV 1104877/05.02.2020.

  Caiet de sarcini, formulare...AICI

  Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in noul catalog electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 13.02.2020, ora 14:00. Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de „Expertiza Tehnica - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita comunicat mai sus, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 

   
  17.01.2020 MUNICIPIUL PLOIESTI

  Tip contract: PRESTARII SERVICII
  DENUMIRE ACHIZITIE: SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "EFICIENTIZARE ENERGETICA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUNICIPIUL PLOIESTI", COD SMIS 117888
  Cod CPV: 79212000-3
  Valoarea estimata (lei, fara TVA) 4.159,66 lei 


  Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

  Conditii  de participare:
  Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 23.01.2020 ora 14.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de audit financiar pentru implementarea proiectului "Eficientizare Energetica Gradinita cu program prelungit nr.23 Municipiul Ploiesti", cod SMIS 117888, in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.  
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV1126032  /17.01.2020.

  Formulare, instructiuni...AICI

     
  16.01.2020 SC HALE SI PIETE SA PLOIESTI

  S.C. „Hale si Piete” S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei nr. 15, jud. Prahova, organizeaza in data de 05 februarie 2020,  incepand cu ora 10.00, licitatii  publice deschise, cu strigare, pentru inchiriere locatii in pietele din Municipiul Ploiesti. Detalii pe site-ul www.halesipieteploiesti.ro.
  Caietele  de  sarcini  pot fi cumparate de la sediul  S.C. Hale si Piete SA Ploiesti – biroul contracte.
  Informatii suplimentare se pot obtine si la telefon 0724268650 / 0372056960 sau  fax 0372056961.

     
  08.01.2020 MUNICIPIUL PLOIESTI

  Tip contract: PRESTARI SERVICII
  DENUMIRE ACHIZITIE: EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR  EXECUTATE PENTRU CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU, IN DREPTUL BLOCURILOR R1 si R2
  Cod CPV: 71319000-7
  Valoarea estimata (lei, fara TVA) 12.600 lei 


  Perioada de valabilitate a ofertei:  90 zile

  Conditii  de participare:
  Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin    incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 17.01.2020 ora 12.00. Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP(SICAP). Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de intocmire EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR  EXECUTATE PENTRU CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESANU, IN DREPTUL BLOCURILOR R1 si R2, in conformitate cu cerintele  Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
  Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti,  Piata Eroilor nr.1A, cod postal 100316, parter (fosta cladire Petrom) doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
  Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.
  Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini.

  Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.ADV   1124829/08.01.2020.

  Instructiuni, formulare...AICI

     
  Untitled Document
  Untitled Document
  © 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
  Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
  http://www.ploiesti.ro