MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
NU RĂZBOIULUI!
DA PĂCII!
Primăria Municipiului Ploiești 
este întotdeauna
alături de cei
aflați în nevoie!
Video...AICI
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt public privind
prezentarea Studiului
si Planului Integrat de
calitate a aerului...detalii
Studiul de calitate
a aerului...AICI
Planul integrat de
calitate a aerului...AICI
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Ploiesti
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARHIVA COMUNICATE PRESA
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
 
 
PROIECTE EUROPENE
 

„INVESTIȚII INTEGRATE ȘI COMPLEMENTARE ÎN MĂSURI DE PLANIFICARE STRATEGICE ȘI MĂSURI DE SIMPLIFICARE LA NIVELUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI”

STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU POLUL DE CRESTERE PLOIESTI 2021-2027...AICI

PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE CRESTERE PLOIESTI...AICI

 

...AICI

   

„SOLUȚII INFORMATICE INTEGRATE PENTRU OPTIMIZAREA ACTIVITĂȚII ADMINISTRATIVE, CREȘTEREA COMPETENȚELOR ȘI A NIVELULUI  DE CALITATE A SERVICIILOR PUBLICE PENTRU CETĂȚENI ȘI MEDIUL DE AFACERI LA NIVELUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI”;

HCL NR.453/25.11.2021 privind aprobarea „Planului Strategic Instituțional 2020-2024”, elaborat în cadrul proiectului: „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești”...AICI

PLANUL STRATEGIC INSTITUTIONAL 2020-2024...AICI

DESCRIEREA PROIECTULUI...AICI

 

...AICI

   
PROIECT PIETONIZARE ZONA CENTRALA PLOIESTI ...AICI
   
"Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local"
...AICI
   
„Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru îmbunătățirea condițiilor de trai si calității vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2” (cod SMIS 155360)
...AICI
   
“REABILITAREA SISTEMULUI RUTIER (ASFALTAREA STRĂZILOR) PENTRU IMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI LA SERVICII AL PERSOANELOR AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ (STRĂZILE: MIMIULUI, BEIUŞ, ASTRA, FIERARILOR, FABRICILOR, PALANCA, BRĂDETULUI SI SMÂRDAN) ”, cod SMIS 155543...

...AICI

...FISA PROIECT

   

Municipiul Ploiești a depus o nouă solicitare de finanțare din fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență pentru achiziția a 20 de tramvaie.

...AICI
   
„Consolidare integrată clădire Poliţia Locală Ploieşti  – Corp C2” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul renovării
...AICI
   
„Consolidare integrată sediu S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. - Clădire C1” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul renovării
...AICI
   
„Consolidare integrată clădire – Colegiul Național Mihai Viteazul – Str. Jurnalist Gabi Dobre nr. 2” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul renovării
...AICI
   
“Înființarea unui centru integrat de colectare separată prin aport voluntar destinat aglomerării urbane” prin Planul Național de Redresare și Reziliență,  componenta C3- Managementul deșeurilor
...AICI
   
“Construirea de insule ecologice digitalizate tip 1- insulă ecologică supraterană încasetată ” prin Planul Național de Redresare și Reziliență,  componenta C3- Managementul deșeurilor
...AICI
   
Proiect tip- Construire creșă medie, Strada Cosminele nr. 11A- LOT2”. Deși necesitatea construirii de unități de tip creșă în Ploiești rezultă din cele mai recente statistici, potrivit cărora, pentru anul școlar 2022- 2023 au fost depuse un număr de 767 de solicitări de înscriere la creșă pentru copii cu vârste între 1-3 ani, la care se adaugă numărul de cereri de reînscriere, care sunt încă în curs de completare la momentul actual, cererea de finanțare se află pe poziția 2 a listei de rezervă.
...AICI
   
Management inteligent al intersecțiilor” prin Planul Național de Redresare și Reziliență,  componenta C10- Fondul Local ...AICI
   
Anvelopare blocuri Lot P1” prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C5- Valul renovării
...AICI
 
Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziționarea de autobuze și stații de incărcare
...AICI
   
Achiziționare a 45 de stații de încărcare pentru mașini electrice ...AICI
   
„Elaborarea în format  digital - GIS a PUZ-ului pentru Municipiul Ploiești- Zona Centrală”, finanţat prin Planului Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10-Fondul local, I.4 Elaborare/actualizare în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.
...AICI
   
„Elaborarea/actualizarea în format GIS a PUG-ului pentru Municipiul Ploiești” în vederea finanțării lui în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția ˗ I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, PNRR/2022/C10/I.4, proiectul fiind aprobat urmând să se semneze contractul de finanțare
...AICI
   

„Renovare clădire - Școala Gimnazială George Cosbuc – Corp C2 ”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor.

...AICI
   

„Renovare clădire- Colegiul Național Mihai Viteazul - Aripa Nord”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor

...AICI
   
Modernizare Școala Gimnazială nr.13 (cod SMIS 155495) ...AICI
   
MODERNIZARE ȘCOALĂ CANDIANO POPESCU ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ (cod SMIS 155538)
...AICI
   
Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială Florin Comișel și construire sală de educație fizică școlară” (cod SMIS 155531)
...AICI
   
Înfiintarea unui centru comunitar integrat în vederea furnizarii de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate în risc de saracie si excluziune sociala” (cod SMIS 155527)
...AICI
   
Modernizare Scoala Gimnaziala nr.19 si amenajare/modernizare teren de sport” (cod SMIS 155510)
...AICI
   
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE LOCUIT ALE PERSOANELOR AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ DIN ZUM 4 – REABILITAREA LOCUINȚELOR SOCIALE DIN CARTIERUL PLOIEȘTI NORD,BL. 27A,ALEEA CĂTINEI, NR 3 REABILITARE /MODERNIZARE/ RECOMPARTIMENTARE” (cod SMIS 155449)
...AICI
   
Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploieşti, cartier Râfov (cod SMIS 124892)
...AICI
   
Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor" - Etapa II, Cod SMIS 127645
...AICI
   
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC "SFÂNTUL ANDREI" MUNICIPIUL PLOIESTI
...AICI
   

COMUNICAT - „MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO IN ZONA PASAJ CFR PODUL INALT PRIN LARGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, TRONSON SOSEAUA VESTUJLUI-LIMITA ORAS, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL” Cod SMIS 127261

ANEXA – FISĂ DE PROIECT

...AICI

 

...AICI

   
Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor – Etapa I” Cod SMIS 127644
...AICI
   
REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIESTI - CARTIER PICTOR ROSENTHAL, COD SMIS 128190
...AICI
   
EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE IN MUNICIPIUL PLOIESTI - SISTEM ILUMINAT PUBLIC TRASEU TRAMVAI 101, COD SMIS:124852
...AICI
 
EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE IN MUNICIPIUL PLOIESTI - SISTEM ILUMINAT PUBLIC TRASEU TRAMVAI 102, COD SMIS: 122010
...AICI
 
REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO COD SMIS: 128249
...AICI
 
CRESTEREA MOBILITATII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTI-MODAL NORD-VEST
...AICI
 
REABILITAREA LICEULUI TEHNOLOGIC 1 MAI
...AICI
 
ASIGURAREA MANAGEMENTULUI PERFORMANTEI SI CALITATII IN MUNICIPIUL PLOIESTI
...AICI
 
INVESTITII INTEGRATE SI COMPLEMENTARE IN MASURI DE PLANIFICARE STRATEGICE SI MASURI DE SIMPLIFICARE LA NIVELUL MUNICIPIULUI PLOIESTI
...AICI
 
EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 2 cod SMIS: 121382
...AICI
 
EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 1 cod SMIS: 119791
...AICI
 
EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI LOT 3 cod SMIS: 121383
...AICI
 
EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC cod SMIS: 117892
...AICI
 
EFICIENTIZARE ENERGETICA – GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 MUNICIPIUL PLOIESTI cod SMIS: 117888
...AICI
 
EFICIENTIZARE ENERGETICA COLEGIUL TEHNIC NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA cod SMIS: 118052
...AICI
 
EFICIENTIZARE ENERGETICA: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SFANTUL MUCENIC MINA cod SMIS: 117889
...AICI
 
CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT PE STR.POSTEI 23 COD SMIS 127215
...AICI
 
FEFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI-LOT 4 COD SMIS 121425
...AICI
 
FEFICIENTIZARE ENERGETICA LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPORT COD SMIS 117893
...AICI
 
EFICIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANTUL APOSTIL ANDREI IN MUNICIPIUL PLOIESTI COD SMIS 117891
...AICI
 
Achizitie mijloace de transport public - troleibuze 12 m COD SMIS 128120
...AICI
 
Achizitie mijloace de transport public-tramvaie 18 m, Ploiesti, Cod SMIS:128118
...AICI
 
Achizitie mijloace de transport public-autobuze 12 m, Alba Iulia, Buzau, Constanta, Ploiesti, Cod MySMIS:127739
...AICI
 
Modernizarea terenurilor de sport la unitatile de invatamant
...AICI
 
Asociatia Grupul de Actiune Locala Ploiesti - Dezvoltarea sustenabila a zonelor marginalizate din municipiul Ploiesti
...AICI
 
Proiect "Asigurarea managementului performantei si calitatiii in municipiul Ploiesti"
...AICI
 
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro